13-14/9/2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Monte Negro

13-14/9/2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Monte Negro

y2013- Monte Negro (2)y2013- Monte Negro (1)

13ก.ย2556 (18.00น)นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางจากสาธารณรัฐอิตาลี่ไปยังท่าอากาศยานกรุงพ็อ­ตกอริตซา สาธารณรัฐมอนเตเนโกร โดยมีคณะรัฐบาลมอนเตเนโกรให้การต้อนรับ

250px-Slovenska_Beach_in_Budva,_Montenegro_aamyugo

Monte Negro mean “Black Mountain

ประวัติประเทศมอนเตเนโกรเป็นประเทศเอกราชซึ่งตั้งอยู่ใน ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตจรด ทะเลเอเดรียติกและโครรเอเชีย ทางทิศตะวันตก จรดบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ทางทิศเหนือ จรดเซเบีย ทางทิศตะวันออก และจรดแอลเบเนียทางทิศใต้  เมืองหลวง ชื่อ พอดกรีตซาและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

ในอดีต มอนเตเนโกรมีสถานะเป็นสาธารณรัฐในสหสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งในสหภาพการเมืองของเซอร์เบีย-มอนเตเนโกร หลังจากมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 21พฤษภาคม พ.ศ2549 สาธารณรัฐ มอนเตเนโกรก็ได้ประกาศเอกราชในวันที่ 3มิถุนายน พ.ศ 2549 ฉบับปัจจุบัน มอนเตเนโกรเป็น “รัฐประชาธิปไตย สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศเลยทีเดียว”

y-mtg4

14ก.ย2556 (10.40 น. ) Villa Gorica ,ทำเนียบรัฐฐาลประเทศมอนเตเนโกร นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการของรัฐบาลมอนเตเนโกรร่วมกับนายกรัฐมนตรี Mr. Milo Djukanovic

y2013- Monte Negro (13)

y- Monte Negro (18)y- Monte Negro (7)

หลังจากนั้นท้ังสองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกันโดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีทั้งสองต่างชื่นชมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศมอนเตเนโกร ต่างมีพัฒนาที่ดีต่อกันนับตั้งแต่ได้ร่วมกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกันขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ 2007 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวชื่นชมประเทศมอนเตเนโกร มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นำหน้าประเทศในแถบภูมิภาคนี้อย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนทั่วโลก พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อประเทศมอนเตเนโกรได้เข้าร่วมสมาชิกองค์การการค้าโลก ( WTO )เมื่อปีที่ผ่านมา

budva2mtg77

สำหรับสาระเฉพาะมีดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยและประเทศมอนเตเนโกร ได้มีเจตจำนงในการเปิดประตูการค้าระหว่างกันและกันทั้งในด้านการสั่งซื่้อ-ขายสินค้าและการลงทุน ในด้านต่างๆๆร่วมกัน โดยประเทศมอนเตเนโกรยินดีที่จะเป็นประตูสู่ยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรบาลข่านสำหรับประเทศไทยก็จะเป้นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคอื่นๆๆ ซึ่งทั้งสองประเทศให้คำมั่นสัญญษว่าจะช่วยกันเสริมสร้างความร่วมมือกันในส่งเสริมการค้าการลงทุนให้หลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านการท่องเที่ยว ประมง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการท่องเที่ยว –ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเทศมอนเตเนโกร-ประเทศไทย และทั้งสองประเทศจะเป็นหุ้นส่วนการท่องเที่ยวระหว่างรัฐต่อรัฐให้เกิดความยั่งยืนขึ้น พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายการวางรากฐานระยะยาวภายในกรอบปี ค.ศ2020

y- Monte Negro (23)

ความร่วมมือด้านประมง-เนื่องจากว่าประเทศไทยและประเทศมอนเตเนโกร มีภูมิภาคชายฝั่งทะเลที่คล้ายคลึงกัน และประเทศไทยมีจุดเด่นในการทำการปะมงอย่างสูงสุดประเทศหนึ่งในโลกและมีการแปรรูปสินค้าทางด้านการปะมงในรูปแบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทั้งสองประเทศจึงร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมประมง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรทั้งในประเทศตนเองและส่งออกต่างประเทศ

การส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน -นายกรัฐมนตรีทั้งสองต่างยินดีกับการลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันทางด้านการค้าการอุตสาหกรรมและภาคการเงินประเทศไทยกับสภาหอการค้าประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งภาคเอกชนทั้งสองประเทศมีศักยภาพเพียงพอพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในสาขาการค้า การลงทุน ด้านเกษตรกรรม และด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยรัฐบาลยินดีให้การส่งเสริมและสนับสุนอย่างเต็มที่

y- Monte Negro (21)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความยินดีและสนับสนุนประเทศมอนเตเนโกร ในการเข้าเป็นสมาชิก EU และหวังว่าประเทศมอนเตเนโกรจะประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมเป้นสมาชิก EUในอนาคตอันใกล้  สำหรับประเทศไทยและการค้าร่วมกับ EU ทำให้ประเทศไทยเข็มแข็ง และประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของ EU อีกทั้ง ได้มีการสอบถามเจรจาและให้ข้อมูลตรงจากรัฐบาลไทย รวมทั้งปัญกาอุปสรรคต่างๆๆได้แก้ไข อีกทั้งประชาชนในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการซื่อสัตย์สุจริต เคารพกติกาคุณภาพการส่งออกระหว่างลูกค้าและผู้ซื้อให้มีคุณภาพ คัดแยกคนโกงไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าออกไปในสาระบบโดยหลักประชาธิปไตยสากล อันแน่นแฟ้นเป็นรากแก้วในการพัฒนาตนเองขึ้นมาในแถวหน้าผู้ค้าผู้ส่งออก จึงทำให้ความสัมพันธ์ประเทศไทย – EU ยั่งยืน เมื่อEU เกิดวิกฤษติหน้าผาการเงิน ประเทศไทยเป็นฐานอันมั่นคงไว้ให้ยึดให้โยง ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพสากล พยายามถามไถ่ปัญหา ไปเยี่ยมให้กำลังใจและไปเสนอทางออกไปให้ความช่วยเหลือ เชื่อเชิญมาพักฟื้นยังประเทสไทยและอาเซียนร่วมใจ เอเปกร่วมสู้ และบังบวกกระจายมหามิตรประเทศไทยไปทั่วโลก ไม่หยุดยั้ง  รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลัการ์ ชินวัตรและคณะรัฐบาลไทยได้ติดตามพัฒนาการแก้ปัญหาของสถานการณ์ในยุโรปมาโดยตลอด และเห็นว่า ทั้งยุโรปและเอเชียควรใช้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนร่วมกัน ทำให้เศรษฐกิจของEUฟื้นตัวเร็วขึ้น เป็นการสร้างงาน กระจายรายได้ รัดเข็มขัด ในEUแต่หายใจสูดอากาศบริสุทธ์เต็มปอด ลงทุนเต็มที่ความมั่นคงเต็มเหนี่ยว การเงินก็เต็ม100%ในอาเซียนอย่างยุติธรรม อย่างตรงกติกาการค้าการลงทุนตามกฏหมายบัญญัติ ที่ไปที่มาเงินชัดเจนจากภาคธนาคารแต่ละประเทศกำกับให้ลูกค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต  จากประสพการณ์เหล่านี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งเอเปก เกิดความเจริญเติบโตกับEU ในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดความรักความเข้าใจกัน ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนไปยังภูมิภาคอื่นๆๆให้เติบโตรวมกลุ่มมาสู้กันในเชิงเศษฐกิจ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของโลก

ข้อมูลจากรัฐบาลไทยสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศและทุกๆๆท่านที่ให้ข้อมูลรวบรวมไว้เป็นบันทึกความดีประเทศไทย…ของอาสาสมัครรักประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย

Monte Negro (11)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะได้สำรวจตลาดสินค้าของกรุงพอดกริตซา เพื่อศึกษาสินค้าอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความต้องการของประเทศมอนเตรเนโกร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ SMEs ของประเทศมอนเตเนโกร เช่น ผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง น้ำผึ้ง และสมุนไพรสุขภาพ พร้อมดูลู่ทางและโอกาสสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเทศไทยให้เป็นที่ต้องการของประเทศมอนเตเนโกร

y-mtg2013 (4)

ประวัติประเทศมอนเตรเนโกรโดยสังเขปมีดังนี้

ประเทศมอนเตเนโกรในอดีตประเทศสังคมนิยมและเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและเป็นประเทศเอกราชอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น โดยเป็นประเทศท้ายสุดที่แยกประเทศออกจากเซอร์เบีย และประกาศเอกราชในปี ๒๕๔๙ หลังจากมีการทำประชามติ ทั้งนี้ มอนเตรเนโกรให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ EU ในปัจจุบัน

thL0VE9N8CFront_Page_Photo_Marina

ประเทศมอนเตเนโกรใช้เงินสกุลยูโร และเป็นสมาชิกของ Central European Free Trade Agreement ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่จะบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU โดยประเทศมอนเตรเนโกรเป็นประเทศเกิดใหม่ และยังไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากนัก ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศมอนเตเนโกรพึ่งพาธุรกิจบริการ (service-based economy) โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น รายได้หลักของประเทศมอนเตเนโกรมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการแปรรูปอลูมิเนียม และต้องการรับความสนับสนุนอย่างสูงทางด้านการเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้ง ประเทศมอนเตรเนโกรนำเข้าอาหาร80% รวมไปถึงอาหารทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญประเทศมอนเตเนโกรอีกด้วย(สรุปว่าผลิตไม่อเเก่ความต้องการทั้งในประเทศและส่งออกลูกค้า จึงต้องการกำลังหนุน)

Monte Negro   (5)

สำหรับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อการเชื่อมสานต่อสัมพันธุ์ภาพกับประเทศมอนเตรเนโกร ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการบุกเบิกการค้าการท่องเที่ยว การลงทุนด้านต่างๆๆซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ของประเทศไทยในภูมิภาคคาบสมุทรบอลข่าน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันด้วยให้พัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆๆให้ครอบคลุมในการกระจายสินค้า อุปโภคบริโภคให้แก่ประชากรโลกซึ่งอยู่ไกลและไม่มีทางออกสู่ทะเล ให้ได้รับอาหารและปัจัย4ให้เพียงพอแก่ประชากรในภูมิภาคอื่นๆๆในโลก ในอดีตที่อย่างมาสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศมอนเตเนโกรยังไม่แน่นแฟ้นทั้งด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโครงสร้างทางเศษฐกิจสากล จึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการค้าระหว่างกันได้อีกมากเพราะเป็นประเทศเพิ่งเกิดใหม่ยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเวทีโลกต่อไปในอนาคต

sun sethmthSZS2KWDVthSSH7YSUJ

ประเทศ มอนเตเนโกรมีท่าเรือที่เมืองบาร์ (Luka Bar) ตั้งอยู่ปากทะเลเอเดรียติก เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีปริมาณขนส่งสินค้า95% จากปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดของประเทศมอนเตเนโกร (เป็นปริมาณ8.5 แสนตัน/ปี) ประเทศมอนเตเนโกรจึงเป็นท่าเรือพักสินค้าจากประเทศไทยไปยังภูมิภาคคาบสมุทรบอลข่านและยุโรปตะวันออกอย่างดียิ่ง สำหรับการค้าการลงทุน ทั้งสองประเทศจะผลักดันให้มีความร่วมมือกันให้มากขึ้น

y-mtg2013 (8)

ซึ่งประเทศมอนเตเนโกรมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ภาคธุรกิจของประเทศไทยจะเข้าไปร่วมลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านการเกษตร การผลิตอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านการประมง และด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ส่วนทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมให้ชาวมอนเตเนโกรมาเยี่ยมเยียนและพักผ่อนท่องเที่ยวยังประเทศไทยให้มากขึ้น จากอดีตสถิติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเทศมอนเตเนโกรซึ่งเดินทางมาประเทศไทยไม่มากนักในปีที่ผ่ามาพ.ศ2555  มีนักท่องเที่ยวประเทศมอนเตเนโกรเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 952 คนเท่านั้น

thAVFMFBFFthVT6ZXTP9thN3STBYH0

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณทุกๆๆท่านที่มีส่วนขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้วยศักยภาพส่วนตัว ความดีจับขั้วมหามิตรภาพในด้านที่ตนถนัด ซึ่งการช่วยประเทศไทยให้เจริญเข้าสู่ยุคศิวิไลท์นี้มีไว้ช่วยคนดีให้เจริญ…มิใช่การวางเฉยรึสนับสนุนคนเลว พบปะพุดคุยสนับสนุนยอมให้เขามาอ้างอิงก็มีส่วนสนับสนุนสิ่งผิด มิใช่การรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงเเต่เหยียบประเทศไทยใต้ทอปบรูตต่างหาก…ความฝันอันสูงสุดของพญามาร????

???????????????????????????????

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยียนประเทศมอนเตเนโก อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-15ก.ย2556

y2013- Monte Negro (3) y2013- Monte Negro (4) y2013- Monte Negro (5) y2013- Monte Negro (8) y2013- Monte Negro (12)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางจากสาธารณรัฐอิตาลี่ถึงประเทศมอนเตเนโกร โดยมีรัฐบาลมอนเตเนโกให้การต้อนรับอย่างผู้นำสูงสุด

y- Monte Negro (10) y- Monte Negro (9)y- Monte Negro (8)y- Monte Negro (5)y- Monte Negro (12) y- Monte Negro (17) y- Monte Negro (16) y- Monte Negro (15) y- Monte Negro (18) y- Monte Negro (19)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจเเถวทหารเกียรติยศร่วมกับรัฐบาลประเทศมอนเตเนโกรและทำความรู้จักกับผู้มีอำนาจในประเทศมอนเตเนโกร

y- Monte Negro (22) y- Monte Negro (26)

นายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาหารือแบบสบายๆๆกับนายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกรMr. Milo Djukanovic

y- Monte Negro (28)

นายยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับMr. Ranko Krivokapic ประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้อง Montenegrin Villa Gorics สาธารณรัฐมอนเตเนโกร

Business Forumy-mtg2013 (10)y-mtg2013 (1)y-mtg2013 (12)y-mtg2013 (13)

นายยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมงานBusiness Forum ณ chamber of Economy of Montenegro Montenegrin สาธารณรัฐมอนเตเนโกร

เเถลงข่าวร่วมกันแน่นแฟ้น2ประเทศเบิกบาน คนทำงานเป็นกับไม่เป็นมันต่างกัน…ชิมิ

y-mtg2013 (6)y-mtg2013 (4)y-mtg2013 (5) y-mtg2013 (9)y2013- Monte Negro (14)y2013- Monte Negro (15)y2013- Monte Negro (16)Monte Negro   (3)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรตรวจเยี่ยมสินค้าไทยในประเทศมอนเตเนโกเเละสำรวจความต้องการของภูมิภาคคาบสมุทรบอลข่านเพื่อสนับสนุนครัวโลกให้กระจายไปสู่ประชากรโลกที่ขาดเเคลนให้ทั่วถึง ดอกไม้กล้วไม้ไทย ผลไม้ไทย เกษตรกรไทยหากผลิตสินค้าแบบยั่งยืนจะไม่อดตายเพราะทั่วโลกล้วนต้องการผัก ผลไม้ การประมงและเกษตรกร อุตสหกรรมทุกชนิด และประเทศเกิดใหม่ต้องบูรณาประเทศให้เท่ากับนานาอาริยะอันเป็นอุดมการณ์ของประเทศในระบอบประชาธิปไตยสากล เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนเป็นบ้านให้ประเทศสมาชิกได้มาเติมกำลังใจเพื่อสู้ชีวิตต่อไปให้มีสิทธิเสรีภาพ ภารดรภาพ ทุกคนเท่าเทียมกันในการเคารพกติกา กฏหมายของประเทศนั้นๆๆและสมาชิกขององค์กรโลกที่ได้ร่วมกันช่วย ชาวโลกในด้านต่างๆๆ(ไม่มีประเทศของฉัน หากท่านก้าวสู่สมาชิกโลกแล้วไม่ว่าเวทีใด)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร