30 พค 2560 ประเทศไทยอยู่จุดไหนของโลก

believe in Jasmine Elcock

8มิย 2560 กรณีน้องแอ๋มเหยื่อหั่นศพ…น้องเขาหนาวขึ้นสวรรค์ไม่ได้ เพราะคุณแม่น้องไม่อโหสิ ให้ฆาตกรและลามปามไปแจ้งความสารพัด หากในชั้นศาลสืบสวนมาเป็นไปตามจริงแล้วคุณแม่น้องแอ๋มต้องรับให้ได้นะอย่าอ้างว่าลูกตายน่าเห็นใจ วันนี้เป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่อยู่ในเคลือข่ายยาเสพติด นาจะให้ระบบยุติธรรมทำงานนะคะ วันนี้ก็เข้าสู่ขบวนระบบยุติธรรมไทยแล้ว อีก15ปี ฆาตกรคงออกมาสู่สังคมในระหว่างนี้ให้ระบบเขาอบรมไปก่อนปล่อยออกสู่สังคมน่าจะดีที่สุดดีกว่ามายุ่งวุ่นวายให้มันเละเทะ อย่าเอากฏหมายมาให้ทนายมีรายได้แบบนางไก่ น่าจะเลิกได้แล้ว หากว่ายังเละเทะแบบนี้ คงจะเพิ่มกฏหมายพ่อแม่นักค้ายาเสพติดควรจะรับผิดชอบเช่นเดียวกับเด็กแว้า-สก๊อยที่รบกวนชาวบ้านไม่สำนึกในกรรมที่ทำให้คนเขาเดือดร้อน ยาเสพติดทำให้สมองเสื่อม เยาวชนไม่พัฒนาโง่..มันเสียหายต่อการบริหารประเทศอย่างมาก

หากคนฆ่าเราๆอโหสิให้เราจะไม่พบคนเหล่านั้นอีกเลย..เป้นการพ้นที่เด็ดขาด ต่อไปเข้าสู่สรวงสวรรค์แล้วจะพบกัลยาณมิตรทำบุญสร้างกุศลจะไม่ตกต่ำแบบชาตินี้ต่อไป

วันนี้ท่านจะก้าวสู่อนาคตรึตำต่ำในนรกท่านเลือกได้…อโหสิแล้วท่านจะมีความสุขที่อิสระตัวเบาขึ้นทำอะไรก็ไม่ติดขัดเพราะมันสูงสุด…ยากที่จะทำได้…แต่ในศาสนาพุทธทำง่ายเพราะเรามีตัวอย่างที่ดีมาก่อนจึงมาบอก!!!!…ความรักที่แท้จริงคือให้วิญญานผู้ตายสู่สุขติ…กฏหมายมีนะและมันก็ทำตามขั้นตอนอยู่?????

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติNational Human Rights Commission) เป็น องค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของ วุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้าน สิทธิมนุษยชนด้วย

อำนาจหน้าที่

  1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำ หรือละเลยการกระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป
  2. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
  4. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
  5. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
  6. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงผลผระโยชน์ส่วนรวมของชาติและของประชาชนประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอำนาจเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ รวมทั้งมีอำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

คนที่เข้ามาในองค์กรนี้ต้องมีความรู้ที่แท้จริง มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในด้านนี้ มีประสบการณฺ์การทำงาน มิใช่เข้ามาแจ้งความคนไทยที่คิดต่าง คนที่ปรับท่านให้มีองค์ความรู้ในการทำงานในตำแหน่งนี้ ใจเสาะเเจ้งความคือคนที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการองค์กรสิทธิ์ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้การใช้กฏหมายแจ้งความให้มีคดีเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป้นคนไทยในราชอาณษจักรไทย เป็นคนทำงานที่ไร้สติไร้วุฒิภาวะในการได้รับเลือกจากวุฒิสภาที่ไร้สมรรภภาพ อะไรๆๆแจ้งความแล้วตำรวจทำคดีเปรี้ยวไม่หมดช่วยฆาตกรไม่เกี่ยวยาเสพติดเกี่ยวเต็มๆๆทั้งแอ๋มและเปรียวอาชีพเดียวกันแต่แอ๋มมีงานทำงามกว่างานเข้าเยอะทั้งเต้นออกคลิกใช่ชุดวาปหวิวร้องเพลงลาวเอาใจลูกค้า และเงินอมไปจากเปรี้ยวประกอบไชยชนะโดนจับเลยวงจรตัดไปไม่มีจุดเชื่อม แพทของขุณเปรียวเพราะขายยาร่วมกันไม่งั้นสาวมาหาแพทในไม่ช้า หากไม่ทำความผิดครอบครัวคงไม่พินาทแบบนรกบนดิน แล้วเงินแอ๋มทอมเก็บไว้ไหมมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ทำไมตำรวจตัดตอนมียาเสพติดในศพไหมแล้วนิติเวชทำไมไม่ตรวจชิ้นเนื้อในท่อระบายน้ำ …เห็นไมแบบนี้ภาคใต้เจอเยอะมากยาเสพติด น้ำมันเถื่อนสินค้าเถื่อนฆ่ากันจนลามมาที่ภาคอีสาน วงการยาเสพติดมันง่ายๆๆหักหลังตาย…ภาพยนต์ก็มีเยอะนะช่อง3ช่อง579และอื่นๆๆรวมเจ็ฉอดก็สนับสนุนความรุนแรงในทีวีบอกระเอียดไม่มีใครสนกรรมหรอก ฆ่าแล้วอำพรางมันมีให้ชมในทีวีไทยจนไร้สติในการควบคุม แทนที่องค์กรสิทธิจะะทำงานหนักเพือปรับสังคม ดันไปแจ้งความที่ทหารทำเพื่อตนเอง ใครว่าแจ้งความ ภาคตุลากรมีไว้รักแกคนไทยรึไงค่ะ you เป้นแม่ยังไม่ได้ เป้นเมียก็แย่ มึศาสนารึเปล่าชักสงสัย แบบนี้อันตรายต่อประเทศไทยมากที่มีตำแหน่งไว้รังแกคนแบบนี้…เปลี่ยนมุมมอง ประเทศไทยมีเมตตา อภัย…เป็นหลักหากไม่มีก็แค่มาอาศัยแล้วทำร้ายคนไทยที่เสียภาษี..ชัดเจนนะสังเกตุง่ายๆๆคนหวังดีต่อประเทศจะเจรจา คนที่ประสงค์ร้ายจะแจ้งความในเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันน้อยนิด ประเทศไม่สำคัญกูสำคัญที่สุด…เช็ตคนได้แล้วนะใครที่สักแต่กระสันได้ตำแหน่งกับคนที่มาทำงานเพื่อชาติ…ศพไม่มีใครตรวจสารเสพติดเหรอๆๆๆWHY????แพทรับเงินยาเสพติด???แอ๋มแต่งงานแต่ในนามกับสามีแต่ยังนอนกับทอม…WHY????.ในโทรแอ๋มมีข้อมูลมากมายตำรวจไม่รู้…เงียบไปหมดเนอะเบนไปที่เปรียวเฉยเลยสื่อไทยด้วยนะควายประจำโลกใบนี้…แล้วผัวเปรี้ยวรับยามาจากไหนใคร??กลุ่มพนันบอล ยาเสพติด โสเภณีไซส์ไลน์มักคิดง่ายๆๆตายไปก็จบ…เปรี้ยวเคยพูดว่า..มันสมควรตายทำกับเปรี้ยวไว้มาก…ไตร่ตรองไว้ก่อน…นี่ไงทำไมต้องให้เราคุมสติไง โกรธ แค้น หวงของ โลภ ของกูจึงให้ควบคุมหัดฟังคนอื่นแนะนำบ้าง….

 นปชคุณจตุพร ผิดมากเลยนะจัดเต็มทั้งกุญแจมือ ตำรวจจัดเต็ม 

ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพ-สบายๆๆสไตล์ประเทศไทย..สนับสนุนการฆ่าว่าสุดยอดกว่าคดีการเมืองว่างั้น…ทำไมไม่บอกว่าแก็งไชชนะเละที่จับๆๆอยู่ ยังมีเก่งลายพราง แพท และอีกหลายคน เปรียวรวยแต่ให้แม่500น่าขำนะเงินเหลือ800บาทแล้วยอดตามจริงเท่าไหร่ ไปให้ใครเก้บ…แถลงข่าวให้นายทราบแล้วนายใหญ่ค้ายาเสพติดใครล่ะ… นาง”อังคณา นีละไพจิตร”คงออกมาปกป้องฆาตกรอีกนะแบบ หมูหยอง ชัยภูมิ ปกป้องคนดีนางทำไม่เป็น เห็นกงจักรเป็นดอกบัว…ผัวช่วยคนผิดปกป้องจนละเลยเรื่องศาสนาว่าตายแล้วเผาเย็น…เมียไม่ต้องไปยุ่งฝังศพสามี…รักได้แต่อย่าเละเทะ..การเมืองทำให้ตาบอดได้แนวพรรคประชาธิปัตย์…ตนเองทำผิดแต่ชี้มือจับคนที่ทำดี..นี่คือนิสัย…หากโกงเลือกตั้งอีกภาคใต่ก็ไม่พัฒนาแบบเดิมน่าจะประเมิณได้นะ…คนภาคใต้มีจริงไม่เกิน3ล้านคนที่เลือกตั้งได้ นอกนั้นไม่มีตัวตน…

6มืย 2560 ประเทศไทยวันนี้ยกย่องคนฆ่าคนเป็นผู้ที่ต้องกราบไหว้ให้ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สนช ปปท และสวแต่งตั้งเข้าไปบริหารประเทศรวมสื่อเลว ให้เงินอิ่มพาเที่ยวดื่มกิน ดาราค้ายาเสพติด ติดยาปราตรีสนุกสนาน แล้วมากปปสป่วนประเทศต่อไปขายสินค้าสนุกสนาน ไว้ลายเมืองไทยแล้ว ให้พ่อค้ายา เก่งลายพรางไปเดินพรมแดง เมืองคานส์ใครจะทำไม ตกที่ชมพูต้องร้องให้ เขาไม่ให้เดินให้ผิดคิวแต่ถาษาคนดีๆๆฟังเป็นว่า ประเทศสนับสนุนค้ายาเสพติดอย่าได้เสือกมาเดินเลย ประเทศไทยก็หน้าหนานะให้สื่อรายงานเก่งลายพรางสุดยอด เดินพรมแดง แต่สติมีไหมว่าเขาให้คุณเคารพงานเขาหน่อย แต่นี้หน้าหนาไปเลยว่าไม่แคร์กูมาได้แล้วกัน ส่วนเปรี้ยวหั่นศพ ตำรวจไทยก็แต่งตัวให้เป็นซุปตาร์เกาหลีเลย ฆาตกรนะคะคุณตำรวจ แต่งตัวให้เหมาะสมหน่อยอย่าให้เลียนแบบดาราซุปตาร์เกาหลีเขารึประเทศอื่นๆๆมาไทยเขาก็แต่งแบบเปรี้ยวกัน น่าจะรู้จักเข้ากลูเกิ้ลบ้างนะดารามาไทยตำรวจทั้งนั้นไปคุ้มกันรึเจ้าหญิงเจ้าชายมาส่วนพระองค์ ต่อไปเปิดหน้าให้เห็นเปรี้ยวชัดๆๆเลยอย่าทำแบบซุปตาร์เขาหมวกใบหนึ่งหลายหมื่นนะคะ เสื้อผ้าหน้าผมเป็นแสนๆๆนะทั้งตัวน่ะ เขาแบนด์ที่ทำมาหากินสุจริต

 อย่าเป็นหนอนบ่อนใส้ในพศ.2560นี้เพราะมันทำให้ไม่เจริญไม่พัฒนา ประเทศคือประเทศต้องมีใจให้เต็ม100%

เมืองไทยสลับดิ่งนรกเลยคิดแบบนรกๆๆกันไปหมด 3ปีปองดองกันดับแรกแต่ดันไปจับคนเข้าคุกคนคิดต่างคนที่จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้ง พรรคที่จะมาบริหารประเทศคือว่าประชาธิปปัตย์ทำไม่สำเร็จทหารมาช่วยกวาดล้างเพื่อไทยให้ ร่วมพวก112ด่าเจ้านะหน้าที่พวกนี้ตีๆๆเข้าไป คือว่าเขาให้มีเลือกตั้งเลยรึบทำงาน3ปีแล้วทหารกะอยู่ยาว ได้อำนาจมาประชาธิปัตย์ก็แค่เข้าสภามาบ้าๆๆบอๆๆคือเน่าแบบเก่าเข้ามาแน่เพราะภาคใต้หมาลงก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งพันธมารดารานักร้อง ทหารตำรวจ ข้าราชการอำมาตย์ล้วนไปช่วยสุเทพ ทุนอำมาตย์ด้วย คือว่ามันจัดการสร้างภาพ คนว่ามันชนะควาย ดราม่าการแสดงน่าจะรู้นะ คนที่ทำจริงๆๆคือต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเช่นหนุ่มโคราชนั้นพวก112เขาด่าเเกะดำถูกต้องแล้ว พวก112คือเขาแสดงบทบาทนี้ แต่หนุ่มโคราชเเสดงจริงทำจริงปฎิวัติประชาชน…ที่ประเทศไทยไม่มีวันเกิดขี้นเลย เพราะเราสู้แม้มีชั้วบวกเช่นพรรคเพื่อไทยและประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ขั้วลบมันก้ยังอยู่ในการปกครอง  และทั้ง2พรรคก็สนับสนุนราชวงศ์ พระมหากษัตริย์ไทยรวยอันดับ1ใช่แต่ที่ดืนให้คนจนเช่าบ้านราคาถูก และที่ทำกินสารพัดให้ทำสวนนาไร่ โดยมีรัฐบาลคอยบริหารประชาชน มีทั้งให้ฟรี ให้เช่าและให้ทำการค้ามีรัฐบาลคอยจัดการ แต่ทหารทำเป้นรึเปล่าล่ะ ที่รวมกันมีการปกครองประชาธิปไตยนั้นหนีมาจากประเทศรอบบ้านและมีต่างชาติด้วยอยู่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้ว การปฤิวัติประชาชนนั้นเกิดยากเพราะว่ามาอาศัยเขาอยู่บ้างหนีมาจากลาว แต่ว่ามาอาศัยแผ่นดินไทยไม่ยอมขยับมีที่ดิน เลยอ้างพอเพียงของอำมาตย์ และเสี้ยมราชวงศ์ให้แย่งอำนาจกัน วันนี้เจ้าหญิงพระเทพของเราท่านก็ได้บอกแล้วในเรื่องไม่จริง อันนี้ราชวงศ์ต้องทำ อะไรที่ไม่จริงโต้เลยอย่าเฉย เราประชาชนไม่ทราบเรื่องภายในๆต้องสู้เองหน่วยใครคนใดหน่วยนั้นออกมาโต้…มันจะได้ไม่โดนม.112ที่อำมาตย์ใช้ทำลายราชวงศ์ไทย จะให้ล้มแบบเนปาลและราชวงศ์รอบบ้านรึต่างประเทศยากเพราะ เรมีมาตั้ง10รัชกาลแล้วมั่นคงมาก เว้นแต่พี่น้องฆ่ากันเองอันนี้สายพระนารายณ์รึวิสนี้นั้นเป้นคำสาป ใครล้มไม่ได้มีแต่พี่น้องล้มกันเอง…รู้หลักแล้วเราก็ปรับในราชวงศ์…ทุกสภานที่วันนี้มีโต๊ะแสดงว่ารัชกาลที่10ทรงบริหารประเทศแล้ว เหลือรัฐบาลประชาธิปไตยที่รอมาทำงาน วันนี้ราชวงศ์ไทยคู่กับประชาธิปไตยแต่อำมาตย์อยากมาเผด็จการทหารแบบเดิม ตือทหารมีอาวุธล้มกษัตริย์ได้ แต่ประชาชนไม่มีอาวุธ คนด่านั้นไม่ทำให้ล้มราชวงศ์ได้ แต่คนคิดแบบหนุ่มโคราชล้มราชวงศ์ได้ อันนี้น่าจะเข้าใจนะ ว่าที่พูดมาพรากทุกอย่าง ว่าตัวแทนประชาชนล้มเหลวคือตัวเเทนเวทีซ้อนใช่ใหม่ คือมีนปชแลัวมาเกสาะเวทีซ้อน อันนี้มันไม่เป้นจริงเลยประชาชนเขาก็หลอกพวกแนวสภาประชาชนน่าจะเข้าใจตาสว่างแท้ต้องรู้นะท่านทำไม่สำเร็จประชาชนไม่เอา…วันนี้ยิ่งด่าประชาชนไม่ไปงานศพเขาไปเกือบหมดประเทศแล้ว อย่าทำเป็นไม่รู้ประชาชนไทยไม่ว่าสีไหนก็รู้จักกันหมดในสังคมไม่ได้เเตกแยก ที่แตกแยกคือกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ที่เอาคนของเขาหมาก็รักก็ช่วยกันแบบแนวทางคนภาคใต้ แต่หากไปเพื่อไทยด่าและสารพัดทำร้ายนะเข้าใจด้วยเเม้เพื่อกันเขาไม่เผาผีเลยฆ่าได้ฆ่าเพราะว่า เพื่อไทยคนเลือกเยอะกว่า วันนี้ท่านทำงานติดขัดิอะไรก็เสนอมา บางทีผิดกฏหมายเขาช่วยไม่ได้นะเช่นยาเสพติด หนี้พนัน หนี้เงินกู้นอกระบบ ช่วยจ่ายให้ไม่ได้นะจุดนี้ แต่ประนอมหนี้ได้ ฆ่าคนนั้นหนีไปไหนก็โดนส่งกลับ เหมือนผู้นำประเทศไทยฆ่าประชาชนหนีไปไหนไม่ได้ จึงต้องการพื้นที่รอบเขาวิหารเป็นที่อยู่เหมือนค่ายประเทศอิสระ…เข้าใจนะ คดีการเมืองใส่ร้ายเขารึรัฐประหารมาจัดการตั้งศาลเดียวตัดสินทักษิณ ชินวัตรน่ะเขาไม่เห้นด้วย เรียนกฏหมายมารึควายไปเรียนกันแน่ประเทศไทยระบบยุติธรรมจึงควายจัง คือว่าทำกฏหมายนรกมาเฟีย ปกป้องมาเฟียคนผิดกฏหมาย มันชัดเจนว่านปชจับเขายังกะนักโทษทั้งกุญแจมือ เสื้อสีแดงให้คนที่ไม่ดีจริงๆๆใส่บ้า่ง จะทำเป้นว่าเสื้อแดงนี้เลวจริงสมควรโดน แต่ว่ามีกฏหมายที่มาจากศาสนาพุทธที่คนไทยทำเป้นกฏธรรมชาติ มันจึงผืน ว่าศาลระบบยุติธรรมไทยนั้นเป้นผ่ายอธรรม…เพราะชั้นดาวดึงส์รึประเทศไทยนี้เขาเป้นพระอินทร์ทุกย่อมหญ้า ผู้ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต สสล้วนมาจากคนไทยพุทธส่วนมาก มีส่วนน้อยที่เสีย วันนี้แยกอธรรมให้ชัดเจน คนที่กลางนั้นไม่มีให้เกิดในอนาคต เพราะมันรบต่อจากยุคสงครามภารตะ..เข้าใจให้ตรง อย่าไปยุ่งเรื่องปกครองปฏิวัติประชาชนนั้นมันหลังจากการรบจบแล้วต่อยว่ากันแนวทางไปไหน วันนี้ร่วมรบกันในทีมประเทศไทย เข่าใจนะคนที่นอกคอก…ROYAL DEMOCRECY นึกภาพพระนเรศวรรบ…ท่านมีทั้งฝรั่ง เเขกมุสลิม คนลาว พม่าและคนดอยคนป่า แบ่งหน้าที่กันทำและสมัคคีกันฟังผู้นำ รบให้ได้ก่อนค่อยแบ่งอาณษจักร…ส่วนคนพม่าในไทยไม่มีนะที่เผาร้างคนที่ได้อำนาจทั้งนั้นทำแบบเผาเซลทัลล์ไงล่ะ เข้าใจนะคนในทำ ส่วนคนไทยอาศัยในพม่ามิใช่เชลยแต่เป็นคนไทยไปอาศัยที่นั่นเพื่อดูแลพระนเรศวรและเหล่าเจ้าหญิงต่างๆๆในเผ่ากลุ่มน้อยพม่า …มีแต่คนไทยที่ทันสมัยในพม่ามีสิ่งนำสมัยเกิดขึ้น…เราก้พี่น้องกันไปปกครองทั้งรอบๆๆบ้านมาช้านาน คนที่ตกประวัติศาสตร์จึงแพ้เพราะเหตุนี้อ่านไม่ได้เดินทางซิค่ะ ฟังเรื่องเล่าคนแก่ ตอนมีเวทีประชาธิปไตยรึนปชเราได้พบคนมากมายที่มาเล่าอดีตให้ฟังและเดินทางไปพบของจริง มีอีกมากมายที่เป้นอดีตและยังรอผู้มาเยื่อน วันนี้คุยกันและลุยรบไปด้วยกัน ไม่ต้องประชุมเห็นหน้าตาหรอก อุดมการณ์ประชาธิปไตยรึการปกครองประเทศการปกป้องประเทศมันเป้นสายเลือดที่ติดตัวมาทุกคนในประเทศต้องรู้ ศาสนาไหนย่อมมีสังกัด มิใช่ทุกผืนที่ในโลกนี้มุสลิมอยู่ได้ แต่ว่าต้องเคารพประเทศนั้นๆๆด้วยนะมิใช้ล้มการปกครองแล้วมาสวมรอยแบบที่ทำๆๆกันมาน่ะมันผืด ศาสนาอิสลามเขาไม่ได้สอนให้ทำบาปทั้งปวง..ในประเทศไทยมีมุสลิม-พุทธ มันเอกลักษณ์ จะไปด่ากันฆ่ากันมันพี่น้องกันหมด กษัตริย์รึขุนนางสมัยก่อนมีลูกเมียเยอะเต็มบ้านเมือง..ในรัชกาลที่1เขาคุยก้นแล้วเดินหน้า วันนี้มักเอามาใช้ว่าฆ่าพระเจ้าตาก แต่ความจริง3คนรัชการที่1-น้องชายบุญมารึวังหน้าบวร-พระเจ้าตากเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน วันนี้ต้องดูแลลูกหลานเป็นครอบครัวเดียวกันต่างเกื้อหนุนกัน เหมือนราชวงศ์ทั่วโลกที่ต่างมีทั้งภาคบวก ภาคลบในประเทศเดียวกันแต่ฆ่ากันไหม ไม่ค่ะ…แค่ด่าตำหนิ แต่ไม่ตรงก็ขี้แจงได้เรื่องจริงอย่างนี้นะ อย่าเหนื่อยชี้แจงหากเราไม่ผิด…มิใช่แตกแยกนะแบบนี้เรื่องจริงมาบอกมาเล่า มาสังสัยก็ตอบซิค่ะ ความจริงนะว่ามา ค่อยมาตัดสิน…เรื่องมโนปั้นเรื่องเลิกได้แล้ว อย่ามโนปั้นเรื่อง สร้างภาพยนต์มาใส่ร้ายคนอื่นๆๆ…วันนี้ตรวจสอบได้..รัฐบาลประชาชนไม่เอาเลยทำงานยาก แล้วกรรมของการสลับตัวเลข ไม่ผ่านประชามติแต่ทำให้ผ่าน มันประเมฺณผลแล้วว่า มันไม่ก้าวหน้าท่านทำงานบริหารในความเท็จในการโกงมาไม่ได้ เพราะประชาชนสนับสนุนท่านประเทศต้องมีรายได้ ภาษ๊เยอะทำอะไรได้หมดเลย แต่นี้เขาไม่เอารัฐประหารไม่เอาคนที่แต่งตั้งมาแต่ทำงานไม่เป็น เขาต้องการให้ลูกหลานชิงทุนเข้ามาทำงานตั้งใจมาช่วยชาวบ้าน วันนี้จะเห็นว่าชาวบ้านลำบากแต่อดทนให้รู้ว่า หากประชาชนไม่เอาด้วยท่านเองก็สะเทือนเช่นกัน…จบนะอย่าทำเองในระบบการปกครองๆมีประชาชน..ไม่มีประชาชนไม่เป้นประเทศได้เลย…

หลังการปะทะกันระหว่างอารยะธรรมโลก ว่าใครแบบไหนอย่างไร ประเทศไทยก็อยู่จุดต่ำสุดเท่าประเทศองกา-ฟิจิ ไม่อาจเผยอหน้าสู้สายตาชาวโลกได้เลยไม่ว่าในรึต่างประเทศโดยรัฐประหารอัปยศ วันนี้คือประชาชนสู้กับระบบฟลาสซิสต์รึเผด็จการทหาร ที่มีระเบิดฟังชัดๆๆนะ หากินกับการขายกล้องวงจรปิด ประชาชนไทยก็ประเมิณผลตรงเเป๊ะ..ระเบิดลงก็มีทหารออกมาบลาๆๆตั้งกล้องสนามหลวง ตั้งกล้องในรพ.พระมงกุฏ ทหารงบลับต้องจ่ายม.สงขลาซื้อสารพัดเทคโนโลยี่โจรสนับสนันโจรไม่งั้นป่วนหาแดกอีกต้องปิดปลาสเตอร์ เหอๆๆ จ่ายไปเท่าไหร่งานนี้ ทำไมชอบวางระเบิดในเขตทหารห้ามประชาชนคนนอกเข้าประจำ จะยิงหัวประชาชนก็ปิดรถไฟฟ้ามายิงหัวประชาชน ทหารสารพัดหน่วยรวมตำรวจไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ร่วมด้วยช่วยฆ่าประชาชน ประนามและใส่ร้าย วันนี้ไม่ขอโทษแม้แต่กปปส ไบด์บอมส์นั้นมีในม็อบกปปสและพันธมิตร เขตห้ามเข้าแต่ก็มีประทัดยักษ์ประจำ อย่ามาหลอกคนเสื้อแดงเลย รบกันจนรู้ไส้ในกี่ขดๆๆตัวเปล่าหมดแก้ผ้าโชว์จนไม่อยากมองอีกแล้ว

วันนี้คือว่า…ประเทศย่อยยับเพราะรัฐประหารและพวกสนับสนุนเอาให้เห็นจะๆๆ แล้วจะมีงานใหญ่หากทหารอยู่ก็คงทำเงียบๆๆคงไม่มีแขกมา น่าสงสารที่ลูกๆๆและครอบครัวไม่มองอนาคต แบบนี้คล้ายสมัยพระเจ้าจักรพรรด์ สมัยเสียกรุงครั้งที่1เลย อันที่จริงไม่มีพม่าหรอก อำมาตย์เองกับมุสลิมศรีวิชัย..สมุนอำมาตย์เรียกกบฏจะถูกกว่า..และที่ป่วนมากๆๆอาจยึดประเทศไทยคือกลุ่ม “วะฮาบียะฮ์”ซึ่งมาจากรัฐประหารปี49สร้างมัสยิดทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นมุสลิมใหม่ในภาคใต้ร่วมทหารไทยเป็นBRN ที่ไม่เจรจาสงบศึก ก็เจรจาทำไมในเมื่อมีมัสยิดเต็มทุกจังหวัดเเล้ว พลเอกเปรม ติณหัวหน้าร่วม องคมนตรีสุรยุทธ์ จุลนานนท์ มีพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชารับนโยบายต่อ วิ่งโล่ไปอัดฉีดจ่ายเด็กๆๆผลิตอาวุธ ไบด์บอมส์รวมป่วนสารพัด แล้วแต่ใครสั่ง….คือใครมาก็บริหารยากประเทศไทยมันเละเทะแล้ว

Beyonce – Listen [Official Video]

แต่คำสาปประเทศไทยคือคนชั่วครองเมืองเมื่อไหร่จะมี7อย่าง คนทะเลาะกัน ,ฝนแล้ง ,น้ำมาก (น้ำท่วม),คนมีศาสนาทะเลาะกันมีคนทำให้เกิดเสี้ยม, โรคระบาด ,วาตะภัย(พายุ),ข้าวยากหมากเเพง(สินค้าแพง-ข้าวปลูกไม่ขึ้นน้ำมากน้ำน้อยไป) ประชาชนต้องตั้งรับเจอในสมัยนายชวน หลีกภัย- นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ และสมัยนี้รัฐประหารทั้งปี2549-2560 มีหายใจได้สมัยนายทักษิณ ชินวัตร,นาย สมัคร สุนทรเวช, นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อโจรอยากครองอำนาจจึงให้ทำหน้าที่บริหารให้คนไม่เคยลำบากได้รู้ นี่คือวิถีไทยที่บันทึกไว้กว่า2500ปีว่าจะเกิดอะไรใครดีไม่ดีให้สังเกตุอะไรและแก้ไขอย่างไร คนพุทธรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่จะสร้างบารมีอย่างไรให้ขึ้นสวรรค์และอนาคตดีทำได้ระยะยาวแบบไหนอย่างไร มีแผนที่ธรรมนำทางที่มีคนในอดีตย้อนมาเกิดใหม่ ชะตาของเขามันชัดเจนมิใช่เกิดในนรกจะเป็นนางฟ้าเลย มันไม่ได้หรอก แม้เกิดจากชั้นเทวดามาจากสวรรค์ แต่ว่าเป็นพราหมณ์-ฮินดู ยังมิใช่พุทธลงมาเกิดใหม่มันจึงทำพราดได้คือสว่างมามืดกลับคือลงนรกนะเอง ต่างประเทศเขาพยายามทำดีบริหารบ้านเมืองตามหลักวิชาการ แต่ประเทศไทยเป็นซาตานทำสลับกับภาคตะวันตก เว้นฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพวกกว่า200ประเทศที่ตรงกันคือทำดีทำตามที่เรียนมาและพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดในโลกและพัฒนาเชื่อมกับจักรวาลอื่นๆๆนำเทคโนโลยี่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตราบใดที่ยังมีแผ่นดินยังเกิดการเจรจากันได้อยู่ ก็ยังอีกนานที่สงครามครั้งที่3จะเกิดและโลกยังพอมีพื้นดินหากยังพยายามให้คนดีปกครองประเทศ ที่จะเกิดมากคือการฆ่าคนทำให้ทะเลาะกันและตายหมู่มากแล้วนำอวัยวะไปขาย เพื่อเปลี่ยนทดลองอะไหล่มนุษย์ซึ่งประเทศไทยกำลังทำอยู่มีพลเอกเปรม ติณเป็นแม่แบบและคนที่ไม่ยอมตายทั้งที่ตายนานแล้วนั่นเอง นำสะเต็มเซลเข้าร่างกายตนเองคือนำวิญญานคนอื่นเข้าร่างวันๆๆรบกับตนเองบ้าไม่พอ แต่บ้าออกสื่ออีกตะหากในวันนี้ของหลายๆๆคนในประเทศไทย คนผมยาวใจเหี้ยมผิดมนุษย์คือทำอะไรตนเองถูกนี้ภาษามุสลิม แต่ชาวพุทธนั้นคืออสูร รากษก ยักษ์ในร่างมนุษย์พวกมาจากนรก ..ชาวคริสต์เรียก ซาตาน…ดูที่การกระทำ…

ไม่ใช่ดาว (ดอกกระถินริมรั้ว)- ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

 มีลูกคือหน้าที่พ่อแม่ที่ได้ฝึก เราไม่เหนื่อยเลยที่เห็นเขาเติบโต เราภูมิใจที่ได้ฝึกพลเมืองของชาติให้ดูแลทำงานมีรายได้เสียภาษีและเป็นหน้าตาของประเทศในอนาคต….

ประเทศไทยนั้นเป็นCIA มานานแต่ไม่ยอมรับ ยังนอกคอกไม่อยู่ในระบบ ประชาธิปไตยจะเกิดไม่ได้หากเลือกตั้งแล้วยังป่วนด่าทอ ป่านนี้ยังด่าทรัปส์อยู่แสดงว่าสมควรแล้วที่คนสหรัฐไม่เลือกให้เข้ามาของเดโมเเครต เพราะไม่มีผลงานให้ประชาชนจับต้องได้ มัวแต่ไปทำลายประเทศอื่นลืมประเทศตนเอง หัดไม่พิมพ์เงินใช้เอง หาได้จริงๆๆไม่กู้ธนาคาร ทำแบบประเทศอื่นๆๆเขาคือทำอาชีพทำเงินตามระบบ คนไทยไม่มีประชาธิปไตยด้วยด่าทรัปส์ไม่เลิกป่านนี้เเล้ว คือด่าไม่ถูกอีกด้วยข้อมูลอ่อน อย่าอ่านจากสื่อเหมือนประเทศไทยวันนี้ อ่านจากสื่อมาคุย..จบเลยค่ะคุณ…หาข้อมูลจริงเป็นเปล่า

เพราะเธอ (ใช่ไหม) – โก้ เศกพล【OFFICIAL MV】

เหมือนทหารทำอะไรไม่เป็นซื้ออย่างเดียว ระเบิดสนามหลวงซื้อกล้อง ระเบิดรพ.พระมงกุฏ ถิ่นกปปส..ระเบิดประจำเเหละที่นี่มีอาวุธในใต้ดินรพ.ไว้สารพัดงานนอก..ราชการลับ แปลกนะข่าวไม่เก็บนะ…อาร์พีจี m67 m79 อาวุธล้าสมัย…ประเทศไทยลักลอบประกอบอาวุธเถื่อนขายน่าจะรู้ตั้งแต่นำมาลอบสังหารยิงเสื้อแดงในการมากรุงเทพแล้ว ทุกครั้งมีการลอบยิง ไปพัทยาโรยตะปูถนน..มาจากทหารทั้งนั้นอาจให้เด็กภาคใต้มาทำงานๆแล้วเข้าคุกบ้านมันต่อรีในค่ายทหาร โรงเรียนปอเนอะ มุสลิมสุนหนี่-ชีอะห์ รึคนที่ดีๆๆก็ฌงียบไว่้นะค่ะ กลุ่มวาฮะบีย์…นี้คือกลุ่มสุดโต่ง วาหะบีย์ดีๆๆก็มีนะหากไม่ได้ทำแต่รู้เห็น ฮ่าๆๆ ก็เงียบไว้ นะสำหรับคนทำดีแล้วอย่าปกป้องคนชั่วคือทุกศาสนาทุกคนโดนหมดทั้งนั้น จะว่าซาตานก็ได้นะงานนี้กลุ่มฆ่าดะไม่สนใครมีได้ทุกฝ่าย…ให้ดูว่าทำไมไม่มีเหตุผลก็เขาไม่ใช่คนไง…

ตอนนี้เป็นการสู้ให้ทหารออกไปให้สำนึกให้ละอายใจ ตายไปตกนรกหมดแหละ รวมศาลระบบยุติธรรมเป้นพยายมหมดทุกคน ยากที่จะเป้นพระอินทร์อย่างน้อยมีคนแนะนำท่านไหม ท่านทำงานจน70ปีมันทำบาปจนวินาทีสุดท้าย แถมทางโลกคือไม่ยอมให้คนมีงานทำเพิ่มไม่สร้างคนทำงานทดแทนท่านเลย ท่านไม่ป่วยไม่ตายแต่ท่านก็ไร้ความสามารถติดสินผิดรึเฉยๆๆกับคนทำดี กล้องเสียประจำแถมใส่ความสารพัดกับกล้องเสีย รัฐประหารศาลเดียวตัดสินเลย จนวันนี้ยังยืนยันความเลวไม่ยอมฟอกขาวตราบาปมันชั่วลูกหลานท่านเลยงานนี้ แถมรัฐประหารปี57มีศาลทหารเพิ่ม ไอ้ควายมาแล้วศษลทหารใช้ตัดสินทหารจ้า ศาสนามุสลิมใช้กับคนมุสลิม มิใช่ไปฆ่าคนทั่ว แถมไปว่าศาสนาอิสลามเขาในจารีตประเพณ๊ เหมือนว่าการไถนา-แรกนาขัวญไทยนั่นด่าชาวนาทั่วโลกเลยมีทุกทวีป ควายโง่แล้วยังนึกว่าตนเจ็ง แล้วคอมมิวนิสต์สายเวียดนามแบบอ.ยิ้ม.อ.หวาน สุรชัย -ชูพงษ์ เพียงดิน และไฟเย็น-แยมรู้ไหมมันผิดกฏหมายนะที่ทำอยู่ พวกไหนสาธารณรัฐ สหพันธรัฐแบบอินเดีย เวียดนามกันแน่ ยังไงก็แนวNGO รึ CIA แบบเก่านะเเหละ แนวนี้คนไทยไม่เอา รวมแนวหนุ่มโคราช เขาไม่เอามันทำไมล้าหลัง เขารบกันมาทำทุกอย่างที่คุณนำเสนอมาตั้ง10ปีแล้ว ไปอยู่ที่ไหนมา เขามีนปชแต่มาทำซ้อนเลยไม่เอานปชไม่เอาคนโน่นนี่ แล้วมาTOGETHER กับคนไทยส่วนใหญ่ได้อย่างไร เรามีรัชกาลที่10ด้วยนะ10ปีมานี้ ก็หาปัญหามาด้วยกัน การรบย่อมไม่รู้อนาคตมาบอกแพ้แล้ว คือว่ามันควายที่คิดแบบนี้ ประเทศอื่น100ปีตายเป็นล้าน เขารบแบบมีระบบมิใช่นำเสนอทางสื่อ ลงมือทำ ต้านรัฐประหารไปเลยทำเอง มันเรื่องขอเรา แต่อย่าออกสื่อให้คนอื่นทำแทนแล้วเขาติดคุกคุณไม่ช่วย ตายไม่สนเลย และโทษใครๆๆไม่ช่วยคนนั่นนี้ มันเลยตรงนั้นเเล้ว ทหารกลุ่มรัฐประหารมันไม่สำนึกว่าทำลายประเทศเอง ไม่ไประเบิดก็จะเพิ่มตามแบบแผนคือประเทศไทยมิใช่ของเล่นใครๆๆ และทหารมีอาวุธ ประชาชนไม่มี และพันธมิตรเหลือง กปปสุมนุมมีคนของ สส.อุทัย เจ้าพ่อที่วันนี้โดนจับเรื่องอาวุธ โก๊ะตี๋ก็พาคนไปทั้งหมดทุกม๊อบและด่าเสื่อแดง ด่านปช ด่าแพ้แล้ว ด่าประยุทธ จันทร์โอชาไม่งั้นไม่มีข้ออ้างหนี คือมีกลุ่มนี้จริงๆๆที่ไม่หยุด ทั้งกลูเกิ้ลยูทูป มันทำไมออกได้ที่ด้านประชาธิปไตยบล็อคหมดเลย…อันที่จริงประเทศไทยให้50-60ให้มาทำตนให้มีศีลธรรมเพื่อนำตนขึ้นสวรรค์นี้จุดประสงค์ของราชวงศ์จักรี คือมีอดีตกษัตริย์พระโพธิสัตว์อนาคตวงศ์ย้อนมาเกิด จึงปกป้องไว้ให้สร้างบารมี คนไทยมัวแต่ให้เงินทองก้อนกวาด เลยไม่เห็นเพชรนึกว่าแสงอาทิตย์ เลยพราดกับคนดีๆๆมาตลอดจึงต้องเกิดอีกนาน ครั้งนี้จำไว้หน่อยก็ดีหากเจออนาคตวงศ์จะได้ไม่ทำชั่วให้ต้องลำบากตลอดไปนานแสนนาน..รู้ไว้ว่าหากใจไม่ใสไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นสววรค์ ไม่มีใครสอนแนะนำก็ยากเพราะมันต้องอยู่เงียบๆๆฝึกและไปทำบุญเพื่อพบครูและที่มีความหมายต่างๆๆเเนะนำให้

ข้อแนะนำคนทรงมีร่างทรงหากท่านหยุดไม่อยากมีอยากได้อยากทำบาปท่านต้องหยุดเลิก สวดมนต์ไหว้พระ ไม่อยากมีอยากได้อะไรไม่อนุญาติให้ใครมาเข้าร่าง เป้นตัวเองอย่ามโน ผีมีจริงแต่อย่าไปยอมรับให้อยู่ด้วยคนละภพละชาติกัน เอาสิ่งไม่ดีออกจากบ้าน ห้องนอกไม่ต้องมีพระพุทธรูป พระห้อยคอรึรูปภาพต่างๆๆ ให้ห้องมีแต่สิ่งมงคลภาพวิวสวยๆๆ เราจะหลับได้ บ้านฝรั่งเขารกแบบคนไทยไหม สารพัดสิ่งอกุศล พระผงก็กระดูกผี ดินมีผี หินทำพระห้อยคอมาจากสิ่งมีชีวิตขันธ์1ทั้งนั้นให้เขาอยู่ต่างหากอย่ารวมในคนเช่นห้องนอน ห้องกินข้าว…วันนี้โลภกับโทสะมีเยอะคนเลวมีอำนาจ ประเทศก็เป้นแบบนี้พวกเขามีนรกอยู่เชื่อเถอะ แม้วันนี้มีอำนาจแต่ภาษีประชาชนทั้งนั้นเลยเงินช้าราชการทุกระบบ แล้วไม่มีงานให้ทำ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป้นตำแหน่งบริหารประเทศต้องทำสารพัดเพื่อให้ประเทศมีรายได้ ทุกครั้งต้องคิดเสมอว่าเป็นคนกลางแต่วันนี้ลำเอียง3ปีที่มาเดินไปเดินมาได้เป็นแสนๆๆหลายล้านๆๆ…แล้ววันนี้ล้วนใช้เงินทั้งงานพระศพและมากมาย แล้วให้คนฆ่าคนบริหารประเทศจัดงานศพ แล้วคงให้งานมันจากไปเงียบๆๆน่าสงสารนะคนล้มประเทศที่ผ่านมาคงไม่นึกว่าจะตายเป็นไม่งั้น98แล้วยังจะอยู่ยาว120ปี สงสัยเลือดใช้ฟอร์มาลีนเนอะ บาปหมดแหละเสริมความงาม แปลงเพศ ชายรักชายทอมรักทอม พวกนี้มีโทสะ ฆ่าคนทำบาปสารพัดง่ายมาก อย่างน้อยเป็นสัตว์ชาติหน้าหมดโอกาสเป็นมนุษย์ แต่ระบบประชาธิปไตยเคารพกันท่านเลือกเอง ไม่ด่าว่าแต่อย่าขยายเพิ่ม รู้และเข้าใจจะใช้ชีวิตได้มีความสุขเฉพาะชาตินี้ แต่ว่าสังเกตุไหมว่าระเบิดลงทีไรทหารคิดแต่จะทำสิ่งป้องกันระเบิดเช่น กล้องครบวงจรดูทั้งประเทศมันตอแหลแม้มีก็ตรวจสอบแก้ไขก่อนไม่ได้หรอก ตอแหลรึควายไอที..คือว่าทหารโง่รึควายไอทีถูกที่สุดไม่รู้จักอินเตอร์เนตที่แท้จริงคืออะไร…ไม่จ่ายสักบาทก็รู้ไอ้ควายเสือกโง่เอง สักแต่ซื้อ…หาเรื่องแดก

มีเรื่องเล่า ควายไอที…น้องๆๆพี่ชาร์ทโทรศัพท์ทั้งวันทำไมไม่เข้า…เอามาดู..พี่ค่ะไม่ได้ใส่แบทเตอรี่นี่..สมัยก่อนโทรศัพท์ต้องมีแบท…วันนี้น้องทำไมชาร์ทไม่เข้า..พี่ค่ะพี่เสียบผิดด้านรู้นั้นไว้เสียบหูฟัง ต้องเกาะเทปใสรูนี้ก่อนแล้วใช้ด้านแบนเสียบตูดรึข้างเครื่อง ดูรูก่อนนะค่ะเอาให้ตรง ทำผิดขั้วจะหัก ซ่อมลำบาก…โอโห มีเยอะที่ต้องสอนกันนะหากใช้เป็นสนุกยิ่งคนชราแล้วจะมีความรู้ใหม่ๆๆมากมายให้ได้ศึกษาจะสั้นๆง่ายๆๆ เข้าใจได้เร็วไม่เหมือนอ่านจากตำรารึคนเขียนที่ไม่เก่งอ่านมาเขียน ส่วนมากมาจากประสบการณ์ตรงมาเล่ามาบอกในหลายๆๆแบบ…ไม่เข้าใจพิมพ์ถามจะมีผู้ตอบทั่วประเทศให้ท่านไม่ค้างคาใจ แต่วันนี้เขาจะปิดข้อมูลหากท่านไปท่องเที่ยวจะได้มากกว่า บางทีมีสงวนลิขสิทธิ์เช่นเพลงวันนี้ก็ทำให้เครียดกันเยอะ มันไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่พอมีที่ให้บ้าง เชื่อรึไม่ยิ่งให้ยิ่งรวยและมีความสุข ยิ่งด้านบันเทิงจะสวยหล่อและรวยง่าย เมืองไทยเขาอยากเป้นพยานาค-ยักษ์-อสูรจึงหน่างอหงิก แถมเป็นพันธมาร-กปปส ทำดีไม่ชอบๆแต่เรื่องทำลายประเทศ..วันนี้จึงให้เขาโดดเดี่ยวขาดทุนและเหนื่อยแค่ไม่รวยสักทีอีกครั้ง…ตามฐานะเดิมจนมาก็จนแบบเก่านะ..ประเทศนี้ทำให้คนเสื่อผืนหมอนใบ-รวย แต่วันนี้ทำให้คนรวยน้อยลงเป็นจันฑาลทั้งประเทศ ยิ่งบัญชีคนจนนั้นคือ..คนจนที่แน่นอนทั้งปัจจุบันและอนาคตเลย ไม่อยากพบแสงตะวันเลยเนอะ ดอกไม้ไม่อยากบานบนแสงตะวัน..ต้องหาทางโผล่เองนะไม่ฟลุคเลย…นะคะว่า…ทหารหยุดทำร้ายประเทศ…หยุดรัฐธรรมนูญนรกนี้ซะ..หากท่านอยากมีแผ่นดินไทยให้อยู่เช่นเดิม….อย่าลืมบันทึกประวัติศษสตร์ไว้นะคะว่า เจอวาตะภัยเป้นอย่างไร หลังคาบ้านๆหายวับ…ซึนามีมาตายหมด และคนรุ่นหลังลืมแบบภาคใต้ ฆ่าคนดีก็ไร้แผ่นดินเช่นกัน ทำร้ายเทวดา ท่านก็เจอสารพัดในชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลย แล้วเทวดาอดีตปฐมกษัตริย์ท่านจะได้พบไหม คงไม่ได้พบเพราะไม่เคยทำบุญร่วมชาติกันมา เธอมีแต่ให้มีแต่ช่วยแต่คุณไม่เคยช่วยท่านเหล่านั้นเลย ทำบุญกับโล้นอิสระ-สันติอโศก เจอสาระพัดทุกข์ แล้วทำกับใครล่ะท่านจะมีความสุข สมมุติกันจนลืมความจริงว่ามีคนเป็นๆๆย้อนมาเกิดในประเทศนี้…และทำลายเขาไม่ได้ทำร้ายแล้วกรรมเจอแบบไหน….นะจ๊ะไปบันทึกดู….

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร