Funeral Dress -แฟชั่นชุดดำไว้ทุกข์แบบสุภาพ

สัปดาห์นี้ประเทศไทยก็มุ่งตรงสู่งาน วางดอกไม้จันทร์แด่พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9 ซึ่งการแต่งกายก็จะสวมใส่ชุดสุภาพ สีดำ สำหรับบุตร-ธิดาจะใส่ชุดขาวกัน เป็นอันรู้กันว่าเจ้าภาพนั้นจะใส่ชุดขาวรึบวชขาวตามแบบภาษาบ้านๆๆเมื่อเสร็จงานพิธี จะทำการออกทุกข์โดยพระภิกษุสงฆ์ท่านจะสวดมนต์ ให้พร ประสพแต่โชคดี จึงถือว่าต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆๆในชีวิตท่าน จึงให้ถือว่าเกิด แก่ เจ็บ ตายนั้นเป็นวัฏสังสารที่เที่ยง เกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องประสบเหตุการณ์4อย่างนี้ แน่นอน แม้จะใช้ยาใช้สารอะไรไม่ยอมตายแต่ว่าก็หนีไม่พ้น จึงไม่ควรยึดติด เมื่อออกทุกข์แล้วควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่ได้เกิดมา ..

Funeral Dress รึชุดไปงานศพที่ใช้ในสากลนั้นจะสุภาพ เพื่อให้เกียรติแด่เจ้าภาพ มาชมตัวอย่างกัน

     

ครั้งหนี่งในชีวิตที่ท่านทำเองที่บ้านได้แม้มืได้ร่วมพิธีการ ใส่ชุดดำที่บ้านและออกทุกข์ด้วยกัน เพื่อรับพรอันประเสริฐจาก ประเพณีในศาสนาพุทธที่ร่วมให้พรแด่ทุกๆๆท่านทั้งในส่วนพิธีการและในทุกศาสนาที่ร่วมพิธีทั้งในศาสนาสถานนั้นๆและที่บ้านพสกนิกร ที่จะร่วมพิธีการให้พรอันประเสริฐนี้ ในวันที่26 ตค 2560 ราชอาณษจักรไทยและชาวพุทธทั่วโลก

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง, Books คั่นหน้า ลิงก์ถาวร