cool Gadget & Acesssories for your ipone

 

 

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | ใส่ความเห็น

รวมกฏแห่งกรรม

– ดูหมิ่นคนด้อยกว่า ผลกรรม— ได้รับการดูเเคนจากคนด้อยกว่าเช่นกัน

—ซ้ำเติมคนดีแต่ถูกใส่ความ —ต่อไปตนเองจะได้รับกรรมตามที่ตนกระทำไว้ทำอะไรได้อันนั้น

—เกิดในสกุลทราม ต่ำต้อย–สาเหตุจากการเหยียดหยามคนสกุลดี ครอบครัวอบอุ่น และเป็นบุตรที่ดี สามีภรรยารักใคร่ให้เกียรติกัน ช่วยกันสร้างครอบครัว

–ดูหมิ่นคนระลึกชาติได้ ผลกรรม จะนึกอะไรไม่ออกไหลไปตามเวรกรรม

–ใส่ยาเบื่อแอ่งน้ำ หมามุ้ยในแหล่งน้ำพลเมือง —ผลกรรมเป็นโรคเรื้อน กลากเกลื้ยน กลิ่นตัวเหม็นสาป สังคมรังเกียด โดนคนไล่ที่ อยู่ไม่เป็นสุข…(หน้าโดนกากบาทไว้)

—มีพ่อแม่ติดการพนันไม่สนใจครอบครัว เป็นสตรีก็โดนพ่อแม่ขายกิน มีเสี่ยเลี้ยง

ผลกรรมจากเคยทำกรรมกับกลุ่มคนพวกนี้มาก่อน  วิธีแก้คือไปให้ห่างไกลจากคนกลุ่มนี้ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นมีการศึกษาไม่ขายตัวกิน เสี่ยเลี้ยง แต่ไปวัดทำบุญ สวดมนต์ที่บ้าน คบคนดีครูแนะนำทางดีๆๆ มีงานเงินแล้วส่งเงินทางไปรษณีย์มาให้ครอบครัวแทน แต่ไม่ยินยอมขายตัวทดแทนคุณแบบสาวดอกคำใต้ สร้างครอบครัวตนเองไปทางที่ดี ตอบแทนสังคม รู้ตนเองมีปมด้อยก็อย่าออกหน้าสังคมเด่นดัง ทำตนเงียบๆๆ สงสารสังคม สมณะชี โดยไม่คลุกคลีให้ท่านเสื่อมเสีย รักษาเกียรติยศของบุคคลดี ศรีสังคมยิ่งกว่าชีวิตตนเอง.

— ชอบทำบุญแบบต้องการมีชื่อเสียง ผลกรรม ชื่อเสียงได้รับตามอาชีพ หากเป้นทหารจะเด่นฆ่าคน รัฐประหาร และรับใช้มาเฟีย จึงสงวนให้คนดีๆๆทำมากกว่า จะได้ช่วยสังคมมากกว่าคนอาชีพทุจริตทำเช่น สวมาร ขิงแก่ และข้าราชการ ที่โดยตำแหน่งทำไปงั้นๆๆ สังคมก็ได้คนงั้นๆๆ เพราะไม่สกีนคนทางศาสนาพุทธจึงต้องเสี่ยมจากทำโดยไม่สกีนคน…

— เคารพเจ้าแม่กวนอิม —จะเป็นลูกกตัญญูตามแบบที่ถูกต้อง ไม่ยอมทำผิดแม้พ่อแม่จะบังคับ  ยอมถูกขังบนเขาและตายจากการฆ่าของพระราชบิดา  และให้ธรรมที่ถูกแก่วงศาคณายาท แต่ก็ช่วยพ่อ เมื่อตายและตกนรกอเวจี  และพี่ชายบริวารพ่อที่เกิดเป็นวัว ยอมตายดีกว่าเป็นทาสพ่อแม่ที่ไม่มีคุณธรรม ซึ่งต่างจากแนวพระศาสดา ที่ทำตามพ่อแม่ทุกประการจนตรัสรู้

แนวกวนอิมจึงแบบลูกมีธรรมมาก(ชาตุบุตร)กว่าพ่อแม่แต่ก็พยายามดึงพ่อแม่เข้าสู่ธรรมมะ นำส่งเข้าพุทธวงค์และหลักธรรมที่มั่นคง การทำบุญจึงมีหลากหลายเพื่อช่วยพ่อแม่และพี่ชายทั้งหลาย ทีีมีในแบบมหายาน ตรุษจีน สารทจีนและพีธีกงเต็ก วันพระจีนและวันต่างๆๆ เพื่อมีบารมีช่วยบริวาร ในโลกนี้จึงร่ำรวยทรัพย์  อยู่ดีมีสุข เป็นอุบาสิกาธรรม ตามแนวพระศาสดาหลังพุทธกาล  รูปแบบจึงต้องรักษ์ธรรมตามกาลสมัย รูปปัญหาที่เกิด และเเก้ให้ตรงจุด เป็นปิยมิตรกับทุกศาสนา เพราะไม่ใช้ศัตรูกันล้วนเกิดมาในยุคสมัยมหาเทพ  และศาสดาในศาสนาต่างๆๆ เคยเกิดร่วมสมัยมาก่อน การดูหมิ่นพระโพธิสัตว์จึงได้รับกรรมตามแบบยุคพระศาสดาในศาสนาพุทธทุกประการ ธรณีสูบ แผ่นดินถล่ม โลกธรรม8เสื่อม ดังนั้นทุกคนจึงต้องศึกษาพระไตรปิฏก และพุทธชาดก  เพื่อให้พ้นกรรม ไม่ทำตามสิ่งผิด   เมื่อรู้กรรมตามแนวองค์พระศาสดาได้ทรงเล่าไว้ในอดีตกาล จะรู้วิธีแก้ไขและมีความสุขในการใช้ชีวิต…

—สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้ –เพราะถวายสังฆทาน และทำทานสิ่งที่ได้รับนี้มาก่อน

—ปิดทองพระ–มีอาภรณ์มงคลธรรมประดับกาย
—เป็นขุนนาง–สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ จึงได้รับชาตินี้
—มีรถนั่งมีเรือขี่             –เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน
— มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกาย–เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน
— มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์–เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน
— ที่ไม่มีจะกินจะใส่        –เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย
— มีบ้าน                          –เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้

—มีบ้านโอฬาร   —เพราะถวายข้าวสารเข้าวัดทุกปี
— มีบุญบารมีวาสนา      –เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

—ชาตินี้ยากจน —เพราะไม่เคยให้ทาน

รักษาธรรมแม้พ่อแม้ให้ทำผิดก็ยอมโดนถูกฆ่าจากครอบครัวดีกว่าทำผิดศีลธรรม. พุทธวงค์ย่อมรักษ์สิ่งดีงามอยู่ใต้ร่มธรรม  ดีกว่ามีสุขในทะเลโคลนตรมที่ไม่จีรัง สะเปะสะปะเกิด โดยไม่มีทรัพย์(บารมีบุญ)ต่อรอง.

— มีหน้าตาสวยงาม –เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม
— มีปัญญา มีความปราดเปรื่อง–เพราะชาติก่อนหมั่นภาวนาสวดมนต์

—สามีภรรยาครองคู่กันอยู่  –เพราะชาติก่อนถวายผ้าไตรคู่ เทียนคู่ จุดเทียนถวายพระ2เล่ม
— มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อม –เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
— สามีภรรยามีอายุยืนยาว   –เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป

—แม่หวงลูกชายทำร้ายสตรีที่มาเกี่ยวข้องกับบุตรตน  –เพราะชาติก่อนลูกชายเคยเป็นสามีเธอมาก่อน

—ภรรยาหวงสามี เจ้าชู้ เพราะชาติก่อนสามีเธอเจ้าชู้หลายเมีย ไม่ตัดกรรมเก่า ฝึกซื่อสัตย์ สัจจะ นิยมมีสนม ฮาเล็ม และเข้าแหล่งนางโลม ซ่อง อาบ อบ นวด ริเคยเป็นนางโลม โสเภณีมาก่อนสลับมาเป็นชาย จึงวนเวียนไปในที่ๆๆเคยไป ไปไหนไม่พ้น.

—เป็นตุ๊ดเกย์ทอม ชาติก่อนส่ำส่อน สลับชายเป็นหญิงๆๆเป็นชายมาหลายชาติจากกามราคะ ไม่มั่นคงในสัจจะ.

— มีพ่อแม่อยู่ครบ        –เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า ไม่ดูแคลนคนไร้ญาติ
— ไม่มีพ่อมีแม่            –เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา พรากพ่อแม่ลูกเขา
— มีลูกหลานแยะ        –เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา
—  เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต    –เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น
—  ชาตินี้ไม่มีลูก          –เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน
— ชาตินี้อายุยืน          –เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต

 เหตุ: ชอบบอกเล่ากฎแห่งกรรม. ผล: บุญกุศลจากธรรมทานมากมาย

— ชาตินี้อายุสั้น         –เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
— ชาตินี้ไม่มีภรรยา     –เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขืนลูกเมียเขา
— ชาตินี้เป็นหม้าย      –เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี ใจร้ายไม่รักลูกเมีย
—  ชาตินี้เป็นทาส   บ่ว ไพร่    –เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคน  เนรคุณไม่ช่วยเหลือใคร
—  ชาตินี้มีตาดี          –เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ

—ชาตินี้ดวงตาสวย  —เพราะจุดเทียน ถวายน้ำมันจุดโคมไฟ
—  ชาตินี้มีตาบอด      –เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก
—  ชาตินี้มีปากแหว่ง   –เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น
—- ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้   –เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าพ่อแม่
— ชาตินี้หลังค่อมเพราะ   –เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไว้พระ
— ชาตินี้มืองอแขนคด     –เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่

เหตุ: อนุโมทนาร่วมทำบุญทั่วไป. ผล: จะได้ภรรยาสวยสะใภ้ดีเป็นศรีศักดิ์

— ชาตินี้ขาเป๋ตีนแป       –เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน
— ชาตินี้เป็นวัวเป็นควาย    –เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน
— ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมา      –เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา
— ชาตินี้มีโรคมาก       –เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย
— ชาตินี้สุขภาพดี       –เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่น
— ชาตินี้ถูกจองจำ   –เพราะชาติก่อนเห็นใครอันตรายไม่คิดช่วย

– ชาตินี้ต้องอดอาหารตาย      –เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน
—  ชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตาย   –เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง
—  ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมาน     –เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่น
—  ชาตินี้แคระแกรน          –เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้

—- ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิต   –เพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน
—  ชาตินี้หูหนวก              –เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ
— ชาตินี้เป็นผีหนอง        –เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์
— ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็น     –เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น
—  ชาตินี้ต้องแขวนคอตาย    –เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน
— ชาตินี้เป็นหม้ายหรือโดดเดี่ยว     –เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา
— ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตาย        –เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช
— ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตาย –เพราะชาติก่อนชอบก่อภับสร้างศัตรู

—เคารพปราญ์ บัญฑิต(คนดี) คนชรา —มีวาสนา ปัญญา อายุยืน

—ชอบบอกทางให้คนไม่รู้ — เป็นที่ชื่นชอบแก่คนพบเห็น

—เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน   —ชาติก่อนคิดร้ายกับผู้มีพระคุณ

—เกิดเป็น หมู กา ไก่  วัว ควาย —ชาติก่อน โกงกินเงินคนทำบุญ

—สร้างข่าวลือทำร้ายใครต่อใคร —ผลกรรมจะต้องตายคนวางยา

— ด่าทอคนไม่เลือกหน้า —มะเร้งถามหาจากดรคลมปากกำเริบ

—ใช้ตีนเหยียบคนตนไม่ชอบ —หากเทำคนดีเป็นโรคเท้าช้างในอนาคต

—เหตุ:สำส่อนมากชู้ เปลี่ยนคู่นอน   —กรุ๊ปเลือดไม่ผสานกัน เป็นโรคเกี่ยวกับเลือด..

–ล่วงเกินลูกเมียเขา                          —ขาดคู่ครอง ไม่นิยมแต่งงานมีคุ่ครอง เสพกามไปเรื่อยๆๆไปเรื่อยๆๆ
— สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง    –ต้องตกนรกได้รับทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
—  อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น     –กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน

— ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน    –ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ
—- เพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง–แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน
— หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม–ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
— หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน
—  หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม–ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
—  หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว

—  หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม–ทุก ๆ ชาติจะเป็นบุคคลมีปัญญาเลิศ
—  หากใครหมั่นสวดมนต์ในเรื่องกฎแห่งกรรม–ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือ
—  หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก–ชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์
—  หากจะถามเรื่องกฎแห่งกรรมของชาติก่อน–ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจ้าที่มีรัศมีแวววาว
— หากจะถามถึงเหตุผลของชาติหน้า–ก็ให้ดูพวกที่กล่าวร้ายพระธรรมในเมืองนรก
— หากว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการตอบสนอง–ก็ให้อ่านเรื่องพระโมคคัลลาน์ช่วยมารดาในเมืองนรก

— หากบุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแห่งกรรม–ก็จะได้ไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร
— เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ–สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล
— ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ–รู้จักสละบ้างผลได้รับเหลือคณานับ
เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง–จะได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ชาติไป
— หากถามเรื่องชาติปางก่อน–ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน
—  หากจะถามเรื่องชาติหน้า–ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน

โพสท์ใน หนังสือ

ประเภทของพระพุทธเจ้า

 

พระพุทธเจ้านั้น แบ่งออกเป้น 2ประเภทใหญ่ๆๆคือ

1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้เป็นศาสดาเอกในพุทธศาสนา แบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็น 3ประเภท

1.ปัญญาพุทธเจ้า คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนำ
ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 20 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 7 อสงไขย
หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา 9 อสงไขย รวมเป็น 16 อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์
ได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งแรก เหลืออีก 4 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อย
และได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

2. ศรัทธาพุทธเจ้า คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ศรัทธาเป็นตัวนำ ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 40 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 14 อสงไขย หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา 18 อสงไขย รวมเป็น 32
อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรก เหลืออีก 8 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อย และได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

3. วิริยะพุทธเจ้า คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็นตัวนำ ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 80 อสงไขยกับเศษแสนมหากับล์
คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 28 อสงไขย หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา 36 อสงไขย รวมเป็น 64
อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรก เหลืออีก 16 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อย และได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน

ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ มีพระนามว่า พระศรีศากยมนีโคดมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสร้างบารมีมาทาง ปัญญาพุทธเจ้า  

 พระปัจเจกพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง แต่ไม่ทรงประกาศพระศาสนา
ไม่ใช่ไม่สามารถแนะนำใครต่อใคร แต่พระองค์ท่านรู้ว่ามิใช่อำนาจหน้าที่ของท่าน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะทำหน้าที่นั้นแทน

จะใช้เวลาสั่งสมบุญบารมี เพี่ยงแค่ครึ่งหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบบปัญญาพุทธเจ้านะครับ คือ 2 อสงไขยกับเศษแสนมหากัปป์

พระโพธิสัตว์ คือบุคคลที่ปรารถนาเพื่อจะเป้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แบ่งเป็น2ประเภท

1.พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเลย เรียกว่า อนิยตะโพธิสัตว์
ความหมายคือยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะอาจจะเลิกล้มความปรารถนาเมื่อไรก็ได้

2.พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้ว เรียกว่า นิยตะโพธิสัตว์
ตามความหมายคือจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นนอน เพราะถ้าถึงนิพพานต้องดำรงค์ฐานะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียว
แต่ถ้าบารมีและเวลายังไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะพยายามปฏิบัติอย่างยิ่งยวดบังเกิดปัญญาอย่างเยียมยอด ก็ไม่สามารถถึงนิพพานก่อนได้
แม้จะทุกข์ท้อแท้ จนคิดว่าเลิกที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แต่แล้วในที่สุดมหากุศลที่เป็นอนุสัย
ก็จะพุ่งกระจายขึ้นมาให้ตั้งมั่นและบำเพ็ญบารมีกันต่อ จนกว่าบารมีและเวลาสมบูรณ์

โพสท์ใน หนังสือ | ใส่ความเห็น

libya 7 mar 2011

Pro-Gaddafi forces block rebels 

ทหารลิเบียเปิดฉากถล่มกลุ่มต่อต้านดุเดือดในหลายเมือง

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทหารลิเบียเปิดฉากถล่มกลุ่มต่อต้านดุเดือดในหลายเมือง เมื่อวานนี้ เพื่อพยายามสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มต่อต้านรุกเข้ากรุงทริโปลี ในเหตุประท้วงขับไล่พันเอกมูอามาร์ กัดดาฟี่ ที่ยืดเยื้อนานถึง 3 สัปดาห์แล้ว

กองกำลังลิเบียที่จงรักภักดีต่อกัดดาฟี่ได้ใช้ปฎิบัติการทางอากาศโจมตีกลุ่มต่อต้านอย่างดุเดือดตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารยิงจรวดและปืนกลเข้าใส่ในหลายเมืองใกล้กับกรุงทริโปลี โดยเฉพาะที่เมืองมิสราต้านั้นมีการต่อสู้และปะทะกันหนักที่สุด โดยกลุ่มต่อต้านได้ลวงให้รถถังของฝ่ายทหารลิเบียรุกคืบเข้าไปด้านใน ก่อนที่จะปิดล้อมและยิงถล่มด้วยปืนต่อต้านอากาศยานและปืนคอร์ โดยมีการยิงปะทะกันนานถึง 5 ชั่วโมง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก แพทย์ที่เมืองมิสราต้า เผยว่าสถานการณ์ที่เมืองนี้เลวร้ายและน่าวิตก ส่งผลให้ยูเอ็นออกมาเรียกร้องรัฐบาลลิเบีย เปิดทางให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังมีการปะทะกันที่เมืองบิน จาวัดและ ราส ลานุฟ ซึ่งฝ่ายทหารลิเบียสามารถรุกคืบเข้ายึดเมืองคืนได้จากกลุ่มต่อต้าน เนื่องจากสองเมืองนี้อยู่ใกล้เมืองเซอร์เต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดและฐานที่มั่นสำคัญของกัดดาฟี่ หากยึดได้ก็จะเป็นชัยชนะสำคัญก่อนรุกคืบเข้ากรุงทริโปลี การที่กลุ่มต่อต้านปล่อยให้ทหารลิเบียใช้ปฎิบัติการทางอากาศโจมตีอย่างหนักหน่วงก็นับเป็นความพยายามกดดันชาติตะวันตกให้ประกาศเขตห้ามบินต่อลิเบียด้วย ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแผนเบื้องต้น สำหรับปฎิบัติการภาคพื้นดินนั้นชาติตะวันตกได้ปฎิเสธโดยสิ้นเชิง ซึ่งล่าสุดฝ่ายต่อต้านเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงแล้ว ส่วนที่เมืองเบงกาซี หญิงลิเบียราว 600 คนได้ออกมาชุมนุมที่หน้าศาลยุติธรรม โดยสวดมนต์อ้อนวอนเรียกร้องพระเจ้าให้ขับไล่กัดดาฟี่โดยเร็วที่สุด

ส่วนสถานการณ์ผู้ลี้ภัยลิเบีย ปรากฎว่าเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นหลังจากที่ผู้ลี้ภัยชาวบังกลาเทศ จำนวน 49 คนได้ตัดสินใจโดดลงน้ำขณะโดยสารเรือไปขึ้นฝั่งกรีซ เนื่องจากไม่ต้องการถูกส่งตัวกลับบังกลาเทศ ทำให้จมน้ำเสียชีวิตไป 3 คน สูญหาย 14 คน และอีก 31 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ลิเบีย จับกุมหน่วย SASของอังกฤษ

    7 มี.ค. 54 10.07 น.

    ลิเบีย จับกุมหน่วย SASของอังกฤษ

ความคืบหน้าล่าสุด  ทางการลิเบีย เผยภาพการจับกุมตัวหน่วยรบพิเศษทางอากาศ ของกองทัพอังกฤษ หรือ SAS และ MI6 หลังมีการดักสัญญาณวิทยุ ก่อนที่ทูตอังกฤษ จะมาช่วยเหลือ

สื่อของอังกฤษ เผยว่า ทางการลิเบียได้จับกุมหน่วยรบพิเศษทางอากาศ ของกองทัพอังกฤษ หรือ SAS ด้วยการดักฟังสัญญาณทางวิทยุ ซึ่งมีการจับกุมสมาชิกกลุ่ม SAS จำนวน 7 นาย และเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ หรือ MI6 ไปลงจอดที่เมืองเบงกาซี โดยไม่ได้แจ้งต่อบรรดาผู้บัญชาการของฝ่ายต่อต้าน ก่อนที่จะมีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและทำการปลดอาวุธ

British Special Forces team captured in Benghazi, Libya

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นายริชาร์ด นอร์ธเทิร์น เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำลิเบีย ได้เข้าไปเจรจากับแกนนำฝ่ายต่อต้าน เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ พร้อมรับรองสถานภาพของพวกเขาก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะถูกนำมาเผยแพร่ออกสื่อของรัฐบาลลิเบีย โดยให้เหตุผลว่าหน่วย SAS ชุดดังกล่าว ต้องการเข้าไปติดต่อกับฝ่ายต่อต้าน เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเท่านั้น

การสู้รบในลิเบียนับวันยิ่งทวีความรุนแรง และ ขยายตัวออกไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ล่าสุดกองทัพรัฐบาลที่ภักดีต่อ พ.อ.โมอัมมาร์ กัดดาฟี ฉลองชัยหลังอ้างชัยชนะบดขยี้ฝ่ายต่อต้านยึดเมืองสำคัญกลับคืนมาได้

กลุ่มผู้สนับสนุนของกัดดาฟี ยิงปืนฉลองชัยชนะในกรุงทริโปลีดังสนั่นไปทั่วเมือง หลังมีรายงานว่า กองทัพรัฐบาลสามารถรุกคืบเข้ายึดเมืองสำคัญกลับคืนมาได้จากฝ่ายต่อต้าน ได้แก่ เมืองโทบรุค เมืองราส รานูฟ เมืองมิสราตาและเมืองเซวิย่า ท่ามกลางกระแสข่าวที่ยังคงสับสน เนื่องจากฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ยืนยันว่า ยังต้านทานการโจมตีของกองทัพรัฐบาลไว้ได้

SAS assist in evacuation of British oil workers from Libyan desert

ทั้งนี้การสู้รบที่ส่อเค้ายืดเยื้อ สร้างความวิตกให้กับนานาชาติว่า ลิเบียจะต้องเผชิญกับภาวะสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน ซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาค ท่ามกลางกระแสดันให้สหรัฐหาทางช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านในลิเบียในการเผชิญหน้ากับกัดดาฟี

ด้านองค์การสหประชาชาติแสดงความต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในเมืองมิสราตา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่สุดอันดับสามของลิเบีย หลังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต และ บาดเจ็บจำนวนจากการโจมตีของกองทัพรัฐบาล

ล่าสุดมีรายงานในเมืองมิสราตายังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือด โดยกองทัพรัฐบาลที่รุกคืบเข้ามาในย่านใจกลางเมือง พร้อมด้วยรถถังและรถหุ้มเกราะได้ยิงกราดเข้าใส่ผู้คนทั้งที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน และ ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ก่อนที่กองทัพรัฐบาลจะถูกฝ่ายต่อต้านผลักดันออกจากเมืองได้สำเร็จ

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | ใส่ความเห็น

สวนผัก

  

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | ใส่ความเห็น