สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2543

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2543

วันนี้ เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายอรรคพล สรสุชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางรัตนา จงสุทธนามณี และนายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล

ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (JBC) ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ แล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ในระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2543

2. อนุมัติในหลักการที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชากาารเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำแผนที่สมัยใหม่แก่ฝ่ายกัมพูชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของฝ่ายกัมพูชา โดยฝ่ายไทยจัดหางบประมาณเพื่อการนี้ให้ในระดับที่จำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พื้นฐานทางกฎหมาย การสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินกากรโดยใช้เอกสารหลักฐานที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศ คืออนุสัญญาฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 สนธิสัญญาฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1907 กับพิธีสารแนบท้าย และแผนที่แสดงเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งจัดทำขึ้นตามผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีน

แผนที่ฉบับไหน ที่ครม.ชวน ออกมติรับรองให้ม.ร.ว.ไปเซ็นของกัมพูชา ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งจัดทำขึ้นตามผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีน

ขณะที่ของไทย ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 คือ L7017 ไม่มีปรากฎใน MOU

MOU ระบุชัดเจนให้ใช้ทั้ง 1904 และ 1907

แต่ถ้าใครมาถามว่า ใครเป็นคนทำไทยเสียเปรียบเรื่องเขาพระวิหารก็ม๊อบพธมเหลืองไม่มีคนหวังผลอะไร  เพราะอาจจะส่งผลเรื่องเขตแดนในอนาคตนั่นก็คือ พรรคแมลงสาป ปชปที่ยุยง ให้ทหารไปรุกรานเขมร รังแก ทหาร2ชาติมาตายฟรี ปชชทั้ง2ประเทศบาดเจ็บล้มตาย ทิ้งบ้านช่อง ลำบากถ้วนหน้า ซึ่งตอนนี้ปชปมุดรู นิ่งเงียบใช้พธม ทำงานให้ละซิ…รู้นะ!!!!!!!

 

ตอน 2543 เห็นชัดๆว่าเขาต้องการทำการศึกษาเขตแดนให้เรียบร้อย โดยยึดตามเขตแดนที่เขียนไว้ตอน 2447(1904) และ 2450(1907) แล้วมันจะผิดยังไง

ยังบ้าตะเบง เห่าหอนอยู่ได้ mou43นั้นผลดีต่อ2ประเทศ…พธม ต้องการอะไร….

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | แสดงความคิดเห็น

มีหลักฐานอะไรว่าเราเสียดินแดน ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล

โดย…………………………..รุ่งศิลา

…………………..

—  เสวนา “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร”

paain img_1156Dr.surachath brspaain img_1157dr.pich phongsasash

รศ.สุรชาติ บำรุงสุข  ,ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล ,  รศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในงานเสวนาวิชาการ… “รัฐศาสตร์ภาคประชาชน ครั้งที่ 1″ เรื่อง “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร” ณ.ห้องประชุมมาลัยหุวนันท์ ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ.ห้องประชุมมาลัยหุวนันท์ ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาทางวิชาการ “รัฐศาสตร์ภาคประชาชน ครั้งที่ 1″ เรื่อง “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร” โดยมี ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิสคอนซิล-เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศ.ดร.ธงชัย กล่าวว่า ปัญหาพรมแดนเกิดจากเรื่องมากมายที่น่าสนใจ รากของปัญหา คือ การเมืองไทย หากความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เหมือนไทยกับมาเลเซียเป็นพรมแดนที่สั้่นที่สุด แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ แต่พัฒนาเป็นเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม ส่วนรากของปัญหาไทยที่ขัดแย้งกับกัมพูชา คือ การเมืองไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักศ.ดร. ธงชัย กล่าวว่า มีด้วยกัน 4 ประเด็นใหญ่ คือมีหลักฐานอะไรว่าเราเสียดินแดน ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล

1. ฐานสาเหตุที่ปะทุขึ้นมาของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและการเสียดินแดน จะเรียกว่าลัทธิความเชื่อก็ได้ “ลัทธิชาตินิยมไทย” แยกไม่ออกตั้งแต่ต้นเรื่องการเสียดินแดน2. การตีเส้นเขตแดน ความเข้าใจผิดเรื่องเส้นเขตแดน3. เรื่องกรณีปราสาทเขาพระวิหาร4. ความขัดแย้งไทย กัมพูชาไม่ใช่เรื่องเส้นเขตแดนทั้งสิ้น แต่เป็นเพราะเรื่องการเมืองไทยศ.ดร.ธงชัย กล่าวเปรียบเทียบปัญหามีเรื่องใหญ่มากเหมือนช้างตัวหนึ่งอยู่ในห้องแต่สังคมไทยเรามองไม่เห็น ตราบใดที่เรายังไม่ตระหนักว่ามีช้างอยู่ในห้องก็ไม่รู้ต้องรบกันอีกกี่ร้อยยก เริ่มจากประเด็นเรื่องที่ 1. อุดมการณ์ชาตินิยม เรื่องการเสียดินแดนซึ่งเคยเขียนไปแล้ว แต่ที่คนอ่านไม่รู้เรื่อง อาจจะเพราะว่าขัดกับความเชื่อ

“เราถูกสอนมาตลอดว่า เราเสียดินแดน แต่ผมมาบอกว่า เราไม่เสียดินแดน แต่เคยมีสักคนถามไหมว่า มีหลักฐานอะไรว่าเราเสียดินแดน เพราะเราเสียดินแดนตั้งแต่ก่อนมีคนไทยอีก ก่อนมีประเทศไทยอีก ความคิดเรื่องการเสียดินแดนมีหลายประเทศในเอเชีย ชาตินิยมหลายประเทศในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อรูปก่อร่างออกมาโดยมีลัทธิความเชื่อ ที่พูดถึงการถูกทำให้ละอาย อย่างแสนสาหัส เขาต้องประกาศว่าตัวเองถูกรังแกให้น่าละอาย แต่ถูกรังแกบ่อยเหลือเกิน ทั้ง จีน เกาหลี ไม่ใช่เพื่อประจานตัวเอง แต่เพื่อปลุกเร้าชาตินิยม ในการเสียดินแดน ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจว่าไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร แต่อีกด้านหนึ่งที่เราบอกว่าตัวเองเสียดินแดน”

ศ.ดร.ธงชัย กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นความเชื่อ จึงยากมากที่จะสลัดความเชื่อออกไปได้ ความเป็นไทยและชาตินิยมไทย ถือกำเนิดมาพร้อมกับการถูกคุกคาม แยกกันไม่ออก มา 100 กว่าปี กำเนิดมาด้วยกันกับลัทธิเสียดินแดนค้ำจุ้นความเป็นไทยไว้ ความภูมิใจของการไม่เป็นเมืองขึ้นถูกปลุกมาพร้อมกับความเจ็บปวดเรื่องเสีย ดินแดน ในยุโรปก็ประมาณ 200 ปี เริ่มมีเรื่องความขัดแย้ง เรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน มีการเสียดินแดน ที่เสียมาได้ไปอยู่อย่างนี้

“รัฐสมัยโบราณ เป็นรัฐแบบเจ้าพ่อ ไม่ได้ตายตัวแบบอธิปไตยเหนือดินแดน เหมือนเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1ที่ 2 ไม่ได้หมายความว่าเราเสียดินแดน หรือการเป็นเมืองขึ้น หรืออย่างกรณีพระนเรศวรประกาศอิสรภาพก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้น สมัยที่พระนเรศวรเข้มแข็งเพราะทางพม่าอ่อนแอลง จากเอกสารเก่าพระนเรศวรไม่เคยประกาศอิสรภาพ แต่ประกาศแยกตัวออกมาจากพม่า เพราะการประกาศอิสรภาพหมายถึงเราต้องใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค”

ศ.ดร.ธงชัย กล่าวอีกว่า ระบบเมืองขึ้นสยามในสมัยนั้นขึ้นต่อเมืองอื่นเกินสองแห่งทั้งนั้น ขอถามว่ามีเมืองขึ้นใดบ้างที่จ่ายเครื่องบรรณาการ ต่อเมืองสยามเพียงแห่งเดียวซึ่งไม่มีเลย เราเชื่อแผนที่สุโขทัย เชื่อแผนที่ว่า ร.1 มีพื้นที่ใหญ่เท่านั้นเท่านี้ การเสียดินแดน 14 ครั้ง อาศัยแผนที่ทางประวัติศาสตร์ ไม่น่าเชื่อถือเลย เพราะถูกสร้างขึ้นมา แม้จะรู้เป็นอย่างดีว่าประเทศเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นต่อประเทศสยามแต่เพียงผู้ เดียว

“นอกจากพื้นที่ 4.6 ตร.กม.แล้ว มีพื้นที่ซ้อนทับเต็มไปหมด เพราะเราคิดว่า เป็นที่ของเรา การเสียดินแดน 14 ครั้ง เป็นความเชื่อแบบผิดๆ ร้อยปีก็เปลี่ยนไม่ได้ ถ้าอยากเชื่ออย่างนั้นว่าคนไทยมาจากไหน ถูกจีนไล่มา เราเสียดินแดนมองโกเลียในแถบเขาอัลไต ถูกไล่มาเรื่อย ๆ เราเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ไร้สาระ ลัทธิการเสียดินแดน เป็นความเชื่อในประวัติศาสตร์ที่ผิดๆ ลัทธิชาตินิยม สร้างความเจ็บปวด จากการเสียดินแดน ทั้งหมดเป็นลัทธิความเชื่อ ที่ไม่มีมูลทางประวัติศาสตร์ ยากเหลือเกินที่จะทำให้คนเชื่อว่าเป็นลัทธิไร้สาระได้”

ศ.ดร.ธงชัย กล่าวว่า หลักฐานความทรงจำของสงครามอินโดจีนที่ไทยบุกไปยึดดินแดนของกัมพูชา ที่สำคัญ คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่ในการจัดงานแต่ละครั้งไม่มีการรำลึกถึงทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีน แต่เป็นอนุสาวรีย์ที่ใช้กับอะไรก็ได้ เพราะใช้ในการรำลึกทหารผ่านศึก เพื่อลบความทรงจำในการต่อสู้ที่อินโดจีนศ.ดร.ธงชัย กล่าวถึงประเด็นต่อมา เรื่องเส้นเขตแดน คือ มรดกยุคอาณานิคม ใครก็แล้วแต่ ที่บอกว่าอย่าไปเชื่อเส้นเขตแดนยุคอาณานิคม เพราะชาติไทยทั้งชาติเป็นมรดกยุคอาณานิคมที่มีเส้นเขตแดนมากมายรอบประเทศไทย ในปัจจุบัน แล้วทำไมจะไม่ยอมรับแค่เส้นเขตแดนเขาพระวิหาร หากจะรบกันสามารถรบได้ทุกจุดรอบประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย หากจะรู้ว่ารบตรงไหนจะชี้ให้ว่ารบตรงไหนบ้าง หากจะใช้วิธีอย่างปัจจุบัน รบรอบประเทศไทยเลย เพราะว่าพรมแดนที่ยุคอาณานิคมทิ้งไว้เข้ากันไม่ได้กับรัฐยุคโบราณ และเส้นเขตแดนตัดกลางชุมชนที่เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน พวกเขาจึงต้องข้ามไปหากัน เส้นเขตแดนสันปันน้ำ สภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลง ร่องน้ำลึกเปลี่ยนไปสันปันน้ำก็เปลี่ยนได้ พรมแดนธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นสันปันน้ำที่อยู่ในสนธิสัญญาจึงไม่ใช่เส้นเขตแดน”เขตแดนจึงเป็นเรื่องเทคนิคอยากรบ รบได้รอบประเทศไทย ถ้าหากไม่อยากรบ เป็นเรื่องของเทคนิคปล่อยให้เจ้าหน้าที่เทคนิคจัดการแล้วปล่อยให้รัฐบาลที่ มีความสัมพันธ์ดีต่อกัน จัดการไม่ดีกว่าหรือ เพราะมันตกลงกันไม่ได้ แต่ถ้าใครไปยื้อให้รบกันตาย” ศ.ดร.ธงชัย กล่าวศ.ดร.ธงชัย กล่าวต่อว่า เรื่องพรมแดนธรรมชาติมีปัญหาอยู่จริง แต่ยังมีพรมแดนที่มนุษย์สร้างกันเองเป็นปัญหา อย่างเรื่องพรมแดนเขาพระวิหารเป็นหน้าผา และมีคลองบ้าง ส่วนใหญ่เป็นทุ่งโล่ง หมายความว่า การข้ามเขตรู้บ้างไม่รู้บ้างมีเป็นประจำ หลักเขตที่ปักไว้โบราณจริงๆ ยกออกได้ง่ายลักษณะเหมือนหลักกิโล ช่วงอรัญประเทศ เพราะว่ารัฐไทยเคยใช้ให้เป็นทางผ่านที่เขมรแดงใช้รบหลบเข้ามาในประเทศไทย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะว่าทุ่นระเบิดเต็มไปหมด เฉพาะทหารเท่านั้นที่ผ่านไปได้ การแก้ปัญหาหลักเขต จะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นแก้ได้ยาก กว่าจะไปแก้ได้คงอีกนาน พรมแดนที่มีการวางทุ่นระเบิดประมาณสามล้านลูก ในชายแดนไทยเขมร ซึ่งเป็นทุนระเบิดสารพัดประเทศที่หาคนกู้ได้ยากมาก

“คิดว่าจะเกิดอะไรกับภาษาไทยถ้าคืนคำว่า “ก็” ให้เขมร คงเกิดความโกลาหลกับประเทศไทยเราคงพูดไม่ออกไปอีกเยอะเลย เพราะภาษาไทยไม่มี “ไม้ไต่คู้” หรอก”

“จึงขอฝากช่วยกันคิดหน่อยว่า ถึงวันนี้ในความเห็นผม คิดว่าเวลาผ่านไปมองย้อนหลัง เราน่าจะเข้าใจวิกฤตได้ดีกว่าเดิม หลังผ่านวิกฤตฝุ่นตลบ ปัญหาชายแดนไทยเขมรเป็นโรคที่เกิดจากอะไร ในความเห็นของผม คือ เป็นโรคที่เกิดจากสอง ปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และชนบทเปลี่ยนไปมากแล้ว แต่ชนชั้นนำไทย ไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อระบบเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยน การเมืองก็ต้องเปลี่ยน ต้องปรับให้สอดคล้องกับกล่มชนชั้นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการเปลี่ยนแปลงนั้น เขาได้รู้ว่าระบบการเลือกตั้งที่คนกรุงรังเกียจหนักหนา แต่สำหรับเขามีประโยชน์มาก การจะไปแสวงหาการเลือกตั้งที่ใสสะอาดไม่มีทาง หากเรายอมรับว่าระบบการเลือกตั้งไม่ได้สมบูรณ์ที่สุด แต่เอื้อสะท้อนผลประโยชน์ ที่นำมาแลกกันแล้วตกลงด้วยสันติ แค่นั้นเอง เศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไปแล้ว แต่ระบบประชาธิปไตยที่กำลังเคลื่อนไปก็ถูกสกัดอย่างแรง

“ระบบการเมืองถูกทำลายเพราะกลัวว่าฝ่ายการเมืองจะขึ้นมาเป็นผู้มีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญสูงสุดในช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องนี้มีทางออกทางเดียวเท่านั้น คือ ปรับระบบการเมือง การแก้ปัญหาต้องประนีประนอม ปล่อยตัวแกนนำเสื้อแดง เพื่อเปิดประตูที่จะนำไปสู่เรื่องความอึดอัดให้มาอยู่ในกรอบ และยกเลิกกฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูป 600 ล้าน ที่แตะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ควรจะแตะ”

—  เสวนา “ฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร”

สรุปแล้วม๊อบคนไทยรักชาติ จำลอง สนธิลิ้ม ปานเทพ ลูกเขมร สุริยะใส ciaม๊อบคนบ้า สนธิลิ้มciaไปคูเวตรับเงินมุสลิมciaเด็กสหรัฐ ไปรับเงินมาป่วนไทยให้เขาวิหารขึ้นศาลโลก เขมรได้แล…..

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง, สุขภาพและความสุขสมบูรณ์, หนังสือ, Books

หน้าที่ของแดงนปช…เพื่อปชชโดยปชช

—  รู้ว่าเขาหลอก

หากมนุษย์ไม่มีคุณธรรม ฆ่าเพื่อรักษาอำนาจพวกตนนั้น  ตอนนี้ไพ่หงายครบทุกตัวแล้ว โลกได้บีบล้อมไทยคล้ายสมัยรัฐกาลที่5เพราะไทยล้มเหลวทุกระบบ ทำให้ศาลไม่มีความน่าเชื่อถือ ศาลโลก ศาลระหว่างประเทศต้องมาจัดการ …โดยไม่มีอำนาจใดๆๆมาแทรกแซง หยุดการกระทำที่ขวางความต้องการของปชชไทย  การฆ่ามนุษย์ชาติต่างๆๆแบบโหดเหี้ยม  ผู้มีอำนาจโลกพี่ใหญ่ต้องให้การอนุเคราะห์ โอบอุ้ม ดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และเผ่าพันธุ์มนุษย์ ชิมิ .

 

           เจ้าหน้าที่.ศาลกรุงเฮก มาให้สัมภาษณ์อันขัดหลักมนุษยชนได้ไง งงมากเลย ช็อคด้วย   ก็สมควรพิจารณาตนเองในความเหมาะสม การพิจารณาคดี ระดับโลกยัง 2มาตราฐาน แถมพวกฉันพวกเธอ ก้วนปกป้องผลประโยชน์ลูกค้า ใช่ใหม่ โลกร้องไห้แน่เลย หากตั้งขึ้นมาเพื่อมาเฟีย โลกเท่านั้นด่วนมีเส้น ..ควรหยุดได้แล้ว พอได้แล้ว.

   

 ไทยขังแกนนำแดง..ยิงนานวันไทยยิ่งตกต่ำ ทำตัวสูงส่งปชต แต่ไฉนขังแบบพรรคคอมมิวนิตย์ละ เรียนแบบพม่าทั้งที่เคยด่าาเขามาก่อนว่าเผด็จการ เพราะการฆ่าปชชไทยสดๆๆคาตานั้นดูทั้งโลก เท่ากับประจานตนเองล้าหลัง เถื่อน ประเทศไร้ภาวะผู้นำ

ไม่รักปชชตนเองทำร้ายรังแก อยุติธรรม คบคนชั่ว ทำร้ายคนดีให้ติดคุก หากมีสติตรองดีๆๆนะค่ะกู้มาตราฐานศาลไทยกลับมาอย่าไปฟังคนที่ทำลายจรรยาบรรณศาล พวกเขาล้วนตายแล้วจบแล้ว. แต่พวกท่านจะตายตามรึเช่นไรค่ะ หันมาทำหน้าที่ตนเองดีกว่าค่ะ.

ควรจะปล่อยแกนนำทั้งหมดดีกว่า เพราะ..ไพ่หงายอีกใบสัญชาติต่างด้าว นั้นยังมีอีกคน…จะยุ่งกันใหญ่  ทำตามปชช รักปชชดีกว่า…ศาลยังมีเมตตา อย่าประมาท ทนงตน ยังไม่สายเกินไป…เกิดอเมริกา ก็สัญชาติอเมริกาชิมิ หวังว่าจะเข้าใจ ปชชไทยเท่านั้นช่วยได้ พธม ปชป ทหาร พรรคมาร์คล้วนตัวทำร้าย….ชัดเจน

ปชชเสื้อแดงรัฐมาร์ครายงานหลอกให้ฆ่าคนไทยพุทธและคนต้านรัฐมาร์ค  ทั้งอเมริกาเองก็โดนหลอกจากรัฐมาร์ค รายงานเท็จให้ใช้unมาฆ่าปชชเสื้อแดง  พธมจัดฉากรักเทิอญทูลแต่ทำร้ายเองอย่างเลือดเย็นที่สุด  เขาพระวิหาร3ข้อเท่ากับส่งอ้อยที่ทับซ้อนให้เขมร รับจ๊อบใครมาจ๊ะ…. หลอกจนเปลี่อย รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก ..หุ หุ หุ

หน้าที่ปชชเสื้อแดงหากต้องการปชต อำนาจปชชโดยปชช แล้ว ต้องกวาดบ้านเสื้อแดงให้หมดจด แดงปลอมผลประโยชน์ ciaเเดง แดงเงานปช(แดงสยาม)  สลัดคราบคอมมิวนิตย์ออก

อำนาจปชชไทย…ก็มีปชตโดย…ประมุขเราแปลตรงคนขวางก็น่าละอายใจ… ไม่รู้จักตนเองใช้อำนาจใช้บัตรปชชสู้ เพราะข้าคือคนไทย…แดงนปชมีข้อจำกัด มีสัจจะ มีสโลแกน จะเติบโตอีกขยายมวลชนรักความยุติธรรม ทวงคืนความสุข สงบ ความเป็นชนชาติไทย  สัญลักษณ์คอมมิวนิตส์ หมวกดาวแดง ของขายของใช้ จะต้องไม่มีในฝูงชน งานกลุ่มนปชนะค่ะ เพื่อความปลอดภัย และไปได้ไกลต่อยอดปชต…จนได้ชัยชนะในที่สุด  …

 คนใส่หมวกดาวแดงบางคนไม่รู้ครับว่าเป็นหมวกรูปดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิ

เพราะประเทศไทยได้รับเงินสหรัฐฆ่าคนฝักใผ่คอมมิวนิตย์ อาเซียนทุกประเทศต้านคอมมิวนิตย์ แม้จีนรัสเซียก็มีเลือกตั้ง จะไม่มีที่ให้ยืน ในโลกโดดเดี่ยวตนเอง เเม้ศาสนาพุทธก้มีแค่6%ของปชก ศาลอาจไม่รับฟังปชชเสื้อแดงหากด่าคนไปทั่ว ด่าสส สภา

ด่าซีพี True คนไทยกันเอง แต่ไปฝักใฝ่ต่างชาติ Dtac และพรรคปชป แพ้เพราะไม่รูู้ใครพวกใคร ศัตรูคือใคร ๆๆมิตร ciaรึคนไทยดีๆๆ แยกไม่ออก

เพราะรัฐมาร์คจัดฉาก เนียบ อีแอบธุรกิจ ปชชตาดำๆๆรู้ไม่เท่าทัน จึงสนับสนุนและเป็นนักข่าวสายรายงานให้พรรคปชปโดยใช้ Dtacที่ไม่ตัดสาย (โดนปชปหลอกใช้) Ais ท่านทักษิณขายหุ้นไป สิงคโปร์และวังเป็นเจ้าของใหม่…รบอย่างไรให้ทันเกม..อันนี้ต้องรู้เขารู้เรา..

พธมนั้นม้ารับใช้ออกแบบให้ดีเลิศโดยพรรคปชป และสื่อไทย  เสื้อแดงไม่ดี บลาๆๆๆๆทะเลาะกันเอง ขัดแข้งขัดขากัน มีหลายก๊ก หลายเหล่า…ไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่จุดประสงค์ที่ต้องการ.

ทำมาหากิน ไม่ซื้อของแพง ตำหนิติเตือนรัฐบาลที่สูบเงินปชชทุกทาง  ทำอย่างไรเราจะไม่ซื้อสิ่งของที่สนับสนุนรัฐมาร์ค พธม…แถมปชชมีงานมีรายได้เอง…ไม่จน… คนไทยไม่เหมือนมุสลิมไทยที่มีองค์กรฟรีรัฐให้ความสะดวกกว่าปชชไทยทุกด้าน …คนไทยแท้ๆๆไม่ฟรียังช่วยตนเองลำบากมาก…แค่หายใจก็ลำบากแล้วทุกวันนี้

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ระหว่างการพิจารณาคดีเขาพระวิหาร

เพราะเขาวิหารเสียไปตั้งแต่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ ไทยเข้าun อาเซียน เป็นสมาชิก…หากเราฝักใผ่ใช้สัญลักษณ์พวกมาร์คซีสคอมมิวนิตส์(หมวกดาวแดง)  ปชชเสื้อแดงเท่ากับกบฏต่อ un อาเซียน เปิดศัตรูกับโลกนะค่ะ  คิดให้ดีๆๆ…

หลังจากศาลโลกที่กรุงเฮกตัดสินได้ไม่นานราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้จัดเฉลิมฉลอง

เพราะเขาพระวิหาร อเมริกาถล่มญี่ปุ่นให้แพ้…และฑูตอีริค..คนเก่ารายงานไม่เข้าหูรึไงไม่ทราบ ฑูตคนนี้รักท่านสมัครรีพับลิกัน เหมือนจอร์ท บุชเสื้อแดง นะค่ะ ฝ่ายตรงข้ามเราพรรคปชปและมือมองไม่เห็นเป็นพวก โอบาม่า เดโมเครต นะค่ะ..

ciaเดโมเครต(ตอนนี้มี2ฝ่ายสู้กันหนัก ปรองดองไม่ได้หรอกค่ะ)อเมริการ้ายลึกนะค่ะ เราต้องโชว์ว่าเราดี บริสุทธ์มือเปล่า รัฐมาร์ครายงานเท็จ ทำไงให้เขาได้รู้ปชชไทยบริสุทธ์ อเมริกา un อาเซียนเข้าใจผิด

 

 ดังที่เราเห็นทหารต่างชาติมาฆ่าเราตาย ทั้ง2ปี  หน่วยสไนเปอร์อาจมาจากเขมร(ของสม รังสี ,เจ้านโรดม สีหนุ ที่ต้องการล้มฮุนเซน)อียิปต์ โซมาเลีย ซุดาน ตูนีเซีย ลิเบีย อิหร่าน ซีเรีย ก็ได้นะค่ะ…. รู้แล้วอย่าเฉยเเกล้งโง่นะค่ะ ฆ่าคอมมิวนิตย์ ไม่ปาบนะค่ะพวกนี้ล่าสัตว์เป็นอาจิณ …นักฆ่าอาชีพ…เชียวละ

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | แสดงความคิดเห็น

พธมและพรรคปชปรัฐไทย รบเขมรเพื่อสฤษดิ์ ธนะรัตน์ แท้ๆๆเชียว แก้แค้นใคร???สั่งฆ่า

เปิดพินัยกรรม สฤษดิ์ ธนะรัตน์ แค้นใคร????สั่งฆ่า เพราะ พธม พรรคปชปทำตามพินัยกรรมคนๆๆนี้ ทหารไทยจึงต้องตายงั้นเหรอ?????ศาลโลกตัดสินแล้วเด็ดขาด ร.5รับแล้วรึจะให้…ขึ้นศาลอีกคน…โอ้ I SEE ….

 

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กล่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม ถึงการชุมนุมของกลุ่ม พธม. ในวันที่ 25 มกราคม ว่า ยืนยันว่าให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ออกมาปกป้องแผ่นดิน โดยทำตาม 3 ข้อเรียกร้อง คือ

1.การถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก

2.ยกเลิกเอ็มโอยู 2543 และ

3.ผลักดันชาวกัมพูชาออกไปจากแผ่นดินไทย

ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่นายกฯสามารถที่จะทำได้ทุกขณะ แต่จนถึงขณะนี้นายกฯก็ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้เลย ทำให้พธม.ต้องชุมนุมตามกำหนด ส่วนเรื่อง 7 คนไทยที่ถูกจับกุมนั้นก็เป็นประเด็นที่ผนวกเพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ จะไม่มีปัญหา 7 คนไทยเกิดขึ้นเลย หากนายกฯได้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพันธมิตร

พวกเขาทำอะไรกัน ….ปาหี่การเมือง???? เสียเขาพระวิหารเพราะโง่่รึจงใจ????

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำรั้วล้อมปราสาทเอาไว้ 
หลังศาลโลกตัดสินให้เฉพาะตัวปราสาทเป็นของเขมร 
ส่วนบริเวณนอกนั้นเป็นของไทย คนไทยยังสามารถ
เข้าไปยังบริเวณพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารได้ 
เมื่อคนไทยขึ้นไปเที่ยว ยังไปถ่ายรูปกับเฮลิคอปเตอร์เขมร
ที่บินเข้ามาแล้วถูกทหารไทยยิงตก 
คนกัมพูชาจะขึ้นมาไม่ได้ ถ้าไทยไม่อนุญาต
ทหารไปกินนอน ทอดกระฐิน ทั้งไทยและเขมร ทหารไทยอยู่วัดนี้ สันติอโศก ธรรมญาติตรา สสปชป ไปวัดนี้บ่อยๆๆ แล้วเอารถเเท็คเตอร์ไปพังวัดทำไมอะ งง…. ตั้งหลายปีไม่ทำ มาทำไรตอนนี้ อะ??????
โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | แสดงความคิดเห็น

ดินทรุดตัวหนักที่อยุธยา จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 20/02/2554 18:50  

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ในโครงการของทางหลวงชนบท สายบางเดื่อ-นครหลวง เชื่อมระหว่าง ต.บางปะหัน กับต.บางเดื่อ ช่วง กม.6 หมู่ 2 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดการทรุดตัวกระทันหัน ทำให้มีคนขับรถและจักรยานยนต์ตกลงไปในคลองกลางดึก เนื่องจากมองไม่เห็นและไม่ทราบมาก่อนว่ามีถนนชำรุด

ที่มา: มติชนออนไลน์

ธรณีสูบ!! ถนนทรุดลึก 4 เมตร กำนันดังหวิดดับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 19:30:18 น. 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสุชิน ประคองทรัพย์ อายุ 40 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ถนนเลียบคันคลองชลประทาน โครงการทางหลวงชนบท สายบางเดื่อ-นครหลวง เชื่อมระหว่าง ต.บางปะหัน กับ ต.บางเดื่อ ช่วงกิโลเมตรที่ 2 ต.บางปะหัน เกิดการทรุดตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้มีรถตกลงไป ยวดยานไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมาก จึงไปตรวจสอบพบถนนลาดยางผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร เพิ่งก่อสร้างเสร็จไม่นาน เกิดทรุดตัวจมลงไปใต้ดินทั้งเส้น ลึกประมาณ 4 เมตร ยาวเกือบ 200 เมตร มีชาวบ้านยืนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครั้งแรกคิดว่าเกิดจากแผ่นดินไหวหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ต่อมานายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จ.ส.ต.รังสรรค์ กิจพิพัฒน์ สมาชิก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เขต อ.บางปะหัน และนายสุชิน ประคองทรัพย์ มาตรวจจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางปะหัน ได้ปิดการจราจร นายเกื้อกูลกล่าวว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากดินใต้ผิวถนนทรุดตัว อธิบดีทางหลวงชนบทจะรีบส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและซ่อมแซมโดยด่วน เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

นายอำนาจ จรัสเพ็ชร อายุ 57 ปี กำนันตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า ช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ขับรถกระบะกลับจากงานเลี้ยง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุต้องสะดุ้งสุดขีดเมื่อไฟหน้ารถส่องไปด้านหน้าไม่พบผิวจราจร เพียงเสี้ยวนาทีรถกระบะวิ่งพุ่งทะยานลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว หน้ารถกระแทกพื้นเสียงดังสนั่น ด้านหน้ารถพังเสียหาย เครื่องแตก ช่วงนั้นใช้มือซ้ายกำเหรียญหลวงพ่อโต วัดเกาะเลิ่ง อ.บางปะหัน ที่ห้อยคอขอให้ช่วย เมื่อเปิดประตูคลานออกมา สำรวจร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ เชื่อว่าบารมีหลวงพ่อโตช่วยชีวิตเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านวิ่งตามหลังอีก 3 คัน พุ่งตกลงมาอีก ต่างได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

นายสุชินกล่าวว่า ไม่อยากชี้ลงไปว่าสาเหตุมาจากชาวนาสูบน้ำที่อยู่ตามบ่อใกล้กับถนนจนแห้ง เพราะถนนสายอื่นๆ ก็เกิดสภาพสูบน้ำเข้านา ถนนยังไม่เห็นพัง เชื่อว่าเกิดจากความชื้นของดินที่อยู่ใต้ผิวถนนทรุดตัวมากกว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนเส้นนี้กรมทางหลวงชนบทจ้างบริษัทรับเหมาซ่อมอัดบดตลอดทั้งสายระยะทางยาวกว่า 7 กิโลเมตร เพิ่งส่งงานไปเมื่อปลายปี 2553 เพียง 3 เดือน ถนนก็ทรุดพังแล้ว

 ประเทศไทยแน่ใจนะทหารฆ่าปชช2ปีที่ผ่านมาได้ฆ่าพ่อแม่ตนเองรึเปล่า กับการฆ่าในเขตวัด วิหาร โบสถ์  ใส่ร้ายพระสงฆ์รังแกพระ  และคนมุสลิมอยุธยาย้ายมาจากภาคใต้ไปคาร์บอมส์ฆ่าพ่อ แม่ตนเอง บ้างรึเปล่า?????

อันนี้น่าสังเกตุอย่างมาก ฆ่าพระปัจเจก ธรณีก็สูบ แยกพิโรธนะ มุสลิมยึดไทย มัสยิดทั่วไทย ทราบบ้างรึเปล่า ไทยฆ่าไทยทหารตำรวจ สังวรรึเปล่ามีปิตุฆาต มาตุฆาตรึไม่ พ่อมีxxxกับลูกสาว แม่มีxxxกับลูกชาย พี่ชายมีxxxกับน้องสาว???????????????

ธรณีสูบลูกทรพีไล่ฆ่าแม่ เมื่อราว ๕๐ ปีผ่านมาที่ลพบุรี  ธรณีสูบลูกทรพีไล่ฆ่าแม่ 

 

ผลการศึกษาด้านประวัติศาสตร์จากศิลาจารึก ตำนานใบลาน จดหมายเหตุ พงศาวดาร หนังสือพิมพ์ และบันทึกจากประเทศข้างเคียง ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดี เช่น สภาพเมืองโบราณและซากหักพังของเจดีย์ ทำให้ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาได้เคยเกิดมีแผ่นดินไหวในประเทศไทย และบริเวณข้างเคียงหลายครั้ง และจากการศึกษาพบว่าทางตอนเหนือของประเทศก็เคยมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแถบเมืองเชียงแสน ซึ่งทำให้เมืองทั้งเมืองเกิดการถล่มล่มสลาย (นับเป็นธรณีสูบครั้งสำคัญยิ่ง) ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดในการศึกษาแผ่นดินไหวบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบ ถึงประวัติความเป็นมาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ทำให้ได้ทราบว่าได้เคยเกิดมีแผ่นดินไหวใหญ่ชอบเกิดขึ้นในประเทศไทย และบางครั้งก็มีความรุนแรงมากจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในอดีตที่ผ่านมา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ไม่เคยมีการระบุถึงแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลย อย่างไรก็ตามขีดจำกัดของข้อมูลในประวัติศาสตร์ก็คือไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่ชัดของการเกิดแผ่นดินไหวว่า เกิดตรงที่จุดใดแน่ และไม่ทราบว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณแถบนั้น หรือมาจากที่อื่นแต่ส่งผลกระทบและก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นถึงบริเวณนั้นหรือไม่

ชาวบ้านผวา! ถนนเลียบคลองที่อยุธยาทรุด

ผู้ใช้ถนนเลียบคลองชลประทานสายบางปะหัน-บางเดื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผวา! หลังถนนทรุดตัวลึกกว่า 2 เมตร ระยะทางยาวกว่า 100 เมตร

ชาวบ้านและผู้ใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน ในโครงการทางหลวงชนบท เชื่อมระหว่างตำบลบางปะหัน กับตำบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตื่น หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัวประมาณ 2 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 6  หมู่ 2 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน ซึ่งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความกว้าง 6 เมตร ขณะนี้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แนะนำให้ไปใช้เส้นทางสายเอเชียแทน

ทั้งนี้เมื่อกลางดึกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ รถยนต์หลายคันได้ตกลงถนนดังกล่าว แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต ทางด้าน นายอำนาจ จรัสเพ็ชร อายุ 57 ปี กำนันตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน ได้กล่าวว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตนได้ขับรถผ่านถนนดังกล่าว และเมื่อถึงจุดที่ถนนทรุด ไฟหน้ารถส่องไปไม่พบผิวจราจร  และรถตนก็ได้ตกลงในถนนที่ทรุดตัวเป็นหลุมลึก โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่รถยนต์เสียหายบางส่วน

ขณะที่ชาวบ้านหวั่นถนนทรุดดังกล่าวเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้ถนนทรุดมาจากการที่ชาวนาสูบน้ำออกจากบ่อริมถนนทำให้น้ำแห้ง ไหล่ถนนไม่อุ้มน้ำ ผิวดินทรุดลง ถนนจึงทรุด ขณะที่บางส่วนวิจารณ์ว่าเป็นเพราะมีการสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง | แสดงความคิดเห็น