19-20/8/2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Tajikistan

tajikistnatajikistan map

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (3)

5485272906_75a685c402_zDushanbe government (2)Duschanbe_Somonidenkmal Bridge over Dushanbe river. Tajikistan

20-8-2013Thailand PM yingluck shinawatra Visited Tajikistan

นายกฯยิ่งลักษณ์ออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2556

Dushanbe, Tajikistan  r AJ201212250108Mmtj03_n7803_nDuschanbe_SomonidenkmaldushanbeDushanbe governmenttajikistna (1)

สำหรับการเยืยนสาธารณรัฐทาจิกิสถานในครั้งนี้เพื่อ เข้าร่วมการประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ณ.กรุงดูชานเบ ตามคำเชิญของนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ซึ่งได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านน้ำ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556

Norak WWII memorial tajikistna (3)Tajikistan_400 tajikistna c thZSCMYPVA tajikistna fDushanbe, Tajikistan 2

y-Dushanbe, Tajikistan (1)

เมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางมาถึงทาจิสถาน นายกรัฐมนตรีทาจิสถานนาย ออคิล ออคีลอฟได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเอง และพบปะหารือกันอย่างมิตรภาพเพราะเพิ่งพบกันครั้งแรกระหว่าง2ผู้นำ ในการพบกันครั้งนี้ท่านได้เมตตาต่อนายกรัฐมนตรีของเราอย่างมาก ยิ้มตลอดและหัวเราะอย่างมีความสุข พูดไปคุยไปหัวเราะไป

y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (2)

การเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและปากีสถานประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลางนับเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีฯประเทศไทย  ที่ได้รับเชิญมาเยีอนเพื่อกระชับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยกับสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียกลางเพื่อศึกษาลู่ทางความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง การค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือทวิภาคีกับนายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน  ได้มีการลงนามความบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 1 ฉบับ หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมเต็มคณะกับประธานรัฐสภาทาจิกิสถาน Mr. Zuhurov Shukurjonและนายกรัฐมนตรีทาจิกิสถานนาย าย ออคิล ออคีลอฟ

y-President of Tajikistan, Emomalii Rahmon (2)

นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีทาจิกิสถาน

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (7)

สำหรับการประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation นายกรัฐมนตรีฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงวิสัยทัศน์,แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไทย ในฐานะเป็นประเทศซึ่งให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาวะโลกร้อน เปลือกโลกขยับทำให้ภูมิภาคในทวีปต่างๆๆเปลี่ยนแปลงไป จึงได้นำเสนอการแก้ปัญหาระบบน้ำในประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงรุก โดยมีระบบนิเวศน์ที่สมบรูณ์และประชาชนไม่เสียวิถีชีวิตมากนักแถมได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีทรัพย์สินเพิ่มเเบบสัมมาอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ สอดประสานการวางงานโครงการพื้นฐานระบบน้ำ ขนส่งให้สอดคร้องกันทั่วประเทศ พร้อมปลูกป่าไม้ สร้างปลา นก สตว์ในป่าให้มีความอุดมสมบรูณกลับคืนมาโดยการประชุมฯในครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 30 ประเทศ

y-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (3)

สรุปผลการเยือนสาธารณรัฐทาจิสถานดังนี้

สาธารณรัฐทาจิกิสถานแสดงความสนใจใหประเทศไทยไปลงทุ นในด้านพลังงานน้ำ (ซึ งทาจิกิสถานมีกําลังการผลิตถึงร้ อยละ ๕๐ ของภูมิภาค)  การจัดหาน้ำความสะอาดของน้ำ ถือเป็นประเด็นระดับโลก (global issue) อุปกรณ์เทคโนโลยี่เกี่ยวกับน้ำ การบริหารเรื่องน้ำทั้งในและความสัมพันธุ์กับประเทศอื่นๆๆ

ความสนใจในด้านการพัฒนาการเด็กและสตรี

การขนส่งสินค้าส่งเสริมการค้า ขอให้เปิดเที่ยวบินตรงประเทศไทย ทาจิสถาน

ปัญหาและอุปสรรคของสาธารณรัฐทาจิสถานคือไม่มีทางออกทะเล ปัจจุบันเส้นทางการค้าจะผ่านไปยังอิหร่าน/อัฟกานิสถาน/คาซัคสถาน/นครดูไบ

การเงินการธนาคารต้องการพัฒนา(การโอนเงิ นค าสิ นค า)

สนทนาและแสวงหาหนทางร่วมกันในเส นทางเชื อมโยง/ เส นทางโลจิสติกส ระหว างไทยกั บ
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (รวมถึ งประเทศอืนๆในเอเชี ย) ไปหารื อกั นต อในกรอบการประชุ ม Asia Cooperation Dialogue(ACD)
สาธารณรัฐทาจิกิสถานเชิญชวนนักธุรกิจในด้านต่างๆๆมาร่วมทำการค้าระหว่างกันในสิ่งที่ไม่เพียงพอและจำเป็นต่อประเทศในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือยสาธารณรัฐทาจิกิสถานระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2556

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (1)
y-DushanbeTajikistan20-8-2013y-President of Tajikistan, Emomalii Rahmo

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาสาธารณรัฐทาจิสถาน Mr. Zuhurov Shukurjon

y-Mr. Zuhurov Shukurjony-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (1)y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (6)y-Mr. Zuhurov Shukurjon2y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (4)y-Speaker of the Parliament of Tajikistan-Mr. Zuhurov Shukurjo (2)Tajikistan (2)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน นาย ออคิล ออคีลอฟ(Tajik Prime Minister Akil Akilo)

y-DushanbeTajikistan20-8-2013 (8)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (7)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (3)y-Tajik Prime Minister Akil Akilov (8)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

แบบชุดผ้าไหมผ้าซิ่นทันสมัย2013

แต๋นๆๆวันนี้แม้การเมืองไทยจะรุ่มร้อนรัฐบาลไทยยุบสภาตามใจทุกอย่างแต่ม็อบไม่หยุดก็แสดงว่าเหลือล้มสถาบันกษัตริย์ รัฐบาลไทยจึงไม่เกี่ยว กระทรวงกลาโหมจึงไม่มีสิทธิ์ออกพรกเอาอาวุธมาบังคับบีบนายกรัฐมนตรีสตรีหนึ่งเดียวของประเทศไทยทำร้ายประชาชนไทยแบบ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้ งานนี้ม็อบราชวงศ์เทือกสุบรรณ ต่อสู้กับราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะ…รัฐบาลก็ดูแลเท่าที่ทำได้เท่านั้น เพราะม็อบสุเทพ เทือกสุบรรณเรียกร้องม.7สภาประชาชนรีเปรซิเดียมแบบเขียวสัมพันธุ์เขมร ฆ่าล้างคนในประเทศตายกว่าล้านคน ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยสตรีแม่ๆๆจึงไม่อาจสามารถทำร้ายคนไทยด้วยกันได้ วันนี้มาดูผ้าซิ่นห้องเสื้อคำเเพง จ.มุกดาหารกันนะค่ะ เพื่อชาวอิสานและสปปลาวจะได้นำไปใช้รวมคนไทยได้นำไปออกแบบใส่กับผ้าถุงแบบยาวและสั้นได้ นะค่ะ

DSC05860 DSC05867 DSC05863 DSC05866 DSC05862 DSC05865 DSC05864DSC05861DSC05859 DSC05858 DSC05853 DSC05852DSC05855

ต่อไปเเฟชั่นแบบทันสมัยบ้าง

g-skd Mini-Dress-1 2-Dresses-spring-2013 black-dress Dresses-spring-2013a fmodel-vintage-dress pretty fun  dresses wdd thHZZEX7Z1 naj-design(4)jpgBsk-Dress FFd2 silk-dress b-silk-dress-1 Plus-swfn- wfc10 scf1

ขอให้มีความสุขในวันสับสนแต่เราได้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆๆจะทำให้สุขภาพอารมย์ดีขึ้น วันหยุดไปท่องเที่ยวป่าไม้ ลำธาร ทะเล น้ำตก อาหารอร่อยๆๆ กาแฟจิบเบาๆๆ เคล้าเสียงเพลงที่ชื่นชม อย่าละเลยตนเองนะค่ะ สู้ๆๆนะค่ะWE’LL GO TOGERTERS

m1-mj images (1)

โพสท์ใน หนังสือ, แฟชั่นผ้าไหมไทย

5ธ.ค2556วันพ่อเเห่งชาติ

ผลงาน1

13ธ.ค2556 ในที่สุดหมากอั้งยี่สมาคมคอมมิวนิตย์แห่งประเทศไทยสังคมคนเท่าเทียมกันเป็นทาสปลูกผักทำนารับใช้ประเทศไทยมาช้านานนายมีชัย ฤชุพันธุ์ก็ออกมาแล้วว่านายกรัฐมนตรีลาออกได้ แต่ยุค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะฆ่าคนตายมากมายไม่ยักกะลาออก ธรรมเนียมปฏิบัติประเทศในระบอกประชาธิปไตยให้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันรักษาการณ์จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาช้านาน แก่แล้วฝั่นเฝือน ธรียุทธ์ ขาประจำก็ออกมาแว้วๆๆ ชัดเจนว่าอั้งยี่นี้มีจริง คุมกำเนิดคนไทยวางแผนครอบครัวมีลูกน้อยๆๆ เงินพอเพียงอย่ารวยนะแต่ให้โรฮิงญามาอยู่เป้นคนไทยแทนเป็นผีเลือกตั้งมารับใช้พรรคประชาธิปัตย์มาช้านาน ที่สำคัญเงิบราชวงศ์นำเงินให้สนธิ ลิ้มจำลอง ปานเทพ พอยุบสภาเงิบ คริ คริ งานนี้ภาคใต้ไม่ต้องแบ่งหรอกมีคัสเตอร์บอมส์แค่กดปุ่มคอคอดกระไม่ต้องขุดให้เหมือย งานนี้ไม่รู้ใครโง่กว่าใคร ทำให้เจ็บซ้ำๆๆนะสงขลาศาลอำมหิตย์  งานนี้ประยุทธ์ จันทร์โอชาล้มเหลวพาทหารไปตายภาคใต้ซ้ำซากอีกแล้วตาย5บาดเจ็บ14 แค่ลูกน้องรบแพ้โจรใต้ๆๆมารัชมังคลาร่วมกันช่วยมันงานนี้ไม่รู้ใครตาบอดอีกบ้าง ฆ่ากลางกรุงซ้ำซากก็ทหารเหี้ยกลุ่มนี้เเหละ!!!ศาลรัฐธรรมนูญลงมติกู้/2.2ล้านๆๆมติ9/0ไปแล้วปี2012 ทำไมต้องมารับเรื่องอีกอะนะคือทำทุกปีรึค่ะ ฮาๆๆๆๆๆคืออย่าโจ๊กตลกให้มากนั่งนะค่ะลักไก่ว่าคนไทยลืมเหรอ…ปปชแม้ฟันสส300กว่าคนก็อีกนานค่ะกว่าจะส่งฟ้องแต่รังแกเขาทั้งๆๆที่โครงการนี้รัฐต่อรัฐมหาอำนาจคงมาฉีกอกอำมาตย์ไทยให้สนุกพะยะค่ะ!!!!นักธุรกิจกลุ่มสภาอั้งยี่ออกมาหมดรึยังสมาคมอั้งยี่ และสื่อสุเทพไม่ได้ไล่ยิ่งลักษณ์และตระกุลชินวัตรแต่มีคนบนเวทีพูดนายสุเทพ เทือกก็รับผิดชอบด้วยในฐานะหัวหน้าแกนนำคืออย่าดื้อตาใสให้มากนักคนช่องสื่ออสมท ของนายปรีย์ มาลากุลนายเปรมองค์มนตรี และมืออำมหิต ไม่มีประเทศใดในโลกมีการปกครองแบบสภาประชาชนแล้วจะมีที่ยืนบนโลกได้อย่างไร อีกทั้งจะมีใครนอกจาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่โลกจะต้อนรับได้อีก ในเมื่อเน่ากันหมดแล้วอำมาตย์ ประชาธิปไตยมีเลือกตั้งหากไม่เลือกตั้งก็ไม่มีใครบังคับนี่ค่ะมีคนเขาจะลงสมัครมากมาย คือทำไปเรื่อยๆๆในที่สุดจะเข้าระบบเอง แต่ทนไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ต้องลงคะแนนก็ได้ไม่ชอบก็ไม่เลือกแต่ไม่ใช่ออกมาไล่คนอื่นเขานะค่ะมาฆ่ามาแกงมันไม่ถูกต้อง เอามาเฟียพ่อค้ายาเสพติดมาใช้มันก็ลายออกดอกทั้งตัวเลย คริคริ

ผลงาน

12ธ.ค2556 ทหารไทยกำลังเป็นใจให้ศาลทำลายพระมหากษัตริย์ไทยยึดอำนาจมาทำเองกว่า7ปีหมิ่น วสันต์ สร้อยพิศุทธ์โทษร้ายแรงต้องติกคุก แต่สุเทพ หมิ่นในหลวงชี้หน้าสั่งให้คนนั่นนี่รายงานตัวกลับให้เลื่อนมอบตัว งานนี้ประเทศไทยรอวันธรณีสูบให้มารครองเมืองภาคกลางใต้เตรียมหมุดรูอยู่นะครั้งนี้เหนืออีสานจะถีบหัวส่ง….ให้มันทำไปทั้งสื่อชั่วคนเสื้อแดงศพลากไปต่อหน้ามันไม่แคร์ตอนนี้สว.วุฒิก้ให้เป็นเปรตเฝ้ารัฐสภาสะใจม๊าก ศาลก็ลุเเก่อำนาจอยุติธรรม ทหารอ่อนแอ ราชวงศ์อ่อนแอ…คริคริงานนี้ใครชนะ!!!ดูๆๆไปสุเทพ สื่อศาลทหารไทยกำลังล้มราชวงศ์อะนะ อิอิไม้ค้ำยันราชวงศ์บายๆๆi ลาก่อน???น้ำใจปกป้องไม่ดูเเล ทอดทิ้งประชาชน กรรมของคนใจดำ???

gt6

11ธ.ค2556ประเทศไทยกำลังเข้าสู่หมวดแบ่งแยกภาคใต้เป็นรัฐปัตตานี โจรใต้เต็มพื้นที่กรุงเทพแบบ3ชายแดนใต้ หมอพรทิพย์ เด็กเปรมรู้ดีกบฏแผ่นดินไทย2556หน้ารามคือโจรใต้ที่บึ้มนั่นนี่มีคดีเป็น100ได้ หมดพรทิพย์ช่วยย้ายโจรใต้จากที่นี่ไปที่นั่นตามพรกของรัฐบาล ที่พยายามปราบโจรใต้

46rubmcth

อำมาตย์สอดประสานแยกแผ่นดินภาคใต้ ตะวันออก กลาง ตะวันตกภายใต้กลยุทธ์2รัชทายาทแย่งอำนาจบังหน้า มีแดงล้มเจ้าขาโทรสกัดว่ากษัตริย์ไทยไม่ดีเป็นระยะๆๆให้สับสน….วินาทีนี้อดีตต้องลบมารวมขมวดปมเป็นเรื่องระดับโลกคือแยกดินแดนสสพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากรวมศูนย์อำนาจ ไม่อยากให้มีเลือกตั้ง อยากเป็นรัฐอิสระ

ssdncssdnc1

พรุ่งนี้จับตาการต่อยอดแยกภาคใต้โดยมีเทพเทือก เปรมองค์มนตรีต่อรอง พลากรม.7ไม่สำเร็จต่อไปภาคใต้แยกประเทศจึงต้องนำยุทธวิธี3ชายแดนใต้มาบรรจุในกรุงเทพมหานครในวันที่30พ.ย2556 เป็นยุทธวิธีทำให้คนไทยทั้งประเทศหัวหดแบบเขียวสัมพันธ์ ทำมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ จึงนำยุทธวิะีต่อยอดแนวซูดานเหนือใต้มาใช้และแบบเนปาลมาใช้ โดยแยกเป็น2ฝ่ายคือองค์มกุฏราชกุมารได้เหนือ อีสาน ส่วนใต้กลางตะวันออกพรรคประชาธิปัตย์จะเอาเพราะวางคนไว้แล้วแยกเป็นส่วนๆๆโดยมีกุมารีสตรีรชว.ไทย…เป็นตัวพร้อมเด็จแม่และน้องสาวเล็กเป็นรัฐปัตตานีซึ่งช่วงท่านสมัคร สุนทรเวชเป็นผู้ว่าราชการและเป็นนายกรัฐมนตรีได้เบรก นาย สัมพันธ์ ทองสมัครซึ่งถวายราชวังให้สมเด็จพระเทพ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เพราะงบทหารศอบต.เริ่มหากินลำบาก ฆ่าตำรวจทหาร พระสงฆ์ตายจนเขาเอะใจอะไรในกอไผ่รู้แล้ว คนภาคเหนือ อีสานไม่มาตายอีก ก็เลยเอาคนภาคใต้บนชุมพร ประจวบที่ไม่ตาสว่างไม่ทันเกมไม่รู้เขารู้เรามาตายแทนพร้อมทหารผู้ไม่ตาสว่างรึทหารมาตาย นายทหารได้ค่าศพ แถมให้คนใต้โดนกดหัวเลือกตั้งทีไรได้พรรคประชาธิปัตย์ แม้กลุ่มวาดะห์ รึมาตุภูมิก้สายเดียวกัน ฉะนั้นหากพ้นภัยนี้ต้องสู้ เลือกตั้งต่อๆๆไปนำคนท้องถิ่นมาเรียนและส่งกลับไปทำงานที่ภาคใต้ 100ปีไม่สายหากท่านลงมือทำ…ทุกคนต้องลบบรรทึกในอดีตทั้งหมด หากนักรบเพื่อรวมชาติไทยเป็นพวกตู้เย็นก็อย่าโทรมาเสือก….ให้คนเขาสับสน ปปชพวกอำมาตย์ทีมเดียวกัน ศาลไทยด้วยรัฐประหารเงียบเหลือให้คนตายแบบซูดาน สุดท้ายUNเเยกประเทศให้ เพราะศูนย์ยากาศคือไม่ฟังใครไม่มีกษัตริย์ ชาติ ศาสนานะเอง

bdmc901

งานนี้ทุกคนสู้เพื่อสกัดคนเลวอย่ามายุ่งแผ่นดินกูโดยเฉพะภาคเหนือ อิสานรู้แล้วปกป้องแผ่นดินให้ลูกหลาน… กรุงเทพให้เขามายุ่งเปิดเมืองต้อนรับโจร กษัตริย์ไทยให้เขามายุ่ง ฆ่าคนตายซ้ำซากก็ล้มเหลวแบบปธ.ซูดานเหนือและกษัตริย์เนปาลรวมสีหนุของเขมร ทหารไทยเกียร์ว่างแบบยุคท่านสมัคร สุนทรเวชรอประทานยาให้นายกปูตายแบบสมัคร แต่งานนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะ….ประเทศล่มจมเพราะท่านไม่ดูแลเอง จ็อกี้ก็ไม่เอาดีกว่ามาไล่ชินวัตร แบบถนอม กิตติขจร มันไม่ง่ายนะค่ะ เพราะพัดลมส่ายหน้าประชาเบียนหน้าหนีแบบนี้ ไม่มีใครอยากลงเลือกตั้งให้เช่นกัน…เพราะไม่อยากตายฟรี !!!! ประชาชนรู้แล้วก็อย่าไปตายฟรีเช่นกัน ศิวิไลท์มาแน่เพราะงานนี้ตัวเล็กๆๆเสือกไม่ได้ มหาอำนาจเขามาทำเอง องค์กรเสือกสื่อเลวงานนี้ได้คู่ชกที่สมฐานะสักที!!!

bdmcthbbรูปภาพ798

การเลือกตั้งหากศรัทธาในสิทธิเสรีภาพเคารพกันและกันพอ จะไม่มีต่อต้านไม่ลงสส…เพราะมันจะล้างคนไม่ดีพอสำหรับประชาชนไปเรื่อยๆๆ4ปีก็เปลี่ยนมันพัฒนาการเพิ่ม สื่อที่พรุ่งนี้ให้ปปชออกมาฟันสส..สวก็เป็นขบวนการแยกดินแดนไปกดหัวคนภาคใต้ต่อ มันไปภาคเหนือภาคอีสานไม่ได้เจอตีนชาวบ้านเขา      ตำรวจทหารลูกเขาตายไม่มีใครยอมแล้วตอนนี้ เพราะคนภาคใต้เองก็สมยอมเลือกสส พรรคประชาธิปัตย์มาทำร้ายรัฐสภา ไม่ทำงานทำการแถมอีห่าลาก ไอ้ช้างเย็ดให้เห็นประจำ คนภาคใต้จึงมาช่วยสุเทพขนาดค่าเครื่องบินเเพง รถไฟฟรีขนคนใต้มาล้มประเทศไทย ก็มากันเพราะต้องการแยกดินแดนไม่ให้ใครมายุ่งที่ดินใช้ฟรีของหลวงมานานต่อไปได้ครอบครองไม่ต้องใช้ศาลยัดเงินอีกต่อไป…เพราะสไนเปอร์อาจเล่นงานศาลเอียงอยุติธรรม เพราะออกอาการเหี้ยจนออกล้ำเส้นคนเขารู้เกม!!

ppth

ม็อบกบฏสุเทพ เทือกสุบรรณพยายามให้ประเทศไทยเกิดศูนย์ยากาศ นายกรัฐมนตรีลาออกไม่ได้ เพราะยุบสภาแล้ว จึงมีแค่นายกรักษาการณ์ และคณะรัฐมนตรีในตำแหน่ง สมน้ำหน้าสภาสว…เขาไม่ทำงานไม่เบาเเรงรัฐสภาส่งอะไรไปค้านๆๆแบบพรรคประชาธิปัตย์ ขบวนการสมคบคิด พรรคคอมิวนิตส์ แห่งประเทศไทยชัดเจนแล้วไม่ต้องรอนาน มีทั้งศาล สวสรรหา 40สวตัวแสป รัฐสภามิได้ให้มาทำเล่นๆๆพฤษติกรรมสสพรรคประชาธิปัตย์สุดทน ดาบได้ลงแล้ว ตอนนี้ใครจำได้สุเทพ ทำแบบเสรีพิศุทธ์ เตมียเวช ดราม่าใส่ร้ายป้ายสีปฏิวัติในอดีต…สุเทพก็แนวนั้นคนมีแค่6หมื่นบอก5ล้าน ไปไม่นานนก็กลับบ้านหมด พรรคการเมืองนี้จึงมีแต่ผี บัตรปลอมมาลงกทมมีแต่คนใต้มาลงคะเเนนเอาคนโรฮิงญามาใช้งาน ปปชออกมาซิเก่งนัก ทหารรัฐประหารซิ อย่าสร้างสงครามประสาท สื่อมวลชนเนี่ยจัญไรที่สุด คือคอมมิวนิตส์ในโลกนี้มีสปปลาว เวียดนาม ประเทศจีนเขาเป็นสังคมนิยมแล้วพร้อมรัสเซีย คนในประเทศต้องมีคุณภาพชีวิตพยายามสร้างงานสร้างเงินดูแลประชากร ประเทศไทยจะไปยุคใช้พระไถนา ทำสวนพัก เลี้ยงหมู หมากาไก่ การศึกษาไทยจึงให้อธิการบดีสติเฟื่องบ้าๆๆไม่มีความรู้อะไรมาให้เด็กโง่ การเมืองม็อบโน่นนี่แบบ14ตุลาทำมาต่อยอดองค์กรคอมมิวนิตส์ ดีดทุน เจ้า ปืนออก เอาทหารนักฆ่ามาเฟียยาเสพติด เผด็จการมาทดแทน UN ไม่ได้หวังดีต่อไทยหรอกเขาอยากครองอำนาจ รู้ไว้ซะด้วย มีประยุทธ์ จันโอชาตัวแสปคมช…อีกแล้วหนีไม่พ้นเลย!!!

bad dnc-th (1)1005

ตอนนี้จึงพ้นม็อบเสื้อแดง…เป็นวิธีการทหารจัดการกันเองของฝ่ายสุเทพกับราชวงศ์จักรี ปปชทำไหมหัวหดริจะเล่นงานยิ่งลักษณ์ ประชาชนคนไหนเก่งหนักไปจัดการศาล ปปช กกต เนี่ย ศูนย์ยากาศเป็นคอมมิวนิตส์มันชัดเจนไม่มีใครเท่ากันบนโลกนี้หรอก มีแต่ฝันทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีชนชั้นแต่ระยะหนึ่งก็ไปต่อไม่ได้ไม่เป็นธรรมชาตินะพวกอั้งยี่กบฏสังคมไทยรวมโก๊ะตี๋ปทุม ม็อบอีแอบใช้อาวุธต่างๆๆ ไม่มีใครสู้แต่ออกสื่อหรอกค่ะ ยุคนี้เป็นการลงมือทำพ้นนปชเย้วๆๆให้คนล้อมปราบฆ่าเพื่อลดคนของพรรคเพื่อไทยลงไงละ…

imagesSE75YPRTbdmcthbb

ม็อบราชวงศ์สุเทพ เทือกสุบรรณไม่เอารักษาการณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเท่ากับขัดราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเมื่อยุบสภาแล้วก็มีพระราชกฤษฏีกาแต่งตั้งให้รักษาการณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่!!!ชัดเจนไหม???

dmcth901dmcth901-1y-dmcth901 y-dmcth901-1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ­มให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เลือก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ตามความในมาตรา 172 และ 173 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร์

ต่อไปม็อบสุเทพเทือกสุบรรณ สนธิ ลิ้มทองกุลสู่กับเสาที่3คืออำนาจพระมหากษัตริย์เจ้าจอมทัพไทยแล้วนะค่ะ ดิฉันจะได้ไปขายของต่อยิ่งจนๆๆอยู่ด้วย…คนสนับสนุนม็อบล้มกษัตริย์ไทยก็รับผิดชอบด้วยนะค่ะไม่ค้ำยันคงสู้ไม่ไหวแล้ว…โปรดสู่กันเอง….ณ.บัด NOW ซ่อนความต้องการบัดนี้หมดรูปแล้วม็อบสุเทพ- สนธิ- คมช19ก.ย2549!!!

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  (ผบ.ทสส.) นำทหารทุกเหล่าทัพถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์จักรี วันที่ 5 ธันวาคม 2556

hsth-r9

นับแต่วันนี้เป็นต้นไปราชวงศ์จักรีต้องรบกับราชวงศ์เทือกสุบรรณและลิ้มทองกุลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพราะคนใช้อำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไทยคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใครไม่เอารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ให้ไปขอม.7ซึ่งพระองค์ไม่เอาไม่ให้..

ppth

วันนี้เกินอำนาจรัฐบาลไทยเพราะพวกเขาม็อบสุเทพ เทือกสุบรรณ-สนธิ  ลิ้มทองกุล ต้องการล้มระบอบมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงรบกวนถวายนั่นนี่ซึ่งไม่มีในประเทศไทยตลอดเวลา พวกเขาต้องการสภาประชาชนรึสภาเปซิเดียมอันเป็นระบอบคอมมิวนิตส์ซึ่งจะไม่มีกษัตริย์ในแผ่นดิน.

รหัสลับสู่รัฐบาลมาตรา 7

kill901

STEP KILL-K9 แผนล้มราชวงศ์โดยให้ร.9ตะบัดสัสัตว์คืนคำในเรื่องม.7แอบมาขอสภาประชาชน นายกพระราชทานม.7ทรงไม่ให้ ก็ป่วนเเละไม่มีร.10สภาให้พรรคประชาธิปัตย์ลาออกเกียร์ว่างบีบไม่เอารัฐบาลรักษาการพยายามให้สภาวุฒิเป็นใหญ่ต่อไปงบประมาณเอามาแบ่งกันเพราะไม่มีม.68แล้ว ตัวเหี้ยสวสรรหา 40สว กกต ปปช สตง NGO.งบทหารเลวก็จะมี รถไฟฟ้าไม่เอาดีๆๆเอาแบบถ่านหิน โครงการน้ำไม่ทำ …แบบโฮปเวลล์เสาโด่เด่ โรงพักตำรวจเสาโด่เด่โกงแข็งแรงร่วมกัน…

bdmcth0bdmcthbbimagesSE75YPRTm.7-killR.9

พระราชดำรัสเรื่องมาตรา7 http://shows.voicetv.co.th/voice-news/90168.html

จากการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ยังยืนยันในข้อเรียกร้องให้มีการตั้งสภาประชาชน พร้อมตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชั่วคราว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ เมื่อปี 2549
พระราชดำรัสในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลปกครองสูงสุด  นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2549
ความตอนหนึ่งว่า 
” มาตรา 7 นั้น ไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่. มาตรา 7 นั้น พูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่าง. ถ้าทำ เขาจะต้องว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่. ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกิน ไม่เคยทำเกินหน้าที่. ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย.”
ทั้งนี้ มาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550 บัญญัติเหมือนกันว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

4 ธันวาคม 2556 เวลา 13:03 น.

bdmcthM6Tkill-R9th

ประเทศไทยยุบสภาเขากลุ่มหน้ากากขาวพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่เลิกแสดงว่าไม่เอากษัตริย์ไทยค่ะ!!!

Angela_Merke1lอังเกลา โดโรเทอา แมร์เคิลรูปภาพ798

9มี.ค2556 ตามคาดศาลเข้าข้างกบฏล้มราชวงศ์ไทยตั้งราชวงศ์เทือกสุบรรณขึ้นมาใส่กระหม่อม รัฐบาลไทยประกาศยุบสภา รักษาการณ์ในอีก6เดือนข้างหน้าเลือกตั้งใหม่ ที่รัฐสภาเมื่อคืนตำรวจรักษารัฐสภาตายด้วยระเบิดจากม็อบกบฏราชวงศ์เทือกสุบรรณ กบฏแผ่นดินไทยรึอั้งยี่จะเรียกร้องในสิ่งที่กฏหมายไทยรัฐสภาไทยไม่มี เว้นอำนาจพระมหากษัตริย์เช่นห้ามมิให้ในหลวงทำนั่นนี่ แม้เป่านกหวีดหน้าวังหัวหิน เมื่อวันก่อนท่านฑูตนานาประเทศก็เห้นเปล่านกหวีดก่นด่าใน3ราชวงศ์ไทยในงานสันนิบาตสโมสร ตาสว่างราชวงศ์จักรีจึงมีขึ้นจากเหตุการณ์จริง อีกทั้งในหลวงทรงชราภาพก็ออกมาแต่ม็ฮบกฏก็ไม่ฟังรวมทั้งศาลอาญานักการเมองของคมช จ่อไปปปช สตง กกตออกมารับใช้กบฏ คือฝ่ายต้านรัฐบาลไม่ฟัง360องศาที่ประชาชนไทยรอบๆๆตัวคิดอย่างไรบ้าง การบริหารบ้านเมืองหากเสพสิ่งผิดมันก็พัง ม็อบกบฏเอาสิ่งพังๆนานาชาติไม่ต้องรับแนวคืดคอมมิวนิตส์กับล้มราชวงศ์นั้นมันไม่มีใครเสวนาด้วย NGO กับมุสลิมนั้นก่อกวนความมั่งคงในประเทศต่างๆๆที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งในแบบประธานาธิบดีและในแบบระบอบกษัตริย์ จึงกระทำการแบบเนปาลโมเดลในหลายๆๆประเทศ เป็นโจรยึดแผ่นดินคนอื่น

bdmcth774 หน้ากากขาวอาชีพรับจ้างป่วนการเมืองไม่มีการเมืองการขัดเเย้งทำมาหาแดกไม่ได้ค่ะ พรรคประชาธิปัตย์60ปีได้แค่รวยจากอาชีพสส…การเมืองแต่ไม่ได้ให้ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนถาวรแก่คนในประเทศไทย

a-yถอยทุกทางแล้วค่ะคุณพี่…รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี6เดือนค่ะ!!!

ตอนนี้สินธิ ลิ้มทองกุลก็ออกมา70/30ที่รับจ้างมาตอนนี้เหี้ยรวมตัวกันแล้ว ห้องนายกปูเก้บของออกให้หมดนะค่ะ สนธิเรียกแตงโมไปเสพสุข อาคาร4โรงแรมสวิงกิ้งตอนนี้มีพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วได้ทำแท้งกันทำสแตมเซลล์อีกแล้วค่ะ คือคนร่วมก็รู้นะว่าสนธิ2มาแล้ว 9ทัพตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ทำต่อไปกองทัพไทยของเปรมกับยุทธ์ จันทรโอชาทำ อะนะให้เข้าใจ รู้แล้วใช่ใหม่ว่าต้านนิรโทษกรรมผลเป็นแบบนี้ คนต้านทุกคนละอายใจและสำนึกไว้ คือศาลมันเหี้ย..อย่ามีคดีความอย่าฝืนกฏหมาย คนไทยตาดำๆๆจะเข้าคุกหมด คนพรรคเพื่อไทยก็พยายามรักษาชีวิตประชากรของตนเองไว้อย่าให้เขาจัดพามาตายหมู่ทั้งภาคเหนือ อิสาน ตะวันออกพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามให้คนจัดม็อบการเมืองทำซ้อนกันจ้างคนมาหลอกว่าไปม็อบแดงแต่ไปเติมให้ม็อบสุเทพ ภาคใต้ก้ให้คนอิสานเหนือมาตายทั้งทหารตำรวจ ยึด ตะวันออกก็ยึดด้วยการเมืองไปอาศัยทำการค้า สวนผลไม้ซื้อบังคับฆ่าเจ้าของเขา ศาลก็เป็นมาเฟียรับใช้จับคนดีเข้าคุกกว่า60ปี

bdmcth37_n bdmcth38_n

พวกเขากลุ่มอำมาตย์และสาวกในองค์กรต่างๆๆจึงไม่อยากให้คนเจ้าของแผ่นดินตัวจริงคือรากหญ้ามีอำนาจ ค้านเกษตรกรโงหัวมีรายได้ โอทอปไม่เอา พวกเขาธนาคารรวยจากสัมปทานรัฐ ป่าไม้ล่ำซ่ำ ของกสิกรไทยมาจากค้าไม้ที่ภาคเหนือ ตอนนี้ไม้พยุงป่าสวงนไปรอบตัด แกล้งปลูกป่าตอนนี้หมดแล้ว ภาคใต้เขาทั้งลูกหมดไปเป็นสวนยาง พรรคประชาธิปัตย์ โหลน เหลนพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นคนกุมอำนาจ คนพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีคนลงให้แต่โกงมา ทดสอบ1%ของประชาธิปัตย์จาก15ล้านคนไม่มีได้ถึง1ล้านคนมาแสดงเจตนาภรณ์ที่ตรงกับการปกครองประเทศไทย พรรคการเมืองต้องมีนะและต้องมาด้วยใจมิใช่เงินซื้อให้มาม็อบ มีแค่แสนกับเท่าที่เห็นประชากรหลอกๆๆมานมนาน  เขาจึงไม่เอาอะไรทั้งนั้นค้านแม้กษัตริย์ไทยซึ่งยืนยันว่าม.7มั่วไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ทรงวากรากฐานไว้ให้ลูกหลาน  ตอนนี้แค่เอาพวกระบอบศาลมาเลี้ยงตนเองไว้ตบตาชาวบ้านชาวโลกยัดเงินมหาศาลจุดนี้  กับองค์มนตรีที่จะหมดอำนาจลงจึงรอให้แก่ตาย เพราะใครๆๆมาประเทศนี้ตรงหานายกรัฐมนตรีๆๆปรึกษาราชวงศ์ไทยสมเด็จพระบรมโอรสาๆๆสั่งการให้ใครๆๆทำตามระเบียบวินัยตามกติกากฏหมายไทย แม้ศาลอำมาตย์แยกส่วนกันมีพวกนอกคอกตอนนี้แบ่งขั้วชักเจน 2ราชวงศ์เทือกสุบรรณกับราชวงศ์จักรี ทักษิณรวมอยู่ในจักรีวงศ์ สนธิ ลิ้มรวมในเทือกสุบรรณ รอให้พวกศาลป่วยอุบัติเหตุตายเพราะไม่รู้ใครฤษีกินเหี้ยบ้างตอนนี้ นะอย่าให้อธรรมครองเมือง นายกปูไม่ได้ฆ่าคนแบบอภิสิทธิ์ ทหารบีบให้ออกพรก…ไม่ได้ ดิฉันแค่สตรีรักษาการณ์ ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เยรมันเอเชียนางอังเกลา โดโรเทอา แมร์เคิลในคราบ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสตรีเหล็กมาแว้ว!!!!

bdmcth-7

bedkthlowS174 72UVV ZJ7YN XEjth067_n326_th14_n

8ธ.ค2556หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนพระราชดำรัสในวันพระราชสมภพ5ธ.ค2556 ทรงพยายาอ่านเองด้วยสายตาอันฟ้าฟาง…คนภาคใต้ที่พยายามจะแยกดินแดนก็มาร่วมด้วย อ.มหาวิทยาลัยกบฏก็มา…พร้อมโจรใต้ซึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองใหม่ สำนักสันติอโศก 40สว สวสรรหา NGO สื่อมวลชนไทยทหารตำรวจเลวด้วย พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ลาออกแค่แถลงข่าวดีแต่พุดเช่นเคย แม้ไม่มีสสฝ่ายค้านรัฐสภาก็ทำงานต่อไปได้ในภาวะวิกฤติ น้ำท่วมภาคใต้สสพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยไปช่วย ไม่เคยเข้าประชุมสภาทั้งเป้นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แถมได้อำนาจการเมืองผูกขาดมากว่า60ปีเป็นสภาครอบครัวพรรคประชาธิปัตย์ พ่อลูกน้องชายลุงน้าอาในภาคใต้ต่ หลานก้มาแล้วคือปลื้มลูกนายชวนต่อไปโหลนมาเข้าสภาร้านอาหารร้านสหกรณืในสภา

bdmcth-4bdmc166_nBdmcth77dth00Somkit_Lertpai8c4bad dnc-th (1)46bdmcth771-c09-o38500-o

แต่ประเทศไทยแม้ศาลอยุติธรรมก็แพ้พ่อเมืองแม่เมืองที่รับใช้ประชาชนในรูปแบบต่างๆๆทำดีนั้นแค่ตัวเองทำได้เลยไม่ต้องรอใคร ประเทศชาติมาก่อน แพ้ก็แพ้ต้องมีน้ำใจนักกีฬาไหนว่าคนใต้ก็ฌลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำตามใจเงินที่เลือกตั้งใหม่ก็คงลงพื้นที่ ไม่สงสารคนร่วมชาติเลย จนดักดาน การศึกษาเพิ่งจะพัฒนาแต่มาสกัด ค้านๆๆ ไหนว่าไม่เอายุบสภา วันนี้ม็อบกบฏจะเอา อะนะเด็กอยากได้ของเล่น ต้องให้ดิ้นกระเด่วๆๆๆแหกปากจะเอา ของกูๆๆๆ จะเอาโน่นนี่นั่น พ่อแม่ไม่ซื้อไม่ส่งเสริมก็เลย สำออย…แถมปล่อยให้ร้องไห้เป้นวันๆๆ นะสั่งสอน คือโลกไม่เอามึง คนไม่อยู่ในระเบียบกติกาสังคมและประเทศชาติ ไม่มีใครต้องการส่ายหน้ากันไปหมด ลาออกทันทีไม่ต้องว่า..จะออก ตาสีตาสาจะได้เข้าสภาบ้าง…

R10904THR10904TH2

6ธ.ค2556นายกสภาทนายฯ ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยการกระทำ”สุเทพ-มาร์ค”เข้าข่าย ม.68ล้มล้างการปกครองระบบปชต. ขอคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ยุติชุมนุม รวมทั้งมีคำสั่งยุบพรรคปชป.และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกก.บริหารพรรคฯเป็นเวลา5ปี

R10904TH1R10904TH3

5 ธ.ค2556 ณ.พระราชวังไกลกังวล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสความว่า…

“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ  ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน  เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แลัวตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป”

images (1)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพบท่านฑุตต่างๆๆณ.ศาลาดุสิตาลัย

R10904TH4thr10

8ธ.ค2556 ม็อบกบฏแสดงความถ่อยเป่านกหวีดในวันที่5 ธ.ค2556หัวหินเหมือนปีที่แล้วทำคลิปทำนองไล่นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วานนี้งานสันนิบาติสโมสรก็เป่านกหวีดด่าไอ้เหี้ยใส่ท่านฑูตประเทศต่างๆๆ อ.มหาวิทยาลัยวันที่9ธ.ค2556 ก็จะพานักศึกษามาเป็นกบฏด้วยพร้อมขบวนการลับอั้งยี่พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพระบรมโอรสาหลังจากนั่งคู่กับพระราชบิดาในวันที่5ธ.ค2556แล้ว เช้าวานนี้ได้เสด็จศาลาดุสิตาลัย วังจิตลดาให้เหรียญเชิดชูเกียรติเเด่ครูทั่วประเทศพร้อมรางวัลตอบแทนผลงานของท่าน พร้อมพบท่านฑูตต่างๆๆในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวในสภาวะการณ์ มหาวิทยาลัยไทยกบฏทั้งประเทศ เอานักศึกษามาทำมาหากินกับการเมืองน่าอนาทใจ พรุ่งนี้อธิการบดีต่างๆๆก็นำทัพเองเลยนะพร้อมสสพรรคประชาธิปัตย์ ดารา-นักร้อง คนจีนอั้งยี่ พรรคการเมืองใหม่สันติอโศก พรัอมโจรใต้นับ7000คน

rthk2n

รวมขนคนใต้มาสนามหลวงเขตต่างๆในกทมก็ขนคนมาด้วย คือจัดตั้งมาคนมาจำใจ เหลือดารานักร้องทั้งหลายออกมาให้หมดนะ วันที่9ธ.ค2556 ,40สวด้วย สื่อมวลชั่ว  คือโคทม อารียาและพวกนะเเหละจะกราบตีนคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังจากสมเด้จพระเทพรัตนเทพสุดาควงแขน คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปดูโขนตอนหอกโมกศักดิ์ หนุมาณไปช่วยหายามารักษาพระลักษณ์ และการรบสันติสุขก็เกิดขึ้น ตกเย็นเสด็จมาร่วมงานสันนิบาติสโมสรผ่านม็อบนกหวีดด่าอีเหี้ยด้วยเเหละพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมพร้อมคู่สมรส คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผบ.เหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต เฝ้าฯ รับเสด็จ ท่ามกลางนกหวีด การก่นด่า ยกตีนใส่ของม็อบกบฏราชดำเนินพรรคประชาธิปัตย์แถมคำด่าว่าพวกทาสรับใช้ อิอิ

R_10TH

งานนี้ใครรักในหลวงก็ตาสว่างด้วยนะค่ะ อธิการบดีอย่าขาดงานช่วยพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านเลือกกับมือนะค่ะ และพ่อแม่นักศึกษาที่ไปร่วมแจ้งความไว้ด้วยนะค่ะ หากอธิการบดีฆ่านักศึกษาตนเองตายแบบอธิการบดีรามคำเเหง ออกมาจัดฉากสนับสนุนนักศึกษาเอง กบฏเเละโทษแรงมากนะค่ะอาคารเรียนให้หน่วยสไนเปอร์ไปซุ้มยิงเสื้อแดงดับไป1ศพจากสไนเปอร์แถมให้ที่ก่อการร้ายแก่พวกพูดภาษายาวีโรฮิงญามาใช้สถานที่ปะปนกับลูกชาวไทย แบบนี้ไว้ใจไม่ได้ นักเรียนอาชีวะเอาอาวุธมาจากในมหาวิทยาลัย ข้างหน่้ามีม็อบนกหวีดเสือกไม่รู้ไม่ชี้โคตรเลว เลย ราชวงศ์โดนโห่ด่า ซะขนาดนี้ก็ไม่รู้สื่อมวลชนจะสนับสนุนโจรก็แสดงว่าพวกเดียวกัน

r10904_n

แถมราชพิธีบลูสกายไม่ถ่ายทอดราชพิธี ASTVไม่รู้ถ่ายทอดรึเปล่า นี่ก็พวกเดียวกัน คือบังอาจมาให้รัฐบาลยุบสภา ถามประชาชนส่วนใหญ่ก่อน วันที่4 ซ้อมวันเฉลิมฉลอง วันที่5ธ.ค2556เจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เป็นๆๆตัวจริงเสียงจริง พวกคนคิดไม่ซื่อช็อค…ม็อบสุเทพจึงเอาคนภาคใต้มาป้องกันตนเองณ.ประการฉะนี้เเล โดนพัดลมส่ายหน้า พี่น้องในราชวงศ์รักกันชื่นมื่น คนสวยพ่อกับทอมมี่ก็ชอบ คริ คริ …วันโน่นวันนี้เลื่อนๆๆการขอโน่นนี่นั่นก็หลักลอย แถมไม่สนใจพระราชดำรัสวันที่6วันที่9ต่อไปวันที่12ต่อไปเรื่อยๆๆไม่มีจุดหมาย การเงินท่องเที่ยวจบเลยไปจนปีใหม่ ไม่รู้ประมวลราคาคิดที่ใครเนี่ยค่าสูญเสียรายได้เงินเข้าประเทศไทย มันไม่มีใครพวกจัญไรนี้ทั้งในและต่างประเทศ ไม่รู้จะดันทุรังสูงไปทำไม????

R10th1

6ธ.ค2556เวลา 15.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ หัวหน้าแผนกศิลปาชีพ 904 พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนกศิลปาชีพ 904 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2556 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เวลา 15.08 น.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมผู้สนับสนุน “โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งสะสมพิเศษ “99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน” และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าว กับเงินที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมสมทบทุนอีกส่วนหนึ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

PR_10TH

7ธ.ค2556พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ที่ปรึกษา สบ10 ด้านสืบสวน กล่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ว่า จากการสืบสวนสอบสวนและขยายผลจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงและเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การปลุกระดมมวลชนยั่วยุให้เกิดการปะทะ การต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เข้าไปควบคุมในพื้นที่เกิดเหตุ และการยิงปะทะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ที่มีความรุนแรง โดยยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ แต่เข้าไปในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงและต่อต้านเจ้าหน้าที่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการสูญเสียกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยตำรวจพบข้อมูลหลักฐานส่วนหนึ่ง รวมทั้งปลอกกระสุนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุกว่า 34 ปลอก มาจากปืน 7 ชนิด และหัวกระสุน 12 หัว
ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อหาแก่ผู้ก่อเหตุใน 2 คดี คือ ฆาตกรรมและวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์ พร้อมยืนยันวิถีกระสุนบนตัวผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากกระสุนปืนที่อยู่ในแนวราบ โดยมีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่วิถีกระสุนมาจากที่สูงหลังบางฝ่ายคลางแคลงใจว่าเป็นการกระทำของสไนเปอร์

images

7 ธ.ค2556เวลา 15.07 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ นำคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2555 จำนวน 28 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กับเงินช่วยเหลือคนละ 20,000 บาท  และอีก 2,471 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ในการนี้ ได้มีพระราโชวาทความว่า “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับนี้  ควรที่ท่านจะถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ  ในการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ความสำเร็จทั้งนั้น นับเป็นความสำเร็จที่แท้ และยั่งยืนเนื่องจากท่านได้ทำหน้าที่ครูแท้มาโดยตลอด  คือได้ตั้งใจพยายามปลูกฝังอบรมความรู้และความดีให้แก่ศิษย์  ด้วยความเมตตากรุณาและเสียสละ  ด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญงอกงามทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม  บัดนี้แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่ตามทางการแล้ว  แต่ความเป็นครูของท่านก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่ในกายในใจ  และท่านก็ยังคงได้รับความเคารพยกย่องจากศิษย์  ตลอดจนบุคคลทั่วไปอยู่เสมอไม่เสื่อมคลายจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูต่อไปให้ยิ่งหนักแน่น  เพื่อครูรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ  ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืน สืบต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

904_n

7ธ.ค2556ย้ำทางฝ่ายเทพ เทือกไม่เจรจาเขาจะล้มรัฐบาลให้ได้มีสื่ออธิการบดี สภาทนายความมากดดันรัฐบาลให้ลาออกยุบสภา แม้ประชามติตั้งโต๊ะเจรจามันก็ไม่เอาต้องมอบตัวออกหมายจับทุกคนรวมทุนคนสนับสนุนตามหมายศาลนำมาเข้าระบบยุติธรรมจะมีการสอบสวน เจรจารู้เรื่องราวที่แท้จริงและมีบทลงโทษมันจึงจะหยุดทำแบบสนธิ ลิ้มทองกุลแนวนี้เลย เขาจับมือกันหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลาออก8คนสสพรรคการเมืองใหม่ซ่อนรูปก็จะมาเข้าสภาช่วยขย่มพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยช่วยกันจัดการเพื่อไทยทั้งในและนอกสภา อย่างดารานักร้องเขาก็ยังไม่หยุดสักคนเขาไม่รู้ว่ากบฏแผ่นดินไทยนั้นไม่ใช่เรื่องจริง เพราะสุเทพก็ยังคงไม่หวั่นแบบสนธิ ลิ้มทองกุลทำต่อไปเรื่อยๆๆนะเอง  ส่วนประชาชนก็อ้างมาเวทีแดงที่แดงกลุ่มเล็กๆทำซ้อนไว้เพราะนปชบริหารจัดการไม่เป็น บอกไม่ให้ทำดันทุรังก็โดน บอกให้เลิกก็เลิกอย่าทำอะไรเกินตะวันตกดิน อันตรายตายได้ทุกคน…ยุทธวิธีเติมคนของพรรคประชาธิปัตย์คือหลอกว่าจะพาไปเวทีเสื้อแดงแต่พาไปม็อบประชาธิปัตย์ในเขตกรุงเทพ ส่วนธุรกิจเทือกสุบรรณก็นำคนมาช่วยนายรวมถาวร เสนเนียมเจ้าพ่อน้ำมันยางพาราภาคใต้

ขอเตือนนปชที่จะจัดวันที่10ธ.ค2556 ที่อยุธยา ที่นั่นไม่ต่างจากรามคำแหงมันชอบให้คนตาย…

แต่เราจะไม่ให้ตำรวจประชาชนตายบาดเจ็บแถมนักข่าวมีภาพมาตัดต่อใส่ร้ายป้ายสีแบบเดิมๆๆ…เพราะขี้เกียจอธิบาย9ธ.ค2556ให้มีแต่ม็อบกบฏก่อการร้ายเผาบ้านเมืองให้มันทำไปจดรายชื่อ เก้บหลักฐานทุกคนไว้เช็คบิล20ปีไม่สาย

คุณจะพาคนไปตายอีกรึไงค่ะ แสดงพลังอะไรมากมายคุณจะแสดงชนะให้ใครดูประชาชนไม่ได้ชนะมีแต่จะตาย รัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาไปวันๆๆเป็นวินาทีเป็นชั่วโมงเลย  คุณต้องดูแลวางคนไว้สกรีน5ชั้น คงยากหากมีบ้านมุสลิมแบบ หน้าราม ที่นี่คนใต้มุสลิมทหารนักฆ่าภาคใต้ก็อาศัยที่นี่เป้นรามคำแหง2เลย เเหล่งส่องสุมคนพรรคประชาธิปัตย์ก่อการร้ายทั่วโลก นปชมีรถรับส่งถึงบ้าน น้ำไฟหากตัดไปทำอย่างไร คนจะตายไหมหากกลับบ้านโดนลอบฆ่า ห้ามคนเสื้อแดงมาเอง-กลับเองคงไม่ได้ ไปที่ไหนรถติดคนด่าเช็ด ครั้งนี้2556มันไม่เหมือนเดิมนะคะ คุณจะให้ลูกๆๆบิล ลาเดนมาเผารถยนต์ประชาชนอีกรึไงค่ะ นปช…ทำไมไม่หราบไม่จำนะบิล ลาเดลเคยมาอาศัย สอนมุสลิมยึดประเทศไทยที่นี่แถมมีลูกเมียที่นี่ด้วยบิล ลาเดนเด็กอเมริกายังไม่ตายตามแกล้งสังหาร เพราะประเทศอื่นๆๆโดมิโน่ก็มีส่วนวางงานป่วนด้วยในปัจจุบันนี้และที่นี้มีโรงงานผลิตอาวุธทหารไทยอีกด้วยนะคุณ!!!

นปช แถลงข่าว แดงทั้งแผ่นดิน 07.ธ.ค.2556 จัดงานอยุธยา…

ฉะนั้นเตือนรู้เขาสถานที่นั้นๆๆมีใครอันตรายต่อคนไปร่วมงานแค่ไหน สำหรับคนจัดต้องดูแลคนไปก็ดูเเลตนเองการลอบยิงรถคว่ำลอบตีทำร้ายเพื่อให้มีคนตายเสื้อแดงจะได้เป็นจำเลยสังคมต่อไปผู้ร้ายตามสื่อและฝ่ายต้านรัฐบาล หากเข้าร่วมสู้กับนปช ก็ต้องรู้ว่าอะไรอย่างไรแบบไหน ผลที่จะเกิดอย่างไร แต่ก็มีปัญหาบอกนปชอ.ธิดา จตุพรและหลังเวทีได้ หากคนไม่ชอบนปชก็จัดกลุ่มเวทีเล็กได้ ถือว่าบอกทุกกลุ่มแล้วสู้แบบไหน ต้องอยู่ในกติกา หากอาฆาตมาดร้ายประมุข3เสาหลักมีอาวุธส่องสุม10คนขึ้นไปก็ดดนไม่มีสีแดงเหลืองฟ้าน้ำเงิน…รู้เขารู้เราด้วยรู้แล้วก็ดูแลตนเองให้มีลมหายใจรุ่นนี้พ่อเเม่มาสู้เพื่ออนาคตลูกหลานจึงไม่มีถอยบาดเจ็บตายไปก็สู้…นะค่ะกราบหัวใจคนเสื้อแดงไม่พอกราบตีนด้วยจึงจะถูกต้องที่สุด!!!h_S

rth ควบคุม3เสาหลักด้วยการปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมราชาให้สงบ สันติสุข รุ่งเรืองประชาหน้าใส คนจัญไรปราบมันไปใช้กฏกติกาบ้านเมืองมาดูแลให้เกิดเสรีภาพ ภารดรภาพ การโกรธอาฆาตมาดร้ายไม่ดีต่ออุณหภูมิแผ่นดินไทย เกิดสภาวะเรือนกระจกจะไม่มีแผ่นดินอยู่จึงต้องปรับประเทศให้สอดคล้องกับความเป้นไปของพลเมืองและทวีปของโลกที่เปลี่ยนเเปลงไป

คลิปวิเคระห็บรรพตเรื่องในหลวงไม่จริง ไอ้บ้าตลอดเลยแต่ก่อนใส่ร้ายเพื่อนคนไทยหน้าฝรั่งว่า cia หมอที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตายจากการพูดแบบไม่รู้จริงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนเลยตายเพราะคำพูดของเขาไม่จบไม่สิ้น คือไม่รับผิดชอบทำร้ายเสื้อแดงซ้ำซาก คนทำคลิปในหลวงคือตัดต่อทำเองเพื่อสังเกตุการณ์ว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ไอ้หักหลังบ้างเพราะเอาตัวร้ายๆๆมายืนกำหำหมดใครเป็นสายทำลายราชวงศ์ ฉะนั้นคนนำคลิปปลอมมาวันที่ลงก่อนงานจริงจึงไม่หวังดีเป็นพวกเสพข่าวจากอำมาตย์ รวมคนโพสต์สนับสนุนคลิปปลอมนี้ด้วย….แยกคนแยกเสพข่าวด้วยนะหากเป็นคนชาติไทยต้องไม่ทำให้ฆ่ากัน…ไม่เปิดเผยตัวแสดงว่า เป็นแบบประชาธิปัตย์มันไม่ถูกต้อง รวมชูพงษ์ ถี่ถ้วนทีมเนวิน ชิดชอบ ทีมแดงสยามของสุรยุทธ จุลนานนท์ให้มากล่อมเสื้อแดงให้แยกตัว มีแดงนอกคอกอีกหลายกลุ่มมาแยกเสื้อแดงออกไป ชุมนุมเสื้อแดงแต่พาไปม็อบสุเทพ คนไปออกไม่ได้ต้องทนนึกว่าไปเวทีเสื้อแดง คนเสื้อแดงคนสนิทอำมาตย์จะไปคลุกคลีศตรูมีเพื่อนเสื้อเหลือง ทหารเลวไปบอกเล่าข่าวให้ศตรูรู้หมดเพราะใจดีไปประมาทในการไม่รู้จักแยกแยะมิตรศัตรูการลำดับชั้นความลับรวมคลิปคนอื่นๆๆไม่ถูกต้องอย่าไปเชื่อให้เชื่อคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลายครั้งแล้วที่ทำทีสนับสนุนเสื้อแดงยิ่งคฑาวุธรู้ล่วงหน้าถึงหน่วยลอบฆ่าเสื้อแดง ตามสวไพบลูย์รู้ได้ไงหากมิใช้สมาชิกอั้งยี่ รวมหน่วยสีฟ้าทหาร…กอรมนคนสนิทสีฟ้าองครักษ์คนนั้นทำร้ายเรามิใช่คนช่วยเราเสื้อแดง คำพุดออกสื่อของน้องธีวิทยุเล๊กบ้านดอนรู้ด้วยว่ากลัวประชาชนลอบสังหารในการเตือนออกสื่อวิทยุมาจากทหารกลุ่มทำร้ายเสื้อแดงให้ข่าวร่วมคฑาวุธ ..ทำให้สาทิตย์ เอาทหารมาทำตามยุทธวิธีที่เสื้อแดงออกสื่อ…เขาไม่เปิดเผยยุทธวิธีให้คนแอบฟังและมาทำร้ายเสื้อแดงหรอก เหมือน19พ.ค2556เลยแกนนำพูดแต่ทหารเสือกทำแบบนี้…คนที่พบในหลวงมีแต่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่วนเด้จแม่มีดารานักร้องไปขอให้รถน้ำสังข์ เที่ยวว่าคนนั้นคนนี้ปลอมตนเองไม่มีตัวตน คนฟังก็อย่ามาร่วมเสื้อแดงเดี๋ยวไม่จบสักทีข้อหาล้มเจ้ากับคอมมิวนิตส์ ดารานักร้องไปเห้นก็เลยด่าเเดงโง่ออกมาต้านเต็มถนนว่าตายนั้นไม่ตายสักคน

bdmcth_rsSomkit_Lertpai

นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2550กระจายข่าวองค์กรอั้งยี่ 9 ธ.ค2556 ปิดกรุงเทพมหานคร…

6ธ.ค2556 ฝ่ายสนับสนุนกบฏแผ่นดินไทย กลุ่มอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย ได้ทำตามมือลังมืดของเขามาให้รัฐบาลยุบสภา ตามติดมาด้วยfm96.5 อ..วีระคนของเปรมได้ออกสื่อในรายการของเขาว่า..สรุปว่ารัฐบาลยุบสภาคงไม่ดื้อเป็นรัฐบาลต่อ ตามด้วยไลท์ของอธิกาบดี สมคิด ม.ธรรมศาสตร์ได้โพสต์ในไลท์ว่า9ธ.ค2556จะปิดกทม…อีกทั้งศาลาว่าการกทมของสุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ได้เปิดเวที่ส่วนตัวถวายพระพรที่ศษลาว่าการกทม ทั้งๆๆที่เป้นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไทยสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่สื่อคนจัดงานวันที่5ออกข่าวปิดให้ว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็มาร่วมด้วย การยับสภาคนกดดันองค์พระมหากษัตริย์เฉไฉว่าไม่ได้ขอม.7 แต่ให้ยุบสภา แอบอ้างอำนาจว่าพระมหากษัริย์สั่งการและหวังว่าหลังวันที่5 นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะลาออก เขาประกาศล่วงหน้าแบบนี้ แต่กลับกันทางองค์รัชทายาทก้ได้เชิญองค์มนตรีและทหารประยุทธ์ ร่วมราชิกูลตัวแสป ได้มาดูการทำงานของรัฐบาลไทยทรงเลือกใครๆๆไม่เคยได้เข้าเฝ้าองค์พระมหากษัริย์เลยเว้นวันนี้ หากไม่มียิ่งลักษณ์ ชินวัตรท่านจะได้มายืนจุดนี้ไม ก็คงงดงานจนกว่าจะมีคนบริสุทธ์ในหน้าที่การงาน เป็นการสั่งสอนเด็กที่ตัวแก่ๆๆว่าอย่าแก่แต่ตัวต้องรู้หน้าที่ องค์มนตรีมีหน้าที่อะไร สมาชิกราชวงศ์น้องๆๆมีหน้าที่เคารพองค์รัชทายาทสมเด้จพระบรมอย่างไร การหักหลังพี่นั้นรู้นะทำอะไรรู้นะต่อไปตัดหางปล่อยวัด…ส่วนศาลต่างๆๆเรียกไปยืนกำหำรับงานจากนาย…นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สายงานรับผิดชอบใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามนั้นอย่าล้ำเส้นระบบยุติธรรมไทยไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ศาลเสือกทุกเรื่องไม่ได้ เพราะประเทศไทยใช้ระบบผสมแบบเยรมันนีและออสเตเลีย แต่ละศาลแยกหน้าที่กันทำงานแบ่งเบาภาระประมุข3เสาหลักประเทศไทย  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยได้บัญญัติหน้าที่ไว้อย่างไร ความยุติธรรมระบบศาลมีให้ช่วยประณีประนอม สังคมให้คัดกรองคนดีรับใช้ประเทศอย่าให้คนไม่ดีมารังแกคนดี นำคนไม่ดีทำอันตรายต่อคนอื่นและประเทศชาติเข้าคุกเช่นฆ่าคนตาย นำกลุ่มคนส่องสุมก่อการร้ายป่วนประเทศไทยซ้ำซาก  เป็นอชีวะฆ่าคนตีคนตายไม่รับผิดชอบ ร่วมกันทำผิดต่อบุคคนอื่นและทรัพย์ที่มิใช่ของตน ทำสังคมให้สงบสุขการไม่เหลือบ่ากว่าแรงคงไม่ถึงศาลหากถึงแสดงว่าท่านต้องรักษาให้หายขาดรึให้เขาพ้นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

dath81_nกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นจุดปราบพวกองค์กรอั้งยี่ใต้ดินมาเฟียทั้งหลาย มืดดับก็อยู่ในรู อย่ามาบังอาจปกครองประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ตามระบอบประชาธิปไตย. ซึ่งนักประชาธิปไตยจะออกดรงแม้ก่ตาฟ้าฟางก็จะไม่ยอมเด็ดขาด เพราะปัญหาน้อยที่สุดไม่ต้องฆ่ากันอีกแล้ว STOP KILLING!!!!

ส่วนอธิกาบดีต่างๆๆนั้นเป็นอั้งยี่ไม่มีทางจะรู้วันที่9ธ.ค2556 เพราะมีแต่คนในสมาชิกอั้งยี่สภา8คอมมิวนิตย์สังกัดประเทศไทย15ศษลนั้นอักขราธร สื่อคือนายปรีย์ มาลากุล พรรคการเมืองนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์เป้นสายงาน ส่วนดารานักร้องต่อนี้ไปคือผู้สนับสนุนกบฏหลักฐษนที่ทำมาเริ่มจากคัดค้านนิรโทษกรรมเป็นการใช้ให้คนมาเยอะสนับสนุนกบฏคือจบนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ไม่รู้คงไม่ได้ สส.ยิ่งไปกันใหญ่จาก2ปีพรรคประชาธิปัตย์แค่อยากอำนาจทำได้ทุกอย่างตำแหน่งว่างพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ลง แต่พรรคลิ้มการเมืองใหม่จะมาเป้นการให้ตามที่ตกลงไว้นะเอง

625_th

ส่วนสุเทพ เทือกสุบรรณต้องมอบตัวอย่างเดียวคนที่ให้ข่าวยุบสภานายกพระราชทานรึม.7ก็หยุดซะท่านต้องการใช้อำนาจแทน3เสาหลักอย่าอีแอบอีกเลยไม่เอายิ่งลักษณ์ ไม่เอาประธานรัฐสภาไม่เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย จึงคิดหาทางได้อำนาจสภาประชาชน เพราะทำอะไรตามใจไม่ต้องโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ไงละตะเองปิดบังไม่มิดแล้วกลุ่มอั้งยี่กบฏแผ่นดินไทย ความในออกสื่อแสดงว่าเป็นสายงานกบฏ…ชัดเจน แต่วนไปวนมาไม่พ้นยิ่งลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่หยุดจะทำต่อก็คิดเอาคนสนับสนุน เมื่อองค์รัฐทายาทขึ้นครองราชองค์มนตรีชุดใหม่ คนทำงานรับใช้ขั้นจงรักภักดีสูงสุดจะมาทำงาน อำมาตย์ชราชุดเก่าพร้อมสาวกบริวารจึงออกมาสู้สุดฤทธิ์ จะเห้นว่าคนไปงานศพโบว์ใชว์หอยไม่มาในงาน..ศรีฟ้าของสนธิ ลิ้มทองกุลไม่มา มีสีม่วงทำงานให้มีสุเทพ ไม่หยุด งานสันนิบาตมีแต่ท่านฑูตตัวแทนประเทศต่างๆๆงานนี้หากล่วงเกินก็มีสิทธิ์พิพากษาไม่อ่อนข้อให้เด้ดขาด…ใครคุ้มกระลาหัวคุณสุเทพไม่ทราบ…สรุปว่าทุกคนในครอบครัวเทือกสุบรรณเมีย ศรีสกุลและลูกเมียเก่าเมียใหม่ร่วมปรึกษาหารือประชุมกันคงปฏิเสธร่วมเป็นกบฏต่อราชวงศ์ไทยแผ่นดินไทยมี3อำนาจไม่ได้

62RKK9

ส่วนหน้าที่อธิการบดีคือทำให้มหาวิทยาลัยเจริญ ความรู้เท่านานาอาริยะประเทศประเทิณผลแล้วเด้กๆๆท่านต้องไต่ระดับสูงขึ้น ท่านไม่ทำงานวันๆๆเอาแต่สุมห้วกันล้มรัฐบาลใน15ตำเเหน่งซ้อนรัฐบาลไทย รัฐบาลมีนายกยิ่งลักษณ์ทานก็มีอภิสิทธิ์ งานนี้ เสร์จทั้ง15คนกบฏประเทศไทยหัวหน้าคนแจกปริญญารามคำแหงก็คงจะรู้ที่เหลือก็ไล่วางตำแหน่งกันเอาเอง..คอมมิวนิตย์มีมานานแล้วเงาได้หายไปพร้อมห้วที่เตือนแล้วแต่ยังทำเอาบีบมาคุมก็ไม่เอาดันเอาหน้ากากขาวยิ่งชัดเจนองม.รังสิตไม่รู้หน้ากากขาวคืออะไรก็ไปโดดเจ้าพระยาตายซะ…รู้ทุกคนอย่ามาแกล้งโง่ตั้งใจจงใจ รัฐบาลนี้ใครตั้งมาเขามาแบบสส.ยกมือแบบอภิสิทธิ์ไหม โสเภณีการเมืองไม่น่ามีซ้ำวากซื่อเพื่อให้พรรคที่แพ้มาเป็นรัฐบาล ล้มกลไกรัฐสภา ศาลก็ด้วยตัดสินไม่เที่ยงตรงนำคนเลวให้มากดขี่ทำร้ายประเทศไทย

bad dnc-th (1)RKK9-THAILAND2013

โสเภณีแม้อธิการบดี…ใช้ทำอะไรก้ทำทั้งๆๆที่เรียนมาแสดงว่าไม่มีความรู้ ส่วนรองอธิการบดีที่อาฆาทมาดร้าย นศตนเอง น้องอั้มเนโก๊ะก็ไปแจ้งความ ครุสติแตกไว้เลย… คนที่อาฆาทมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ ร่วมส่องสุมกำลังทั้งเหลืองแดงฟ้าท่านก็ไม่พ้นมง112 เพราะยังไม่ได้แก้ ฉะนั้นอย่าทำอะไรให้รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นคอมมิวนิตส์แบบสปปลาว เวียดนามและประเทศอื่นๆๆ ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประเพณีที่งดงามยืนยงมาช้านาน อีกอย่างตราราชวงศ์มีกรด3อันเป็นตรีศูลคือ3อำนาจบริหารประเทศ WE’LL GO TOGETERS เข้าใจไหม????หน้าที่ตนเองทำให้ได้ดีเเล้วรึยัง อย่าล้ำเส้นชี้นิ้วให้คนอื่นเขาทำทั้งที่หน้าที่สส..พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ทำ น้ำท่วมไม่ดูแลประชาชนในเขตตนเอง เบาแรงรึถ่วงการงานไม่เรียบร้อย รู้สำนึกรึเปล่า…รึทำงานเช้าชามเย็นชาม ตื่นมาก็โทษคนอื่น ตนเองทำงานไม่ดี ยิ่งลักษณ์ ยุบสภา วันที่5ไม่ใด้ให้ยุบสภาให้ลาออก อยากฟังแบบนี้ใช่ใหม่ …หน้าที่หน้าที่ ท่านมีหน้าที่อะไร จงทำให้ดีที่สุดได้ไหม????

rthตราราชวงศ์จักรีมี3เสาหลักรวมเป็นตรีศูลปกครองแบบกงจักรนารายาณะ

การทำลายโลกจากอารมภ์มนุษย์ ดินน้ำลมไฟ จากโมหะ โทสะ โลภะมีในพระไตยปิฏกไปหาอ่านซะทำไมประเทศไทยจึงให้โทษกบฏแก่นายสุเทพ เทือกสุบรรณเพราะอันตรายต่อโลกและจักรวาลรวมผู้แชร์ข้อความสนับสนุนม็อบกบฏด้วย

อัพเดท…พระอินทร์จะชนะอสูรเสมอเพราะฤษีคนสาปนั้นใช้ความโกรธเป็นที่ตั้งเหมือนนักโหราศาสตร์พระสงฆ์หมอผีซึ่งสาปคนดีจะทำไม่ได้จะเด้งกลับคนสาปเอง เพราะยุคต่อมาเทวดาลงมาจุติตามคำสาปของฤษีรารอดซึ่งโดนพระนาราษณ์และพระเเม่ลักษมีแกล้งจึงได้ลงมาจุติเป็นมนุษย์ยุคกฏษดาอภินิหารพระนารายณ์รึวิษณุเทพกับพระเเม่ลักษมีในมิถิลานคร เป้นยุคปราบฤษีคนชอบสาปแช่งคนดี และในครั้งนี้ได้ตำหนิฏษีที่ชอบสาปคนนั้นคนนี้ ส่วนฤษีนารอดจุติเป็นหนุมารรับใช้พระนาราษณ์ปราบอธรรมและดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุขไม่มีทรัพย์ให้ทรัพย์ ไม่มีเครื่องประดับเสื้อผ้าก็นำมาให้ วงชาวบ้านรวมกันก็ไปฟังเขาขาดสิ่งใดก็หามาให้เป็นม้าแก้วรึขุนพลแก้วไปในตัว ส่วนพระนาราษณ์ หลังจากพระแม่ลักษมีหนีไปบำเพ็ญเพรียรพร้อมพระกุมารแฝดในป่ากับพระฤษี ก็ทรงไปดูแลคนตาบอด2ตายายซึ่งพระองค์ไปยิงลูกชายเขาตายซึ่งก็คือพระสมณโรดมในชาตินั้น ตายจากตอนนั้นก็ไปจุติมาเป็นลูกกุมารเเฝดพร้อมพระนเรศวรนะเอง เป้นจุดแรกของการเริ่มมีเลือดขัตติยะหลังจากเป็นลูกชาวบ้าน พ่อเเม่นุกูลเศษฐีใน38มงคลสูตรซึ่งไปโปรดอดีตบิดามารดา 500ชาติที่รับใช้เหตุใดจึงหลุดจากการมีสกุลต่ำเพราะจืตใจอาญหาญกตัญญู เมื่อมีมหาเทพล่วงเกินคุณธรรมจึงรับเป็นลูกเกิดเป็นกษัตริย์นับจากนั้นมา เพราะโดนกษัตริย์ฆ่าจึงต้องมาเป็นลูกๆไม่รู้จักพ่อเจอกันลูกก้รบกับกษัตริย์ จุดนี้พราหมณ์ไทยคงไม่ถึงการเล่าเรื่องนี้ต้องมีในพระพุทธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอก เทวดามาจุติเป็นมนุษย์โดยเฉพาะพ่อรบกับลูกการย้อนมาเกิดใหม่ในชาติต่างๆๆคนมีบุญร่วมกันเท่านั้นระลึกอดีตได้จึงจะเข้าใจและWE’LL GO TOGETERS ร.9อีกนานจึงจะตรัสรู้ได้เป็นลำดับที่9เวียนเกิดใช้กรรมอีกมากทักษิณชินวัตร ตรัสรู้เป็นลำดับที่10และจักรวาลดับและบังเกิดใหม่จึงมาเรียนมาเกิดพร้อมๆๆกับพระโพธิสัตว์ลำดับต้นๆๆเพื่อจักวาลดับและก่อตัวใหม่อย่างไร…ดับจากโมหะ โทสะ โลภะและเป็นภัยธรรมชาติ น้ำท่วม เเผ่นดินไหว วาตภัย เพราะอิจฉาริษยาทำร้าย มารล้ำเส้นเทวดา นะเอง…

4thร.4คือพระนารายณ์-ธรรมราชา, พระปิ่นเกล้าคือพระวิษณุดูแลบริหารประเทศไทย ซึ่งลูกหลานสายนี้จะครองราชเมื่ออายุมากแล้ว ที่บวชไม่ได้หนีจากร.3แต่ทุดงภ์ไปดุจนอเเรดเพื่อฝึกธรรมะแบบพระอาจาย์เกจิ พระนารายณ์นี้อวตารมาเป็นพระธรรมราชา พระนารายณ์ลพบุรี ร.4 และตำรวจชาติปัจจุบันแค่ชายชราแบบขุนพันธ์นครศรีธรรมราชก็คือโตไทยพราหมณ์ผู้แบ้งพระธาตุและดูลักษณะพุทธวงศ์ซึ่งอนาคตพุทธวงศ์ร.4นี้เป้นลำดับที่2รองจากพระนเรศวรลูกชายซึ่งจะรักษาการอบรมพุทธวงศ์รุ่นต่อไป ต่อจากร.4เป็นพระราหู ร.5และประเสนท่านเชาวลิต ยงใจยุทธ ในประไตรปิฏกพุทธวงศ์แห่งสุวรรณภูมิก้คือร.4ได้ถวายสมอให้พระพุทธองค์สมัยพระกัสปะรอยพระพุทธบาทอยู้ที่พระพุทธฉายและสระบุรี ที่เล่าในพระไตปิฏกนั้นแค่สังเขปแต่คนเกิดร่วมยุคจะปะติดปะต่อเรื่องราวเองและทำบุญสารพัดแบบตามตนเองสะดวกที่จะทำและทำได้ไม่เกินตัวต่อไปไม่สนใครๆๆมาขัดขวางๆๆทำร้ายก็แพ้ไม่ชนะ

gt-th1rth

อีกอย่างในพระไตปิฏกพุทธวศ์อนาคตวงศ์มีฉัตรก็คือประเทศไทยประเทศอื่นไม่มี…เพราะที่นี่มีแต่คนมาทำต่อจากชาติที่แล้ว ตามหลักการลูกหลานครองราชอดีตพระมหากษัตริย์ก็จะดูแลเป้นฐานให้ดุจพระเจดีย์พระพุทธรูปที่ร.4ได้ทรงสร้างไว้สมัยเป็นพระยามิลินทร์,กษัตริย์ โนบุแห่งญี่ปุ่น เจงกิสข่านกษัตริย์เหมี่ยวจวงเป็นจักรพรรดิ์ ซึ่งด้านมนุษย์ทรงฝึกไม่พูดเหลือด้านพุทธวงศ์ซึ่งยังไม่เข้าหลักการยังไม่พร้อมพระโอรสที่พร้อมจึงทำก่อนและมาสอนพระราชบิดา เหมือนร.3พระเจ้าตากสินรึจินทรีฮ่องเต้และทักษิณ ชินวัตรนั้นคนเดียวกันอีกชาติคือพระมหินทราธิราชซึ่งบุเรงนองเนรเทศให้ไปพม่าเพื่อให้พระมหาคันฉ่องรึพลวงปู่โตขรัวโตสอนธรรมะให้พร้อมๆๆพระนเรศวรแต่ก็ล้มป่วยสวรรคตก่อนแต่ได้ฝากบ้านเมืองให้พระนเรศวรดูแลก่อนตาย พระมหินทราธิราชนี้ก้คือพระเชษฐาของพระวิสุทธิ์กษัตริย์ชายาพระธรรมราชารึเจ้าจอมมารดาเปี่ยมในร.4นะเอง จึงมีลูกหลานสืยสายเทวเทพจนทุกวันนี้ หน้าที่ทักษิณ ชินวัตรในอนาคตต้องสอนงานร.9เพราะเป็นพ่อลูกกันไม่ทอดทิ้งกันนะเอง แต่พ่อมักจะไม่จำลูกตามแบบกษัตริย์ ฉะนั้นบรรรพบุุษจึงย้อมมาเกิดใหม่เพื่อห้ามศึก…แต่อำมาตย์ไม่รู้จะก่อเรื่องเนืองๆๆ

mj-ryพระเจ้าตากสินจ.ระยอง

ส่วนพระเทพอดีตเป็นพาหุรัดลูกของพระนางเสวภาผ่องศรี ซึ่งชอบบงการยุ่งการเมือง วิธีแก้ต้องให้มีธรรมะรู้อดีตทิ้งไปและทำดีไม่ทำบาป ในชาตินี้เรียนไม่เก่ง การใช้ชีวิตยังไม่ค่อยรู้เมื่อทำร้ายพระนางสุนันทา พระธาตุพนมล้มลงในวันนั้นฝนตกห่าใหญ่เพราะทำให้ฟันหักเลือดไหลในการไม่ให้ผ้าห่มแก่น้องใช้ทั้งๆๆที่มี4ผืนกลับลงไม้ลงมือ พระธาตุพนมจึงล้มลงเพราะให้รู้ว่าห้ามทำให้พระโพธิสัตว์กวนอิมเลือดตกยางออก ตอนกรีดเลือดราชดำเนิน อภิสิทธิ์ก็แพ้จากเลือดอเธน่าได้หลั่งลงพื้นทำลายอธรรมนะเอง สรุปว่าคุณสุเทพ เลิกเถอะค่ะคุณไม่มีทางชนะเลย!!!ส่วนพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็พูดจาไม่เพราะขวานผ่าซาก ความรู้สูงแต่ทุกคนหลานๆๆก็มาเกิดแต่ไม่ย้อนไปแบบเก่าเป้นชาวบ้านธรรมดาเป็นลูกที่ดีเกิดมาแล้วสะสมบุญต่อยอดไว้อนาคตตายได้ทุกเมื่อ…ครอบครัวอบอุ่นผัวเดียวเมียเดียวจึงต้องฝึกทำใครยังทำไม่ได้ก็ให้หัดควบคุมสติ กิเลส สารพัดพริตตรี้ ส่วนบุเรงนองก็กรกฏมาดุแลลูกสาวมณีจันทร์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมี4 กรกฏเป็นจตุรเทพรักษาเธอ มิใช่กรกฏแค่1คนโปรดรับทราบไว้ด้วย…ทำคุณไสไม่ได้ผลกับคนดีมารับใช้เเผ่นดินมาเกิดทั้งทีไม่พราดโอกาสอยู่แว้วๆๆๆๆๆๆ!!!!!

ku-mj

แต่พ่อแม่ที่ดีก็อบรมสั่งสอนการงานให้ลูกเป็นคนดีดูแลบ้านเมืองให้เรียบร้อยด้วย แม้พระเสาร์เองก็โดนเนรเทศเมื่อไปแกล้งมนุษย์ผัวเมียแตกแยกกันแค่เขาไม่ศรัทธาพอก็จ้องฆ่าสามีของสตรีผู้บูชาพระเเม่ลักษมีซึ่งมีเอกลักษณ์ครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว ทำให้ชายอินเดียมากชู้หลายเมียครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข ไม่เว้นแม้ฤษีนารอด หลังจบอวตารกฤษดาอภินิหารก็เนรเทศออกไปนอกจักรวาลไม่ไปส่อเสียดตามเคย ส่วนอสูรนั้นคือพระราหูก็เนรเทศออกนอกจักรวาล แต่มีมาอมจันทร์ อาทิตย์บ่อยๆๆเช่นกันแต่ก็ได้ระยะหนึ่งก้จะคลายไปได้ไม่นานนัก พ่อแก่โขนของดารานักแสดงก็คือฤษีนารอด จากการพูดส่อเสียดทำให้แตกแยก การปราบอธรรมจุดนี้จึงฝ่ายะรรมมะคือเทวดาผู้คุมกฏกติกาของโลกและจักรวาลจะลงมาแก้ไขให้ชนะรวมเทวดารบชนะฝ่ายอสูรที่มาในรุปแบบต่างๆๆบนสวรรด์ด้วย อสูรแค่มาก่อกวน รบกันเทวดาจะชนะทุกครั้งสูญเสียสิ่งของแต่สร้างใหม่ได้นะเอง แบบการรบของ ตำรวจไทยที่ผ่านมา…อสูรม็อบกบฏจึงแพ้ไม่ว่าจะอย่างไร อย่าร้องขอละหากได้รับโทษจงก้มหน้ารับซะเพราะท่านทำมาจนชั่วชีวิตแม้ตายไปท่านก็ไม่หยุดเช่นกัน???? ส่วนคนดีๆๆน่าจะพอใจในอัพเดทกรรมเวรอดีตกรรมทุกคนมีอะไรแก้ไขอย่างไร ต่อไปนี้ระบบน้ำ การขนส่งทางเรือ ขนส่งทางรถไฟรางคู่ รถไฟคว่ามเร็วสูง สร้างบ้านแปลงเมืองลดโลกร้อนรองรับประชากรรุ่นใหม่ แก้ปัญหาตามอาการที่เกิดขึ้นทุกข์อะไรแก้ตรงนั้นเป็นเรื่องๆๆไป อนาคตศิวิไลท์มีร.10แน่นอน!!!!

9RMFR9TH

5ธ.ค2556วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในราชวงศ์จักรี ราชอาณาจักรไทย ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นณ.พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์  วันนี้เป็นวันที่ครอบครัวได้มาพบกันทั้งครอบครัวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์มนตรี ทหารราชองค์รักษ์ ทหารทุกเหล่าทัพ คณะรัฐมนตรีรัฐบาลไทย ราชนิกุลราชสกุลต่างๆๆรวมทั้งประชาชนได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองซึ่งได้ผ่านไปด้วยดีพร้อมกับรอยยิ้มของพ่อ…ซึ่งพวกเราพสกนิกรได้ปราบปลื้ม อย่างยิ่ง…รอยยิ้มของพระองค์ทำให้พวกเราหายเหนื่อย หากทุกคนตะหนักในหน้าที่ตนเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ก็จะเบาเเรง อะไรๆๆก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่นึกรึว่าทรงชราภาพ ไม่ทำอะไรเพื่อพระองค์บ้างเชียวรึ อยากฝากให้ทุกคน ได้คิดให้ดีๆๆว่า แม้สายตาฟ้าฟางแต่พระองค์ก็พยายามอ่านให้ได้จนสำเร็จ…

R9TH3R9TH1

หากท่านเป็นลูกแม้เราจะห่วงพ่อสักเพียงใด แต่ก็อดทนรอ…พระองค์เพคะพยายามเข้านะ!!!!!!!!! และเเล้วก็สำเร็จ ในตอนนี้น้ำตาเราก็ไหล ขนาดพระองค์ยังพยายามทำให้ดีที่สุด ตามสมรรถภาพร่างกายของพระองค์จะทำได้ แต่ม็อบกบฏกลับทำร้ายพระองค์ด้วย ม.7 กดดันให้พระองค์มีความทุกข์ แม้ปฏิเสธไปตั้งหลายรอบแต่ก็มีผู้ไม่หวังดีสร้างปัญหาในหลายๆๆเรื่องให้ทรงหนักพระทัยเสมอมา เเม้เรื่องเขาพระวิหารเราจะไม่สูญเสียอะไรให้เป็นที่ครหาในรัชสมัยของพระองค์ แต่ก็มีคนประกาศไม่รับอำนาจศาลโลก พวกเราคิดว่ามันท่าจะบ้าประเทศไทยไม่เสียอะไรมากไปกว่าเดิม สันติภาพ2ประเทศกำลังเติบโต ก้าวหน้าไปด้วยกัน แต่พวกเขาไม่ยอมรับสิ่งดีๆๆที่ผ่านมา ก็งงนะต้องการเขี่ยพระมหากษัตริย์ทิ้งรึกระไร

R9TH-JBUSAR9TH

สุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง มีความสุขกับครอบครัวประเทศไทย ไม่สิ้นคนดีเมื่อชาติมีภัยลูกๆๆพสกนิกรจะช่วยให้พ้นไปด้วยดี ขอพระองค์ไม่ต้องกังวลสิ่งใดแม้ไม่มีใครทำแต่ก็มีข้ากระหม่อมแม้จะมีคนเดียวแต่ก็ทำดีไม่เคยท้อไม่เคยหยุดทำดี สู้สู้สู้YES SIR!!!

ftd1ftd

เมื่อครั้งศาสนาพุทธหลักธรรมที่หายไปได้กู้กลับมา…พระศาสดาทรงน่าสงสารนัก ทุกคนล้วนนำศาสนาไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่มีผู้ใดเจริญรอยตามหลักธรรมที่แท้จริงของพระองค์ๆเป็นใครมาจากไหน ทรงทำอะไรตร้สรู้เรื่องไหนแล้วผลเป็นอย่างไหนจึงดีอย่างไหนมีประโยชน์ ดีแก่ตัวเราทดสอบได้ผลแล้ว จะสอนคนอื่นให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างไร อันนี้มันมีปัญหามาให้แก้ไขเสมอ แต่เมื่อการแก้ปัญหาได้สำเร็จ ความสุขที่เราสัมผัสได้ก็เป็นพลัง ทำให้เราได้ทำสิ่งดีๆๆเพื่อคนอื่นๆๆต่อไป แต่ก่อนก็งงพระโสดาบันพวกเขาก็ตั้งเอง พระอนาคามี พระอรหันต์ ก็ตั้งเองแม้พระพุทธเจ้าก็มี จึงได้ประกาศต่อฟ้าดินว่า…ขอให้พระองค์พระศาสดาพระสมณโคดม…ทรงมองที่หม่อมฉันคนเดียวเถอะ…หม่อมฉันจะทำดีให้พระองค์ดู….ธรรมะจะไม่เสื่อมศาสนาจะไม่สูญหาย เรารื้อฟื้นมาจากดินฟ้าอากาศ ลมหายใจและก็ฝึกฝนรื้อฟื้นวิชากลับมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย ให้ได้สาระ คนฟังได้ประโยชน์ คนนำไปปฏิบัติแล้วสำเร็จได้ผลและมีความสุข เราทำเองได้รับผลเอง ไม่ได้ร้องขอใครไม่ได้ขโมยลอกข้อสอบเขามา…หลังจากนั้นประเทศไทยในรอบ10ปีมานี้ก็ค่อยๆๆเริ่มก่อตัวจัดเรียงร้อย ครอบครัวแตกแยกเริ่มได้กลับมา พ่อแม่ชราแต่เราลูกตาดีก็ต้องดูแลท่าน เมื่อประชาชนไทยได้รัฐบาลที่ดีซึ่งดิฉันก็ร้องขอมา…เพราะหากประเทศชาติไม่สงบ ธรรมะจะไม่มาหากเราไม่ลงมือทำเมื่อลงมือทำความรู้จากห้วงจักรวาลก็เปิด

sfwm (21)

เมื่อเปิดสิ่งดีๆๆของโซโลมอนศิวิไลท์ จานทองแก้วแหวนเพชรเจิดจรัส สิ่งสำคัญคู่พระจักรพรรดิ์จะตามมา เชงกลีล่าเมืองในฝันนั้นเราทำได้ หากปราบอธรรมราบคาบสิ้น พยายามให้ประชากรควบคุม โมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะเมื่อนั้นสันติสุขจะบังเกิด ที่ผ่านมาประชากรกลุ่มก้าวหน้าศฺวิไลท์ได้ผ่านมาด้วยดีแต่มีคนไม่เข้าใจ เหมือนอสูรรบกับพระอินทร์ สุดท้ายพระอินทร์ก็ชนะ แยกกันอยู่โดยเด็ดขาด อสูรมีกลิ่นเหม็นไม่เคารพกติกาสังคม เทวดากลิ่นหอม รักใคร่สามัคคีกัน พากันทำแต่สิ่งดีสิ่งเจริญและมีความสุขขยายความสุขให้คนอื่นๆๆได้ลงมือทำได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นนี้ ใจเราจะเย็น ดับกิเลสได้ ไม่อยากมีอยากได้ อิจฉาริษยาคนอื่น ชื่นชมเมื่อเขาได้ดี ฉะนั้นสันติสุขจะบังเกิดได้เมื่อธรรมะกับอธรรมต่างคนต่างอยู่ เมื่อรบกันก็รบ หากอยู่ร่วมกันได้ต้องควบคุมคนไม่ดีให้มีน้อยลง เพราะโลกสีฟ้าแห่งนี้คนดีย่อมมีอำนาจ มิใช่ให้คนไม่ดีมีอำนาจโลกจะพินาศหากเราไม่ประสานกับธรรมชาติหนึ่งเดียว ขนาดลมหายใจยังต้องสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าร่างกาย จะได้สดชื่นมีพลัง หากสูดเอากลิ่นขยะ เราก็ป่วยนั้นเอง ฉะนั้นการคบคนดีมีแต่เจริญ …สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอให้คุณพ่อทุกๆๆท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความสดชื่นแจ่มใส ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะค่ะ!!!!สาธุๆๆๆๆๆๆ

1-tmj

ปล,สำหรับการเมืองไทย..กลุ่มนักกฏหมายสันติอโศก พรรคการเมืองใหม่ พรรคประชาธิปัตย์นักรัฐศาสตร์นักวิชาการฝ่านต้านรัฐบาล หันมาอ่านรัฐธรรมนูญ2550หาช่องทางล้มรัฐบาล และฟันธงให้ยุบสภา หลังจากม.7ทำไม่ได้ เหมือนเขาโดนกินรวบเล่นมากฮอสรึหมากล้อม เดินเกมโดนกิน3เด้งหมดกระดาน ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆ มีอำนาจอะไรมาสั่งรัฐฐาลยุบสภาค่ะคุณนักวิชาการสื่อมวลชน…แก้รธนม.291ก่อนค่ะคุณ ๆๆมาต่อต้านสิ่งที่ต้องทำ ห้ามแก้ห้ามโน่นนี้นั่นยังกะปู้โสมเฝ้าทรัพย์ รัฐบาลอีกปีกว่าๆๆก็หมดวาระค่ะคุณจะรีบไปทำไม แสดงว่ามีความลับพูดไม่หมด โครงการน้ำ ขนส่งมวลชน โครงการรัฐใช่ใหม่จะมาคอรับชั่น ส่วนนายกรัฐมนตรีไทยได้ดำเนินพิธีเฉลิมฉลองที่ท้องสนามหลวง พร้อมสมเด้จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงมาประกอบกรณ๊ยกิจด้านศษสนาที่วัดพระศรีศาสดารามรึวัดพระแก้วของเรา ที่น่าสงสารคนจัดงานกัดฟันพูด มีที่รักยิ่งต่อท้าย ซะด้วยฮาๆๆๆๆ งานนี้คนกวนชาติหน้าเจียมเจี้ยม เหลล่าศาสต่างๆๆก็รวมในท้องสนามหลวง มันน่าเจ็บไหมคือไม่อยากให้นายกจุดพิธีสนามหลวง ให้ยุบสภา แต่นายกรัฐมนตรีเป้นเจ้านายบริหารประเทศ ต้องมาทนทั้งๆที่ตนเองมีหน้าที่อะไรไม่ทำ ปล่อยให้ระบบยุติธรรมพังไม่เบาเเรงเลย

8s

สำหรับดารานักร้องไม่เห็นมารักในหลวงทั้งหัวหินไปจองพื้นที่ถวายพระพรร่วมกับประชาชนไทยและท้องพิธีสนามหลวง …เป็นบทเรียนว่าไปสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์พรรคที่ท่านชอบ..อย่ามาอ้างรักในหลวง ดารานักร้องจบสูงๆๆมาแต่ไร้สติ โกหกตอแหลในชีวิตจริงไม่ได้ ชวนกันไปทำดีมิใช่ไปสนับสนุนฆาตกร กบฏแผ่นดินไทย มาเฟียนักค้ายาเสพติด

ส่วนประชาชนไทยได้จุดเทียนถวายพระพรที่บ้านสว่างไสว เด็กๆๆมีความสุขครอบครัวชื่นมื่น น่ายินดีคนไทยทั่วโลกก็ได้จัดพิธีร่วมกัน ส่วนรัฐมนตรีก็ได้ร่วมถวายพระพรทั้งในพิธีเฉลิมฉลองและออกเทปทุกกระทรงกรมกอง ไม่เว้นแม้จังหวัดอำเภอตำบล…รัฐบาลยิ่งลักษณ์ของประชาชน

china r3

วันนี้เป็นวันไทยร่วมชาติ ท่านทำอะไรก็ได้แต่อย่าเบียดเบียนกันอย่าล้ำเส้น   ชวนไปทำลายทรัพย์สินราชการเเบบดารานักร้องโจรใต้ร่วมตำรวจทหารเลว มันไม่ควรนะค่ะ ใครเลิกได้ก็เลิกเถอะ การเมืองเป็นสิ่งดีๆๆที่นำมาช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์อยู่ดีมีสุขมิใช่มากดขี่ข่มเหง ใครไม่ลงให้เป็นเล่นงานเขา มันไม่สำเร็จแล้วนะคะ อาเซียนร่วมใจหากไม่ปรับตนรับสิ่งใหม่ท่านจะทุกข์ที่ อิจฉาริษยาจนปรี๊ดดดดดดดดแตก….บ้าไปตามๆๆกันนะจะบอกให้!!!!!!!สรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์มาต่อต้านสิ่งที่ควรทำและตนเองได้ประโยชน์ ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโง่เพราะรธน50ลอกข้อสอบรธน40เขามา คนร่างรธน40จึงล้มกินหมากฮอสหมดตาเดิน พรรคประชาธิปัตย์และสาวกจึง เเพ้และเเพ้ซ้ำซาก ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

2ธ.ค2556 ตอนดารานักร้องประเทศไทย…กบฏต่อแผ่นดินไทย

กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะพวกกบฏ เอาพระมหากษัตริย์มาเล่นแม้ลูกสาวก็หัวขาดนะ…งานนี้

625_th

4ธ.ค2556พสกนิการร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรที่หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

rubmcth

อั้งยี่ม็อบกบฏสุเทพ สาทิตย์ อภิสิทธิ์ และพรรคประชาธิปัตย์มาทำร้ายเสื้อแดงตาย5บาดเจ็บ282 ขึ้นไป ม็อบนกหวีดกับเครื่องแบบชุมนุมปิดล้อมเสื้อแดงรัชมังคลา รามคำแหง

bdmcTdeadth29 โตแล้วคิดได้แต่เพื่อยึดประเทศไทยล้มระบอบการปกครองจึงมีม.7ไต่ยกระดับจนถึงเป้าหมายไม่เอาอะไรแสดงว่าอยากได้อะไร???ค้านนิรโทษกรรมให้เเท้ๆๆนะเจ้า????

ส่วนกรุงเทพมหานคร กบฏแผ่นดินไทย อั้งยี่สุเทพ เทือกสุบรรณท่านประธานสภาเปซิเดียม(Presidium of the Supreme=พรรคคอมมิวนิตส์ประเทศไทย)รึสภาประชาชนผู้เปลี่ยนระบอบประเทศไทยและโจรใต้จัดงานพร้อมกบฏร่วมอุดมการณ์อั้งยี่มีสมาชิกแน่นอน อุดมการณ์ไม่ชัดเจน เป็นม็อบ ที่เปลี่ยนเป้าหมายบ่อยเพื่อปิดอำพรางการเปลี่ยนระบอบการปกครอง กลุ่มหน้ากากขาวล้มพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ป.วิอาญา และ พ.ร.บ.ความมั่นคงซ่องสุมอาวุธ ข่มขู่เข้าพนักงานยึดครองสถานที่ราชการรึสิ่งของที่เขาไม่เต็มใจให้ พร้อมผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุนอั้งยี่…ยาเสพติด ยาไอซ์ ระเบิดสังหาร ทำร้ายเจ้าพนักงานทำลายสิ่งสมบัติชาติและข้าราชการผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ผู้ดูแลความสงบภายใน(ดาราไม่ไปร่วมพิธีสุเทพ เทือกด่าด้วยนะอย่าไปคนเดียวสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ชูวิทย์ และลูกชายด้วยเดี๋ยวแตงโมเหยียบหน้านะค่ะ ห้ามแปลงร่างนะชูวิทย์อย่าอีแอบ)

หากใครมิใช่กบฏรึสมาชิกอั้งยี่ดารา ใต้ดินก่อการร้าย กรุณาจุดเทียนชัยที่บ้านงดไปร่วมพิธีสนามหลวง พรุ่งนี้เปิดทีวีถ่ายทอดสดที่หัวหินให้ชมทั้งวัน จนกระทั่งจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่วนจังหวัดต่างๆๆร่วมพิธีนี้ในสถานที่ๆๆจัดให้ แต่งกายสะอาด เรียบร้อยสุภาพ นะค่ะเพื่อความเป็นศิริมงคล

rubdmcth-01ม็อบนกหวีดหน้ารามคำแหง คนดีของอธิการบดีรามคำแหง คือโจรใต้พูดภาษายาวี พม่าโรฮิงญา

สำหรับเสื้อแดงกลุ่มฮาร์ดคอ อย่าซ่องสุมกำลังแบบเสธแดงเคยทำ เราไม่ใช่ก็อย่าเป็นอย่าพูดออกวิทยุหากพูดออกไปเเล้วก็อย่าได้ทำ ควรฉลาดอย่าตกเป็นเหยื่อ รวมกลยุทธคอมมิวนิตย์ แบบสุรชัย แซ่ด่านเพราะเข้าข่ายอั้งยี่ กำลังไม่ทราบฝ่ายแบบม็อบกบฏหน้ารามคำแหง…โจรใต้พม่าโรฮิงญา

สภาเปซิเดียม(Presidium of the Supreme=พรรคคอมมิวนิตส์ประเทศไทย,สภาประชาชนของนอมินี สุเทพ เทือกสุบรรณ)ผู้ที่จะได้อำนาจจากม็อบกบฏมีดังนี้

k2sj

dth00cth-stpc-aSomkit_Lertpai

นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีม.รามคำเเหง,นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์อดีตอธิการบดีนิด้า อดีตอธิการบดีนิด้าปุรชัย เอื่อมสมบรูณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2550

มีสมาชิก 15 คน มีอำนาจหน้าที่ในช่วงที่ยังสมัยปิดการประชุมสภา ประธานสภาเปรซิเดียม จะเป็น “ประมุขของรัฐ” (ประธานาธิบดี) โดยตำแหน่ง

หน้าที่ของสภาเปรสิเดียม ก็คือหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐทั้งหลาย แต่เนื่องจากโซเวียตยุคก่อนรัสเซีย มี “สาธารณรัฐ” และเขตปกครองตนเองอิสระจำนวนมาก อยู่ภายใต้สหภาพโซเวียต (เรียกว่าสหพันธรัฐก็ได้) มีคนหลายชาติหลายภาษา ประกอบเป็นประเทศเดียวกัน ดังนั้น ประมุขของรัฐแทนที่จะมีคนเดียว ก็เป็นสภา หรือกรรมธิการขนาดเล็ก ตำแหน่งประธานก็หมุนเวียนกันไป ในสภาเปรสิเดียม จะมีผู้นำของเชื้อชาติใหญ่ๆ อยู่ในนั้นด้วย

ถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐ หรือองค์กรประมุขของรัฐ

ฉะนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย องค์มนตรีไทย ดารานักร้อง สภาทนายความ ศาลตุลาการไทย TDRIสื่อมวลชนไทย คนจีนเยาวราช สามชิกพรรคประชาธิปัตย์ สส สวสรรหา 40สว…จึงร่วมสู้เพื่อให้ได้อำนาจสูงสุด

ตัวอย่างใกล้บ้านประธานาธิบดีสภาประชาชนรีสภาเปซิเดียมก็คือนาย เขียว สัมพันธ์ ประเทศเขมร

bdmcth77qdลูกค้ายาเสพติดพรรคประชาธิปัตย์คือดารานักร้องสถานบันเทิง บ่อนการพนัน อาวุธเถื่อนมาเฟียอั้งยี่

เนี่ยแหละคนรักในหลวงแต่ปิดล้อมฆ่าเสื้อแดงแถมมีกระเช้าพระเทพและรับในพระราชอนุเคราห์สงสารนักศึกษารามซึ่งมาฆ่าเสื้อแดงตายบาดเจ็บร่วม200..อายุคงยืนขึ้นหากโจรจัดงานถวายพระพรสมน้ำหน้าสุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ ดาราอย่าหนีนะ แตงโม โตโน่ อีแดง พงา์พัฒน์ สินจัย ฉัตรชัย แหม่จินตหรา ม้ออรนภา ดวงตา ตุง ท๊อป ….อั้งยี่ขบวนการกบฏล้มการปกครองประเทศไทยเป้าหมายไม่ชัดเจนในที่สุดม.7 กดดันพระมหากษัตริย์ไทย ให้ตรัสแล้วคืนคำ?????5555555555555555555555

พรรคประชาธิปัตย์เอเย่นขายยาเสพติด ให้ดารานักร้องเสพยาฉี่ม่วงงอมแงมพร้อมยาเสริมความงาม ยาระงับปวดจากศัลย์กรรมร่างกาย

bdmc8

-ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (บก.ตปพ.191) นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาเลขที่ 278/2555 ลงวันที่ 12 ส.ค.2552 เข้าค้นบ้านเลขที่ 55/1 ซอยวัดเทพลีลา 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ของนายสมชาย นิยมราช อายุ 45 ปี ส.ข.วังทองหลาง พรรคประชาธิปัตย์ ปรากฏว่าสามารถยึดอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมาก ทั้งยังพบยาเสพติด อาทิ ยาบ้า ยาไอซ์และใบกระท่อมอีกจำนวนหนึ่ง โดยเจ้าตัวอ้างว่าปืนมีทะเบียนและซื้อมาถูกต้อง ส่วนยาเสพติดเป็นของลูก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวดำเนินที่ สน.วังทองหลาง ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

-ลูกสาว สข.เขตจอมทอง ท้อง 2 เดือน พร้อมแฟนหนุ่ม ค้ายาไอซ์ ยึดของกลาง 7 กรัม สารภาพรับมาจากผู้ต้องหาในคุกบางขวาง

จับกุม นายสุรวุฒิ ปุ่นสำเริง หรือโม่ อายุ 28 ปี และ น.ส.สาวิตรี ดอกสันเที๊ยะ หรือยุ้ย อายุ 28 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 7 กรัม โดยสามารถจับกุมได้ที่พาร์คแลนด์ คอนโด ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้ลักลอบขายยาเสพติดในย่านจอมทอง จึงไปซุ่มอยู่บริเวณคอนโดฯ ดังกล่าว และพบ น.ส.สาวิตรี ขับรถเข้ามา จึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า จากนั้นจึงขยายผลตรวจค้นห้องพัก พบ นายสุรวฒิ กำลังนั่งเสพยาไอซ์ จึงจับกุมตัวดังกล่าว

จากการสอบสวน นายสุรวุฒิ ให้การว่า จำหน่ายยาไอซ์มาได้ประมาณ 5 เดือน และสั่งมาจากนายเตี้ย ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงผู้ต้องหาคดียาเสพ ในเรือนจำบางขวางและนำเงินไปใช้หนีพนัน ส่วน น.ส.สาวิตรี แฟนสาว ทำงานอยู่ที่คลินิกเสริมความงามและกำลังตั้งท้องได้ 2 เดือน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบเพื่อจำหน่าย และต่อมามีรายงานว่า นางสลัด ดอกสันเที๊ยะ สข.เขตจอมทอง พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นแม่ของ น.ส.สาวิตรี ได้มาประกันตัวเพื่อขอสู้คดีต่อไป

 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 –จับน้องชาย สส.พรรคประชาธิปัตย์(วัชระ เพชรทอง) ร่วมแก๊งค้ายาเสพติด พรรคที่คนดีต้องการให้ประชาชนเลือก

จับกุมผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายและยาเสพติด รวม 3 คน ประกอบด้วย นายสกล อยู่พัฒน์ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 4 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช, นายเกียรติศักดิ์ เพชรทอง(น้องชาย วัชระ เพชรทอง) อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และนายชัชวาล ชารุวัฒน์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 4 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประชาชนไทยเข้าใจตาสว่างรึยังค่ะทำไมต้องไม่เอาอะไรแต่อยากได้แผ่นดินไทย ม.7คนจากองค์มนตรีอำมาต์มาครองประเทศไทยเขาจะได้สุขสบายไล่ฆ่าคนที่ไม่ลงก้มห้วให้พ่อค้ายาเสพติด

bdncth-ru

ผบ.ทร.ย้ำทหารมีบทเรียนแล้ว ไม่รัฐประหารแน่

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ยืนยันว่าทหารจะไม่มีการรัฐประหารอีก เนื่องจากมีบทเรียนจากในอดีตแล้ว และเห็นว่าวิกฤตประชาธิปไตยในขณะนี้ ต้องให้ฝ่ายการเมืองแก้ไขปัญหา

4 ธันวาคม 2556 เวลา 11:08 น. http://news.voicetv.co.th/thailand/90129.html

3ธ.ค2556ปลัดกลาโหมพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหมยัน กองทัพอยู่ในกรอบกฎหมาย ชี้หลักความขัดแย้งไม่ว่าบ้านเมืองไปไหน ผู้ที่ทำผิดกฎหมายอยู่ไม่ได้ รับคำสั่งนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรล้วนมีแต่ห่วงใยประชาชนและให้ทหารมีศักด์ศรี มีเทคโนโลยี่ทันสมัย ม็อบยึดสถานที่รชการได้แต่ข้าราชการไทยสมัยนี้ทำงานที่ไหนก็ได้ แต่คนบุกสถานที่ราชการทำลายสมบัติชาติก็ต้องโดนคดีเช่นกัน

4ธ.ค2556 รัฐบาลทำความสะอาดทำเนียบรัฐบาลเตรียมจัดงานสันนิบาตสโมสร

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยังทำงานปกติ

“นิติธร ล้ำเหลือ” ทนายนกเขา พันธมิตรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาบุกรุก นำผู้ชุมนุมบุกถึง สตช.

bd816_n

นศหน้าแก่ทำไปได้ม็อบกบฏ

2 ธันวาคม ที่ห้องพิจารณาคดี 812 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนคำร้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง กรณี พ.ต.ท.เทพพิทักษ์ แสงกล้า พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญพิเศษ สน.พญาไท ได้ยื่นคำร้องขออนุมัติออกหมายจับ นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.),นายอุทัย ยอดมณี,นายรัชต์ชยุตม์ หรือ อมร ศรีโยธินศักดิ์ และนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ คปท.

ในข้อหามั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปฯ,ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ และผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง ซึ่งเป็นความผิดฐานบุกรุก โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยมีอาวุธในเวลากลางคืนฯ ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 215, 358 และ 365 กรณีที่นายนิติธร กับพวกพามวลชนเข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา

ชูพงษ์ ถี่ถ้วนวิเคราะห์ไม่ตรง…โดยเฉพาะห้องประชุมกองทัพ

2556 ปราบอธรรมราบคาบสิ้น โจรกบฏจะจัดงานวันพ่อไม่ได้นะไอ้ศาลระยำ!!!!

น.ศรามจัดฉากหน้ารามASTV จัดฉากมีข้อมือม็อบกบฏธงชาติทุกคนไอ้อธิการบดีส้นตีนร่วมนักข่าวASTVทำคลิปเผาเสื้อแดงกลบเผาจริงตอนเย็นมีคนตายในห้องน้ำรถบัสด้วย ยังมาโกหกตอแหลแถมเสียงผู้ชายยาวีผุ้หญิงพม่า..โรฮิงญารึเปล่าหนีมาไทยหนีคุกมาก็เอามาฆ่าเสื้อแดง โคตรเหี้ยสันดานเลว อำมหิต แถมมีกระเช้าสมเด็จพระเทพไปเยี่ยมนักศึกษษราม…เสื้อแดงทำไมไม่ไปเยี่ยมกระเช้า รึห่วงใยเขาสูญเสีย…คนทำคลิปมากลบก็ส้นตีนอย่ามาจัดฉาก คนจัดม็อบนปชก็เลิกๆๆไปเถอะคุณ ตายซ้ำซากบาดเจ็บร่วม200 น่าจะรู้รามคำเเหงใครให้ปริญญา อธิการบดีเด็กใคร คืออธิการบดี27มหาลัยก็ปลดออกซะเเจ้งความขี้เกียดทำงานรับใช้กบฏม.7ในหลวงไม่อายังบังคัญในหลวงชั่งบังอาจ การจัดอันดับมี67ได้50นะเด็กไทยน่าสมเพชมีครูโง่ๆๆแบบนี้เอง

dath81_n

625_thBDMCTH9O1-o

sth94พวกนักกฏหมายกับพวกอย่าเหี้ยให้มากนักไอ้ระยำ!!!

4ธ.ค2556 -องค์รักษ์ชุดดำ2556

ประชาชนรู้แล้วว่าศาลจะบลาๆๆแค่ให้ออกหมายจับ แต่ก็ปล่อยสุเทพ เทือกสุบรรณและจะตำหนิตำรวจไม่ทันไรก็ระยำ!!! ถนอมไอ้ มาร์คไว้สุเทพ รับคนเดียว เเม๋เลขหวยล็อคใครๆๆก็รู้จะทำแบบ สนธิ ลิ้มทองกุล คือทำกันเองโดยศาล ตายไม่เป็นเรอะ!!!!กูเบื่อมึงชิบ???จึงให้เวรกรรมตามคำสาปแผ่นดินไทยทำงาน ไปไหนมาไหนรถคว่าตายอย่ามาร้องไห้ละกันลูกเมีย…กูก็เบื่อมึงมากเหมือนกัน รกแผ่นดินชิบหาย ไม่เบาเเรงกูเลย????

dath81_n

การกระทำชองมนุษย์คนไหนกระทำตนอย่างไรมีพฤติกรรมแบบไหนจะจารึกในDNA ของคนนั้นๆๆศาลธรรมดาจึงไม่มีสิทธิ์ต้านกรรมที่ได้ทำต่อประเทศไทยได้ เนื่องจากประเทศไทยทำระบบยุติธรรมพังเอง ฉะนั้นงานนี้เวรกรรมตายโหงตายห่าตามคำสาป..ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ดารานักร้องทำบาปมากเพราะใช้เรื่องของคนตายบ้าง เทวดา นางฟ้า เทพเทวา มหาเทพ พระโพธิสัตว์ อดีตกษัตริย์มาเล่นทุกครั้งที่บวงสรวงก็ไม่มีผลเพราะชีวิตจริงกับละครมันต่างกันมาก ทดสอบดารา ดวงตา ตุง อ.ลิลลี่ เมื่อตามก้นฆาตกรได้ก็ไม่มีธรรมะเลย มีแต่ธรรมโมะลวงโลก….คืองานนี้ศษลไทยพังเพราะมาเฟีย เสือกเรื่องเวรกรรมไม่ได้ เดินถนนเจอชาวบ้านด่าตบสาปแช่งไม่ขายของให้ นะหากรู้แล้วยังช่วยคนผิดยิ่งผิดกว่า…เมืองไทยมันจะแยกส่วนเพราะช่วยคนทำผิด…คำสาปนั้นเเรง…ยิ่งไปฉี่รดที่ตายคนฆ่าเขาแต่ไปเย้ยศพ ยิ่งอภิมหากรรม…กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำม.7ทรงปฏิเสธ อะไรไม่มีในรธน…คนทำก็มั่ว…รึศาลจะแสดงว่าพระมหากษัตริย์อัลไซเมอร์ ตรัสแล้วก็ลืม…ทรงชราภาพไร้สมรรภภาพไช่ไหม..จึงปล่อยรุ่นใหม่มาทำร้ายประเทศไทย…รึจะบีบให้ศาลอื่นๆๆเขาลงมือแทน…สุเทพไม่หยุดก็มีแฉเริ่อยๆๆทุกคนที่มีเรื่องเลวๆๆสนับสนุนคนเลวรู้แล้วยังทำแสดงว่าเลวยิ่งกว่า…

ย้ำอีกครั้งหนึ่งไอ้ศาลเวรตะไร!!! .พระปรมาภิไธยเรื่องกบฏแผ่นดินไทย คดีอาญาไม่ใช่จะขัดขืนได้…ดาราย่อมผิดหนักกว่าผู้ใดรู้ทั้งรู้แต่ยังทำ…จะให้ในหลวงขัดต่อรัฐธรรมนูญทรงทำไม่ได้…ได้ยินไหม???

bdmcth

เรียนไอ้ศาลระยำกับดารานักร้องกบฏแผ่นดินไทยผู้สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ทุกคน พวกมึงโคตรเลวเลยรวมอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ27มหาวิทยาลัย…โคตรส้นตีนเลยอย่าเดินถนนนะมึง!!!sหัวหน้าโจรใต้ฆ่าคนไทยซ้ำซากเอ็งยังตามตูดมันอยู่ได้!!!ผลงานใครยิงประชาชน…ตึกสูงรามคำแหงให้สไนเปอร์อาวุธสงครามไปซ่องสุมทำไม มีแต่ถาษายาวี ไอ้โคตรเลวอธิการบดีรามคำเเหง…

baddm-cth1bdth7

กบฏต่อแผ่นดิน ( High treason)

เป็นความผิดทางอาญาในการทรยศต่อประเทศของตนเองซึ่งครอบคลุมการกระทำต่างๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศของตนเอง ที่รวมทั้งการเข้าร่วมสงคราม, การพยายามโค่นล้มรัฐบาล, การสืบความลับทางการทหารหรือทางการทูต, หรือการพยายามสังหารผู้นำของประเทศ

การ “กบฏต่อแผ่นดิน” อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต้องมีความสวามิภักดิ์ต่อประเทศที่ตนจงใจที่จะทำร้ายเช่นการเป็นประชาชนของประเทศนั้น แต่การมีที่อยู่อาศัยในประเทศหรือรัฐก็พอเพียง ชาวต่างประเทศที่เป็นสายลับ, ผู้ล่าสังหาร, และผู้ก่อการร้ายแม้ว่าจะไม่เข้าข่ายการเป็นกบฏต่อแผ่นดินอาจจะถูกฟ้องร้องและลงโทษในข้อหาเป็นสายลับ, เป็นผู้ล่าสังหาร, และเป็นผู้ก่อการร้าย ปัจจุบันผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้มักจะถูกเนรเทศหลังจากถูกจับ หนีไปไหนก็รู้…บอกซะก่อน!!!

baddm-cth1dth00

ดารากบฏแผ่นดินไทย พวกนี้ไม่สั่งสอนดำเนินคดีมันบ้างมันก้จะออกมาเรื่อยๆๆ ไม่ควรไปอ่อนข้อให้กบฏ…กล้าทำก็กล้ารับผิดชอบ เป็นคนมีวุฒิภาวะแล้วมิใช่เด็กอมตูด!!!ฆาตกรไปสนับสนุนได้อย่างไรฆ่าต่อเนื่องซ้ำซากจนก็ก็เบื่อพวกมึงมาก!!! อภิสิทธิ์ไปจับโอบาม่ายังพังสหรัฐโดนถล่มการเงิน ยุโรปก็หน้าผาการเงินยังไม่พ้น มันคงถึงคราปราบอธรรมราบคราบสิ้นตามคำสาปแผ่นดินนะเอง

ศาลประเทศไทยหากมาเสือกเรื่อง…กบฏแผ่นดินไทยไม่อบรมสั่งสอนพวกเหล่านี้บ้าง ขอให้ตายโหงตายห่า7ชั่วโคตร และนำระบบศาลประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ…รวันดาโมเดล…จะให้คนตายบาดเจ็บไปถึงไหน โจรใต้มาฆ่าคนกลางกรุงซ้ำซาก ภาคใต้ก็กลุ่มเดิมๆๆนี้เเหละ!!! มันหลายครั้งแล้วนะค่ะ

09-o38500-ojth067_n326_th292_thn

เผารถตำรวจมีพงษ์พัฒน์ วัชระบรรจงด้วยนะในวันนั้นนังแดงเมียมันมากันทั้งครอบครัวกับสมุนชายนับ10คนฝืมือนังแดงและสมุนละผัวเมียมาเฟียของแท้โคตรเลว…

bdth10_n

8c401141bth1-cdeadth7

ดารานักร้องใจทราม งดสินค้าละครไทย…เดี๋ยวผลงานคนเลวที่ท่านสนับสนุนจะตามมาขอให้กรรมตามทันโดนยิงแบบเสื้อแดงตายเหมือนหมา ก็เบื่อที่จะเล่าเหมือนกัน ไอ้พวกสันดาน!!!!พวกฆาตกรค้านนิรโทษกรรมตนเองก็ไม่ได้นะ…ดารา เดี๋ยวขับรถชนคนตายอย่าร้องขอเลี่ยง-หนีภาษีก็อย่าร้องขอ

09-o38500-obaddm-cth1bdth7

3ธ.ค2556 วันนี้ม็อบพรรคประชาธิปัตย์ เจอข้อหาแรง กบฏมณเทียรบาล เป็นภัยร้ายแรงต่อราชบัลลังค์ เพราะประเทศไทยมี3อำนาจบริหารและพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านรัฐสภา แต่นายสุเทพทำเองคิดเองโดยมีองค์มนตรีเปรม ติณสูรานนท์และ2หนุน เพื่อสกัดมิให้องค์รัชทายาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงอำนาจแทนพระราชบิดาซึ่งชราภาพ จากการทดสอบศาลรัฐธรรมนูญนำเข้าเผ้าที่หัวหิน กลับมาก็ทำตามพรรคประชาธิปัตย์และเปรม…ฉะนั้นคนที่ร่วมสนับสนุน ม็ฮบราชดำเนิน2556นี้จึ้งมีโทษร้ายแรงกว่าใครๆๆที่ผ่านมา…โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง พ่อเเม่ของลูกสาว ถิรมย์ภักดี กรุณษมาลากลูกสาวไป หากรักลูกสาวจริงสงสารอย่างมากเลย ภิรมย์ภักดี ของตาสิงห์แค่ใช้นามสกุลก็ปวดสมองนะหลานห่างๆๆ…พ่อแม่หนีไปก็เอาลูกสาวไปด้วยเถอะมันบ้าพรรคประชาธิปัตย์สงสัยโดนน้ำโกเต็กส์

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะนำแสงสว่างสู่แผ่นดินใต้โดยเฉพาะมุสลิมภาคใต้ปลอดจากพรรคประชาธิปัตย์มาเฟียให้คนทำชั่วเสมอไม่ทำตาย ไม่ตายก้ติดยาเสพติดและตาย ซึ่งโดนกดขี่ข่มแหงจากพรรคประชาธิปัตย์และทหารกลุ่มหนึ่งสาวกพรรคประชาธิปัตย์วิธีการลอบยิงคนเสื้อแดงเหมือนภาคใต้เปรี๊ยบเลย คนไทยน่าจะตาสว่างได้แล้ว คนกินป่ากินเขา แม้องค์มนตรีสุรยุทธ์ พิจิตร เปรมยังแพ้ภัยกบฏมณเฑียรบาลนี้เลย นายสุเทพ เทือก อภิสืทธิ์เป็นใคร ค่ะคุณแม้คนหนุนก็แพ้จุดนี้คนสามัญชนจะมาชี้โน่นนี่นั่น เหิมเกิมรับังอาญมากเกินไปซะเเล้ว ปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นๆๆนะ คนเซ็นต์รธน50ก็ไม่ใช่ในหลวง…แตงโมคนของมีชัยวางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัย เขาอยากรับใช้นายก็ปล่อย ทางดีมีให้เดินไปชอบชอบทางเสื่อม จะเห็นว่าคนเลวนั้นมีจริงตามตัวอย่างม็อบกบฏมณเฑียรบาลนี้ สื่อไทยก้รายงานไปนะคือชอบคนเลวเป้นอาจิณ สังคมดีๆๆไม่ชอบชอบอาญากรรม…ตวามระยำของวัยเกิดพ่อ5ธ.ค2556นี้ จึงเป็นตราบาปของดารานักร้องนักวิชาการ พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยนะเอิงเอย!!!

2556 ปราบอธรรมราบคาบสิ้นทำไมต้องให้กูบอก!!!

5ds

ผู้สนับสนุม ม็อบกบฏมณเฑียรบาล…มันโง่รึอยากตายกันแน่เนี่ย!!!!The end

901621005bad dnc-th (1)a-led8c4

กบฏใบนำจับสุเทพ เทือกสุบรรณน่าจะมีอภิสิทธิ์ สาทิตย์ วงค์หนองเตยกับแกนนำคนอื่นๆๆอย่าให้มีรุ่น2 หากมีก้จัดการคนสนับสนุนมือเบื้ยงหลังเลย เซ็งว่ะ!!!!คนยุยงก็บอกเขาด้วยอะไรเป้นอะไร ปล่อยให้บุกทำร้ายฆ่าประชาชนตาย ฆ่าตำรวจไปยึดครอบครองเขาป่าที่ดินภาคใต้จนเคยตัว  กดขี่ข้าราชการไม่ให้ทำงาน บังอาจมาก่อกวน5ธ.ค2556แถมตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้อผ่นดินไหว ดินถล่ม ต้องมีการดุเเลเฝ้าระวัง…น้ำอ่าวไทย ก็ร้อยมากขากสภาวะเรือนกระจก…ประเทศไทยจึงต้องทำระบบน้ำ และการรถไฟขนส่งมวลชนให้เท่ายุโรป…เพื่อรักษษแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปศิวิไลท์ไม่ต้องฝัน…ในฝันของโอรสา…นั้นมีจริง????

1dt

ประนามอธิการบดีรามคำแหงนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  ไอ้โคตรเลว โกหกตอแหล …กาก้ามาอ้ารับ คนไทยมากลับให้ความตาย…คนต่างชาติมาเอาเงินคนไทยชอบนะๆๆแต่คนไทยเอาเงินมาให้กลับโดนไล่ยิง ใส่ร้ายป้ายสี น.ศทนมะได้เสียงดัง..ไอ้ส้นตีน

dth00วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประชาธิปัตย์ให้มาอธิการบดีรามคำแหงแห่งทอมมี่… ไล่มันออกไปไอ้บ้า กบฏแห่งแผ่นดินไทย รู้สึกยัดข้อหาคอรัปชั่นแบบทักษิณโกง ให้อธิการบดีคนเก่า…แก็งส สส.พรรคประชาธิปัตย์ที่จบม.รามคำเเหง งานนี้คล้ายผอ.สตรีวิทยาวันที่10เม.ษ2553ที่เปิดให้ทหารไปตั้งทีมฆ่าเลื้อเเดงตอนพลบค่ำ ผอ.สตรีวิทยาเปิดบ้านให้ทหารฆ่าเสื้อแดง ป่านนี้มีละอายใจไหม…หน้าด้าน!!!

ประนามอธิการบดีรามคำแหงวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   ที่เอาอาวุธสงครามไปซุ้มไว้ในมหาวิทยาลัยและเด็กคนใต้ในวันนั้นไมใช่นักศึกษารามคำแหงเป็นนักโทษจากคุกต่างๆๆเช่นนครศรีธรรมราช นักรบเมาใบกระท่อม…คนฆ่าผู้คุมในการกวาดล้างยาเสพติด จึงให้ทหารราบ11รึสีฟ้าลดาวัลย?มารับออกกลัวรู้ว่ามิใช่นักศึกษา กะจะฆ่าคนในรัชมังคลาตาย M69 M76 งานนี้ที่พักโจรในหน้าม.รามคำแหง อันที่จริงมันฆ่าเสื้อแดงตั้งกะวันแรก…แต่ทั้งตำรวจและคนจัดม็อบไม่สนใจเอาแต่เรียกคนมา คนบาดเจ็บ โดนรังแก ตำรวจโดนทำร้าย เสื้อแดงถ฿กตีตาย รถยนต์โดนเผาโดนทุบกระจก โจรใต้คืออธิการบดีรามคำเเหง…ผู้สนับรายการนี้ร่วมนักข่าวช่อง7 โจรใต้คือหน้ารามแต่ไม่จัดการเอง ปล่อยเหมือนสุเทพ ถาวร สาทิตย์ อภิสิทธิ์ ชวน และพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งหมด ดาราผุ้ขาประจำด้วย งานนี้ทำประจำจนเป็นสันดาน งานนี้ดารา นักวิชาการ อธิการบดีร่วมเป้นกบฏแผ่นดินด้วย ประชาชนที่โดนรังแกซ้ำซากจะไม่อ่อนข้อให้พวกกบฏเด้ดขาด รวมรัฐฐาลหากยุบสภาก็ไม่ต้องมีเพื่อไทยอีกต่อไป ไม่ว่าอย่างไรต้องอยู่ให้ครบ4ปีรักษาน้ำใจประชาชนผู้รักคุณ อ่อนแอเหลือเกิน ทหารก็มีนะหน้ารามไอ้เณรนอกคอกกับนายเหี้ยๆๆ ที่รพ.มงกุฏ อย่านึกว่าไม่มีใครรู้  เผาคนตายคารถแบบพ.ค35เลยวิธีการนี้ทหารแน่นอน ภาคใต้ไม่สงบเพราะทหารโจรกลุ่มนี้ ภาคใต้3ชายแดนใต้ท่านพยายามรักษษชีวิตไว้ ชุมชนเราไม่เอาร้ายแรง นักข่าวไทยโจรใต้เอาตัวหนอนถนนฟุตบาทขว้างใส่เสื้อแดงคนเดินถนนธรรมดากลับหาว่า เสื้อแดงทำเด็กราม…คือสื่ออสมท fm96.5 รวมอ.วีระก็พูดไม่หมด มีแต่จะบีบรัฐบาลยุบสภา นายกลาออก อะไรแบบนี้ คือพุดซะวกวนแต่ที่แท้ต้องการไล่รัฐบาลนะเอง ยิ่งอธิการบดีรามคำแหงยิ่งตอแหลโกหก งานนี้ประชาชนที่ศูนย์เสียท่านไปแจ้งความด้วยค่ะ รวมนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ที่รู้ล่วงหน้าพร้อมให้คนไปทำร้ายเสื้อแดงทั้งคืน ส่วนตำรวจ ทั้งบชนและทำเนียบรัฐบาลท่านตั้งรับทำไมค่ะ เอาคนไปโอบล้อมจับก็จบ อย่าไปยิงแก้สอย่าสู้คนเดียว ท่านจะไม่พ้นคำครหา ชาวโลกติกติง คนเลวย่อมไม่ฟังใคร ทุกครั้งก็แบบนี้ดาราก็ขาประจำนักวิชาการอธิการบดี พลเอกเปรมก็ไม่รอดเนรเทศออกไปซะ คนของท่านในม็อบนะอย่าได้ปฏิเสธ

รู้แล้วแตงโมยังขึ้นเวทีกบฏแผ่นดินไทย ก็เจอคุก10ปีดีไหมค่ะ รู้แต่ยังทำ ตั้งใจทำ

qdh

2 ธันวาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดา รายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.อ.พงษ์ สังข์มุรินทร์ ผกก. สน.ทุ่งสองห้อง ได้เดินทางมาขอหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่อง ในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแต่ไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 215 ประกอบ 216 ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ออกหมายจับได้

3ข้อหาอาญา มาตรา 113 ,116 ,215ตามประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหากบฏมีโทษถึงประหารชีวิต มีอายุความ 20ปี และอนุมัติออกหมายจับนายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำคปท.และพวกอีก 3คน  ในข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน  มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และทำให้เสียทรัพย์ กรณีบุกรุกกระทรวงการต่างประเทศ อายุความ 10ปี ซึ่งกำลังพิจารณารวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับแกนนำ ผู้มีส่วนร่วมคนอื่นๆในข้อหากบฏด้วย รวมถึงข้อหาอื่นๆ

รัฐบาลไทยยังชนะแต่ม็อบสุเทพ ม็อบเสือแดงแพ้ซ้ำซาก…ทำตามพูดไปเอาที่ยึดคืนมาตามคำปราศัย ต่อนี้ไปเป็นภาคปฏิบัติ ไม่ใช่เอาแต่แถลงข่าว นักโทษไม่ออกมาห้ามมีม็อบให้เขาช้ำใจ ท่านจะไม่พ้นคดีเลย นะรู้นะศาลเขาไม่เอาคุณ ควรจะรับทราบไว้ ไม่ควรให้ตำรวจมาดูแลขณะเขาจะจัดการรัฐบาลของคุณๆๆควรจะไปเคียงข้างตำรวจตอนนี้เลย…

deaddmcth4

2ธ.ค2556 นายสุเทพ เทือกสุบรรณไม่หยุดวันนี้แกนนำเสื้อแดงควรจัดคนไปเชิญออกมาจากการที่พวกเขาไปยึดโน่นนี่นั่นพร้อมตำรวจและรัฐบาลไทย แกนนำเสื้อแดงล้มเหลวอีกครั้งในการมากดดันรัฐบาลในวันที่เขาจะจัดการกับสุเทพ เทือกสุบรรณและไม่ควรมาแถลงข่าวโน่นนี่นั่น เอายังงี้ ณัฐวุฒิปราศัยว่ายังไงไปทำตามคำพูด หมดเวลาบลาๆๆ ได้เวลานำคนไปเชิญคนออกมาจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ พวกคุณยังมีคดีมากมายในการนำคนมาตายหายสาบสูญซ้ำซาก แถมกดดันองค์กรICC อะไรของคุณ ตอนนี้ประชาชนไม่ไว้ใจนปชแล้ว ล้มเหลวในการไม่นำคนติดคุกออกมาจากค้านนิรโทษกรรมสุดซอย เขาให้หยุดเสื้อแดง เหลือง ดำ ฟ้าชมพูแต่ทั้ง2ม็อบไม่หยุด ในวันใกล้วันที่5ธ.ค ตอนนี้มองว่านปชจับมือมาปกป้องสุเทพ เทือกสุบรรณ ส่วนม.รามคำเเหงฆ่าคนเสื้อแดงมีอาวุธสะสมในมหาวิทยาลัย คนพวกนั้นเป็นโจรใต้กะเผาม.รามรึรัชมังคลาเผาเสื้อแดงตายทั้งเป็น อธิการบดีต้องรับผิดชอบในการใฝ่พรรคประชาธิปัตย์ เอเชียอัพเดทวิทยุชุมชนแกนนำหายหัวไป ไม่ให้คนโทรไปภามบอกแถลงข่าวรัฐบาลปลอดภัยดี ม็อบพยายามยึดทำเนียบรัฐบาล ,บชนนครบาลแต่ไม่สำเร็จ สนามหลวง ราชดำเนินจะใช้จัดงานวันพ่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมเลิก

5pd

ได้เวลารื้อเวทีพรรคประชาธิปัตย์ ไล่เชิญคนออกจากที่ยึดๆๆไป ทำให้ได้นะหากนปชมีคนจริงเป็นสมุนก็ควรไปทำจุดนี้พร้อมม็อบเล็ก บ้านดอน อย่าเอาแต่เขย่าให้ประชาชนมาปกป้อง วินาทีนี้ควรเคียงข้างตำรวจอย่าให้เขาบาดเจ็บตายไปมากกว่านี้ ทหารนอกเเถวหากเสือกก็ควรโดนปลดจากคนสั่ง อย่านอกใจนอกคำสั่ง… ส่วนดารานักร้องอย่าเดินถนน รายชื่อส่งจากสุเทพ เทือกสุบรรณก็คือคนกบฏต่อแผ่นดินไทย ได้เวลาที่ดารานักร้องนักวิชาการ ผู้พิพากษารับผิดชอบในการเห็นใจกบฏมาตรา18 ซึ่งแอบใช้และพยายามใช้โดยกดดันให้ฟังม็อบสุเทพๆๆๆพยายามดดันให้ฟังศาลรัฐธรรมนูญ มันเข้าข่ายล่วงเกินพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งอยู้ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทั่วๆๆไป สภาทนายความไม่เคารพกฏหมายไปเข้าข้างโจรแบบทนายสมชายผัวอังศนา มุสลิม คือรับใช้โจรใต้เสมอมา… ได้เวลารับผิดชอบการกระทำของท่านต่อแผ่นดินไทย 5ds

ส่วนสื่อมวลชนไทย คนที่ทำไม่ดีท่านไม่ควรไปรายงานข่าว ให้นักข่าวเป็นอันตราย  มันเป้นแบบนี้เสมอทั้งแต่ก่อนเสื้อแดงตายท่านไม่มีออกคลิปออกทีวี แม้ข่าวต้นชั่วโมง มันเสียเวลานักข่าวไปทำงานภาคสนามโจรกลุ่มนี้จะดักทำร้ายท่านซ้ำซาก จากสุเทพ เทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์คนทำร่วมทหารเสือกของเขา โดนยึดสถานีเพราะท่านสมยอม อย่ามาอ้างโดนบังคับค่ะคุณ อีกอย่างอสมทไม่มีสิทธิ์มาว่าคำสั่งให้ทำนี่นั่นโน่น ท่านทำตัวเอง ตบมือคนเดียวไม่ดังหากท่านไม่ทอดสะพานไปให้โจร

5pm นปชควรจะขอโทษนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ทำให้เธอลำบากใจ อ.ธิดา ไร้มายาทต่อราชวงศ์มาหลายครั้งแล้ว วันสมเด็จพระบรมนั่งสุพรรณหงษ์ยังจัดเเถลงข่าว วันเฉลิมพระชมภ์5ธ.ค2556 ยังจัดม็อบอันตรายอีก รัฐบาลไปนปชเสื้อแดงก็จบตามมันยากมากที่จะรับสถาณการณ์ตอนนี้ได้ เอเชียอัพเดท นปชควรงดเรื่องคอมมิวนิตย์ปิดล้อมกรุงเทพ งดวะก่อนนะ อย่าได้ทำเด็ดขาด

baddm-cth114_n 14_n

สรุปว่าล้มเหลวทุกม็อบทุกสี…แกนนำแดงพูดว่าไงก็ทำตามพูด และไม่ควรเอาคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมากดดันรัฐบาลเพราะนานาชาติมิตรเราเขาไม่เอาคอมมิวนิสต์ แม้สุรชัย แซ่ด่านควรพักที่บ้านก่อนจุดนี้ เอเชียอัพเดทไม่ควรนำมาทำให้ม็อบทางนั้นเพิ่มและเราก็แพ้จุดนี้ต่างชาติเขาไม่เอา เขาชอบสันติภาพ คุณภาพชีวิต รักษากติกาสังคมประเทศชาติแบบสากล ทำให้เสื้อแดงเอเชียอัพเดทเสียตรงต้องการล้มกษัตริย์ด้วยรึไง อีกอย่าง4คน วรชัย เหมะ ,นพ.เหวง,ณัฐวุฒุ ใสเกื้อ น้องเดีย…ควรหยุด กิจกรรมทีวีม็อบ รวมจตุพร บก ลายจุด พร้อมคอมมิวนิสต์ ให้เปลี่ยนเป้นแนวสวัสดิการ ออกทำงานรับใช้สังคมให้มีงานมีเงินเข้ากระเป๋ามิใช้ให้ประชาชนนำเงินออกจากกระเป๋าให้พักสักระยะ เพราะควรหยุดให้คนไทยกลับมาแต่มาทำให้บานปลาย… และไปเชิญสุเทพและพวกออกมาด้วย สวนผัวนุสบา มุสลิม คุณแม่ดารกา ห้ามมาช่วยนะค่ะให้ติดคุกไปอย่ามายุ่ง  เราแต่งลูกชายออกไปเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ควรตัดใจ ตามหลักศาสนาเขาเป็นของคนอื่นแล้ว พร้อมคนอื่นๆๆในพรรคประชาธิปัตย์ รวมกัลยา ก็ไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ  คนนามสกุล สายสหพัฒน์ที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้บริหารสหพัฒน์ คนนามสกุลภิรมย์ภักดี ก็ไม่ได้มีส่วนบริการบุนรอด ล้วนเป็นคนนอกมีสายสัมพันธุ์กับพรรคประชาธิปัตย์

13_n

แบบดารานักร้องที่บ้าผู้พิพากษา นักวิชาการที่ออกตัวแรง ไม่รู้อะไรควรไม่ควร วันที่5 ธ.คนี้ดารานักร้องที่ออกมาค้านนิรโทษกรรมควรมาเคียงข้างพรรคประชาธิปัตย์จัดงานวันพ่อนะ อย่าหนีไป แตงโม สินจัย จินตหรา ดวงตา หมอพรทิพย์ เก่งนักมาช่วยสุเทพ อย่าหนีไป จะได้ออกหมายจับตาม อีแอบตามเคยต่อไปก็ออกมาอีกหากมีม็อบสนธิ ลิ้ม สุเทพ เสธอ้าย และคนอื่นๆๆอีกตามคำสั่ง จบได้แล้ว วันนี้สั่งหยุดงานเหมือนรัฐประหารเลย คือไปทำตามสุเทพ โรงเรียนก็บ้าตาม…คนเลวคือเลวคนทำตามเลวกว่า อะไรจะเกิดก็เกิดงานนี้ …อย่าให้มีม็อบใครก็ตามควรรู้ว่าอันตราย มีวิทยุชุมชนใช่นำมาทอดทิ้งประชาชนรวมเขย่าให้กลัว แทนการให้ข่าวเล่าให้ฟังเป้นระยะๆๆอย่าหากินกับศพคนหายวับๆๆท่านไมเคยรับผิดชอบสักครั้ง โง่ไม่รู้เเสตมเซลล์ก็ไม่ต้องมาเสนอหน้า จบไม่ลงก็ไม่ต้องทำอะไร ประชาธิปไตย ไม่ต้องมีคนสอนประเทศจะเข้าระบบอาเซียน งานนี้สากลคือสากล ดารานักร้อง พรรคประชาธิปัตย์ สื่อมวลชนควรปรับตน คนไทยไม่เอาคุณควรไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้ว หากขัดแย้งต่อไม่มีการฟังใครต่อไปด่าอย่างเดียว จนสมองทึบๆๆจะเปิดกระโหลกรับรู้ข้อมูลที่เป้นจริงในสักวัน…

bd-dth_16690-1 อาจารย์รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เนติบัณฑิตนักกฏหมายไทย สภาทนายความ ศาลยุติธรรมในไทย ดารานักร้อง สื่อมวลชน เดินตามตูดฆาตกรได้อย่างไร…บ้ารึโง่เอาให้ชัดเจนถามใจตะเองก่อน คริ คริ กษัตริย์รึจะตามก้นคนเลว…มันแอบอ้างดึงฟ้าต่ำ!!!! ไม่หยุดให้หมาเห่าก็จะเเฉลึกๆๆ…สุดๆๆเลยอะนะ มันหยด ????รัฐบาลไม่เอาสุเทพออกไปให้ประชาชนไทยมาทำให้ไหม!!!!! ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์ได้ กทมได้สส อย่าไปคาดหวังว่าเพื่อไทยจะได้ กรุณาอยู่บนฐานความจริง….มันเลือกฝ่ายชัดเจนไปแล้ว…

ตรงๆๆไม่ต้องแปล…ความจริงประเทศไทยวันนี้ 2ธ.ค2556 คนตามก้นฆาตกรจึงเป็นกบฏต่อแผ่นดินไทยด้วยนะเอง THE END

RKK9 ศาลรัฐธรรมนูญใช้มาตร18ในรธน50 เมื่อเห็นพระมหากษัตริย์ไร้สมรรถภาพ…ร่วมองค์มนตรี ทราบแล้วเปลื่ยน เมื่อเข้าเฝ้าเเล้วจึงบ้าตามตนเองคิดเองทำเอง ล้ำเส้น..ตามการทดสอบ…ทักษิณแค่นำมาเรียกคนโง่ๆๆออกมาช่วยเขา…

RKK9-THAILAND2013 ห้ามเอาราชวงศ์มาอ้างให้ใช้ราชวงศ์เทือกสุบรรณแทน นะนักกฏหมายไทยและลูกชาย นายสุเทพก็จะมาเป็นสส สุราษฏร์ธานีแบบโกงเช่นพ่อมีแต่คนของ สุเทพ เทือกสุบรณเป็นกลไกเมือง… 2ธ.ค2556 เป้าหมายของนาย สุเทพ เทือกสุบรรณคือราชาธิปไตยต่อยอดจากคณะรัฐประหาร19ก.ย2549ซึ่งชราภาพ ตอนนี้มกุฏราชกุมารทำงานแทนแต่เขาไม่เอาสมเด็จพระบรม แปลง่ายๆๆชัดเจน และตุลาการภิวัฒน์เสื่อมจากRKK9 ชราภาพ….อัลไซเมอร์กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ หากศาลรธนและศาลยุติธรรม อัยการสูงสุดทำผิดต่อพระราชดำรัสที่ให้ไว้ในวันเข้าเฝ้าด้วยเสมอซ้ำซาก แสดงว่าศาลเหล่านี้เข้าม.112โทษประหารชีวิต พร้อมนายสุเทพ เทือกสุบรรณและผู้สนับสนุน ดารานักร้อง อ.นิด้า ธรรมศาสตร์ ม.รังสิตตราในหน้าผากว่ากบฏต่อราชบัลลังค์, แตงโม, ดวงตา ตุง, สินจัย หงส์ไทย เชอรี่ สื่อสนธิ ลิ้มทองกุล สนธยาสำนักราชวัง สุรยุทธ์ ช่อง3 สื่ออสมทการนำคนไปยึดที่ต่างๆๆ หากรมตรึข้าราชการได้คืนมาจงปัดรังควนเพราะเขาไปทำคุณไสนำน้ำอุจิ ป้ายขี้ป้าย คุณไสเวชสารพัด เพื่อมีอำนาจกับมาบริหารใหม่ นำพระสงฆ์ผู้มีเจโตวิมุทรไปทำพิธีไล่ สิ่งไม่ดีอธรรมจงแพ้ภัย…ช่วยๆๆกันนะค่ะตอนนี้ สื่อรัฐบาลเปิดช่องรายงานข่าวทดแทนด้วย

deaddmcth413G-o

ประกาศสุเทพ เทือกสุบรรณ บ้าไปแล้วอย่าหลงเชื่อโดยเด้ดขาด โปรดฟังรัฐบาลไทยเท่านั้น…กรุณาเชิญออกไปจบเเบบ…ประชาชนไทยไม่สับสน…

14_nBaDDTH-RKK9-1

พรุ่งนี้หากนาย สุเทพ เทือกสุบรรณยอมเจรจาใช้ศาลของเขาจะเป้นแบบสนะฺ ลิ้มทองกุลที่ไม่ติดคุกไม่โดนอะไรเลย พร้อมพวกบริวารเคยยึดNBT เเบบไหนก็แบบนั้นเลยละค่ะ ศาลจะปล่อย ฌโจรใต้ก็ปล่อย รักยังกะพ่อทูลหัวเลย กับดารานักร้องดอกไม้บานบนขี้ควาย ยังไงรัฐบาลก็ชนะเพราะทำร้ายนำรถตำรวจไปใช้ ระวังคาร์บอมแบบจ๊าบ ซีโฟร์ เหลือผชน…ของบิ๊กแจ็ส จะทำโบว์โชวฺ์หอยปิงปองอีกครั้ง ที่ผ่านมาตำรวจโดนทำร้ายด้วยระดมยิงละปิงปอง จำนวนมาก รัฐบาลอ่อนแอก็จบค่ะคุณ…เบื่อซ้ำซาก!!!!

Thailand Politics99dthrs

ตอนนี้อย่าเชื่อคลิปปลอมใส่ร้ายทักษิณ  กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเราเป็นลูกต้องรักษษพ่อ หากคนไม่ทำตามทำเสื่อมไม่ใช่คนจะมารักพ่อได้เลยไม่มีคำพูดใหม่มีแต่พรรคประชาธิปัตย์ทีม ศิริโชคและมุสลิมก่อการร้ายทำขึ้นมาเพื่อให้ดารานักวิชาการ ผู้พิพากษาหน้าโง่หลงมาปล้นประเทศไทย ไล่รัชทายาทสมเด็จพระบรมออกไป ตั้งราชวงศ์ เทือกสุบรรณ ขึ้นมาแทน…พร้อมองค์มนตรี ไอซ์และแอปซับซัน (ทอมมี่) ซึ่งจะไม่จบแบบเยเมนทุกวันนี้ ซีเรียเก้บศพทำแสตมเซล์ทีมหญิงเล็กเหวอศรี…เป็นองค์กรระดับโลกของคนรวย จึงไม่สนคนตายหน้าตามีแต่ศพในใบหน้าดารานักร้องผู้นำในโลก… ที่ผ่ามมา เทพ เทือกหลอกคนได้ หากใครเชื่ออยู่ก็โดนสังคมลงโทษเอง 

พรุ่งนี้ไม่มีหยุดทำงานนะจ๊ะ…คุณหมอยังไปตามปกติไม่สนคนบ้า…แบบดารานักร้อง กบฏเเผ่นดินไทยเหล่านี้ คนตายซ้ำซากไม่สนใจออกมาทั้งภาคใต้ใจกลางกรุงบาดเจ็บพิการทหารหลอกไปฆ่าตายตำรวจโดนฆ่าทำร้ายพิการดารานักร้องไม่ออก กลับตามก้นฆาตกรซะงั้น สมควรโดนตีนประชาชนทั้งโลก กูก็ไม่เอามึงโว้ย..มั้งดาบนั้นคืนสนอง กบฏ2556

bad dnc-th (1)13_n

รวมดารากบฏแผ่นดินไทย โง่ไม่หลุดหน้าอายเมียมุสลิมคงให้โกเต็กส์ผัวกินในอาหาร พร้อมดาราสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เจ้าเก่า วานไม่ซื้อละครคนเหล่านี้…ทั่วโลก..ฐานโง่ที่ได้ข้อมูลผิดๆๆอีโง่ไอ้โง่..ควายมีกบฏบนหน้าผากกับส้นตีนคนไทยทั้งชาติไปตามก้นคนฆาตกร มันแกล้งบ้า…เอาเครื่องจับเท็จมาจับสั่นดิกๆๆ อีฆาตกรไอ้ฆาตกร…ส้นตีนเลยอย่าให้เจอนะมึง!!!หน้าเด้งจากศพ…พร้อมหมอพรรคประชาธิปัตย์ฆาตกรต่อเนื่อง????

8c4 46

นิรโทษกรรมมาร์ค-เทือกได้ด้วยคนไม่ผิดไม่ให้ปล่อยเขาคนเสื้อแดงขึ้นเวทีก็คนบ้าจ้า…โกงนิรโทษกรรมไม่มีจ้าอีบ้าไอ้บ้า…ทักษิณ ชินวัตรไม่เกี่ยวอีบ้าไอ้บ้าเอ้ย!!!! โง่อะไรดาราเหล่านี้ นาเดียก็มุสลิมนะ…ผัวมล..โสณกุล นุสบาก้มุสลิมโง่กบฏราชวงศ์ไทย ตั้งราชวงศ์ เทือกสุบรรณไปเลยนะประเทศไทย…ความโง่ของดารนักร้องมาจากป้ายและข้อความที่เขียนออกมา พวกเขาไม่ได้อ่านทั้งฉบับนิรโทษกรรม…เลยบ้าตามๆๆกันและโง่แถมไม่มีคนซื้อทั้งโลก แบนสินค้าละครไทย ดาราไทย…เว้นมีประชาธิปไตยทดสอบคุยกันก่อน..ค่อยซื้อสินค้า GO TO HELL…GET OUT …

8c35 507

รักฆาตกรก็เนรเทศออกไปจากแผ่นดินไทยมาไล่คนไม่อยู่ก้ออกไปซะซิ…คนขายมรดกพ่อแม่บรรพบุรุษให้มาได้ก็ไม่ต้องมีธรรมะหรอกมันของปลอม!!!

011 142_n 62  201 52    901 1005 41bth bdth7 bdth bad-dmcth p1 t03 KbsjoR1-cdeadth7 ราชวงศ์ เทือกสุบรรณ ไปใช้ซะดารานักร้องทั้งหลาย เขาทดสอบใครทำร้ายประเทศไทย…ตัวจริงคือพวกเธอ…โง่ คริ…มีธรรมะไม่ช่วยอะไรหากสัมมาทิฐิไม่บังเกิด ศลี5ไม่ฝึกเริ่มแรกไม่คบคนพาลก่อนตามมงคล38ทำตามนี้ ดีแน่แต่ทำไมหลงในหลวงพ่อหลวงแม่…หลงทาง…เสียเวลาเกิดมาตายเปล่าแถมมีศพเต็มใบหน้า…อะๆๆผีมีจริงนะจะบอกให้????

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

30 พ.ย2556 วันตรอกฝาโลงดารานักร้องคนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์…สื่อรวันดาโมเดล-องค์กรอิสระป่วนไทย

tuk-kbth

ตั๊กบงกช  คงมาลัยนักแสดงชาวไทย มารดาชื่อ ธนาภา ชีพนุรักษ์ เป็นชาวสุพรรณบุรี ศึกษาที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกับ นาย บุญชัย เบ็ญจรางค์กุลสามีและครอบครัว กบฏแผ่นดินไทย ผู้สนับสนุนการเงินม็อบประชาธิปัตย์รึสุเทพ เทือก รับผิดชอบจ่ายเงินให้ม๊อบหน้ากากขาวล้มกษัตริย์ไทย ดาราอ้างรักพ่อแต่พฤติกรรมทราม จบม.3ขายหอยจนได้ผัวเสี่ยแก่แถมเเย่งเขามาอีกด้วยเมียคนที่4รึ6แล้วละอีเวร!!!!ลาวแท้ๆๆดันคางคกขึ้นวอ หอยเน่าๆๆ!!! 22พ.ค2557 ทหารทำรัฐประหารสมใจนางและครอบครัว ต่อไปรวยแล้วเหี้ยแบบนางเด้อ ใครเจอที่ไหนตึ็บ!!!! มันที…

เพลงที่นี่มีคนตายThe Redวงไฟเย็น

ตรงๆๆไม่ต้องแปล…ความจริงประเทศไทยวันนี้ 2ธ.ค2556 คนตามก้นฆาตกรจึงเป็นกบฏต่อแผ่นดินไทยด้วยนะเอง THE END

RKK9

ศาลรัฐธรรมนูญใช้มาตรา18ในรธน50 เมื่อเห็นพระมหากษัตริย์ไร้สมรรถภาพ…ร่วมองค์มนตรี ทราบแล้วเปลื่ยน เมื่อเข้าเฝ้าเเล้วจึงบ้าตามตนเองคิดเองทำเอง ล้ำเส้น..ตามการทดสอบ…ทักษิณแค่นำมาเรียกคนโง่ๆๆออกมาช่วยเขา…

baddm-cth1 6690-1

สุเทพ เทือกสุบรรณ พยายามจะบอกว่าใครสนับสนุนเขาโจรใต้RKK9ศาลผู้พิพากษา อัยการไทยระบบยุติธรรมไทย ซึ่งไม่ทำตามกษัตริย์ตรัสอย่างไรต้องทำตาม…หากไม่ต้องเจอม.112ประหารชีวิต หากเฉยแสดงว่าศาลมีหัวหน้าๆๆคนนั้นคือRKK9 ด้วยเหตุนี้พันธมิตร สนธิ ลิ้มทองกุล สมศักดิ์ โกสัยสุข สันติอโศก พุทธอิสระจึงทำอะไรก็ได้ …ชั่งหัวมันจริงรึเปล่า…รึรัฐบาลอ่อนแอ ตำรวจอ่อนซ้อม แบบสมัคร สุนทรเวช สุดท้ายก็ตายเปล่าหากทำแบบเดิมๆๆซ้ำซาก ไหนว่าพรรคนี้คิดใหม่ทำไหม่ นปชก็ดีแต่พูด คนมากซะเปล่า นะหายหัวไปไหนอะนะ ดีแต่พุดรึเปล่า นักม็อบแต่ไม่รู้ว่าคนไปร่วมเสื้อแดงอันตรายแค่ไหนในการห่วงใยคุณ????

athena1jenius

โชคดีที่หิมะตกแล้ว รู้แล้วก็หาทางแก้ไขหน่อยค่ะ…อย่าพราดโอกาสไม่ได้มีบ่อย????

d7c ศาลกบฏแผ่นดินไทยผลพวงรัฐประหาร19ก.ย2549

หัวหน้า โจรใต้ RKK และสมุนตัวจริงเผาเซนทัลล์เวริด์ซึ่งนายอี้ แทนคุณ รู้เรื่องออกข่าวล่วงหน้าละเอียดตามนั้นเลยเพราะเป้นทีมงานนี้เช่นกัน ตอนนี้ในภาพทหารปิดล้อมหมาสักตัวก้เข้าไม่ได้หมาตัวไหนเผาละหากมิใช่คนพรรคประชาธิปัตย์ ประชาชนในวัดสระปทุมก็โดนยิงตายร่วง หากออกนอกเขตรึเคลื่อนไหว คือสุเทพ เทือกโชว์ให้ทราบว่าใครสั่งให้ทำเพื่อมิได้ตายคนเดียว เหมือนสตรีอ้วนบนรถถัง2นางหน้ารร.สตรีวิทย์1ทหารก็ควรรู้ไว้ด้วย…คือราชวงศ์มือลับก็เสร็จตามรวันดา…

99dthrs

stem

1ธ.ค2556 ในที่สุด ดารานักร้อง นักวิชาการ สื่อหลักไทยก็ได้ร่วมรับผิดชอบเป็น แนวรวันดา เข้าหลักการเปี๊ยบเลย ดิ้นไม่หลุด สินจัย หงษ์ไทย ครูลักษณ์ AF ดาราช่อง3  ดวงตาตุง คมณี ญวนมอญ จินตหรา สุขพัฒน์ เเม่ลูก พลอย หนีภาษีดารา เชอรี่ ช่อง3 แตงโม โตโน่ โจ เจ ศษสนาคริสต์ ตระกูลโรงเรียนฝรั่ง บิกแอส….และอื่นๆๆแฮมเมอร์ เข้าหลัก รวันดาเเป๊ะเลย…ดิ้นไม่หลุด ตาบอดรึตาสว่างงานนี้รึตายจากใจสังคมไทยก็จัดให้ วานนี้โลกได้เห็นวิธีการโจรใต้ที่ฆ่าประชาชน ทหาร ตำรวจ พระสงฆ์3ชายแดนใต้ก็แฟงมาก่อการร้ายโดยพรรคประชาธิปัตย์หนุนหลัง รวม ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์เจ้าเก่า ได้ใช้วิธีทำร้ายประชาชน ลอบฆ่าดักซุ้มยิงประชาชนที่มาชุมนุมเสื้อแดงนปช ณ.สนามกีฬารัชมังคลา รามคำแหง

sts-4sts

อธิการบดี ม.รามคำแหงร่วมแสดงละครใส่ร้ายป้ายสีประชาชนเสื้อแดงด้วย กับการให้โจรใต้ในครามนักศึกษาปลอมมาทุบกระจก เอาปลายธงแหลมแทงประชาชน ติดไฟแดงก็มาฟันคอฟันแขน หลังม.รามคำแหงก็ใช้วิธีแบบเผารถพังร้านชาวบ้าน แบบฝรั่งเศสทำ โจรอียิปต์คนใต้ที่หนีมาทำการนี้โดยเฉพาะร่วมนาย สุเทพ เทือก สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตามด้วยมีภาพถ่ายทำจากผู้จัดการ เขย่าต่อด้วย อสมทfm 96.5 สาวกพรรคประชาธิปัตย์ กกตปปช ศาลรธน ซึ่งชอบออกให้ข้อมูลผิดๆๆร่วมอธิการบดีม.รามคำแหงด้วย มีแต่ผู้จัดการทำถาพคลิป

9A0 bd-dth_1

สุเทพรับทำงานนี้ได้คนเดียวหากชนะ…รวมคนสนับสนุนเขาให้ทำนั่นนี่ด้วยเผาบ้านเมืองตามจำลองปี35พร้อมม็อบมือถือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคือสื่ออสมท สื่อสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นักวิชาการม.รังสิต นิด้า จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง…

kbth พรรคประชาธิปัตย์และพวกผู้้สนับสนุนม๊อบหน้ากากขาวล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศไทย

แต่ก่อนเนชั่นปี52,53 ปีนี้2556ใช้ผู้จัดการ ASTV หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะ  คนจำนวนป่วนนี้มาจากยุค2535 ของจำลองศรีเมืองม็อบคนจีนมือถือ ใฝ่เผด็จการไม่เอาราชวงศ์ไทย ตำรวจและประชาชนโดนทำร้ายสื่อหลัก หนังสือพิมพ์ ทีวีไม่รายงาน ตายไปกว่า2รายแบบสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้แค่ไม่พอใจฆ่ายิงกราด น่าสะใจดารานักร้องนักวิชาการ อธิการบดีนิด้า ม.รังสิต ม.รามคำแหง ม.จุฬาลงกรณ์ เดี๋ยวมีพระนอกรีดวัดราชาไปเย้ว เขย่าในด้านศาสนาอีกครั้งจะตามมา คือศาสนาไม่เสื่อมหรอกค่ะ ตอนนี้คนไทยมีความรู้จากทุนเดิมมาเกิดใหม่ กรุงเทพเสื่อมเพราะพระสงฆ?ไม่ทำหน้าที่ สวดมนต์ไหว้พระให้พรรัฐบาลไม่ต้องให้เขามากราบมาไหว้ทำเลย สวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนอย่าหยุด เราให้พระสงฆ์อย่ามาเป็นพระทิเบตมันจะเสื่อมไปเนปาลก็ทำให้มุสลิมได้อำนาจ อย่าทำแบบนั้น สังคมไทยจะไปได้ หากกฏหมายทำงานนี้ฝันเฟืองด้านศาลเสื่อม ใครๆๆก็เบื่อม็อบพรรคประชาธิปัตย์ กับดาราดอกไม้ในกองขี้ควายกัน รถก็ติดสาหัสม็อบไม่มีคนมีแต่โจรใต้ อันตรายกหาแต่ศพไปขายทำสแตมเซล์คือคนแก่ต้องใช้รู้รึเปล่าพ่อแม่มึงอยากได้ทำไมไม่จ่ายว่ะ ต่อต้านเยียวยา นิรโทษคนเสื้อแดงไม่ทำจะได้มีป่วนจราจลจัดม็อบ ดราม่าเรียกแขกมาตายทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งฟ้า…หูแตกรึโง่ว่ะ!!!!.

024baddmcth

แก็งส์เผาเซ็นทัลล์ตัวจริงสายข้อม์อธงชาติและริสเเบนด์สีเหลืองRKK

ตอนนี้เขาว่า มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์โดนเปิดประตู ผบชนมันก้จะยึด ทำเนียบก็จะเอา มีการยิงแก๊สน้ำตาไม่ให้เข้ามาทำเนียบ คือนปชดีแต่พูด อะนะไหนว่าจะไปเอาคืนมา บอกแล้วเป็นคนจัดม็อบความปลอดภัยปัญหาที่ผ่านมาไม่รับรู้ เดี๋ยวโดนข้อหาพาคนมาตายอีก โจรใต้คือพวกนี้กฏหมายไทยมันอ่อน รัฐบาลอ่อนแอจำใส่กระโหลกไว้เลย หากไล่มันออกไปได้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรทำ สมศักดิ์ โกสัยสุข สันติอโศก จำลองศรีเมือง พุทธอิสระ อย่าให้ประชาชนมาโดนฆ่าเอาศพไปทำสแตมเซล์อีก คือดง่ไม่รู้รึไงหุแตกเหรอ…คือชอบโชว์แต่ไม่ลงมือทำไหนปกป้องรัฐบาลบ้าๆๆบอๆๆ งานนี้ตำรวจเอาไม่อยู่หรอก ขนาดพระบรมมันยังไม่ฟังแบบโจรใต้ ประชาชนเอาเบื่อจะตายอยู่แล้ว พระคนไหนไม่หยุดหูเบาก็อบรมด้วยค่ะคุณศาสนา ใจร่มๆๆพระสงฆ์เองก็ยังNGO กลับไปนครศรีธรรมราชฟื้นศาสนาขยายลงใต้เถอะ สละตนเองสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ เลือดภาคไหนเเก้ที่คนเลือดภาคนั้น ภาคกลางเสื่อม จากดารานักร้องนักวิชาการ สื่อมวลชนให้มันบ้าสุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ซะให้เข็ด คือเเม้จะทำอย่างไรรัฐบาลก็ชนะ จะบีบให้ยุบสภาแบบสมัยอภิสิทธ์ คนละกรณีกันนี้คือรัฐบาลประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เขาทำโครงงานเองจากรากหญ้าทุกสาขาอาชีพ

ThaiFlag-ppt1redsth30-11-2556

เสื้อแดงจัดเต็มประชาชนไทยของแท้…มิใช่ดารานักร้องศตรูประชาชน…เพื่อแสดงพลังประชาชนปกป้องรัฐบาลยิ่ลักษณ์ ชินวัตร30 พ.ย2556 กว่า1แสนในสนาม รัฐมังคลา รามคำแหง กว่า2แสนรอบนอกและบนถนนรอบกรุงเทพมหานคร ทำให้ต่อมอิจฉาแตก จัดคนมาเผารถบ้านชาวบ้าน จัดตีแทงประชาคนแค่ใส่เสื่อแดงสกัดไม่ให้ไปชุมนุมที่นี่แสดงพลังประชาชนไทย ขณะที่โกหกตอแหลพรรคประชาธิปัตย์ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย น่าจะแจ้งความคนใส่ร้ายทางสื่อมวลชนได่อย่าดีแต่พูดเลย เบื่อ!!!

ThaiFlag-3Thailand Politics

มันไม่เหมือนยุคปี35สุจินดา คราประยูรนะค่ะ จะเผาแนวฝรั่งเศส เขาก็ชนะเพราะอธิการบดีม.รามให้คนพรรคประชาธิปัตย์รึโจรใต้มุสลิมรามมาเเสดงผลงานถ่อย…เป้นระบบ แนวอียิปต์ก็ปะทะมีคนตาย กระจายยึดสถานที่ต่างๆๆ ยึดกรุงเทพได้แต่ภาคอื่นๆๆไม่เอาด้วยนะขอบอกก่อน…นะตำรวจนั้นสันติอโศก พันธมารเขาเป็นศตรูต้องฆ่าแบบนี้ท่านจะให้ตำรวจตายศูนย์เสียแบบม็อบสวนยางอีกรึไง ใครช่วยประเทศไทยจากกลุ่มชนเหล่านี้เชิญออกนอกประเทศไปเถอะ คุณสุเทพ เมือกและคนสนับสนุน ปราบพวกนี้ได้ โจรใต้ก็สงบตามไปอีกชั้นหนึ่ง อย่าเลี้ยงไข้ นปชอย่าดีแตพูด หน่วยกอรมนก็แย่มีแต่มาเอาข่าวเสื้อแดงไปทำร้ายลอบกัด พวกอำมาตย์ทั้งนั้นเลย งานนี้ทหารอย่าเสือกรัฐประหารนะ คอมมอนโดไทยจะจบตายสนิทจากการสยบโจรใต้แบบครั้งก่อนโชว์ดราม่าจับคนพันธมารเป้นวันๆๆสุดท้ายปล่อย…งานนี้คนสนับสนุนเชิญออกไปนะอย่าให้มารครองเมือง งั้นแยกกรุงเทพออกจากพื้นที่ประเทศไทยไปเลยหากไม่จัดการ สิทธิเสรีภาพไปไหนมาไหนไม่สดวกแบบภาคใต้เลย!!!! วัดพระราม9เป็นวัดสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ มีแม่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและเเกงส์เป้นหัวโจก วัดนี้โดนเปล่ากระหม่อมศาสนาพุทธประจำชาติ ต่อไปเป้นมุสลิมประจำชาติ เพราะก้องนูดว อภิลักษณ์ สส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นสามีมุสลิม แต่งเข้าศษสนาอิสลาม รับใช้ศาสนาอิสลาม แต่มีหน้าที่ปจว..พระสงฆ์ให้แตกแยกกับอิสลามตามด้วย เนปาลล้มราชวงศ์…วัดนี้เป็นผู้เขย่าวงค์การศาสนาให้แตกแยกร่วมพระวัดราชา สายNGOซึ่งโดนหลอกใช้ป่วนไทย…ยุงการบ้านการเมืองไม่เลิก ตาไม่สว่าง เสียดายจีวร สงสารพระศาสดายิ่งนักลูกๆๆไม่นำศาสนาของพ่อมาปฏิบัติแต่ไปรับใช้กษัตริย์ราชนิกูล…พระในสปา..บวชมีธรรมะเพื่อรักษากับส่งเสริมให้รวยในแนวธุรกิจ…

bthRKK9-THAILAND

รัฐประหารโดยตุลาการภิวัฒน์ หัวหน้านายสุเทพ เทือกสุบรรณ อัยการศาลต่างๆๆและสาวกออกตัวแรงในรายการตาสว่างคนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทำร้ายประเทศไทยและมือมองเห้นแล้ว…ม.112หากพวกนี้ทำเอง หากเฉยแสดงว่าตัวการคือคนนี้…และ60รายชื่อห้ามนั่งบัลลังค์พิพากษารวมคนบ้าป่วนบชน…นครบาลผู้พิพากษาบ้า..

baddth-RKK9RKK9-วัดพระราม9พรรคประชาธิปัตย์ โจรใต้ป่วนไทย

เมื่อเวลา 17.04 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุดจำนวนรวม 32 คน เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ รองอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการอัยการสูงสุด จำนวนรวม 8 คน ร่วมเข้าเฝ้าฯด้วย

d7cRKK9-THAILAND ศาลล้มระบอบการปกครองประเทศไทย2557

มื่อเวลา 17.10 น. วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด, ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

baddth-RKK9 BaDDTH-RKK9-1

หน้าม.รามคำแหงกับฝรั่งเศสโมเดลเผารถบัสกำแพงเพชรของเสื้อแดง แบบพ.ค2535

p-bedth

17ก.ย2556ภาพนี้ม็อบสวนยาง ควนหนองหงส์โจรทั้งหมู่บ้าน อ. ชะอวดจ.นครศรีธรรมราช รถตำรวจถูกเผาเสียหาย11คัน ตำรวจบาดเจ็บ70นาย องค์กรสิทธิมนุษย์ หมอชนบท อมรา-หมานิรันดร์สิทธิมนุษย์เงินเดินแสนๆๆ ผู้พิพากษาไม่ทำคดีไม่เเสดงความเสียใจและช่วยแก้ปัญหาประเทศไทยเลยเพราะเป็นกบฏราชอาณษจักรไทยตามทฤษฏีสมคบคิด…

RKK9-THAILAND2013 เมื่อไม่หยุดจัดให้ใคร???ทำเองอยากให้ใครๆๆรู้ก็จัดให้…ดารานักร้องอ.มหาวิทยาลัย จัดให้…ผู้พิพากษาศษลรธน อัยการ ศาลยุติธรรม ระบบศาลไทยใครครอบครอง…

รายชื่อ60ผู้พิพากษาผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นภัยร้ายเเรงต่อการบริหารประเทศไทยพ.ศ2553

1. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
2. นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. นายพิชัย เพ็งผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
4. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
5. นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 2
6. นายอนุรักษ์. สง่าอารีย์กูล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
7. นางวราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓
8. นายอุเทน วิภาณุรัตน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
9. นางอรพันท์ เพ็ญตระการ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
10. นางสาวมาลี เตชะจันตะ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
11. นายสมนึก เมืองคำสกุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4
12. นางสกุลรัตน์ อยู่เปนสุข ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
13. น.ส.สุณิสา สมประสงค์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
14. นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
15. นางอภิญญา จันทรเศรษฐ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๖
16. น.ส.ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
17. นางสาวจรีรัตน์ โรจนาจิณ ผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา
18. นายเกียรติคุณ แม้นเลขา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
19. นางเศรณี ศิริมังคละ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒
20. นายธนิต รัตนะผล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
21. นายภีม ธงสันติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง
22. นางรัชดาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
23. นายวิรัตน์ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
24. นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
25. นายชาติชาย เหลืองอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
26. น.ส.นิสากร บุญศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
27. นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28. นายพรเทพ สุทิน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
29. นายสรพงค์ ไกรสุวรรณ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
30. นายสมพร ฮี้เกษม ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
31. นายวินัย ศักดาไกร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
32. นายบุญลอง นรจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
33. นางจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
34. น.ส.รังสิมา ลัธธนันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
35. น.ส.ศรัญวรรณ โชตินิมิตรคุณ ผู้พิพากษาศาลอาญา
36. นายสรวิทย์ จันทโสภณพร ผู้พิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการ
37. นางสาวนฤภร จันทรักษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
38. นายรพี แพ่งสภา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
39. นายไพศาล ไพบูลย์วัฒนกิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
40. นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ
41. นายเสกสันติ์. เทพหนู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
42. นางพินสิริ. นามสีฐาน. เพ็งงาน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี.
43. น.ส.อังคณา หรูวรนันท์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
44. นายชัยรัตน์ ชุมพล ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง
45. นายเอนก ศรีมุกข์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
46. นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท
47. นางวราทิพย์ จตุวรพัฒน์ ผู้พิพากษาศาลศาลจังหวัดชัยนาท
48. นางสุชาดา ยิ่งสกุล ผู้พิพากษาศาลแขวงธนบุรี
49. นางปัทมาพร นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
50. นางราณี เหล่าพัฒนา ผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
51. นางนันทวัน เจริญศักดิ์ เกษมสมพร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
52. นางชนัญชิตา ณ ระนอง ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
53. นายดำรงค์ศักดิ์ ใจฐิติวิทย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
54. นางจรัสวรรณ ใจฐิติวิทย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
55. นายอายุกร บุญอากาศ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา
56. นายเชิดพันธุ์ วิลาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
57. นางปิยนันท์ พันธ์ุชนะวานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
58. นายพรศักดิ์ เชาวลิต ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี
59. นางมะลิวรรณ วิภาดาพรพงษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
60. นายไกรพิชญ์ ปิยสิรานนท์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
61. นายดุลประภัสสร์ มุลพรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
62. นายรัฐพล โลนา ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
63. สุวรรณา นาคะรัศมี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

dth2013จุดจบพรรคประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุน…FIN 5555

30พ.ย2556 ม็อบRKK รึพรรคประชาธิปัตย์พรรคมาเฟียอำมาตย์ประเทศไทยทั้งดารานักร้องดีเจสาวกยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหวยเถื่อน ขายของเถื่อนๆๆรวมค้ามนุษย์แรงงานโรฮิงญา รีสอร์ทรุกป่าสวงนสวนยางสวนปลาม์ในที่ดินหลวงแถมเเพทย์สแตมเซล์รวมนักค้ายาเสริมความงามสัลยกรรมหน้าเด้ง ได้เเพ้หมดรูป หลังจากศาลรธนตายสนิทชนิดไม่มีสิทธิ์ฮือ จากการทดสอบเข้าเฝ้าลวงโลกและทำตรงข้ามเข้าข่ายม.211 กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ คนเข้าเฝ้าทำไมหากไม่ฝฟังกันบ้าง แบบเดิมซ้ำๆๆ เหมือนรธน50 ผิดทั้งฉบับทำร้ายประชาชนไทยแล้วจะอ่านออกไหมเข้าใจก่อนเซ็นต์รึเปล่า เซ็นต์ไปแล้วส่งสิ่งดีๆๆต่อประเทศไทยไปจะกักขังไว้รีเปล่า สรุปว่ายังทำไม่ดีต่อประเทศชาติ ซึ่งตอนนี้ตาสว่างอีกรอบวาววับๆๆในตัวการประเทศไทยของแท้ ตัวถ่วงปัญหาชฏาทอง งานนี้ไม่ว่าสุเทพเ ทือกจะมอบตัวรึไม่ไม่มีสน เพราะอาการชั่งหัวมัน…ได้เเพร่หลายในชนชั้นนำประเทศไทย แต่คนเผาเซนทัลตัวจริงนั้นก็คือคนที่เป็นการ์ดของสุเทพ เทือก โจรใต้ป่วนฆาตกรของแท้ได้ทำซ้ำซากเเบบเดิมๆๆอีกครั้ง

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง…ได้ยินไหม หูแตกตาบอดรึไง…

ThaiFlag-ppt2cmkd2556

24 พ.ย2556สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเป็นห่วงพสกนิกร ไม่อยากเห็นคนไทยทะเลาะกัน ขอให้พูดคุยและเจรจากัน-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. เปิดเผยเมื่อ… พระองค์ทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อช่วงเย็น WE’LL GO TOGETERS

r10th-y Yes sir!!!

2thn ย้ำเข้าไปความอยุติธรรมคนใจดำทำได้…

ยึดโน่นนี้ฆ่าคนแค่ไม่พอใจ ปิดล้อมแค่ไม่พอใจ งานนี้คนทำตามสนับสนุนออกตัวแรง น่าสมเพช คือไม่เจียมไม่จม เหมือนบุกNBTเปรี๊ยบ งานนี้เทือก หนีไปแน่ แบบระลึก หลีกภัยน้องนาย ชวน หลีกภัย จบแล้วคร้าบสื่อรวันดา เกาะติดม็อบแนวเรียกร้องผิด งานนี้ไม่มีพี่เลี้ยงทำดีชั่วให้สำนึกเอง ดารานักร้องขาลง แถมโง่อีกตะหาก ทำให้รู้ว่ากรวงจริงๆๆสมองของเธอ เรียนให้เปรียงเงินเอาปริญญามาทำไมค่ะคุณดารา..เเยกอะไรไม่เป็นเลย ประเทสไทยเดินหน้าทั้งระบบน้ำ ขนส่ง ส่วนการไฟฟ้าที่ขอประนามอย่างแรงในการตัดไฟฟ้าตามอำเภอใจ งานนี้มีไล่ออกตามใจเธอ…กล้าทำก็กล้ารับนะจะบอกให้ องค์กรนี้กับการรถไฟ รวมการบินไทยซึ่งแม้ทำร้ายใส่อาไหล่ให้เครื่องมีปัญหาก็ทำได้ ช่างซ่อมเครื่องบิน กัปตันหลังเขาไม่มีสติชอบขั่วดี แบบนี้ไล่ออกตามสติลอยๆๆ ต้องรอให้คนเก่าๆๆตายคนใหม่มาทำงานจะดีขึ้น..ค่อยๆๆปรับ อันที่จริงน้ำท่วมทุนประชาธิปัตย์ได้เงินจากสินค้าถุงยังชีพจึงไม่เอาโอทอปของชาวบ้าน ผ้าไหมไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ซื้อของคนไทยทำไทยใช้

DB9B182392F7436E8C4547A33C6763B0 กองทัพเเดงลาวาแห่งเสรีภาพ

แค่นี้น่าจะรู้สึกว่า..พรรคไหนจริงใจและยึดโยงกับประชาชนหนึ่งเดียว พรรคประชาธิปัตย์คือโจรใต้ป่วนชาติไทยทุกระบบ โคตรอภิมหาโกงตัวจริง เมื่อทุกคนหยุด…เพื่อรอดูใครป่วนชาติไทยให้เห็นจะๆๆ อาการตาสว่างสื่อโลกก็รู้สึก เหลือสื่อไทยให้ต่อมสำนึกดีชั่วทำงาน เครียดจัดก็ป่วยและบ้า หันหายาเสพติด เหล้า ผับการพนันต่อไป ตามกรรมได้ทำแบบฝืนคณธรรม ตราบใดยังทำงานกรรมก็มีทำต่อเติม กลุ่มเพื่อนเเม่อภิสิทธิ์ธรรมะธรรมโม็ะก็มาช่วย แบบแอบศาสนาตัวข้าเลิศ วัดพระรามเก้า ตัวเป็นทาสศาสนาพระจำชาติตามการแยกคนไทยให้ฆ่ากันตามแผนยึดแผ่นดินไทย มหาอำนาจโลกก็ไม่มีระบุรู้ๆๆกันว่าประเทศใดศาสนาไหนคนส่วนใหญ่เป้นหลักสิทธิเสรีภาพ ยุคศิวิไลท์ประเทศไทยจะพัฒนาจากด้านลำบากสู่ยุคศิวิไลท์แต่มีศาสนาพุทธที่ถูกต้อง มิใช่แค่คนบอกเล่าเรื่องพระไตรปิฏก มันต่างจากตะวันตกแต่ ประชาจะพาไปในทางที่ถูก ตามคำทำนายแป็ะๆๆ

pmjapan abe-kth  We’ll go togeters

ช่วง2ปีนี้จึงลำบากหน่อย คนไม่ชอบม็อบทุกประเภทฉะนั้นใครทำก็เสียเพราะโดนทำร้ายกันในหลายๆๆทาง จนเบื่อจราจลไม่อยากให้มีปะทะ เพราะเสื้อเหลือง คนพรรคประชาธิปัตย์ พวกสลิ่มมันบ้า แนวNGO นโยบายยึดประเทศไทยพรรคประชาธิปัตย์ยังเดินหน้า…แต่งานนี้หมาหัวเน่า เพราะคนสนับสนุนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นักวิชาการขาประจำก็ชงเรื่อยๆๆตามคำสั่ง…แต่ทำอะไรรัฐบาลไทยไม่ได้ แม้จะเผาโน่นนี่นั่นตามสันดาน คือวีนัสประเทศไทยได้ถึงเวลา ชั่งหัวมัน ทำอะไรตามระบบกลไกรัฐใคนผิดก็จัดการตามกฏหมายแบบนานาอารยะประเทศหากไม่ปรับตัว ตอนนี้ก็น่าสงสารดาราอุบภาษีรัฐ การประจบสอพลอ ใส่ร้ายป้ายสี นินทากาเร แม่มดจิกด่าคนไม่ชอบ มาเฟียระบบคุ้มครองเจ้าขุนมูลนาย ทุกอย่างจะเข้าระบบสากลรวมทั้งประชาธิปไตยไทย ไม่ต้องมีการฆ่าประชาชนซ้ำซาก

rth2 ThaiFlag-ppt

เสื้อแดงของแท้คือเธอ ประชาธิปไตยทำให้อะไรๆๆดีขึ้นหากศรัทธาพอ และพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆๆที่สุดยอด

ภาคใต้จะพัฒนาช้าตรงสส.พรรคประชาธิปัตย์ไปฮุบออกนส…ที่ดินไว้ครอบครองเองและบริวารเคลือญาติ จึงต้องยึดทรัพย์พวกเขามาแจกจ่ายทั้งที่ดินทำกินเงินธนาคารลูกหลานรวมศาลปกครองรัฐธรรมนูญตามแนว รวันดา19ก.ย2549 เพราะทั้งกกต ปปช สตง องค์กรนอมินีรัฐประหารยังไม่หยุด งานนี้คนภาคใต้มาสู้เพื่อตนเองและลูกหลานหน่อยค่า จะโดนฆ่าตายซ้ำวาก เป้นคนใช้คนกรุงเทพไม่อยากมีบ้านมีรถ ทำนาทำสวนอยู่ดีมีสุขไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านทำงานไกลบ้านได้ครอบครัว ไปทำงานที่บ้านยึดที่ดินปู่ย่าตายายไว้ เริ่มที่คนรุ่นใหม่กลับสู่บ้านคนใต้สร้างบ้านเมืองด้วยตนเอง มีเพื่อนจบนายธนาคารมีสหกรณ์ แค่นี้เราจะไปด้วยกัน เเต่คนกรุงเทพไปอยู่ภาคใต้คนใต้ค้าแรงงาน เดียวจะสายไปที่จะพบแสงตะวัน การมีทรัพย์ของตนเองจะมีสุขอย่างยิ่ง ในบ้านมีอิสระ แต่หากไม่ทำชุมชนปลอดโจรใต้ก็จะดีไม่ตายก่อนโดนโจรยึดบ้านยึดเมียและลูก นะช่วยกันคิดใหม่ทำใหม่ คนใต้รวยจบสูงๆๆได้เป็นรมตสส..อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก้าวหน้าช้ากว่าภาคอื่นๆๆแต่ยังพอทันกันได้ หากตั้งใจ สันติสุขภาคใต้จะเกิดขึ้นได้ หากลงมือทำซะที ทำการค้าซื่อสัตย์สุจริต นำศาสนากลับมา รับรองสุขสบายและจะยิ้มๆๆในใบหน้าได้เต็มที่เลย…เพราะเราเป็นไทด้วยตัวเราเอง…

ch (1)ch (3)

ธรรมะสำหรับผู้นำรึนักบริหารในทุกองค์กร…สัปปุริสธรรม 7

  • ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
  • อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
  • อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
  • มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
  • กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
  • ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล
  • ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน
  • สรุปขั้นต้นไว้ก่อนหมวดธรรมนี้ ประกอบด้วยธรรม 7 ข้อ คือ:-1) รู้เหตุ 2) รู้ผล 3) รู้ตน  4) รู้ประมาณ 5) รู้กาล  6) รู้บุคคล 7) รู้ชุมชน ดังนี้

1) รู้เหตุ หมายถึง รู้ถึงสาเหตุที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดสิ่งนั้นๆขึ้น เพราะการจะดำเนินการให้เกิดผลอย่างใด ต้องรู้สาเหตุที่เป็นเงื่อนไขของสิ่งนั้นก่อน และที่จะกระทำต่อไปก็คือ การสร้างเหตุนั้นๆ

2) รู้ผล หมายถึง รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นๆเป็นอย่างไร จะก่อให้เกิดผลและมีผลกระทบต่อไปมากน้อยเพียงใด ก็จะสามารถที่จะรู้เท่าทัน และกระทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ว่าควรรีบระงับ หรือส่งเสริมให้เกิดขึ้น

3) รู้ตน หมายถึง รู้ว่าตนเป็นใคร เช่น เป็น ชาย/หญิง , เป็นเด็ก/ผู้ใหญ่ , มีความสามารถ และ สถานภาพทางสังคม เป็นเช่นไร? เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขให้บุคคลสามารถเข้าไปดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด

4) รู้ประมาณ หมายถึง รู้ว่าต้องเข้าไปดำเนินการเท่าใด จึงจะพอเพียงให้บรรลุผลที่ประสงค์ ลองนึกถึงเรื่องการเอาไม้มาสีกันเพื่อให้เกิดไฟก็ได้ หากสีน้อยไป ก็ไม่ถึงจุดที่ความร้อนจะสะสมมากพอจนทำให้เกิดประกายไฟ หากสีมากไป คือ เมื่อไฟติดแล้ว ก็ยังสีต่อไปอยู่นั่น ก็สิ้นเปลืองอะไรต่อมิอะไรไปเปล่าๆ

5) รู้กาล หมายถึง รู้เวลา ว่าตอนไหนควรทำ ตอนไหนไม่ควรทำ บางทีเร็วไปก็ไม่ได้ บางที่ช้าไป ก็ไม่ทันการ เป็นต้น

6) รู้บุคคล หมายถึง รู้ตัวบุคคลหรือตัวละครที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร ซึ่งประเด็นนี้จะเหมือนกับข้อรู้ตน เพียงแต่เปลี่ยนเป็นรู้คนอื่นในนัยะแบบเดียวกัน

7) รู้ชุมชน หมายถึง รู้กฎ กติกา มารยาท ขนบประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชุมชนนั้นๆ การกระทำอะไรที่ฝืนต่อสิ่งต่างๆที่กล่าวมากเกินไป หรืออย่างขาดศิลปะ ย่อมก่อให้เกิดแรงเสียดทานและต่อตาน ทำให้ประสบความสำเร็จได้ยาก

31

ธรรมมะของพระจักรพรรดิ์ (ในพระไตรปิฏก)

โดยมีว่า..ให้อารักขาธรรมแด่…

1)พลกาย (กองทหารที่อยู่ใกล้ชิด) ว่าอยู่ดีมีสุข กายใจครอบครัว และดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขดีรึไม่

2)กษัตริย์ (ผู้ว่าราชการ) ดูแลปชชใช้อยู่ดีมีสุข เดือดร้อนอะไรไหม

3)ผู้ติดตาม อำมาตย์และผู้รับใช้ 3อำนาจทำให้ประเทศเป็นสุขไหม

4)พราหมณ์ คหบดี อยู่ในศีลธรรมช่วยปชชบ้างรึไม่

5)ชาวนิคมชนบท เดือดร้อนอะไรไหม

6)สมณพราหมณ์(พระสงฆ์) และในศาสนาอื่น อยู่ในศีลธรรม การเป็นอยู่เป็นอย่างไร โดนรังแกเดือดร้อนปัจจัยทั้ง5ในการดำรงชีวิตรึไม่

7)เนื้อ นก ยังมีอยู่อุดมสมบูรณ์ไหม มีลำบากการใช้ชีวิต มนุษย์รังเเก รึไม่ พร้อมเป็นอาหารอุดมสมบูรณ์รึเปล่า

8)ขัดขวางผู้ทำการไม่เป็นธรรม …ได้ทำตามทุกหมู่เหล่าตามหน้าที่กันรึไม่

9)เพิ่มทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์ ให้การศึกษา การดูแลปัจจัย4 การให้สัมมาอาชีพ การดำรงอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีทรนงในสัมมาอาชีพและมีเกียรติปัจจัย5ในสังคม รึไม่

10)เข้าหาสมณพราหมณ์ สอบถามปัญหาบ้านเมือง และเเก้ไข ปัญหา ให้อาณาประชาราษฏร์มีสงบ สันติ และสุข

แยกได้3ประเด็นคือ เคารพธรรม ,คุ้มครองธรรม,ปราบอธรรม

ยาขนานเอก…แม่นางหวานๆๆสู้ สู้สู้ !!!!!!

แก้ว 7 ประการ (รัตนะ7)

พระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ครอบครองแก้ว 7 ประการ อันได้แก่

จักรแก้ว (จกฺกรตฺตนํ)

เมื่อผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พระองค์ทรงรักษาศีลอุโบสถ ชำระจิตให้สะอาดแล้วทรงทำสมาธิ จักรแก้วก็บังเกิดขึ้น ทำจากโลหะมีค่า ส่องแสงสว่างไสว แล้วพาพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมเหล่าเสนาบดีลอยไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปทั้ง 4 ประเทศต่างๆ ก็ยอมสวามิภักดิ์ ไม่มีการสู้รบกัน เมื่อจะถวายเครื่องบรรณาการพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ยอมรับแต่พระราชทานโอวาทศีล 5 ให้

ช้างแก้ว (หตฺถีรตฺตนํ)

ช้างแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพญาช้าง มีชื่อว่า อุโบสถ สีขาวเผือก สง่างาม มีฤทธิ์เดชสามารถเหาะได้ คล่องแคล่วว่องไว ฝึกหัดได้เอง สามารถพาพระเจ้าจักรพรรดิไปรอบชมพูทวีป จรดขอบมหาสมุทร ได้ตั้งแต่เช้ารุ่ง และกลับมาทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า

ม้าแก้ว (อสฺสรตฺตนํ)

ม้าแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพญา ม้า มีชื่อว่า วลาหกะ เป็นอัศวราชผู้สง่างาม ขนงาม มีหางเป็นพวง ตรงปลายคล้ายดอกบัวตูม มีฤทธิ์เดชเหาะเหินเดินบนอากาศได้ คล่องแคล่วว่องไง ฝึกหัดได้เอง สามารถพาพระเจ้าจักรพรรดิไปรอบชมพูทวีป จรดขอบมหาสมุทร ได้ตั้งแต่เช้ารุ่ง และกลับมาทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า

มณีแก้ว (มณิรตฺตนํ)

มณีแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นแก้วมณีเปล่งแสงสุกสกาว ใสแวววาวยิ่งกว่าเพชร เปล่งรังสีแสงสว่างไสวโดยรอบถึง 1 โยชน์ คอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างให้บังเกิดขึ้น ดึงดูดสมบัติทั้งหลายมาให้ สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งชมพูทวีปโดยไม่ต้องทำมาหากิน เมื่อพระมหาจักรพรรดิทรงทดลองแก้วมณีกับกองทัพ โดยติดแก้วมณีไว้บนยอดธงนำทัพ แก้วมณีก็เปล่งแสงสว่างไสว ทำให้กองทัพเดินทางได้สะดวกสบาย เหมือนเดินทัพในเวลากลางวัน

นางแก้ว (อิตถรตฺตนํ)

นางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นหญิงที่มีบุญญาธิการ รูปร่างน่าดูชม ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส สวยงามกว่ามนุษย์ทั่วไป พูดจาไพเราะ ไม่โกหก มีกลิ่นดอกบัวหอมฟุ้งออกจากปาก มีกลิ่นจันทน์หอมฟุ้งรอบกาย นางแก้วเป็นผู้คอยปรนนิบัติพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไม่ขาดสาย ตื่นก่อนนอนทีหลังพระเจ้าจักรพรรดิ คอยฟังรับสั่งของพระเจ้าจักรพรรดิ ประพฤติชอบต่อพระเจ้าจักรพรรดิเสมอ

ขุนคลังแก้ว (คหปติรตฺตนํ)

คฤหบดีแก้ว หรือขุนคลังแก้ว สามารถนำทรัพย์สินมาให้แด่พระเจ้าจักรพรรดิได้ ขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน ขุนคลังแก้วเห็นหมด

ขุนพลแก้ว (ปริณายกรตฺตนํ)

ปริณายกแก้ว หรือขุนพลแก้ว คือพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นขุนศึกคู่ใจ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ มีความฉลาดเฉลียว รู้สิ่งใดควรไม่ควร คอยให้คำแนะนำปรึกษาแด่พระเจ้าจักรพรรดิอยู่เสมอ

อานิสงส์ผลบุญที่ทำให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

1.ทำบุญทำทานด้วยจิตใจงดงาม

2. เป็นเจ้าในงานทอดกฐิน หรือเป็นเจ้าภาพในการสร้างวัด พระอุโบสถ พระวิหาร พระพุทธรูป ฯลฯ

3.เป็นประธานในการเทศนาธรรม การสังคายนาพระไตรปิฏก ฯลฯ

4.บูชาเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง