28-29 july 2013 ThaiPM yingluck shinawatra Visited Republic of Mozambique

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะและนักธุรกิจ เดินทางไปเยียนประเทศ3ประเทศสำคัญของทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐยูกานดา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556

mozambique_map

สำหรับการเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันและกันในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เป็นการเปิดตลาดใหม่ ของประเทศไทยและอาเซียนร่วมกับประสานงานด้านการค้าทรัพยากรธรรมชาติ แหมืองแร่ น้ำมัน แก็สธรรมชาติซึ่งประเทศแอฟริกาก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ มีการเติบโตสูงทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ครบด้าน การค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้เทียบเท่านานาอารยะประเทศ จุดเด่นของทวีปแอฟริกาใต้แห่งนี้ เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ และประมง สาธารณรัฐ โมซัมบิก มีอัญมณีที่สวยงามซึ่งต้องการช่างเจรียไน จากประเทศไทยให้ไปลงทุนแลกเปลี่ยนวัตถุดิบนี้โดยรัฐต่อรัฐมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันและรัฐบาลไทยได้นำนักธุรกิจด้านนี้ไปช่วยพัฒนาการค้า การผลิตรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ สาธารณรัฐโมซัมบิกถือเป็นประเทศในกลุ่มแอฟริกาที่มีอัตราการเติบโตทางด้านต่างๆๆสูง ร้อยละ7.9 ต่อปีนับเป็น 1 ใน 10 ของโลก สำหรับสาธารณรัฐแทนซาเนีย นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่แล้ว ยังมีการอนุรักษ์สัตว์ป่าซาฟารีเเบบเปิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญ และเทือกเขาKilimanjaro- Tanzania มรดกโลก ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นต้นน้ำของแม่น้ำไนส์ไหลจากที่นี่ไปสู่ปากทางช่องแคบประเทศลิเบียและอิสราเอลอีกด้วย ส่วนสาธารณรัฐยูกันดาเป็นประเทศที่จะสนใจประเทศไทยในการให้ความรู้ทางด้านภาคการเกษตรและประมง และเทคโนโลยี่ในการทำเหมืองแร่ และเเปรสภาพแร่ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ รวมทั้งการศึกษาทางด้านวิชาการชั้นนำต่างๆๆให้เทียบทัน นานาอารยะประเทศ

ThaiPM yingluck shinawatra Visited Republic of Mozambique july ,28-29 2013

mozambique-1z

หลังจากนายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พ.ค2556 ณ.ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้เชิญนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ

ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Ministersof Foreign Affairs &Transport fromRepublic of Mozambique

y- Mr. Oldemiro Baloi MFA,Mozambique2013th (9)

1ก.พ 2555นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เยี่ยม คารวะแสดงความยินดีและหารือข้อราชการกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือเรื่องธุรกิจการค้าอัญมณี เนื่องจากไทยมีฝีมือด้านการออกแบบและการเจียระไน แต่ยังขาดวัตถุดิบ ขณะที่โมซัมบิกเป็นแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคแอฟริกาใต้ แต่ขาดแรงงานy-btr

9พ.ค2556 นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เยี่ยม คารวะ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อวางกรอบความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆของ2ประเทศ  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการวิกฤติ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งว่ารัฐบาลไทยกำลังพิจารณาที่จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ โมซัมบิก และได้ขอให้ฝ่ายโมซัมบิกสนับสนุนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

m-t

11 พ.ค2556 นายโอลเดมิโร บาลอย (H.E. Mr. Oldemiro Baloi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs)และความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้เดินทางไปเยี่ยมชม กิจการ กลุ่ม ปตท.โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ณ จังหวัดระยอง

7 มิถุนายน 2556 หลังจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ตอบรับคำเชิญการเยียนสาธารณัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ นายเปาโล ซูกูลา ( Mr. Paulo Zucula )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสาธารณรัฐโมซัมบิก(Minister of Transport andCommunication )ได้เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และแสดงความต้องการ กรอบความร่วมมือพัฒนาแผนงานการความเชื่อมโยงของ 2 ประเทศ ซึ่งทางสาธารณรัฐโมซัมบิกได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยให้ช่วยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการบิน

yMr. Paulo Zucula mtm_jun2013 (2)

28 ก.ค2556 (8.30น)นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางถึงกรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก และเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการงานฝีมือต่างๆๆอาทิเช่น งานเเกะสลักตุ๊กตาไม้  ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์หัตกรรมพื้นบ้าน กระเป๋า ดอกไม้ ภาพวาดศิลปและอาหาร  พื้นเมืองซึ่งสาธารณรัฐโมซัมบิกจัดให้ชมเป็นพิเศษ

http://news.voicetv.co.th/thailand/76993.html

y-Republic of Mozambique (3)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางเข้าที่พักณ.โรมแรม Polana Serena ร่วมประชุม+หารือกับภาคเอกชนไทย    ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งมีเอกชนไทยเดินทางติดตามมากที่สุดในปีนี้ถึง 59 รายจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน พลังงานทดแทน ก่อสร้าง สินค้าเกษตร ท่องเที่ยว สิ่งทอ ยานยนต์ อัญมณี เพราะอาฟริกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ และมีการเติบโตทางด้านเศษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการการสนับสนุนทางด้านความรู้และวิชาการ รวมถึงการลงทุนจากประเทศไทย เป้นโอกาสที่ดีในการเพิ่มช่องทางการค้าใหม่

y-Republic of Mozambique (39)y-Republic of Mozambique (6)y-Republic of Mozambique (23) y-Republic of Mozambique (31)

29 ก.ค2556 กำหนดการเยียนสาธารณรัฐโมซัมบิกของนายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

y-Republic of Mozambique (47)y-Republic of Mozambique (16)

09.00 น.  พบหารือทวิภาคีกับนายอาร์มันโด เอมิลิโอ กูเอบูชา ประธานาธิบดีโมซัมบิก ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ  ได้แก่1.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

y-Republic of Mozambique (56)

2.ความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ

3.ความร่วมมือทางการบิน

4.ความตกลงว่าด้วยการยกเว้น การตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ

5.ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

y-Republic of Mozambique (44)

6.ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหารผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 7.ความร่วมมือทางด้านพลังงาน

y-Republic of Mozambique (64)
11.40 น.  พบกับประธานรัฐสภาโมซัมบิก ณ รัฐสภาโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (14)
14.30 น.  เยี่ยมชมการจัดแสดงพลอยดิบของกระทรวงทรัพยากรแร่โมซัมบิก ณ โรงแรม Polana Serena

y-Business Forum
16.30 น.  กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Business Forum ณ โรงแรม Polana Serena 
กรุง มาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก ดังนี้ ทั้งสองประเทศลงความเห็นร่วมกันว่าจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น2เท่าภายในระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้มูลค่าการค้าเติบโต โดยเห็นว่าอุตสาหกรรมอัญมณี โรงแรม พลังงาน แปรรูปอาหาร ประกอบยานยนต์ ล้วนเป็นธุรกิจที่…มีโอกาสเติบโตได้มากในโมซัมบิก และนอกจากการพัฒนาด้านการลงทุนแล้ว ประเทศไทยยังได้เปิดตัวโครงการอาสาสมัคร หรือ Thai Volunteer ที่จะเป็นการส่งอาสาสมัครคนไทยเข้ามาช่วยพัฒนาโมซัมบิกในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนอีกด้วยค่ะ”

y-Republic of Mozambique (68)

  หลังจากนั้นชมการแสดงพื้นเมืองร่วมกับประธานรัฐสภาโมซัมมิก ณ รัฐสภา

y-Republic of Mozambique (73)

ร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุก -รถตุ๊กตุ๊ก –ปลานิลแดง- มุ้งเคลือบสารกันยุง     ให้แก่สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (77)

พบหารือกับประธานรัฐสภาโมซัมบิก พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโมซัมบิก ณ รัฐสภา
19.00 น.
ประธานาธิบดีโมซัมบิกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ (State Banquet) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกฯปู และคณะ ณ บ้านพักประธานาธิบดี

y-Republic of Mozambique (6) y-Republic of Mozambique (7)

ประมวลภาพ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียน สาธารณรัฐโมซัมบิก ระหว่างวันที่28-29 ก.ค 2556

y-Republic of Mozambique (4)y-Republic of Mozambique (4)y-Republic of Mozambique (18)y-Republic of Mozambique (24) y-Republic of Mozambique (25) y-Republic of Mozambique (27) y-Republic of Mozambique (28)y-Republic of Mozambique (29)y-Republic of Mozambique (30) y-Republic of Mozambique (33)y-Republic of Mozambique (46)y-Republic of Mozambique (45) y-Republic of Mozambique (48) y-Republic of Mozambique (49)  y-Republic of Mozambique (58)y-Republic of Mozambique (55)y-Republic of Mozambique (53)y-Republic of Mozambique (54) 

ร่วมงาน Business Forum ซึ่งนำนักธุรกิจชาวไทย 59 คนพบปะกับนักธุรกิจสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยมี นายอาร์มันโด เอมิลิโอ กูเอบูชา ประธานาธิบดีโมซัมบิก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้ ณ โรงแรม Polana Serena กรุง มาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Business Forum1 y-Business Forum3

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าเยี่ยมคาระวะประธานรัฐสภาโมซัมบิก ณ รัฐสภาโมซัมบิก ร่วมชมการแสดงพื้นเมืองเพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญ ตามประเพณีแอฟริกาดั้งเดิม  

 y-Republic of Mozambique (70)y-Republic of Mozambique (64)y-Republic of Mozambique (75)

ร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุก -รถตุ๊กตุ๊ก –ปลานิลแดง- มุ้งเคลือบสารกันยุง     ให้แก่สาธารณรัฐโมซัมบิก

y-Republic of Mozambique (76)y-Republic of Mozambique (78)y-Republic of Mozambique (80)

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (State Banquet) เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ณ บ้านพักประธานาธิบดี

y-Republic of Mozambique (9)y-Republic of Mozambique (84)  y-Republic of Mozambique (86) y-Republic of Mozambique (85)y-Republic of Mozambique (83)  y-Republic of Mozambique (8)

Advertisements
โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Turkey 5-7 july 2013

PMThailandyingluck-Turkey2 PMThailandyingluck-Turkey1

y-t5

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมราชอาณาจักรไทย น.สยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะได้ออกเดินทางจากสาธารณรัฐโปแลนด์ ถึง นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี โดยมีคณะรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การเยือนสาธารณรัฐตุรกีอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศไทยในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ 8 ปี ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีตุรกี นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน  ภายหลังจากที่ผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้พบกัน ในการประชุมบาหลี ดีโมเครซี่ ฟอรัม(  Bali Democracy Forum ) เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ประวัติสาธารณรัฐตุรกี

turkey-mapturkey map

เดิมทีสาธารณรัฐตุรกีเป็นอาณาจักรออสโตมันมีการปกครองแบบกษัติริย์ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ทวีปยุโรปใต้ คาบสมุทรอาณาโตเลียและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ สาธารณรัฐตุรกีตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับ ประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และ อิหร่าน ทางด้านทิศใต้ติดกับ  อิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลเเกเรีย และ ทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับ ทะเลดำ ส่วนที่แยกอานาโตเลียและเทรซออกจากกันคือ ทะเลมาร์มาราและ ช่องแคบตุรกี (ได้แก่ช่องแคบบอสฟอรัสและช่องแคบดาร์ดะเนลส์)  ซึ่งณ.แห่งนี้ถือเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จึงทำให้สาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศที่มีดินแดนอยู่ในหลายทวีป

1-troy wall pasthorse-at-troy

สาธารณรัฐตุรกีในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย และวิหารของอาณาจักรกรีกโปราณ ซึ่งประเทศแห่งนี้ได้นำการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2แม้มีปัญหาการขัดแย้งของกลุ่มมุสลิมสุดโต่งเคร่งศาสนจักร มาก่อกวน บลาๆๆแบบใส่ยีนส์ก็ฆ่าๆๆทุกคนที่คิดต่าง แม้กระทั่งล่าสุดหน้ากากขาวทั้งๆๆที่ตุรกีไม่มีเจ้าอีกแล้ว ออสโตมันล่มสลายลงแล้วเหมือนรัฐปัตตานีภาคใต้ประเทศไทย ณ.เวลานี้ใช้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีดูแลกิจการบริหารประเทศ นอกจากสาธารณรัฐตุรกีแห่งนี้จะเป็นเเหล่งกำเนิดสงครามกรุงทรอยแล้ว ยังเป็นที่จอดเรือโนอาร์ของ2 ผู้นำโลก ต้นกำเนิดมนุษย์ปัจจุบันทั้งชายและหญิง อีฟ อดัมภ์ ภาษาฮินดูชายชื่อ มนู หญิงจำไม่ได้ ซึ่งก็คือ โอซิดีส กับไอซิสเทพีที่อาศัยอยู่ในพระจันทร์ขอบสีน้ำเงิน ซึ่งก็คือธิดาแห่งจันทราเทพของญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะการทอผ้าไหม ในแบบต่างๆๆ บางทีเป็นทอง จากขนนกกระสา เลือด น้ำลาย ขนนกยูงซึ่งมาจากการเกิดในแต่ละครั้ง รวมพู่กันวิเศษ รวมการผลิตไฟจากไม้ไผ่เป็นโคมไฟญี่ปุ่น เพราะเป็นลูกสาวพระนารายณ์ รึเทพวิษณุกรรมเทพของนักวิศวะกรรมและสถาปัตยกรรม พระนารายณ์นั้นก็คือลูกชายของพระจันทร์กับพระแม่อธิติ ในยุคมาเกิดเป็นมนุษย์ พระจันทร์อีกยุคก็คือเทพซูส ในอดีต

artemisephesus

ArtemisephesusToday(Temple of Artemis=เทพของนายพรานบูชา),Republic of turkey 

เพลงและนิทานจึงมีไว้ให้คนเก่ามาจำได้ ซึ่งเราต้องให้เงินเขาทดแทนเช่นพระศาสดาในศาสนาพุทธให้รางวัลคนร้องเพลงถวายจากพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นคาแรกเตอร์ของพระโพธิ์สัตว์ทุกๆๆพระองค์ คนที่แอบอ้างก็จะนำมาหากิน หาประโยชน์เป็นดารา นักร้อง ภิกษุ จึงไม่ให้อินมากมายหากไม่มีส่วนขับเคลื่อนเชิงบวก พิทักษ์โลก เป็นเรื่องของทิศทางโลกและจักรวาล ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละประเทศจากคนในชาติเป็นหลักด้วยคุณธรรมนำชัย อีกทั้งเป็นอุปนิสัยของครอบครัวเทพเทวดา ที่จะต้องมาต่อยอดบารมีให้มีทางสว่างการดำรงชีวิตให้อยู่ดีมีสุข สามารถออกจากป่าอันรกชัดของกิเลสต่างๆๆมายาโลกกลับบ้านรึไปที่ไหนๆๆได้ตามใจปรารถนาได้ในที่สุด บางยุคไม่มีคนดีมาต่อยอดเทพเทวดาก็จัดลงมาให้ชาวโลกต่อๆๆกันเป็นระยะๆๆตอนนี้นับว่ายังโชคดี มีศาสนาพุทธที่มีคำสอนอยู่กึ่งหนึ่ง คนเข้าใจแค่20%นิดเดียว โลกมุสลิมย่อมฆ่ากันต่อเนื่องเพราะล้นโลก กับคริตส์ มันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้ โลกหนักจากคนมีกิเลสหนาชอบทำชั่ว เลยหนักเป็นปุ๋ยในอนาคต แผ่นดินรับไม่ไหวก็คว่ำกระดานอีกครั้งมีดิน น้ำ ลม ไฟในโลกมีแต่เชื้อโรคก็ไฟไหม้ซะ ฆ่าเชื้อโรคจากการทำบาป ทั้งหลายของมนุษย์และสัตว์ จึงให้คนที่ปรับตัวทันให้หันมามีคุณธรรมกัน เสียสละตนเอง พระอ้วนดำ รูปไม่งามก็ทำใจให้มีสัมมาทิฐิคิดให้ถูกพ้องกับโลกและจักรวาล ก็จะปรับตนเอง ลอกคราบหลายๆๆชีวิตในร่างกายนั้นให้กระเทาะออก เป็นผ่องเเผ้วนพคุณ เงาะป่าถอดรูป ต้องมีรจนาช่วนหุงหาอาหารให้ แบบกัลยาณมิตร ภิกษุก้มีแม่ชีแม่ครัว อุบาสก อุบาสิกา ถวายงานส่งเสริมให้บรรลุธรรม แบบนี้ไม่มีการคิดสึกพระแบบนางมารทั้งหลาย สามีตายก็ทำบุญให้เขาไม่ฟูมฟาย ตีอกชกหัวแบบพระภิกษุนีในอดีตกาลท่านสอนสั่ง หญิงฮินดู มุสลิมเขาก็ตายตามสามี ในอดีตตอนนี้ก็ปลง แบบนี้ถูกต้องปล่อยเขาไป คนอียิปต์มุสลิมชายจะขลิบอวัยวะเพศชายเพื่อให้สอาดไม่มีอะไรมาพอกมาขัง ส่วนอวัยวะเพศหญิงมีกรดฆ่าเชื้อโรคไม่มีการขลิบ ต่อมาคุรธรรมเสื่อมรักแกสตรของมุสลิมแผ่นดินก์ไม่ให้อยู่จนมีแต่วัด ปิรมิดร้างเต็มอียิปต์เพื่อไถ่บาป บางทีพระสงฆ์ในสุสานตัวไร้ขนจนเเทบเป็นไส้เดือนเลยทีเดียว เป้นการทำร้ายตนเอง ต่อมาทำร้ายคนด้อยกว่าของกษัตริย์ นักบวช ต่อมาก็ทหารต่ามลำดับ

zeus_

Zeus temple-Statue of Zeus at Olympia- Greece( Republic of Hellenic)

เมื่อตนเองอภัยตนเองได้จะยิ้ม ในอดีตเรานี้ก้เลวจริงๆๆ แต่ตอนนี้เราไม่ทำแบบในอดีตทำดีแบบต่างๆๆ หากคู่เวรมีก้อภัยให้เขา เราจะเบาโล่ง ต่อไปจะไม่เจอคนเหล่านี้อีก แบบชาติสุดท้ายมาเลย ชีวิตนี้ข้าลิขิตเองแบบมีวิชาแล้ว ไปเชียงใหม่ได้เองตามอัธยาศัย ไม่ต้องเดินไป นั่งเรือ รึขับมอเตอร์ไซด์ เพราะมีรถยนต์ รลบัส เครื่องบิน ต่อไปมีเรือโดยสารไปถึงประเทศจีนเลยทีเดียวแบบลุ่มน้ำไนส์ คนประเทศไทยรึมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียไปสุสานจินซี ฮ่องเต้ทางเรือ ทิศทางเป้นแนวนี้ 2ฟากประเทศไทยก็มีเรือโดยสาร กรุงเทพ ตะวันออก ภาคใต้ พม่าระนองไปนาราธิวาส มาเลเซีย ต่อไประยอง ไประนอง พม่าได้ในอนาคต ส่วนท่อเเก็ส น้ำมันก็ทำท่อให้มีคุณภาพขึ้น ในอดีตที่เท็กซัส แม็กซิโก ก็เคยมีจากพายุเทอร์นาโด ตอนนี้ท่อทำอย่างไรก็พัฒนาขึ้นแบบองค์กร น้ำมันโลก ปตท บางจากบาปที่เก็บเงินคนไทยมานานกรรมตามสนอง น้ำมันในประเทศตนเองดันมาขายแพง โรงไฟฟ้าก็ไม่สร้างให้มันดีตามประชากร เก็บเงินเเพงเอาๆๆ กรรมเวรเล่นงาน ต่อไปไหลไปพม่า เขมรหมด

1-Troy_Wall_Turaky

หากไม่ทำแบบอาหรับเขา รึแบบบรูไน ประชากรไทยก็สำรวจสัมโนซะมีเท่าไหร่กันแน่ ส่วนสุขภาพแมลง ยุงก็หัดให้พระสวดมนต์ตามคัมภีร์ซะบ้าง กำจัดน้ำขัง แจกทรายอะเบท ภาคเหนือ อีสานให้อาหารทะเลจะได้ฉลาดๆๆแบบคนใต้แกมโกงจนกระจายสอพลอแล้วได้ดี ในระบบราชการไทย รัฐวิสาหกิจ ไข่ไก่ไข่เป็ดให้อาหารทะเลแทนอาหารเม็ด ปปุ๋ยใช้ให้น้อยลง มีความดีแมลง หนอนไม่มาหาแน่ ไม่มั่นใจตนเองจึงซื้อปุ๋ยมาก ก็จนต่อไป  แคว้นมคธมีเศษฐีเยอะมาช่วยประชาชนเบาแรงกษัตริย์ก็อย่าไล่เขาไปที่อื่น คนช่วยประชาชนพร้อมเต็มแล้วแบบนี้เอากลับมารับใช้ประเทศไทย ที่ผ่านมานิรโทษนักโทษมาทำลายประเทศไทย และเอาคนดียัดเข้าคุก เพราะคนดีไทยไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว สัดส่วนคนลงคะแนนพรรคอื่นๆๆจะลดลงจากเอาคนพรรคตรงข้ามยัดเข้าคุกให้เสียงบประมาณ แบบนี้ทำานานแบบพม่า เขมร ลาวทำมาก่อน แต่ไทยกลับล้าหลังเพื่อนบ้าน ณ.เวลานี้ ความจริงช่วงสงครามโลกครั้งที่2คุณตาบอกว่าญี่ปุ่นมิได้ใจร้ายแบบในหนังมีคนเสือก เช่นเดียวกับหมอกาชาดชนชาติอังกฤษก็สารภาพก่อนตายว่า ในประเทศจีน คนญี่ปุ่นไม่ได้ฆ่าคนจีนแต่เป็นกลุ่มเสือกคนอเมริกันต่างหาก มาแอบซุ้มแบบสงคราม 9ทัพกองโจรซุ้มฆ่า ซึ่งแบบเดียวกับเมืองไทยทำเสมอมาเลย

1-noah-turkeyMount Ararat,turkey

Noah Boat-Mount Ararat, Republic of turkey

ซึ่งแอฟริกาโดนทำลาย จากคุณธรรมเสื่อมโลกได้ก่อกำเนิดขึ้นใหม่จากยุคของอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสปะซึ่งมีอายุ84,000ปี(เพราะถึงกำหนดตามกติกาไม่มีใครสักคนรู้จักพระพุทธเจ้าอีกแล้ว จึงเข้าสู่ยุคนำส่งกลุ่มศาสนาท้องถิ่นเข้าสู่ยุคฮินดู นารายณ์ พรหม ศิวะในอินเดียเป็นศุนย์กลาง เข้าสู่พุทธ และมีคริตส์ มุสลิม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จนโลกแตกแผ่นดินลาก่อน มีแต่น้ำ และต้องใช้เรือ ไปมาหาสู่ ยุคศิวิไล ก็มีรถไฟฟ้า รางคู่ ความเร็วสูง เข้าสู่แอตเเลนติส จนเสื่อมฆ่ากันตาย อายุน้อยลงๆๆเกิดปุ๊บตายปุ๊บเกิดใหม่รักษาตนให้รอด จากการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนิสัยคนไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่มาก แบบดินแดน ชางกลีล่าเมืองในฝันของทุกคน รึเมืองลับแลของคนโบราณ เมืองคนเคระ คนตัวเล็ก เมืองคนเป็นอมตะมีชีวิตยืนยาวเพื่อป้องกันชนเผ่าตนเอง  ก่อนจะโดนทำลายแบบ ภาพยนต์เรื่องAVATAR เหมือนเสื้อแดงดดน2ปีซ้อน หลังจากทำลายต้นไม้นั้นคือ พ่อหลวงให้ประชาชนในประเทศเสื่อมศรัทธาลง เมื่อทอดทิ้งประชาชนๆๆก็ทอดทิ้งเช่นกัน ตามสัจจะธรรม อีกอย่างกษัตริย์ตรัสแล้วต้องไม่คืนคำดังคำพูดที่ให้ไว้แด่ศาล ต่างๆๆที่เข้าเฝ้า ว่าศาลระบอบยุติธรรมหากขาดหลักวิชา ขาดจริยธรรม พระองค์ก็ผิดด้วยเช่นกัน เหล่าศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา ศาลฏีกา ศาลปกครอง หาก2556นี้ไม่สำนึก ประเทศไทยก็จะล่มสลาย

Zeus Temple TODAY

Zeus temple at Olympia- Greece( Republic of Hellenic)

ราชวงศ์ต้องปรับตัวเข้าสู่ราชอาณาจักร แบบกลุ่มนอร์ดิกส์ สวีเดน เบลเยี่ยม อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง อีกทั้งต้องปรับประเทศไทยแบบยุคสมัยรัฐกาลที่5ทรงปรับประเทศไทยขนานใหญ่มาแล้วในอีดีต นี้คือทางรอดประเทศไทย เข้าสู่ยุคศิวิไลท์แบบไม่ต้องฆ่าคนอีกต่อไป(คนที่มีอายุเคยเกิดในยุค84,000ปีมาก่อนมาบอกมาสอนการกิน การใช้ชีวิตเข้าสู่ยุคอนาคตให้แบบรู้ข้อสอบ มาจากอดีตอนาคตและนำปัจจุบันให้ถึงเส้นชัยในที่สุด อย่างถูกวิธีแต่ตามปกติจะแค่อายุไม่นานรึไม่เกิน 80ปีก็จะขอลากลับบ้านกันจะไม่มีทางเกินพระพุทธเจ้าสำหรับพระอาริยะบุคคล เว้นขอทำแบบสายพระเเม่วิสาขา ผู้มีอายุ120ปีก็จะทำตามแบบตัวอย่าง จะไม่ใช้สเตมเซลล์นั้นของพญามาร ซาตานเขาทำกัน)ฝรั่งคนแปลกหน้ามา สงคราม อาวุธสังหารก็เริ่มพัฒนาจนยึดครองโลกและจักรวาลไว้ เริ่มแผ่นดินใหม่ไม่มีคนต่อมาคนเพิ่มก็ฆ่ากันแย่งชิงทรัพยากร นะวัฏจักรชีวิต วงจรเป็นแบบนี้) มาสู่ยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมนโคดม ซึ่งก็คือพระเยซู คริสต์ในยุคนั้นหลังพุทธกาล500ปี มาสัมเร็จโพธิญานในโลกและจักรวาลปัจจุบันนี้

1-turkey ภาพวาดเรือโนอาร์

เรือโนอาร์มาจอดที่เทือกเขาอาราฟัด สาธารณรัฐตุรกี แแห่งนี้ ซึ่งทางฮ่องกงได้สร้างจำลองขึ้นเป็นอนุสรณ์ เตรียมการณ์2012ไว้ ทางสิงคโปร์ก็มีเรือเตรียมการณ์ ความไม่แน่นอนของโลก ทางตุรกีก็มีเช่นกัน นักโบราณคดี นอกจากจะรื้ออียิปต์มาร่วมกันร้างวิหารแห่งใหม่ให้มีเรื่องราวภาพเขียนต่างๆๆไว้แล้ว ที่นี่ก็มีซากต่างๆๆให้นักปีนเขาได้ไปชมกัน แม้ตอนหิมะตกปกคลุมเทือกเขาอาราฟัด ก็ยังคงมีร่อรอยให้ชม ทางอากาศทางท้องฟ้า อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก แล้วอีฟกับอาดัมภ์ก็เกิดขึ้นที่นี่แล้วมีลูกหลานเต็มพื้นโลก แยกเป็นเผ่าต่างๆๆประเทศต่างๆๆ ศาสนาต่างๆๆตามธรรมชาติของมนุษย์ชอบสิ่งไหนอย่างไรก็สร้างได้ด้วยมือเรา ศาสนาไหนก็สอนคนให้เป็นคนดี ส่วนการตายไม่ตายจากมนุษย์ฆ่ากันเองก็ตายจากโรคภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ มันไม่แน่นอนสำหรับพรุ่งนี้จึงให้หัดตายเป็นซะตอนนี้

1-Mount Ararat,turkeynoah-turkey

ทำชั่วเกินธรรมชาติแห่งโลกและจักรวาลจะรับได้ก็เกิดภัยพิบัติ ดิน น้ำ ลม ไฟ ลงโทษเอง เมื่อชาวยิวระเมิดบัญญัติ 10ประการ เมโสโปรเตเมียก็เสื่อม มียูดายและมุสลิมซึ่งก็ล้วนเป็นลูกๆๆของกษัตริย์เดวิด ทั้งสิ้น ออสโตมันของตุรกีก็เสื่อมจากสงครามกรุงทรอยไปเเย่งเมียเขามา อย่าไปเชื่อเทวดาเวลาสอนให้ผิดหลักธรรมนะเอง ความรักความงาม ความเหมาะสม หนีตามกันมา เจ้าของก็ตามมาทวงคืน เกิดสงคราม รัฐปัตตานีก็เช่นกัน เเย่งผัวชาวบ้าน มาทำสามีลับๆๆ บ้านเมืองไหนมีดอกชู้ เอาเมียคนอื่น แม้ไปเข้าม่านรูดคนไม่เห็น แต่ตนเองรู้ไม่มีทางพ้นบาป อีกอย่างม่านรูดอาบอบนวดในไทย คนสร้างก็มีคุณไสยศาสตร์ให้คนเข้าแหล่งอโคจรนี้พินาศไปตามชะตากรรมการลักลอบแอบเขากิน รึแอบเมียแอบผัวไปกิน บ่อนคาสิโน่เขาแฟร์สมัครใจมาเล่นตามกติกาสากล บ่อนเถื่อนต่างหากมีคุณไสย์ให้หลงให้โลภเกินลิมิดตนเอง  หากทุกสถานการค้ามีการเสียภาษีถูกต้อง คนสมัครใจก็ไม่มีอะไรผิด ไปโรงแรมรักกันชอบก้น ก็ไม่มีใครว่า กล้าทำก็กล้ารับผิดชอบ เรื่องกามนี้มันยากที่คนจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก คนชั่วมักจะเข้าข้างตนเอง แบบว่าเราบังเอิญครอบครัวเป็นนักสร้างบ้าน สร้างถนน สร้างวัด ก็เลยรู้อะไรลึกๆๆมาบอกกัน ให้ได้รู้ในสิ่งที่ได้รู้และได้ประสบการณ์ นะขอให้มีศรัทธา ทำดีย่อมได้ดี

BosphorusIstanbulTurkey

หากมนุษย์สร้างสังคม ทำชั่วได้ดี แผ่นดินก็ไม่เอาด้วยเช่นกัน เมื่อนั้น ความสุขจะไม่มีในทุกคนที่มีสังคมรูปแบบนี้ คนดีจึงต้องมีธรรมะเรียนอ่านเพื่อตายเป็น ตายแล้วไปไหนไม่สำคัญเท่ามีความรู้ นรก สวรรค์ จะได้สำนึกแล้วยอมรับกติกาสังคม จนตนเอง เป็นกัปตันชีวิต พาตนเองและบริวารไปพบเเผ่นดินใหม่ เช่น เรื่อโนอาร์ซึ่งมีปลาตะเพียน ปลาโลมา ปลาวาฬ ปลากระเบนปลาบึก นำพามาส่งให้ทับหน้าของเราคือ ปลาจ๊ะ บางทีดึกๆๆมาโดดโชว์ให้เราชมจนต้อง จุ๊ๆๆ อย่าดีใจมากไป มาเจอเจ้าหญิงของเราเป็นอดดีใจไม่ได้ กระโดทักทาย โผล่มาจนอาจเกิดอันตรายต่อตนเองก็เผลอไปทุกที นี่คือการทำดีทุกๆๆชีวิตก็รักเราพวกสัตว์ร่วมโลกเหล่านี้จะดีใจทุกครั้งที่ได้พบ คนมีบารมีรัศมีเทพรัศมีธรรม การกระทำแบบทดลองด้อยตนเองนี้เป็นการฝึก…ผลกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมที่ทำไปเเล้วจะได้แบบไหน จึงเป็นหน้าที่ของเหล่ากุมารีที่ต้องมาศึกษาเล่าเรียนกัน

Java barb

ปลาตะเพียน โลมา บึก กระเบน ปลามังกรตัวใหญ่ๆนั้นมีอยู่จริง

มีคนอาจสงสัยเรือโนอาร์มาที่นี่ลอยตามน้ำมาเองรึเช่นไร มีพี่ปลานำพามาส่งให้ค่ะ ด้วยเชือกป่านคล้องเรือ ความลับจักรวาลได้เปิดเผยแล้ว ปลาอัจฉริยะภาพเหล่านี้จะอาศัยตามลุ่มน้ำโขงใกล้ๆๆพระอาริยะบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ งานบุญใหญ่ๆๆมักจะแปลงร่างมา..นมัสการพระสารีลิกธาตุ ลุ่มน้ำอิระวดีก็มีอยู่มาก คือใต้แผ่นดินที่เราอาศัยเหล่าสัตว์ใหญ่ๆๆเขาไปมาหาสู่กันได้ โพไซดอนมีจริง นางเงือกมีจริง พญานาคก็มีจริง แอตเเลนติกก็มีจริง ประวัติศาสตร์ที่ชาติต่างๆๆจารึกไว้ก็มีจริง คนรุ่นเก่าๆๆจะย้อนมาเกิดใหม่บนโลก ซึ่งราชวงศ์ต่างๆๆมักจะจารึกไว้เป็นนิทานเล่าสืบทอด กันมาสกิดใจคนมาเกิดใหม่ บางทีร้องเพลงมาโดนๆๆ ในอดีตเราเกิดมาแบบไหนจะแตกต่างกันตาม เจตสิกของเรา การอยู่เงียบๆๆคนเดียวแต่ไม่ได้สันโดษจนไม่สนใจอะไร สนใจรู้เรื่องทั้งหมดแล้วช่วยตามกำลังตน หากทำไม่ได้เกินฐานะก็ปลงซะเเม่จำเนียร!!! แม้เทวดาบนสวรรค์ก็มาปรากฏตัวบ่อยๆๆ ที่โลกของเราเหมือนเหล่งท่องเที่ยวของโลกวิญญาน ซึ่งเป็นธรรมชาติเราอาศัยร่วมกันได้ แค่เคารพกันและกัน อิจฉา ริษยา โลภ โกรธ หลง มานะ โทษะ นั้นคือความจริงที่ทำลายมนุษย์หากอคติ อธรรมมาครอบงำก็ตายทุกคนไม่เว้นโลกวิญญาน

Library cell Zeus in Ephesians Library cell Zeus in Ephesians

สำหรับการเยือนสาธารณรัฐตุรกีของนายกรัฐมนตรีไทยยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและเพื่อ แสวงหาความร่วมมือในการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวร่วมกันและในสาขาต่างๆๆที่มีศักยภาพอันเป็นจุดเเข็งในการกระตุ้นสาธารณรัฐตุรกีให้มีการคล่องตัวในการเจริญเติบโตทั้งด้านเศษฐกิจ มีอาหารเพียงพอ การก่อสร้าง การอุตสหกรรม พลังงานทดแทน และด้านการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีตุรกี นาย อับดุลลาห์ กึล (Mr.Abdullah Gu )เป็นอันดับแรก

Y-PESIDENT TURKEYY-PT Abdullah Gul

หลังจากนั้นได้พบกับ นาย เรเจป ไตยิป เอร์โดอัน  นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐตุรกี ณทำเนียบสาธารณรัฐตุรกี และการหารือนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มเล็กและในรูปแบบการหารือเต็มคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน โดยเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะทำให้ตุรกีหันมาสนใจการลงทุนเป็นหุ้นส่วนการผลิตสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบและร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและร่วมลงทุนด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล พลังงานทดแทน อุปกรณ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจเอสเอ็มอี อีกทั้งการกระชับความเป็นพันธมิตรในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และอาเซียนด้วย

จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลง 3 ฉบับ คือ

1)สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

2)แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ตุรกี

3)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมนักการทูตระหว่างสถาบันการต่างประเทศของไทยกับตุรกี

พร้อมแถลงข่าวร่วมกัน หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐตุรกี นาย เรเจป ไตยิป เอร์โดอัน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย น.ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะ พร้อมกับได้นำพาชมช่องแคบ บอสฟอรัส  สาธารณรัฐตุรกี อีกด้วย

y-turaky (6)y-t4y-turaky (8)Strait of Bosporus, turkey y-Bosporus Strait, Turkey. (2)y-Bosporus Strait, Turkey. (3)

Strait of Bosporus ,Republic of turkey

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปพบกับนักศึกษามุสลิมไทย ซึ่งถือว่าเป็นความหวังในการนำร่องภารดรภาพ โดยการนำความสงบสันติสุขสู่ประเทศไทย อันเป็นความหวังใหม่ของกลุ่มเยาวชนมุสลิมไทยใหม่ หัวใจรักในระบอบประชาธิปไตย เราคุยกันได้ เราเจรจากันด้วยเหตุผลด้วยสันติภาพของสังคมเป็นหลักชัยให้พี่น้องได้ดื่มด่ำ เสรีภาพ ภารดรภาพสร้างได้ด้วยมือเรา ประชาชนไทยผู้เสียภาษีให้รัฐบาลไทยชาวพุทธกว่า95%หวังว่าเยาวชนมุสลิมไทยใหม่ เหล่านี้จะสร้างภาคใต้ของไทยให้สู่เข้าสู่กระบวนการความหวังแห่งศรัทธาด้วยการนำแสงสว่างแห่งคุณธรรมที่ถูกต้องในประเทศเจริญแล้วของมุสลิมในระบอบประชาธิปไตยในหลายๆๆรูปแบบนั้นกลับสู่แผ่นดินไทย เพื่อวางรากฐานคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมประเทศแม่แบบ ภารดรภาพ ทั้งสหราชอาณาจักร เยรมัน และอาณษจักรออสโตมันแบบสาธารณรัฐตุรกีแห่งนี้ในรุ่นต่อไปด้วยการลงมือสร้างสังคมภารดรภาพให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยให้จงได้ จากประสพการณ์เห็นของจริงในประเทศมหาอำนาจต่างๆๆนั้นทุกชนชั้นทุกศาสนาอาศัยร่วมกันได้อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ (ซึ่งประเทศไทยทำมาก่อนหลายชั่วอายุคนแล้วนั้น แต่มีคณะรัญฐประหารมาแบ่งแยกให้ไทยฆ่าไทยทำลายกันและกันนับจากสงครามโลกครั้งที่2เป้ฯต้นมากว่า 60ปี)นานแค่ไหนขอให้ลงมือทำยึดมั่นในการทำดี เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย นำชาติไทยสู่ สันติภาพกลับสู่วันวานได้ในอนาคต ด้วยความรู้จากประเทศที่เจริญแล้ว จากการส่งมุสลิมไทยไปเล่าเรียน มูลนิธิไหนก็เงินคนไทยทั้งนั้น มารีดไถเอาปล้นไปให้เยาวชนด้วยความหวังแห่งศรัทธาจะเกิดขึ้นในสักวัน เยาวชนมุสลิมใหม่เหล่านี้จะนำสิ่งดีๆๆนั้นมาใช้ปฏิวัติประเทศไทย (ไม่ใช่รัฐปัตตานีที่ล่มสลายแล้ว แต่เป้นการเดินหน้ามีคุณภาพชีวิต จากสัมมาอาชีพ ตามหลักศาสนาที่แท้จริงนำมาใช้ให้เป้นผลต่อตนเองและครอบครัวไม่เป็นเหยื่อของคนไม่ดีแบบเดิมๆๆเช่นนักการเมืองปัจจุบัน เวลาหาเสียงค่อยเห็นหน้า )สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง ไม่ผึ่งใครทำได้แล้วช่วยคนอื่นต่อด้วยการศึกษาเท่าเทียมกัน ใช้ภาษากลางของประเทศนั้นๆๆสื่อสารกันให้เข้าใจไม่เพี้ยนไป ทำให้ยกระดับตนเองได้ให้เท่าทันนานาอารยะประเทศ ผงาดเทียมชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจในที่สุด

thai s-turkey (1)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบกับนักธุรกิจเอกชนไทย เพื่อทราบผลการค้าการลงทุนและทิศทางที่เหมาะสมในด้านช่องทางการค้าการลงทุนต่อไป

turkey 2BosphorusIstanbulTurkey

 5ก.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอุโมงค์รถไฟ  โครงการอุโมงค์ Marmaray   สถานี Yenikapi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟ New Silk Road  สร้างขี้นเพื่อเชื่อมโยงฝั่งทวีปเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน จากกรุงลอนดอนถึงกรุงปักกิ่ง เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเปิดให้บริการในปี ค.ศ2015

Marmaray turkey (2)

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไทย น.สยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะเยี่ยมชมมัสยิดสุลต่านอะห์เม็ต(บลูโมส) นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี // PM Yingluck, Official Visit Masjid Sultanmehmed(Blue Mosque) Istanbul Turkey

The Blue Mosque (2) The Blue Mosque

และการเยี่ยมชมตลาดแกรนด์บาซาร์ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย  โดยมีคณะรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีและผู้มีอำนาจในอาณาจักรออสโตมันแห่งนี้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวขอบพระคุณท่านผุ้มีอำนาจในประเทศมหาอำนาจแห่งนี้รวมทั้งผู้มีอำนาจในโลกมุสลิมประเทศต่างๆๆซึ่งเมตตาปราณีต่อ นายกรัฐมนตรีคนสวยของเรา ภารดรภาพคืองานของเรา สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยกินได้ ไชโย ๆๆๆ

???????????????????????????????f-tIstanbul Ceramic Grand Bazaar Turkey marketgand-bazaar-istanbul-turkeyGrand-Bazaar

สาธารณรัฐตุรกี ถือเป็นการเปิดตลาดใหม่  สำหรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย หลังจากหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งในระหว่างประเทศไทยโดนสภาวะรัฐประหาร19ก.ย2549 ทำให้ประเทศไทยวุ่นวายภายใน ทำให้การลงทุนและการท่องเทียวซึ่งเคยได้ประโยชน์อย่างมากในอดีตของทั้งสองประเทศขาดช่วงไป จนประเทศไทยสงบดีแล้วจึงมาสานสัมพันธุ์ไมตรีรื้อฟื้นอดีตมุสลิมไทย-ตุรกี ขึ้นมาใหม่ให้ดำเนินต่อไปให้อย่างแน่นแฟ้นไม่ขาดช่วงอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด สาธารณรัฐตุรกีนับเป็นจุดเชี่อมต่อระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่มีแนวคิดสายกลาง ในระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง เอเชียกลาง บอลข่าน รวมถึง OIC ด้วย

y-turaky (2)

  ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำภาคเอกชนจากสภาธุรกิจ และสมาคม ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาพลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว สาขาการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสาขาการก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมคณะ เพื่อเปิดโอกาสและแสวงหาลู่ทางการลงทุนทั้งในโปแลนด์และตุรกีด้วย

y-turkey (11)y-turkey (12)

ข้อหารืออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตุรกี มีดังนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีที่ได้พบนายกรัฐมนตรีตุรกีอีกครั้งหลังจากที่ได้พบกันระหว่างการประชุมBali Democracy Forum เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทย-ตุรกีมีความราบรื่น โดยในปี 2561 ซึ่งเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี 60 ปีจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งการพบปะกันในครั้งนี้มีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมโดยจะได้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

Turkey_Istanbul_Bosphorus_Bridge_1

ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลง FTA ไทย-ตุรกี โดยเริ่มต้นศึกษาความเป็นไปได้(Joint feasibility study) ร่วมกันก่อน และเห็นควรที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมใน5 ปีข้างหน้า โดยหาแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อขยายมูลค่าการค้าและการติดต่อให้มากกว่า1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในการเยือนครั้งนี้ได้นำภาคเอกชนไทยในด้านต่างๆอาทิ พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารฮาลาล ก่อสร้าง และสิ่งทอเพื่อแสวงหาลู่ทางการลงทุนใหม่ๆ

Istanbul-Turkey4Bosphorus Istanbul,Turkey

ในด้านที่ตุรกีมีศักยภาพ   ความเชื่อมโยงทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจ้งว่าไทยจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท  ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงลาวและจีน รวมไปถึงรัสเซียและยุโรปเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของประชาคมอาเซียน และไทยยังสนใจที่จะพัฒนาตุรกีเชิญเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับโครงการNew Silk Road ของตุรกีเพื่อเชื่อมทวีปเอเชีย-ยุโรปด้วย  

temple_of_artemisLibrary cell Zeus in Ephesians

temple of artemis(Isis= Goddess of fertility) and Library cell Zeus in Ephesians

การท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายยินดีที่ประชาชนเดินทางติดต่อกันมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ทั้งสองประเทศประกาศยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาให้แก่กันนอกจากนี้รัฐบาลไทยได้วางแผนที่จะเปิดสถานกงสุลประจำเมืองอันทาเลียและนครอิซเมียร์เช่นเดียวกับฝ่ายตุรกีได้วางแผนจะเปิดสถานกงสุลที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการติดต่อระหว่างประชาชนตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในอนาคต  

t-t istanbul tramway1-troy wall pastTroy_Wall_Turaky

Troy_Wall_Turaky

turkey 2 istanbul7Sarsala Beach ,Dalaman,Mugla_turkey_08 turkey_09 istanbul3turkey_11

การศึกษาและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความขอบคุณรัฐบาลตุรกีที่มอบการศึกษาให้กับนักเรียนไทยทุกปีและฝ่ายไทยยินดีที่จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตุรกีเช่นกัน และเมื่อต้นปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับAnkara University ของตุรกีจัดตั้งศูนย์ตุรกีแห่งแรกในประเทศไทยที่วิทยาเขตปัตตานี ด้วย

Istanbul Turkey 1-turkey highwaysperapalace istanbul4i-turkey istanbul8

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือเต็มคณะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีตุรกีเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลง จำนวน 3ฉบับ ได้แก่

1. สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

2.แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ตุรกี

3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกอบรมนักการทูตระหว่างสถาบันการต่างประเทศของไทยกับตุรกี   

y-t2

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีตุรกี ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายกรัฐมนตรีแถลงดังนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณนายกรัฐมนตรี แอร์โดอาน แห่งตุรกีซึ่งให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางเยือนตุรกีครั้งนี้อย่างอบอุ่นและชื่นชมตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่รวมความเจริญยุคใหม่และอารยธรรมยุคเก่าได้อย่างลงตัว

y-turaky (10)

อีกทั้งเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ไทยสนับสนุนตุรกีตามแนวทางประชาธิปไตยและรัฐบาลตุรกีที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังยินดีที่ได้มาเยือนอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกีดำเนินมากว่า55 ปีไทยและตุรกีต่างเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในหลายมิติ และในวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีตุรกีต่างเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในอนาคต แผนปฏิบัติการร่วมไทย-ตุรกีซึ่งได้ลงนามกันไปนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการขยายความร่วมมือในทุกมิติสำหรับการขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ไทย-ตุรกีในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันภายใน5 ปีข้างหน้าด้วยเหตุนี้การเดินทางเยือนตุรกีครั้งนี้จึงมีคณะนักธุรกิจไทยเดินทางร่วมคณะและสนใจที่จะแสวงหาความร่วมมือในด้าน พลังงาน อาหาร และการท่องเที่ยว

turkey

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ย้ำกับนายกรัฐมนตรีตุรกีว่าจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ตุรกี ทั้งสองประเทศต่างเคารพถึงความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณนายกรัฐมนตรีตุรกีที่เข้าใจและสนับสนุนไทยต่อการสร้างความสงบสุขแก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยรวมถึงขอบคุณนายกรัฐมนตรีตุรกีที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนไทยซึ่งเด็กเหล่านั้น

ISTANBUL2

ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้และการมอบการศึกษาของตุรกีจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กเหล่านั้นนำกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงดินแดนยูเรเซีย ไทยยินดีที่จะสนับสนุนโครงการ New silk road ของตุรกีเพื่อเชื่อมโยงเอเชียและยุโรปด้วยเส้นทางรถไฟผ่านตุรกีและชื่นชมโครงการพัฒนาอุโมงค์รถไฟ Marmaray ซึ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม

cottagebosf1

ในส่วนของประเทศไทยได้มีโครงการลงทุนกว่า 66พันล้านเหรียญสหรัฐฯในการพัฒนาด้านการขนส่งและจะสนับสนุนโครงการ New SilkRoute ภายใต้กรอบ ACD ซึ่งหากสองโครงการนี้บรรลุผลจะช่วยเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลาง กับยุโรป และแอฟริกา ผ่านเส้นทางของตุรกีทั้งนี้นายกรัฐมนตรียินดีสนับสนุนตุรกีในการเข้าเป็นสมาชิก ACD

Istanbul-Turkey3Istanbul-Turkey6ForumIstanbul_denizdibi IstanbulShopping_1Istanbul-Turkey2marketgand-bazaar-istanbul-turkeyistonbul city

city hall in Istanbul-Turkey

y-turaky (3)

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณนายกรัฐมนตรีตุรกีที่เป็นเจ้าภาพที่ดีเยี่ยมและหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีตุรกี ในการเยียนประเทศไทยในอนาคต

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนสาธารณรัฐตุรกี อย่างเป็นนทางการ ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค2556

PMThailandyingluck-Turkey1y-turkey (1)y-turkey (2)Thailand-and-Turkey3Thailand-and-Turkey2

Thailand PM yingluck shinawatra meeted  -PESIDENT Republic of Turkey Mr.Abdullah Gu

Y-PESIDENT TURKEYY-PT Abdullah Gul

Thailand PM yingluck shinawatra meeted PM Republic of Turkey Mr.Recep Tayyip Erdogan  Two leaders meet to discuss and make mou3  issue with white together and Guided to Strait of Bosporus, Republic of turkey

y-turaky (9)y-turaky (2)y-t4y-turkey (11)y-turaky (8)y-turkey (4)y-Bosporus Strait, Turkey. (1)y-Bosporus Strait, Turkey. (4)y-Bosporus Strait, Turkey. (3)

 5 july 2013  Prime Minister Yingluck Shinawatra visited the tunnel project. Yenikapi Marmaray as part of the New Silk Road railway built to link the rise of Asia and Europe together. From London to Beijing. To further develop the information infrastructure. Transportation between Thailand and the ASEAN region. Is currently under construction. Will be available in 2015.

Marmaray turkey (5)Marmaray turkey (2)Marmaray turkey (3) Marmaray turkey 4Marmaray turkey (1)

PM Yingluck shinawatra Visited  Masjid Sultanmehmed(Blue Mosque) Istanbul Republic of Turkey

The Blue Mosque (3)y-The Blue Mosque (5)y-The Blue Mosque (4)y-t3a y-turaky (4)y-turkey (14)y-The Blue Mosque (2)y-turaky (1)y-The Blue Mosque (3)

Thailand PM yingluck shinawatra return to Thailand by the Government of Turkey to come to warm it.

y-t y-turkey (7)y-turkey (9)y-turkey (5)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Poland 3-5 july 2013

pmap-1poland-vacation

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมสตรีคนแรกของประเทศไทย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนสาธารณรัฐโปร์เเลนด์และสาธารณรัฐตุรกี ตามคำเชิญชวนของผู้นำทั้งสองประเทศ หลังจากได้พบกับนายกรัฐมนตรีโปร์แลนด์ใน เวทีอาเซม(ASEM9= The 9 Asia-Europe Meeting 5-6 November 2012 )9ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ พบนายกตุรกีในเวที Bali Democracy Forum ,อินโดนีเซียเมื่อเดือนพ.ย. ปี2555 

y-p (3)

นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนโปแลนด์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และแสวงหาลู่ทางการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ พร้อมเปิดตลาดการค้าการลงทุนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปกลาง http://news.voicetv.co.th/thailand/74454.html

Thailand PM yingluck shinawatra Visited Republic of Poland 3-5 july 2013

europe_map_politicalbwp

สำหรับการเยียนทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการนี้เพื่อเปิดตลาดการค้าการลงทุนเพื่อรองรับการบุกตลาดยุโรปในอนาคต ประเทศโปแลนด์เดิมเป็นประเทศในอาณานิคมของรัสเซีย เมื่อสงครามโลกครั้งที่2 ทหารนาซีบุกประเทศทำให้ประชากรเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้กว่า 6ล้านคน ซึ่งเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ที่เจ็บปวด หลังจากนั้นมาได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรวดเร็วและมีจุดยืนจุดนี้หนักแน่นมากซึ่งเป็นที่ชื่นชมของสังคมโลกอย่างมากในจุดเด่นอันสำคัญนี้

y-p litc

แม้ค่าแรงต่ำแต่ก็ได้พยายามพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีความรู้ได้รับการศึกษาเทียบเท่ายุโรป ทำให้มีรายได้มีงานทำ คุณภาพพื้นฐานทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาปัจจัย4จนบัดนี้ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาคมโลกในการสร้างสภาวะผู้นำอันแข็งแกร่งทดแทน ความเจ็บปวดจุดด้อยในอดีตโดยการนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ อีกทั้งสาธารณรัฐโปร์แลนด์ยังมีแหล่งจดทะเบียนมรดกโลกไว้12แห่งเลยทีเดียว โดยเฉพาะ Masurian Lake District- Poland ซึ่งยังสวยงามเป็นประเทศหนึ่งเดียวในยุโรปที่จะต้องมาพักผ่อนในวันหยุด

VistulaRiver

ประเทศไทยและสาธารณรัฐโปร์แลนด์ได้สานสัมพันธ์ไมตรีทางการค้าการลงทุนมายาวนานกว่า 40ปี และในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำประเทศไทย ได้มาเยียนกรุงวอซอร์ สาธารณรัฐโปร์แลนด์ ซึ่งผุ้นำทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกันอย่างเป็นทางการ และนายกรัฐมนตรี โปร์แลนด์ นายโดนัล ทุสค์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีไทยอาทิ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนักลงทุนภาคเอกชนจากไทย 32 รายจากสาขาอาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว สุขภาพ และยานยนต์ ที่สนใจลงทุนในโปแลนด์ ผู้ติดตามอย่างอบอุ่น   

Modern tram on a street of Warsaw, Poland poland_sr

พร้อมรับการแสดงเข้าร่วมพิธีการแสดงความเคารพจากกองทหารเกียรติยศสาธารณรัฐโปร์แลนด์ จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศหารือข้อราชการ และแถลงข่าว ร่วมกันโดยทั้งสองผู้นำได้ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนการค้าการลงทุนร่วมกันอย่างรอบด้าน และ เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจาก 700 กว่าล้านดอลล่าห์สหรัฐในปัจจุบันให้เป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปี(ปี 2561) และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น

eu-obgs warsaw poland

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป พร้อมสนับสนุนการลงทุนเพื่อเป็นรากฐานสู่สหภาพยุโรป เเละประเทศโปร์แลนด์มีชายแดนติดต่อกันกว่า7ประเทศในยุโรป อันเป็นยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งประชาคมยุโรปและประชาคมโลกมุสลิม ขณะเดียวกันได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีรายการขึ้นทะเบียนไว้กับUNESCO เพื่อเป็นมรดกโลกกว่า12รายการเเหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโลก และเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหม่

Warsaw-Poland-Eastern-Europe

จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศ เป็นประธานในพิธีลงนามความตกลง3 ฉบับ ได้แก่

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกสำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์

2. หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทโปแลนด์

3. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ Polish Agency for Enterprise Development (PAEP) เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ก่อนเปิดการสัมมนาทางเศรษฐกิจ.

y-p6

 4ก.ค2556นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศไทย นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนของภาคเอกชนไทยในโปแลนด์ โดยผู้แทนจากบริษัท ส.ขอนแก่น และ Thai Union Group และการร่วมกิจกรรม Business Forum “Polish – Thai Cooperation: The Way Forward” พร้อมการศึกษาดูงาน จับคู่ทางธุรกิจ และพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานที่มีศักยภาพของโปแลนด์ตามสาขาธุรกิจ 

warsaw-poland-building loop-ramps-of-poniatowski-bridge-in-warsaw-poland

สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดกับประเทศในยุโรป 7 ประเทศ จึงสามารถเป็นประตูสู่ยุโรปได้ มีระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและใหญ่เป็นอันดับ 9 ในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยโปแลนด์ได้รับผลกระทบน้อยมากจากวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซน ทำให้โปแลนด์เป็นตลาดเกิดใหม่และเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคยุโรปในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา

Poland_Gdansk_stadiumPoland_warsaw_stadiumnational-stadium-in-warsaw-poland-for-Euro-2012 National-Stadium-Warsaw

นอกจากนี้ โปแลนด์ยังมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมและเหล็กกล้า เครื่องจักรและยานยนต์ การเกษตรและการแปรรูปอาหาร การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการที่รัฐบาลโปแลนด์ปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย (Look East Policy) เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์และให้สอดรับกับความสนใจของภาคเอกชนโปแลนด์ที่มุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างพันธมิตรใหม่ และศึกษาความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของโปแลนด์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับไทย พร้อมเป็นการเปิดโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆอีกด้วย

warsaw-poland-slasko-dabrowski-bridge-vistula-river

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดรายการ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐโปแลนด์ อย่างเป็นทางการ โดย นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรก ในรอบ 40 ปี ของผู้นำไทย ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเยือน เพราะเป็นประเทศที่สวยงาม อีกทั้ง โปแลนด์ เป็นประเทศที่มีศักยภาพติด 7 ประเทศ เหมาะแก่การส่งสินค้าออกในกลุ่มประเทศ EU และยังเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยและอาหารไทย ซึ่งในครั้งนี้ ถือโอกาสนำภาคเอกชนไทย 5 บริษัท เข้ามาลงทุนที่นี่ โดยได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนเรื่องประชาธิปไตยนั้น ส่วนตัวคิดว่า สามารถแชร์ร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศได้ รวมถึงเรื่องพลังงาน และอุทกภัยด้วย

y-p (2)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ไทยได้ยกระดับกลไกกระทรวงต่างประเทศ ในการติดตามความร่วมมือด้านกรรมาธิการร่วมและได้เชิญ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ไปเยือนประเทศไทย พร้อมทั้ง ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าภายใน 5 ปี 1 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วย

y-p (4) y-POL

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรเยียนสาธารณรัฐโปเเลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-5ก.ค2556 พร้อมทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว กรุงวอซอร์  2013

y-p5y-pol2jpgy-pol1y-p3y-p7y-p (2)P-yy-pObrazy-wp  poland-warsaw-vistula old-town-square-warsaw-polandmovingto_warsaw_poland_old maket polonia-tren-electrico-pesaBMW-train-subway-poland2-thumb BMW-train-subway-poland-1 eic polish trainetc ptetc pt1jpg tramWP11Warsaw_-_Poland  Slavic-Warszawa_q1Kazimierz-Dolny-Old-Town-Marketwppoland-warsawroadwptomb_unknown_soldier_warsaw_poland govuntitledPOL_Lazienki_Park_Warsaw_1warsaw_contrats pwarsaw_1warsaw-poland-russiamtw-pmotorway-and-railroad-urban-infrastructure-scenery-in-warsaw-polandWarsaw__Poland-Warsaw-5Masurian Lake District- Poland???????????????????????????????

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

17ก.ค2556 ประชาชนไทยกับการต่อสู้ภายในประเทศเพื่อสกัด…ไทยฆ่าไทยในเรื่อง…ข้าว

17ก.ค2556 หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำกระทำการจะฆ่าคนไทยใจกลางเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร2ปีซ้อนระหว่างปีพ.ศ2552-2553แล้วนั้น ตอนนี้พ.ศ2556พวกเขาได้หันกลับมามาฆ่าชาวนาไทยทั้งเป็นให้ตายติดดินให้โง่ จน เจ็บต่อไปโดยไม่ให้โงหัวขึ้นมาลืมตาอ้าปากให้มีระดับในสังคมไทย มาเดินปนเปื้อนอุจาดตา ก่อให้เกิดกวนอารมย์ยี้ คนจนสกปรก ด้วยความแค้นที่ชาวนาและคนจนรากหญ้า ชนชั้นแรงงานประเทศไทยนั้นไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์

y-european-commission-rthk สิทธบัตรข้าวไทยจากสมาพันธุ์ยุโรป2555

บันทึกประเทศไทยวันนี้กำลังอยู่ในช่วงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย เนื่องจากข้าวคือพืชเศษฐกิจอันดับหนึ่งในการส่งออกของประเทศไทยเป็นรายใหญ่ของโลก ดังนั้นจึงถูกฝ่ายค้านและNGO หน่วยต่อต้านโลกทุกประเภทซึ่งมีกระจายออกไปป่วนโลกโดยองค์กรต่างประเทศให้การสนับสนุนเพื่อโจมตีประเทศต่างๆๆให้เศษฐกิจถดถอย ยอมจำนนไม่ให้มีสินค้าแบนด์ของตนเอง การจดลิขสิทธิ์ต่างๆๆนั้นต้องสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เป็นการแย่งชิงผลงานคนอื่นๆๆภูมิปัญญาชาวโลกผู้ผลิตของแท้ทั้งผลิตได้เองทำเองแต่ไม่ให้ขายเอง ผลจากการทำแบบบนี้ทำให้สหรัฐไปใช้สารเคมีทดแทน ดังตัวอย่างเครื่องสำองค์ต่างๆๆและผลิตภัณฑ์การเกษตรวัตถุดิบในการนำมาใช้ ทำให้เกิดสารพิษตกค้างแพ้เครื่องสำองค์ และอื่นๆๆ รวมทั้งยาต่างๆๆเป็นพิษต่อร่างกายตายผ่อนส่งนั้นมาจากสารเคมี ปุ๋ยบำรุงข้าวจากแนวคิดสหรัฐอเมริกาและสาวกพรรคประชาธิปัตย์และเเก็งส์อำมาตย์ ซึ่งที่ผ่านมาในยุค คมชคณะปฏิวัติ 19 ก.ย2549และยุคนายอภิสิทธิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครมาตรวจนี่โน่นนั่นขององค์กรอิสระจากรธน50รวมNGOสายปฏิบัติการป่วนกวนโลกนี้เลย เพราะพวกเขาเอื้อประโยชน์ให้ฝรั่งชาติตะวันตกมาเอาสิ่งต่างๆๆไปได้สะดวกโยธิน ทั้งเงินภาษีจากงบประมาณกู้มาโกย กู้มาแบ่งเค๊กกันแม้สปาไทยตอนนี้เดี๋ยวฝรั่งมาอ้างลิขสิทธิ์ว่าของเขา ทั้งๆๆที่เกิดขึ้นมาจากประเทศไทยภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม เพลงต่างๆๆตอนนี้อ้างลิขสิทธิ์หวังกินเฉพาะชาตินี้ทำให้การพัฒนามนุษย์โลกไปยังภูมิภาคอื่นๆๆนั้นไม่ได้ผล เพราะดนตรีและศิลปะนั้นเป็นการนำร่องอันดับต้นๆๆของการปูพื้นฐานคุณภาพชีวิตประชากรโลกให้ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ จากทวีปที่เจริญแล้วไปยังทวีปที่กำลังจะเจริญรอยตาม หากอยากเป็นเทวดานางฟ้าต้องให้ดนตรีและศิลปะเป็นการกุศล ฝังในเวปต่างๆๆได้ให้เป็นสาธารณะ รูปจะงาม สวยเสียงเพราะเพราะพระเเม่สุรัสวดีคุ้มครอง มิใช่เทวดาชั้นต่ำคนธรรพ์ต้องเอาเงินทุกครั้งรูปกายก็ดำเป็นอีกา ปากคอร้ายกาจ จัดจ้านกร้านชีวิต ชาติสกุลต่ำ การให้คือการพัฒนาคุณภาพเจตสิก สิ่งไหนไม่ดีไม่ทำ ทำแต่สิ่งดีมีประโยชน์และให้แต่สิ่งดีปราณีตแด่ชนทั่วไปนี้คือชาวพุทธ และวิถีคนเจริญแล้วเขาทำกัน

rice f (5)

ต่อมามียุคไทยรักไทยใหม่โดยพรรคเพื่อไทย ซึ่งคมชคณะทหารปฏิวัติ 19ก.ย2549และพรรคประชาธิปัตย์ต้องสกัดดีดออกไป พอรัฐบาลมีนโยบายจำนำข้าว ทำให้คนในสายอำมาตย์เก่าเสียรายได้ แต่ก่อนการนำส่งออกข้าวนั้นมีคณะตรวจสอบของประเทศไทยและประเทศต้นทางทุกประเทศอยู่แล้ว ทำมานาน3ชั่วอายุคนเป็นอย่างต่ำ ตอนนี้เกิดปัญหา การลับลอบค้าขายข้าวเถื่อนของพรรคประชาธิปัตย์แก็งส์ สายอำมาตย์ รวมทั้งข้าวของASTV สันติอโศก และสาวกของเขาที่กระจายไปอาศัยตามจังหวัดต่างๆๆตามนโยบายยึดประเทศไทยของคณะปฏิวัติ 19 ก.ย2549เป็นเสื้อเหลือง หน้ากากขาวทั้งมุสลิมและคนจีนคอมมิวนิสต์ CIA พรรคประชาธิปัตย์ พวกลักลอบค้าขายสินค้าเถื่อนได้นำข้าวมาใส่ถุงและขายตรงเองโดยไม่ส่งให้อย.กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบก่อน ไม่ผ่านกรมสินค้าส่งออกไม่มีทะเบียนส่งสินค้า จำได้ไหมช่วงต่อสู้กับคมช19ก.ย2549พวกเขาได้ปล่อยนายทุนไปยึดท่าเรือ ชลบุรีที่ชอบมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดฉากถ่ายทำทั้งจริงและเท็จ พวกเขาทำกับชาวบ้านรอบๆๆท่าเรือขนส่งสร้างฉากขึ้นเองทั้งในเรื่องต่างๆๆทั้งสารพิษจากโรงงานและอื่นๆๆ ทำให้ไม่มีใครไปยุ่งไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ พวกเขาได้ส่งโน่นนี่นั่นไปขายเองเเบบเถื่อนหนีภาษี ทั้งน้ำมันปลาม์ สินค้าด้านเกษตร ไปอียู สหรัฐอเมริกา ช่วงเวลานั้นเรามักจะได้ข่าวกุ้งไม่ผ่านมาตราฐาน ผัก ผลไม้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและอียูได้ส่งกลับมา

rthkข้าวของพ่อ ประเทศไทย

ล่าสุดข้าวASTV ส่งไปสหรัฐอเมริกาได้ออกข่าวข้าวมีสารปนเปื้อนไม่สามารถนำเข้าสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ก็เพราะเป็นข้าวเถื่อนไม่มีที่มาที่ไปของสินค้าจากต้นทางประเทศไทย จึงไม่สามารถนำออกจากท่าเรือปลายทางได้ เพราะณ.เวลานี้พ.ศ2556เป็นการค้าขายรัฐต่อรัฐเท่านั้น ดังนั้นการลักลอบขายสินค้าเถื่อนในโลกใบนี้จึงทำไม่ได้อีกต่อไป ต้องจัดระเบียบเสียภาษีให้ถูกต้องทั้งส่งออกและนำเข้า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้นท่านได้สิทธบัตรมาตราฐานการตรวจสารในอาหารตามแบบสากลตามแนวมาตราฐานของ WHO รึไม่ ท่านเป็นองค์กรที่มีห้องปฏิบัติการผ่านการจดทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรตรวจอย.กระทรวงสาธารณสุข กรมมาตราฐานสินค้าแล้วรึไม่ ห้องตรวจสารปนเปื้อนในอาหารมีใบทำการซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยไหม มาตราฐานการตรวจสินค้าใช้ตามระบบสากลโลกรึเปล่า จึงตรวจโน่นนี่นั่นเอง แบบลุเเก่อำนาจ  อยู่ก็แถลงข่าวได้เอง แม้จริงไม่จริงก็ควรให้ลายละเอียดใบแสดงผลการตรวจ ห้องปฏิบัติการตรวจต้องมีลายเซ็นต์รับรอง รวมค่าตรวจการด้วยหากไปจ้างเขาโดยไม่มีห้องปฏิบัติการเอง ข้าวไทยมิใช่ทำเล่นๆๆใส่ถุงแล้วเอาไปขายได้เลย รู้ซะใหม่นะ ความรู้อัพเดทในเรื่องข้าวห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารของท่านนั้นต้องระบุที่มารายละเอียดการตรวจ ขั้นตอนการเก็บมาตรวจจากแหล่งใด มีใบอนุญาตทำการไหม ทั้งการตรวจในประเทศและในระดับสากล  หากไม่แจ้งที่มาห้องตรวจก็จบแล้วค่ะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(ของนัง รสนา โตสิตระกูล สวสรรหารึเปล่า เเก็งส์ป่วนNGOเด็กอำมาตย์ ประเวศ วะศรี -อานันท์ -สุเมธ-จิรายุ ทรัพย์สิน -เปรม) ท่านต้องโปร่งใสพอโดยการเชิญคณะรัฐบาลไทยไปเยี่ยมชมการตรวจสินค้าในห้องปฏิบัติการของท่าน นะหากจะมาเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง อย่ามาตีกินในช่วงนี้เลยค่ะคุณ ทำให้มันสว่างๆๆเถอะค่ะและตรวจอะไรๆๆนั้นควรมีการตรวจให้สม่ำเสมอด้วยนะค่ะ ก่อนแถลงข่าวต้องผ่านอย.ตรวจกำกับอีกครั้งด้วย แล้วค่อยเเถลงการณ์มิใช่ไปบีบคนอื่นเขา มันไร้มารยาท เอาให้มันได้มาตราฐานซะที ข้าวสวดมนต์ ข้าวคุณธรรม นั้นก็18มงกุฏโกหกทั้งเพ ข้าวไหนเข้าปากก็เป็นอุจจาระหมดนะเเหละค่ะ อย่าเอาการโฆษณามาใช้เพื่อขายข้าวแพงกว่าคนอื่นๆๆเขา ข้าวคนไทยควรราคาแค่ 50-70บาทต่อ5กิโลกรัมเท่านั้นไม่ควรเกิน100ร้อยบาทด้วยซ้ำ

DSC00660

ข้าวที่ขายตามห้างสรรพสินค้าซื้อได้ ข้าวส่งออกซื้อได้ เพราะมีสมาคมผู้ส่งออกได้ตรวจคุณภาพผ่าน อย.แล้ว ส่วนข้าวในท้องตลาดทั่วไป ทางรัฐบาลก็ต้องออกไปตรวจสอบเพื่อความสบายใจ และคุณภาพมาตราฐานส่งออกแบบเดียวกันนำมาใช้  แต่ข้าวใหม่ๆๆของคนริเป็นชาวนาใหม่ชอบขายแพงกว่าใคร อาทิเช่นข้าวสวดมนต์ ข้าวคุณธรรม ข้าวไฮโดลิก ข้าวปลอดสารพิษที่ทำเองนั้นต้องส่งให้ องค์กรอาหารและยาตรวจสอบก่อนวางขายทุกครั้ง  ร่างกายมนุษย์ย่อมมีธาตุทั้ง4 ดินน้ำ ลมไฟ ให้ประสมประสานกันในร่างกายจึงเป็นมนุษย์ขึ้นได้ เรากินธาตุทั้ง4ไปบำรุงร่างกายของเราเพื่อมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีคุณภาพ(วิชานี้มีในเฉพาะชาวพุทธศาสนาล้วนๆๆ) หากไม่เอาดินแล้วจะกินไปทำไมละค่ะ ทำไมไม่ปั่นเป็นน้ำชีวจิต กินแบบคนแก่คนชราเขาซะเลยละค่ะ ไม่ต้องมาหุงมาเตี้ยวให้เหมื่อยกราม ลิ้นและฟัน คนปกติเขาใช้ชีวิตแบบไหนก็แบบนั้น ชาวนาปลูกข้าวในดินก็แบบนั้น อย่ามาเหยียบขี้ไก้ไม่ฟ่อเลย กระเเดะ เป็นมะเร็งจากการด่ามาก พูดมาก กินอาหารมีเชื้อราไม่ดู ไม่สะอาดมือไม่ล้างปากไม่แปรงฟัน พูดเอาลมเข้าร่างกายแบบนินทากาเล โกงเงินหลวง งาบเงินงบประมาณ คอรัปชั่น ข่มขู่เอาเงินเขา แบล็คเมล์ มาเฟียคุมบ่อน เงินนอกระบบ คุมซ่องเนี่ยเป้นมะเร็ง รวมการด่าทอคนดีๆๆเขาด้วยก็มีเเถมหัวล้านห้วเถิก ปากเบี้ยว ทำเองได้ดีไซด์แบบชีวิตเลย นรกบนดินนี่เเหละ!!!มนุษย์เรานั้นควรกินง่ายอยู่ง่าย กินแล้วถ่ายออกมาทุกเช้า ของเก่าไม่ครั้งค้างให้เป็นสารพัดโรคไงละไม่ยากเลยวิธีบริหารร่างกาย ส่วนปัญหาเรื่องข้าวนั้นแม้ประชาชนจะขายตรงยังไงก็ต้องผ่านรัฐบาลไทยและประเทศต้นทางตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนทุกครั้ง บางครั้งลูกค้าเองก็มาตรวจ ตัวตนที่ตั้งโรงงานรึบริษัทคู่ค้าเอง มาเยี่ยมชมรวมการรับรู้กลไกการผลิต การทั้งบรรจุหีบห่อส่งจนถึงต้นทาง ประเทศไทยมาตราฐานอย่างไรให้ผ่านการตรวจสอบเขาก็จะแนะนำให้ เพื่อเขาจะได้รอรับสินค้าไม่ต้องมาสดุดให้ยุ่งยาก เสียเวลาและโอกาส นั่นเอง คือประเทศไทยนี้เป็นมืออาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนประเทศไทยทั้งประภม มัธยม รวมศาสนาพุทธ95% เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัย โดยสายเลือดเป็นคนที่มีจิตใจดี ปลูกข้าว ผัก ผลไม้ร้องเพลง เต้นรำ ยิ้มร่าเริง ผลิตภัณฑ์เกษตรของเราจึงมีชีวิตชีวา เราค้าขายของดีมีคุณภาพ คัดสรรแต่สิ่งดีๆๆให้ประชากรโลก ข้าวตามร้านอาหารของเราจึงเรียงเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อ เมื่อได้ตักกินก็กลิ่นหอม มีพลังจากสารอาหารในพื้นดินประเทศของเราสะอาด ประกอบไปด้วยแร่ธาตุอุดมสมบรูณ์ คุณภาพจุดเด่นในข้าวไทยที่สำคัญคือ วิตมินB ชนิดต่างๆๆ

rih-eu

ซึ่งหากขาดไปก็จะมีสารพัดโรคตามมา  ข้าวต้องปลูกในดินเท่านั้น ปลูกไฮโดลิกก็สารอาหารไม่ครบ ขัดขาวมากสารอาหารในข้าวก็จะหมดตามไปด้วย ซาวน้ำหลายๆๆครั้งแบบเมียนาย กรณ์ จาติกวณิช ก็จะเอ๋อไปเลยเพราะเเร่ธาตุหมดไปจากน้ำที่ล้างออก น้ำสะอาดในขวดนำมาหุงข้าวเองก็เป็นน้ำตายแล้วไม่มีแร่ธาตุ ไม่ควรนำมาหุงข้าวอย่าสะอาดจนเกินไปอนามัยมากจุดนี้ ท่านจะไม่มีแร่ธาตุบำรุงร่างกาย การหุงข้าวที่ดีต้องหุงจากน้ำปะปาซึ่งองค์กรน้ำในแต่ละประเทศจะปรุงน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชากรของเขาให้ เก่ง โง่ ฉลาดก็มาจากแร่ธาตุในดินเหล่านี้ เมื่อต้มน้ำร้อนๆๆให้เดือดสารพิษต่างๆๆในข้าวและน้ำสารปนเปื้อนต่างๆๆก็จะตายลงและแปรสภาพเพื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ต่อไป เมื่ออาหารต่างๆๆมีแร่ธาตุวิตามินร่างกายก้จะนำไปใช้ได้เลย บำรุงกระดูก ไขสันหลัง เลือด ย่อยสบายลมไม่ตีกลับ และไม่เกิดความร้อนในร่างกายจนเป็นไข้ ถ่ายทุกเช้าก็เอาของเสียในร่างกายออก ไม่คั่งค้างจนเป็นมะเร็งตามส่วนต่างๆๆ ปัสสาวะออกมาตามปกติจากการดื่มน้ำสะอาดก็จะทำให้ร่างกาย ปกติ ยิ้มมีความสุข ออกกำลังกายบ้างเอาสิ่งค้างในไขมันในเลือด ร่างกาย กล้ามเนื้อต่างๆๆขับออก หากทำแบบคิดเองเออเองกินข้าวจากน้ำงั้นไม่ต้องกินข้าวก็แล้วกัน เสียจุดประสงค์ชาวนาหมดเลย หากปลูกด้วยน้ำแบบไฮโดลิกและซาวหลายๆๆครั้งจนข้าวหมดแร่ธาตุ โรคจิตเกินไป คนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อเขาทำกัน ประดิษฐ์ประดอยชีวิตมากเกินไปก็อย่าเกิดมาซะเลยนะ คนเคยเป็นโรคมะเร็งนั้นมักมาจากกินอาหารไม่ได้ตามหลักโภชนากร ไม่มีความรู้ความเข้าใจพอหายก็นึกว่ามาจากดินมันสกปรกรังเกียดคนจนชาวนาเหม็นสาปเขา หารู้ไม่ว่า…เนี่ยแหละแร่ธาตุที่ปู่ย่าตายายชาวนาเขามีเจตนาเพื่อให้ข้าวไทยนั้นนำไปเสริมสร้างร่างกาย หากเอาอีกพวกดัดจริตชนไม่กินเนื้อ ถั่วโปรตีน ก็คิดซะใหม่ว่า เนื้อ นม ไข่ ถั่วนั้นคือโปรตีนที่ร่างกายจะนำไปเสริมสร้างส่วนที่ร่างกายสึกหรอ หากไม่กินขบวนการทำให้ร่างกายซ่อมแซมได้เองนี้จะทำให้เราแข็งแรงเองได้อย่างไร โปรตีนที่เรากินพอประมาณในแต่ละวันนั้นจะทำให้เม็ดเลือดแดงเเข็งแรงไม่หนืดทำให้ไม่เป็นโรคง่ายๆๆ แถมผลิตเม็ดเลือดขาวมาช่วยต่อสู้เซล์ในร่างกายที่เสื่อมโทรมอีกด้วย ไม่กินผัก ต้นหอม กระเทียม หวัด โรคหัวใจก็ถามหา  คนไทย90%เป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนจบจากสายวิทย์ส่วนใหญ่ สื่อมวลชนและคนจบมาทางสายศิลปะจึงมีความรู้ไม่เพียงพอในจุดนี้ จึงออกข่าวเปิ่นๆๆมาให้คนไทยส่วนใหญ๋ในประเทศขำกลิ้งลิงกะหมา รวมตลกศาลรธน ปกครอง อาญาฏีกา สาวกพรรคประชาธิปัตย์หน้ากากขาว หนุมารยึดสนามบิน ยึดทำเนียบปลูกข้าวเลียนแบบพระราชวังสวนจิตรลดา รู้จักเรียนเพิ่มความรู้ให้เท่ากันมันไม่ต้องมาเถียงกันเลยเรื่องกล้วยๆๆ

ds

คือพ่อแม่ปู่ย่าของเราท่านเเข็งแรงเลี้ยงเรามาจนจบดอกเตอร์เนี่ยท่านคงตายไม่ดีเลยใช่ไหมค่ะ ท่านคงจะเลวกันหมดที่นำข้าวมาเลี้ยงลูกจนเป็นไอ้เนรคุณ ข้าวยี้ ผักยี้ เเครอทไม่กิน เนื้อยี้ ต้องมังสวิรัติ ซึ่งนิสัยไม่ดีแบบนี้ ต่อไปเป็นสัตว์หมูหมาแมวไก่ ในอนาคต มนุษย์เรานั้นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ ข้าวน้อยๆๆอาหารเยอะๆๆ มีผัดผัก ปลา หมู ไก่ ตามเมนูแต่ละวันพอประมาณ รึก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียวตามด้วย ผลไม้ น้ำสะอาด หากละลายไขมันและน้ำตาลต้อง ดื่มชาผสมโซดา ละลายหินปูนลำไส้สะอาดก็ น้ำส้มหมักผสมน้ำชา  น้ำมะนาวโซดา น้ำสัปรดโซดา น้ำฝรั่ง  น้ำสะอาดทั่วๆๆไป น้ำชาหลังอาหารแล้วแต่ชนิดอาหารในแต่ละวัน คือข้าวมาจากดินซึ่งมีแร่ธาตุสมบรูณ์ เวลาหุงสารตกค้างจะละเหยไป ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่อย.จะตรวจข้าวทุกยี่ห้อในประเทศไทยก่อนนำวางขายให้ประชาชน และคนภาคเหนือ อีสานเขาปลูกข้าว นำไปโรงสีข้าวแล้วกินเอง ข้าวไม่มีสารรมควันก็จะมีมอดมากิน ฉะนั้นหากสีข้าวกินเองก็ควรจะเก็บในถังที่มิดชิดมีน้ำหล่อเลี้ยงถังไว้ รึเก็บในตู้โกดัง ยุ้งเก็บข้าว สมัยนี้ยุ้งเขาทันสมัยไม่ได้ฉาบขี้ควายแบบเดิมๆๆอีกแล้ว น่าเสียใจแทนคนไทยใหม่ ประชัย เลี่ยว สนธิ ลิ้ม สาวกพรรคประชาธิปัตย์และคนกระเเดะอยากเป็นชาวนา คุณไม่รู้หลักการเป็นชาวนา การไม่ขี้โกง ต่อการนำส่งสินค้า พ่อค้าคนกลางไปปลูกเองขายเองก็มักจะมีปัญหาแบบนี้ เทคนอคชาวนาจากบรรพบุรุษสายตรง กลุ่มไทยใหม่เรียนแบบคนไทยเก่าเหล่านี้มักจะต่อต้านรัฐบาลไทยเพราะพวกเขามีเส้นใหญ่เลยนึกว่าโลกนี้ เอาข้าวไทยมาขายใครๆๆในประเทศต่างๆๆก็จะซื้อหมด มันต้องมีการตรวจสอบจากภาครัฐต่อรัฐก่อน มีทะเบียนสินค้าเสียภาษีชัดเจนก่อน เวลามีปัญหาจะได้แก้ไขปรับเปลี่ยนสินค้าได้ คุณภาพลูกค้าต้องการแบบไหนพิเศษเขาก็จะบอกมายังประเทศต้นตอการผลิตสินค้านั้นๆๆ ก็มาช่วยกันชิม มาช่วยกันทำสินค้าให้ตรงใจลูกค้าจนได้คุณภาพตามใจลูกค้าแล้วจัดส่งออกขายในที่สุด

London-1

ทำไมต้องเเนะนำข้าวไทย เพราะขณะนี้อาเซียนนั้นคือกลุ่มอำนาจใหม่และเเอฟริกาพี่น้องของเรารวม ละติณอเมริกานั้นก็กินข้าวเป็นหลักแต่จะทำอย่างไรประเทศและทวีปด้อยพัฒนาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อให้เท่าทัน สหรัฐอเมริกา ยุโรปกลุ่มอียู ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ประเทศกลุ่มอาหรับ พวกเราจึงได้เสนอเคล็ดลับไปว่า… ข้าวไทยนี้ไงละคุณ นำมาทำอาหารไม่อ้วนแถมมีพลัง ที่ผ่านมาไปกินขนมปัง อาหารขยะต่างๆๆ ต่อไปต้องกินให้ครบ5หมู่ในแต่ละวัน  สังเกตุไหมทำไมหน้าตาชาวสหรัฐอเมริกา ชาวอาหรับ  ชาวเปอร์เซีย ชาวยุโรป จึงสูงหน้าตาคมเข็ม จมูกโด่งได้รูป ผมสลวยสวยงาม  ตาคม ผิวผ่อง ฟันแข็งแรง ก็มาจากอาหารนะเอง อันนี้ที่ไหนมีแร่ธาตุอะไรในโลกทุกประเทศก็มีดาวเทียม สามารถหาแหล่งดีๆๆมาใช้กันได้ง่าย จึงการันตีข้าวไทยได้เลยว่า สารอาหารในข้าวไทยนั้นทั้งอร่อย มีวิตามินสมบรูณ์ ย่อยง่ายละลายในปากและเหมาะสมสำหรับชาวโลกจะได้ลิ้มรส อาหารชั้นเลิศนี้ สักครั้งในชีวิต

mt360

ปัญหาในประเทศไทยเรื่องข้าวณ.เวลานี้…มาจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องการมีอำนาจเลยเล่นเรื่องข้าวส่งออกของรัฐบาลไทย ทำบาทแข็งไม่ได้ประเทศจะล่มจม แบล็งค์ชาติเขาก็ไม่เอาด้วย เสียชื่อวงศ์ตระกูลเขาไม่คุ้มกัน พิธีกรคนค้นคนเล่นข้าว ไปเจอตอข้าวตราฉัตรเป็นของราชวงศ์จักรี เรียกข้าวประทุม ซึ่งองค์หญิงจุฬาภรณ์ได้ทรงนำข้าวไทยไปตรวจถึงสวีเดน เป็นการรับรองว่าข้าวไทยนั้นมีคุณภาพ อีกอย่างทุกประเทศเขาก็มี อย.ตรวจอยู่แล้วจึงไม่สนคนไทยบ้ากลุ่มนี้ ให้คนไทยตีไทยกันเองกูไม่สนมึงนะเองตอนนี้ เรามีหน้าที่อะไรสินค้าเข้าประเทศของเราๆก็ตรวจสอบอยู่แล้ว มืออาชีพไม่มีมั่ว พอเล่นข้าวฉัตรรู้ว่าของใครเจอตอใหญ่ไปไม่เป็นแล้ว  ก็มีมูนิธิข้าวถุง(เพิ่งรู้ว่ามี)มาออกมาว่าข้าวยี่ห้อนี่นั่นมีสารอะไรซื้อได้แค่ไหน มาแก้ให้เพราะเจอตอแถไปอีก กลุ่มองค์กรบ้า500เเห่งประเทศไทย หน้าม้านไปเลย ตอนนี้อย.ก็เลยต้องตรวจข้าวทุกยี่ห้อสำหรับคนซื้อข้าวกินซึ่งมีส่วนน้อยในประเทศ คนอีสานเหนือเขามีข้าวกินเองไม่ต้องมาสนใจเรื่องเล็กๆๆน้อยๆๆสารปนเปื้อนเหล่านี้ อีกทั้งการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คนขายก็ทำอาหารสะอาด ภาชนะสะอาด แล้วคนไทยทำไมฉลาดยิ้มสยามมีความสุข ไม่หลงกลคนไทยใหม่ที่กำลังพยายามจะเป็นคนไทยนั้น มักจะหวาดระเเวงประดิษฐ์อะไรกินเองแบบฝืนธรรมชาติ มังสวิรัติ กระเเดะกินนี้ยี้ โน่นยี้ กินข้าวไฮโดลิก กินผักไฮโดลิก นั่นมันแค่ใช้กินเล่นจะเอาสินค้าไฮโดลิกมาทำเเบบอาหารหลักเช่นข้าวไม่ได้นะค่ะ ผักไฮโดลิกมักจะนำมาทำสลัด ละลายง่าย ย่อยง่าย ข้าวไฮโดลิกละลายเร็วเกินไปร่างกายยังไม่ทันได้ดูดวิตามินมาใช้เลย เเล้วจะเอาเรี่ยวเเรงที่ไหนมาทำงานกันละนะค่ะ

???????????????????????

คือกลุ่มบ้า 500เนี่ยชาวโลกรวมคนไทยส่วนใหญ่ไม่เอามึงก็อย่ามาเสือกสู่รู้ไปทุกเรื่องเลย ที่ผ่านมาทำงานมีแต่เอางบประมาณไปไทยเข็มแข็ง เสาโฮปเวล์โด่เด่ โรงพักทิ้งงานคอรับชั่นโด่เด่ ปปช ศาลปกครอง ศาลรธนไม่ทำคดีของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคดี ทำแต่จุดจะยุบพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ข่าวว่าก่อน1สค 2556อาจจะวันหนึ่งก่อนวสันต์ออกจากตำแหน่งจะสั่งยุบพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายจรัล1000บาทได้อ้างว่ามีอำนาจยุบ แบบทรทเดิม สมัคร ทำอาหาร สมชายออกไปอะไรแบบเดิม เอาเวทีต่างๆๆมาหลอก เดี๋ยวเวทีพรรคปชปตีกับเวทีปราบกบฏ จำลองยึดทำเนียบ สนธิยึดสนามบิน เเต่จุดทำจริงอยู่ที่ศาลรธน.ตัวแสปนี่แหละที่จะล้มพรรคเพื่อไทย

เรื่องข้าวมีอีกจุดหนึ่งคือที่จ.พังงารึจ.กระบี่เนี่ยแแหละ เขาจะเล่นงาน พร้อมพงษ์ เด็จพี่ของเราเรื่องข้าวเน่าที่รัฐบาลแจกนั้นเขาเอามาเปิดกลิ่นเหม็นเน่าและให้อบต กำนันชาวบ้าน นักข่าวช่อง9อสมท คลื่นfm95.6 ช่วง19-21นทีมพรรคประชาธิปัตย์ได้อัดคลิปข้าวเน่าลงยูทูปไว้ โจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ส่วนหมอวรงค์ก็ไปทำจำนำข้าวโกง คุณภาพเวียนเทียนจากโรงสีจ.นครสวรรค์ เดี๋ยวมูลนิธิข้าวถุงออกมา เดี๋ยวคลิปข้าวเน่าออกมา ต่อไปข้าวๆๆๆ สื่อมวลชนไทยทั้งทีวี วิทยุสายทหารและ อสมท ASTV, NATION ,TNN ตอนนี้สื่อเล่นเรื่องเณรคำ แต่ก่อนเล่นข่าวมิตสุโอ๊ะ เตี้ยสุพรรณบุรี บรรหาร ศิลปอาชาก็รับเล่นงานปลอดประสพค้านโครงการน้ำ คือพรรคอำมาตย์ทำงานกันเป็นทีม ล้วนลูกเจ็กกบฏมาอาศัยแผ่นดินไทยมาเล่นการเมืองสูบเงินภาษีราษฏรไทย จนสสเหล่านี้ยึดจังหวัดเป็นที่ดินส่วนตัว ทุกอย่างในสุพรรณบุรีเป็นของบรรหาร เหมือนทุกอย่างในภาคใต้,กทม ,ระยอง,ชลบุรี,ภาคตะวันตกเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ และทหารไทย ชีวิตประชาชนกลุ่มใต้อาณัติพรรคประชาธิปัตย์และทหารไทยนี้เดี๋ยวเขาก็จัดทริปไล่ล่าคนไทยฆ่าตายไม่ผิดไม่ติดคุก สื่อมารนั้นนักเป่าฟองเพื่อล้มรัฐบาลไม่ต้องโทรไปหาพวกนี้มันไม่ฟังใครเว้นพวกมันเองยกยอปอปั้นชื่นชมกันและกัน และหาช่องทางล้มรัฐบาลประชาชนไทย ล่าสุดต้องการจะล้มโครงการบริหารจัดการน้ำ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่ชาวบ้านเขาไม่เอากับพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ และสาวกสภาพัฒน์ ประชาชนไทยไม่ค้านรัฐบาลให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เดินหน้าทำงานโครงการพื้นฐานเหล่านี้ ต่อมาฝ่ายค้านและคณะก็เเถ…รถไฟฟรางคู่ควรสร้าง รถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ควรสร้าง เเม๋ร.5มีรถไฟรางรถไฟโบราณ ยุคนี้ร.9แล้วต้องมีรถไฟแบบยุโรปซิค่ะ เดี๋ยวสมเด็จพระเทพท่านจะได้พาพระราชบิดาไปชมวิวแบบร.6เสด็จไปหัวหิน ร.5เสด็จไปบางปะอิน ต้องอัพเดพคุณภาพชีวิตบ้างซิค่ะ คนค้านน่าจะรู้นะเป้าหมายอันสูงสุดนี้ พ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิตมีลูกเนรคุณลูกอีชั่งค้านดะเช่นฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์และพวกรวมNGOทาสฝรั่งตะวันตกขายชาติจนตีนลอย ทำอะไรให้พ่อบ้างซิลูกอีชั่งขอ!!!

TUNAMD (2)

เอาละภาคกลางตะวันออก ตะวันตก ภาคใต้ผู้ซื้อข้าวกินเองนั้น ท่านกลัวตายก็ไม่ต้องกินข้าวละกันอีกอย่างเป็นชาวนาประสาอะไรมาซื้อข้าวถุงกินนะ ทดถอยลงเตี้ยลงนี่นาคุณ การเป็นมะเร็งเพราะคุณกินอาหารไม่ครบหมู่ กินผักมังสวิรัติ สันติอโศก รวมองค์กรNGO ผู้ไม่มีความรู้ด้านอะไรเลย ป่วยเข้าโรงพยาบาลทำไมโภชนากรจึงต้องทำอาหารเฉพาะโรคให้ละค่ะ ไม่กินอาหารจะหายป่วยเเข็งแรงกลับบ้านได้ยังไง กินมังสวิรัติแบบจำลองให้เป็นอาหารเสริมกินเล่น มีแค่1จานใน5จานเถอะค่ะ คือครอบครัวตะวันออกมักกินข้าวพร้อมหน้ากันนะค่ะ คนจีนรุ่น3นี้ท่านน่าจะนึกได้นะคุณแม่ทำอาหารให้ก่อนไปเรียนหนังสือทุกเช้า คุณแม่ท่านก็ชาวบ้านนะค่ะทำไมจึงเอาข้าวมาให้ลูกกินและลูกๆๆเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านแบบเจ้าสัวซีพี แบบคนอินเดีย เกาหลี ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่นล้วนประสพผลสำเร็จเพราะรู้จักดูแลตนเองบริโภคอาหารมีประโยชน์ วิตามินอะไรที่ใส่ไปเสริมก็ละลายน้ำหมด ต้องอยู่ในพืช ผัก ผลไม้จึงมีประโยชน์

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

แก๊งส์บ้า500ทีมไหนออกมา หน่วยรัฐบาล เช่นข้าวถุงเนี่ย อย.ก็ไปตรวจเลย คือคนไทยใหม่หัดเป็นไทยรึเป็นทาสฝรั่งมานาน พอจะไปเป็นตนเองก็กลัวเสียอำนาจ ผลประโยชน์เพราะองค์กรอิสระได้เเต่หากินแบบ ด่าแบบต่อต้าน ต่อไปจัดระเบียบแบบชาวโลกทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปตอนนี้ ท่านมือลับมือขายสินค้าเถื่อน คนไม่เสียภาษี คนโกงงบประมาณ ท่านต้องเข้าระบบภาคใต้สินค้าเถื่อน น้ำมันเถื่อน ยาเสพติด ลักลอบส่งยา ภูเก็ตให้ต่างชาติทำดรงแรม พรรคประชาธิปัตย์มีที่ดิน ปลูกยาง ปลูกสินค้าเกษตร คนภาคใต้ต้องเช่าทำรึเปล่า สสพรรคประชาธิปัตย์มีที่ดินตรงไหนบ้าง ทั้งภาคใต้ภาคกลาง ระยอง กาญจนบุรี ภาคตะวันตก ทหารไทยฮุบเขาฮุบป่า อันนี้ตรวจสอบบ้าง เขาป่วนรัฐบาลเพื่อมิให้ทำงานได้ ป่าไม้ไปบินตรวจป่าด้วยมีคนอยู่ในป่าไม้ของไทย ท่านให้พวกเหลืองมีอำนาจเช่นราชบุรี เพชรบุรี นครนายก โคราช อีกหน่อยป่าไม้หมดแน่ ทหารมีปืน คนค้ายาเสพติดมีปืน บินๆๆไปโดนสอยร่วงแสดงว่ามีคนยิงนะ จัดระเบียบใหม่ ข้าวก็ตรวจซะเพื่อสบายใจ คนบ้า500นั่งพิพากษาคนดีจับติดคุก มิน่าละคุกล้นทุกจังหวัด ศาลไทยมีแต่คนโรคจิตแบบนี้ แย่แน่ๆๆไทยเเลนด์ ประชาชนไทยตาสว่างแล้ว เหลือภาคกลางที่บ้า ศาลรธน ปกครอง อาญา กกต สตง ปปช ล้วนบ้าโรคจิตกัน น่าขำงานนี้มือมองไม่เห็น ดูลิเกธรรมศาสตร์ร่วมสื่อมวลชนไทย ลิเกที่ตนเองอยากเล่นเป้นพระเอกบ้าง ในหลวงเป่าเเซกโซโฟนนายชวน หลีกภัยก็เป่าบ้าง ข้าวชาวนาไทยปลูก สำนักราชวังก็ปลูก ชาวนาทำโอทอป นายทุนก็ทำบ้าง งานนี้รวยคนเดียวเก่งซะทุกอย่างเนอะ!!! ตอแแหลแลนด์

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

แบบชุดผ้าไหมไทย2013…นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

วันนี้นำแบบชุดผ้าไหมไทยของนายกรัฐมนตรีหญิงและรัฐมนตรีกลาโหมคนเเรกของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมกับตำนานสมุนไพรถั่งเช่ามาฝากคะ

y-queenelizabath y-swedish-king-and-queen ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y-bth-1yw-b2013-61 yw-b2013-112y-q10 Y-Q6y-b20y-b28cpj-yy-bk-19y-kkw61 y-kbn-acdkwy-obama-visit-th2012-2 y-obama-visit-th2012-9t-usby-pmtajikistan2

mr xi jinping-y in china2011y-xi jinpingy-chinese-premier-wen-jiabaoy-china3y-president-hu-jintao-chinalwjp-y-th2012-6ld,apec2012 (3)y-20th-APEC-russia2012y-20th-APEC-russia2012 (5)DINNER APEC2012,8SEP (3)y-david-cameron-1y-skr2

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? t-f-2 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????iy-c1y-cy-gmn13y-gmn7Y-NARASAOUN?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????KA5????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????india-thai30,may2013jpg (12)india-thai30,may2013jpg (39)2012 y-iabe-th-2JAPAN-THAILAND-DIPLOMACYy-bangladesh_s-prime-minister-sheikh-hasinay-5-acmecs-40y-the-bali-democracy-forum-v-2y-fth2013-8?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y-president-of-the-republic-of-korea-mr-lee-myung-bak-11y-nzpm-jone-key-2y-p yingluck-italy Philippine President Benigno Aquino (L)Thailand Prime Minister Yingluck ShinawaPhilippine President Benigno Aquino (R)  Philippines President Aquino offers a toast to to Thailand Prime Minister Shinawatra during a luncheon meeting inside the presidential palace compound in Manilay-s-saudi-2012y-png2013-41Y-M (6)y-usb13july2012 y-pmpakistan1y-mr-hamid-karzaiY-GALADINERTUNAMD (2)y-sri-lanka-6y-sri-lanka-24_o y-imf2012-7   Y-IBM (4)y-ep8y-prime-minister-of-turkey3-best-wwY-ASEAN SUMMIT,Cambodia 2012y-india20-12-dec-2012-2y-kn (3)eqguinea-14-3-2013-9tajistan y-mr-oldemiro-baloi-mfamozambique2013th-11 y-timor-leste-28 2vnt???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3w_nVIETNAM-THAILAND-DIPLOMACYysppl1t-spic111thailands-pm-yingluck-smiles-as-she-shakes-hands-with-her-japanese-cou1asean3cjk2012cambodiayb11y-cod,mongolia (2)y-mongolia2013 (3)

แฟชั่นผ้าไหมผ้าฝ้ายไทยแบบทันสมัย

0std cfw7 Plus-swfn- wf-k ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  skb silk-tunic-dress ska_3 Nsk skfscw8tan blazer1scf5 wf0 wf5h

mek-q1thThank-You-Glitters-34

โพสท์ใน หนังสือ, แฟชั่นผ้าไหมไทย