Thai PM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of India Mr.Manmohan Singh ,30 May2013

india-thai30,may2013jpg (37)

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในวันชาติของสาธารณรัฐอินเดีย งานแรนรี่ปล่อยขบวนรถมิตรภาพอินเดียสู่อาเซียน ซึ่งนำร่องสำรวจเส้นทางเชื่อมอินเดียไปยังอาเซียนและงานอาเซียน+6ที่ประเทศเขมรเมื่อปี2012-2013 และได้พบกันในเวทีโลกต่างๆๆเสมอมาระหว่าง2ผู้นำและในวันนี้

 y-india20-12 dec 2012 (5) t-m proj 
Chinese Premier Wen Jiabao(R)United States President Barack Obama(L) The first meeting for the plenary session of the 21st Asean and East Asia summits in Phnom Penh on Nov 20, 2012.
 
10 th ASEAN -INDIA SUMIT  10Asean Leaders meet to The Prime Minister of  India ,Phnom PenhMr.Manmohan Singh,19 nov 2012 
4asen-c 

( 30 พ.ค.2556) เวลา 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยณ.ทำเนียบรัฐบาล   สำหรับการมาเยียนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ ได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาเป็นของฝากในครั้งนี้ด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย-อินเดียซึ่งมีสายสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน

india-thai30,may2013jpg (11)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์พร้อมภรรยาและคณะทักทายรัฐมนตรีรัฐบาลไทย นักธุรกิจและผู้ติดตามทั้ง2รัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์และภรรยาลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยในครั้งนี้

tw (1) tw (2)asia-tjk-eujpgtw5

และผู้นำทั้ง2ประเทศก็ได้ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างกันและกันณ. ตึกสันติไมตรีซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ ในด้านต่างๆๆทั้งภาคนักธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมเชื่องโยงอินเดีย-ไทยในหลายเส้นทาง ด้านวัฒนธรรม และการศึกษา

india-thai30,may2013jpg (7)

การหารือระดับพหุภาคีระหว่าง2ผู้นำดังนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งทำหน้าที่ประสานงานในเวทีโลกต่างๆๆในรูปแบบเชิงวิเคราะห์“มองตะวันตก” และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้ชี้แนะการวิเคราะห์ “มองตะวันออก” ให้นายกรัฐมนตรีไทยฟัง ซึ่งการเเลกเปลี่ยนทัศนะคติอันยอดเยี่ยมนี้ก่อให้เกิดการการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันใน2มุมมองอันเฉียบเเหลมนี้
india-thai30,may2013jpg (24) 

สำหรับการมาเยืยนในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนายมานโมฮัน ซิงห์ได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอินเดีย ทั้งในด้านการคมนาคม การแปรรูปอาหาร และพลังงาน นอกจากนี้ ทั้งสองยังย้ำเจตนารมย์ที่จะให้การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการเจรจาความตกลงอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจา และหวังว่าจะมีการลงนามในอนาคตอันใกล้นี้

india-thai30,may2013jpg (16)

ประเทศไทยและอินเดียต่างเห็นพ้องกันว่าควรจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเสนอโครงการถนนสามฝ่ายระหว่าง ไทย พม่า และอินเดีย ซึ่งจะถนนสำคัญเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับอินเดีย เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศได้เชิญอินเดียให้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะเชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาลให้กับภูมิภาคแห่งนี้ในอนาคต

india-thai30,may2013jpg (6)
 

สำหรับด้านวัฒนธรรม ประเทศไทยและอินเดียพร้อมสนับสนุนสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมทั้ง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยจะจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาของประเทศไทยและอินเดีย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าสำหรับนักเรียนและนักศึกษานายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินเดียซึ่งสนับทุนการศึกษากว่า 100 ทุนแก่นักศึกษาไทยในแต่ละปีเสมอมา และมีพัฒนาการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อความสดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งรัฐบาลไทย-อินเดียจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลไทยได้เสนอให้ภาคเอกชนอินเดียมาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย รวมทั้ง การเสริมสร้างขีดความสามารถและโครงการร่วมด้านอวกาศประยุกต์

india-thai30,may2013jpg (36)

ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและการป้องกันชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางทหาร การให้ทุนการศึกษา และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองยินดีต่อการลงนามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามเเดน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทวิภาคีในการจัดการกับผู้ที่มีความเป็นภัยต่อสองประเทศ

ความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี ประเทศไทยและอินเดียจะร่วมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทั้งในกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย และ BIMSTEC ( กรอบความริเริ่มแห่งอ่าว เบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ) รวมทั้ง สนับสนุนความสัมพันธ์ในภูมิภาค นอกจากนี้ สองฝ่ายต่างยินดีกับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่เปิดกว้าง เท่าเทียม โปร่งใส และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

india-thai30,may2013jpg (38)

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง 7 ฉบับ ดังนี้

1. MOU on the Establishment of the Thailand-India Exchange Programme

2. Extradition Treaty

3. Proces-Verbal of Exchange of Instrument of Ratification ( Treaty of Transfer of Sentences Persons)

4. MOU between Thammasat University and ICCR

5. -6. MOUs on Cooperation in the Field of Mapping and Geospatial Technology Application

7.MOU on C-operation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering

india-thai30,may2013jpg (8)

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและร่วมงานเลี้ยงรับรองนายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตาม พร้อมกับการเเสดงนาฏศิลป์ไทย-อินเดียโดยมีดารานักเเสดง นางสาว สาวิกา ไชยเดช นำเเสดงโชว์ในครั้งนี้ ซึ่งได้ร่วมแสดงภาพยนต์เชื่อมสัมพันธุ์ไมตรีไทย อินเดียมาแล้วอีกด้วย

   ประมวลภาพนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมภรรยาและคณะผู้ติดตามซึ่งเดินทางมาเยียนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างว้นที่ 30-31พ.ค2556

india-thai30,may2013jpg (37)india-thai30,may2013jpg (39)india-thai30,may2013jpg (23) india-thai30,may2013jpg (34)india-thai30,may2013jpg (14)india-thai30,may2013jpg (17) india-thai30,may2013jpg (22)india-thai30,may2013jpg (18)india-thai30,may2013jpg (15)india-thai30,may2013jpg (6)india-thai30,may2013jpg (1)india-thai30,may2013jpg (5)india-thai30,may2013jpg (21)india-thai30,may2013jpg (40)india-thai30,may2013jpg (36)india-thai30,may2013jpg (38)india-thai30,may2013jpg (8)india-thai30,may2013jpg (2)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

แบบชุดผ้าไหมไทยเรียบหรู2013

DSC05205DSC05210

วันนี้นำผ้าไหมแบบเรียบหรูอาจซ้ำๆๆบ้างแต่เเฟนคลับอยากให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรคนสวยของเราท่านใส่ให้ชื่นชม เรียบ หรู เท่ห์ อีกอย่างยุคใหม่นี้แบบต้องทันสมัยหน่อยจะได้มีความสุขกัน ทำบุญบริจาคเสื้อผ้ากันนะค่ะ ถวายผ้าไตรให้พระสงฆ์จะได้มีผ้ามาหาเป็นกรรมดีๆๆที่ส่งผลในชาตินี้ ไม่เคยให้อะไรต่อต้าน ขวางโลกนั้นก็จะได้ตามกรรมที่ทำ เรื่องอะไรเกิดมาทั้งที่ต้องทำดีแล้วต้องได้ดี  ใช่ใหมค่ะ มันจึงจะได้เสวยผลแห่งการทำดี เราทำกรรมหนอจึงได้มีสิ่งแวดล้อมดี ปัจจัย5สบายๆๆ แม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนแถมไม่ต้องทำบาปอีกด้วย ดิฉันเองเเจกผ้าไหมจนกรุหมดก็ไปชอปมาใหม่ มานั่งมองอย่างมีความสุข เมื่อจะไปไหนงานอะไรนำผ้ามาตัดทันทีได้ใส่ในไม่ช้า เครื่องประดับเดี่ยวเทวดาจัดให้เองหากเราแจกอะไรให้คนที่ขาดต่อไปเราก็จะได้ในสิ่งที่อยากได้ตามนะคะเหมือนเสกมนต์ได้ ปิ้ง ทันที อิอิ แฟนดิฉันเรียก ATM อิอิ ดิฉันก็บอกเขาว่า ตาคนรวย เขาตอบว่ารวยบ้าอะไรละ เราก็ว่าผู้ชายนะรวยทุกคนแหละในตัวน่ะ อิอิ อุบ!!!เริ่มทะลึ่ง!!!อย่าถามต่อนะ อิอิอะไรในตัวผู้ชายทุกคนรวย คริ คริ ความลับ2เรา ฮา!!!!สามี-ภรรยานั้นมักมีภาษา2เราให้ขับเคลื่อนไปในชีวิตบ้างนะค่ะ ทะเลาะกัน ไม่เข้าใจกันก็แสดงออกมาเลยไม่ต้องปิดบัง พัฒนาไปด้วยกันอย่าแรดเกิน เดียงสากันซะบ้างคริ คริ!!!!คุณชายหมอของดิฉันประเภทคุณพ่อเต้าหมิงซื่อเลย เข้มเต็มพิกัด จอมว๊าก!!!ไม่มีเว้นใครมาเจอซันไช่เเบบดิฉันเข้าให้ จอดเลย ตะหลิวสู้ศึกไม่กล้ากะเเม่คุณคนนี้เลย!!!คริ คริ สนุกมากชีวิตนี้เป็นตัวเองไปเลยรับได้ หายโมโหก็ดีกันเองเเหละค่ะ เนอะ!!! ม่ายได้โม้นะคะ การทำบุญอะไรได้อันนั้นน่ะทำได้แล้วด้วยจึงมาบอกกันในวันอากาศร้อน37-38องศานี้อย่าเครียด ยิ้มเข้าไว้อะไรก็จะดีเอง ลั้นล้าเที่ยวป่าเขา ทะเล สัมผัสธรรมชาติบ้างนะคะ สู้ๆๆ อิอิเอาใจช่วยจ้า!!!

DSC05456 4เผ่าพันธุ์ไทย

ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่อารยชนแต่ขอให้ชาวโลกเห็นใจสนับสนุนสินค้าไทยทำอย่างไรเราจะช่วยตนเองและเพื่อนอาเซียนได้ ฉะนั้น10ประเทศอาเซียนต้องสามัคคีกันอย่างสูงแบ่งแยกกันตามทรัพยากรอันโดดเด่นในแต่ละประเทศดึงอัตลักษณ์ออกมาใช้ในการทำงานอนาคตให้ลูกหลานเรานี้ เหมือนประเทศไทยมีพ่อแม่รวยแต่ให้กูตายก่อนค่อยใช้สมบัติ แต่เมื่อพ่อเเม่ตายไปเงินไปแอบไว้ไหนก็จ้อย หากมัวแต่หวังฟ้าประทานมาก็แห้วนะขอบอก เพราะว่าจากหลายๆๆครอบครัวนั้นเงินที่หามาก็แว็ปไปกับคนรู้คนเดียวเช่นพี่คนโตบ้างอุบไว้คนเดียวอีแอบนอมินี บ้าง ครอบครัวแตกแยกพังพินาศเมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิต สำหรับดิฉันไม่รอทำเองเรื่อยๆๆแล้วช่วยคนอื่นๆให้ยืนได้ แต่ก็มีสมบัติให้ลูกไม่ทำแบบพ่อแม่ทำแบ่งให้ตอนมีชีวิตนี้ได้เห็นเขาเติบโตให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูอบอุ่นเป็นเพื่อนแล้วรอเขาโตยืนได้ เราต้องให้ลูกพึงพาเราได้เป็นหลักให้เขาไว้แบบนี้มีความสุขที่สุดเลย ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดีต้องช่วยลูกที่ดีนี้ให้ยืนได้ในขณะที่พ่อแม่ยังไม่ตายให้ท่านได้ชื่นชมบ้างแม้จะฆ่าลูกบ่อยๆๆด้วยความอิจฉาริษยาก็ตาม กรรมนี้เป้นกรรมร่วมเมื่อเจ้าแม่กวนอิมครองบันลังค์ก็คงต้องยึดแนวให้คนศึกษาพระไตรปิฏกท่องจำไว้เพื่อนำส่งให้พระศรีอาริย์เมตรัยในอนาคต คือเจ้าแม่กวนอิมนั้นพ่อแม่พี่ชายพี่สาวอำมาตย์ต่างปลงพระชมภ์เพราะการบำเพ็ญสวดมนต์ภาวนามิใช่หน้าที่สตรี สตรีต้องแต่งงานเป็นเมียเป็นแม่ จึงโดนทำลายจนตายที่ภูเขาง้อไบ้ขณะเจริญฌานภาวนา ส่วนพี่ชายบิดานั้นลงนรกจึงช่วยให้มีชีวิตเมื่อมาเกิดเป็นโคก็ไม่ให้ประชาชนฆ่าแต่ให้ใช้ชีวิตอภัยทาน ฉะนั้นการเป็นกวนอิมนั้นคือกตัญญูต่อพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษซึ่งใครๆๆก็ทำได้นะค่ะมีเยอะนะคะการทำดีแบบนี้ คนที่ทำร้ายเราๆก็อภัยให้แม้คนนั้นคือพ่อแม่พี่ชายพี่สาวเราก็ต้องช่วยเขาให้เข้าสู่ธรรมมะเมื่อเขาพร้อมหากยังก็ให้มีงานมีเงินใช้โดยเราช่วยเหลือเขาตามที่ทำได้ เขาจะนินทาว่าร้ายแทงข้างหลังก็ให้กรรมทำงาน

1d-mrg

อธิษฐานชาติบ้านเมืองไทยให้เทวดาท่านมาดูแลบ้านเมืองและรักษาคนที่ฝึกให้ธาตุตนเองให้ตรงกับดินน้ำลมไฟ ธาตุที่ประกอบหล่อลอมรวมกันกำเนิดประเทศไทยจะทำให้ประชาชนไทยนั้นมีความสบายในการใช้ชีวิต ให้ท่านจัดการตามหน้าที่เลยไม่ต้องกั๊ก!!! มนุษย์มั่วกฏโลกความชั่วในประเทศไทยมีมากเทพเเห่งสายฟ้า ไฟประลัยกัลป์คงจะทำงานในไม่ช้าตามตราชั่งเอียงเมื่อไหร่กูมาทันที!!! จึงให้ทำดีแล้วได้ดี ทำชั่วก็ต้องกล้าๆๆรับผิดชอบหน่อยนะ ต้องยอมรับกติกากันบ้าง หากผิดกติกาบ้านเมืองโดยเฉพาะตุลาการศาลรธน. เพิ่งจะมีตอนปีพ.ศ2540ปีพ.ศ2551นั้นต้องแก้รธน50 เพื่อทำให้ตรงปัญหาประชาชนตามกติกาประชาชนเลือก3เสาหลักให้มีในสังคมไทย ศาลรธน, ปกครองทำอะไรต้องมีกฏหมายมาอ้างอิงตามมาตราใด ไม่ได้แค่โปรดเกล้า รธนใหญ่สุดตามสายการปกครองนะค่ะ องค์กรอิสระไม่มีในสายการปกครองประเทศไทยนะค่ะ ประชาชนเองได้สส สวไม่นับสวสรรหานะค่ะแอบอ้างมาเปรตชิงส่วนบุญตาเห็นๆๆ หากไม่มีมาตราตามรธนรองรับไว้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลอาญา ศาลฏีกา ศาลปกครองตัดสินผิดย่อมติดคุกตามการตัดสินแบบไม่มีอำนาจมาตราใดๆๆรองรับ ใบสั่งนั้นคือการตอรับชั่น การแอบอ้าง การรับสินบนนะค่ะ ท่าน!!!มั่วๆๆไปก่อความเสียหายต่อชาติไทย แบงค์ชาติไทยนั้นลอยออกนอกประเทศไทยไปรึไงค่ะ อิสระแบบนี้แล้วจริงๆๆตรงกับอำนาจบริหาร,ตุลากร ,รึนิติบัญญัติละค่ะธนาคารเเห่งประเทศไทยนี้น่ะ อย่าสับสนแลนด์นะค่ะ????แล้วประชาชนไทยจะทำอย่างไรค่ะคุณพ่อๅๅท่าน ทั้งหลาย ขนาดพ่อยังไม่ตายทั้งศาลทั้งธนาคารเตรียมชักดาบเงินประชาชนไทยหนีไปได้ไงค่ะ ไม่ถูกต้อง!!!เพราะบรรพบุรุษในอดีตท่านมารวมกันแผ่นดินที่นี่ เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขตามท่าน มีเงินออมแล้วไม่ช่วยให้ลูกกู้มาใช้ดูแลคุณภาพชีวิตตนเอง ชุมชนลแะประเทศชาติ

DSC05206scf3

กรุงเทพมหานครน้ำในคลองต้องใสอย่าเหม็นเน่านะค่ะคุณ ตอนนี้ทำสนามหลวงเน่าเฉยเชียวนะ!!ต้องทำแล้วนะหากไม่ก็มีเเต่เรื่องแต่ราวตามน้ำเหม็นนี้เเหละ!!! หากเข้าใจโจทย์ประเทศไทยผิดก็ล่มจมการค้าไม่รุ่งเรือง โรคภัยไข้เจ็บเบือดเบียน ปรับธรรมชาติในและนอกร่างกายให้ผสานกันจะอยู่ดีมีสุข ส่วนคนที่เข้าใจพ้นแล้วก้สร้างชาติ พัฒนาให้ทันโลก รับรองWIN WIN กันทุกฝ่ายทางตะวันตกเสพสุขมาแล้ว ทางตะวันออกมีธรรมแล้วนำชีวิตให้มีปัจจัย4ครบสมบรูณ์ ทางตะวันตกปัจจัย5ครบจึงพบธรรมะอันเกษมนี้ ก่อนลาจากโลกไป นี่คือควางเที่ยงแท้ของชีวิต!!!!อันที่จริงทุกอย่างบนโลกนี้คือความว่างเปล่า ดับสูญ ทุกสิ่งบนโลกนี้สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น คนพุทธศาสนฉลาดจึงต้องมีแผ่นดินมาฝึกกันที่ประเทศไทยนี้ อย่าริบมรดกของเราไปซิค่ะ ฉะนั้นรู้แล้วฝึกทำดีกันดีกว่านะคะ ผิดพราดไปก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะค่ะ อย่าท้อจ้า ยิ้มฉีกยิ้มรึไม่ก็แม้ซึมบ้างเพราะคิดถึงใครบางคนก็ยิ้มในใจ ชิชะ อะแอ้ม!!!! คริ คริ

DSC05207DSC05208DSC05218DSC05298DSC05299DSC05209DSC05253DSC05220DSC05219DSC05270 DSC05273DSC05451DSC05264DSC05453DSC05457DSC05458DSC05452DSC05460DSC05262DSC05261DSC05459DSC05263DSC05463DSC05466DSC05310-1DSC05464DSC05467DSC05312DSC05468DSC05469DSC05313

ชมผ้าไหมไทยโดยสาวไทยแม้ๆๆเเล้วต่อไปมาชมแบบชุดทันสมัยกว่าเดิมบ้างbcs cfw7 b-silk-dress-1 cs cw6 dcf  cw8 dcf5 fcw Fw-37wfs drf (28) drf (32) i-lxl J-Silk-Dress wf8 l_Cs wfc7u N003hfhfi Hindu Fwfc5q ????????? scf7wfcscf wfc2

หวังว่าคงจุใจกันนะค่ะ อย่าหยุดสวยปัจจัยครบสมบรูณ์แบบสัมมาอาชีพแล้วทำให้มีปัจจัย5คือการยอมรับนับถือในคุณธรรมความดีแล้วดำรงมรรค8,อริยมรรค8 ทำดีย่อมได้ดีในดินแดนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในประเทศไทยแห่งนี้ ดังก่อนเก่าที่มีมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษต่อไปเราต้องนำส่งบ้านเมืองที่มีคุณภาพกว่าเดิมให้ลูกหลานกันนะคะ สู้ๆๆ

me1aq

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

26พ.ค2556 ทิศทางประเทศไทย…คิดให้ทัน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร…หัตถาครองภิภพ

ตอนนี้อำมาตย์ไทยกำลังทำให้คนไทยผู้หูตาไม่สว่างสับสน แม้สื่อมวลชนไทยผู้ยึดอำมาตย์เป็นหลักนั้นจากการเข้าไปเป็นสื่อได้ข่าวได้ภาพได้คลิปได้อำนาจพิเศษต่างๆๆ เเทนที่จะรายงานตามทิศทางประเทศซึ่งเป็นความจริงกลับนำเสนอในด้านลบต่อประเทศไทยเพราะอคติจนลืมไปว่าตนเองนั้นก็คือส่วนหนึ่งของประชาชนไทย น่าเสียดายโอกาส  ด้านครูบาอาจารย์จึงต้องอาศัยกระทรวงกรมกองกำลังพลที่แท้จริงของประเทศไทยเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทย เพราะงานนี้ข่าวบิดเบือนทำลายชาติของแท้ ประเทศไทยจะไม่มีในแผนที่โลกแน่งานนี้

y-tjsปธ.สาธารณรัฐทาจิสถานเยือนประเทศไทย2556

ตามหลักความจริงประเทศไทยมีตรีศูลเป็นดาบ3เล่มซึ่งหมายถึงอำนาจการปกครอง3อำนาจ

1. ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิก 2 ส่วน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมด 
และวุฒิสมาชิก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ตามการเสนอ ขึ้นโปรดเกล้าฯ ของนายกรัฐมนตรี
3. ฝ่ายตุลาการ คือ ศาล มีหน้าที่พิจารณาคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบัญญัติของกฏหมาย เพื่อให้เกิดความ ยุติธรรมแก่ประชาชน ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติให้ศาลเป็นสถาบันอิสระจากรัฐสภาและรัฐบาล มีคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ทำหน้าที่ควบคุมการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ เพื่อให้ศาลเป็นสถาบันที่ ธำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

ณ.เวลานี้อำนาจนิติบัญญัติและตุลาการมาแทรกแซงแฟงคนอำมาตย์เข้าไปก่อกวนสิ่งดีงามเช่นสว.สรรหาของนายทุนอำมาตย์NGO,CIAต่างชาติ เอียงไป2อำนาจแล้วแบบนี้จะเป็นประเทศได้อย่างไร ปล่อยปะละเลยตามใจหัวหงอกผู้ที่จะเป็นเด็กอ่อนในอนาคตนี้ได้อย่างไร ใครไม่คิดจะเเก้ให้2อำนาจนิติบัญญัติ ,ตุลาการยุคิธรรมเที่ยงตรงในหน้าที่และที่สำคัญประชาชนที่เป็นฐานให้ท่านอยู่ได้มั่นคงเสมอมา หากไม่มีฝักดาบ3เล่มก็แค่เเท่งเหล็กกริดอันหนึ่งดีๆๆนี้เอง ไม่มีพลังพอ!!!

jvใครขวางทางเจรฺิญประเทศไทยในพ.ศ2556นี้โดนลูกเห็บพายุถล่มแน่ สนามหลวงไม่อยากให้เป็นหลุมยุบด้วยอุกาบาตจากฟ้า พวกชาติชั่วจงออกไปไวๆๆรึจะให้ถล่มวัดพระเเก้ว ธรรมศาสตร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครให้ดีไหมขอให้บอกนะพ่อๆๆอยู่คู่เจ้าคนไทย…เดี๋ยวจัดให้…โดยตึบแน่…ขอท้าให้ลองดู!!!อำนาจบริหารประเทศคือยิ่งลักษณ์ ชินวัตร !!!.องค์มนตรีเงินเดือนมาจากไหนใครให้มานะโปรดสำนึกบ้างประชาชนไช่ไหม ตอนนี้มิใช่การปกครองสมบรูณาญาสิทธิราชอีกต่อไปตั้งแต่ร.7แล้วนะพวกหลงทิศหลงทางเอ๋ย!! งานนี้ต้องรุ่นใหม่ไฟแรงมาสู้นานาอาริยะประเทศเขา

ตรีศูลประเทศไทยนั้นมีดาบ3เล่มต่างอยู่ในฝักนั้นไม่ได้มาหักล้างขัดแข้งขัดขากันและกันได้ในแบบที่สับสนแลนด์เช่นทุกวันนี้ 3ดาบคมในฝักรวมเป็นตรีศูลประเทศไทย ซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรงจักรนั้นคือพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใช้หลักศาสนาฮินดูและตอนนี้เป็นพุทธมากะขององค์พระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรีซึ่งเป็นรัชกาลที่9แล้วในบัดนี้ เป็นราชอาณาจักรอุดมการณ์นำวิถีพุทธมาใช้ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุข โดยประชากรล้วนต่างหนีสงครามอันโหดร้ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาสร้างสังคมไทยให้ลูกหลานได้อาศัยตราบเท่าทุกวันนี้

y- Mozambique2013th (6) นายโอลเดมิโร บาลอย รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิกใกล้แทนซาเนียทวีปแอฟริกา(ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

อริยสัท4ในศาสนาพุทธนั้นหมายถึงการเกิดมาเป็นทุกข์เพราะเวียนว่ายตายเกิดทำชั่วมั่วมาทุกแบบเป็นสัตว์หมูหมากาไก่ เสือ กวางเป็นกษัตริย์ฆ่าคนมาไม่ใช่น้อยจึงต้องการออกจากวัฏฏะสังสารนี้ คิดหาหนทางดับทุกข์ แต่ทุกวันนี้นำอริยสัท4มาใช้ทางโลกีย์ซึ่งผิดหลักพระพุทธศาสนา เพราะหากนำมาใช้ผู้ใช้หลักการนี้จะร่ำรวยเช่นทางทิศตะวันตกประสพผลสำเร็จกันแล้วและทิศทางรวยแล้วรวยต่อไปแย่งชิงทรัพยากรประเทศอื่นๆๆเขาเป็นมาเฟียเอาสันติภาพ ภารดรภาพมาอ้างเช่นUN ทั้งคูเวต อิรัก แอฟริกาเช่นลิเบีย ตูนีเซีย อียิปต์คืออาหรับมุสลิมสปริงส์ ไทยคงสปิงส์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่เอาสงคราม เราไม่ฆ่าคนค่ะ ที่มารวมกันนี้ล้วนหนีสงครามมาทั้งคนลาว จีน พม่า เวียดนาม เขมร มาเลเซีย โปรตุเกส ยุโรป สเปน รัสเซียล้วนมีแต่ราชวงศ์ต่างๆๆในโลกมารวมกันทั้งเเอฟริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดียด้วย แม้แต่ซูดาน ชาดและตระกูลกินีทั้งหลาย โปรดอย่ามั่วอีกเลย การพูดกับคนไม่มีความรู้นี้เหนื่อย

trade1เชื่อมโยงเส้นทางสายไหมแอฟริกาไทยไปอเมริกาใต้

การนำพระธรรมคำสอนในศาสนาพุทธออกมาเผยเเผ่ รึเเพร่หลายนี้เพื่อบอกข่าวให้คนที่ถึงสามเหลี่ยมยอดปิรมิดชีวิตคือร่ำรวยมีเกียรติเป็นบันไดขั้นที่5แล้ว ต่อไปพบแสงสว่างคือธรรมะที่ถูกต้อง และเริ่มสละทรัพย์ให้คนด้อยโอกาส เช่นที่ฮ่องกง หมอเริ่มออกไปช่วยชาวเเอฟริกาใหัมีคุณภาพชีวิต คนไทยไปเป็นเกษตรกร เป็นอาชีพต่างๆๆสร้างบ้านสร้างตึกสร้างการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่ยอดปิรมิดตาม สหรัฐอเมริกาและยุโรป ธรรมภิบาลนั้นแนวการปกครองของนรกของยมบาลท่านซึ่งก็คือนายทหาร,ตำรวจและนักกฏหมาย ผู้พิพากษา ทนายความ มิใช่การปกครองของมนุษย์เพราะนรกทุกขุมล้วนเท่าเทียมกันได้รับโทษเท่ากัน มีกฏหมายที่เที่ยงแท้ ยุติธรรม เเละเเม่นยำในหลักการ ใครมาทำหน้าที่ก็ทำเหมือนๆๆกัน ยมบาลนี้ก็ทำหน้าที่รักษาธรรมภิบาลนี้ในแบบเดียวกัน หากอยากใช้คำนี้ก็เตรียมไปทำงานในนรกละกันนะ แต่ก่อนตำรวจจะเจอบ่อยนะพยายมจนซื้กันทำบุญให้ท่านเหลือทหารนักกฏหมายซึ่งติดต่อภาควิญญานยังไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะ ภาษาบาลีก็เหมือนกันพระสงฆ์ท่านต้องมาบอกมาสอนมาเล่าให้ประชาชนฟัง แต่ที่พิเศษในกาลสมัยนี้ก็คือในประเทศไทย มีอนาคตวงค์องค์ต่อไปคือพระนเรศวร ซึ่งตอนนี้แค่คนธรรมดาอยู่เรียนผิดเรียนถูกในโลกใบนี้และลำดับที่2.ร.4พระธรรมราชา อนาคตวงศ์ในภัทรกัลป์หน้าท่านเป็นคนไทยพระสงฆ์จึงต้องพูดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายจะได้เกิดทันอนาคตวงศ์ท่าน  ไปเกิดที่ไหนก็จะพูดภาษาที่นั่น รักใครชอบใครก็จะเจอกันสร้างอุปนิสัยให้ตรงท่านไว้ พระศาสดาองค์ปัจจุบันใช้ภาษามคธปัจจุบันอินเดียไม่มีคนพุทธแล้วมีแต่จันฑาล ในประเทศไทยมีคนศึกษาธรรมจึงพูดให้เข้าใจเพื่อให้การสอนธรรมะพุทธแล้วต้องมีคนบรรลุธรรมตาม นั่นเอง คือความสำเร็จของศาสนาพุทธ คนไทยเหนืออิสานเกจิอาจารย์ต่างๆๆท่านจะใช้ภาษาง่ายๆๆ หากในพระสงฆ์ด้วยกันจะใช้บาลี-สันกฤษจำกันเอาไว้ให้ได้ เหมือนจารึกศิลาก็ต้องแปลให้เป็นภาษาให้อ่านได้ เข้าใจสำหรับประเทศนั้นๆๆ หากใช้นักประวัติศาสตร์มาแปลอีกจะไม่มีคนทำในอนาคตมันหาอยากจึงใช้ภาษาท้องถิ่นหากเข้าใจแล้วต่อไปมาเรียน บาลี-สันกฤต ส่วนราตินนั้นมีเเพทย์ -พยาบาลรักษาไว้ให้แล้วจึงมีอยู่ในทุกวันนี้เพื่อส่งต่ออนาคต ที่ประเทศไทยมีแค่อาชีพชาวบ้านแล้วเอาลูกชาวบ้านมาบวชเป็นภิกษุมาเรียน มาศึกษา มาท่องจำเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนไว้ให้ลูกหลานในอนาคต  หากย้ายไปตะวันตกต้องแปลสมองจากภาษาบาลี-สันสกฤษเทศน์เป็นภาษาท้องถิ่นเช่นภาษาอังกฤษ เยรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปนเพื่อให้คนบรรลุธรรมตาม มิใช่เทศน์ให้สัตว์ฟังเพราะไม่แปลงข้อมูลให้ตรงกลุ่มคน วัฒนธรรม ภาษาเขามันจึงไม่ได้ผลในการเผยเเผ่ศาสนาพุทธอันประเสริฐนี้ คิดตามพระศาสนดาสิตอนแรกท่านเทศน์ธรรมจักรให้12ราศรีฟัง ไม่ได้ผลต่อไปจึงต้องไปให้มนูษยืได้รู้ธรรมตามได้บรรลุตามและต้องคนที่รู้จักท่านด้วยจึงจะประสพสำเร็จในการเผยเเผ่นี้ หากปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ได้รับรู้ตอนพระองค์ประสูตรได้เห็นบลุกคลิกลักษณะ คงไม่ใจโน้มลงว่าพระองค์ตรัสรู้แจ้งในอริยสัท4และเจริญมรรค8แตกต่างจากผู้อื่น หากพระสงฆ์สักแต่เทศน์คนฟังไม่รู้เรื่อง พระสูตรนั้นก็จะแค่ลมผ่านปาก สวดโพชฌังคปริตรคนป่วยก็ไม่หายเพราะไม่เข้าใจว่าสวดให้พระอรหันต์ฟังเพื่อจะได้ไม่ท้อไม่ถอย ที่ทำๆๆมาถูกต้องแล้ว มิใช่รับจ้างพูดๆๆจริงไม่จริงก็ทำๆๆไปสวดผิดสวดถูกคนไม่รู้ตาม ต้องฟังรู้เรื่องแปลให้เข้าใจจึงจะซาบซึ้งในรสพระธรรมคำสอน บางคนปลื้มปิติ น้ำตาไหลในกรรมของตนในอดีตและปารวณาตนเป็นพุทธมากะถือศีล5พยายามรักษาพยายามฝึก มิใช่ทำไปงั้นๆๆตามใจคนจัดงาน จัดงานมิใช่ได้บุญหากมีคนบาปขัดขวางานบุญท่านก็หนีไม่พ้นคนบาปตามเขาที่ส่งเสริมให้ร่วมด้วยช่วยเกาะบุญ แบบนี้เทวดาร้อนที่อยู่จะลงโทษเอา ไม่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์เกาะจีวรขึ้นก็เป็นเห็บไปก่อกวนชาวสวรรค์เป็นไวรัสขึ้นบนอาวกาศงานนี้น่าสงสารจัง นะเอาให้ตรงๆๆอันที่จริงเค้าทำให้คนมาเกิดใหม่ใช้ต่อยอดสะสมบารมี…มิได้ทำศิลาจารึกให้คนอ่านแปลไม่ได้มาใช้กัน ภาษาคนไทยฟังออกนำไปใช้ๆๆแล้วได้ผลจริงจึงจะสัมผัส…ธรรมรสอันเลิศนี้

y- Timor - Leste (5)ปธ.สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต(ใกล้อินโดนีเซีย)ประเทศน้องใหม่กำลังสนใจจะร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับ11 (ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

ทิศทางแน่นอนและตื่นเต้นสายแรกในการเชื่อมโยงโลกใบนี้ก็คือ….การเชื่อมโยงที่เป็นกลไกที่สำคัญนั้นมั่นคงประชาชนเอาด้วยช่วยปกป้อง จุดสำคัญที่สุดนั้นมีเจ้าของงานครบแล้วจุดนี้จีนคือพี่ใหญ่ร่วมยุโรปคือเยรมันนี้รอรับลูกๆๆอาเซียนเส้นทางนี้ก็คือ หนองคาย เชียงใหม่ เนปิดอร์ ไปบังคลาเทศ ไปทาจิสถาน อุซเบกิสถาน อิหร่านไปตุรกี เส้นทางสายไหมทั้งรถไฟรางคู่ ถนนมอเตอร์เวอร์ รภไฟฟ้าความเร็วสูง เข้าใจไหมคนตาบอดไทย ญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นช้ากว่า นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนำโดยนิเคอินั้นจึงให้จับคู่กับท่าน อาเบะและทุกคนอยู่ในตำแหน่งปริหารประเทศญี่ปุ่น-ไทย ซึ่งชาวโลกเลือก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประสานงานระดับโลกไปช่วยอาเซียนให้ตั้งไข่ขึ้นโดยมีญี่ปุ่นนำร่องเจ้าภาพ ในเส้นทางเวียดนาม เขมร ไทย ไปทวายก็ทำคู่กันตอนนี้เส้นนี้กำลังบลูมแต่ก็มีพวกเสื้อเหลือง อำมาตย์ขัดขวางอยู่มาก รวมภาคใต้เฉยเมยลูกอีเฉย ไฟฟ้า ซึมามิ ถนนพังไม่พอ ใช้ไฟฟ้าเกินต้องอาศัยคนอื่นภาคอื่นประเทศอื่น ลูกชูชกอีชั่งขอ เกษตรกรก็ขอก็ทิ้งๆๆขว้างๆๆ ไปติดต่อรถไฟสมัยนายชวน นายมาร์คก็ดีแต่พูดขอๆๆๆกู้ๆๆ สร้างเอร์พอร์ตลิ้งค์ก็สอบตก บริหารไม่เป็น สุรยุทธ์ จุลนานนท์ ไม่มีวิสัยทัศน์ตกลงเซ็นส์โน่นนั่นนี้ ลูกหลานต้องลำบากทั้งแก็สทั้งน้ำมันและอื่นๆๆ คือเอาเงินอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไป เป็นภาระให้คนไทยที่แท้จริงพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ดีแต่พูดแต่ด่าดีแต่ขวาง อริยสัท4ไม่รู้แต่พูดดะ

y-vnt (2)ปธ.วานูอาตู ประเทศในมหาสมุทร์เเฟซิฟิกบนออสเตเรีย-นิวซีแลนด์ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฟิจิ(ใช้ภาษาโปรตุเกส-ฝรั่งเศส)

คือตอนนี้มาละลายการเกิดมานั้นเป็นทุกข์ทำชั่วทำบาปมามาก รวยตายไปเกาะไหนที่ไปฝากก็หายวับหมดนะจะบอกให้ คือคนโดนมาแล้วลูกหลานไม่ได้ใช้ตามคนรับฝากสบายที่สุดเงินอีแอบนี้กูชอบมาก เขาให้คนรวยแล้วบริจาคการกุศลออกช่วยผู้คน เราฆ่าคนมามากก็หยุดที่เราซะ และบอกสอนคนอื่นๆๆด้วยว่าไม่ดี น้ำในเขื่อนพระโพธิสัว์นำมาสร้างช่วยชาวนาชาวสวนชาวไร่ ไม่ได้ปล่อยมาท่วมประชาชนไทย น่าจะอายตนเองซะบ้าง ชาวโลกเขาระอาหมดแล้ว พูดทำแต่ละอย่างล้วนซาตานจริงๆๆ ส่วนนายพลนายพันงบลับ คมชออกไปหาประชาชนล้างสมอง บอกก่อนนะตีนรอตึบ คือทำอย่างไรให้ประชาชนมีงาน เงิน รายได้ก่อนเถอะ ม็อบโน่นนี้นั่นนะงานนี้โดนตีนประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดง ตอนนี้หากฉลาดนะคะอยู่ในที่ตั้ง ทำงานสุจริต อีกอย่างอำมาตย์ต่อวิทยุชุมชนปีต่อปีเพื่อหาข่าวกับประชาชนแท้ลงพื้นที่เจอตีน ตามหลักการต้องให้สอบใบประกอบสื่อสารมวลชน ต้องรู้การพูด กูมึงด่าออกสื่อไม่ได้

asia-tjk-eujpgเชื่อมเอเชียด้วยร้อยใจไหมสู่ประชาคมโลก

ภาคอีสานภูมิใจไทยเช่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดนั้นก็จะโทรมาไม่เลือกพรรคเพื่อไทยหาก…บลาๆๆๆก็ไม่ต้องเลือกนะคะคุณชอบใครก็ลงคะแนนนะค่ะ สู้กันให้ตรงสนาม เล่นโทรมางั้นนี้ แม้หนองกี่สาวกก็โดนฟ้าผ่า ลูกเห็บลง พายุพัดถล่ม แบบสหรัฐโดนเดี๋ยวอุกาบาท หากใครทำตามพันธมาร และหากใครฟังคลิปด่าพูดไม่ดีก็โดนลูกเห็บถล่มรถนะลิ้มสนธิในนานคลิปบรรพตนะขอบอกก่อน งานนี้เทวดาท่านดูแลจุดที่ทำลายชาติไทยทุกชนิดอยู่ จัญไรกันนักนี่!!!บนบานสารกล่าวก็ไม่รู้ท่านสถิตอยู่ที่ไหน แม่ย่านางในรถท่านคงจะเคืองนะ เห็นมาแล้ว รถยนต์นั้นก็คือธาตุเหล็กต่างๆๆของอัฐฐิคนตายแล้วในประเทศมาหลอมรวมกันเป็นรถพาหนะ  น้ำมันก็น้ำเหลืองคนตายทับถทกันนะต้องให้ท่านฟังเพลงเพราะๆๆ ฟังผีก็เจอผี สวดมนต์เจอทั้งผีทั้งเทวดา ตั้งใจขับกลับบ้านดีกว่านะคะ ให้ท่านฟังเพลงเบาๆๆไม่เครียดดีที่สุด กล่อมท่านให้อารมย์ดี สงสารนะค่ะเห็นตายกันเยอะ จากรถภาคเหนือพังจากแนวจำลองยึดทำเนียบ ลูกเห็บพายุเล่นงานรถยนต์ บ้านพังพินาศสันตโล แต่ก่อนบ้านพันธมารเชียงรายแผ่นดินแยกจากการทำบาปทุกชนิด ทัวว์สวิงกิ้งคู่รัก ต่อไปจะเจอไฟปลัยกัลล์ล้างโลกนะค่ะ แสงอาทิตย์เเรงมากโฟกัสตรงและแรง ต้องระวังด้วยค่ะ ต้องพูด และงานเขียน งานเพลงนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะค่ะ เราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งมองไม่เห็นคลุมชาวโลกอยู่ทุกแห่ง ทำแต่สิ่งดีงามสร้างสรรค์โลกกันนะค่ะ ธรรมะไม่กลับมา…โลกาวินาศจาก น้ำ ลม และไฟ ล้างมนุษย์โลกแน่นอน ตามกฏโลก

y-b 2ndwsth ปธ.บังคลาเทศในงาน 2nd water summitเชียงใหม่

ทิศทางประเทศไทยนั้นจีน รัสเซียไทย กำลังจะไปหากัน ข้ามไปแคนาดา แอฟริกาไปเชื่อมอเมริกาใต้นะค่ะตอนนี้ บังคลาเทศ  อินเดีย ภูฐานปากีสถาน อิหร่าน  ตุรกี คือมิตรของเรากำลังจะไปหากันในไม่ช้านี้นะค่ะ สังเกตไหมค่ะเขามั่นคงในการเมืองการปกครองกันอยู่มาก เหลือประเทศไทยยังเหี้ยอยู่ก็หยุดให้ข่าวลบต่อประเทศกันนะค่ะ การสร้างอะไรต่างๆๆนั้นเเค่กลุ่มจิตอาสาลงขันกันทำนะค่ะ เช่นตึกสูงๆๆนั้นก็เอกชนทำกันไม่งั้นประเทศไทยมีแต่บ้านชาวเลเช่นภาคใต้พอเพียงศรีทนได้ นะคะ อย่ามาอ้างภาษีฉันทั้งนั้นลูกหลานชั้นต้องเป็นหนี้ บลาๆๆอีกนะค่ะ ท่านเสียภาษีปีละเท่าไหร่กันค่ะยิ่งภาคใต้รวยแต่ไม่เคยส่งภาษีให้รัฐบาลไทยเลยโกง คอรับชั่น บ้านพอเพียง สส อบต ผู้ว่าคนภาคใต้ทั้งนั้น ที่โกงคอรับชั่นอีแอบงุบงิบเงิน ไปแต่เมืองนอกหยุดทีไปหาเเหล่งฝากเงินที่โกงมาจากประเทศไทยใช้สนั่นโน่น นั่นนี้ อย่าหาว่าไม่รู้ไม่เห็นนะ นายพลกองทัพต่างๆๆด้วย ตายไปเงินธนาคารต่างๆๆก็เก็บคืนคลังธนาคารนั้นๆๆพวกเขาก็รวยๆๆโคตรๆๆไม่ได้ส่งรัฐบาลไทย เงินใครไม่รู้ หวานหมูรีบมาฝากเร็วๆๆนายทุนธนาคารเขารวย โคตรรวยจากกลุ่มโกงคอรับชั่น เงินมาจากไหนไม่รู้กูได้ฟรีๆๆ!!!คุณควรจะส่งให้รัฐบาลดีกว่าแล้วให้รัฐบาลไทยเขานำไปสร้างถนนหนทาง สาธารณสุข เพื่อระยะยาวของลูกหลานท่านนะค่ะ รวยแล้วส่งให้แบงค์ต่างชาติน่าอดสูจริงๆๆ ห้ามขวางทางเจริญประเทศไทยไม่พอดันยักย้ายเงินหลวงอีกตะหาก ถนน4เลนภาคใต้ทำไมไม่มี บ้านที่มีเเฟลต คอนโดให้มุสลิมอยู่สร้างให้เขาซิ จะได้สวดมนต์5เวลาได้แบบอาหรับ แอฟริกาเขาไหนภาคใต้ฉลาดนัก การไฟฟ้าโฆษณาว่าไฟฟ้าดับ5นาทีต่อติดไวไงค่ะคุณ ดีแต่พูดนะค่ะจุดนี้ แก้ไขซิค่ะ ยังไงต้องพัฒนาภาคใต้จะเป็นอีเฉยไม่สนไม่เเคร์ คนตายมิใช่กูพอนะค่ะคุณ นะคิดใหม่ทำใหม่เป็นคนไทยรึเปล่า??? คุณเปรมกับคุณผู้อาศัยอยู่ภาคใต้นั้นก็อาศัยร่วมกันไปนะคะ คนไทยส่วนใหญ่ แผ่นดินผืนใหญ่เค้าจะไปทิศทางเหนือกันขึ้นไปทางประเทศจีน อินเดีย อาหรับ ยุโรป เราจะเป็นบ้านหลังใหม่ สันติสุขภาคใต้มีเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากัน!!!!

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…Make the future

24พ.ค2556 วันวิสาขบูชาปีนี้ขอให้ทุกๆๆท่านได้สิ่งดีงามของศาสนาพุทธไปปรับใช้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมหวังในสิ่งซึ่งปรารถนาทุกประการนะคะ สำหรับคนไทยวันนี้นำคลิปการวางพื้นฐานประเทศไทย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากรประเทศไทยเพื่อสำรองไว้ให้ลูกหลานไทยได้ใช้ในอนาคตเป็นมรดกของ จิตอาสาทำดีเพื่อลูกหลานไทย หวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนกงล้อมงคล38มาใช้บูรณะฟื้นฟูสังคมไทยให้ตะหนักในความเป็นอาริยะชนคนดีผู้นำของชาวโลกในสภาวะการณ์โลกเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ สู้ๆๆนะชาวโลก!!!!! ส่วนคนเผาเซนทัลในภาพนี้เขาบอกว่าชายคนนี้เป็นลูกจ้างของการไฟฟ้านครศรีธรรมราช ไฟฟ้าดับเปิดได้ก่อนจังหวัดใดๆๆใน14จังหวัดภาคใต้ กลุ่มเสธอ้าย เเช่เเข็งประเทศไทย พันธมารสันติอโศก ล่าสุดกลุ่มฟอกไตของมหาจำลองคะนองนรกที่จะมาหน้าบ้านนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนี้หาในนี้ได้ตัวการป่วนประเทศไทยทั้งหมดเเน่นอน??? คือพ่อจะอายุยืนยาว120ปีแบบพระสังฆราช งานนี้เหนื่อยกับการปราบมารแต่สู้ๆๆนะคะชาวไทยกลุ่มจิตอาสาพาอนาคตชาติไทยส่งมอบให้…ลูกหลาน!!!

sdk2553 (12)นายคนนี้เขาว่า…ลูกจ้างการไฟฟ้าจ.ครศรีธรรมราชล่าสุดเจอที่สพานมัฆวานขว้างปาแก็สน้ำตาใส่ตำรวจมันมีอาวุธก่อการร้ายทุกชนิดเลยใครให้มันละมาทุกครั้งตามนัดเลย แช่แข็งแก็งส์สนามม้าทหารไทย ไฟดับภาคใต้ก็น่าจะมาจากสั่งสอนไม่ให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะเเหละ ประชาชนภาคใต้ปลดเสมอเรือพรรคประชาธิปัตย์ยังต้องสู้เสียชีวิตกันอีกนาน!!!

หลักมงคลสูตร 38 ประการ

 1. ไม่คบคนพาล             พาลไปหาผิด
 2. คบด้วยบัณฑิต           บัณฑิตจะพาไปหาผล
 3. บูชาคนที่ควรบูชา       เพื่อยกย่องคนดี
 4. เลือกอยู่ในถิ่นคนดี      สิ่งแวดล้อมดีพาให้กายใจ สุขสำราญ
 5. ความมีบุญบารมีแต่ปางก่อน   หมั่นสั่งสมความดีเสริมจักเจริญทุกชาติ
 6. ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม ผู้ปฎิบัติดีย่อมยังสุขในชาตินี้และชาติหน้า
 7. ความเป็นพหุสูตรทั้งทางโลกทางธรรม  จักเอื้อประโยชน์ต่อตนมาก
 8. มีศิลปวิทยา สาขาใดสาขาหนึ่ง มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
 9. ตั้งตนอยู่ในข้อศีลอันตนศึกษาดีแล้ว มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตย่อมปฎิบัติแต่ในความดี
 10. การกล่าวแต่วาจาดี  คือกล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง
 11. บำรุงมารดาบิดาทั้งกายและใจเป็นประจำ    ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง
 12. สงเคราะห์บุตรด้วยกาย วาจา ใจ ห้ามมิให้ทำชั่ว ให้ทำแต่ความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นต้น
 13. สงเคราะห์ภรรยา ,ภรรยาก็สังเคาระห์สามีด้วย ต้องสังเคราะห์ซึ่งกันและกันเหมือนได้เพื่อนฝากผีฝากไข้ได้
 14. จักทำงานไม่คั่งค้าง  ผัดวันประกันพรุ่ง ทำงานมุมานะให้สำเร็จ
 15. ให้ทาน ด้วยศรัทธาพร้อมกาย วาจา ใจ ฝึกละความโลภด้วยการให้
 16. หมั่นประปฎิบัติธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ อยู่เป็นเนืองนิจ  เตรียมหาหนทางสู่สวรรค์
 17. สงเคราะห์ญาติแก่ญาติตามกำลัง เป็นการสร้างบริวารบารมี
 18. ทำแต่การงานไม่มีโทษ  จงทำงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
 19. งดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง รู้สิ่งใดชั่วจงอย่าทำ
 20. รู้สำรวมงดเว้นการดื่มน้ำเมา ตัดหนทางขาดสติ สู่อบายเยือนนรก
 21. ความไม่ประมาทหมั่นปฎิบัติธรรม ทำให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่เป็นคนลืมสติ เลินเล่อ
 22. การรู้จักเเสดงความเคารพ นับถือผู้อื่นทั้งกายวาจาใจ
 23. การเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน  ฝึกรู้จักตัดความเย่อหยิ่งถือตัว
 24. ความสันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมี มีความเป็นอยู่สมฐานะ มักน้อย ฝึกลดละความโลภ
 25. มีความกตัญญู ต่อผู้มีอุปการคุณ สำนึกในบุญคุณ บิดา มรรดา ครูบาอาจารย์ เป็นต้น
 26. ฟังธรรมตามกาล เพื่อเพื่มศรัทธาพูนปัญญา ชำระจิต
 27. ขันติ  ฝึกเป็นผู้มีความอดทน ต่อสิ่งมากระทบกดดัน
 28. เป็นผู้สงบเสงี่ยม ว่านอนสอนง่าย เปิดโอกาสได้ความรู้ใหม่ๆๆ
 29. การได้เห็นสมณะ ผู้ระงับบาป เพื่อเพิ่มความศรัทธาในพระสงฆ์
 30. สนทนาธรรมตามกาล ได้แลกเปลี่ยนความรู้แตกฉานในธรรม
 31. จิตตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเผากิเลส เจริญภาวนาพยายามตัดกิเลส
 32. ประพฤติรักษาพรหมจรรย์ เพียรตัดเพลิงกามที่เป็นมูลเหตุเผาใจ
 33. เห็นแจ้งในอริยสัท 4   รู้ทางดับทุกข์
 34. ทำพระนิพพานให้แจ้ง  ตัดการเวียนว่ายตายเกิด
 35. มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม คือเรื่องที่มีอยู่ประจำโลก ได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุขและทุกข์ ที่แปรเปลี่ยนไม่จีรัง
 36. ความเป็นผู้มีจิตใจไม่โศรกเศร้า ฝึกจิตตั้งมั่นในอุเบกขา
 37. ฝึกจิตให้ปราศจากธุลีผงกิเลส  ฝึกสำรวมอินทรีย์มีสติสัมประชัญญะระลึกได้รู้เท่าทันปัจจุบันทุกขณะจิต
 38. ฝึกจิตจนได้เกษมสุข เพราะฝึกละสังโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัด อันผูกมัดกองทุกข์ของสรรพสัตว์ ได้แล้ว

คุณสมบัติของผู้ที่จะสำเร็จนิพพาน มี14ข้อดังนี้

เป็นคนอาจหาญ คนตรง คนซื่อ ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย ประพฤติเบา อินทรีย์สงบ มีปัญญา ไม่คะนอง ไม่คลุกคลีในหมุ่คณะ

หลักการเข้าสู่พระธรรมคำสอน

1)ต้องมีความรู้( education)ระเบียบวินัยการปกครอง(ปริยัติ),การทำความดับทุกข์-ดับกิเลส(สุตตันตะ,คำอธิบายสุตตันตะ(อภิธรรม)

2)มีการปฏิบัติ(training)ด้วยไตรสิกขา(รักษาศีล,ทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา)

3)ได้รับผลของการปฏิบัติ(experience)เป็นความสงบเย็น ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง(ปฏิเวท หรือโลกุตระธรรม เป็นภาวะที่อยู่เหนือความเป็นโลก)

หลังจากนั้นหมั่นฝึก7อย่างดังนี้มีศรัทราแก่กล้าใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ,ดำรงไตรสิกขา3ศีล สมาธิ ภาวนา,มีสมาธิเข้าฌานสมาบัติ ฝึกเข้าง่ายออกง่าย ไม่จำกัดเวลา ,ไม่ประมาทในศีล(ทำผิดศีล)มีปฏิสันฐานต่อเทพเทวดาพรหมณ์ ในทุกศาสนา.

ซึ่งผู้ฝึกต้องรับประทานอาหาร 5หมู่ มีแม่ครัว ปรุงอาหาร แม่บ้าน กัลยาณมิตร จะดูแล อาหารตามหลักโภชนาการและเข้ากรรมฐาน กินผัก เจไม่ได้เพราะคนฝึกจะสวย งาม หล่อ หุ่นอรชร ตามลักษณะ32 ธรรมจะปรับธาตุตามสมัยพุทธกาล  เพราะใช้พลังงานเยอะ ขันธ์5รวมเป็นหนึ่ง…กราบครู เทพเทวดา คารวะ บอกกล่าวน้อมนอบในวิชาให้ท่านช่วยดูแล ป้องกันร่าง โทรศัพท์ปิดหมด วิเวก สัปปายะ ปิดประตู หน้าต่าง ห้ามใครกวน        ขันธ์5สัตว์โลก สัตวฺกุ้ง หอย ปู ปลา ไก่ หมู จะได้มีบุญไปเกิดเป็นคนเพราะเป็นอาหารให้พระอาริยะ ฝึกตนพ้นทุกข์ เหมือน ดาวลูกไก่ หากมีหมาแมว ในวัด นก ก็ต้องสอนธรรม เว้นอาหารที่พระองค์ห้ามก้ทำตามคำสอน ศึกษาทำตามพระชาดก มงคล38 มี18วิชาต้องเรียน ฟังเสียงสัตว์ โดยปกติ จะหุทิพย์ ตาทิพย์ รู้จิตคนอื่น แต่คนอื่นจะไม่รู้จิตพระอาริยะจะมองสอดส่องทั้งโลกและจักรวาลไม่เห็น เพราะละลายรูป นามแล้วตายทางโลก เข้าสู่อริยธรรม เผยแพร่ศาสนา เกื้อกุลต่อโลกต่อไป ช่วยชาวโลกและสัตว์ เทวดาให้เลื่อนระดับชั้น

ลำดับการละสังโยชน์10

สังโยชน์ คือ กิเลสที่ผูกมัดใจ เครื่องร้อยรัด มี 10 อย่าง คือ

1. ละสักกายทิฏฐิ – ความยึดเหนี่ยวในร่างกาย

2. ละวิจิกจฉา – มีความสงสัยในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

3. ละสีลัพพุตปรามาส  – ละสิ่งที่มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

4.ละกามราคะ – ละโมหะ โทสะ กามราคะ

5. ละปฏิฆะ – มีความคับแค้นใจ

6.ละ รูปราคะ – มีความติดใจในรูป(ลาภสักการะ การต้อนรับของชาวโลกทิพย์ หรือรูปฌาน)

7. อรูปราคะ – มีความติดใจในอรูปฌาน คำยกยอปอปั้น สรรเสริญ นินทา

8. มานะ – ติดในยศศักดิ์

9.  อุทัทธัจจะ – ความฟุ้งซ่าน

10. อวิชชา – ความไม่รู้ในอริยสัท4(ขันธุ์5 )

พระโสดาบัน ละได้ 3 ข้อคือ ความยึดเหนี่ยวในร่างกาย,ความสังสัยในพระรัตนตรัย,ละสิ่งที่มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า(แต่อยู่ในสังคมเดิมได้เช่นต่างศาสนา รวมทั้งเป้นผู้นำดูแลชุมชนนั้นๆๆต่อไป โดยไม่ก้มหัวให้อธรรม ผู้นำพาไปทำผิด ตายเสียดีกว่าผิดหลักศีลธรรม องอาจในการรักษาธรรมยิ่งกว่ารักษาชีวิต)

พระสกทาคามีละได้ 4ข้อ คือ สะโมหะ โทสะ กามราคะ ให้เบาบางลง

พระอนาคามี ละ 5ข้อคือ ละปฏิฆะ -ความคับแค้นใจรู้ปัญหาแก้และทำได้เท่าไร่แค่นั้นแล้วอุเบกขา มีเทวดารักษา ไม่พบคนพาล คนพาลหลีกหนีหน้าเพราะไปแต่ที่เจริญ ไม่คลุกคลีหมู่คณะ พระสงฆ์ก็ปลีกวิเวกในป่า อุบาสก อุบาสิกา อยู่ในเรือนชานไปบ้านวัด บริวารทั้งมนุษย์รักซื่อสัตย์ ปกป้องคุ้มครองด้วยความบริสุทธุ์ใจ (กัลยาณมิตร)

พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 ข้อ

นิพพานคือความดับเย็น ไม่เป็นทุกข์เด็ดขาดอย่างสิ้นเชิง  มิใช่เมืองรึสถานที่ใดๆๆอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นระดับสภาวะของจิตที่สูงสุด โปร่ง เบา ว่าง ไม่เป็นทุกข์เพราะละอุปทาน(เข้าใจขันธุ์5(เหตุเเห่งทุกข์)ได้แล้ว ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุได้ด้วยตนเองในขณะมีชีวิต ไม่ใช่เข้าถึงนิพพานเมื่อตายแล้วอย่างที่เข้าใจผิดกัน  ซึ่งการฝึกตนนั้นต้องกระทำตามมงคล38 ไปตามลำดับนั้นเอง

เมื่อนิพพานแล้ว(รู้แจ้งแทงตลอดในขันธุ์5)   บัณฑิตทั้งหลายจงแยกย้ายกันไปเผยเเพร่ธรรมะ   จงนำธรรมะอันประเสริฐนี้ไปเปิดเผยแก่ชาวโลก จงไปยังที่ต่างๆๆเพื่อให้ประโยชน์อันสูงสุด เพื่อบังเกิดความสุขที่แท้จริงเเก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และมารวมกันเเลกเปลี่ยนประสพการณ์ธรรมของตนแก่เพื่อนกัลยาณธรรม รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนธรรมกันได้ตามจริตธรรมที่ตรงกันด้วยศรัทธา รักและเคารพกันและกัน นำหน้า (หากขัดกันให้หยุดแจกแจงธรรม ให้นึกวิเคราะห็ด้วยจิต คนเดียว และต่อมาทั้งมนุษย์และเทวดา จะรู้จิตอธิษฐานนั้นและจะมาช่วยชี้แนะให้)

go on ,buddish m0nk

for the good of the monk

for the happiness of the monk

all of compasstion for theworld

for the good benefit and happiness of god and man  .

รัตน7ของพระพุทธศาสนา

1.มึพระพุทธเจ้า 2.มีผู้สอนธรรมะ 3.มีผู้ปฎิบัติตาม 4. ปฏิบัติเเลัวบรรลุธรรม 5. บรรลุธรรมแล้วครองตนดี อยู่รอด 6. บรรลุธรรมแล้วช่วยสอนผู้คน 7. ทำให้เทวดาและมนุษย์มีความสุข

ใจงดงามตามพระพุทธองค์แล้ว ชำระกายให้สะอาด กิจวัตรงามงด จิตใจและกายผ่องแผ้วแล้วขั้นต่อไป

ดำรงไตรลักษณ์

1.อนิจจัง– ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่จีรังยั่งยืน ดังคำกล่าว- เราไม่สามารถจุ่มเท้าซ้ำลงในแม่น้ำสายเดียวกัน(เฮราคลีตัส -นักปราญ์ชาวกรีก)

2. ทุกขัง– เพราะสิ่งต่างๆๆไม่จีรังยั่งยืน ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจ  มีผู้คนมีความปรารถนาและผูกพันกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน แม้บางคนจะมีความพึงพอใจในระดับใดก็ตาม สิ่งนั้นก็ไม่ยั่งยืน  การที่ได้รู้ว่าความพึงพอใจใดๆๆสุดท้ายก็ต้องจบสิ้นลง  นั้นคือสาเหตุเเห่งทุกข์  สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น ความทุกข์อาจไม่เป็นเพียงแต่ความเจ็บปวดหรือ โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งต่างๆๆที่ทำให้ชีวิตไม่ครบถ้วน ด้วย

3.อนัตตา– ไม่มีจิตวิญญานที่ยั่งยืน รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าอัตตา นั้นเป็นเพียงการมารวมกันของสิ่งต่างๆๆที่เปลี่ยนแปลงได้ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอัตตากับรถม้า และเป็นการรวมชิ้นส่วนต่างๆๆรวมเข้าด้วยกันและสามารถแยกออกจากกันได้

ดำรงไตรสิกขา

มี2 step ดังนี้1)ขั้นพื้นฐาน-รักษาศีล,สมาธิ,ปัญญาสอดส่องพระธรรมคำสอนจนก้าวหน้าเชี่ยวชาญทางโลกทางธรรม(วิญญาน)แล้วจึงเข้า2)ขั้นสูงสุดก็คือการเจริญ อธิศีล,อธิจิต,อธิปัญญารึการภาวนาปรารภพระธรรมคำสอนทบทวนฝึกการนำเอาพระสูตรต่างๆๆมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย   ซึ่งมากระทบเป็นผัสสะในญานทัศนะของเรา เพื่อปัดเป่าให้อาสวะเหล่านั้นให้สิ้นไปในที่สุด ดำรงตนจนกว่าจะละสังขารเพื่อการเข้าสู่วงศ์ของเหล่าพุทธสาวกในที่สุด

23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…Make the future

23พ.ค2556 ประชาชนไทยในสภาวะ…การก้าวย่างสู่ข้อ4 …Make the future ซึ่งก็คือการที่ประชาชนไทยร่วมใจกันลุกขึ้นมาสร้างสังคมไทยให้มั่งคงแข็งแกร่งส่งมอบให้ลูกหลาน(ตามมงคล38 อายไหมเพิ่งข้อ4ในขณะตะวันตกข้อที่35เเล้วหลงDกอดกราบอ่าน-เขียนแล้วพูดทำเงินในคัมภีร์ ปีนี้เอาใหม่ เริ่มต้นใหม่ในสิ่งถูกนะ3ข้อแรกเข้าใจนิยมคนดีที่แท้จริงแล้วต่อไปมาเข้าใจกัน ข้ออื่นๆๆตาม STEP  ทุกคนผู้มีจิตอาสาสร้างอนาคตไทยนี้จะต้องยึด…สมัคคีคือพลัง 1คนมีพละกำลังมากเท่ากับ1ล้านคนไปเลย สู้ๆๆ นะคะฝึกไว้หากท่านนั้นคือสมาชิกของประชาคมโลก ทำดีย่อมได้ดี)

9w19w2

23พ.ค2556 ทหารไทยควรจะหุบปากและคนเสื้อแดงที่ติดคุกรวมแกนนำราชประสงค์ควรจะไปแจ้งความทหารไทยโดยเฉพาะคนในกองทัพบก ขณะนี้กำลังสมคบคิดกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะทำให้เชื่อตามตนเองพร้อมข่าวที่สร้างจัดฉากไว้ และทุกคนที่ใส่ร้ายเผาเซนทัลดิ์รวมศาลมาเฟียทาสรับใช้ทุกคนทั้งการเผาเซนทัล ภาพตัดต่อนายศิริโชค ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นๆๆเพียงแค่เข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย คู่กรณีเรื่องไหนมันพูดมาทั้งพรรคประชาธิปัตย สาวกใครหน้าไหน ดารา นักวิชาการ สื่อมวชน ทหารไทยตัวเหี้ยก็แจ้งความไว้เลย กวาดล้างไปในชั้นศาลให้หมด ไม่งั้นสังคมเสพสื่อมารเท็จร่วมสมคบคิด แบบในคลิปเสียงใครอะนะ อภิณพตายแล้วเราอย่าให้เขาตายเปล่านะ หยุดคนฆ่าคนทำผิดให้ได้ ไม่งั้นปีหน้าปีไหนออกมาฆ่าเรื่อยๆๆแบบ3ชายแดนใต้โมเดล???คนมาเย้วๆๆให้ข่าวที่ทำให้ประเทศไทยติดลบด้านกฏหมายไทย ทหารไทยทั้งออกข่าววิทยุว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังวันที่20และอีกหลายวันก็ยังเอานักโทษมาใส่เสื้อแดงให้นักข่าวต่างประเทศเอาภาพไปใช้หลอกฝรั่งอีกรวมค้นอาวุธกุฏิเจ้าอาวาสวัดสระปทุมใส่ร้ายท่าน แค่โกรธที่เซนทัลดูแลประชาชนเสื้อแดงก็เผาเขาเเต๋วแตกไร้สติ เจ้าอาวาสดูแลเขตอภัยทานก็ใส่ร้ายท่าน ทหารค่ายสุรสีห์หากร่วมด้วยก็คอหักตายตามกรรมนะ กองทัพไทยกับตำรวจรวมDSIอย่าให้ท้ายพรรคประชาธิปัตย์รวมทหารไทยกลุ่มนี้ปี2552ทำสำเร็จใส่ร้ายประชาชนแต่ตกม้าตายปี53ฝรั่งฉลาดกว่าเดิม ศาลเเพ่งศาลไหนก็ชนะทหารไทยมีส่วนเผาเซนทัล ประชาชนเค้าระอาพวกมึงจะตาย ไล่มันไปภาคใต้บ้านพ่อมันเถอะ ไฟดับไม่เห็นทำอะไรได้ เสาไฟฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ คนภาคใต้จุดเทียนอยู่แล้วกัน เฉยดีนัก พอเพียวตามพ่อสั่งซิ นะประชาชนภาคใต้ศรีทนได้ ประเทศไทยตอนบนสู้ด้วยตนเองชนะตนเองดูแลตนเองแล้วออกช่วยให้ทุกคนยืนได้ ต่อยอดจากท่านพุทธทาสลงมือทำเดียวท่านจะมาสอนเอง ดิฉันก็ได้ดีจากท่านพุทธทาส มาต่อยอดธรรมศาสนะสากล เรียนทุกศาสนาในโลกเริ่มแรกท้องถิ่นและฝึกตนเองตามลำดับมงคล38 ต่อไปประเทศไทยก้าวสู่

ข้อ4การสร้างสัมคมให้เหมาะสม-ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ คนต่างชาติอยากซื้อเหล้าวันศาสนาก็ขายให้เขาแล้วให้กินดื่มในที่พัก ตำรวจเเท็กซี่ช่วยกันดูเเลอย่าให้ออกมาเดินเปลี่ยวข้างถนนเดี๋ยวอันตราย เราต้องดูแลแขกบ้านเเขกเมืองให้อยู่ดีมีสุข ไม่มีใครดีพอสำหรับประเทศไหนๆๆอย่าตรึงอย่าเคร่ง รู้จักผ่อนปรมประณีประนอมคนที่ไม่รู้คนที่พอแก้ไขตนได้ ส่วนคนในชาติใครทำอะไรก็ได้อย่าทำตนให้ผิดกฏหมาย วันสำคัญทางศาสนาก็จริงใครทำได้แค่ไหนก็เเค่นั่น ค่อยๆๆทำไป บริหารงานให้ครอบคลุมทุกส่วน

-ข้อ5/ฝึกทำบุญในสิ่งที่ตนขาด เช่นต้องการบ้านถวายข้าวสาร ต้องการมีกินมีใช้ก็ถวายสิ่งของตามที่ตนต้องการใช้ปัจจัย4ให้พระสงฆ์เพื่อชาติหน้าและตายไปจะได้มีแสงธรรมออร่า มีวิมารบ้านของตนเองบนสวรรค์เมื่อตายไป หากถวายแต่ศาลารวมร่วมกันสร้างก็จะอยู่ในโถงศาลารวม หากไม่อยากเบียดเบียนอยากสบาย นั่ง นอน เดิน ไปไหนมไหนสะดวกและมีบริวารมากก็ทำเองสร้าง ทำบุญ โน่น นั่นนี่ พร้อมบริวาร  หากลำคาญคนหมู่มากก็ไปทำคนเดียวรึกับครอบครัวที่รักชอบกันพอ หากเกิดชาติหน้าจะได้ตามกรรมสะสมบารมีที่เคยทำบุญไว้  หากท่านดูแลพ่อแม่หัวอ่อนว่าง่ายพ่อแม่ดีๆๆก็ให้บรรจุครรภ์อันนี้ไม่มีศาสนานะทุกคนเป็นมนุษย์ต้องฝึกตรงนี้กันได้ผลเร็วมากทำกับพ่อเเม่เนี่ย  หากกรรมไม่ดีพ่อแม่ก็ทำแท้งแบบชาวตะวันตก ไม่มีสิทธิ์มาต่อยอดบารมีฝึกฝนตนเอง ประเทศไทยนั้นสร้างสังคมคุณธรรมไว้ดีกว่า90%คนไทยจึงยิ้มสยาม เพราะเป้นบุคคลที่มีเมตตาสูงลูกพิการก็เลี้ยงเองจนตายจากกันไป ลูกป่วยก็ดูแลจนหายป่วย ลูกเป็นออทิสติก ลูกบ้าสุดโต่งลูกเสพยาเสพติด ชั่วสุดๆๆแบบพรรคประชาธิปัตย์พ่อแม่ก็ไม่ว่า อันนี้ให้คนดีอย่าเอาเเป็นตัวอย่างเราเกิดมาทั้งที่เป็นพ่อ แม่ ลูก ป้า ลุง น้า อาก็จะต้องทำดีและได้ดีต้องสร้างจุดแข็งแห่งศรัทธานี้ขึ้นมาในสังคม ไม่ใช่เกิดมาทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบเดิมๆๆเกิดมาทั้งทีเพื่อนชั่วพรรคชั่วเราก็ออกไป เป็นพ่อค้าขายสบายใจกว่ามีร้านเล็กๆๆสบายใจ เอาให้เป็นธรรมชาติ ฆารวาสก็มีธรรมแบบฆารวาส ธูป3ดอกของฆารวาสคือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องดูแลแม้จะอย่างไร ส่วนพระสงฆ์ธูป3ดอกของท่านก็คือการบูชาพระปัญญาคุณ  พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธศาสดา เพราะเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตนผู้สำควรฝึกการดับกิเลศ โดยเฉพาะศีล5นั้นท่านละได้ส่วนมากแล้ว และต้องฝึกตามวินัยที่บัญญัติไว้อีกด้วย

22asm-b2013

ฆารวาสจึงต้องช่วยท่านในสิ่งที่ดูแล้วไม่ควรแก่สงฆ์ให้แยกแบบชีวิตออกไปจากคฤหัส หากพระสงฆ์ทำไม่ดีก็มียังพระเถรวาสดูแลลูกๆๆของท่านตามลำดับการปกครองของสงฆ์ เจ้าอาวาสพระสงฆ์ผู้ดูแลเขตก็มีอยู่ใกล้สุด หากไม่ฟังดื้อดึงเราก็หลบไปเสียให้ท่านจัดการลูกๆๆของท่านเอง หากเจ้าอาวาสทำผิดต่อท้องถิ่นเช่นอ.ธาตุพนมเจ้าอาวาสคนใหม่ไม่รู้อะไรพัฒนาดะ พังกำแพงวัดอัฐิโคตรอาริยะก็เอาไปทิ้งหมดไม่บอกชาวบ้านพัฒนาตามใจฉัน..ล่าสุดจะเอาประตูโขงออกชาวบ้านก็คัดค้านของเก่าแก่มาแต่2000ปีไม่หนักหัวใครหากโด่เด่ อยู่อย่างนั้น ของคู่บ้านเมืองเดิมมาคนเกิดมายุคหลังจะได้ชุ่มชื่นใจบ้างของพวกเราสร้างไว้ยังอยู่นะเนี่ย ปลื้มสุดๆๆ พญานาคเองนั้นต้องมารอดขอพรเทพเทวาที่นี่เหมือนรายงานตัวกับผู้คุมกฏมนุษย์-พญานาคไม่ให้มาปะปนกัน (มนุษย์มีนักกฏหมาย ศาลผู้พิพากษาแยกคนดีชั่วให้ไม่มาปะปนกัน) สังคมจะได้ไม่วุ่นวาย เหมือนปู่โตไปปราบแม่นาค ไงละไม่ให้มาคลุกคลีกับมนุษย์ให้ละสมบัติผัว บ้านอย่าเฝ้าทรัพย์อีกเลยมันผิดกฏโลกเขา พญานาคสุทโธทนะท่านดุ มาแต่ละครั้งพังระนาบไปเลยหากคุณธรรมเจ้าอาวาสไม่แม่นยำพอ เจ้าอาวาสมักง่ายขี้เกียจรบกับพญานาคก็เลยหากลยุทธ์ปราบปราม แม๋พญานาคกับพระสงฆ์ใครขลังกว่าใครได้พบพระพุทธเจ้าแม้เทวดาก็ได้พบมาแล้วหลายองค์ จะสู้รบกันได้อย่างไร ต้องเรียนจากท่านผู้มีอายุจึงถูกต้อง มาก็ต้อนรับเสวนาธรรมกัน!!! ท่านคงจะไม่รู้อดีตมีแต่ชาวไทยเวียดนามและนอกอำเภอออกไป คนเก่าแก่ท่านคงไม่ทราบว่าใครเป็นอริยสาวก ไม่มีใครมาบอกใครอีกต่อไป ปกติเลยจุดนี้ให้ทราบกันไว้ทั้งเทวดาพญานาคแสนโกฏิจักรวาลจะมาไหว้พระที่โลกมนุษย์ประจำ ชาวบ้านรู้ก็คัดค้านพระแนวนักสร้างนักพัฒนาวัตถุนิยม พระสงฆ์มีเมียชาวบ้านเห็นก็ให้ลาศึกจากพระภิกษุเพราะมีหลายช่องทางให้ฝึกหากควบคลุมตนในพระวินัยสงฆ์ไม่ได้ แข็งกร้าวต่อเจ้าอาวาสไม่ก้มหัวให้ใคร

sdk2553 (17)ทหารไทยวันสลายชุมนุมราชประสงค์บ่ายวันที่19พ.ค2553

หากไม่ร้ายแรงมีอุดมการณ์ขัดแย้งจะแนะนำให้ไปตั้งวัดใหม่หากต้องการแยกจากพระสงฆ์แนวพัฒนาวัตถุนิยมจนละเลย การทำนิพพานให้แจ้งเป็นวัดป่าพระป่าชาวอิสานจะส่งเสริมหากท่านแน่วแน่ในการฝึกละกิเลสแต่ที่แน่ๆๆก่อนวันพระจะเสวนาธรรมสารภาพบาปกันแบบพ่อปกครองลูกไม่ได้เด็ดขาดจน ไม่ให้โอกาสคนไทยตาดำๆๆกำพร้านี้เลยจะมีช่องทางให้เสมอ อยากมีเมียก็ออกไปเป็นอุบาสกได้ ก็ดีต่อสังคมดีกว่าให้เป็นโจร แต่ดื้อสุดโด่งมากก็ไม่ไหวนะต้องปล่อยต้องปลง แล้วแต่กรณีๆๆไป แต่ชาวพุทธแท้ๆๆจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีเหมือนคนมุสลิมที่ภาคใต้ทำกันแต่เดิมคนมุสลิมไม่ทำร้ายพระสงฆ์เพราะตนเองก็เป็นคนพุทธมาก่อนแต่รัฐบาลอำมาตย์รังแกเขาทั้งมาเลเซีย คนจีนเป้นคอมมิวนิตย์ทำช่องลอดมาไทยไทยเตะออกไปเตะไปเตะมากว่าจะสงบ พวกเขาเลยไปนับถือมุสลิมจีนมาเลย์บ้าง ในจีนก็ไหหลำ เทียนสิน ซินเจียงล้วนมีนโยบายต่อต้านรัฐบาลในประเทศยั้นๆๆกันทั้งนั้น คนมุสลิมใต้ไทยเดิมนี้โดนกดขี่มากก็ไปรับมุสลิมตามมาเลเซียหาหัวหน้ามาคุ้มครองตนเองในประเทศไทยก็ข้าราชการและอำมาตย์ และช่วยกันสร้างสังคมบ้านเมืองไทยพุทธ-มุลสิม-คริตส์อย่างมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกันจนรุ่นปู่รุ่นพ่อตายไปรุ่นลูกความรู้ดีขึ้นอำมาตย์ พรรคดอกไม้แดง(เปรม)ส่งไปเรียนเมืองนอกฝรั่งบ้าง ลิเบีย ซูดาน ปากีสถาน อัพการิสถานบ้างก็เลยไม่รู้จิตวิญญานมุสลิมไทยดั้งเดิม ปู่ย่าพ่อตาทวดเค้าอยู่ร่วมกับสังคมกันอย่างไรเวลานี้คงต้องให้ท่านจัดการลูกหลานท่านให้เองเเหละให้พวกเขาเลวออกมาเถอะท่านดุมาก…มุสลิมไทยบรรพบุรุษ ส่วนมากคนมุสลิมอายุสั้นจากการฆ่าดะนะเอง คนวางระเบิดถนนก็คนทำถนนนะเเหละ อบต สท สส ทางหลวงชลประทานและอื่นๆๆคนมีเครื่องมือเจาะถนนนะหน่วยงานรัฐชัวว์ๆๆ เอกชนบ้านส่วนตัวก็นักการเมือง อู่ซ่อมรถ บ้านโต๊ะอิหม่าน โรงเรียนมุสลิมเอกชน บ้านคนธรรมดาคงจะไม่ใช่แน่ ต้องมีอำนาจท้องถิ่น!!! ชิมิ

ข้อ6มีสัมมาทิฐิรึตั้งตนชอบคือพยายามรักษาศีล5 ค่อยๆๆทำบางคนต้องดูแลชุมชนหาอาหารฆ่าสัตว์ก็ทำไปเดียวพระสงฆ์ประมุขธรรมท้องถิ่นท่านดูแลแต่ก่อนมีกษัตริย์ต้องดูแลตอนนี้มีหลายส่วนภาคต้องทำงานดูแลชุมชนแบ่งหน้าที่กัน ทางไปสวรรค์ไปได้หลายทางแต่หากตนทำผิดกฏหมาย ศีล5ก็ควรหลบออกจากสังคมไปก่อน หากเป็นผู้นำโลกก็จะมีแต่สงครามก็จะไม่รู้อะไรใหม่ๆๆจากสันติภาพซึ่งะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะสนุกมากโดยไม่ต้องฆ่าใคร โกงเตะเขาออกแล้วสวมรอยแทน ง่ายเกินไปแค่สอพลอก็ได้ดี เดินไปเดินมาได้15,000บาทนะหมดสมัยแล้วเสาไฟฟ้ากาพรรคประาธิปปัตย์ก็เลิกทำซะทีโลกอนาคตนั้นจะสบายๆๆมีความสุขและช่วยคนอื่นยืนได้ รวยสวยหล่อเท่ากันในสมัยพระศรีอาริย์ เป็นต้นหากยังเกิดก็ฝึกทำบุญจิตใจดีมีเมตตา อริยสัท4มรรค8นั้นไม่ต้องอ่านพระไตรปิฏกมากมายแค่ฟังนิทานต่างๆๆทำดีตามก็ได้แล้ว อ่านกราบพระไตรปิฏกไม่ได้ทำให้พ้นทางลงนรกนะคะ ทหารไทยฆ่าคนมากไปหาพระสงฆ์เรียนจากท่านแล้วมาอวดรู้เอาแบบภิกษุมาสอนฆารวาสไม่ได้คนละเรื่องเลย ฆารวาสคือคนต้องทำงานทำการยังต้องทำบาปอยู่มัหลักธรรมให้เรียนตามบรรพบุรุษมีทุกสาย ทุกอาชีพ ทุกเจตสิก หากศรัทธาพอ แต่อย่าหาบริวารทำชั่วตามตน แค่คนเดียวไปก่อนค่อยมาสอนคนอื่นๆๆได้

water-summit-banner4w_n

พระสงฆ์เป้าหมายท่านคือนิพพานตามพระศาสดาและสังคมเราฆารวาสต้องช่วยท่านให้ใช้พระพุทธศาสนาให้ตนเองพ้นกิเลสอ่านแล้วมาบอกมาสอนสิ่งดีงามให้ประชาชน เราต้องช่วยดูแลกุฏิฆ่าปลวก ไล่หนู และสัตว์ร้ายให้ท่านไม่ต้องทำบาปมิใช่ให้ท่านนำมาเคร่งสังคมตามใจทหารไทย ทุกคนมีช่องทางไปให้ถึงฝั่งนิพพานได้ เขาว่ายน้ำข้ามฝั่งได้เอง หากได้เทคนิคดีๆๆช่วยบอกกล่าวก็จะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ล่มกลางทางซะก่อน เช่นเป็นตะคริวจมน้ำตายก่อน เป็นต้นหากมีเพื่อนดูบนฝั่งก็จะมีคนไปช่วย มิใช่เฉยใครจะตายก้ชั่งแบบเดิมๆๆของคนไร้น้ำใจ ต้องสร้างทีมกู้ชีวิตทหารเรือ ตำรวจน้ำและยามฝั่ง นะเอาให้สังคมปลอดคนชั่ว กองทัพไทยกลุ่มที่ก่อเวร ควรสั่งให้หุบปากหากพูดใส่ร้ายกรณีเผาเซนทัล ,ใส่ร้ายแกนนำเสื้อแดง ,กรณีเขาพระวิหาร ,ส่วนหมอชนบทสาวกพรรคประชาธิปัตย์ก็หยุดสะทีจุดไม่ติดหลอกเป็นข้าราชการไปไหนมาไหนต้องขออนุญาติและกฏข้าราชการพลเรือนให้เอามาอ่านซะ หากเเย้วๆๆต่อ อ.ยทั้งหมอมรกตและคนก่อนๆๆนะรู้จักนะ คนปัจจุบันไม่วิเศษไปกว่า ไงๆๆก็รวยทุกคนแหละหมดอย.น่ะมีทางไปโรงแรมที่เขมรนั้นมีรุ่นพี่รออยู่สามารถทำธุรกิจมากมายให้ไปสบายไม่ต้องงกๆๆทำงาน รับใช้ใครให้ลำบากใจอีกต่อไป คนอื่นๆๆก็เก่งนะเเพทย์เมืองไทยมีเก่งๆๆเยอะอย่ายึดติดตำเเหน่งเมืองพุทธศาสนาต้องรู้มียศเสื่อมยศ มีตำแหน่งก้เสื่อมลงในวันหนึ่ง ข้าราชการก้ต้องย้ายในสักวันไม่ย้ายก็เอาเงินซื้อตำแหน่งรับใช้มาเฟีย ลูกเมียไม่รู้ด้วยก้จะลำบากตาม อย่าคิดว่าตนวิเศษคนเดียว สันดานพรรคประชาธิปัตย์นั้นชอบคิดว่าตนเองตีนลอยมาจากฟ้า เลยชนกันตกสวรรค์ณ.บัดNOW????

ส่วนประเทศไทยวันนี้ญี่ปุ่น ,ไทยในนามอาเซียน ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศจีน ต่อไปอินเดีย อาหรับ แอฟริกาต้องจับมือกันแบบSTRONG PARTNERS ทำเงินสกุลใหม่ของอาเซียนไม่ต้องไปยึดโยงกับดอลล่าห์สหรัฐอเมริกาและทองคำแบบที่ผ่านมาอีกต่อไป!!!

20พ.ค2556 ประชาชนไทย …รักไม่ต้องการเวลา

ประเทศไทยวันนี้มีเรื่องราวให้เล่าขานกันไม่รู้จบ เพราะอำมาตย์ต้องการให้ประเทศไทยไม่สงบ เพราะว่าหากปล่อยประชาชนไทยที่ใส่ร้ายป้ายสีเขาไว้เมื่อครั้งชุมนุมปี2553ในข้อหาก่อการร้าย และบลาๆๆ ประเทศไทยจะสงบราบเรียบเกินไป นะซิ งานนี้เสร็จประชาชนไทยจะได้ลากยาวเเฉต่อ..ใครเผาเซนทัลตัวจริงเอาไปเลย10ล้าน ทหารไทยหน่วยเผานั้นวิธีการเป็นแบบเดียวกับ11ก.ยถล่มเวิลดิ์เทรดของสหรัฐอเมริกาและที่โรงแรมสงขลาเลยนะตะคงลำดับเหตุการณ์ได้ไว ปืนเต็มบ้านไทยก็มาจากกองทัพบกสั่งโรงงานผลิตใช้เอง ตราครุฑด้วยนะคำสั่ง อยุธยาทำไมมุสลิมเยอะล้อมวัดดังเเหล่งทำเงินท่องเที่ยวซะด้วย แถมมีคนจีนเก่งประวัติศาสตร์ไทยมั่วทำใหม่ด้วยปาก ทั้งมุสลิมอยุทธยาและลูกเจ็กอยุธยาและเจ็กกบฎทุกแห่งหนทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็หักหลังประเทศอื่นๆๆเขาไปทั่วเกิดทีหลังคนไทยแต้ๆๆเจ้า…จะมารู้อะไรมากมายมากกว่าคนไทยดั้งเดิม มีปากออกสื่อก็บลาๆๆ งานนี้น้ำจากฟ้าเดียวมาล้างหนังสือที่บันทึกผิดๆๆอีกครั้งแน่นอน อันนี้เจอมาแล้ว แม้พระไตรปิฏกที่เขียนมาผิดของเหล่านักหากินกับตำราพระพุทธศาสนานั้นก็โดนทำลายไปน้ำจากฟ้ามาจากไหนบ้านออกมิดชิด ทุกสิ่งที่คนเขียนบิดเบือนในเรื่องต่างๆๆได้ละลายหายไปในน้ำคือคนเก่าคนเเก่เล่าอะไรมาก็อย่าไปเถียงท่านแล้วมาบันทึกใหม่เลย น่าสมเพชเกิดอายุไม่ถึง100ปีก็เก่งซะเกินหน้าตาคนเเก่ๆๆเค้าต้องด่าแรงส์!!  มันน่าท้อนะกับสมัยกึ่งพุทธกาลนี้ รีบๆๆอำลาชาวโลกหลีกเล้นไปดีกว่า เบื่อกับการเถียงกันของพวกสร้างสังคมใหม่จากพวกฟันน้ำนม สุดโต่ง!!!แยกขั้วชัดเจนก็ต้องทำใจให้เขาเลือกทางเอาเอง….แก้ที่เราเองสาธุ…อย่าได้พบกันอีกเลย!!!! ว่าแต่สื่อมวลชนและสาวกพรรคประชาธิปัตย์เวลาไปต่างประเทศก็เสร็จหมู่เฮา เช่น…มีรายงานมาถึงว่าคุณๆๆคนไทยต้องการชมสุสานอียิปต์ จัดพิเศษเลยแต่เงินรีดคนชั่วพวกนี้ให้จงหนัก..นะนี้คือกรรมทำไว้ในประเทศไทยส่งผลให้ในต่างแดนเงินก็โกงคนไทยไปเที่ยวแล้วมาด่าออกวิทยุทีวีไทย ไม่ได้ไปเพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศชมรึส่งเสริมแต่มาขัด อีกครั้งเดินอาดๆๆไปกินข้าวมันไก่ ที่สิงคโปร์ เจอลูกเหลิม ..เขารายงานว่า คุณๆๆคนนี้คนไทยไหม อ้อเพื่อนยัยศิรินา เดี๋ยวมันโทรไปด่าลูกเฮียเหลิมออกสื่อวิทยุ ก้จริงเขาก็ฟังคลิปใช่ไอ้เวรนี้CIAบอกแล้วสื่อไทยสารเลว สุดๆๆพวกเสาไฟฟ้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังมีหน้ามาว่าใครธรรมมะอ้างกันทั้ง2ฝ่ายก็มึงคนเลวดีชั่วแยกไม่เป็นยังเสือกมาเป้นสื่อมวลชน ครูบาอาจารย์เจ้าวิชาเค้าด่าให้ไอ้คนไทยเหี้ย!!!ทุกวิชาดีๆๆเสียไปหมดเลย

jl

เรื่องงานการของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปได้สวย ด้านต้นน้ำคือ ภาคเหนือเริ่มเข้าใจในการมีน้ำใช้เองจากรัฐบาลเเละประชาชนเป็นเจ้าของ อันที่จริงเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นทั้งเขื่อน ไฟฟ้า ปะปา รถไฟ ทั้งลางเก่าโบราณมีเห็บสกปรกไม่ล้างทำความสะอาดและรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินบนดิน มิได้ประทานมาจากราชดำริ คือคนไทยหลงประเด็นยกยอปอปั้นในกษัตริย์มากจนลอยมาจากฟ้า มันทำให้คนทำมาหาแดกกับการเมืองเช่นพลพรรคประชาธิปัตย์เอาไปทำมาหากินมาเฟียไล่ฆ่าคนไทย เสี้ยมให้ผิดใจกันโดยใช้ราชวังเป็นอาวุธมานาน ทั้งงบลับทหารงบปฏิวัติรัฐประหาร งบประมาณเเผ่นดิน รวมเเก้วสรร อติโพธิ์ เอาทีวีเงินรัฐบาลไทยไปให้เนชั่น ช่อง3 5 7 9 รวมวิทยุทหารและพวกสนับสนุนอำมาตย์ พวกนี้เปรตล้วนๆๆอนาคตไม่ต้องสงสัยเลย เราไม่ย่อท้อตกนรกหลุมลึกลงเรื่อยๆๆของสโลแกนพรรคประชาธิปัตย์ นั้นเราต้องให้พวกเราพูดออกอากาศเขียนลงในหนังสือตอแหลเอง กรรมทำมือโดยสมัครใจ คนดีๆๆจะต้องหลบคนชั่ว โปรดอย่าคลุกคลีรึสนับสนุน เดียวโดนกรรมฟาดหางโดนสเก็ดกรรมไปด้วยเดียวจะหาว่าไม่เตือน

sdk2553 (12)รายนี้มือสร้างฉากว่าเสื้อแดงเผาใส่ร้ายป้ายสี คนเผาจริงคือทหารไทยกลุ่มหนึ่ง แต่ดันลืมว่าพวกสาวกพรรคประชาธิปัตย์เดิมๆๆซ้ำๆๆ เดี๋ยวเเก้วสรร เจิมศักดิ์ ประสงค์ วิสิทธิ์ เดชกุญชร ประชา +กล้าณรงค์ ปปช ,จิรายุสำนักทรัพย์สิน .พรรคประชาธิปัตย์,.ถาวร เสนเนียมยื่นโน่นนั่นนี้ให้ศาลปกครอง รธน ศาลอาญานักการเมืองบ้าง เอาเข้าไปนะเดีญวครูกฏหมายโลกมายึดประเทศไทยให้ อย่าหาว่าไม่เตือนนะ ประเทศไทยนั้นมีประชาชนเป็นฐานที่ดีไม่มีสะเทือน พรรคการเมืองมาแล้วก็ไป พร้อมเหล่าอำมาตย์ คนไทยปลอมๆๆ

ประชาชนไทยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยงานนี้เหนียวแน่น ไม่มีตกแม้จะผิดใจกันบ้างก็ต่างจิตต่างใจ คนไปออกทีวัthai tbs ของเเก้วสรร อติโพธิ์เคลือเนชั่นนั้นคือ ขายตัวไปแล้ว แดงสยามเลี้ยวซ้าย คือตกหลุมดำ หลงตนเองไม่ยอมปรับต้วยึดเสื้อแดงของกูมาก่อน ด่าไปทั่ว หารู้ไม่ว่าเสื้อแดงยึดพรรคเพื่อไทย มิใช่แดงปทุมเลือกพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ แค่คนใส่เสื้อแดงหาแดก หน้าที่ประชาชนเลือกสสเข้าสภาแล้วยังให้เขามากราบไหว้ตนเองอีกนี้คือคนแบบอำมาตย์ หมดหน้าที่ประชาชนแล้วส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วพ่อแม่ก็ไปทำงานนี่เฝ้าลูกทั้งวันทั้งด่าทั้งตีมันไม่ควรใช่นะ…อีกอย่างศาลรธนก็จบศพไม่สวยหน้าที่ตนแค่ตรวจสอบข้อกฏหมายที่รัฐสภาร่างว่าผิดหลักรธนไหม ก็กร่างมีอำนาจปลดนายกรัฐมนตรี ยุบพรรค รับเรื่องทุกเรื่องประเทศนี้ข้าใหญ่ ประชาชนก็ดูมันจะบ้าทำชั่วไปถึงไหน ผิดกฏหมายทั้งน้านที่ทำมา อย่าลืมว่าวิชากฏหมายนั้นเรียนมาจากยุโรปนะเฟ้ย ไอ้บ้า ครูท่านว่า…กูยังไม่ตายอายกุบ้างซิ รัฐสภาโลกก็มีนะกกตไทย..เอามาจากกูเมืองไทยมีในพื้นที่โลกและเป้นสมาชิกประชาคมประชาธิปไตยโลกนะค่ะ งานนี้อำมาตย์ทำมือเสร็จเสียเอกราชทำเองนะ อย่าได้โทษใคร งานนี้หัวหงอกหัวดำไม่รู้กูป่วยไม่ได้นะ แต่ก่อนIMFนาย ชวน หลีกภัยขายชาติไปหนหนึ่งแล้ว ก็ไม่มีใครตักเตือน สวสรรหามาเพื่อทำลายชาติไทยอีกพรรคประชาธิปัตย์ แบงค์ชาติมาขวางทางเจริญประเทศอีก ยังไงก็ไม่มีผลงานนี้ สร้างให้ก่อนผ่อนทีหลังรถไฟฟ้าโครงการพื้นฐานโลกมารวมกันสร้างงานนี้คุณไม่ทำกฏหมายให้มั่นคง ปลอดภัย อำนาจบริหารเป็นของรัฐบาลไทยซึ่งประชาชนไทยเลือกมาให้ทำหน้าที่ และเงินประชาชนไทยก็ช่วยเสียภาษีให้รัฐ ทำนาทำสวนทำไร่ อย่างมีคุณภาพคับแก้วในทุกสาขาอาชีพ แม้เงินสสพรรคประชาธิปัตย์ เงินผู้ว่ากรุงเทพ เงินเดือนทหาร รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ขนาด…นิเคอิยังมาหานายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และแก็งส์ ตอนนี้ญี่ปุ่นก้าวหน้าไปได้สวยหอมหวลทวนลมในเศษฐกิจโลกทั้งในและนอกประเทศ สร้างงานเงินอัดฉีดเงินในประเทศ การท่องเที่ยวคุณภาพการต้อนรับแขก การซื่อสัตย์ในหน้าที่ในการประจำตำแหน่งใครอยู่ไหนทำให้ได้ดี มีคุณภาพและประทับใจ นะแบบนี้ใครๆๆก็อยากมาหา อบอุ่นปลอดภัยของหายตกเครื่องบินไม่มีหาย ของลืมในร้านอาหารรึที่ไหนๆๆท่านจะได้รับคืนจริงไหม

ww

วันวิสาขบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกๆๆปี พุทธศาสนิกชนจะเฝ้าพระพุทธองค์ ในวันนั้นจะอยู่ที่บ้านรึกุฏิ ในที่ปลอดภัยอย่าอยู่กลางแจ้งจะอันตรายจากเหล่าเทวดาผู้คุมกฏ เพราะมันเป็นวิชาเอกลักษณ์เฉพาะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนี้มีพระองค์เดียวซึ่งมีอายุขัยในชมพูทวีปนี้แค่80ปี แต่ก็ยังมีชาวประชาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านามว่าพระกัสปะซึ่งผู้คนในยุคนั้นมีอายุขัยเดิม84,000ปีเคยทำมาแล้ว อันนี้จะยอดเยี่ยมกว่าเดิมนำมาบอกกล่าวให้ทำตามได้และละกิเลศแสวงหานิพพานตามรุ่นพี่เค้าและจะได้รับความรู้ใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จาก80ปีถึง84,000ปีที่เหลือ การอยู่ในที่ปลอดภัยนี้ก็เพื่อเข้าสมาธิระลึกตามพระศาสนดาองค์ปัจจุบันนามว่า พระสมณโคดม เช้าวันนั้นพระองค์ตรัสรู้นั้นจะทรงได้รับข้าวมถุปยาสของพระแม่สุชาดา มารดาของพระยศสะผู้บำเพ็ญเพียรตึงเกินไปนะเอง ข้าวมถุปายาส(คนไทยคงจะเป็นข้าวมันมะพร้าวข้าวเหนียวมะม่วงประมาณนี้มะพร้าวมีสารอาหารสำหรับสมองสูงมาก ระหว่างสัปดาห์นี้ตวรฝึกการคิดระลึกแต่ความดีชั่วของตนเองและละกิเลสไม่ทำกรรมชั่วอีก ขออภัยทุกวิญญานที่ล่วงเกินเขาไปแล้ว กินอาหารมีคุณภาพ แต่มิใช่ตั้งตนเป็นศาสดาองค์ใหม่ ศาสนาพุทธในทุกประเทศในอดีตนั้นไม่มีการบรรจุเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อเปิดกว้างให้ทุกชนชั้นทุกศาสนาสามารถฝึกการละกิเลสรึนิพพานได้ ขณะที่ยังมีครูในศาสนาพุทธเช่นองค์พระศาสดาและเหล่าอริยสาวกบอกสอนชี้แนะเเนวทางให้)ข้าวมถุปายาสนั้นก็คือข้าวที่ปราณีตหุงจากนมโค8ตัวซึ่งมีน้ำนมมากที่สุดจากฝูงโค2ฟูงๆๆละ500นำน้ำนมมาใครกันดื่มคัดกองมาเรื่อยๆๆจนเหลือ8ตัวแล้วมาหุงข้าวสวย พร้อมผลหมากรากไม้นานาชนิด นำมาถวายให้พระศาสดา จนมีเรี่ยวแรงตรัสรู้ จากยามหนึ่ง(3ทุ่ม) ระลึกอดีตตนเองได้ทั้งหมด ยาม2(เที่ยงคืน)รู้หนทางดับทุกข์คืออริยสัท4มรรค8 การเกิดมาเป็นทุกข์ยาม3 หลังเที่ยงคืนทรงตัดกิเลสทั้งหมดคืออดีตชาติการเกี่ยวพันธุ์กับทุกคนบนโลกนี้ที่เคยเกิดร่วมชาติกันมา ไม่ขอเกี่ยวข้องกัน เพื่อเจริญมรรค8ในการเข้าสู่พุทธภูมิดำรงตนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อจากนี้ไป ต้องทำทุกทางเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสรรพสัตว์มนุษย์ เทวดาในโลกนี้และจักรวาลอื่นหากพวกเขาต้องการนิพพาน เพื่อออกจากการเกิดในรอบใหม่ตามพระองค์ซึ่งได้ตรัสรุ้และต้องการเจริญรอยตาม

fr-2

อันนี้คือหน้าที่ชาวพุทธศานิกชนที่แท้จริง มิใช่การจัดงานใหญ่โตตกขบวนธรรมเพื่อละลายทรัพย์โดยไม่ได้อะไรในวันสำคัญอันสูงสุดนี้เลย  การไหว้บูชามิได้ทำให้ใครพ้นกิเลสพ้นโมหะ โทสะ โลภะ มานะ ราคะ ได้หากไม่ฝึกตามตัวอย่างดีๆๆนี้ หลายๆๆคนที่ทำพิธีนั่นนี่ก็เพื่อปิดบังอำพรางตนว่าดีเลิศแต่มันไม่ใช่แนวทางของชาวพุทธ คนพุทธนั้นหากรวยแล้วช่วยคนอื่นให้รวยตาม พ้นทุกข์แล้วช่วยให้พ้นตาม แนวไหนใช่ไม่ใช่ ก็บอกทางถูก หวังว่าในปีนี้จะมีคนทำตามรอยพุทธองค์เป็นอนุพุทธกับเขาบ้าง หากพ้นแล้วจะหุบปากแทบใบ้กินเลย เพราะยิ่งพูดยิ่งทำให้คนอื่นๆๆเขาทำบาปเช่นนินทาด่าว่าคนที่ฝึกตนได้แล้ว ผ้าขี้ริ้วห่อทองรึแม่พิกุลทองพูดทีพิกุลร่วงเป็นทองคำ เพระพุดถูกคนถูกกาลถูกเวลาและได้ผลตามจริงแต่คนไม่เข้าใจเพราะเรียนมาแบบผิดๆๆ ยิ่งคลุกคลีกับคนอื่นยิ่งทำให้พวกเขาบาปมาก การด่าคือมนุษย์โลกเขาทำกันนะเอง  การละหลีกเล้นคืออาริยชน จะพบเจอแค่คนที่สนใจนิพพานเท่านั้น เพราะหากคนในสังคมปกติซึ่งยังมีโลกธรรม8นั้นล่วงเกินด่าว่านินทาอริยะชนผู้ฝึกตนได้แล้ว ซึ่งส่วนมากทุกๆๆคนจะเคยเป็นกษัตริย์ครองบ้านเมืองทำคุณธรรมนำมาปกครองพลเมืองให้อยู่ดีมีสุขมาแล้ว จึงแสวงหาหนทางดับทุกข์  มิใช่ใครๆๆก็ฝึกได้เลย แค่คนอ่านตามก็อวดตนเองซะเลิศเลย ต้องอ่านต้องฟังต้องศึกษาไว้เพราะหากไม่มีใครก็มีท่านเกิดมาคนเดียวที่จะต้องทำในอนาคตนะเอง ยึดตนเองเอาไว้เก้บวิชาดีๆๆนี้ไว้เพื่อตนเองและช่วยชาวโลกต่อไป เทวดาจะลงโทษคนพวกที่รังแกอาริยนี้ตามลักษณะใครทำใครได้ใครทำดีย่อมได้ดีมีเทวดาชาวพุทธเท่านั้นที่รักษาให้แคล้วคลาด เพราะสุดยอดวิชากว่าใครๆๆนี้คือสิ่งดีๆๆที่ต้องแนะนำ ส่วนเรื่องกิจกรรมอะไรที่ดีๆๆจะนำมาบอกให้รู้ให้ได้ชมกัน แต่สัปดาห์นี้ไม่อยากให้พลาดการเฝ้าพระพุทธองค์ นะหากทำใด้ ประเทศไทยและชาวโลกจะเข้าสู้สันติภาพ

trhs

ต่อไปจะนำนิวเคียร์มาใช้ทำโรงไฟฟ้า แทนการยิงขีปนาวุธถล่มกันและกัน ลำพูนลำปางมีถ่านหินขุดนำมาใช้ซะ อากาศร้อน 37-38 องศาแบบนี้แถมน้ำแล้งแบบปัจจุบันนี้มันอันตราย เดียวโรคไวรัสระบาดทางอากาศ โรคผิวหนังแห้งตกสะเก็ด แดดร้อนมะเร็งต่างๆๆ ทั้งผิวหนังและระบบในร่างกาย งูจะออกอาระวาดออกมาหากินคนและสัตว์ในเมือง สัตว์ป่าไม่มีอาหารก็จะออกมาอารวาดมนุษย์ในเมืองจะโกลาหล ชาวป่าไม้จึงต้องปลูกผลไม้ มะม่วง กล้วย ลิ้นจี่ให้สัตว์แทนให้หากินเอง และคนเอาสเต็มช้างไปเข้าร่างกายเพื่อความเป็นอมตะแทนการรักษาศีล แต่ก็โดนโรคปัญญาอ่อน อัลไซค์เมอร์ตามกรรม เล่นงาน ภาคอีสานมีน้ำมัน ,แก๊สมากก็เอามาใช้ซะอากาศร้อนจากทรัพยากรใต้ดินจะทำให้เกิด ดินถล่มแผ่นดินสูบเอา แยกแม่น้ำให้แยกประเทศให้เองนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก  หากไม่ทำบ่อน้ำระบายแผ่นดินซะบ้าง  สร้างโครงการผันน้ำสู่เกษตรกร ทางน้ำไหล ทางเดินเรือไปมาหาสู่กัน เจาะบ่อน้ำระบาย ปลุกต้นไม้ทั้งกทม และทุกส่วนภาค ให้ร่มรื่น ปรับสมดุลย์ประเทศใหม่ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่มีในเเผนที่โลก เพราะใต้ดินมันเป็นเตาถ่านปรมณูดีๆๆนี้เอง มิใช่คนเพิ่งคลอดมาอยู่ไฟนะเออ มันจะพุ่งขึ้นมาก็จะตายเรียบกัน โลกร้อนเพราะมีรถซดน้ำมันเยอะมากเกินไป ต้องทำเเฟลต คอนโดตึกต่างๆๆให้คนอยู่หากมีประชากรมาก บ้านเมืองต้องมีเมืองใหม่ให้เท่ากรุงเทพ เหมือนประเทศจีนมีเซินเจิ้น ปักกิ้ง กวางเจา เฉิงตู ซีอาน เซี่ยงไฮและเมืองอื่นๆๆ ประเทศไทยควรมี สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครพนม หนองคาย กาญจนบุรี แทนที่จะกระจุกที่กทม ต่อไปทุกเมืองเป็นเมืองสำคัญหมด และห้ามถล่มภูเขา ขายหิน อิฐ ปูนอีก ทำลายทรัพยากรมากเกินไปมักมาก โลภเกินไป ควรสร้างบ้านให้แบบใต้ถุนสูงหากอาศัยในภาคกลางที่ราบลุ่ม ศูนย์อุตสาหกรรมควรย้ายไปชัยบาดาล,ลพบุรีแทนอยุธยา ต้องทำหลายๆๆมติพร้อมกัน

3bd (4)

ช่วงสงกรานต์ปี2556นี้ตำรวจทางหลวงเจ้าเก่าไม่หยุดรีดเงิน200 บาทตามเดิมๆๆสันดานช่วงจากจ.มุกดาหารมาอ.ธาตุพนมสัก17-18.00น ของวันที่12เม.ษ2556เพิ่งออกมาจากโลตัสขับช้าๆๆมาจากกรุงเทพตั้ง12ช.มออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าๆๆ4.00นเหนื่อยจะตายกว่าจะถึงอ.ธาตุพนม กำลังจะถึงบ้านมาเจอตำรวจทางหลวงรีดไถ ขับเกิน100 เพิ่งมาจากตลาดเเวะโลตัสแท้ๆๆ ลูกเด้กก็เหนื่อยจ่ายๆๆไปขี้เกียดลำคราญ ต่อไปอัดเทปไว้ดีกว่ากันไว้ก่อน อีกครั้งเจอรีดไถตำรวจขาประจำจากร้อยเอ็ดไปมหาสารคราม ช่วงเช้าๆๆก่อน6.00น ก็มีตำรวจรีดไถ 200บาทตามเดิมที่คนอืสานบ่นให้ฟังประจำเพิ่งออกจากเซเว่น แท้ๆๆนะคนอีสานใจดีมองหน้ากันก็ยินดีจ่ายให้ตำรวจทางหลวงรีดไถคนมีเงินเข้าห้างเข้าเซเว่นกัน ต้อนรับกลับบ้านได้เเสปมาก ตำรวจจึงไม่มีทางได้ผู้ว่าแม้จะดีแค่ไหน ส่วนมหาสารครามก้วนไปวนมาป้ายไปกรุงเทพมหานครไม่เขียน มีแค่3จังหวัดใครจะไปรู้ทางนะ แม้มีรถไฟรางคู่เดี่ยวความเร็วสูงก็ไม่ถึงนครพนม ,ธาตุพนม ขึ้นรถทัวว์ก้ใจจะขาด กว่าจะถึงบ้าน ไปรถส่วนตัวติดวังน้อยร่วมชั่วโมง กว่าจะหลุดน่าเบื่อมากเลย อีกอย่างถนนไปอีสานมีแค่นี้อย่าให้มากรุงเทพเลย ตอนรัฐประหาร49แค่รถถังปิดถนนสายหลักก็หมดสิทธิ์แล้วคนกรุงเทพ อีกอย่างรถขนอิฐปูน รถน้ำมัน รถขนรถยนต์ ขับช้าๆๆถนนก็พังจากรถบรรทุกเกิน แถมคว่ำขับกลางถนน เซไปเซมา อันตรายมากเลย

tr

ยาเสพติดช่วงนี้จะระบาดมากจากชาวเขาก็เอามาตั้งแต่ต้นพ.ค2556จากทหารไทยนำมาเทิดไท้…และชัยวัฒน์ สินสุวงค์ ต้องนำมาบังหน้าเพื่อขนย้ายยาเสพติด และทำให้ราชวังวัดพระเเก้วหน้าตาประเทสไทยนั้นสกปรกแบบอินเดียมีแต่ขี้จะได้ปิดประเทศต่างชาติไม่มา ยาเสพติดนั้นต้นทางจากภาคเหนือมาจุดกระจายส่งของให้ลูกค้าณ.สนามหลวงชาวเขานั้นน่าจะนำลงมาบนทางราบแทนให้อยู่บนดอยปลูกยาเสพติด ผลิตได้สบาย ฮอใครไม่รู้ทหารไทยไปมาหาสู่กันง่ายดาย อ้างไปสอนนั่นนี่และก็มีทีมเสือกตามหลังไปคลุกคลีชาวเขารับจ้างส่งของไปสันติอโศกแถวกลางกรุงรึไม่ก็เช่าบ้านให้ซะหน่อย ขายของจตุจักรบังหน้า แล้วส่งยาเสพติดไปไปภาคใต้กระจายไปสนามบินภูเก็ตและทางมาเลเซีย สิงคโปร์ คนใต้เสพติดยาเมาฆ่าดะไงละช่วงนี้ อันนี้เเต้มที่ปรึกษาเอ๋อ!!!รู้ดี หากไม่มีม็อบพันธมิตรก็ไม่มีที่ขนยาจึงใหญ่มากมานาน ม็อบมีเสมอทั้งเหลืองแดงเพื่อโกลาหล  กรุงเทพพรรคปชปเจ้านายค้ายาเสพติดรายใหญ่…ไม่กล้าทำอะไรม็อบมีเส้นนี้แบบเดิมซ้ำซาก เดียวไชยวัฒน์ไปจำลองมาสัปเปลี่ยนหน้ากันไปเดิมๆๆ ส่วนผู้พิพากษาศาลเลวๆๆก็ออกมาปกป้องมาเฟียค้ายาเสพติดนี้เดียวมนุษย์อมราปกป้องอีก เดียวมนุษย์UNก็ช่วยใกล้ที่ทำการนิ เกล้งปกป้องศาลรธนให้รู้ว่ามีเส้น เอาศาลตุลาการมาแกล้งยื่นโน้นนั่นนี้ไว้ ไปค้นก็เจอแต่ก็จอดที่แต้มตามเคยพวกเดียวกัน

OECD OECDเป้าหมายประเทศไทยลำดับต่อไป

ฉะนั้นจงอย่าหยุดสร้างเมืองใหม่ปล่อยกรุงเทพให้เน่าเหม็นตามเคยซะยากที่จะกู้ให้น้ำใส สวยน่าล่องเรือได้อีก พร้อมกับลากถนน รถไฟรางคู่และความเร็วสูง ไปเชื่อมโยงเมืองต่างๆๆที่จะเกิดขึ้นโดยประชาชนสร้างขึ้นร่วมกัน มีดนตรีทั้งมาร์ชชิ่งและบรรเลง มีศิลปะหอศิลป์ โรงละครเวที โรงภาพยนต์ สวนสาธารณะ มีไฟสำรองทุกส่วนภาคหากไฟฟ้าดับ ตะเกียง เทียน ไฟฉายบ้านลมโกรกระบายได้ดี มีสวนป่าและน้ำตกเล็กๆๆ สวนสาธารณะเดินเล่น ขี่จักรยานได้ เเบบนี้ทำได้ไม่ต้องมาส่วนกลางเลย ไปลาว เขมร จีน เวียดนาม พม่า อินเดียได้จากส่วนบนๆๆเชื่อมโยงกัน พร้อมสำรวจประชากรไทยว่าแท้จริงมีเท่าไหร่กันแน่ อันนี้ทำให้ได้ การเมืองคนไทยดูนโยบายพรรคและคุณสมบัติสสที่มาให้ประชาชนเลือก แบบพรรคประชาธิปัตย์เอาคนใต้มาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและช่วยโกงเสาไฟฟ้าตราประชาธิปัตย์ อันนี้คน2ภาคใต้และภาคกลาง เหมือน2สัญชาติมาเลย์-ไทย ควรหมดไป เป็นอาเซียนแล้วทุกคนต้องมีบัตรแสดงตัวตน จะมา2ประเทศแบบเดิมไม่ได้แล้ว ภาคใต้ฆ่าคนไม่หยุดก็ชั่วทำเองนะค่ะงานนี้ ไม่มีใครยกมือให้โจรกระจอกฆ่าดะแบบนี้ น่าจะรู้ตัวซะที วินาทีนี้พี่เลี้ยงไม่มี ชั่วดีก็ทำเองนะ งานนี้ กฏหมายไทยนั้นนำมาจากยุโรปนะอย่าซ่าส์ สงขลาสัมพันธุ์จนเวอร์ ก็ลืมส้นตีนมี ใช่ไหม งานนี้อาเซียน10ประเทศเป็นพี่น้อง มาแล้ว…นะปรับตัวซะใหม่ยังไม่สาย นะ เปลี่ยนบ้างเถอะ หยุดคิดสักนิด แล้วทำสิ่งใหม่ไปพร้อมๆๆกัน!!!

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

13 พ.ค2556 วันพืชมงคลไทย…แต่เป็นวันสำคัญของเกษตรกรทั้งโลกเช่นกัน

14พ.ค2556 ข่าวประกาศการประชุมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเอเชีย-เเปซิฟิก ครั้งที่2

ประเทศไทยร่วมกับองค์กรหารือเรื่องน้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Forum) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd  Asia-Pacific Water Summit: 2nd  APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมจะประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การประชุมระดับผู้นำ (Leaders’ Forum) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ซึ่งเป็นการหารือของผู้นำ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ในหัวข้อภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านนำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” (๒) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Area Sessions) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม เป็นการหารือของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในมิติต่าง ๆ และ (๓) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม เช่น เวทีหารือเชิงวิชาการ (Technical Workshops) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจากน้ำ ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยในส่วนของไทยจะได้เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านน้ำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมหาอุทกภัยที่ไทยประสบเมื่อปี ๒๕๕๔

การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่เอกสารผลลัพธ์ซึ่งจะย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังอาจจะเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญกับการบรรจุแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักว่า การบริหารน้ำที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้เชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ๔๙ ประเทศ (รวมไทยเป็น ๕๐ ประเทศ) รวมทั้งรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในเวทีที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์หลัก ในชั้นนี้ ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลจาก ๙ ประเทศ อีกทั้งรองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจากหลายประเทศได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว

13พ.ค2556

วันนี้วันพืชมงคล วันสำคัญของเกษตรกรไทยและทั่วโลกซึ่งทุกประเทศล้วนผึ่งพาอาศัยพิธีการนี้โดยมีประเทศไทยประเทศเดียวที่สืบสาน พิธีแรกนาขัวญซึ่งพระนารายณ์ในชื่อพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้น (พระจันทร์)และพระเเม่อถิติทรงอวตารลงมามนุษย์โลกในยุคประเทศอินเดียทรงเป็นพระบิดาของ พระเเม่ลักษมีและมีพระวิษณุเทพเป็นราชบุตรเขย ในครั้งนี้พระเเม่ลักษมีเกิดในดินแบบโอปาติกะตอนทำพิธีแรกนาขวัญ โดยมีพระเเม่ธรณีเป็นพระมรรดารึแม่ซื้อ จนกำเนิดกฤษอวตารเกิดตำนาน เกาลพและพี่น้องอรชุน ประเทศอินเดียไม่มีพิธีนี้แต่อาศัยประเทศไทย ส่วนประเทศจีนก้มีหอทำพิธีอลังการงานสร้าง หากเป็นเกษตรกรไม่มีใครทอดทิ้งพิธีการทั้งแบบท้องถิ่นและชำนาญการในการวิจัยข้าวพัฒนาคุณภาพควบคู่กัน ประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นนำศาสนามาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะเกษตรกร แต่ประเทศไทย นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกำลังลงมือทำตามแบบดีๆๆของประเทศมหาอำนาจ  ส่วนทวีปแอฟริกาเกษตรกรที่รอคอย กษัตริย์โจเซฟนั้น ก็คือ ทักษิณ ชินวัตรที่กำลังจะมีการสร้างทางน้ำไหล ทางน้ำเก็บกักให้เกษตรกรตามการรอคอยนั้นไม่นานเเอฟริกาจะมาร่วมกับอาเซียน+คงจะปลายปีนี้ที่บรูไน อาจจะมีทวีปอเมริกาใต้มาร่วมด้วยเพราะทุกทวีปก็เป้นเกษตรกรและปลูกข้าวกันทั้งนั้น ได้ข่าวว่าฟิจิก้จะมาประชุมเรื่องน้ำที่เชียงใหม่ 14-20 พ.คนี้มีนิทรรศการและเครื่องมือจากบริษัททั่วโลกเกี่ยวกับน้ำมากน้ำน้อย งานนี้ Happy กันทั่วโลกเลย กษัตริยฺโจเซฟในตำนานจะทำยุ้งเก็บข้าวรึไซโล ไม่ปล่อยน้ำมาท่วมประชาชนให้เดือดร้อน แต่จะปล่อยน้ำไปตามคูคลองให้ข้าวเติบโต น่าขำคนทำน้ำเห็นคลิปก็นึกว่าต้องล้มยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจากน้ำในเขื่อนปล่อยมา เขาให้คิดบวกในทางดีต่อตนเองและคนอื่นไม่ได้ใช้ภาพยนต์มาทำลายคนอื่น อีกอย่างศาสนาพุทธของไทย ให้ทำดีคิดดี เช่นในอดีตเคยพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อพิมพิศษลแต่ตอนนี้หากเกิดมาก้ต้องรักและดูแลพ่อแม่ดุจ กวางน้อยดูแลพ่อแม่ตาบอด ส่วนกษัตริย์ที่ฆ่าคนตายโดยการล่าสัตว์ ก็ไปดูแลพ่อแม่ของคนตายเนี่ยคือกฤษณะตอนพระแม่ลักษมีโกรธแล้วหนีไปบำเพ็ญเพียรภาวนากับฤษีที่ป่า จนลูกแฝดชาย2คนไปรบกับบิดาจนได้เจอกัน แล้วพระเเม่ลักษมีก็ขอกลับสู่สวรรด์โดยแม่ธรณีสูบกลับไป เพราะอธิษฐานไว้ไม่อยากเจอกับพระกฤษณะอีกเพราะไม่เชื่อใจพระนางสั่งให้ลุยไฟแสดงความบริสุทธิ์ตอนประชาชนสงสัยว่า แม่สีดาไม่บริสุทธิ์ ตอนพระเเม่สีดาถูกทศกรรณ์ลักพาตัวไป(ซึ่งก็คือพระบิดาของพระเเม่สีดาซึ่งเกิดจากพระครรภ์พระเเม่มณฑา แต่นำมาใส่หีบฝังดินไว้ดูว่าเป็นโอปาติกะ เพื่อให้กษัตริย์เมืองมิถิลาเอ็นดูพระนาง)นะเอง

y-cmkd2013 (3) ประชาชนไทยส่วนใหญ่สนับสนุนปาถกฐานายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร์ที่ประเทศมองโกเลีย จริงล้วนๆๆ

การไปมองโกเลียนั้นรัฐบาลมองโกเลียได้ทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพื่อเป็นเกียรติในงานประชุมประชาคมประชาธิปไตย ซื่งประเทศน้องใหม่ผู้ที่กำลังจะวางรากฐานประเทศตนเองนั้นจะได้รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะขับเคลื่อนประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นไปได้อย่างมั่นคง ประเทศไทยในช่วงเกิดรัฐประหาร19ก.ย2549นั้นทั้งโลกร่วมกันต่อต้านรัฐประหารในครั้งนั้นรวมทั้งพรรครีพับรีกันนำโดย ปธ จอรท์ ดับเบิ้ลยูบุชและเวทีผู้นำมหาอำนาจโลกในเวทีโอเบค ณ.ประเทศออสเตเรีย ต่อเนื่องมาร่วมกับการขับเคลื่อนของประชาชนไทย แต่พรรคเดโมเเครตของปธ โอบาม่า สนับสนุนนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะซึ่งผลผลิตอันต่อเนื่องมาจากอำนาจเผด็จการรัฐประหาร19ก.ย2549 ในครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ การเชิญนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปปาถกฐาพิเศษณ.ประเทศมองโกเลียนั้น คำกล่าวปาถกฐาได้มีการส่งไปยังประเทศมองโกเลียและผ่านการอนุมัติ ครมรัฐสภาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โต้ตอบกันรวมทั้งแก้ไขมาหลายครั้งแล้ว   และทุกคำกล่าวในปาถกฐานั้นเป็นความจริงอันเจ็บปวดของประชาชนไทย ซึ่งต่อสู้กับเผด็จการทหารทั้งนำศพลากไป ล้างถนน เรียบร้อย สร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสีประชาชนเสื้อแดงมาตลอด ดังคลิปหน้ากระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12 เม.ษ 2552 นายอภิสิทธิ์ มิได้อยู่ในรถคันนั้น แต่ก็ยังโกหกในรัฐสภาว่าตนเองอยู่ในคลิปจราจลซึ่งนำออกเผยเเพร่สู่สำนักข่าวทั่วโลก หลอกเขาจนระอา จบตายคาเวทีมาแล้วและนายทหารของกองทัพไทยเป็นคนใส่เสื้อแดงและทำร้ายรถยนต์ซึ่งคล้ายรถเบนซ์คันของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รถคันนี้มี นาย นิพนธ์ พร้อมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในรถณ.เวลานั้น หวังจะฆ่าให้ตายปิดปากพี่เมียของนาย สุเทพ เทือกสุบรรณในบางเรื่องลับๆๆ เเต่ แกนนำเสื้อแดงนำโดย สุเทพ อัตถากร และอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ผิดสังเกตเลยนำตัวนาย นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ออกมาจากรถคันนั้นส่งโรงพยาบาลก่อนโดนฆ่าตายจากนายทหารกลุ่มนั้นซะก่อน  และในปี2553นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าฆ่าประชาชนไทยต่อเนื่อง2ปีซ้อน และเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ นายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเลยได้คะแนนถล่มทลายเพื่อมาบริหารประเทศในนามของประชาชนไทย โดยวิถีทางประชาธิปไตยอย่างสวยงาม ซึ่งในสายตาชาวโลกร่วมกันได้เห็นเรื่องราวสดตรงจากประเทศไทย 110ประเทศณ.มองโกเลียจึงต้องการรู้ปัญหาและอุปสรรคการผ่านวิกฤตนั้นและกำลังจะเติบโตเป็นประเทศที่11ของมหาอำนาจโลกนั้นประเทศไทยทำได้อย่างไร

trees-forest คนในประเทศไทยโดนสื่อมารปิดข่าวช่วงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะสั่งสังหารประชาชนไทย โปรดรู้ไว้ว่าทั่วโลกเค้ารู้ความจริงรายการสด อย่าตะแบงอีกเลย ไม่งั้นเค้าไม่มีประชาคมประชาธิปไตยเพื่อสกัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรอก

ประชาชนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์หมดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยรับใช้เผด็จการมาโดยตลอด พลเอกเปรม สั่งแทนคุณเป็นสส กกตก็ยกมือซ้ายมือขวา ดั่งคนบ้ารับใช้ให้ทันที แทนคุณเปรม ปลดเก่ง การุณออกเพียงเพราะว่า…พลเอก เปรมชอบอี้เเทนคุณ..ทำให้เขาเป็นสุข น่าอดสูใจ กกตไทย ค่าตัวพวกเขาก็แค่เเมงดาประเทศไทย เเทนคุณ แทนคุณท่องดังๆๆสั่งสมุนคุณเพราะพลเอกเปรมชอบ ทั้งรักทั้งหลงทั้งตามใจ สุขสุดใจในอ้อมกอดเธอ อี้ แทนคุณ คนรักของท่านละเนี่ย ตอนนี้ทั้งวิสิทธิ์ เดชกุญชร ,แก้วสรร อติโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ แม้นายอี้เอง ก็ไปละลาน แสดงละครอย่าทำร้ายผมเหมือนคนบ้าหลังคาแดง ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุน งานนี้ ชนส่วนน้อยคนภาคใต้นักประจบสอพลอ ทหารเองก็ไปเปล่าหูพระสงฆ์ แต่ก่อนด่าพระไม่สำเร็จ ข้อหาคอมมิวนิตย์ ใส่ร้าย แกล้งสารพัดตอนนี้นำเงินจากธนาคารอิสลามมาปรนเปรอพระสงฆ์ให้เมามันในการ เป่าหู ศาสนาพุทธ ต้องระบุศาสนาพระจำชาติ ด้านสัมนาวันอาทิตย์ นายพลสายวิริยังก็ มาค้านนั้นนี้โครงการของพรรคเพื่อไทย คือทหารกลุ่มนี้น่าจะตีนยำออกจากศูนย์พิทักษ์ได้แล้วแถมค้านการเจรจา กลัวเขาจะบอกว่าอยู่เบี้องหลังละซิ  ไม่เจรจาจะรู้ใครเป้นใครได้ยังไง ต้องค่อยทำค่อยตัดคัดออก ใครโกหกตอแหลเดียวรู้สักวัน นะตบตาพระซะเปื่อยขิงแก่สมุนคมช เเปลงร่างหลายหน้ากาก  แต่ก่อนพาพระเย้วๆๆหน้ารัฐสภา ทาสคมชแฝงมาในรูปแบบต่างๆๆของขิงแก่ทั้งหลาย ก็คมชเอามัสยิดไปวางไว้เพื่อโรฮิงญามาฆ่าคนไทยออกลูกหลานเต็มอยุธยา อ่างทอง กรุงเทพ ระยอง พิษณุโลก นครสวรรค์ ฆ่าคนไทยนำมาม๊อบโน่นนี้นั้นโรฮิงญาสวมรอย ต่อไปพรรคประชาธิปัตยได้สสเเบบเสาไฟฟ้าภาคใต้ เชื่อเถอะ อี้เเทนคุณได้ สส เขตดอนเมือง เจ็หน่อยก็คนของเปรม คมช ขิงเเก่ เธอจะลงรึค่ะ หากเธอจริงใจต้องลง สส พรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ มาช่วยกันตอนตกทุกข์ ได้ยากนี้ NOWไม่ต้องเอาคุณปุ่นมาแทนหรอก คุณปุ่นไปได้สวยในตำเเหน่งเดิมอยู่แล้ว อันที่จริง สสกำเเพงเพชรที่แต่งงานกับลูกสาวศัตรูน่าจะอันตรายที่สุด ผัวเมียแบบนี้ พรรคเพื่อไทยน่าเป็นห่วงศึกภายในนี้เเหละ โฟนอินทักษิณ ทีไร นักข่าวศัตรูรู้หมดได้ไงน่าจะมีหนอนใส่ใน นะทั้งศึกนอกศึกใน ศาสนาพุทธดีอยู่แล้ว หาบรรจุในรธนนี้ต่อไปมุสลิมมาแบบเนปาลแน่นอน เพราะUN ไม่เคยช่วยประชาชนไทยเลยยามเราโดนฆ่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ มีแต่โรฮิงญานั่นโน่นนี่????

hp (2)ยึดโยงชั้นจาตุมหาราชิกาและกำเนิดพระเเม่ลักษมี(เทพีแห่งความร่ำรวย)เมืองมิถิลา ประเทศอินเดีย

แต่UNเป็นตัวชงให้ศาสนาพุทธบรรจุในรธนไทยสอดคล้องกับทหารนอกราชการซึ่งไปเป่ากระหม่อมพระสงฆ์ทั้งในและนอกประเทศไทย แค่ทอสอบภาคใต้พระสงฆ์ยังไม่ใช้ศาสนาพุทธให้เป็นประโยชน์ให้มีเจโตวิมุติ รู้กลนอกกลลวงไส้ศึกนอกศึกใน เช่นเจ้าชายอุทุมพรรึพระมหาโชติท่าน ทำอย่างไรสกดระเบิดได้ ทำอย่างไรจะอำพรางตัวจากศัตรูได้ เพื่อให้รอดจากการโดนฆ่าตาย และแทนที่จะเข้าหามุสลิมคนไทยด้วยกัน ดันเป็นCIAให้ทหารเเถมอาวุธครบมือ แค่เข้าสมาธิรึนอนก็ตายแล้วใครฆ่าละก็มีแต่พระสงฆ์กับทหาร พระสงฆ์กลัวตายได้เรอะ นาลันทาชอบมาอ้างจัง ก่อนนั้นเจ้าแม่กวนอิมนำมาเก็บไว้ที่ประเทศจีนใช่ไหม จนวันนี้รื้อฟื้นวิชามาให้เข้าใจจนบรรลุตามกันหลายชุดแล้ว หากรุ่นพี่ไม่อธิบายให้เข้าใจรุ่นหลังจะบรรลุธรรมจนประเทศไทยก้าวหน้ารอดเร็วอย่างทุกวันนี้รึ พระสงฆ์นาลันทาท่านวิ่งหนีรึเปล่า ท่านก้ตายคาวัด และใครกันไปสร้างวัดขึ้นใหม่หากมิใช่คนเก่าในรุ่นสมัยนั้นมาทำ พร้อมสายใยพิเศษจากเลือดในกาย ของชาวอิสานสายผู้สืบสานพุทธธรรมหลอกรึ ลำพังหลวงปู่มั่นและศาสนุศิทษ์ ทางประเทศอินเดียจะต้อนรับรึค่ะ หากมิใช่สกุลหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ยุคนั้นมาเกิดที่เมืองไทย เทวดาก็เปิดทางสดวกให้ทันทีก็สมบัติเดิม ป้ายอาญาสิทธิ์ติดที่หน้าผากมาน่ะ เมื่อมีกรณ๊10เม.ษ52,53 19พ.ค53 จึงสอนธรรมมะแบบสังเขปให้รุ่นต่อรุ่นจนแตกฉานฉลาดเร็ว เสื้อแดงได้รับการสอนว่าทุกๆๆคนตายได้ทุกวินาที 2013พวกเราเลยไม่สนเเผ่นดินจะไหว ตายได้ตลอดเวลาจากการเห็นการตายกลางเมืองงานนี้ทั่วโลกเลยซูฮกคนไทยมากจุดนี้ เพราะเรียนพร้อมเสื้อแดงร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจนได้ธรรมารสอันยอดเยี่ยม เมื่อมีพระพุทธองค์อยู่ในใจเสมอ ก็หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง นำอริยสัท4มรรค8มาใช้ในชีวิตที่เหลือ อย่างมีความสุขที่สุด เพราะมีที่ผึ่งแล้ว บุตรของพระองค์ศาสดาต้องทุกลมหายใจตายได้ทุกเมื่อ เมื่อไม่ตายก็ต้องทำตนให้มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ จนวาระสุดท้ายของชีวิต แล้วจะมีใครสกิดใจอะไรไหมว่าท่านโดนคมชหลอกเอาแล้วน่ะ…งานนี้ซับซ้อน หลักของการเกิดบนโลกนี้ก็คือต้องทำตนให้เป็นลูกไก่ พ้นโลกนี้ไปด้วยสัมมาทิฐิ วันก่อนพระสงฆ์พูดออกทีวีว่าคิดบวกอาจไม่ถูก โอ้เเม่เจ้า…สัมมาทิฐิแล้วมรรค8แล้วนะจะผิดได้อย่างไร ทำอะไรก็สำเร็จละคนฝึกสำเร็จน่ะนะ เจอใครๆๆก็โปรยเงินแสนเงินล้านให้ ร่ำรวยกันด้วยเหตุนี้คนภาคใต้จึงไปหาพระดังๆๆรวมทหารเพื่อมีลาภมียศตามโลกธรรม8 แต่คนศาสนาพุทธจริงๆๆเขาฝึกละนะค่ะ ยิ่งละยิ่งยิ่งใหญ่ ช่วยคนได้เยอะมากมิใช่แค่โลกใบนี้ จักรวาลต่างๆๆด้วย เทคโนโลยี่ก้าวหน้าอะไรต่างๆๆพัฒนามิใช่คนจักรวาลอื่นๆๆมาบอกมาสอนหรอกรึน่าจะสกิดใจนะพ้นโลกนี้ไปก็เจอจักรวาล อันนี้อยากให้ทำกัน หากละลายขันธุ์5ได้ สวดมนต์ภาวนา โยนิโส แล้วจะล้างร่างกายสเเกนสะอาดโรคภัยในกายในจิตจะหายไป และหนุ่มสาวสวยงามอมตะโดยไม่ต้องกินยาอะไรเลย

hpเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาจะบอกทางถุกตอนช่วยกัณหา-ชาลีพ้นจากชูชกจนพบเสด็จตาเสด้จยายในที่สุดในเรื่อง เวสันดรชาดก

ใครคิดร้ายก็โดนตนเองทำกรรมไหนได้ อันนั้น วิสาขบูชาไม่ต้องเสียเงินรัฐฐาลสักบาท ละลายไปแล้วได้อำไรไหม เอาตัวคุณให้ได้ธรรมรสเถอะ วัตถุนิยมกันจนน่าเบื่อหน่าย นักหากินกับพิธีการ เอาเป็นว่าประเทศไทยมีคนไทยเป็นฐานให้ชาวโลก ใครจะไปจะมาหัวโขนอันไดนั้นไม่ต้องสนใจ แบงค์ชาติเป็นวิญญานนางนาก ออกจากร่างกายประเทศไทยเขาทำตนเองก้ให้เป็นไป นะพ่อมาก กระทรวงการคลัง เรามาทำมือกันร่างกายคือเรา เเบงค์ชาติคิดว่า เขาหาเงินมาเองของพ่อแม่เขา ให้เขาทำไป หัวขาดเหมือนผีประเทศไทยถือหัวหลอกชาวบ้างหัวที่ขาดนั้นคือแบงค์ชาติ มีที่ไหนนะ เเยกส่วนบริหาร ขำกลิ้ง เงินของใครหามากันแน่นะ เห็นประชาชนไทยเป็นทาสตลอดกาล เชอะ …อย่าได้แคร์ งานนี้ต้องมาคิดใหม่อาการประหลาดของประเทศไทยนี้ ของแปลกเเละเน่าชอบเหมือนพวกผีปอบเลย ว่ามะ เราคนไทยต้องทำมาหากินนะอยากได้อะไรให้ช่วยกันสร้างประเทศของเราช่วยกันนะต่อนี้ไป อย่าไปหวังวิญญานทรงเจ้า…เขาช่วยกันสร้างขึ้นเช่นให้อี้แทนคุณเป็นสส อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เราก็ไปหลงกลรธนเกมส์เเม้ ตุลาการศาลรธนเพิ่งเกิดปีพ.ศ2540แต่ก่อนมีแต่ศาลยุติธรรม หารู้ไม่ประชาชนเขาขำทั้งกกต ปปช สตง อมราองค์กรมนุษย์เก้ๆๆ ทุกอย่างล้วนหลอกลวง แม้คอมมิวนิตส์ นักศึกษาหนีเข้าป่า จนมาแดงสยาม ทำให้สับสนมั่วๆๆไปตามเกมส์อำมาตย์ แม้ศาสนามีกรมศาสนามีศูนย์พิทักษ์ เงินโยนให้ม้า2ปาก ซ้อนๆๆกันเสมอ แล้วประเทศได้อะไร พัฒนาได้ไหมในการนี้ เอาละปรับตนใหม่ เด็กๆๆเรียนหนังสือ มาช่วยคุณพ่อแม่ท่านแก่เฒ่าให้มีความสุขที่เป็นเด้กดีและช่วยทำงานมีรายได้ พาไปนั่งรถไฟฟ้านะ สัญญานะรุ่นใหม่จะรู้ผิดชอบชั่วดีและหลบหลีกอันตรายต่ออนาคตตนเอง เอาให้ก้าวหน้าไปมีความสุขไปแบบสังคมไทยทำให้ปลอดภัยจากทุกส่วนภาค หน้าที่ใครตรงไหน ทำเลยค่ะ วินาทีนี้!!!!

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง