ThaiPM yingluck shinawatra Visited Democratic Socialist Republic of Sri Lanka May 30-31,2013

y-Sri Lanka (5)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ออกเดินทางเยียนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30พฤษภาคม – 2 มิถุนายน2556นี้ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีศรีลังกาและประธานาธิบดีมัลดีฟส์

SriLanka-2002

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นาย มหินทะ ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa)  ได้มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 29 พค. 2555 ถึง 2 มิย. 2555 นับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกา

WEF-EA2012,BK.TH1-PM Sri Lanka21thWEF-EA2012,BK.THa1

y-Sri Lanka

30พ.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะรัฐมนตรีและนักธุรกิจประเทศไทยได้ออกเดินทางถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และต่อยอดความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาระหว่างกันและได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ประธานาธิบดีศรีลังกานายมหินทะ ราชปักษา หลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ  ก่อนหารือร่วมกันอย่างเต็มคณะจนสรุปร่วมกันในกรอบความร่วมมือกัน4ฉบับ ขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยประธานาธิบดีศรีลังกาได้กล่าวเชิญชวนให้นักลงทุนไทย  เข้ามาลงทุนในศรีลังกา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การผลิตเพื่อส่งออก เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทย แสดงความสนใจ เรื่องการลงทุนด้านอากาศยานและการท่าในประเทศศรีลังกา http://news.voicetv.co.th/thailand/71352.html

y-Sri Lanka (6)

สรุปผลการเยียนสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความร่วมมือของ 2 ประเทศ ทางด้านการค้าการ การลงทุนจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้น ประเทศศรีลังกาเห็นด้วยในเรื่องของการจัดทำเอฟทีเอในการค้าระหว่างกันผ่านทางกลไกของกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล เพื่อความริเริ่มหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ Bimstec และจะมีการหารืออีกครั้งระหว่างการ ประชุม Bimstec ที่ ประเทศเมียนมาร์ ในปีนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ศรีลังยังต้องการให้เอกชนของไทยมาลงทุนด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพราะศรีลังกามีการจัดทำงบประมาณในการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญ นอกจากนี้มีความร่วมมือด้านศาสนา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาด้วย

y-Sri Lanka  (2)

การเดินทางในครั้งนี้ ยังมีมีนักลงทุนไทยประมาณ 30 คน จาก 6 สาขา ได้แก่ อาหาร พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียว การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อัญมณีและเครืองประดับ ก่อสร้าง และการศึกษา ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อจับคู่ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างรัฐและเอกชนของศรีลังกา   เนื่องจากหลังรัฐบาลศรีลังกา เจรจาสันติภาพกับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอิแลมในประเทศได้สำเร็จ  ศรีลังกา ก็เปิดประเทศ และเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งศรีลังกา  มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนสำหรับตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน และมีข้อตกลง FTA กับอินเดีย  จึงสามารถส่งสินค้าไปยังอินเดียโดยปลอดภาษีนับพันรายการ   และศรีลังกากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อเชื่อมต่อกับอินเดียเพิ่มเติมด้วย

ภายหลังการหารือ ทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามความตกลง และบันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ , บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ,ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนดี้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาศรีลังกา โดยถือเป็นผู้นำต่างชาติคนที่ 3 ที่ได้รับเกียรติในลักษณะนี้  ต่อจากนางมาร์กาเร็ต แทชเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอังกฤษ และพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย โดยสุนทรพจน์นี้  มีเนื้อหาสรุปได้ว่า รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง  ที่ได้มาโอกาสกล่าวต่อสมาชิกผู้แทนราษฏรที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เพราะประชาชนศรีลังกาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการปกป้องประเทศและรักษาไว้ซึ่งคุณค่าประชาธิปไตยมาโดยตลอด

y-Parliament of Sri Lanka (3)

สำหรับการเดินทางเยือนศรีลังกาในครั้งนี้ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันให้มากขึ้น  และต้องการแสวงหาการสนับสนุนจากศรีลังกา เพื่อสร้างสะพานแห่งความร่วมมือเพื่อครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังกล่าวถึงมติทางการเมือง โดยระบุว่า ไทยและศรีลังกา ต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีความท้าทาย และพยายามทำลายความเชื่อในประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยก็ยังคงอยู่ เพราะเป็นความปราถนาของประชาชน ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน และสังคมโดยรวม  และเห็นว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปเมืองแคนดี้ เพื่อร่วมการเฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  ซึ่งรัฐบาลศรีลังกา  ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ และเดินทางไปยังวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เพื่อร่วมชมพิธีอุปสัมปทาพระภิกษุ 2 รูปจากฝ่ายมัลวัตตะ และฝ่ายอัสกิริยะ  ซึ่งพระธาตุเขี้ยวแก้ว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ประจำเมืองแคนดี้และประเทศศรีลังกา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกราบนมัสการวัดทีปทุตตมาราม ในกรุงโคลัมโบ

TH-SLMeeting (6)

ต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองแคนดี้ เพื่อเยี่ยมชมวัดมัลวัตตะ โดยมีพระมหานายกและพระสงฆ์ฝ่ายมัลวัตตะ เจริญชัยมงคลคาถาให้นายกรัฐมนตรีและคณะ ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมชมวัดอัสกิริยะ โดยนายกรัฐมนตรีถวายดอกไม้สักการะพระประธานและนมัสการพระอูดูกามะ ศรีปุตตารักขิตา จากนั้นพระมหานายกและพระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาผูกสายสิญจน์ให้นายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ หลังจากเยี่ยมชมวัดทั้ง 2 แห่งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางโดยรถยนต์ จากเมืองแคนดี้ไปยังกรุงโคลัมโบ เพื่อเดินทางโดยเครื่องบิน จากกรุงโคลัมโบ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ทันที อย่างไรก็ตาม ตลอดการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าแจ่มใส และสวมชุดสีขาวทั้งชุด ตามธรรมเนียมชาวศรีลังกาที่นิยมแต่งชุดขาวเข้าวัด.

y-Sri Lanka (10)

และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 260 ปี การประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานานาชาติ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

sriLankasri_lanka_colombo

ประวัติ:สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ที่ตั้งเป็นประเทศที่ตั้งบนเกาะในคาบมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ทิศตะวันตกเป็นเกาะเพื่อนบ้าน มัลดีฟส์

เมืองหลวงชื่อ ศรีชัยเทนปุระ-โกตเต เมืองหลวงใหญ่ที่สุดคือ โคลัมโบเป็นเมืองท่าเรือและมีประชากรอาศัยอยู่มาก

sri_lanka_small_places

ภาษาที่ใช้คือ ภาษาสิงหลและทมิฬ

map1 wtc-colombo-sri-lanka

การปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภาเดียว

sri-lanka-munke

ชาวสิงหล(ฮินดี)ได้อพยพมาจากประเทศอินเดียมาตั้งรกรากที่เกาะเเห่งนี้อย่างยาวนาน ร่วมกับชาวเกาะพื้นเมืองเดิมชนเผ่ากินีต่างๆๆ  หลังจากนั้นชาวโปรตุเกตุ ดัตส์ และอังกฤษได้รุกรานโดยมีชาวทมิฬ(มุสลิม)นักรบรับจ้างจากอินเดีย หลังจากนั้นมีการสู้รบกันอยู่นานเพื่อเเย่งชิงดินแดน ในที่สุดชาวทมิฬมุสลิมทาสรับใช้อังกฤษก็พ่ายแพ้ไป ชาวสิงหลได้รับอิธิพลศาสนาพุทธมาจากพระเจ้าอโศกมหาราช500ปีหลังพุทธกาล จึงมีชาวพุทธอยู่มากที่สุดตราบเท่าทุกวันนี้ และประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกันมาจากการนำลัทธิลังกาวงศ์มาสู่สยามประเทศในยุคอาณาจักรสุโขทัย ,ยุครัตนโกสินท์ตอนต้นรัชกาลที่2 และพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาในรัชกาลที่4ได้นำชาวศรีลังกาไปอาศัยอยู่ในภาคใต้ของไทยเป็นชาวภาคใต้สืบสายเลือดต้นตระกูลไทยพุทธที่มีพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเป็นผู้นำในจ.นครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี ในครั้งนั้นประเทศไทยถูกศาสนาอิสลามจากมาเลเซียซึ่งก็คือคนไทยเดิมชาวพุทธศาสนาที่เป็นกบฏต่อราชอาณษจักรไทย เจ้าเมืองมลายูรัฐต่างๆๆต้องการครอบครองดินแดนไกลปืนเที่ยงนี้โดยการหันไปสวามิภักดิ์อังกฤษนำมุสลิมเปอร์เซียซึ่งเป็นนักรบอิหร่านรบจ้างมาอาศัยอยู่ และหัวหน้ากบฏตั้งตนเป็นกษัตริย์นับถือศาสนาอิสลามจนทุกวันนี้ ทางราชสำนักไทยจึงได้ไปนำประชากรชาวพุทธมาจากศรีลังกาต่อสู้ร่วมกันและเพื่อนำมาทดแทนชาวพื้นเมืองไทยพุทธและชาวตองเหลืองเผ่าตั้งเดิมซึ่งตายไปมากในการต่อสู้รบ้พื่อรักษาดินเเดนสยมประเทศเอาไว้ให้ลูกหลานตราบจนทุกวันนี้ และก่อนบ้านเมืองมีปัญหาในช่วงปฏิวัติ19 ก.ย2549พระสงฆ์ในประเทศศรีลังกาได้มาบอกกล่าวแนะนำปัญหาที่แนวโน้มว่าจะมีภัยขัดแข้งกันสู้รบฆ่ากันตายเพื่อการแย่งชิงอำนาจ และได้ยกเอาตัวอย่างการสู้รบของประเทศศรีลังการะหว่างชาวสิงหลฮินดี-พุทธและทมิฬมุสลิมมาเล่าสู่กันฟัง และได้บอกเเหล่งที่อยู่ของชาวทมิฬมุสลิมศรีลังกาที่หนีมาในช่วงแพ้สงครามการเมืองครั้งนั้นได้มาอาศัยอยู่ยังประเทศไทยที่สีลม บางรัก ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตราบจนทุกวันนี้

miss-srilanka2006-8 sri_lanka

ประเทศศรีลังกามีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดงานแต่งงาน การค้าขายชา การประมง การทอผ้าไหม การออกแบบเเฟชั่นทันสมัย การกีฬา ด้านการศาสนาก็มีวัดวาอารามมากมาย และที่สำคัญมีพระธาตุเขี้ยวแก้ว ของพระศาสนดาในศาสนาพุทธ ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวต่างก็ไม่พราดในการกราบนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดิ้ และต้นมหาโพธิ์ที่ต้นแรกนำมาจากประเทศอินเดียจนมีมากมายในประเทศอุดมสมบรูณ์ ทั้งต้นไม้อากาศ16-27องศาที่เย็นสบาย

tr-slt-sl

พร้อมหาดทรายสวยงาม ซึ่งประเทศแห่งนี้มีการลงตัวกันอย่างมากเมื่อมุสลิมได้แพ้สงครามกวาดล้างครั้งนั้น ซึ่งอิสราเอลเป็นแม่ทัพเสนาธิการในการรบครั้งนี้ ชาวทมิฬก่อการร้ายศรีลังกาได้ไปลี้ภัยในประเทศเยรมันและประเทศอังกฤษ จนทุกวันนี้ แม้ว่าชาวUN จะประนามการกวาดล้างมุสลิมภัยร้ายแรงทั้งชีวิต สังคม และการต้องการครอบครองดินแดนแห่งนี้ขั้นเด็ดขาดนี้ แต่ทุกวันนี้การทหารประเทศศรีลังกาก็ทันสมัย เข็มแข์ง สามารถต่อกรกับมหาอำนาจแบบสหราชอาณาจักรได้ ไม่ย่อท้อ และประชากรต่างรักษาพื้นที่ชาวพุทธที่มีอยู่น้อยมากในโลกนี้ไว้ได้  ให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่นี่มี ศาสนาพุทธที่เข็มแข็งและพร้อมเป็นบ้านให้ชาวโลกได้พักผ่อน และได้กลับไปใช้ชีวิตตนเอง อย่างมีความสุขในวันหยุดที่เลือกได้แบบ หาด ทราย สองเรา ทั้งศรีลังกามัลดีฟและแบบกอฟล์สนามสวยงามและสนุกสนานในการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า นะเอง!!!

sd-slcolombo01

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยียนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30-31พฤษภาคม 2556

y-Sri Lanka y-Sri Lanka  (1)Y-BBTH (1) Y-BBTH (2)

ประชุมนักธุริกิจและคณะผู้ติดตามก่อนการปรึกษาหารือกับ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มหินทะ ราชปักษา (H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa)

y-Sri Lanka  (2) y-Sri Lanka (3)

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

y-Sri Lanka (1)y-Sri Lanka (8)

ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างเต็มคณะ

y-Sri LankaTH-SLMeeting (1) TH-SLMeeting (5)TH-SLMeeting (2)

ร่วมเป็นสักขีพยาน ลงนามความตกลง และบันทึกความเข้าใจ 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ , บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ,ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนดี้

mouth-sl2013

เยี่ยมรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและปาถฐาพิเศษ ประชาธิปไตยว่า…เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสังคมโดยขณะนี้มีผู้ที่พยายามทำลายความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยอยู่ทุกขณะ และ  เน้นย้ำความร่วมมือในทวีปเอเชีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ และป้องกันภัยธรรมชาติ พร้อมขอทุกประเทศร่วมสร้างประชาธิปไตย

y-Parliament of Sri Lanka (2)y-Parliament of Sri Lankay-Parliament of Sri Lanka (4) Sri Lankadinne (1)  Sri Lankadinne (2) y-Sri Lanka (7)Sri Lankadinner (2)Kandy Temple of the Tooth (2) Kandy Temple of the ToothKandy MULWATTATemplesrilangka (2)Kandy Temple of the Tooth.     Kandy Temple of the Tooth. (2)srilangka (3)srilangka (4) Kandy MULWATTATemple Kandy MULWATTATemple  (4)Kandy MULWATTATempleKandy Temple of the Tooth (3)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ชวนดูหนังหน้ากากเเดง(ถาวร)… The Lost Bladesmanเทพกวนอู ปราบมาร

ku-Lostbladesman

สามก๊ก เทพเจ้ากวนอู ( 關雲長;  关云长;  Guān Yúncháng;  The Lost Bladesman) เป็น ภาพยนต์ฮ่องกงอิงประวัติศาสตร์ ดัดแปลงจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ในตอนที่กวนอูพาภรรยาของ เล่าปี่ฝ่าด่าน 5 ด่านและสังหารขุนพลของโจโฉ 6 นาย นำแสดงโดย ดอนนี่ เยน ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้กำกับคิวแอ๊คชั่นของภาพยนตร์ด้วย กำกับโดยอลัน มัก และเฟลิกซ์ ชอง ออกฉายเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 และฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

ku (3)

เรื่องย่อ:กวนอู ถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการตัดหัว โดยซุนกวน และส่งศีรษะมาให้แก่ โจโฉ ขงเบ้งรำลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญของกวนอูที่เคยประสบมาเมื่อ 20 ปีก่อน ด้วยการจัดตั้งศาลและงานพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ โดยรู้เสมอว่า กวนอู คือหมาป่าในร่างลูกแกะ ในครั้งนั้น กวนอูติดอยู่กับโจโฉ ที่นคร ลกเอี้ยง พร้อมฮูหยินของเล่าปี่ทั้ง 2 รวมทั้ง ฉีหลาน นางสนมคนใหม่ของเล่าปี่ด้วย ฉีหลานกับกวนอูในอดีตเคยมีความสัมพันธ์ทางใจกันมาก่อน โจโฉพยายามเกลี้ยกล่อมให้กวนอูมาอยู่กับตน ด้วยการเสนอให้กวนอูสังหารงันเหลียง ทหารเอกของอ้วนเสี้ยว เพื่อหวังให้เล่าปี่กับอ้วนเสี้ยวแตกกัน แม้กวนอูจะสังหารงันเหลียงได้แล้วก็จริง กวนอูก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ แม้โจโฉจะวางยาปลุกกำหนัดให้กวนอูพยายามรังแกฉีหลานก็ไม่สำเร็จ โจโฉจำต้องยอมปล่อยตัวฮูหยินทั้ง 2 รวมทั้งกวนอูและฉีหลานไปหาเล่าปี่แต่โดยดี แต่ทว่าบรรดาเหล่าที่ปรึกษาและขุนพลของโจโฉกลับเห็นต่างออกไป รวมทั้งพระเจ้าเหี้ยนเต้ด้วย กวนอูจึงต้องเผชิญกับนายหน้าแต่ละด่านของโจโฉ ซึ่งต้องสังหารไปแต่ละราย ๆ

ku-mj

5มิ.ย2556วันนี้ขอแซงคิวสกุ๊ปอื่นๆๆก่อน ปปช และศาลคมชขิงแก่ กำลังทำงานใต้ดินบนดินด้วยปากดีแต่พูด งานรับผิดชอบมีไหมไม่มีก็ทำ คนมีก็เกียร์ว่างกันทั้งๆๆที่ตนเองไม่มีอำนาจก็สร้างข่าวตื่นกลัวไว้ ข้าราชการนายตนเองคือใคร คนทำผิดจะมาเรียนแบบคนดีมามีอำนาจกลับแบบ ถวิล เปลี่ยนสี นั้นได้อย่างไรท่านมีส่วนให้ข้อมูลเท็จแก่นายกรัฐมนตรีจนทำให้ประชาชนตาย99ศพบาทเจ็บร่วม 2000ราย หากเข้ากระบวนการศาลก็จะมีการเจรจาในกรอบได้ แม้กระทั่งเรื่อง ชัย ราชวัตรและคนอื่นๆๆ หากเข้ากระบวนการสอบสวนในชั้นศาลแล้วจะรู้อะไรที่แท้จริงทั้ง2 ด้าน เจิมศักดิ์ สมศักดิ์ เจียม รวมพวกใต้ดินทั้งหลายหากเข้ากระบวนการศาลจะรู้อะไรเป็นอะไร หากเข้าว่าได้เข้าค่ายทหารแล้วออกมายังเลี้ยวซ้ายแบบยิ้ม สุธาชัย ,สุรชัย แซ่ด่าน แสดงว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตย ต้องสู้กันโดยไม่ต้องสงสัยงานนี้ไม่มีการเอาใจหากไม่ตรงจริงวันนี้เเบบเข็ม จะมาทำแบบพี่น้องคอมมิวนิตย์แบบพวกภาคใต้ผ่านตลอดใช้ไม่ได้ในการสร้างชาติไทยณ.เวลานี้ แดงเหมือนกันนั้นไม่เหมือนกันหรอกค่ะมีสายดาวแดงมาเเฝงหาข่าวอยู่ด้วยคนนี้มารต้องแยกกันให้ออก แบบเทวดาชี้ตัวอสูร ให้ดื่มน้ำทิพย์อมตะแล้วปราบยากจนทุกวันนี้ แต่ก็สู้กันไม่จบนะค่ะ แก้ป้องกันดีกว่าแยกตนออกเพื่อพ้นภัยนะค่ะ เพราะสู้อีกยาวฟ้าไม่ผ่องอำไพในคนอายุ60ขึ้นนะค่ะ ท่านคงเกิดอีก3ชาติรึมากกว่านี้หากทำบุญน้อย ตอนนี้มันต้องมีความคิดตรงประเทศไทยอัตลักษณ์ที่ให้ไว้ในการจัดระเบียบโลก รวมอาเซียนแบบมีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2ดาบของชาตินั้นเขาอ่อนแอเราก็ทำดีเพื่อพวกเขาเหนื่อยหน่อยแต่เราก็จะมีพื้นที่คงไว้ให้ลูกหลานได้ ต่อไปใครมารุกราน imf จ๊อด โซรอด ต้ำยำกุ้ง มัสมั่นไก่เราก็มีอำนาจต่อรองเพียงพอหากใหันประชาชนรวย จังหวัดไหนสร้างบ้านเมืองให้เท่าเมืองหลวงได้ก็ทำเลย อำนาจบริหารประเทศนี้คือรัฐบาลและประชาชนจากการเลือกตั้งนั่นเอง ต้องความคิดให้ตรงเป็นเข็มแล้ว 2556นี้ต้องเข้าระบบให้หมดไม่มีแขนขา จะได้มีพลัง!!!บางทีต้องระวังภาพลักษณ์ ประเทศไทยด้วย เหลือดาบบริหารนายกรัฐมนตรี1ขา อีก1ขารัฐสภา เสร็จรังสิมาไปแล้ว

3b-w

หากปล่อยให้ดาบของชาติ 3เล่มไม่ผ่าน นิติบัญญัติ ตุลาการ เหลือบริหาร 1ขานั้นประเทศไทยนั้นคงไม่มีในอนาคตแน่เลยละนะ  คนไม่หวังดีเขาเลื่อยเสาประเทศไทยกำลังจะขาดเเล้วละค่ะ งานนี้2ดาบอำนาจ นิติบัญญัติ ตุลาการเตรียมหาที่อยู่เลย ท่านทำกันเอง คนในดาบเล่มเดียวกันของท่านไม่ห้ามปรามไม่คานอำนาจกันและกันก็จบแล้วครับในดาบนิติบัญญัติและตุลาการไทย หมาก2ตัวประเทศไทยนี้โดนกินแล้วค่ะก็อยากโชว์จังโว้ววววววว ไม่อยากได้ยินเสียงเธอ ไม่อยากดูโชว์ของเธอเลย !!! มันใช้ไม่ได้ไงละ ต้องหาทางให้ลงจากเวที กันนะพี่น้อง ใครยังแยกเทพกับมารไม่ออกก็น่าสงสารมาก ก็มีได้แต่เฉพาะจิตอาสาเท่านั้นที่ยังพอคุยกันได้ ล้วนสุดโต่งกู่ไม่กลับ จากหมอวรงค์และพลสาวกพรรคประชาธิปัตย์รวมสื่อมวลชน 2.4 คมชฟื้นคืนชีพ ออกมาให้ข่าวทีวี วิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แม้ในเคลือญาติพรรคเพื่อไทยเช่นคุณสันติ อดีตสสเชียงรายสายดำรงธิเดช ป่าไม่ปราบเฉพาะตอนอยากดัง ล่าสุดเพิ่งซื้อหุ้นมติชนแทน เนชั่น หนังสือลูกสะใภ้ก็มีแต่เรื่องตอเเหลของพลพรรคฝ่ายตรงข้ามพรรคเพื่อไทยทั้งนั้น ตอเเหลกันเหลือเกิน ตามหลักการหากผิดต้องอย่าลงซิค่ะ มิใช่กระบอกเสียงของคนชั่วนะค่ะ

gu-w

ในประเทศไทยอำมาตย์กำลังทำให้มีหลักฐานร่วมด้วยช่วยกันทำลายประเทศไทยทำให้การจัดอันดับมูดดี้ ผู้อีกแล้วก่อนล้มทักษิณพวกต่างชาติที่ไม่ประสาไม่ลงทุนลุยหาข้อมมูลนั่งเอาเต่หน้าเน็ตหน้าสื่อนั้นๆๆมาจัดอันดับ จำนำข้าวๆๆ ซ้ำๆๆ ของหมอวรงค์และสื่อชั่วไทยตอนนี้นะพวกเขากำลังสามัคคีลงนรก อันที่จริงเราตีแตกไปเเล้วในระดับประเทศ มูดดี้มาปลูกข้าวซิตอนนี้จะซึ้งในความเหนื่อยของครัวโลก ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จบแล้วเรื่องข้าว เพราะเรากำลังจะรวมอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้านี้ ไม่ต้องห่วงข้าวไทยจะขายไม่ได้ มัวแต่ขายหากแผ่นดินไหวทุกวันในไทย น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ เกิดทุกข์ภัย เราจะเอาข้าวปลาอาหารที่ไหนมาให้ประชาชนกิน บาทเเข็งแบบนี้ขายสินค้าไม่ได้เราจะอยู่อย่างไรในอนาคตคงฆ่ากันนตายแบบซีเรียรึปี52,53 ถวิลเปลี่ยนสี ศอฉ นิพนธิ์ พรรคปชปเป็นใหญ่สงขลายิ่งแตกหักมากว่านี้ภาคใต้ลามขึ้นเหนือแน่ ตัวแสปมีอำนาจร้ายนี้ตัวพ่อเลยในการฆ่าคนภาคใต้  หากท่านตามข่าวข้าวไทยจะทราบดี เราก็ถ่ายภาพให้ชมในห้างสรรพสินค้าทั้งสวีเดน เบลเยี่ยม เยรมัน ฝรั่งเศสให้ชมในหิ้งด้วยนะค่ะ ลูกค้าประจำข้าวไทยสุดยอดที่สุดในโลกมีแต่คนรวยๆๆกินนะค่ะ ร้านอาหารไทยมีที่ไหนคนทั้งในและนักท่องเที่ยวต่างก็ฝันอยากจะกินก่อนตายกันทั้งนั้น ผัดไทย หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ต้มยำ ประธานาธิบดีประเทศไหนผู้มีอำนาจประเทศใดยังไม่ได้ลิ้มลองอาหารไทยก็ต้องแอบหามากินจนได้ ต้องไปหากุ๊กไทยทั้งประเทศต่างๆๆก้มีร้านอาหารไทย และพ่อบ้านเศษฐีต่างๆๆก็มีนิยมจ้างมาประจำโก้เก๋ เสริมบารมีต้องทำอาหารไทยให้กินกันรับรองแขกกันทั้งนั้น นะรู้ไว้ด้วย คนเก่าแก่ทำชื่อเสียงไว้ มาร์คอภิสิทธิ์มาทำให้เขาโดนดูหมิ่นไปด้วยจึงมีเสื้อแดงจากจุดนี้เยอะมากคนเสื้อเเดงกับประชาชนเค้านิ่ง แต่มิใช่ยอมทุกอย่างนะคะ

wm

สื่อเจ็กทั้งหลายมันไม่เคยปลูกข้าวจริง ๆๆจำนำข้าวบลาๆๆตามพรรคประชาธิปปัตย์ แม้ปลื้ม สกุลเทวกุล ท่านวีรพงษ์ รามางกูลเองก็ไม่เคยเป็นชาวนาเลยหลงตามอำมาตย์เค้า ตอนนี้เข้าใจแล้วเหลือแค่สสพรรคปชปมันต้องดิ้นพร้อมสื่อพวกมันไงละ อีกอย่างข้าวไม่เน่าหรอกค่ะมันต้องอบต้องแยกเม็ดข้าวตามเกรดค่ะคุณ!!! ตอนนี้เเค่ให้รู้ว่าการทำสื่อมารไทยกับรัฐสภาไทยโดยยอมให้สสพรรคปชปทำชั่วให้ข้อมูลเท็จนั้น ออกสื่อรัฐสภานั้น รวมสื่ออินเตอร์เนตทั้งข้าวและพลังงานเห็นผลแล้วตอนนี้ความในประเทศที่ทำขึ้นมาเท็จนี้ขยายออกให้ต่างชาติมากระทืบประเทศไทยกันแล้ว เดี๋ยวโซรอท ก็ตามมาแต่ไม่ต้องกังวลสื่อต่างชาติแพ้มาแล้วช่วงคมชเรานักรบเสื้อแดงไซเบอร์ได้ให้ข่าวจริงๆๆจนล้มไปหลายสำนักทำให้สหรัฐอเมริกาและยุโรปล้มระเนระนาดแบบทุกวันนี้เพราะไม่ยึดจรรยาบรรณหวังใช้ปากกาทำลายประเทศนั้นนี้กัน หารู้ไม่ประเทศไทยคือฐานแม่ของชาวโลก ทั้งการเงินการคลัง การบริจาค การเกษตร ครัวโลก แบบให้ฟรีมีค่อยใช้มาช้านาน รัสเซียเองให้ทั้งลำมาแล้วอาหารไทยอร่อยมาก อีกอย่างทุกประเทศรวยๆๆต่างก็มีร้านอาหารไทย แม้สหรัฐอเมริกาเองรัฐทุกรัฐต้องมีอาหารไทย นะข้าวไทยนี้ชั้นยอดแล้ว ชาวโลกขาดไม่ได้หรอกค่ะ จะลงแดงตายเอาหากไม่ได้กินข้าวไทย ของเขาดีจริงๆๆค่ะ และประเทศในระบอบประชาธิปไตยแบบต่างๆๆมีตั้ง200ประเทศเลยละค่ะ รวมอินเดีย จีน แอฟริกา เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอีก 4ชั่วโคตรรวยแน่ให้ลูกหลานจบปริญญาตรี เรียนภาษษ คอมพิวเตอร์ไว้เถอะค่ะ ไม่มีเงินก็กู้ได้ค่ะ สู้ๆๆนะ คนจีนประเทศไทยมีการศึกษาทำให้คุณภาพชีวิตดีกว่าประเทศจีนแม่นะค่ะ 

th-fไม้ต้องห่วงเรื่องข้าวนะค่ะ สิ้นปีมีจ่ายคืนรัฐแน่ค่ะ

และไข่ไทยก็มีมากไม่ขาดแคลน พรรคประชาธิปปัตยใช้สื่อประโคม ให้หุ้นตกแต่ไม่มีใครหลงกลอีกจุดนี้ และทั้งผักผลไม้ ประเทศไทยก็อุดมสมบรูณ์ ตอนนี้โรงแรมไทยน่าจะให้อาหารแขกอย่างเต็มที่และแสนอร่อยอย่าขี้เหนียวอาหารเพราะมีเยอะมากในประเทศไทย ชาวนาชาวสวนจะได้รวยกับเขาบ้าง ตอบแทนท่านบ้างก่อนตายแถมได้บุญด้วย ดูแลแขกประเทศเท่ากับทำบุญเสริมบารมีตนเอง เกิดใหม่ครั้งหน้าจะได้ไม่ตกอับไปเกิดที่แอฟริกาให้เขาไล่ฆ่าไล่ตีล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีคุณธรรมที่ดีพอก็จบไร้ความหมาย พวกขายชาติไทยกำลังทำแบบให้ข้อมูลผิดแล้วให้คนนำไปใช้ผิดตามๆๆ กัน หวังทำลายประเทศไทยจะได้ครอบครองแทน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น่าขำชะมัดแบบเดิมๆๆอีกแล้วแผนนี้  ตอนนี้นะห้ามบอกนะจ๊ะว่าเราขายข้าวอย่างไร รายงานสิ้นปี2555เราจ่ายหนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ กู้ๆๆนั้นจากการส่งออก เงินไทยแข็งเราก็ได้กำไรน้องลงเกือบครั้งจากการจงใจของแบงค์ชาติเอาในนักเล่นหุ้นมากกว่าเศษฐีชาวนาชาวสวนของแท้มีผลิตผลไม่อดตายแบบคนเล่นหุ้นค้ายาเสพติด เดี๋ยวก้ไปโดดตึกตายกัน ในเมื่อข้าวไทยแพงเขาก็ไปหาข้าวอื่นกินก่อน อีกอย่างทั้งยุโรปสหรัฐล้วนโดนกรรมเล่นงานจนถ้วนหน้ากันมากตอนนี้  สะใจคนทำแผนนี้สกัดการขายสินค้าทั้งเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหม สิ่งทอ เเฟชั่น เพชรไม่สะดุดใจเหรอเราจ่ายเงินเจ้าหนี้ได้อย่างไรปีที่แล้ว

gt-th1

นะอย่าไปบอกว่าขายข้าวบาทแข็งก็แล้ว ยุโรป สหรัฐบีบให้ไม่ซื้อสินค้าไทย เอามูดดี้มาก็แล้ว ใครให้ข้อมูลต่างชาติไปแจ้งความซะซิค่ะ รัฐบาลไทย สอบสวนเลย พวกคนอำมาตย์นี้ต้องโดนกำจัดซะบ้าง ขายข้าวอย่างไร เก็บแบบไหน ก็อย่าบอกเขาหมดนะคุณ เขาทำทุกทางแล้วง้างความลับไม่ได้ ทั้งให้ประชาชนบีบและคนที่คิดตามไม่ทัน มันทำไมเก่งจังทำอะไรไม่ได้เลย บอกเเล้วโลกไม่เอาพวกคุณแม้ศาลตอนนี้ เป็นลิเกธรรมศาสตร์ไปแล้ว คนเล่นก็ไม่ต่างกับ เอ็มเมอรัล เขาด่าว่าผิดๆๆ ทั้งจรรยาบรรณกฏหมาย รธน ไม่มีคลุยก็ดันออกแบบเองเล่นเอง สีแดงซะด้วยแต่ไม่ได้ทำตนเป็นที่พึ่งตามเจตนารมย์ของครูกฏหมายต้นแบบท่านเลย คลิปใต้ดินต่างๆๆจากโหลดและฟังมากมาจากมุสลิมและภาคใต้สาวกพรรคปชปพวกนี้ไม่เปลี่ยนแต่หาช่องมาทำลายเสื้อแดง ที่คนเตือนๆๆนะถูกแล้วคนเสื้อแดงที่ไม่จริงใจจะยอแต่คนที่แดงมีประสพการณ์ต่อสู้ในหลายๆๆเวทีโลกเขาจะบอกจะเตือนคนมาทีหลัง อีกอย่างท่านสมัครก็ไม่ได้ดีมากมายนัก ท่านก็ด่าข้าพเจ้ามาแล้วเตือนจนท่านโดนเต็มๆๆทั้งขึ้นฮอไปทุกวันเราก็ห่วงแบบท่านอานนท์ ยังพัฒนา และอื่นๆๆ คือเตือนท่านให้เดินตรงทางหากแดงจริงแท้และรักชาติจริง พุทธศาสนาไม่มียอนะค่ะ คนตักเตือนท่านนั้นแสดงว่าเขามีดีกว่านะค่ะ

8e

ตอนนี้จากการรบกับสื่อต่างชาติสมัยคมชมา ข่าวพวกเขาจะทำลายชาติได้ข้อมูลจากสายอำมาตย์ไป สมัยเราต่อสู้เราชนะมาแล้วจากการโชว์ข้อมูลจริง ที่อำมาตย์ให้ของปลอม ตอนนี้สู้รอบใหม่มาคนยุคนั้นขายตัวเป็นคนอำมาตย์ไปเยอะเเล้ว ทดสอบชัย ราชวัตร ด่านายกรัฐมนตรี สตรีกระหรี่ มีใครไปช่วยเธอไหม ผู้บาดเจ็บจากรัฐฐาลยิ่งลักษณ์เยียวยาให้ไม่เห็นมาปกป้องเธอ มีแค่กลุ่มเดียวไม่กี่กลุ่ม ก็ตัดออกสำหรับคนบางคนด่าซ้ำซากออกนอกเรื่อง เตะสูงก้นกระเเทกนะค่ะเตือนก่อน ไปหลงประเด็นแค้นส่วนตัวจาก6-14ตุลา ไปเล่นศาลหน้าด้านเหล่านั้นจุดติดแล้วๆๆ ไม่ติดค่ะจุดนี้ศาลไม่แคร์ หากโกหกตนเองและคนอื่นก็แย่เลยแบบนี้สมุนใครเนี่ย อิสระมากเกินไป ไม่มีสิทธิ์วอนนอนคุกนะค่ะ ครอบครัวเขาไม่เห็นด้วย กะพวกวอนนอนคุก สงสารเขาบ้าง มันจะต้องพัฒนาไปให้มากขึ้น ต้องห่างศาลไว้หากด่าแล้วต้องหนีคลุมหน้าตาแบบพันธมารทำจะได้จับไม่ได้ มันทำแบบไหนเราก็ทำแบบมันจะไปได้สักกี่น้ำ อย่าให้มันจับอีก  มันต้องโดนหมากัดบ้าง กัดคนอื่นเขามานานกร่างพ่อกูใหญ่ ที่ไหนได้พ่อเอ๋อไปแล้ว คงได้สเต็มเชลล์ของกีชาเข้าร่างกายไปนะเอง วิญญานเขาทวงคืน

GT8

ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา มัลดีฟส์ไม่เห็นจะสนใจมูดดี้เลย ขี้ตีนเอเชีย  มูดดี้ปลูกข้าว ขายข้าวไม่เป็นด้วยซ้ำวิธีการตะวันออกต่างจากตะวันตกมากเราไม่เค็ม เหี้ยมพอ!!! อีกอย่างในตะวันออกเขาแจกปัจจัย4และเก็บเสบียงปัจจัย4ไว้ให้ประชากรของตนเองก่อน หากมีภัยน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหวจะได้มีสำรองไว้ให้ประชาชน เราทำอาหารกองทานแจกคนทุกอาทิตย์และในวันพระ งานบุญ งานชุมนุมต่างๆๆเป็นกุศลปกติ  เพื่อนบ้านและชาวคนจนประเทศต่างๆๆด้วยเราก็ต้องให้เมื่อขาดแคลน  เรารวยของจริงจากทรัพย์ในดิน สินในน้ำและพวกเรากำลังพัฒนาชาติของตนเองโดยประชาชนร่วมใจกันสร้างชาติไทยไว้ให้ลูกหลาน เราเป็นชาวตะวันออกที่ผลิตปัจจัย4 โกดังโลกของแท้ รวมจีน อินเดีย อาเซียน ศรีลังกา มัลดีฟและเกาะในแปซิฟิกเขาก็ต้อง จัดอันดับเราให้ต่ำเเน่เขาสกัดเราไม่ให้คนตะวันตกมาลงทุน ดิสเครดิตหากด้านระเบิดทุกวันเราก็ยอมรับคนมันชั่วชอบฆ่าคนเองใครจะไปห้ามมันไหวเป็นโจรทั้งภาคใต้เลย เทวดามาสะสางคงช่วยไม่ได้ ต่างชาติต้องมาง้อเราตอนนี้นะ จุดนี้คนเขาอยากฆ่าคนเราจะไปตายในห่ากระสุนโจรได้ไง แต่คนรักประเทศไทยแท้ๆๆเค้าก็ไม่สะทกสะท้านหุ้นไม่ตก นะอุบๆๆไว้ณัฐวุฒิ ตะเอง ความมั่นคงของข้าว อย่าไปบอกราคาพืชผล คนส่งออก วิธีการนะตะเอง อย่าพูด!!!!คริ คริ ไปพิษณุโลกกราบพระพุทธชินราชด้วยนะค่ะ บ่นๆๆขอๆๆให้ท่านช่วยด้วยนะ  ปราบมารเองเลยไซอิ๋ว ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ!!!! ต้องมีผลงานเอาไว้นะตะเองเก็บคะแนนไว้นะเหมือนเกม มาริโอ ดึ๊งๆๆ แถมท่อง รอดๆๆ รุ่งๆๆ ด้วยนะ คริ คริ

ku-Lostbladesman6

ส่วนอ.นิธิ สมศักดิ์เจียม ยิ้มสุธาชัยและเเก็งส์พวกเขาแค่คนใส่แดง เอ็นดูแดง แต่เป็นคนปว.19ก.ย2553 ไม่ได้อยู่กะร่องกะรอย เดี๋ยวดีเดี่ยวร้าย แบบคนโชว์ห่วยๆๆน่ะเเหละอย่ามามั่ว นำมารวมกับคนไทย4เผ่ารักกันหนาเลย ประชาชนไทยทั่วๆๆไปเขารู้ตีนงูเห็นนมไก่ดีพวกเขาอยู่กะเรามานานนี่นา บอกแล้วใครมาจาก 6-14ต.คให้หยุดก่อน เพราะแค้นมากจนแน่นอกเกินไป ทำให้เยาวชนเค้าด่าเอา ..เเก่แล้วไม่เข้าวัด แม้เข้าก็รังแต่ชวนพระสงฆ์ท่านทำบาป เพราะชอบมีพวกมีบริวาร หาที่เกาะหาคนเห็นใจ หาคนเหยียบหัวขึ้นสู่ยอดเสากระโดง แล้วรูดตกลงมาเพราะเสามาร์คๆๆ นะเองมันรื่น นะเออ อิอิ นะใจร่มๆๆ รอแต่ฟ้าสีทองผ่องอำไพ เกิดอีก3ชาตินะค่ะ หากกรรมมากเกิดวินาทีเดียวตายเเม่จับกดน้ำคร่ำตายก็คงอีกนาน มีกลุ่มเล็กๆๆที่ปลอดภัยอยากพูดอะไนพูดระบายออกมา หากเเต่งหนังสือมาก็เดี๋ยวไฟไหม้เองนะต่อไป โรงพิมพ์ไหนก็ระวังเทพสายฟ้าไวนะ และพวกสลิ่มพันธมารโกเต็กซ์สนามหลวงมันทำไมหันไปวัดพระเเก้วละ หวังว่าไม่ท่องจงล่มจมๆๆนะยี้ใจสกปรกมั่ก คุณไสย อีกเเล้ว ตอนนี้มาแนวใหม่ พฤหัสถอยหลัง จากศษลถอยรอเดินไหม แบบสงครามเก้าทัพกูเป้นทั้งหมด พวกหน้ากากขาว สนามหลวง กลุ่มต่างๆๆทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ คนที่จะทำคือศษลไทยซื้อแบบม้า2ปาก แต่ใน16ประการพุทธทำนายก้บอกแล้วพวกนี้คนขั่วทำให้เราดู แก้ได้คือกรรมทำให้มะเร็งและอื่นๆๆ นะมีแน่แต่มันไม่บอกเราเอาเงินก่อนใน คนไม่มีศาสนาชาติหน้าไม่มีตายแล้วดับสูญไงพวกนี้…นะไม่ต้องถอยกลุ่มที่บ้าสติเเตกเช่นหมอชนบทมาเลยอย่าถอยนะรออยู่ !!! โรคเอดด์โรคไตก็บาปทำเองยังไม่เจียมในกรรมนะชาตินี้ จัดให้ รออยู่..งานนี้มีสวยแน่ !!!

ku-Lostbladesman3

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังโดนสงครามคนบ้าอยากโชว์ งานดารา นักร้อง การแข่งขันต้องเป็นแบบอย่างให้เยาวชนกัน ต้องอย่าหลงในอำนาจวาสนากันให้มากนัก คือไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี มาร์คก็อยากเป็น อำมาตย์ก็สะใจคนชงให้เป็น พวกอีโง่ไงละ งานนี้ทดสอบศาลต่างๆๆด้วยว่าจะยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์กันแค่ไหน++บาป ของเขาไปจนกว่าจะตายเดี๋ยวรู้เมื่อสาย ใครสั่งทำผิดต้องไม่ทำจึงจะถูกนะมิใช่ ทำผิดก็ทำตามกันแบบคนภาคใต้เดียวกันผ่านหมด ยิ่ง อภิสิทธิ์นั้นเขาและพวกน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นคน2สัญชาติ กติกาบ้านเมืองไม่รักษาก็อยู่ในทุกตำแหน่งคนจ้างไม่ได้ ของฟรีมีให้ไม่บ่อยนะ และการไม่มีใบสด9 มีแต่ใบปลอมๆๆให้ กกต งานนี้ก็ทำผิดด้วย ชิมิ เห็นไหมสังคมเรื่มเสื่อมจากพวกกู เนี่ย!!! pgsเห็นผลกระทบวงกว้างรึยัง หากยังเดี๋ยวเห็นรอบใหม่หลังจากกูตายก็ไม่มีใครบอกใครสอนละนะ แถมอยากทำแบบไหนพูดอะไรก็ให้ทำ แบบโชว์โง่แม่ไม่ว่าไงละ รักลูกไม่ถูกทาง???งานนี้เข้าใจยังเนี่ยแค่กึ่งพุทธกาลมี56%เท่านั้นที่มีธรรมะนะ ฉลาดเอาตัวรอดได้!!ต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นใครก็จะไม่มีใครรู้จักแล้ว คนเหาะได้ในพุทธชาดกคนก็ไม่เชื่อกันแล้วละ นะเถียงกันแบบเอาตนเองเป็นใหญ่เป็นมาตฐาน ความรู้ก็เอามาใช้เลี้ยวซ้าย สามาชิกคอมมิวนิตย์เพื่ออำนาจยอมทำทุกอย่าง ประเทศไทยหัวหน้าท่านนั้นก็คือซอมบี้ ธ.กรุงศรีอยุธยาก็ของทอมมี่เจ้าของนะบอกก่อน ขอบคุณนะที่ใช้บริการสนธิลิ้ม2 3 4 5 6…. สนธิลิ้มยิ้มสดชื่นมากเพราะมีคนทำตามแบบพูดผิดข้อมูลเท็จ กลุ่มพวกนี้มักจะอ่านหนังสือนำร่องคนไม่ยิ้มของสุขุมพันธุ์ บริพัฒน์คนเขียนคำนำ (อันที่จริงข้าพเจ้ามีภาพยิ้มอาจจะคนเดียวที่รู้ว่าอยู่ไหน) มีคนทำตามลิ้มแล้วได้เงินโอนให้นี้กันมากต่อๆๆกันมาแต่ไม่ก้าวหน้าหากก้าวหน้านั้นภาคใต้ต้องได้สส ภาคกลางได้เพื่อไทย ทั้งสก สข สท อบต อบจ หากไม่ก็งานท่านใช้ไม่ได้  อัตลักษณ์ประเทศไทยมี3เสาหลัก ล้มยาก เกิดอีกมากว่า3ชาติท่านจึงจะได้ฟ้าสีทองผ่องอำไพ เพราะล้วนน้ำเต็มแก้ว หลักธรรมในศาสนพุทธนี้นำไปใช้ได้ทุกคนไม่สงวนลิขสิทธิ์ เพราะแม่น้ำร้อยสายต่างลงไปหาพระศาสดาในศาสนาพุทธหมดเพราะทำตามพระองค์ สักวันจะโผล่รับแสงได้หากท่านหยุดสร้างวจี มโนกรรม

ku-Lostbladesman1

สมาชิกเสื้อแดงกวนอูด้วยใจนี้อยู่ในทุกส่วนของประเทศไทยในลมหายใจเชียวละตั้งแต่ลืมตาจนตายจากโลกนี้ไป จนคนเก็บอัฐิซะด้วย แม้ในโลกทุกองค์กรก็ล้วนติดต่อกันแบบมิตรภาพ นักแก้ปัญหามือทองซะด้วย ฉะนั้นเอาเงินชาวบ้านก็คือคนแพ้ใจตนเอง ต้องประกอบสัมมาอาชีพจึงมาช่วยชาติตามปัจจัย5 เพราะในวงการนี้มีคนมาในแดงแล้วมาเเฉกำลังพลคนเสื้อแดงมีใครบ้างออกวิทยุชุมชนแล้วฝ่ายอำมาตย์ก็ไล่ฆ่า รึใช้กฏหมายเล่นงานแบบเเกสตาโปโดยปัญญาอ่อนทำให้ฝ่ายตรงข้ามฟรีแบบเขลาเบาปัญญาของคน6-14ต.ค คนทำงานจริงเพื่อแผ่นดินโลกเพื่อทำให้สงบเพื่อเกิดความสันติสุข เขาจะไม่ใช่คนในกลุ่มเหล่านี้นี้  จิ้นบริสุทธุ์ไม่มีชนักติดหลัง แถมบารมีสูง เพราะพวกเขาคนตุลาเเพ้ตนเองหมากนี้โดนกินไปเเล้ว ลูกหลานไม่ฟังเพราะท่านสุดโต่งแค้นจนตายไม่ให้อภัยกัน เพราะมักเขลาเบาปัญญาเเพ้อารมย์แค้นส่วนตัวเผลอหางงอกออกมาให้เห็นเป็นจิ้งจอก ทำให้คนตายและโดนติดคุกฟรีๆๆเป็นเกมยึดตัวประกันของอำมาตย์ บีบฝ่ายประชาธิปไตยแท้ๆๆ จากการมาใกล้ชิดวงในพวกเขาไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดี เพราะ ขนาดทักษิณเองก็ยังคิดเพียงจะเอาเงินเขาจากนักประชาธิปไตยหลักลอยมาใช้มันต่อยอดอำนาจคนตุลา ฟ้าสีทองผ่องอำไพ อีกกี่ชาติจะได้เห็นคงไม่นานไปเกิดประเทศจีนจะรู้สึก อันที่จริงชอบแนวนี้ก็ไปประเทศสังคมนิยมซิจะรู้เขาตอนนี้เขาพัฒนาแบบมีประชาธิปไตยกัน พอทักษิณรู้ทันก็ด่าทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ว่ากราบไปสู้ไป ตอนนั้นก็ด่าทักษิณเละเลยแค่เขาไม่ล้มเจ้าให้

b-gu1

 คนตุลาพวกนี้มีความคิดแบบพวกคอมมิวนิสต์ไทยแบ่งแยกชนชั้นทำกันในสมัยก่อนอำมาตย์นะเองชอบแนวนี้ คนโง่เยอะดีกูรวยอนเดียว สยามประเทศอะไรๆๆก็สยามๆๆตั้งมาชอบให้คนใต้ตีนตน เลยมาลงใต้ดินทำงานเป็นแดงซ้อนแดงนปชของอ.ธิดา อ.ธิดาจัดบ้านเสื้อแดงเวทีเล็กก็มีหมู่บ้านแดง อิอิอุบ ชาวบ้านขำแบบนี้ทหารคมช2.4งบลับทำมาก่อน ทำให้คนมองนปชในทาง ล้มเจ้า ด่าเจ้า เพราะมีทุกหน่วยงานไปหาชาวบ้านเขาไม่เข้าใจมีแดงหลายกลุ่ม พวกนี้ลับหลังไม่ด่านปช รมตเพื่อไทย ด่ามั่วไม่มีเว้นใครแม้พระสงฆ์ แดงกลุ่มนี้ก็จัดหาเงินบ่อยๆๆจากการคลุกวงในเสื้อแดงนี้ รัฐประหารๆๆนั่นแหละเดี๋ยวโน่นนั่นนี้ไม่ทำงานทำการอะไร มีเรื่องอื่นๆๆให้นำเสนอไม่ต้องการเมือง24ช.มหรอก เครียดนะคนไทยเขาแยกไม่ออก ปวดสมอง!!! เพราะงานนี้แบบนี้ก็คืออาชีพประชาธิปไตยที่วรากรเมีย กรณ์ จาติกวณิชด่าให้แบบ เอาประชาธิปไตยมาหากิน ตัวอย่างการล่มสลายของวิธีการหากินกับประชาธิปไตยนี้เช่นกรณีเสื้อเหลืองไชยวัฒน์ จำลอง ทหาร4เหล่าทัพพันทมาร ตำรวจน้ำเงิน ฟ้า เหลืองคนขายข่าวนี้มีมานานแล้วรวมสื่อเนชั่น สื่อช่อง9ช่องต่างๆๆของพลพรรคประชาธิปัตย์แตกแขนงออกมาคลุมประเทศไทย มีทุกสาขาขยันโชว์โง่ จุดไม่ติด ประชาชนมีสื่อของเขาเองให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างสังคมไทย ปรับพื้นฐานจากความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน  และไม่ชอบศาลตัดสินมั่ว หน้าที่ศาลรธน รอตรวจข้อกฏหมายจากรัฐสภา ไม่มีสิทธิ์เรียกใครไปสอบ ไม่มีสิทธิ์ไปรับหนังสือจากใครนอกจากรัฐสภา อย่ามั่วใช้อำนาจที่ปิด ศาลปกครองเองก็มิได้มีอำนาจสอบคนโน้นนี้ รอจากอัยการตรวจและส่งให้ถูกต้องที่สุด ศาลอาญานักการเมือง น่าจะเชิญกลุ่มนี้ออกจากรัชดา ไปศาลปกครอง ศาลรธนไปเลยหากทำผิดซ้ำซาก วาระ3แก้กฏหมายซะก็จบแบบไม่เจ็บ!!!!

ku-Lostbladesman9

บาทเเข็งนั้นคนนำเงินออกตอนนี้ก็คือกลุ่มอำมาตย์พรรคปชปสาวกตลอดกาล พวกเขาคนไทยสื่อมวลชน ดารา นักร้องไปต่างประเทศวัดแม่ชีใต้หวันสายเจ้าแม่กวนอิม แบบวัดซ.โชคชัยลาดพร้าวนี้ก็มี แต่ไม่รู้จักประเทศไทยมีดีทุกเขตกรุงเทพและทุกจังหวัด ย่อโลกมาไว้ที่นี่ ดันไปถึงไตหวันแถมไม่รู้อะไรสักอย่างด้านศษสนาพุทธนิกายนี้เพื่อให้ประชาชนเยาวชนมีความรู้ต่อยอด พวกเหล่านี้มีมาคนเเล้วคนเล่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มาในหลายๆๆรูปแบบ แต่ไม่มีกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยที่แท้จริง แต่มาเพื่อจับให้คนขังคุก แบบที่ไปเเฝงในคอมมิวนิตย์แห่งประเทศไทย ทหารทั้งนั้นตอนนี้มาเป็นเองลูกน้องสุรยุทธิ์และพวก เขาก็จะมาตัดกำลังคนเสื้อแดงทีละนิดๆๆ แยกกลุ่มย่อยลงเเบบเสื้อเหลืองตอนนี้ในอนาคต อันที่จริงนั้นไม่ต้องช่วยอะไรรัฐบาลไปได้สวย ที่ไม่ให้ด่าพระมหากษัตริย์นั้นเพราะประเทศนี้มีอนาคตวงศ์พระพุทธองค์นั้นเยอะมาก ใครชอบใครก็ทำไปแต่อย่าด่ามั่วเพราะทุกๆๆพระองค์รวมคนทำดีในประเทศนี้มีงานเยอะมาเกิดเพื่อต่อยอดบุญเป็นเสบียงในภพหน้า เขาไม่ประมาทกัน จะโดนกรรมเล่นงานเอาง่ายๆๆ และบ่นว่าทำการค้าก็ล่มจม ทำอะไรไม่ขึ้น ก็เพราะตนเองด่าคนทำดีเค้าและตนเองนั้นมีผลงานน้อยกว่าคนโดนด่าซึ่งก็คืออิจฉาเขานะเอง การบริหารบ้านเมืองไม่ใช่ง่าย หากฝึกให้ได้แบบพระธรรมราชาได้นั้นก็จะมั่นคงที่สุด

gu-b

ที่โมโหโกธาคนอื่นๆๆเขาเพราะตนทำดีเเล้วไม่ได้ดี อีกอย่างคนอื่นเขาก็เห็นคุณไม่ใช่พ่อใช่แม่จะได้มาเต้นตามสั่ง มีแต่ไอ้บ้าเต็มเมืองไทยชี้นิ้วสั่งคนทำนั่นนี้ไปทั่ว มีอำนาจอะไรมาสั่งเขานะ ไอ้บ้าหน้ากากขาวจึงออกมากระทบเเดงเพราะพวกใต้ดิน ต้องรายงานตัวชื่อแซ่ตระกูลโคตร เป็นเดิมพันธุ์จึงจะถือว่าเป็นนักรบในทีม เพราะด่าคนกำลังฝึกงานบนโลกเพื่อการยึดมั่นสัจจะธรรม ทำดีนั้นต้องได้ดี ทั้งโลกวิญญาน โลกสวรรค์ โลกบาดาลนั้นเขาไม่เอาด้วยกะคุณ ฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด อย่ามาหากินกับความกลัวตายนี้ ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายได้ทันที แต่คนเสื้อแดงเขาสอนการยึดที่พึ่งที่สารณะให้ก่อนตาย อันนี้จุดบวกของคนเสื้อแดงแท้ๆๆเลย แถมมีกำลังพลมากที่สุดด้วย ยากจะต่อกร และไม่ต้องไปตื่นข่าวแบบวันที่19 พ.ค2553 วัดสระปทุม ออกข่าวโน่น นั้น นี่ ทั้งคืน พวกนี้ไม่ตายดีหรอกนะ  แถมไม่ต้องเอาเรื่องฝั่งโน้นว่าอย่างไรมาหาคนดีเขา แบบพวกนกสองหัวทำ รึฤษีนารอด พ่อแก่ นั้นโดนเนรเทศไปนรกเพราะนกสองหัวเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาเสี้ยมให้คนทะเลาะกัน นี้คือกรรมของการเสี้ยม ของพ่อแก่ที่กราบไหว้นะคะ แดงเเฝงมะม่วงเนี่ยมีมากพอออกข่าวแล้วไม่จริงคือเด็กเลี้ยงเเกะ อยากรัฐประหารก็ทำเลยย หน่วยข่าวพ่อปูลูกปูนั้น ไม่ต้องห่วงแน่นอนมากแม่นยำด้วย งานนี้สู้แบบเล่นแบดมินตัน ลูกมาตบเลย!!!  

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ThaiPM yingluck shinawatra ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of the Republic Vanuatu HE MR.Moana Carcasses Kalosil

y-vnt 13

20 may 2013ThaiPM yingluck shinawatra ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of the Republic Vanuatu HE MR.Moana Carcasses Kalosil

y-vnt (1)

2๐ พฤษภาคม 2556 เวลา 18.15 น.นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู นาย Moana Carcasses Kalosil ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

5vnt

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการไทยและวานูอาตู (Memorandum of Understanding on Technical Cooperation and Development) ด้วย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพตามความต้องการของวานูอาตู ๕ สาขา ได้แก่ ด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข การพัฒนาแบบยั่งยืน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของวานูอาตู

y-v-2013

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Moana Carcasses Kalosil นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมเดอะเชดี จังหวัดเชียงใหม่

vnt (2)y-vnt (3)

ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐวานูอาตูเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ ปัจจุบัน และมีคนไทยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐวานูอาตู ๑๗ คน ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยและนวดแผนไทย สาธารณรัฐวานูอาตูถือเป็นประเทศ ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่มีความสำคัญอันดับต้นของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมประมงไทย โดยในปี ๒๕๕๕ มูลค่าการค้ารวมระหว่างสองประเทศคิดเป็น ๑๗๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๕.๒๘ พันล้านบาท) โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ไทยถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ ๑ ของวานูอาตู สินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป โดยเฉพาะปลาทูน่า ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกไปวานูอาตู ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์ อาหารกระป๋องและอาหารแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืน และน้ำตาลทราย

vanuaturingoffire2

3๐ เมษายน 2556 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเอ็ดเวิร์ด นาทาไพ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู ในโอกาสการเยือนประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

kv

โดยได้หารือทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – วานูอาตู ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีวานูอาตูจะเยือนประเทศไทยในช่วงการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd Asia-Pacific Water Summit – 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

y-vnt (8)

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวต้อนรับนายนาทาไพที่เยือนไทยเป็นครั้งแรก และยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและวานูอาตู โดยย้ำว่า ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกต่อไป ดังที่ปรากฏจากการเยือนปาปัวนิวกินีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังยินดีอย่างยิ่งต่อการตอบรับเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ 2 และการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความยินดีที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของวานูอาตู โดยในปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยจำนวนหนึ่งที่ให้ความสนใจกับการลงทุนในวานูอาตู อาทิ ในสาขาประมง เกษตรกรรม (ข้าว) และสินค้าอุปโภคบริโภค จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเร่งเจรจาและลงนามความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreement – IPPA) ระหว่างกันได้โดยเร็ว

vt

นายนาทาไพได้กล่าวขอบคุณไทยสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่า ในการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู จะได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation) ระหว่างไทย-วานูอาตู ซึ่งความร่วมมือที่ดีกับไทยจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาวานูอาตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว นายนาทาไพยังได้ขอให้ประเทศไทยสนับสนุนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตวานูอาตูประจำประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทั้งสองโครงการ อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต อาทิ การจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย – วานูอาตู รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของทั้งสองประเทศในเวทีระหว่างประเทศด้วย

vntvnt (1)

ประวัติสาธารณรัฐวานูอาตู เป็นประเทศหมูเกาะใน มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ ประเทศออสเตเลีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนิวแคลิโดเนีย ทางทิศตะวันตกของ ฟิจิ และทางทิศใต้ของโซโลอน ชื่อของประเทศนี้ในยุคอาณานิคม คือ นิวเฮบริดีส์ (New Hebrides) เมืองหลวง พร์อตวิลล่า,ภาษาที่ใช้ บิสลามา อังกฤษและ ฝรั่งเศส.สกุลเงิน วาตู,การปกครอง แบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เศรษฐกิจส่วนใหญ่เลี้ยงชีพ ด้วยเกษตรกรรมประชากร 65% ประกอบอาชีพการประมง ,การบริการการเงินนอกประเทศ และการท่องเที่ยว (เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 50,000 คน)นอกจากนี้ก็ยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รายได้จากการเก็บภาษีส่วนใหญ่มาจากภาษีนำเข้า และ 12.5% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการ ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู นาย Moana Carcasses Kalosil ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

2vnty-vnt 13y-vnt11y-vanuatu2013 y-vanuatu2013 (1)y-vanuatu2013 (2)y-vanuatu2013 (4)y-vnt 12y-vnt (4) y-vnt (6) y-vanuatu2013 (9)y-vnt (7)y-vntvty-vnt (8)th-vanuatu2013th-vanuatu2013  (1) dinner th-vanuatu (2) th-vanuatu (4)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

tajistan

17 May 2013 Thai PM yingluck shinawatra welcomed President Republic of Tajikistan H.E. Mr. Emomali Rahmon

y-tajistan

17 พฤษภาคม 2556; 17.45 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับนายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ หลังจากนั้นทั้ง2ผู้นำได้เข้าร่วมหารือข้อราชการระหว่างกันและกัน และนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีทาจิกิสถานเป็นสักขีพยานการลงนามอนุสัญญาเพื่อ ยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-ทาจิกิสถาน ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

tajistan-01

สาธารณรัฐทาจิสถานเป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียกลาง เป็นประเทศซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐทาจิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

tajistan map

เมืองหลวง ดูซานเบ ,ภาษาที่ใช้ ทาจิก การปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยได้รับเอกราชจากประเทศรัสเซียเมื่อ9 ก.ย2534

y-tajistan (2)

ประชากร 27.7 ล้านคน (2549) ประกอบด้วยชาวอุซเบกร้อยละ 80 รัสเซียร้อยละ 5.5 ทาจิกร้อยละ 5 คาซัคร้อยละ 3 คาราคาลปักร้อยละ 2.5 ตาตาร์ร้อยละ 1.5 อื่นๆ ร้อยละ 2.5 รวมถึงชนกลุ่มน้อยมากมายหลายกลุ่ม แต่ที่มีจำนวนมาก คือ พวกคีร์ คาซัค อุซเบก ทาจิก เติร์กเมน รัสเซียน อาเซอรี และเคิร์ด

y-tajistan (4)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้มีการหารือและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพัฒนาความร่วมมือต่างๆที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน โดยทาจิกิสถานประสงค์อย่างจริงจังที่จะเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือใน หลากหลายสาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือและเป็นมิตรในเวทีระหว่างประเทศ โดยไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งมีเขตอาณาคลอบคลุมประเทศทาจิกิสถานด้วย และยินดีกับทาจิกิสถานที่ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และหวังว่าการเป็นสมาชิก WTO ของทาจิกิสถานจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

y-tajistan  (2)

ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทาจิ กิสถาน เช่น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาสาธารณสุข โดยในการเยือนนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานมีกำหนดการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อกำเนิดจากการที่ได้รับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา ศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้ำ  ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว และมีความประทับใจในความสวยงามของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ts-tjt

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมทาจิกิสถานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD ระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือและรักษาสมดุลความร่วมมือใน ACD ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนทาจิกิสถานในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ (ACD Early Warning Center Coordination Network) และยินดีที่ทราบว่าทาจิกิสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd ACD Energy Forum โดยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญทาจิกิสถานเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACD ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ประเทศไทยและทาจิกิสถานต่างเห็นด้วยและสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค รวมไปถึงระหว่างภูมิภาค ซึ่งการเชื่อมโยงทางถนนและทางรางจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคในอนาคต

ts-tjt (2)

นอกจากนี้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาความ ท้าทายในโลก โดยต่างเห็นว่าประเทศใดในโลกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาได้โดย ลำพัง จำเป็นต้องมีความร่วมมือเกิดขึ้นภายในสหประชาชาติ ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลก รวมถึงความมั่นคงระหว่างประเทศด้วย โดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและทาจิกิสถานจะช่วยสนับสนุนความร่วม มือดังกล่าว ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญของน้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยไทยชื่นชมบทบาทนำของทาจิกิสถานเกี่ยวกับ The International Decade for Action ‘Water for Life’ โดยการให้ปี ค.ศ. 2005-2015 เป็นทศวรรษแห่งน้ำ หรือ “Water for Life”

y-tajistan  (2)

ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีทาจิกิสถานได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนทาจิกิสถานเพื่อร่วม การประชุม High-Level International Conference on Water Cooperation ซึ่งทาจิกิสถานเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2556 นี้ด้วย

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีทาจิกิสถาน นายเอมอมาลี เราะห์มานในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องสีงาช้างด้านใน ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

y-tajistan (5) 1-tjt y-Tajikistany-tajistan y-tajistan  (3)  tjt y-tajistan  (1)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ThaiPM yingluck shinawatra welcomed Prime Minister of Democratic Republic Timor – Leste HEKay Rala Xanana Gusmao

y- Timor - Leste (5)

26 เม.ย.2556: 17.30 น. นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ  หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาได้ลงนามในสมุดเยี่ยมรัฐบาลไทยและชมของที่ระลึกที่รัฐบาลผู้นำทั้ง2ได้นำมามอบให้กันและกัน ,ปรึกษาหารือระดับทวิภาคี

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (16)

สำหรับสรุปการปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ประเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ครบรอบ 10 ปี การหารือในครั้งนี้จึงเป็นการกระชับและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มากขึ้น

y- Timor - Leste (23)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ตึกสันติไมตรี ซึ่งมีกำหนดการในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 เม.ย.2556นี้อีกด้วย

y- Timor - Leste (18)

ประวัติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียด้านตะวันตก ประกอบไปด้วยเกาะอาเตาโร (Atauro) และเกาะจาโก (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกุซี (Oecusse)

Timor - Leste fTimor - Leste map

เมืองหลวง ดิลี,ภาษา โปรตเกส,สกุลเงิน ดอลล่าห์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลียและรูเปียห์อินโดนีเซีย

etimornz

การปกครอง แบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีสำนักงานปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อให้การสนับสนุนติมอร์ตะวันออก (United Nations Mission of Support in East Timor – UNMISET) คอยให้การสนับสนุน

tl-v1 dili_girls

แร่ธาตุที่สำคัญ            น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

พืชสำคัญ                  กาแฟ มะพร้าว โกโก้ ข้าวโพด

สัตว์                        โค กระบือ แกะ ม้า ทรัพยากรสัตว์น้ำ

dili,v ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? TimorLesteCropsk timor-leste,pp

การปกครองแต่เดิมของประเทศติมอร์-เลสเตถูกปกครองโดยประเทศอินโดนีเซียมีสถาณะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีพ.ศ2063(ค.ศ. 1520) ได้ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี พ.ศ2518 หลังจากนั้นประเทศอินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต่อมาได้ถูกคัดค้านจากประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การชุมนุมทางศาสนาในพิธีมิสซาที่โบสถ์โมตาเอล (Motael) เมื่อวันที่12พ.ค ค.ศ1991(พ.ศ2534) ริมทะเลกรุงดิลี โดยผู้ชุมนุมได้เดินขบวนไปยังสุสานซานตาครูซจำนวนผู้ร่วมชุมนุมจึงมีมากขึ้น และการชุมนุมก็เปลี่ยนเป็นการเรียกร้องเอกราช โดยมีนายชานานา กุสเมา เป็นผู้นำที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

maket-tlfor web4timor nativetimo

พ.ศ2542 (ค.ศ. 1999) ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่20พ.ค2545 (ค.ศ. 2002) โดยยินยอมเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อยุติสงครามเเยกจังหวัดติมอร์ตะวันออกจากประเทศอินโดนีเซียจากสงครามกลางเมืองแยกดินแดนและใช้ชื่อประเทศใหม่นี้ว่า “ติมอร์-เลสเต” (Timor-Leste) ซึ่งเป็นชื่อใน ภาษาโปรตุเกส

y- Timor - Leste (8) y- Timor - Leste (22)

ประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเต โดยสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาติมอร์เลสเตโดยสันติวิธี ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ   สิงคโปร์ ได้ส่งทหารเข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

y- Timor - Leste (1)

การเข้าร่วมกับASANE    สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ลำดับที่11ระหว่างนี้กำลังสังเกตุการณ์กรอบการทำงานและคุณสมบัติการเป็นสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้นำอาเซียน ระบบและกลไกลต่างๆ ของอาเซียน

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นาย เคย์ ราลา ซานานา กุสเมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 เม.ย.2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า

y- Timor - Leste (3)y- Timor - Leste (26)y- Timor - Leste (15)  y- Timor - Leste (21)y- Timor - Leste (28) y- Timor - Leste (4) y- Timor - Leste (2)y- Timor - Leste (12)y- Timor - Leste (22) y- Timor - Leste (29)y- Timor - Leste (23)y- Timor - Leste (20)y- Timor - Leste (9)

การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ 69 ได้เริ่มงานการประชุมเมื่อวันที่29 เม.ย. 56 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

69th escap

ซึ่งเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)  หรือ the Rio+20 Summit เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา ณ ประเทศบราซิล โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการลดความยากจน ซึ่งเป็นความท้าทายหลักของประชาคมโลก และในปัจจุบันความท้าทายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในวงกว้างและเชื่อมถึงกันมากกว่าในอดีต

69thESCAP ,thailand

โดยผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้มีดังนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Segment) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2556 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีหัวข้อการประชุม คือ “Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นที่ท้าทายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ การประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)เป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางนโยบายที่สำคัญของภูมิภาค อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม

cs69-meeting1

สำหรับพิธีเปิดการประชุมประจำปีของเอสแคป(ESCAP)ระดับรัฐมนตรี สมัยที่ 69 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา .9.00 – 10.00 น. ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ  สุรัสวดีเข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานในนามนายกรัฐมนตรี หลังพิธีเปิด เวลา 10.30 – 12.00 น. จะมีการประชุม “Ministerial Panel on Sustainable Development and the Development Agenda beyond 2015” หรือการประชุมระดับสูงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่งนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะเข้าร่วมการประชุม

69 escap th (2)

เวลา 14.00 – 15.00 น. จะมีการประชุม Policy Issue for the Asia-Pacific Region ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลง (Country Statement) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในช่วงเย็น เวลา 18.30 – 20.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

69-escap.jpg

Dr. Hafiz Pasha, Finance Minister, Pakistan (former) expresses his opinion during the High-Level Panel on the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific while Mr. Acharya and H.E. Dr. Shamlall Bhatja, Senior Economic Adviser and Minister to the President, Afghanistan, listen attentively. — at 69th Session of ESCAP.

69 escap th (3)

30 เมษายน 2556 เวลา 17.15– 18.15 น.กิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ESCAP Trust Fund for Tsunami, Disasters and Climate Preparedness (กองทุนสึนามิซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยเงินสนับสนุนหลักของรัฐบาลไทยจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของระบบเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าของประเทศในย่านมหาสมุทรอินเดีย) ภายใต้หัวข้อ “Towards Resilient Coastal Communities: Results and Opportunities for Regional Cooperation” หรือ การป้องกันและลดความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่ง: ผลลัพธ์ และโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายนำณ.ห้องประชุม 4 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

69thESCAP4

17.30 น. การหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กับนาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ณ.ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั้นร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รองเลขาธิการสหประชาชาติ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ จะเป็นเจ้าภาพ ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับทิศทางการประชุมสรุปได้ว่า…ทุกฝ่ายจะร่วมกันฟันฝ่าปัญหาและความท้าทายไปพร้อมกัน ร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ เนื่องจากโลกยังคงประสบกับปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้แต่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยจะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ที่ทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบันที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

69 escap th

นายปลอดประสพ  สุรัสวดียังได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ซึ่งทำให้ไทยได้รับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ก่อให้เกิดการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณถึง 3.5 พันล้านบาทในการสร้างแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment” เพื่อเป็นเวทีแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการน้ำและอุทกภัยร่วมกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ถือโอกาสเชิญผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน 2nd APWS ด้วย

69.th escap jpg

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทำให้จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันได้ และเพื่อยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ รัฐสภาไทยได้พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … (ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ อาเซียน และภูมิภาคเอเชียโดยรวม อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างดี

dili,tl

Democratic Republic  Timor – Leste

dili,vdili_girlsfor web4cafetimorleste-cl

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง