23-27 ก.ย 2555 Thai PM Yingluck Shinawatra Attended the General Assembly of the 67th United Nations

13.00 น. นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะ เดินทางออกจากประเทศบรูไนดารุสซาราม  มุ่งสู่มหานครนิวยอร์ค ,สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 67 ถึงท่าอากาศยาน JFK ในเวลา 22.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีภารกิจสำคัญได้แก่ การกล่าวแถลงการอภิปรายทั่วไปของการประชุม UNGA67 การร่วมงาน Asia Society และเข้าร่วมงาน Every Woman Every Child (EWEC)การสร้างความมั่นใจในการลงทุนของนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาต่อประเทศไทยไทย ในงานสัมนา “The State of Thai Economy”  รวมทั้งงานพบปะนักธุรกิจภาคอุตสหกรรมในงาน Executive Luncheon Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ BOI ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชนไทยและนักลงทุนสหรัฐฯ อเมริกาในกลุ่ม real sector โดยมีผู้แทนจาก USABC และ USCC เข้าร่วมรับฟังทิศทางการลงทุนและความมั่นคงของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกทั้งการได้พบปะผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในการนำครัวไทยสู่ครัวโลกในงาน Thai Restaurant Weekอีกด้วย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ ศึกษาและเยี่ยมชม Highline Park และ Grand Central Station เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ การวางผังเมืองของมหานครนิวยอร์ก และระบบรักษาความปลอดภัย,การจราจรในนครนิวยอร์กที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทย และพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ กับนาย Michael Rubens Bloomberg นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ก ซึ่งได้ให้การดูแลนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นอย่างดียิ่งนับจากการไปรับที่สนามบินมาส่งยังที่พักรับรองที่ทางมหานครนิวยอร์กได้จัดให้พักรับรองฉันปิยมิตรพร้อมกันนันท่านยังให้ความเมตตาต่อนายกรัฐมนตร ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรของเราโดยให้คำแนะนำชี้แนะประสบการณ์ของท่านจากการบริหารเมืองเอกขนาดใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กแห่งนี้ ซึ่งเป็นการเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศที่อบอุ่นดุจครอบครัวเดียวกัน ณ.บ้านพักรับรองริมน้ำ

จากนั้นนายกรัฐนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังได้พบปะหารือกับนักธุรกิจไทยก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรี เต็ง เส็งและคณะของประเทศพม่าเพื่อกระชับการลงทุนด้านต่างๆๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกๆๆด้าน

รวมทั้งการพบปะหารือกับซาอุดีอาระเบียในการฟื้นฟูความสัมพันธไมตรีร่วมกับท่านฑูต อาหรับอามิเรต และท่านฑูตจากประเทศบาห์เรนและประเทศอื่นๆๆซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยนเยียนคาระวะมาแล้ว ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนชั้นนำของสหรัฐฯ เข้าสัมภาษณ์ ได้แก่ Wall Street Journal และ The New York Times รวมทั้งสื่อมวลชนไทยให้สัมภาษณ์ ทิศทางของประเทศไทย เชื่อมโยงประเทศไทยไปทั้งโลกหนึ่งเดียว

ถึงแม้การบริหารงานของรัฐบาลจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะเคียงข้างประชาชนไทยก้าวเท้าไปข้างหน้าพร้อมๆๆกัน โดยอันดับแรก…ได้เริ่มงานจากรากฐานประชากรไทยด้วยการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นจากวงวนของความยากจน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีทรัพย์จากสัมมาอาชีพ เริ่มต้นที่พระเอกตัวจริงซึ่งก็คือชาวนารากหญ้าในโครงการรับจำนำข้าวแก่ชาวนาไทย โดยภาครัฐบาลทั้งการจัดซื้อจัดส่งให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าเเฟนคลับข้าวประเทศไทยโดยรัฐต่อรัฐต่อไป แม้กลุ่มนายทุนผูกขาดจะยังไม่ยอมอ้างโน่นนี่สารพัดมาทำลาย อยากรู้จังเรื่องการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพื่อชาวนาไทยในครั้งนี้ มันกระเทือนนักค้าอาวุธของอำมาตย์์รึกระไร นะชักสังสัยเนอะ ออกมาดิ้นๆๆกันทั้งคอกดุจทาสรับใช้ให้มาขัดขวางทางเจริญของประชาชนไทย อันที่จริงหากติดตามทิศทางจัดระเบียบประชาธิปไตยไทยโดยใช้นโยบายการจำนำข้าวเพื่อที่จะให้ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากได้นี้เกิดขึ้นในช่วงต่อสู้กับเผด็จการรัฐประหาร 19ก.ย 49กับทหารไทยในรูปแบบต่างๆๆอันทำให้ชาวนาไทยผู้ซึ่งโดนรังแกสารพัดทั้งน้ำท่วม ฝนแล้งต้องซื้อน้ำมาทำนาทำไร่ ,โรงสีขูดรีดราคาข้าวให้ราคาถูกๆๆ ,จนบีบให้ชาวนาขายที่ดินทำกินมาเป็นยาจกในสลัมเมืองหลวงของกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมรของอำมาตย์เเห่งนี้ จากการกดขี่กระดูกสันหลังของประเทศไทยที่ดำรงอาชีพชาวนารากฐานของประเทศไทยของกลุ่มนายทุนผูกขาดการค้าข้าวนี้  หากยังจำกันได้ ในยุคของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเวียดนามและรับนโยบายการร่วมหุ้นส่วนจัดส่งข้าว,ค้าข้าวร่วมกับเวียดนามในนามพันธมิตรร่วมค้า ทำให้เวียดนามได้เเชป์แบบทำมือ ทำเป็นลืม????รึพูดโกหกตอแหลจนเคยชิน แบบดีแต่พูดๆๆพูดพล่อยๆๆ สื่อไทยเองก็หลังคาแดงตามไปด้วยนะงานนี้ ยังมีหน้ามาค้ดค้านนโยบายของชาวนาที่คิดเองให้พรรคเพื่อไทยลงมือทำในครั้งนี้ แถมพรรคประชาธิปปัตย์ร่วมสื่อมวลชั่วไทยกับผู้สนับสนุนทั้งนักวิชาการ นายทุนอำมาตย์ยังร่วมกันฆ่าชาวนาไทยจากการเดินทางมาให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะยุบสภาเสียนอมินีอำมาตย์ แต่ดันให้โลงศพ

อีกอย่างหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นประเทศไทยไม่มีข้าวสำรองไว้ มัวแต่ครองเเชป์ส่งออกที่`1 แบบไร้สติแล้ว ครานี้แม้มีเงิน 1000ล้าน ทองกองท่วมหัว ชาวนาก็จะไม่ขายให้กลุ่มอำมาตย์จำนำข้าวๆๆๆไม่ดี บลาๆๆๆ เด็ดขาด บอกแล้วงานนี้ชาวนาไทยส่งผ่านอำนาจให้พรรคเพื่อไทยโดยการมอบความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาและชี้แนะเสนอปัญหาชุมชนด้วยเหตุด้วยผล พร้อมบอกเล่าถึงการคาดคะเนอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับ2012`ซึ่งประเทศไทยอาสาเป็นคลังครัวของโลก จัดส่งข้าวปลาอาหารและปัจจัย4ให้ประเทศต่างๆๆ ที่เกิดปัญหาจากผลแห่งการเกิดโลกร้อน เปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวนี้ จากการสู้รบกับทหารรัฐประหารทุกลมหายใจตั้งแต่ 19ก.ย2549 ทำให้ชาวนาไทยซึ่งรวมกันต่อสู้กับอำมาตย์บาดเจ็บล้มตาย ร่างกายพิการ สูญหายตายจากไปจากการเก็บศพไร้ร่องรอย เมื่อมีการเลือกตั้งอีกครั้งชาวนาไทยรากหญ้าประเทศไทยเหล่านี้ จึงวางนโยบายเองโดยผ่านทางพรรคเพื่อไทย ซึ่งประชาชนไทยส่วนใหญ่ไว้วางใจให้บริหารพัฒนาประเทศนั้นเอง จากการที่คนส่วนใหญ่ในประเทศมีการงานสุจริตนี้ การเงินได้มาตามสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในคุณภาพชีวิตมนุษย์นี้จะทำให้ประชาชนไทยมีความสุขที่แท้จริง เพราะเงินนี้ได้จากหยาดเหงื่อเเรงกายตามวิภีมนุษย์ชาติ จะทำให้เกิดกการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาด้านสังคมและก่อให้เกิดการศึกษาที่ดี,มีการพัฒนาสินค้า ต่างๆๆสิ่งอำนวยสะดวกในชีวิตมนุษย์ ทำให้การคมนาคม ขนส่ง มีการพัฒนาการที่ดีมีถนนคุณภาพตามวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา เกิดการวิจัยในด้านต่างๆๆขึ้นในที่สุด

เมื่อสังคม,บ้านเรือนสะอาดเรียบร้อยก็จะตามมาเพื่อนำสู่การมีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆๆตามธรรมชาติชีวิต โดยการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในการรับเรื่องตรงจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและความต้องการที่ตรงส่งจากวิชาชีพต่างๆๆเหล่านี้ไปยังทีมงานมหาเทพแห่งพรรคเพื่อไทย ทำให้พรรคเพื่อไทยจึงพร้อมจะช่วยผลักดันปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นจุดร้าวลึกของสังคมไทยที่หมักหมมปัญหามานานนี้ ให้ก้าวพ้นผ่านการขัดแย้งทั้งปวง โดยการการชี้แนะและให้การศึกษาประชาชนในการรู้แพ้รู้อภัย ในเกมกติกาตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องของ`80%ส่วน`20%ก็ปกครองแค่`20%ตามนานาอารยะประเทศมหาอำนาจที่เขารักษาระดับตนเอง โดยการเคารพกติกาสังคม ซึ่งในส่วนพระมหากษัตริย์นั้นต้องอยู่ในสัดส่วนที่ชัดเจน หากใครเอาสภาบันมาเล่นแบบพันธมิตร ตั้วศรัญยู เอกยุทธ์ นักปั่นหุ้นโกงประชาชนไทยไม่หยุดชั่ว ทนายพรรคประชาธิปัตย์จอมจัดป่วนชาติไทย สำนักราชวงค์น่าจะแจ้งความจับซะบ้าง หมาใครก็ควรจัดเข้าคอกอย่ามาใช้มั่วๆๆเลย หลอกจับประชาชนขังคุกทั่วไทยคงปาไปครึ่งประชากรไทยทั้งหมดละมั่ง พรรคปชปจึงผูดขาดสสพรรคปชปและกทมแบบนี้ คนดีอยู่ในคุก คนชั่วออกมาได้ว่างั้นเนอะ!!!!  ไฟล์บังคับนะงานนี้หากลมพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงมาไม่หลบแบบนี้ก็เตรียมตัวพังก็แล้วกัน งานนี้ทำเองนะอย่าได้มาโทษใคร??? let it beใครอยู่ในหน้าที่ใดถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญ ,ศาลปกครองรวมศาลทุกส่วนภาคในประเทศไทยจะไม่รู้ว่าตนเองอยู่จุดไหนของระบอบการปกครองประชาธิปไตย เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนไทยจ้างมาทำหน้าที่ นะอย่าหลงในการหลอกลวงตาสว่างซะทีทำผิดมาทั้งชีวิตแล้ว น่าจะทำดีก่อนตายโดยหันมารับใช้ประชาชนแบบนานาอาระยประเทศเขาทำกันซะดี ๆๆ ซึ่งหากศาลไทยปรับทัศนคติหน้าที่เห็นตรงตามสัมมาทิฐิแล้วจะปรับสังคมไทยให้เข้าสู่สากลได้ในที่สุด

A Few Good Men Part 1.

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 67 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย 2555

24 ก.ย 2555

ประชาชนไทยผู้อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กให้การต้อนรับอบอุ่น

ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 67

นายกฯยิ่งลักษณ์หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นสักขีพยานในการลงนามและยื่นสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อเรียน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เชิญ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติ และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ ขึ้นกล่าวบรรยายเกี่ยวกับสิทธิสตรีโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนโยบายด้านการรักษาพยาบาลในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นายกฯยิ่งลักษณ์เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง Seated Dinner โดยโครงการ Every Woman Every Child ณ Museum of Modern Art นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน A Global Conversation Leaders Respond to UNGA 67

25 ก.ย. 2555มอบบนโยบายส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแก่ ผอ. สนง.การค้าในต่างประเทศ

(24 ก.ย. 55) เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  พร้อมด้วยนาย     สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อไปเยี่ยมชมโรงเรียนย่านฮาร์เล็ม นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนของ UNICEF เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชม 2 โรงเรียนใน  Harlem Children Zone  คือ 1) Promise Academy Charter School 2) Harlem Gem Pre-school

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึง ณ บริเวณ Harlem Children Zone มีผู้แทนระดับสูง Harlem Children Zone องค์กร UNICEF และ US Fund for UNICEF รอให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้แทนระดับสูงจากทั้ง 3 หน่วยงาน และกล่าวถึงความสำคัญของ สิทธิของเยาวชนโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ นายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนและเด็กของไทย และ การเยี่ยมชมในวันนี้จะเกิดประโยชน์และสามารถนำแนวทางต่างๆนี้ ไปส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและเด็กในประเทศไทยต่อไป  โครงการ Harlem Children Zone ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยนายGeoffrey Canada มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนในชุมชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตั้งอยู่ในย่านฮาร์เล็มของนครนิวยอร์ก คลอบคลุมบริเวณหลายช่วงถนน ประกอบไปด้วยโรงเรียนในระดับต่างๆ เช่น โรงเรียนระดับประถมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และบริการสำหรับครอบครัว โดย Harlem Children Zone นี้ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร New York ว่าเป็นหนึ่งในการทดลองทางสังคมที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่สุดในยุคปัจจุบัน และนาย Canada ผู้ก่อตั้งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำชาวอเมริกาที่ดีที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ US News and World Report ด้วย

สำหรับโรงเรียน Promise Academy Charter School ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชม เป็นโครงการเพื่อให้เด็กในย่านฮาร์เล็ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง โดยใช้บุคลากรที่มีความสามารถและเอาใจใส่เด็กนักเรียน  โดยนักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ประกอบอย่างสดใหม่และถูกสุขลักษณะทุกวัน  และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น ดนตรี หมากรุก การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ โดยเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน และนับเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดี เนื่องจากนักเรียนชั้นประถม 3 ของโรงเรียน Promise แห่งที่ 2 ทั้งหมดได้คะแนนสูงกว่า หรือเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วมลรัฐ เมื่อปี 2551    ระหว่างการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับผู้แทนระดับสูงจากทั้ง 3 หน่วยงาน และแสดงความชื่นชม Promise Academy Charter School ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและครบถ้วนแก่เยาวชน พร้อมกับกล่าวถึงแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย คือ การมอบ tablet เด็กนักเรียนในชั้น ป 1 ทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนโดยการออกแบบการสอนแบบเฉพาะให้สอดคล้องหลักสูตรของระดับชั้น รวมถึง จะผลักดันให้มีการเปิดให้ใช้ wifi ทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังนำนโยบายด้านการศึกษาที่เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี และมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาถึง 12 ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญ และยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาเป็นระยะเวลา 15 ปีสำหรับทุกคน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายไม่ว่า จะมีสัญชาติใดก็ตามสำหรับ Harlem Gems Pre-School เป็น 1 ใน 4 ของโครงการด้านเด็กปฐมวัยของ Harem Children Zone ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เปิดให้บริการเต็มวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส โดยมีอัตราส่วนระหว่างเด็กนักเรียนต่อครูเท่ากับ 4:1 และสามารถรองรับนักเรียนได้ 200 คน

นายกรัฐมนตรีรับเสด็จและร่วมการประชุมและฟังพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

นายกฯยิ่งลักษณ์มอบนโนบายครัวไทยสู่โลกในงานThai Restaurant Week นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

พูดคุยกับรมต.ต่างประเทศบาห์เรน 

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพบปะแลกเปลี่ยนกับกองบรรณาธิการบริหาร Time

TheVice Minister for Foreign Affairs of Saudi Arabia Prince Abdulaziz Bin Abdullah

  

26ก.ย 2555

เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์เข้าพบปะพูดคุยและร่วมหารือกับภาคเอกชนไทยระหว่างอาหารเช้า ณ โรงแรม Plaza Athenee นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์หนังสื่อพิมพ์ Wall Street Journal นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็ออกเดินทางไปเยี่ยมชม Highline Park นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ซึ่งแปลงสถานีรถไฟเก่ามาเป็นสวนสาธารณาลอยฟ้า มีพื้นที่สีเขียว และสนามเด็กเล่น พร้อมกันนั้นขณะที่เดินชมสวนสาธารณะแห่งนี้อย่างสนอกสนใจก็มีแฟนคลับจำนายกรัฐมนตรีผู้สุดแสนจะน่ารักน่าชังของเราได้ก็เลยเกิดการทักทายกันขึ้นด้วยไมตรีจิตอันงดงามของผลเมืองมหานครนิวยอกร์แถมยังให้ข้อมูลที่นายกของเราสนใจและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย นะค่ะงานนี้ อิอิ

เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมคารวะ  นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ณ โรงแรมMark  สรุปดังนี้

ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาร์และนายกรัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับการคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รวมถึง กลไกที่จะทำให้ MOU ที่ได้ลงนามกันไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งพม่าเห็นด้วยกับแนวคิดของไทย รวมถึงโครงสร้างของการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฯ  ที่มีคณะทำงานระดับสูงของสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย โดยมีรองประธานาธิบดีเมียนมาร์ และรองนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธานร่วม รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานร่วม เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขา ซึ่งฝ่ายไทยจะมีเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ตามสาขาความร่วมมือ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง อุตสาหกรรม พลังงาน การพัฒนาชุมชน กฏระเบียบและการเงิน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการมอบหนังสือแลกเปลี่ยน (Note of Exchange) ระหว่างกันเพื่อจัดตั้งกลไกดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และเห็นควรจัดการประชุมระหว่างไทย-เมียนมาร์ ซึ่งไทยรับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นที่ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงขอบคุณเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ สำหรับการปล่อยตัวคนไทย 83 คนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

หลังจากนั้นนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมชมสถานีรถไฟ Grand Central นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาปรับใช้ในการรถไฟที่จะมีขึ้นในประเทศไทยเร็วๆๆนี้ให้ได้มาตราฐานตามแบบสากล

19.00น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยง พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานใหญ่ของ Asia Society  ในหัวข้อ ” Moving Forward in the Asia-Pacific Century”

ไทยพร้อมเป็นส่วนสำคัญเชื่อมต่อการเติบโตและความมั่นคงจากอาเซียนสู่โลก

 นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาคต่างๆอย่างสันติ ไทยพร้อมเป็นส่วนสำคัญเชื่อมต่อการเติบโตและความมั่นคงจากอาเซียนสู่โลก

วันนี้ (26 ก.ย. 55) เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยง พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานใหญ่ของ Asia Society  ในหัวข้อ ” Moving Forward in the Asia-Pacific Century” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ วิชาการ สื่อมวลชนและประชาสังคม และมีนาย Eric E. John อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ  Asia Society เป็นสถาบันด้านวิชาการที่มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประชาชน ผู้นำ และองค์กรต่างๆของเอเชียและสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความสนใจกับการศึกษาวิจัยทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจ การศึกษา และด้านนโยบาย ก่อตั้งโดย นาย John D. Rockefeller 3rd  และมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญๆในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ

ปัจจุบันสมาคมเอเชียได้ให้ความสนใจการศึกษาในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ บทบาทของสตรี ผลกระทบและความท้าทายต่างๆและมักจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเชิญผู้นำประเทศไปร่วมเป็นประจำ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบกับแขกผู้มีเกียรติทุกคน ที่ Asia Society ซึ่งมีส่วนร่วมกันสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอเมริกาและเอเชีย และภูมิใจที่ไทยและสหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรในโลกเสรีแห่งนี้

ประเทศไทยในช่วงเวลาแห่งเสถียรภาพและความพร้อมในการทำงานร่วมกันกับสหรัฐฯ

ภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองมาหลายปี ประเทศไทยได้กลับสู่ช่วงเวลาแห่งเสถียรภาพ รัฐบาลซึ่งยึดมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ได้ปูพื้ฯฐานที่เข้มแข็ง เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ พื้นฐานเศรษฐกิจไทย และการเงินการคลังมีพัฒนาการที่สำคัญในปีนี้  รัฐบาลได้ดำเนินการแผนเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังมุ่งหวังการสร้างงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตระหว่างร้อยละ 5.5 ถึง 6 ในปี 2012 แม้ว่าจะประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว และด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองนี้ ประเทศไทยจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรกับสหรัฐฯเพื่อช่วยวางแผนอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เอเชีย-แปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคสำคัญของเศรษฐกิจโลก ธนาคารพัฒนาเอเชียได้รายงานว่าในปี 2011 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้มีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 36 ของโลก ซึ่งนับเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในเอเชียจะเติบโตประมาณร้อยละ 7 ในปี 2012  สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญ ด้วย GDP กว่า 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  และสหรัฐฯ ยังเป็นคู่ค้าและนักลงทุนชั้นนำของภูมิภาค โดยไทยและสหรัฐฯ มีการค้าระหว่างกันประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สหรัฐฯ ได้มีการลงทุนกับไทยประมาณ 12,700 ล้านดอลลาร์ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐฯ สามารถเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้น ทิศทางบวกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ถูกสะท้อนให้เห็นเมื่อครั้งการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคซึ่งจัดขึ้นที่รัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้ โดยเหล่าผู้นำต่างเห็นพ้องกันที่จะต่อต้านนโยบายการกีดกันทางการค้า และให้มีการค้าการลงทุนอย่างเสรี การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงานในช่วงที่โลกประสบภาวะวิกฤติ การสร้างแรงผลักดันสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย-แปซิฟิกมีกลยุทธ์และวิธีการสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับแรกของภูมิภาคคือการสร้างกลยุทธ์ในการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าจะมีอุปสงค์ต่ำและมีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ ก็ตาม

ก้าวแรกคือต้องต่อต้านนโยบายการกีดกันทางการค้า และรักษาตลาดเปิดเสรี โดยยุโรป สหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นประเทศคู่ค้าต่อกัน การค้าจึงต้องสนับสนุนการป้องกันการกีดกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและการเติบโตแก่ทุกฝ่าย การเพิ่มมูลค่าทางการค้ากับยุโรป และสหรัฐฯ ได้มีการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี และทักษะความรู้ของทั้งสองภูมิภาคต่อเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ในขณะเดียวกันต้องสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของยุโรปและสหรัฐฯ  ยิ่งไปกว่านั้นในการปกป้องจากแรงกดดันภายนอก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะต้องมีแหล่งที่มาของการเติบโตที่หลากหลาย และพึ่งพิงกับห่วงโซ่อุปทานของโลกให้น้อยลง แต่จะต้องให้มีการพึ่งพิงอุปสงค์ในประเทศให้มากขึ้นและสร้างการเติบโตในภูมิภาค ซึ่งภูมิภาคที่เข้มแข็งนี้จะเติบโตเป็นตลาดสินค้าและบริการที่สำคัญของโลกและช่วยสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลก สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่การสร้างประชาคมอาเซียน ในปี 2015 โดยเฉพาะในกรอบเศรษฐกิจจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ตลาดเดี่ยวบนพื้นฐานการผลิตของประชากรกว่า 600 ล้านคน ความสะดวกด้านศุลกากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การพัฒนาความเชื่อมโยง และเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ จะช่วยนำไปสู่การเติบโตของอาเซียนและดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐฯ

ในการนี้ไทยมีความยินดีที่จะสนับสนุนพม่าในการสร้างการปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายของพม่า เมื่อเสร็จสิ้นจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิก ผ่านสะพานขนาดใหญ่ของไทย และเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ทดแทนช่องแคบมะละกา การสะพานเศรษฐกิจถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและรวมไปถึงรัสเซียตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูงเริ่มต้นที่ประเทศไทย เครือข่ายโลจิสติกส์ใหม่นี้จะช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งไทยได้มีการลงทุนกว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และขอเชื้อเชิญสหรัฐฯ ร่วมในการลงทุนโครงการนี้ผ่านการประกวดราคาแบบนานาชาติ (international bidding)

ความมั่นคงในระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ทะเลจีนใต้) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากภายในภูมิภาคมีปัญหาความขัดแย้งในการอ้างอธิปไตยและแย่งชิงทรัพยากรในน่านน้ำ ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความในการพยายามหาทางแก้ไขอย่างสงบ เช่นในบริเวณดินแดนหมู่เกาะในทะเลจีนใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกประเทศในภูมิภาคควรร่วมมือกันในการใช้ดินแดนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด ด้วยการใช้เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่ปลอดจากความขัดแย้ง และปลอดภัยจากปัญหาโจรสลัด

ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรสนับสนุนการดำเนินการที่เป็นไปอย่างสันติ ทั้งอาเซียนและจีนควรมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในบริเวณดินแดนหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ โดยผลประโยชน์ร่วมกันเหล่านี้ จะเกิดขึ่นได้ ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางทรัพยากรและการบรรเทาภัยพิบัติ ภายใต้ปฏิญญาจรรยาบรรณของรั ฐภาคี ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea: DoC) ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างกันได้และยังจะให้อาเซียนและจีนสามาถก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ภายใต้ Code of Conduct: CoC ในระดับภูมิภาค โดยไทยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกันอย่างเต็มที่

เครือข่ายทางความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญต่างๆ

การพัฒนากรอบความร่วมมือ การเสริมสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในภูมิภาค จะทำให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นไปด้วยดี โดยไทยถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาตร์ของจีน และยังเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ด้วยความร่วมมือที่มีความสร้างสรรค์ เช่น เทคโนโลยี การศึกษา และนวัตกรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในระดับทวิภาคีย่อมไม่เพียงพอ เราจึงควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ก็เป็นอีกกรอบความร่วมมือหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลก การจัดการภัยพิบัติ และความร่วมมือทางทะเล

ในขณะเดียวกัน ทุกประเทศในภูมิภาคควรสนับสนุนการดำเนินการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนสูงสุด เช่น ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหาร ไทยสามารถทำงานร่วมกับ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหารยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในด้านการขนส่ง และการเก็บรักษา

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่า เอเชีย-แปซิฟิค จะเป็นแสงสว่างแห่งความหวัง   โดยการรักษาไว้ทั้งกิจการภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ตามที่ปฏิบัติมาและจะดำเนินต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนขอไทย นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นว่า ไทยมีความมั่นคงและสงบภายในประเทศ ยืนยีนที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรสหรัฐฯ และหุ้นส่วนสำคัญเช่น จีน และประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อให้ความร่วมมือสาขาต่างๆให้มากที่สุด และลดการพิพาทให้น้อยลงให้มากที่สุด รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรระหว่างประเทศ พื่อความสงบเรียบร้อยของโลกเพื่อการอยู่ร่วมกัน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ความพยายามของประเทศในภูมิภาค และความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ จะทำให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่า Asia Society จะช่วยทำให้ไทยและสหรัฐฯใกล้ชิดกันมากขึ้นต่อไป

หลังจากเสร์จการประชุมAsia Societyนายกฯยิ่งลักษณ์และรมต.พาณิชย์ได้เดินทางไปสำรวจตลาดสินค้าส่งออกสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกา

27 ก.ย. 2555

นายกฯยิ่งลักษณ์มอบนโยบายและหารือกับทีมประเทศไทยนายกฯยิ่งลักษณ์มอบนโยบายและหารือกับทีมประเทศไทย พร้อมเน้นย้ำให้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

หารือร่วมนาย Vuk Jeremic ประธานสมัชชาฯ สมัยที่ 67 ค้นหาทิศทางประเทศไทยที่สวยงาม,ทางออกและการช่วยเหลือทั้งปวงอันที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าประชาธิปไตยก้าวไปพร้อมคนไทยทั้งชาติร่วมใจหนึ่งเดียว

นายกฯยิ่งลักษณ์กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนาในหัวข้อ”Thailand Positioning for Growth and Stability” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและภาวะตลาดทุนไทย โดยมีภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายกฯหารือกับนาย Michael Rubens Bloomberg นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก ที่บ้านพักริมน้ำ

นายกฯยิ่งลักษณ์เปิดงานExecutive Luncheon Meeting กับภาคเอกชนไทยและนักลงทุนสหรัฐในกลุ่ม Real Sector โดยมีผู้แทน USABC และ USCC เข้าร่วม

นายกฯยิ่งลักษณ์และคณะเยี่ยมชม New York Police Department (NYPD) เพื่อดูการควบคุมจราจรและเเก้ไขปัญหาของมหานครนิวยอร์ก เพื่อนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหามครและจังหวัดต่างๆๆในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ)

Economic development strategies must put people first, Thai leader says at UN debate

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43093&Cr=general+debate&Cr1#.UGmSr5inIeN

นายกฯยิ่งลักษณ์กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปของการประชุม UNGA 67

นายกฯยิ่งลักษณ์ชูประเด็นสันติภาพและความมั่นคง ย้ำต้องไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาข้อพิพาท

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงชูประเด็นสันติภาพและความมั่นคง ย้ำต้องไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาข้อพิพาท ความมั่นคงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองต้องครอบคลุมและทั่วถึงทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ

วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 67 ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคง สันติภาพ และการพัฒนาของโลก สรุปดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในช่วงเวลาของความท้าทาย ต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก และหาทางแก้ปัญหาระยะยาวของวิกฤติเศรษฐกิจยูโร  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ สะท้อนถึงความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพ ความรุ่งเรือง และประชาธิปไตย รวมทั้ง การส่งเสริมความอดทนอดกลั้น การเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจในสังคม เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสันติภาพอย่างยั่งยืน จะต้องแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ทันสมัย และการคิดแบบใหม่ รวมทั้ง การเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ความตั้งใจจริงทางการเมือง และธรรมาภิบาล  ข้อพิพาทต่างๆ จะต้องแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติ  ที่สำคัญไปกว่านั้น จะต้องคิดถึงการปฏิบัติเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทตั้งแต่ต้น ที่สำคัญที่สุด จะต้องพิจารณาถึงการพัฒนาและสันติภาพที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพราะสันติภา ความมั่นคง และการพัฒนานั้นเชื่อมโยงกัน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง  การพัฒนาระดับภูมิภาคที่ทั่วถึงเพื่อการเติบโต และการพัฒนาที่ต่อเนื่องและทั่วถึงในระดับระหว่างประเทศ เพราะ ประชาคมระหว่างประเทศ ถือเป็นวาระการพัฒนาต่อจากปี 2558 ในยุคโลกาภิวัตน์ แนวคิดเรื่องความมั่นคง ไม่สามารถทำได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา เราไม่สามารถแสวงหาสันติภาพผ่านความมั่นคงและเสถียรภาพขั้นพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรในแต่ละภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยเชื่อว่า สันติภาพของเพื่อนบ้าน คือ ของเราเช่นกัน

ดังนั้นประเทศไทยจึงให้การสนับสนุนเมียนมาร์อย่างเต็มที่ ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย  เราต้องร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรเพื่อช่วยให้เมียนมาร์สามารถเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ต่อไป  ซึ่งในที่สุดทุกคนจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและจากการรวมตัวกัน

เราทุกคนอยู่ท่ามกลางโลกที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น ในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญความไม่มั่นคงจากความท้าทายข้ามเขตแดน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบัน แนวคิดเรื่องความมั่นคงต้องเน้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขณะเดียวกันความท้าทายต่างๆเหล่านี้ ต้องถูกบรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติ   โดยประชาคมโลกต้องร่วมกันต่อสู้อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อมโยงระหว่างกันในโลก นายกรัฐมนตรีเห็นว่า รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการหยามเกียรติของมนุษย์  คือ การค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญเป็นสูงสุด และเรายึดมั่นที่จะกำจัดให้หมดไป เพราะ ทั้งการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลต่อหลักประกันของความเป็นนิติรัฐ และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะบุคคลที่ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงวัย และคนพิการ

แต่ความท้าทายเหล่านี้ ไม่อาจสำเร็จได้โดยรัฐบาลแต่ลำพัง  เราต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยส่งเสริมค่านิยมและมาตรฐานระดับสากล  ผ่านองค์การสหประชาชาติ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างหลักนิติรัฐ ให้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่นำไปสู่สันติภาพ ความมั่นคงของโลก หลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เราต้องร่วมกันยึดมั่นต่อหลักสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและในระดับโลก โดยต้องเริ่มที่บ้านของเราก่อน ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและกระบวนการปรองดองในชาติ  ที่สำคัญคือ เราต้องทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนในฐานะสมาชิกในประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกันผ่านสหประชาชาติ เพื่อเข้าถึงผู้ที่ด้อยสิทธิทางกฎหมาย และปราศจากแรงบันดาลใจ

โดยรัฐบาลไทยหวังให้ ข้อพิพาทต่างๆ ในประชาคมโลก มีทางออกโดยสันติวิธีและไม่ใช่ความรุนแรง ทั้งความขัดแย้งระหว่างอิสลาเอลและปาเลสไตน์  รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเราห่วงกังวลต่อผลกระทบทางมนุษยธรรมจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชน  โดยไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางออกโดยช่องทางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ประชาชนได้รับประโยชน์

การค้นหาสันติภาพและความมั่นคง จำเป็นต้องมองภาพใหญ่ ไม่เพียงแต่ในขอบเขตประเทศของตน ทั้งนี้ ประเทศไทยยืนยันต่อความยึดมั่นในภารกิจการรักษาสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นในติมอเลสเต ฮิติ ดาร์ฟู อ่าวเอเดน ซึ่งนอกจากการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ประเทศไทยยังได้เข้าไปช่วยเรื่องการพัฒนาในท้องถิ่นและชุมชนที่เรามีความถนัด ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้ำ

โดยประเทศไทยยึดมั่นต่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกผ่าน 3 เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่ ด้านสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน โดยการบริหารจัดการในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงจะช่วยนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาว ไม่เพียงแต่ เป็นทางออกสำหรับความขัดแย้งผ่านกระบวนการสันติวิธีและยังสำหรับป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า ประเทศไทยจะคงยึดมั่นต่อการเป็นสมาชิกที่แข็งขันของสหประชาชาติ และพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความท้าทายต่อมนุษยชาติต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ และร่วมมือกันทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ จากการที่นครนิวยอร์ก ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นและการเงินการธนาคาร ดังนั้น กระทรวงการคลังจะเชิญภาคเอกชนและธุรกิจด้านตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์ก ให้ได้มาพบปะกับภาคเอกชนด้านตลาดหลักทรัพย์ของไทย ขณะที่ด้านแฟชั่นนั้น ภาคธุรกิจให้ความสนใจเรื่องการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

 

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

23 ก.ย 2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสของพระราชธิดาของสุลต่านบรูไนฯ

23 ก.ย.2555  เวลา 05.00 น. นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปยังกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาราม เพื่อเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสของพระราชธิดาของสุลต่านบรูไนฯ

เจ้าหญิงบรูไนเข้าพิธีเสกสมรสอย่างยิ่งใหญ่  http://news.voicetv.co.th/global/51126.html

เจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบลเกียห์ พระธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน ทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับนายเพนกิรัน ฮาจิ มูฮัมหมัด รูไซนี ข้าราชการหนุ่มวัย 29 ปี

เจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบลเกียห์  พระธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน ทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับนายเพนกิรัน ฮาจิ มูฮัมหมัด รูไซนี ข้าราชการหนุ่มวัย 29 ปี โดยพิธีเสกสมรสในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่ท้องพระโรงของพระราชวังอิสทาน่า นูรุล อิมาน ในกรุงบัน ดาร์ เสรี เบกาวัน ท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงนายนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วย

โดยรัฐบาลบรูไนได้เตรียมการที่จะจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในกรุงบัน ดาร์ เสรี เบกาวัน ตลอด 1 สัปดาห์ต่อจากนี้ ซึ่งในคืนวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน จะมีการจัดพระราชพิธีฉลองการเสกสมรส ที่มีสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการเชิญบรรดาผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงแขกผู้ทรงเกียรติอีกมากมายจากทั่วโลก มาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พิธีเสกสมรสในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความปลื้มปิติให้แก่ชาวบรูไนทั้งประเทศแล้ว พวกเขายังรู้สึกตื่นเต้น ที่จะได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศ เนื่องจากตามปกติแล้วนั้น บรูไนจะไม่ค่อยมีการจัดงานรื่นเริงในยามค่ำคืนมากนัก ดังนั้น การที่รัฐบาลจัดงานดังกล่าวขึ้นมา จึงสร้างความตื่นเต้นให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบลเกียห์ ทรงเป็นพระธิดาองค์ที่ 5 ของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน ทรงรับราชการอยู่ที่กระทรวงการคลัง ขณะที่ นายเพนกิรัน ฮาจิ มูฮัมหมัด รูไซนี สวามีของพระองค์ รับราชการอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี

ประเทศบรูไนปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งราชวงศ์โบลเกียห์ได้ปกครองบรูไนมานานกว่า 600 ปีแล้ว ปัจจุบัน

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ทรงมีพระโอรส ธิดารวมกัน 12 พระองค์ และทรงอภิเษกสมรสมาแล้ว 3 ครั้ง โดยพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุลในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารอัล-มูห์ตาดี บิลลาห์ เพียง 8 ปี

ซึ่งพิธีอภิเษกสมรสในครั้งนั้น ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน ท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานมากกว่า 2,000 คน รวมถึงสมาชิกราชวงศ์จากญี่ปุ่น จอร์แดน อังกฤษ และมาเลเซียด้วย

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

21 ก.ย2555 ความจริงประเทศไทยวันนี้ตอน….ความหมายของคนดี

วันนี้ประเทศไทยกำลังสู้กับระบอบอำมาตย์เต็มขั้นโดยพลเอกเปรม ติณรสูรานนท์ ประธานองค์มนตรีออกมาเเย้วนำทัพเองเลย(หมดตัวเล่น)ตามด้วยแก็งค์สันติอโศก และลูกคู่ห้อยโหน…สื่อมวลชนไทยทุกแขนง สู้กับประชาชนมีแต่หนทางเเพ้นะจ๊ะ ขอบอก!!จากเหตุการร์ในอดีตเกิดปัญหาเรื่องน้ำประชาชนแตกแยกไม่มีจุดรวบยอดโน่นไม่เอานี่ไม่ได้ น้ำท่วมปีละ2-3ครั้งแบบนี้ปชชทำมาหากินไม่ได้คนเลวรึคนพาลแบบเปรมและแก้งค์แบบนี้..บทลงโทษคือ…แผ่นดินไหวกลบลบลงใต้แผ่นดินเหมือนอาณาจักรโยนก สุโขทัยอยุธยา กรุงธนบุรี…นะเองทำแบบเดิมซ้ำซากเสียชาติเกิด

ณ.ขณะนี้อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ประชาชนไทย(คนดีที่ไม่ปชตจ๋าไปตามจุดขายของสหรัฐอเมริกา)แม้ว่ามีแก็งสค์สว.สรรค์หารึขิงแก่หาแต่หนทางโกงชาติไทยสไตส์แดกด่วนของอำมาตย์มาขัดแข้งขัดขาแต่ก็ทำไปได้เลยนะนรกรออยู่ พวกเขาเป็นเงาของคนตายเท่านั้นทำร้ายระบอบประชาธิปไตยอันแข็งแรงของประชาชนไทยไม่ได้ สำหรับการทำงานของพรรคเพื่อไทยณ.เวลานี้กรณีแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำยม นั้นให้ฟังดร.โกร่ง วีระพงษ์ รามางกูร คนอ.ธาตุพนมจ.นครพนมที่รู้สาเหตุวันเสียงปืนแตก-ของชาวอ.เรณูนครอันเลื่องลือเป็นชัยชนะของประชาชนในการปลดแอกการใส่ร้ายป้ายสีรังแกปชชของอำมาตย์เปรมและมือมองไม่เห็นมาแล้ว การสร้างเขื่อนแม่น้ำยมจะช่วยตรึงแผ่นดินจุดนั้นไว้ได้ เพราะการสร้างเขื่อนสมัยใหม่ยืดหยุดได้ รองรับแผ่นดินไหว ดินสไลด์ ส่วนมีปัญหาทุกวันนี้ในการบริหารน้ำนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ทำงานไม่เห็นแก่ปชชที่ต้องทำไร่นาสวน น้ำมากน้อยก็ไม่สนไม่แลเช่นหม่อมเอ๋อและพรรคปชปดูแลกรุงเทพมหานครเฉไฉไปเรื่อยทำงานไม่เป็น เราต้องจับไปเยรมัน.ฮอลเเลนด์ไปดูงานการดูแลน้ำให้ได้มาตราฐานสากล ค่อยๆๆทำ…

ความลับที่จะบอกทำไมNGO(มาในนามพรรคปชปองค์กรอิสระหลากชื่อตามงานออร์เดอร์)ของอเมริกามาสร้างเขื่อนเพราะว่า…ที่ระเบิดเขื่อนประเทศตนเองทิ้งด้วยมีหลากหลายเชื้อพันธุ์ในอเมริกา ยิวครองประเทศเขื่อนเป็นมหาชนโดนครอบครองเดี้ยงอัมพาตทุกระบบทำให้การจัดการไฟฟ้า น้ำสูญเสียไปแถมทำฝนเทียมทีไรต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ในหลวงของเราด้วย อีกอย่างการสร้างเขื่อนอเมริกาไม่ได้มาตราฐาน แถมต้องใช้นิวเครียร์(ซึ่งต้องซื้อจากอิหร่าน,เกาหลีเหนือจึงหาทางโดมิโน่ปชตจุดเเตกแยกประชากรแต่ไม่เป็นผลในการยึดประเทศเขาอิเหนาอเมริกาจะเอาเอง)ในการทำงานซึ่งราคาถูกโลกต้องใช้แนวนี้ อีกทั้งการบำรุงรักษษเขื่อนและโรงไฟฟ้านิวเครียร์นั้งค่าบำรุงรักษาสูงมาก เงินหาไม่เป็นเช่นประเทศไทยอาศัยแต่ยิวก็หนทางไปไม่เป็นของอำมาตย์สหรัฐอเมริกา แถมสหรัฐอเมริกาปอดแหกในการกลัวแผ่นดินไหวเขื่อนแตกให้อับอายชาวโลกและแบบเชอร์โนบิลของยูเครนที่ไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นทดลองแต่ไร้สมรรถภาพของอเมริกา,ล่าสุดเกิดโรงไฟฟ้าปรมณูรั่วระเบิดจากแผ่นดินไหวแบบซึนามิเซนได,ญี่ปุ่นเมื่อมี.ค2011 จึงระเบิดทิ้งไปดีกว่าเงินๆๆทั้งน้าน ประเทศไทยต้องทำเกษตรกรรมเลี้ยงชาวโลกไม่สร้างที่กักเก็บน้ำทุกไร่นาสวนมัวแต่อาศัยเขื่อนของคนบนฟ้าสมบัติของเขา…เราปชชต้องช่วยตนเองโดยการมีสัมประทานน้ำ เขื่อนใหม่ให้เป็นของปชชจดทะเบียนไว้เลยร่วมกับการหาบ่อน้ำมันใหม่(พรรคปชปใช้น้ำมันหลวงฟรีทั้งแอบขายแปลงร่างมาเป็น ปิโตรนาสของคมชสายมุสลิมอ้างจดทะเบียนจากมาเลเซีย คนภาคใต้พรรคปชปรวมมุสลิมไทยจะไปเติมที่ปิโตรนาสส่วนพันธมารจะเติมที่บางจากของสันติอโศกรึพลังธรรมของมหาจำลอง เจ้าเก่านักเคลื่อนไหวปชตจอมแตกแยกปชก แถมมาฆ่าปชชไทยแท้ตายเยอะๆๆสะใจ จัดทุก5ปี10ปีคันมือฆ่าก็จัดทุกวันที่3ชายแดนใต้ ว่างๆๆก็วีโก้มาไล่ยิงแท็กซี่บ้าง ตามสามเเยกบ้าง มาเฟียครองเมืองจะได้เสวยสุขคนเดียวมาช้านานแล้ว ตาสว่างอีกรอบจะได้ตาโตๆๆไม่ตาตี๋ คริ คริ หากไม่พอใช้ไม้จิ้มฟันคำยันให้เอาปะ ฮาๆๆ)มาเป็นสวัสดิการให้ปชชได้เสวยสุขกับทรัพย์ในดินร่วมกันแบบประเทศบรูไนมิตรแท้ของเราทำสำเร็จมาแล้ว ร่วมทีมพัฒนาประเทศกับประเทศจีน-สหรัฐอเมริกาอย่างจริงใจให้กัน…แจมด้วยซาอุดี้และยุโรปต่อไปอเมริกาใต้ แอฟริกา สแกนดิเนเวีย แบบนี้ไปรอดไหมละคนไทยจ๋า ลด ละเลิกทิฐิมานะใดๆๆมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยช่วยชาวโลกตาดำๆๆกันเถอะ ชีวิตนี้มีค่าประชาไทยจะนำชัยไปช่วยโลก นะจ๊ะบอกบญไว้เลยใครต้องการเสบียงไว้โลกนี้โลกหน้าทำเลยนะไม่สงวนลิขสิทธิ์ จุดนี้พลเอกเปรมและแกงส์คไปไม่ไหวเพราะเป็นไอ้กระจอก..กบในกระลาไปเลยนะ รู้บ้างไหมคนไทยที่หลับไหลแต่ในอัตตาตนและพวกนะ ประชาชนไทยขอกระชับพื้นที่กันแล้ว

ส่วนต้นๆๆประเทศไทยนั้นมีเขื่อนสามโตรกของประเทศจีนใหญ่โตมาก ตามความเป็นจริงนั้นประเทศใต้เขื่อนสามโตรกจะต้องมีเขื่อนมารองรับเป็นขั้นบันไดๆๆกักเก็บน้ำไว้ใช้แบบแนวกำเเพงเมืองจีนสร้างไว้เพื่อกั้นน้ำหิมะละลาย ลมเหนืออันกรรโชกแรง อันเป็นภูมิปัญญาของคนจีนที่มีวัฒนธรรมมายาวนาน..แผ่นดินไทยมาเลเซียลามไปอินโดนีเซีย บรูไนนั้นคือแผ่นดินที่ งอกแนวออกไปใหม่เท่านั้นเป็นลักษณะดินอ่อน แต่เดิมมาจากจีนเผ่าพื้นเมืองทำนองลาวโซ่ คนไตพ่อค้าวานิช..ต่อมาเกิดศาสนาฮินดู พราหมณ์และพุทธศาสนาสูงสุด ปชชเคร่งธรรมะกันมากทำให้อ่อนแอลงจากการกลัวนั่นนี่มีอำมาตย์และครูบ่างช่างยุให้รบราพูดจาถากถางกันให้เคืองขุ่นก็เลยเกิดกบฏมีศาสนาคริตส์มาแจม โดยนักบวชที่เป็นซุปเปอร์แมนเก่งสารพัด ,ศาสนาอิสลาม มาในแบบกูทนไม่ไหวแล้วรัฐประหารยึดอำนาจจากกษัตริย์ไล่ฆ่าชาวพุทธและครองครองดินแดนแบบอินเดียและเนปาลล่าสุด แบ่งอำนาจกับฮินดูร่วมคนจีนพ่อค้าวาณิชจนทุกวันนี้ อาหารปชชส่วนใหญ่กินง่ายๆๆไม่เผ็ดที่เผ็ดเพราะมีการค้าขายจากอเมริกาใต้ การกินพริกกินหมากจึงเท่ห์จากการประสานวัฒนธรรมกันของเหล่าพ่อค้าแต่ละชาติที่แลกเปลี่ยนสินค้ากันทั่วโลก ยังไงการรองรับน้ำจากบนๆๆทวีปจะต้องทำเขื่อนเป็นขั้นบันไดไว้กักเก็บน้ำให้ปชชไว้ใช้สอยตามบรรพบุรุษได้ให้อาชีพทำนาทำสวนทำไร่ไว้ให้เป้นมรดกให้ชนรุ่นหลังได้มีที่ซุกหัวนอน และหากภาคเหนือตรงละจุดที่96-102 องศาอันเป็นจุดที่เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งทุกวันก็ไหวว้นละ100ครั้งแล้ว สักวันณ.ที่ตรงนี้หินดินทรายจะต้องกร่อน แผ่นดินไทยจุดนี้จะต้องทรุด ต้องใช้เหล็กดามไว้ด้วยเขื่อนที่ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะเลย จุดนี้ยังมีเวลาทำแนวเรือโนอาร์แบบสิงคโปร์สร้างไว้บนตึก3หลังซึ่งผู้บริหารคิดไว้ล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติ ประเทศไทยเองก็ต้องเร่งทำเรือโนอาร์บ้างเพื่อสำหรับรองรับปชช มีที่ผืนน้ำกว้างๆๆให้เรือรบหลวงจักรีนฤเบศส์รึที่จอดเรือดำน้ำซึ่งเราจะต้องซื้อมาเพื่อเคลื่อนย้ายปชช,เก็บพืชพรรณธัญญาหารศิลปวัฒนธรรมต่างๆๆไปยังแผ่นดินใหม่หากเกิด2012รึยืดยาวออกไปไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนญี่ปุ่นแผ่นดินไหวซ่อมถนนเสร็จวันเดียว รถไฟฟ้าพังก็ทำใหม่ มีปัญหานิวเครียร์ก็ทำใหม่ให้รัดกุม อย่าหนีปัญหาแบบพวกพรรคประชาธิปัตย์รึเดโมเครตของสหรัฐดีแต่พูด ..

พรรคเพื่อไทยลงมือทำบางครั้งณ.จุดนี้อย่าเอาแนว14ต.คพวกหนีเข้าป่ามาใช้นำสังคม พวกเราชาวอ.ธาตุพนมต่างหากที่รบชนะอำมาตย์ควรจะให้เราสู้กับเขาโดยตรงดีกว่านะ พวก14ต.คมักจะเป็นพธม,พรรคปชป,สาวกทาสอำมาตญด้วยใจจนปชชไทยทั้งชาติไม่ไว้วางใจ อีกอย่างหนึ่งขนาดพวกท่านเพื่อนกันเองยังประสานกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดจุดนี้จะมาดูแลประเทศไทยร้อยพ่อพันแม่ได้อย่างไร อีกทั้งควรรู้ไว้ว่าณ.เวลานี้พรรคเพื่อไทยมีแนวทุนนิยม+สังคมนิยมแบบสากลประชาธิปไตย ชนล้าหลังโดนกักข้อมูลตอนนี้ต่อยอดให้ ไอ้กันมิได้เป็นมหาอำนาจที่แท้จริง แนวคิดเขื่อนประเทศไทยไม่พังเขาทำให้กลัวหลอกปชชไทยน่าโง่ แต่ชาวเสื้อแดงไทยไม่โง่กูรู้และเตรียมตัวติดตามปัญหาที่เกิดได้ทุกเมื่อทำบุญเสริมโลกนี้โลกหน้าแล้วจะแพ้ได้อย่างไรในเมื่อ…อมตะนิรันดร์กาลนั้นคือธรรมบูชาเช่นนี้ สวย รวย เก่งและสว่างมาสว่างไปและมาสอนพวกคนไทยให้ขึ้นเรือโนอาร์ เป็นทองที่ตัวตนมิใช่แท่งทองวัตถุอันไม่จีรัง

ทุกสิ่งในโลกหากใช้ประโยชน์เป็นประสานจุดร้าว พน่าวพนอจุดต่าง เราจะน่ารักมากใครๆๆก็จะชื่นชมเองโดยไม่ต้องบังคัญใจกัน พรรตปชปและอำมาตย์เจอพรรคเพื่อไทยใช้ระบอบทุนนิยม+สังคมนิยมแบบยุโรปค่อยๆทำค่อยๆๆแก้นะ มันยากแต่จงลงมือทำไปด้วยกันอย่าแสดงแนวคอมมิวนิสย์ออกมาปชชไทยไม่ยอมรับ และกลุ่มทุนคนไทยก็คือคนไทยดีกว่าให้ฝรั่งมาเป็นใหญ่60ปีสหรัฐอเมริกามือมองไม่เห็นแล้วประเทศไทยทำไมไม่พัฒนาให้เท่ากันละ อันนี้คนเสื้อแดงโดนฆ่าตายห่างจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาและอังกฤษรวมหลายๆๆประเทศตรงราชประสงค์ มีใครมาช่วยปชชไหมไหนว่าใหญ่คับฟ้าเป็นมหาอำนาจโลกไงละะ มีแต่ประเทศจีน,ตำรวจและพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่นำปชชออกมาและปชชในวัดสระประทุมก็ไม่ยอมไปไหนจนกว่าสส.พรรคเพื่อไทยจะพากลับบ้าน จุดนี้สส.ลัดดาวัลย์ วงค์ศรีวงค์รู้ปัญหาดี สส.เพื่อไทยเองหลายๆๆคนก็ร่วมทุกข์ร่วมชะตากรรมกันมามันทอดทิ้งกันยากมากแรงยึดเหนี่ยวจุดนี้แรงส็  ในพรรคเพื่อไทยเองก็มีนักบินพระที่นั่งในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฏราชกุมารลงมาร่วมงานสู้อำมาตย์เปรมและเเก็งค์ตั้งแต่พรรคพลังประชาชนของท่านสมัคร สุนทรเวช สู้ไม่ถอยอยู่แล้วจุดนี้ ณ.เวลานี้บิ๊กโอ๋ของเราท่านสุกำพล นะเเหละตัวสู้หมดหน้าตักของเรา คลิปทหารประยุทธ์เหล่ สวิงกิ้งส์ของท่านเด็จสุดๆๆเลย ฮาๆๆๆๆล่าสุด3แมวอำมาตย์ปลดกลางอากาศแล็คดีซะด้วยนะคิดกันไหมทำไมชนะง่ายดายมาก ตอนนี้อำมาตย์เปรมและแกงส์เงาทำให้ศาลไทยเสื่อม มหาอำนาจจะได้มาจัดการไทยง่ายๆๆไงละอย่าโง่นะศาลไทยเดี้ยง

รัฐบาลนี้ลูกพ่อของแท้ดังวันรับหน้าที่แม้ในทำเนียบก็มีรูปพ่อเราเป็นแบล็คทุกฉอท อย่าตาบอดใสนักเลยผู้จัดการประเทศไทยคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรของแท้ไม่มีปลอมแบบ อภิสิทธิ์ที่แพ้ตนเองอารมย์ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำนาวาไทย ตกกระป๋องลงเร็วเพราะโลภแดกด่วน อำมาตย์เวลานี้ไม่มีหน้าที่บริหารประเทศต่างชาติและ patners ไม่ยอมรับเป็นแค่ที่ปรึกษาเเต่เสือกทุกเรื่องมาช้านาน คบคนพาลๆๆไปหาผิดก็เป็นเช่นนี้ อีกทั้งท่าน คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ก็เป็นสามีคุณปวีณา หงส์สกุล ซึ่งทำงานรับใช้สังคมสู้กับคนชั่วๆๆมานาน นับว่าปชชควรจะนอนตายตาหลับได้นะค่ะ สมเด็จพระบรมต้องใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมรับรองแขกใช้สอย จึงจะไปโลด เพราะที่วัดพระแก้วนั้นทั้งร.5พระเจ้าซาส์ เด็จพ่อเด็จแม่รวมพระบรมและพระพี่นางอุบลรัตน์เคยใช้แพ้อำมาตย์ทุกทีเลย คมชปว.เสรฺจให้ราชวงค์ขังไว้ที่นี่นะเอง

 

เพราะพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทบริเวณพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนั้น

มีพระที่นั่งบรมพิมาน อันเป็นที่ตั้งพระศพของพระนางเจ้าสุนันทาราชเทวีและร.8เดิมชื่อ พระที่นั่งภานุมาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่เหนือสวนศิวาลัย บริเวณคลังสรรพาวุธเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทาน สมเด้จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร แต่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เสด็จสวรรคตเสียก่อน (ณ.สนามศุภพระราชวังเดิม.จึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ณ.พระที่นั่งบรมพิมานเป็นแห่งนี้เป็นที่ตั้งพระศพ ที่สวดศพ ที่เผาศพ และอำมาตย์ฆ่าเหล่าราชวงค์จักรีตายอย่างง่ายดายทั้งนั้นณ.ที่ตรงนั้นมีเป็นสถานที่ตายของเหล่าราชนิกูลเจ้านายพระมหากษัตริย์ตั้งหลายองค์ คนเป็นคนตายจะมาอยู่รวมกันได้อย่างไร อำมาตย์หลอกให้แพ้เขาและยึดวังหลวงทั้งในอดีตมาแล้วทั้งนั้น…

ปัญหาแท็กซ๊่มีปัญหาใดพรรคเพื่อไทยและตำรวจไทยยินดีรับรู้ ตรงๆๆโดยไม่ผ่านนักสร้างภาพสหกรณ์เก๋ๆๆอมเงินช่วยเหลือเหล่าแท็กซี่มาช้านาน ท่านไม่รับผู้โดยสารด้วยเหตุใดคุยตรงๆๆรัฐบาลจะได้แก้ไข อีกอย่างยังมีโจรปล้นสวาท ปล้นทรัพย์มาขับแท็กซี่อยู่ แท็กวี่เถื่อนเขียวเหลืองบุคคลไม่ทำความสะอาดรถเน่าเหม็นเก่า เบาะขาดอู่สหกรณ์ไม่สกรีนคนรับมั่วๆๆมาเช่าขับเสื้อผ้าไม่ใส่เรียบร้อยน้ำไม่อาบก็มี ผู้โดยสารดีเลวอย่างไรจะได้รู้และนำมาแก้ไขปรับปรุงช่วยกัน เเท็กซี่เถื่อนรถตู้ใหญ่แย่งผู้โดยสาร คนห้อยเนวิน ไกลวันก่อกวน พธมพรรคปชปค้ายาเสพติดอันนี้มีจะได้สอบสอนสกีนเเท็กซี่เลวๆๆเอาคนที่มีคุณภาพมาขับ และเอาเเนวประเทศมหาอำนาจมาใช้ให้เเท็กซี่มีระบบระเบียบ ปชชผึ่งพาอาศัยดุจญาติได้ไม่ต้องหวาดระเเหวงกันทั้งคนขับและผู้โดยสาร ส่วนรถเนอะจราจรติด รัฐบาลสร้างรถรางริมอาญณรงค์-รามอินทรา ,สุขุมวิท ลาดพร้าวมีรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนคนและรถยนต์ลดการใช้น้ำมันลง มีสะพานรางรถยนต์ขนไปโคราช-กทมและปริมลฑลมีเรือยนต์ขนรถข้ามฝาก มีสะพานเชื่อมหลายๆๆจุด ไม่ต้องเอาไสยสาตย์มาเล่นวิทยาศาสตร์ล้วนๆๆแบบนี้เจริญขึ้นๆๆโดยปชชมีธรรมะอันแข็งแรงไม่มีวันเกิดอันตราย รู้ไหมเกาะฮ่องกง ,สิงคโปร์รึบาเรน์ กาตาร์อาหรับอมิเรต จะไหวไปไหวมาไม่ล่มสลายนี้คือทิศทาง2012ที่จะพ้นจุดสลายของโลกไปได้ด้วย การเชื่อมอาณาจักร4อาณาจักรฉันมิตรแท้ strong patners …ยาเทวดารึมนุษย์ต่างดาวบอกนำDNAส่องจากฟ้า..มาช่วยโลกนะเอิงเอย!!!

นางสิงห์เจอนางเสือ…2012

เเม้จะคนกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ คนภาคตะวันตก,ภาคตะวันออกจะยังไม่เข้าใจในบทบาทของพลเมืองประเทศไทยดีพอ เลือกพรรคมาเฟียประชาธิปปัตย์ เราก้ต้องอดทนค่อยๆๆสร้างชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยสากลมาใช้ให้ได้ผลงดงามแก่ประชาชนไทย ในสักวันตามความเป้นจริงของสังคมมิใช่หลับหูหลับตาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปขอนำตัวอย่างการนำสังคมโดยประชาชนให้ชาวกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ดังนี้

ในการเลือกตั้งโดยประชาชนไทยซึ่งก็ได้ท่าน นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมาบริหารบ้านเมือง แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้ปัญหาทุกอย่างรัฐบาลจะค่อยๆๆแก้ คนอีสานและภาคเหนือที่ลงทุนถวายฏีกาแล้วเขาไม่เอาประชาชน ๆๆก็ไม่เอาเขาเช่นกันนับจากวันนั้น ประชาชนถูกฆ่าตายเขาเฉยเมย ประชาชนมาให้ยุบสภากับได้โลงศพน้ำตาและการสูญเสียชีวิต อวัยวะและจิตใจ พอกลับไปชุมชนก็ต้องทำหน้าที่พ่อ แม่และพี่น้องในชุมชน ซึ่งมีทุกสีมาก่อกวนทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ทหารล้างสมองปชช นายทุนขูดรีด ข้าวทำน้ำท่วมให้อดยากสั่งสอนปชชที่เลือกพรรคเพื่อไทย ,ล่าสุดนายชวน หลีกภัยร่วมกับอภิสิทธิ์สะใจที่น้ำมากะจะให้นาข้าวเสียหาย รัฐจะหารายได้มาจากไหนประมาณนี้  แต่ปชชและรัฐบาลไม่โง่นะค่ะสู้ทุกช่องทางและชนะขาดลอยทุกยกด้วย พวกเขาเลยใช้วิธีการสื่อมวลชั่วมั่วมันทุกวัน หากเป็นปชชสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าโดยระบอบประชาธิปไตยแล้ว จะรู้ว่า เราก็แค่ปชชคนหนึ่ง เมื่อชุมชนมีงานอะไร สัมมานาที่ไหนพรรคใดใครจัด ก็สามารถไปได้เลย กรุณาไปเปิดใจกว้างเปิดโลกร่วมรับรู้สังคม ผู้คนดีเลวอย่างไรรับไว้ให้ได้ ควบคุมสติ อารมย์ ให้ผู้เเทนรับใช้ท่านใช้ให้เขาทำงานไม่ว่าแบบไหนท่านต้องฉลาดรู้ ใจเราดีพอไม่แพ้คนพาลหรอก แม้นั่งในกองขี้หมาแต่ไม่เหม็น    แถมไม่เหยียบด้วย หลบได้ไม่เปอะ ได้โปรดวางอคติทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ๆๆ เอาแต่สิ่งดีๆๆมาใช้ ความระยำของพรรคปชชที่กอกหู ล้างสมองใส่ร้ายป้ายสี ต้องทนมันให้ได้ แล้วปลง  มันไม่ใช่เห็นแก่ได้ นี้คือหน้าที่ชุมชน โอกาสที่พวกเขาจะมารับใช้พวกท่านพรรคไหนอย่างไร เวลาลงคะแนนท่านเลือกเองนิ  แม้ว่าต่างพรรคมันเลวอย่างไรปิดหูฟังธรรมมะเพลงmp3,mp4แบบพกพาให้ทันสมัยไฉไลสมเป็นคนเสื้อแดงผู้มีวัฒนธรรม มีความเป็นมวลชนงามประชา  ท่านจงไปร่วมทุกงานที่เขาจัดเถุอะค่ะ มีความสุขให้ได้นะค่ะ สู้ๆๆ แต่เวลาลงคะแนนใครห้ามท่านไม่ให้ลงคะแนนได้ไหมค่ะ เราควรจะติดกล้องสแกนนิ้วมือรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นับคะแนนตรงนั้นส่งทางอินเตอร์เนตในสกอร์ส่งศุนย์เลือกตั้งไม่ต้องสนหีบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้โกงแบบเดิมๆๆกลับมาอีก ควรจะลงคะแนนวันเดียวใครไม่ว่างก็ไม่ต้องมาลง

ปชชไทยเห็นขั้วอำนาจใหม่ของโลกไหมรู้จุดเชื่อมโลกไทยไปทั่งโลกไหมค่ะ..ตามปชชเสื้อแดงแรงสะเทือนโลกทันไหม…ท่านจะล้าหลังรึนำสมัยไปกับประชาไทยนิยมกันรึยัง…รู้ค่าตนเองพอจะทำดีขยายความงดงามนี้ต่อไปรุ่นใหม่วัยรุ่นไทยวัยทำงานใส่ใจสังคม..นะมาช่วยกัน

ต้องถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทย ที่สำคัญที่สุด พ่อแม่อาม่าอากงคง จงไปเลือกตั้งแล้วลงคะแนนให้คนที่ชอบพรรคที่ท่านไว้ใจ แม้จะโกงครั้งนี้เราก็ต้องยอมรับ รอให้ครบวาระ แต่สีแดงนั้นเป็นสีที่ทุกคนใส่ได้ ประชาชนไทย2012ใส่ทุกสี เพื่อเสริมบารมี นำลาภดีๆๆเข้าสู่ตนเอง ไม่เชื่อไม่ได้นะค่ะจุดนี้ จงเลิกอุดมการณ์ที่ผิดแยกพวกแยกเหล่า หยุดด่าคนที่คิดต่าง ไม่งั้นสังคมเดินหน้าไม่ได้ ทุกคนมีงานแต่ละทีมทำไม่เหมือนกัน ทีมตรงกลางก็ไปกลางๆๆก็ครอบครัวบ้านแตกไม้พูดจากัน ตอนนี้เราต้องฉลาดพูดในสิ่งที่เขาชอบ การเมืองเสื้อแดงทักษิณเขาไม่ชอบเราก็ไม่พุด ต้องระงับอารมย์ ช่วยเหลือกันทุกคนในชุมชนแม้เขาพรรคปชป ภูมิใจไทยเราก็ไปหมด คนเสื้อแดงต้องเป็นผู้นำแม้คนตามมันเลว แต่กลับบ้านก็นอนสบายนะให้หัดเข้าสังคมหลากหลาย จะได้แกร่งแบบนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเต็มประเทศเลย ไม่งั้นเราไม่รู้เขารู้เราหากเขาทำร้ายเรายึดบัตรโกงเราจะได้เป็นพยาน แบบนี้เสื้อแดงรบทีไรชนะทุกทีไงละ มันพยายามให้คนมายั่วทั้งเปรมเเละทหารเกรณ์เราชนะมีความสุขมันไม่มาด่าให้อีก พอเราจะมีงานใหญ่รึมันต้องการรู้ว่าเรามีหลักฐานเด็ดขนาดไหน เราก็ไม่พูดไม่บอกให้พวกมันโง่เเกะคำปราศัยไปทำร้ายเราแต่ พอขึ้นศาลภาพคลิปกับเป็นพวกทหารทำพรรคปชปเล่นสั่งงานหน่วยไหนใครทำงานฆ่าปชชมันไม่รู้ ฮาๆๆๆๆๆๆๆ เล่นบทเอ๋อเรอ…รึหลังคาแดงจริงๆๆคริๆๆ ปชชไทยชนะขาดรอยไม่ว่าจะนอนตีลังกาห้อยหัว ฉะนั้นได้เวลาทำมาหารายได้เก็บทองข้าวของเตรียม2012กันได้แล้ว

ภาพข้างล่างนี้ไม่มั่วแต่คนไทยน่าจะแข็งแกร่งนะ อาเซียนมาแบบยุโรปทุกวันนี้เราก็เป็นประเทศไทยเหมือนเดิมจะเป็นแบบสวิสเเลนด์อาเซียนไงละ อย่าหลงประเด็นละโลเลโอนเอนหูเบาไปตามพวกมั่วๆๆแค่รถไฟมาในรางทีกั้นไว้อย่างดีแบบนี้ เราต้องรีบสร้างบ้านเรือน,สังคม ให้สะอาดบ้านตกแต่งบ้านผ่อนได้ให้คุณหมอ,วิศวะรึข้าราชการให้บ้านช่องสะอาดลาภเงินสุขภาพจะได้พัฒนาตามไปด้วยเหมือนมีสิ่งแวดล้อมมาเสริมเร่งสปรีด… เข็มแข็งในการเป็นคนดีหน่อยนะ..สู้ๆๆๆอย่าหวั่นไหว!!!

7ก.ย2555 US Secretary of State Hillary Clinton  with The fanmily Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah ,Brunei ก่อนไปประชุม APEC,RUSSIA2012

ชุมชนนะลอกท่อลอกคลอง พรรคเพื่อไทยทำให้นะค่ะ…กรุงเทพมหานครมาเอาผลงานเพื่อไทยตลอดท่านเห็นเขาไปหาเช้าเย็นมีอะไรช่วยเหลือก็ลงคะแนนให้โดยหารู้ไม่ว่าท่านสนับสนุนมาเฟียพรรคประชาธิปัตย์ค้ายาเสพติด หวยเถื่อน น้ำมันเถือน ค้ามนุษย์ นายบ่อนเถื่อน นักซื้อบริการทางเพศเด็ก คิดให้ดีๆๆนะค่ะ พลเอกเปรม ติณสูรานนท์ พรรคปชปมีธุรกิจอะไรทำไมร่ำรวยมีมูลนิธิมาจากไหน เงินมาจากใคร ให้แต่เด็กมุสลิมขยายพันธุ์ไม่ให้คนไทยมีที่ยืนในแผ่นดินไงละ เข้าใจใหม

คนดีนั้นหายากในสังคมอย่างยิ่ง หากท่านพบเเล้วจงรักษาปกป้องพวกเขา อย่าให้คนพาลทำร้ายเขาและอย่ายอมแพ้คนพาลให้ครอบงำมีอำนาจในสังคมและเปิดหาคำนิยมรึมาตราฐานคนดีนั้นก็ยาก คนดีที่แท้จริงนั้นจะต้องตรงข้ามกับคนพาลทุกประการ มาดูความหมายของคนพาลกันก่อนแล้วจึงรู้ความหมาย…คนดีรึบัณฑิตตามด้วยการบูชาคนที่ควรบูชา เราจะเข้าหลักสัมมาทิฐิได้รวดเร็วและประสพผลสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน…จะเห็นได้ว่า คนพาลนั้นคือคุณสมบัติของพลเอก เปรม ติญสูรานนท์และพรรคพวกทุกประการ พวกเขาไม่ได้เจริญอริยสัท4 ความดันทุรังลงนรกของพวกเขาสูงมาก

 ขั้นตอนคนดีตามมงคลสูตร38ประการ (คัดลอกจาก…พระธรรมโกษาจารย์ ธรรมสภาพิมพ์เผยเเพร่)

ข้อที่1 การไม่คบคนพาล

ฝูงหงส์เดินหลงเข้าสู่  ฝูงกา

สีหราชเคียงโคคลา    คลาดเต้า

ม้าต้นระคนลา            เลวชาติ

นักปราชญ์พาลพาเคล้า  สี่(ลักษณะคนพาล4ประการ)นี้ไฉนงาม

คนพาล หมายความว่า คนโง่ ไม่รู้จักประโยชน์โลกนี้ โลกหน้า ปราศจากปัญญา เป็นอยุ่ด้วยสักว่ามีลมหายใจ คนพาลผู้ละประโยชน์ในโลกนี้มี4ประการ คือ

1)เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ทำกิจกรรมการงานและหาวิชาความรู้ที่จะนำมาซึ่งลาภผล

2)ไม่รักษาทรัพย์ของตนด้วยอุบายทางปัญญา

3)เลี้ยงชีพด้วยความประมาททรัพย์ คือทรัพย์น้อยแต่กินมาก

4)คบคนพาลสันดานเป็นบาป

คนพาลผู้ละประโยชน์โลกหน้ามี5ประการ

1) ไม่มีศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัย

2)ไม่มีศีล5,ศีล8 อันเป็นเครื่องรักษากายวาจา

3)ไม่มีการอ่าน,เรียน,การฟังพระธรรมเทศนา

4)ไม่มีการบริจาคข้าว,น้ำ

5)ไม่มีปัญญาพิจารณาสังขาร(ขันธุ์5)

บุคคลผู้ละเสียซึ่งประโยชน์2ข้อแรกไม่มีในตัวตนเรียกว่าคนพาล

คนพาลมี3ลักษณะได้แก่ มโนทุจริต,นิมิต และอปทาน

มโนทุจริตได้แก่ ความคิดเพ่งเล็งแต่จะขโมยแย่งชิงของคนอื่นเขา ความพยาบาท ความโกรธผูกเวรเขา และความเห็นผิดจากหลักธรรมคำสอนจากพระพุทธศาสนา

นิมิตได้แก่ วจีทุจริต4 ได้แก่ กล่าววาจาล่อลวงใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น กล่าวส่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกัน กล่าวคำหยาบ ด่าพ่อล่อแม่ล่อเมียคนอื่น และสุดท้ายกล่าวแต่เรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์

อปทาน ได้แก่กายทุจริต3ดังนี้ ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตาย ขโมยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และการล่อลวงในสตรีที่เขาหวง

ลักษณะการชี้ชัดคนพาลอันเป็นลักษณะที่ชัดเจน คือ มีความสามารถทำความทุจริตไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง มโนทุจริต นิมิต และอปทาน

ผู้ที่เข้าคลุกคลีกับคนพาลด้วยการไปมาหาสู่ ตีสนิทชิดชอบ จงรักภักดี เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็น เป็นเพื่อนร่วมกินอยู่และดำเนินตามอย่างข้อประพฤติของคนพาล

คนพาลมี2ประเภท คือพาลภายนอก…คนอื่นที่เป็นพาลและพาลภายใน…ตัวเราเองที่มีกายชั่ว วาจาชั่ว

การคบคนพาลเป็นคนเสื่อม ฉุดคร่าฐานะของตนลงให้ตกต่ำกว่าเดิม มีจิตใจเลวร้าย อันนำมาซึ่งความเดือดร้อนแห่งชีวิต

ส่วนการไม่คบคนพาลเป็นเหตุให้เจริญด้วนสรรพสมบัติ เลื่อนฐานะของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีชีวิตอย่างสงบสุข ไม่ต้องเดืิดร้อนนอนทุกข์ มีกาย วาจา และใจ อันดีงาม ซึ่งจักนำมาซึ่งความเจริญในชีวิต

ฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่คบคนพาลเป็นมงคลแห่งความเจริญ

ต่อไปมารับรู้การดำเนินตามรอยพระธรรมคำสอนจากพระพุทธศสนาที่ชาวเสื้อแดง ประเทศไทยรวมทั้งท่าน พ.ต.ต ทักษิณ ชินวัตร,นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกำลังฝึกตนเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกได้รับรู้การนำพระธรรมคำสอนมาฝึกภาคปฏิบัตินั้นต้องทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าคนดีรึบัญฑิต(ที่ถูกต้อง) …เมื่อกระทำได้แล้วเสวยผลแห่งความสุขอย่างไร ทั้งเป็นที่รักและประสพผลสำเร็จในการงานทั้งปวงและมีความสุข ผลการกระทำตามขั้นตอนของคนดี…ในพระสูตรมงคล38ประการนี้ทำให้คนที่คิดร้ายเขา,ทำร้ายพวกเราเหล่าคนดีเป็นไอ้งั่ง…ณ.บัดดลแล คริ คริ(บทเรียนหนึ่งของครูอังสนา )

มงคลข้อที่2 การคบบัณฑิต 

ใบพ้อพันห่อหุ้ม          กฤษณา

หอมระรวยรสพา         เพริศด้วย

คนเสพเสน่หา            นักปราชญ์

ความสุขทราบฤาม้วย    ดุจไม้กลิ่นหอม

บัณฑิตจะมีลักษณะตรงข้ามจากชนคนพาล คือท่านเป็นอยุ่และดำเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ไม่มีที่จะคิดให้ร้าย แก่ใครๆๆ  บัณฑิตเป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี เหลียวเเลถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ดูดาย และเเสวงหาประโยชน์2ประการ ได้แก่ ประโยชน์โลกนี้ โลกหน้า

บัณฑิตมี2ประเภท คือบัณฑิตภายนอก…คือคนอื่นที่เป็นบัณฑิต และบัณฑิตภายใน…ตัวเราเองที่มี กาย วาจาและใจดีงาม ลักษณะการคบบัณฑิตมี7ประการคือ

1)การไปมาหาสู่ระหว่างกันและกัน

2) การเข้าใกล้ชิดอยากพบอยากเจอกัน

3)ความจงรัก (รักใคร่กันจริง)

4)ความภักดี(นับถือเลื่อมใสซื่อตรงต่อกัน

5), เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมเห็นด้วยกัน(ในทางที่ดีงาม)

6)เป็นเพื่อนร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกัน

7)ดำเนินตามอย่างกัน(มติที่ประชุมเสียงข้างมากในทางที่ดีงาม)

ผู้เข้าร่วมสมาคมกับบัณฑิตด้วยลักษณ์แห่งการคบบัณฑิตดังกล่าว ชื่อว่า คบบัณฑิต

คบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้น ผู้ที่คบบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตไปด้วย(รุ่นพี่ถากถางทางอันรกชัดให้แล้วทางโล่งเตียน ไปทางนี้ไม่มีระเบิด ห้ามออกนอกทางที่บอกไว้ ทางตรงเดินได้ปลอดภัยเพราะพี่ผ่านมาแล้วเขียนแผนที่ให้ทำตามนะเอง) แม้หากว่าจะไม่ดีขึ้นได้ยังได้ชื่อว่าอยู่ในหมู่บัณฑิต ย่อมเป็นสิริแก่ตน ดุจใบไม้ห่อของหอมก็พลอยหอมไปด้วย ผู้คบมิตรชั่วดุจคนเดินทางร่วมโจรแม้มิใช่โจรก็ยังพลอยถูกอันตรายด้วย

ผู้ชื่อว่าบัณฑิตนั้นแม้เมื่อเราคบเพียงครั้งเดียวการคบนั้นก็ทำให้เรามีความสุขอยู่เป็นนิตย์ คุ้มครองเราให้ปลอดภัย และสนับสนุนให้เรามีชื่อเสียงเกียรติคุณ ผู้ใดคบหาบัณฑิตแล้วย่อมจะชักพาให้ทำดี คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้นชวนให้ประพฤติอยู่ในสุจริตทั้ง3ได้แก่ กายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต

กายสุจริต คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และไม่ร่วมประเวณีในสตรีที่เขาหวง

วจีสุจริต คือการไม่พูดปดผู้อื่น (เพื่อหวังจะเอาผลประโยชน์จากคนอื่นรึให้ตนพ้นผิดในเรื่องที่ผิดศีล5เป็นต้น) ,ไม่พูดส่อเสียดยุยงผู้อื่น,ไม่พูดคำหยาบและไม่พูดคำที่ไม่มีประโยชน์

ยกตัวอย่างคำพูดไม่มีประโยชน์เช่น…ทักษิณ (ทักษิณทำประโยชน์ให้ประเทศไทย,ชาติไทยไม่ล้มละลายเพราะทักษิณหรอกมีแต่จะเจริญขึ้นๆๆ)อะไรๆๆก็โทษทักษิณ ทักษิณไม่ต้องกลับเอาไม่ให้กลับได้ไงเป็นผู้จัดการของรัชกาลที่10 ต้องมาสะสางทวงทรัพย์สินส่วน…ให้รัชทายาท อำมาตย์จะฮุบไม่ให้ลูกๆๆเขาไงละอมๆๆๆดูดๆๆโกงสารพัดโครงการ แก้งส์นี้หากไม่เอาปชตมาขายหลอกปชช พวกเขาได้เงินจาก การเขียนชื่อทักษิณ สร้างเรื่องให้น่ากลัว ให้เป็นคนไม่ดีไว้หาผลประโยชน์จากคนที่หูเบาตกเป็นเหยื่อเเก็งส?หากินกับการสร้างเรื่องให้ทักษิณเลวร้ายเหล่านี้..ราวกับว่า…ทักษิณเป็นเสือ,ยักษ์จะมากินตับ อย่าออกจากบ้านนะ( เพราะพวกอำมาตย์จะขนยาเสพติด ขนศพไปทำสเเตม์เซล )ฮาๆๆๆๆๆๆ

ตอนนี้กลัวพี่แจ็ส(พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง ผบช.น )ทำไมไม่บอกปชชละพลพรรคปชปว่า..ท่านเป็นผัวคุณปวีณา หงส์สกุล พวกมันฉุดคร่าค้ามนุษย์ ค้ายาเสพติดมีชนักเยอะ จึงกลัวท่านไง คริ คริ…คนชั่วมักกลัวตำรวจดีๆๆจ้า…

พี่มีแต่ให้ -พล.ต.ท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง

http://www.youtube.com/watch?v=xhbf-Cag_Nk

มโนสุจริต คือ ไม่โลภคิดอยากได้ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้(เช่นยึดทรัพย์ทักษิณ เอามาเบ่งกันไม่คืนให้เขาทั้งๆๆที่ทำตามระเบียบพลเมืองประเทศไทยแท้ๆๆ),ไม่อาฆาตพยาบาทผูกเวรและ  ไม่เห็นผิดจากหลักธรรมคำสอนจากพระพุทธศาสนา

การคบบัณฑิตเป็นเหตุให้ผู้คบนั้นเจริญด้วยสรรพสมบัติ เลื่อนฐานะของตนให้สูงขึ้นกว่าภาวะเดิม มีกายวาจาใจงาม มีชีวิตก้าวดำเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่นปลอดภัย ปราศจากอุบาทว์(ความไม่ดีทั้งปวง)และอุปสรรค์(ขัดข้อง,ขัดขวางความเจริญ(ความดีงาม)ทั้งปวง) ไม่โศกเศร้าในหมู่คนผู้โศกเศร้า สง่างามท่ามกลางหมู่ญาติ เป็นผู้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา(มีบ้านเป็นของตนเองแล้วทั้งโลกนี้โลกหน้าเสบียงพร้อม)และหลุดพ้นในวัฏฏะทั้งสิ้นเป็นที่สุด(เป้าหมาย)

ฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส การคบบัณฑิตเป้นเหตุแห่งมงคลความเจริญ

มงคลที่3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

บูชามีจิตแผ้ว     ผ่องใส

บูชิตคนดี           ใหญ่น้อย

ล้วนแต่สุจริตใจ   สุขชื่น สราญแฮ

ผลสุขจักเคลื่อนคล้อย     ติดต้อยตามสนอง

คนเรานับถือบุคคลหรือวัตถุอย่างใดก็บูชาบุคคลหรือวัตถุอย่างนั้นด้วยหวังว่าจะเป็นความเจริญแก่ตน  ผลที่จะพึงได้ก็อยู่ที่บูชาบุคคลผู้ควรบูชาก็ปราศจากประโยชน์ ถ้าตนรู้เข้าในภายหลังแล้วก็ปราศจากประโยชน์ ถ้าตนรู้เข้าทีหลังแล้วรู้สึกเสียใจว่าไม่ควรที่จะไปบูชาคนเช่นนั้น เพราะเหตุนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บูชาจะพึงเลือกแต่ผู้ที่สมควรบูชา

บุคคลผู้ทรงธรรม อาจชี้เเจงหรือชักนำให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์และท่านผู้เป็นเจ้าพระคุณแห่งตน ตั้งต้นมาแต่มรรดาบิดาผู้ให้กำเนิด และอุปถัมภ์บำรุงตนมาแต่ยังเยาว์ อาจารย์ผู้ให้ความรู้ให้ความสามารถ พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของชาติ ผู้นำความร่มเย็นให้เกิดแก่พสกนิกร และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ อันเป็นที่สูงสุด ยอดปิรมิดทำให้ได้พบหนทางสว่างนำนาวาชีวิตให้เกษมสุข ทุกนาทีมีค่า เหล่านี้จัดเป็นผู้ควรบูชาอันแท้จริง เมื่อบุคคลใดได้บูชาแล้วจัดว่าเป็นความดีแก่ตน เพราะทำถูกหน้าที่ รักชอบตรงอุปนิสัยจุดใดก็ทำได้เลยตามลำดับขั้นตอนแห่งศรัทธาธรรม ไม่มีการบังคับใจของดีมีให้รักนะจ๊ะ..นายจ๋า…..อึ๋ย!!!คริ คริ

วิธีที่จะบูชานั้นมี2ประการ

1) บุชาด้วยสิ่งของ

2)บูชาด้วยการปฏิบัติ

การบูชาด้วยการปฏิบัตินี้เป้นจุดมุ่มหมายของพระพุทธศาสนาดังพุทธพจน์ในเวลาก่อนพระองค์พระศาสดาในศาสนาพุทธได้ตรัสไว้แด่…พระอานนท์เถระ…ก่อนพระองค์จะเสด็จดับขันธุ์ปรินิพพาน ว่า

“บูชาอันบริษัทบูชาแล้วด้วยสักการะ เพียงเท่านี้ไม่ชื่อว่าบูชาอย่างยิ่ง ส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมปฎิบัติชอบยิ่ง ประพฤติตามธรรม นั่นแหละถือว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”

การบูชาด้วยอามิสหรือการบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ท่านผู้ทรงคุณ เช่นนี้จัดเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ส่วนวัตถุบูชานั้น ได้แก่วัตถุอันสืบเนื่องมาจากบุคคลเช่นนี้ เป็นอนุสาวรีย์หรือเจดีย์ สถานที่เคารพอย่างใดอย่างหนึ่ง อันควรเป็นสักการะเเห่งผู้ระลึกถึงคุณ

การแสดงอาการกริยาเคารพนับถืออ่อนน้อมแก่บุคคลหรือวัตถุสถานอันเป็นอนุสาวรีย์เครื่องหมายที่เคารพในศาสนาอื่น ก็ควรได้รับความนอบน้อมดุจเดียวกัน

การรู้จักบูชา เคารพสักการะอ่อนน้อมบุคคลและวัตถุอันควรบูชานั้น นำตนให้เป็นคนมีอัธยาศัยอันงามห้ามกิริยาอันไม่สุภาพเสียได้ ทั้งจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประชุมชน จัดว่าเป็นมงคลแก่ตน

จะเห็นได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้ออกแบบมาเพื่อเป็นพุทธบูชาให้เหล่าบัณฑิตได้ใช้แผ่นดินนี้ ฝึกตนภาคปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ซึ่งในภัทรกัลป์นี้มีพระพุทธเจ้าที่ได้ตร้สรู้แล้ว7พระองค์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่ลงมาต่อยอดบารมีธรรมใน7พระองค์ล้วนแตกต่างกันในสภาวะแวดล้อม การรับประทานอาหาร การแต่งกายและอุปนิสัย ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยพระองค์นั้นๆๆ ผู้มาต่อยอดต้องรู้จักญาติธรรมและพยายามนำตนส่งให้แจ้งในธรรมรสและตรัสรู้ตามเมื่อนั้นเหล่าบัณฑิตก็ถือเป็นภาระหน้าที่ในการเผยเเพร่พระศาสนาพุทธต่อไปยังคนที่ไม่รู้ให้รู้ตามและได้เสวยผลเเห่งการตรัสรู้นั้นดีงามมีความสุขเช่นไร ซึ่งเป้นความสุขที่แท้จริงเหมือนชีวิตโรยด้วยทางปูพรมเเล้วกลับบ้าน ห้อมล้อมด้วยเทพเทวดา อิ่มทิพย์นอนน้อยกินน้อย แต่ทำงานงาม ยิ่งทำดียิ่งมีพละกำลังมาก โดยไม่สนว่าใครจะว่าร้าย นินทาอย่างไร หนทางนี้ดีแน่นอน…สาธุขอให้ทุกๆๆท่านได้นำสิ่งดีๆๆที่นิ้วจิ้มแป้นอย่างยากลำบากนี้จงนำไปปรับใช้ในชีวิต อย่าพลักไสคนออกไปแต่พยายามให้เขารักเราด้วยตัวตนของเราที่เป็น..ทองแท้ไม่ลอกแม้โดนไฟลน…นะจ๊ะ..โชคดีจ้า..จุ๊บๆๆอะจุ๊บๆๆอิอิ

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Russia to attend 20th-APEC Russia2012

7 ก.ย.2555 (20.30)นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้เดินทางถึงนครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซียแล้ว เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 7- 9 ก.ย 2555. และได้เดินทางต่อไปยังที่พัก ณ.มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal บนเกาะ Russky ซึ่งรัฐบาลรัสเซียจัดให้เป็นที่พักของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

นายกฯเข้าร่วมประชุมเอเปค http://news.voicetv.co.th/thailand/49772.html

กำหนดการภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในการเข้าร่วมประชุม APEC russia 2012 มีดังนี้

วันที่ 8 ก.ย2555. เวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับนายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยผู้แทนไทยใน APEC Business Advisory Council ก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  APEC Business Advisory Council ในหัวข้อ  Integrate to Grow, Innovate to Prosper(การรวมตัวกันเพื่อคิดค้นความเจริญเติบโตก้าวหน้า และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน )โดยนายกรัฐมนตรีอยู่ในกลุ่มที่ 1 ร่วมกับผู้นำฮ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา

ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การเปิดเสรีการค้าและการลงทุน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

3) การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้

4) ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีนวัตกรรม

เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค “the 20th APEC Economic Leader’s Meeting: Vladivostok, Russia September 8-9, 2012 Integrate to Grow, Innovate to Prosper”และนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Retreat 1) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Establishing Reliable Supply Chains” เกี่ยวกับความสำคัญของการเชื่อมโยงการรวมกลุ่มทางภูมิภาค (connectivity) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Retreat 2) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Ensuring Food Security and Encouraging Innovative Growth”เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ที่จะต้องส่งเสริมการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และการสร้างความโปร่งใสในตลาด

” ทั้งสองการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ ได้แสดงข้อคิดเห็นและวิสัยทัศน์ต่อประเด็นหัวข้อการประชุมดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ใช้โอกาสนี้เสนอความคิดเห็นและแสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ”

Russian President Vladimir Putin (L) welcomes US Secretary of State Hillary Clinton during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

Chinese President Hu Jintao waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือทวิภาคีกับ 3 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานาธิบดีชิลี และ ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือรกับนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคแห่งมาเลเซีย ผู้นำทั้งสองประเทศต่างให้การยืนยันถึงความสัมพันธ์อันยาวนานร่วมกันเสมอมาและได้ปรึกษาหาแนวทางการพัฒนาทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม หรือ Joint Commissionและจะได้มีการหยิบยกเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน ซึ่งจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจตราการข้ามแดนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ซึ่งต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด รวมทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของปัญหาชายแดนได้ตกลงกันที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจตราตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่งมาเลเซียพอใจกับการดำเนินการดังกล่าวและพร้อมจะส่งคนมาช่วยงานอีกด้วย

ไทย-ชิลี

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม(เจซี)ไทย-มาเลเซีย ที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมหารือ ร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องบุคคลสองสัญชาติ ซึ่งสองประเทศเห็นตรงกันว่าต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ,การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ,การเพิ่มพูนการค้าการเข้าร่วมลงทุนระหว่างกัน ,การเร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาร่วมกันของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยไทยจะเร่งรัดให้มีการหารือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะการรักษาราคายางให้มีเสถียรภาพถือเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไปควบคู่กัน

สำหรับกรณีที่กลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้นำธงชาติมาเลเซียไปติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยดีแม้ว่าจะมีความพยายามสร้างสถานการณ์ก็ตาม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ให้ความมั่นใจพร้อมกับย้ำว่าสองประเทศจะทำงานควบคู่กันไป ทั้งนี้มาเลเซียเห็นด้วย พอใจ และสนับสนุนแนวทางของไทยในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีควบคู่ไปกับการพัฒนา ซึ่งไทยได้แจ้งให้มาเลเซียทราบถึงความคืบหน้าในการเพิ่มบุคลากรและงบประมาณทั้งด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพในพื้นที่

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับ The President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pineraและคณะที่นำทีมของทั้ง2ประเทศในการเชื่อมความสัมพันธไมตรีร่วมกันระหว่างประเทศไทยและชิลี ในด้านการ ส่งออกรถปิกอัพ ผลิตภัณฑ์จากยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการ การโรงแรม การออกแบบ และสถาปนิก ปธชิลี เซบัสเตียน ปิเญรา ให้ความเมตตาปราณีต่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างยิ่งและยังเร่งรัดให้มีการเชื่อมสัมพันธไม่ตรีระหว่างกันให้เร็วไวยิ่งขึ้นอีกด้วย และอีกไม่นานประเทศไทยคงบุกอเมริกาใต้ในไม่ช้า ณ.บัดNOW สำหรับปธเปรูนั้นเป็นมิตรแท้มาแต่ใด ไม่จำเป็นต้องพูดถึงตามนั้นเลยน้องรักคริ คริ.

สำหรับการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย ผู้นำประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกล่าวว่า นอกเหนือจากการหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชุมแล้ว ยังได้มีการหารือแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือระหว่างกัน ในฐานะที่รัสเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงสุดในยุโรปตะวันออก ซึ่งไทยพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือในสาขาพลังงาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางเพิ่มพูนความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซียอีกด้วย

หลังจากนั้นเวลา 15.00น.นายกรัฐมนตรี ยิ่งลกษณ์ ชินวัตรได้เข้าร่วมการประชุม Working Lunch ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Economic Situation at global level and Asia-Pacific Region” เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับโลก ทั้งนี้ การพบหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ซึ่งมี ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนไทยใน ABAC เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ.มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal University (FEFU) ,Vladivostok, Russia September 8-9, 2012

The President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera meeting with Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra on the sidelines of the ongoing APEC 2012 Economic Leaders Meeting

8ก.ย2555 18.00น นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรร่วมงานกาลาดินเนอร์ณ. มหาวิทยาลัย Far Eastern Federal,Vladivostok ,Russky Island,russia 2012

9ก.ย2555

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 9ก.ย2555 ได้ให้คำมั่นว่าพร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารและจัดส่งหากสมาชิกเดือดร้อน สำหรับภายในประเทศกำลังได้ฟื้นฟูและพัฒนาหลายด้าน

Thailand stresses its role as world food producer, insurer of food reserves  http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/410944.html

(L-R) Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, China’s President Hu Jintao, Singapore’s Prime Minister Lee Hsien Loong, Canada’s Prime Minister Stephen Harper, Peru’s President Ollanta Humala, Australia’s Trade Minister Craig Emerson and New Zealand’s Prime Minister John Key pose for a family photo at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 9, 2012.

และในวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี ปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neill พร้อมคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้มีการค้าขายระหว่างกันทางด้านการเกษตร ,การประมง,ยานยนต์และต่อไปจะร่วมกันพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชากรโดยเฉพาะการให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข,การศึกษาซึ่งประเทศไทยมีผู้ชำนาญการที่พร้อมจะพัฒนาร่วมกัน

ไทย-ปาปัวนิวกินีเห็นพ้องพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกัน http://news.voicetv.co.th/thailand/49845.html

8-ก.ย2555บรรยากาศการประชุม และการร่วมมือกันในด้านต่างๆๆของผู้นำAPEC,RUSSIA2012

Chinese President Hu Jintao (R) and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang exchanged views on bilateral ties in Vladivostok Friday on the sidelines of the annual Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum.

Chinese President Hu Jintao and his Vietnamese counterpart Truong Tan Sang exchanged views on bilateral ties in Vladivostok Friday on the sidelines of the annual Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum.

Hu said that it is important for the development of friendly relations between China and Vietnam that the leaders of the two neighboring countries keep regular contact and exchange views on bilateral ties as well as regional and international issues.

Sang said he is glad to meet Hu less than one year after their last meeting at the 2011 APEC forum and wishes the upcoming 18th National Congress of the Chinese Communist Party a great success.

At the APEC Economic Leaders’ Meeting slated for Saturday and Sunday, President Hu and leaders of other APEC members will discuss trade and investment liberalization, regional economic integration, food security as well as cooperation in fostering innovative growth.

Deepening Vietnam-Russia strategic partnership

http://english.vov.vn/Home/Deepening-VietnamRussia-strategic-partnership/20127/140543.vov

Russian President Putin (right) shakes hands with Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah during their meeting at the APEC summit in Vladivostok September 7, 2012.

Russia’s President Putin greeted by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono during the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Vladivostok, Russia  September 8, 2012.

Canadian Prime Minister Stephen Harper and Russian President Vladimir Putinduring the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda (L) Russian President Vladimir Putin (R)during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

Russian President Vladimir Putin (L) meets his South Korean counterpart Lee Myung bak during their bilateral meeting at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 8, 2012.

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda  shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera  shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012

Russia’s President Vladimir Putin (L) greets Taiwan’s special envoy Lien Chan at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok September 8, 2012. REUTERS/Mikhail Metzel/Pool (RUSSIA – Tags: POLITICS)

AustralianPrime Minister Julia Gillard during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

Australia, PNG sign offshore processing agreement http://www.abc.net.au/news/2012-09-08/gillard-signs-agreement-on-png-detention-centre/4250250

Russian President Vladimir Putin (R) chats with New Zealand Prime Minister John Key during their meeting at the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

The President of the Republic of Peru  Ollanta Humala and   Russian President Vladimir Putin the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak  and Russian President Vladimir Putinduring the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Russian President Vladimir Putin , top right, delivers his speech at the APEC Leaders’ Meeting in Vladivostok, Russia, Saturday, Sept. 8, 2012. From right,Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong , Taiwanese Special Envoy Dr. Lien Chan, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, U.S. Secretary of State  Hillary  Rodham Clinton , Vietnamese President Truong Tan Sang.

Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda (L) shakes hands with US Secretary of State Hillary Clinton (R) at a bilateral meeting during the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

Chilean President Sebastian Pinera , right, is greeted by his Russian counterpart  Vladimir Putinduring during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok, Russia, Saturday, Sept. 8, 2012.

Taiwan’s special envoy Lien Chan (2nd L) attends a panel discussion on ‘Emerging Multinationals’ along with Rado Antolovic, CEO of PJSC “NCSP”, and John A. Quelch (R), Vice-President and Dean,China Europe International Business School, during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO summit in Vladivostok on September 8, 2012. Chinese President Hu Jintao urged all Asia-Pacific nations to help maintain peace and stability, amid a series of territorial rows that have inflamed regional tensions.

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak meeting with Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra on the sidelines of the ongoing APEC 2012 Economic Leaders Meeting

Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong (R) shakes hands with Russian President Vladimir Putin during the arrival ceremony for the Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Vladivostok on September 8, 2012.

Chinese President Hu Jintao (R) and  President of the Republic of Chile Chilean President Sebastian Pinera  (L) attend the   Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.


Philippines President Benigno Aquino (L) and Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong (R) attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.


Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012.

New Zealand Prime Minister John Key waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 8, 2012

Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong waves as he arrives to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Vladivostok on September 8, 2012.

9,september2012

APEC Leaders’ Week forum in Vladivostok completed

The second working session of APEC Leaders’ Week took place in Vladivostok. The main issues on the agenda included food security and innovation development.

Food security is one of the most pressing challenges of our time against the backdrop of continuing financial and economic problems, Vladimir Putin said on opening the meeting. Clearly, the prosperity and quality of life of people living in the Asia-Pacific region cannot be improved without a prompt and effective resolution of this important issue, the Russian President said.

Vladimir Putin expressed his condolences in connection with the earthquake in China, which occurred the previous day, and wished a speedy recovery and wellbeing to all those affected.

Vladimir Putin congratulated President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono on his birthday.

The discussion continued over a working breakfast.

Vladimir Putin held a news conference following the leaders’ session. The Russian President spoke about the forum’s results in 2012 and the declaration adopted at the summit.

The document reflects the collaborative approach to the development of cooperation within APEC in areas of priority for the Russian presidency. These include trade liberalisation, economic integration, food security, cooperation in innovation, development of transport and logistics. Themed appendices to the declarations emphasise the importance of innovation-based growth, energy security, and cross-border cooperation in higher education and combating corruption.

สรุปการประชุม 20th APEC  , Russia, Vladivostok 8 – 9 Sep 2012

APEC vows to fend off euro woes, boost finances http://hosted2.ap.org/FLJAJ/d0732c86f9b44a428fc30e935ef90fcf/Article_2012-09-09-APEC/id-960bc8228dac4f9ea81f8434a7554c36

2012 Leaders’ Declaration http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm.aspx

(front-L-R) Canadian Prime Minister Stephen Harper, Australia’s Trade Minister Craig Emerson, Russian President  Vladimir Putinand Sultan of  Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiahleave after the family photo at the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Russia’s far eastern port city Vladivostok on September 9, 2012

Leaders, from left, South Korean President Lee Myung-bak, Vietnamese President Truong Tan Sang (obscured), Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Thailand’s Prime Minister Yingluck Shinawatra, Chinese President Hu Jintao, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Canadian Prime Minister Stephen Harper and Peruvian President Ollanta Humala (obscured) pose for a group photo on the final day of the APEC summit in Vladivostok, Russia, Sunday, Sept. 9, 2012. (AP Photo/Ahn Young-joon)

SEE YOU AT 21thAPEC,INDONESIA2013 jaaaaaaaaaaaa mydear!!!joop!!!

The APEC Russia 2012 (Russian: Саммит АТЭС Владивосток-2012) summit is the 24th annual gathering of APEC leaders. Leaders from the member economies are currently meeting on RusskyIsland, off the coast of  Vladivostok,Russia in 2012.

The summit on Russky Island saw the resort, catering and entertainment facilities, in addition to the renovation and upgrading of  Vladivostok International Airport.

Two giant cable-stayed bridges were built in preparation for the summit, namely the    Z0lotoy Rog bridge over the  Z0lotoy Rog bay in the downtown, and  RusskyIsland bridge from mainland to Russky Island (which is the longest cable-stayed bridge in the world right now). The new campus of Far Eastern Federal University completed on Russky Island by 2012.

This year’s Asia-Pacific Economic Cooperation summit has started in Russia’s far east. It’s Russia’s first time hosting the meeting of the organization, which includes 21 nations from the Asia-Pacific region.

On Sunday, a meeting of senior officials opened the 2012 APEC summit, which is underway on Russky Island, in the city of Vladivostok.

Morgulov urged the participants to work productively during the week, so that everything would be in order for the meeting of the APEC nations’ leaders on September 8-9.

The bloc’s International Youth Forum also started its work on Sunday. The forum brings together participants from the US, Canada, Australia, New Zealand, China, Korea, Japan, Russia and other countries.

During the three-day get-together, young scientists, students, businessmen and politicians will discuss the most topical problems of Asia-Pacific region and will try to hammer out solutions for them.

Some 10,000 guests are expected to visit Vladivostok during the summit week to discuss pressing economic and political issues.

Russia, an APEC member since 1998, has been prepping hard for the event. The summit’s budget is estimated at 700 billion rubles (approximately $21.75 billion), including 200 billion rubles (approximately $6 billion) from the federal budget.

A brand new complex of buildings was built on Russky Island to accommodate guests and to house summit events. The complex has the infrastructure of a luxury resort and includes tennis courts, water falls and fountains.

The island itself was connected with the mainland by two new bridges unique to Russia, where no cable bridge of such length had ever been built before.

The APEC summit begins a string of large-scale international events in Russia in coming years. In 2014 the country will host the Winter Olympics in the Black Sea resort town Sochi, and in 2018, the World Football Championship.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov & U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton

Sign Memorandum on Cooperation in Antarctica.VLADIVOSTOK*,Russia (September 08, 2012).-Video from RIA Novosti
(Видео с Российское агентство международных новостей)

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. State Secretary Hillary Rodham Clinton met on Saturday on the sidelines of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in the Russian Far East.

The Russian city of Vladivostok hosts the APEC summit, whose official part is held on September 8-9. U.S. President Barack Obama was unable to attend the summit due to an ongoing presidential election campaign in his country, so the United States is represented by Clinton.

At the beginning of the talks, Lavrov and Clinton signed a memorandum of understanding on cooperation in the Antarctic region, a joint statement to strengthen bilateral interregional cooperation, as well as an agreement on cooperation in the Bering Strait.

Lavrov praised the Antarctic memorandum, saying it means the two countries are “set for joint mutually beneficial work on the entire range of Antarctic issues.”

Clinton noted constructive results of joint Russia-U.S. efforts in the past few years, including the New START treaty, increased trade and investment, Russia’s admission to the World Trade Organization. She paid special attention to a visa facilitation agreement for business travel and tourism that will come into force on Sunday. -RIA Novosti.

(*Vladivostok is a city and the administrative center of Primorsky Krai, Russia, situated at the head of the Golden Horn Bay, not far from Russia’s borders with China and North Korea.)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

5 ก.ย2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนภาคใต้

5 ก.ย2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อแสดงความห่วงใยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปชชชายแดนใต้ ซึ่งให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีหญิงของเราด้วยความอบอุ่น บรรยากาศชื่นมื่นพร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรมที่พร้อมจะยืนเคียงข้างกับปชชภาคใต้

นอกจากจะยืนยันในการให้ความคุ้มครองแล้ว ยังรับทราบปัญหาที่แท้จริงจากปชชและพระสงฆ์ที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ว่าจะวางแนวทางใดให้ตรงกับความต้องการของปชช อีกทั้งการวางแนวรั้วกั้นเขตแดนและภาคทางพื้นบนบกและแนวชายฝั่งทะเล ฝ่ายที่มีอำนาจตรงก็ได้ทำการศึกษาและจะทำการวางแนวทางให้ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของปชชให้เป็นจริง ปชชคู่กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เราจะไปด้วยกัน ฉันและเธอ นับเป็นโอกาสดีๆๆที่สสพรรคปชป..กลุ่มอำนาจอำมาตย์ตั้งแต่ยุคโคตรปู่,โคตรพ่อ,โคตรแม่ต่อไปก็โคตรลูกของพรรคมุสลิมผู้ยึดอำนาจทางการเมืองภาคใต้มีอำนาจมานาน เป็นมาเฟียการค้าของเถื่อน,ค้าแรงงานทาส ได้เวลาที่ปชชภาคใต้จะดูแลกันและกันพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นสู้ เพื่อความหลุดพ้นวงจรอุบาทว์ทาสในเรือนเบี้ยพรรคอำมตย์ทางการเมือง หันกลับมาเป็นปชชที่มีคุณภาพ ไม่ต้องร้องขอทุนมูลนิธิเปรม ส่งลูกในอ้อมอกไปให้คนแปลกหน้าเช่นโต๊ะอิหม่านผู้หากินกับศาสนาอิสลามผู้หลงมัวเมาในผลประโยชน์นำศาสนามาหลอกเด็กๆๆมุสลิมที่มี จิตใจงดงามให้ไปป่วนประเทศไทยเมื่อเขาเรียกขึ้นรถไปไหนก็ไม่รู้ เป็นรึตายก็เอาพรรคเอาพวกไว้ก่อนอีกต่อไป เป็นทาสมาเฟียไม่ต้องเล่าเรียนไม่ต้องมีการศึกษา,ให้เมาในกามเสพเมถุนมอมเมาด้วยยาเสพติดทั้งค้าขาย,ส่ง,เสพและผลิตเอง ให้ลดละเลิกสิ่งผิด สังคมมุสลิมไทยใหม่นี้ควรจะพยายามคิดใหม่ทำใหม่นำพาวิถีชีวิตตนและชุมชนให้มีความสุขซะที

สะท้อนถึงการสร้างเสริมครอบครัวตนเองให้อบอุ่นตามสิทธิเสรีภาพของมนุษย์คนหนึ่งและเห็นทุกชีวิตมีค่าบุคคลทุกสาขาอาชีพ,ทุกศาสนาพวกเราอยู่ร่วมกันได้แบบมุสลิมประเทศจีน เช่นที่เทียนสิน ,ไหหลำ จะอย่างไรตรงจุดนี้ทางผู้บริหารซีพีของเราก็มีมุสลิมแนวใหม่นี้มาช้านาน หากปชชมุสลิมภาคใต้พร้อมสำหรับการปรับสังคมมุสลิมไทยให้กลับมาเป็นที่รักของชาวโลก ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตแบบสากลนานาอารยะประเทศเฉกเช่นมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศมหาอำนาจโลก ก็พร้อมจะให้คำปรึกษาพาไปดูงานและนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมตามศาสนาที่นับถือไม่ว่าจะแนวสุนหนี่แบบซาอุดี้ ,แบบชีอะห์ของอิหร่านรึแบบ4คัมภีร์แบบกาตาร์,บาห็เรนซึ่งประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษามหาอำนาจโลกมาช้านาน หากพวกท่านจริงใจในการรักและซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคมพอ ไม่มีประเทศใดศาสนาใดชื่นชอบคนที่ไม่รักแผ่นดินเกิดของตนแต่ทำตนเป็นพระยาจักรีแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย แม้กระทั่งบุเรงนองๆๆก็ต้องฆ่าพวกไม่รักชาติรักแผ่นดินของตนเองให้ตายเป็นธรรมดาตามกฏแห่งกรรมพวกนกสองหัว ประเทศอื่นๆๆในโลกก็แนวเดียวกันไม่มีแตกต่างไม่ว่ากาลเวลาไหน เช่นกัน

ตามหลักการปกครองบ้านเมืองการฆ่าศัตรูของตนย่อมมีปกติ มุสลิมอื่นๆๆทั่วโลกมีกฏลงโทษชัดเจนไม่สบายๆๆเหมือนเมืองไทยนะ แต่ที่กรณีเสื้อแดงเนี่ยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่นายกอภิสิทธิ์และทหารไทยเอาสถาบันมาเกี่ยวใส่ร้ายปชชมือเปล่าแล้วฆ่าพวกเขาคาสายตาชาวโลก แถมวิธีสลายการชุมนุมก็กระทำการผิดกฏสากลโลก มีประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ไหนจะเอาอาวุธสังหารร้ายแรงมาปราบประชาชนผู้เสียภาษีให้รัฐโดยvat7% ไม่ว่าใครหน้าไหนชาติศาสนาใด ซื้อสิ่งของทุกชิ้นไม่ว่าแบบไหนในประเทศไทยแห่งนี้ก็ล้วนนำส่งตรงให้รัฐบาลไทยโดยไม่มีรูไหนให้หลบหลีกได้เลย ไม่งั้นคนรวยๆๆในประเทศเราจะรวยมหารวยโคตรรวยเหรอค่ะ ก็ประชาชนไทย(ศาสนาพุทธ95%,ศาสนาอิสลามไม่ค่อยได้เสียภาษีเพราะศาสนาบอกว่ารวยไม่ได้ผิดหลักศาสนาภาระนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยศาสนาพุทธอย่างเข็มแข็ง)ในประเทศเท่านั้นล้วนจ่ายภาษีให้พวกเค้าได้อยู่ดีมีสุข จนพวกเขาลืมตนนึกว่าเงินเหาะมาจากฟ้าทำให้พวกเขาเหล่าคนรวยทั้งหลายรวมเหล่าดารา,นักร้องต่างออกมาด่าทอทำร้ายเสียดสีประชาชนไม่รักพ่อบ้างไม่รักชาติบ้างจะฆ่ามันๆๆลูกเดียว

เนี่ยนะคนที่หัวสมัยใหม่แบบสหรัฐอเมริกันจ๋าบางคนก็เรียนจบจากยุโรปบางคนจบมหาวิทยาลัยระดับประเทศการศึกษาสูงทั้งน้าน แถมทั้งตั้วศรัญยู, พงษ์พัฒน์,ตั๊กบงกช,เจโจก้อง นูโว,บอย3หนุ่มสินเจริญเชิญเเขก และคนอื่นๆๆต่างก็ล้วนใช้วาจา เชียดเชือน,กระเเหนะกระแหนเสียดสีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ของประชาชนตั้งใจเลือกมาทำงาน เช่นกรณีwhrit lineของสื่อศรีธนนชวน กวนตีนเสื้อแดงมาใช้ แบบผิดๆๆติดลมบนไม่เลิกไม่ลา ก็สื่อมวลชั่วเสนอมาแบบผิดธรรมชาติเลยโดนตีนปชชตกคาเวทีสื่อไปแล้ว…ถูกผิดไม่รู้ชาติจะเป็นไงคนแตกแยกสมเพชมันขนาดไหนก็ดือตาใส เสนอข่าวต่อไป อยากรู้คดีสุรยุทธช่อง3และสื่อมวลชั่วที่ปกปิดไว้แบบพรรคประชาธิปัตย์จะมีอีกไหม โกงๆๆแบบแม่น้องพลอยด่าทักษิณก็สนองเข้าตัว..สมพรปากน้องโอ็คให้พรวันเกิดท่านนายกปู..ขอให้คนคิดร้ายน้าปูเด้งกลับ…เเบบนี้เห็นน้องโอ็คต้อง…ไหว้เขาซะซิเเหม่น นะจ๊ะคริ คริ

พวกนี้เขานับถือศาสนาคริตส์จะรักเฉพาะพวกพ้องของตนเองไม่สำนึกในเงินที่เขาหามาไม่ว่าจากใครก็ล้วนมาจากภาษีปชชส่วนใหญ่ของประเทศที่บำรุงบำเรอพวกเขามีบ้านมีรถใช้มีงานทำ วันๆๆด่าแต่สาวไทยมีผัวฝรั่ง(หนุ่มไทยมันเหี้ยนีหว่าหลายใจมากชู้หลายกิ๊ก แถมติดแม่ยังกะเมียหลวงซะอีกเเนะ!!!)คิดแบบนี้…ประชาธิปัตย์จริงๆๆ!!!  ก็ทั้งญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส,เกาหลีใต้กว่าจะมีบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้มิใช่เพราะสตรีเหล่านี้หรอกเหรอค่ะสร้างชาติน่ะ ค่ะ คิดให้ดีๆๆนะเขาเสียสละกันขนาดไหน คนไทยด้วยกันเองยังให้ฆ่าคนไทยเสื้อแดงโดยไม่สำนึกตนเองอีกตะหากป่านนี้ ขอโทษประชาชนเค้าก็ยังไม่มีน้ำใจจะทำเลย ถ้าไม่มีพวกเเม่หญิงผัวฝรั่งชั้นแถวหน้าของโลกหรอกรึประเทศไทยจึงอยู่ยงให้หนุ่มไทยหำห้อยโตงเตงกันสบายๆๆ มีกิ๊กมีกั๊กแถมให้คนรีดเด็กไปให้โคตรพ่อโคตรแม่ของมึงทำสเต็มเซล์อีกตะหาก ยังไงผัวฝรั่งเขาก็เป็นชาวพุทธก็เเล้วกันนะบวกๆๆนำเข้านะเฟ้ย!!!! มาดูหมิ่นสตรีไทยทัพหน้าเเห่งประเทศไทย ชิชะเดี๋ยวLET IT BE บ้างนะร้องเอ๋ง!!!เป็นหมาโดนน้ำร้อนร่วมกับก๊กทหารของอำมาตย์พรรคประชาธิปปัตย์และสื่อมวลชั่วไทยรวม NGOนอมินีต่างชาติทาสรับใช้รึหมางาน และอาวุธสังหารในครั้งนี้ไม่มีในสารบบทหารไทย อาวุธของพวกเขาใหม่เกาะกล่อง โดยเฉพาะการเอาฮอลิคอปเตอร์มาโปรยแกสน้ำตาแถมติดอาวุธสังหารปชชสลายปชช ค้านสายตาชาวโลกอย่างยิ่ง แถมสลายการชุมนุมตอนพลบค่ำหลังอาทิตย์อัสดงแบบหมาหมู่ชนิดหน้าตัวเมียเลย…แค่นี้ฝ่ายอำมาตย์น่าจะสำนึกได้ ปชชผู้บริสุทธิ์เสียดวงตาเสียขาพยายามห่าปชชทำให้พวกเขาพิการ ,ล้มตาย หายสาปสูญ ชนิดลากศพไปต่อหน้าไปเเย่งศพวีรชนโดยแพทย์และมีปอเต้กตึ้งมาทำลายใส่ร้ายปชชอีกต่างหาก ,ปชชที่บาดเจ็บอีก2000เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย มีเม.ษ52,เม.ษ53ไม่พอแถมยังเดินหน้าให้มีการฆ่าปชช19พ.ค53ต่อ ปชชมาเตือนมาห้ามให้ยุบสภาหาทางลงให้ แทนที่จะหยุดก่อน10เม.ษ53เพราะความดันทุรังของนายอภิสิทธิ์และคณะรัฐมนตรีร่วมสวทั้ง2สภาเลย.. แถมมีกกต.มาร่วมฉากแสดงการหลอกลวงปชชด้วยจุดนี้…

ได้เวลารักตนเองและสังคมมุสลิมไทยให้มีคุณค่า จากประสพการณ์การเล่าเรียนกับเพื่อนๆๆมุสลิมมาเราเรียนแบบนักเรียนในประเทศไทยได้ทุกประการ เมื่อมีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเข้าแถวทุกเช้าเพื่อนๆๆก็เข้าเเถวด้วยกันแต่ไม่ต้องยกมือตาม ทานอาหารร่วมกันแต่ทางโรงเรียนมีอาหารมุสลิมให้โดยเฉพาะ พวกเราแต่งกายด้วยเครื่องแบบแบบเดียวกัน เรามีครู-อาจารย์ชุดเดียวกัน พวกเรารับปริญญาในรูปเเบบแบบเดียวกัน ครั้นจบไปแล้วพวกเราก็ล้วนต่างทำงานในแบบเดียวกัน ตามกติกาของรัฐบาลและประเทศนั้นๆๆ ถึงเวลามาอบรม,สัมนาวิชาการเราก็มาเจอกัน เมื่อเพื่อนเดือดร้อนพวกเราก็ไปช่วยทำงานโดยไม่เกี่ยงงอน ดังนั้นปชชภาคใต้อย่ายอมให้พวกให้นักการเมืองไดโนเสาร์ที่ร่ำรวยมีบ้านยังกับวังแต่ปชชภาคใต้กลับบ้านแตกสาแหรกขาด ลูกชายล้มหายตายจากไปจากการเป้นทาสนักการเมืองสวะสังคมเช่นพรรคปชป แม้แก่หนังยานแบบ พิจิตร รัตกุลก็ยังคิดผิดทำผิดไม่เปลี่ยนแปลง ตามนิยมทฤษฏีสมคบคิด และคำติดอ่าง…ทักษิณโกง หายใจเข้าออกก็ทักษิณ อะไรๆๆไม่ดีตอนนี้ต้องเพราะทักษิณ ส่วนคุณพระคุณเจ้าร่วมทหารนายแม่…ก็ห่วงใยภาคใต้ซะเหลือเกินมิให้ออกบิณบาติแต่โดนสังหารตัดคอระเบิดพระตูมๆๆก็ทหารคุ้มครองมิใช้เหรอะครูก็ทหารคุ้มครองมิใช่เหรอทำไมตูดๆๆตายๆๆไม่เลิกละ..ศาสนาพุทธน่ะมีเฉพาะภาคใต้เหรอค่ะ..พระศาสดามิให้ยึดสิ่งของและขันธุ์ทั้งปวง พ่อสงฆ์ngoกับมาแนว..พรรคปชปหวงสยามพารากอนไม่มีที่ให้ช็อปปิ้งซะงั้น…ถามตรงๆๆนะค่ะจุดนี้ปัยหามีแบบนี้แล้วแก้อย่าไรจะไปหน้าได้…เอาตรงนี้ก่อนศาสนาพุทธมี25000ปีแล้วไม่เสื่อมเพราะภาคใต้ไม่มีคนพุทธหลอกค่ะ แบบนี้คนอีสาน,เหนือเสียใจแย่เลยเขาเอาคนมาตายที่นี่ทั้งปชช,ทหาร,ตำรวจมากมายนะค่ะเอาแผ่นดินผืนใหย่ไว้แล้วค่อยแก้ผืนเล้ก…เริ่มใหม่ดีไหมเอาคนณ.ขณะนี้ก่อนว่าเขาเป็นคนไทยที่ต้องการจะฟื้นฟูสังคมไทยกลับมาแบบนานาอารยะประเทศที่เขาต่างชาติเผ่าพันธุ์แบบสิงคโปร์,มาเลเซีย,จีน,อินเดียกันอย่างไรทำไมประเทศเขาสงบแต่เราไม่สงบแล้วจะจุดไหนละที่จะลงตัว ค่อยๆๆปรับค่อยๆทำค่อยๆๆไป กันดีกว่า เอาให้จริงจัง ตรงประเด็น…

หากจะเป็นมุสลิมมาเลเซียก็ไปได้เลยเลือกซักทางอย่าสองใจสองแผ่นดิน ได้ข่าวท่านนาจิบ ราซักก็โดนโดมิโน่ประชาธิปไตยมิใช่กลุ่มพวกนี้หรอกเรอะจะล้มท่านนาจิบเค้าน่ะ!!! ใครรักยิ่งลักษณ์ไปจัดตายโดมิโน่ประชาธิปไตยซะทั่วเลยนะ แต่ก่อนไล่ล่าด่าประเทศที่เค้าสนับสนุนทักษิณเป็นหมาบ้า โดมิโน่ประชาธิปไตยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะมุสลิมภาคใต้ประเทศไทยจดทะเบียนไว้เรอะป่วนไปทั่วโลกเลย หลอกเอาเงินประเทศมุสลิมอื่นๆๆเขาไม่ว่า!!!!แต่ที่นี่กฏหมายยืดหยุ่นกว่าทางโน้นชิมิ แถมมีพรรคประชาธิปัตย์นักกฏหมายเต็มพรรคเพื่อนักค้ายาเสพติด จึงเสนอหน้ามาให้รัฐเยียวยาคนตายจากการค้ายาเสพติด,ค้าอาวุธเถื่อนน่ะ…ชั่งหน้าไม่อายทำผิดกฏหมายแท้ๆๆนโยบายปราบปรามยาเสพติดเนียเป็นของชาวโลกร่วมกันปราบนะจ๊ะคุณ!!!รึจะเอาตำรวจสากลมามะยิ่งเสร์จจบเร็ว!!! หากเลือกที่จะอยู่ประเทศไทยก็ต้องมีคนทุกชาติศาสนาอยู่ร่วมกัน ที่ดินให้ทหารซื้อไป..หากที่ค่ายทหารเป็นเเหล่งค้าสาระพัดเถือนแทนพรรคประชาธิปัตย์ละค่ะ..จุดนี้ ..เขตทหารห้ามเข้า..เหมือนชาวเสื้อแดงไปเยี่ยมราบ11นั้น..เขาทำกับปชชเช่นไรค่ะ มิไปกันใหญ่เหรอ ค้าขาย.เสพ.ผลิตโดยทหารไทยน่ะค่ะ ตำรวจของเราไม่ตายทั้งประเทศเหรอค่ะจุดนี้ ตรวจสอบไม่ได้…ให้ปชชเค้าดูแลสังคมอย่าไปยุ่งกะเขาอีกเลยค่ะ พอซะทีเถอะ!!!หาทางเดินหน้าต่อไปค่อยๆๆทำดีกว่าทีละเรื่องเร่งด่วนก่อนคืออะไรตอนนี้ปชชเท่านั้นที่จะรู้อย่าดูหมิ่นกันนักเลย.

โดยไม่รู้ว่าพวกตนนั้นแหละผิดไม่ลืมตาดูมุสลิมประเทศมหาอำนาจเขาอยู่กันอย่างไร กดขี่ให้ตายแทนซ้ำซากแถมให้ไทยฆ่าไทยคือหน้าที่พรรคประชาธิปปัตย์ โดยพ่อแม่ปชกภาคใต้ไม่มีสิทธิ์ในลูกของตัวเอง เป็นของโต๊ะอิหม่านปอเหนาะครอบครองเด็กๆมุสลิม ขนาดอุซเบกิสถานยังมีสิทธิเสรึภาพกว่าภาคใต้ไทยปลอมๆๆ ทั้งๆๆที่พวกเขาควรจะได้รับความสุขมีคุณภาพชีวิต มีครอบครัวและศาสนาหล่อหลอมให้เป็นคนดีมีความสุข อยู่กับสังคมหลายเผ่าพันธุ์ได้ ศาสนาแค่ในศาสนสถานเท่านั้น ไม่ควรจะล้ำเส้นปชชในชาติไม่ว่าศาสนาไหนเราไม่เห้นด้วย ในประเทศไทยจะต้องมีกลุ่มชนหลากหลายอาชีพ พ่อค้าพืช สัตว์ ชาวสวน ข้าราชการ ล้วนแต่สังคมต้องดูแล นรกสวรรด์เป็นสิ่งไกลตัวที่จะต้องศึกษาเพื่อความไม่ประมาท แต่มิใช่นำมาตรึงสังคม พระสงฆ์หวงวัดหวงจีวรหวงแผ่นดินไทยแทนทหารรรึทหารไปล้างสมองพระ…เราจะรบกับมุสลิม,คริตส์โดยอหังการ์แบบมีแค่6%เนี่ยนะค่ะ ร.4ท่านไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีทั้งสหรัฐอเมริกา,ยุโรป…จนเรามาแผ่นดินทุกวันนี้มิใช่ให้พระสงฆ์มาครอบงำประเทศไทยนะค่ะ จุดนี้เรามิใช่ปิดประเทศมาตั้งเดิมนะค่ะ ร.2ทรงเปลี่ยนเป็นประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยถูกใจทุกคน…ร.4เนี่ยพุทธแท้ๆๆสายตรงขึ้นสวรรค์เลยท่านวางรากฐานมิตรประเทศคุณลุง,คุณป้า,คุณน้า,คุณอา strong patnersไว้ให้ทั่วโลกแล้ว

เราจะหวนไปสยามทำไมค่ะนั่นน่ะฮินดูของแท้เลยละนั่นแบบอินเดียทุกวันนี้ และในยุคพระศาสดาประกาศศาสนาไม่มีแคว้นไหนเป็นศาสนาพุทธแท้ๆๆแม้กระทั่งแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพิศาล มีแต่ที่ประเทศไทย ยุคราชวงค์จกรีตั้งแต่ร.1ทรงยกแผ่นดินเป้นพุทธบูชาตามรอยประกาศของพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนหน้านั้นก้มียุคพระนารายน์มหาราชก็ทรงต่อกรกับศาสนาคริตส์มาแล้ว ศาสนาพุทธสมบรูณ์ที่สุดในยุครัชกาลที่4ที่ให้กุลบุตร,กุลธิดาศึกษษเล่าเรียนขยายไปยังบริวาร..และร.5ทรงเลิกทาสให้แยกย้ายกันไปร่ำรวย ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างธนาคารสยามกัมมาจลเป็นมรดกให้ลูกหลานร่วมกับคนจีนแผ่นดินใหญ่ได้ร่ำรวยกันบนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ศาสนาพุทธกับพระมหากษัตรย์ก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ให้ จนพวกเราเป็นที่นับถือของนานาอารยะประเทศเพราะความมีคุณธรรม…จุดนี้เป็นภาระหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องนำศาสนาพุทธและสิ่งดีๆๆให้ตนเองฉายแสงออกมาให้ได้ต่างหากละ ไม่ว่าจะอยู่บนแห่งใดของโลกใบนี้เท่ากับว่าเรารักษาประเทศไทยไว้โดยนำเข้าที่ตัวเรา ต่อไปศษสนาพุทธอาจจะไปรุ่งเรืองณ.ที่อื่นๆๆก็ย่อมได้ หลากหลายนิกายพุทธแต่ก็สษสนาเดียวกัน พระสงฆ์จีนท่านยังอดทนจนมีวันนี้ ภาคใต้ณ.ขณะนี้ปัยหาแบบนี้ยาเสพติด ลูกมุสลิมลืมพ่อแม่ไปหลงคนแปลกหน้าแล้วมาฆ่าคนไทยตามสั่งแถมส่งไปฆ่าคนมุสลิมทั่วโลกแนวโดมิโน่ปชต พรรคปชปครองอำนาจ การศึกษาเด็กๆๆไม่เท่าคนไทยทั่วๆๆไป ต่อไปทำสังคมแบบวัดพุทธ,มัสยิดรักใคร่ปรองดองกันกลับมา ใช้โทรศัพท์และคนไปเรียกชุมนุมแทนหอกระจายเสียง ให้คนมุสลิม3ชายแดนใต้รับความจริงว่าตนเองเป็นคนมุสลิมไทยให้ได้ก่อน ที่นี่สงบสุขกว่าที่ใดในโลก ให้ช่วยกันวางแนวทางสังคมเพื่อพัฒนาในด้านอื่นๆต่อๆไป

ปชชภาคใต้ยุค2012นั้นควรปลดแอกตนเองจากโจรพรรคปชปและแก็งค์อำมาตย์เดิมๆๆ ที่ให้ปชกใต้ไปโดนฆ่าตายต่อต้านรัฐบาลเเบบมัสยิดเกลือเเซะและตากใบ แถมยังมีทนายทั่วไทยช่วยโจร มูลนิธิเปรมก็ส่งไปเรียนทั้งในและต่างประเทศจบแล้วมาป่วนไทยเพื่อรับใช้เปรมและเปรมส่งไปโดมิโน่ประชาธิปไตยทั่วโลกในนามนักรบพระอัลเลาะห์เอาศาสนามารับใช้ท่านมหาเทพเปรม ติณมีแต่คนหน้าเด็กเปรมทั้งนั้นเเบบเดิมๆๆ ล่าสุดนร.จากรร.อินโดนีเซียที่ อภิสิทธิ์ไปโพเดี่ยมปลุกใจให้รับใช้พรรคปชป ได้เวลาหวนคืนสู่วิถีไทยศาสนาไหนก็อบอุ่นมีมิตรภาพฉันท์พี่น้อง เอาให้ตรงแนวแกนโลกซะที แบบนี้ไปดีแน่ไม่หลงตายอย่างแน่นอน…นะ  We will go together.

ประมวลภาพการเยี่ยมเยียน,รัฐบาลยิ่งลักษณฺ์ ห่วงใยปชช

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง