Thai PM yingluck shinawatra welcomed His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

ขออภัยนำมาลงช้าไป…คลิปนี้จากเหตุการณ์จริงตัวจริงเสียงจริง…ความจริงชนะทุกสิ่ง??? ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการมีชาติ ศาสน์ กษัตริย์(ไม่มีศาลรธน กกต ปปช สตงและองค์กรอิสระ รวมนักพูดใต้ดินทั้งหลาย งานนี้นักรบเปิดหน้าเปิดตาสู้ตามกติกา ใครหลักหลังคนอื่น รึแนวสงคราม9ทัพ รู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกไปมุดรู นั้นเป็นอดีตแล้ว  งานนี้รบจริงตายจริง ตอนนี้ศาลรธนและศาลต่างๆๆในไทยกำลัง…เตรียมหัวให้ประชาชนประหาร7ชั่วโคตร บอกแล้วคำสั่งอะไรจากไหน ต้องประทับตราครุฑ เพื่อความแน่นอน และตรวจเช็คให้แน่นอน มีคลิปมีเสียงบันทึก มีพยาน…เพื่อจะได้นำไปสู้กันในชั้นศาลได้ในอนาตต ประเทศไทยมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง การแอบอ้างไม่ว่าเป็นเรื่องไหน เอ่ยชื่อใครล้วนไม่ดีทั้งนั้น เข้าสู่ยุคปราบอธรรมไม่มีสี????ใครถูกรังแกใส่ร้ายป้ายสี…ล้วนจะได้รับความยุติธรรมเท่าๆๆกัน นี้คือสัจจะเเห่งนักรบธรรมที่แท้จริง แคว้นมคธของพระเจ้าพิมพ์พิศาลนั้น ความจริงชนะทุกสิ่ง และสมัยนั้นไม่มีศาสนาประจำแคว้น ใครใคร่นับถือใคร ก็ล้วนทำได้ ภายใต้อาณาจักร…มคธ(ประเทศไทย2556))

kbl (1)

18 เม.ษ 2556( 17.01 น. ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชาณาจักรบาห์เรน (His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa) ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 56 ในโอกาสนี้ เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) พระราชโอรส นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรนได้ทรงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามราชอาณาจักรบาห์เรน พระองค์ทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดกันอย่างมากและได้มีความร่วมมือกันในด้าน ท่องเที่ยว ,การพลังงาน,และการค้าภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในราชอาณาจักรบาห์เรน และมีพระราชดำรัสว่า…ปัจจุบันราชอาณาจักรบาห์เรนให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงบทบาทสตรี ,การให้เสรีภาพทางศาสนา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบชื่นชมในอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของราชอาณาจักรบาห์เรนและทรงยินดีที่ได้มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน และพระราชโอรสในครั้งนี้.

18เม.ษ 2556นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556 พร้อมกับ พระราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa) , นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ (Mr. Adel Yousif Sater) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตามณ ตึกไทยคู่ฟ้า ,ทำเนียบรัฐบาล ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศบาห์เรนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13-14 พฤษภาคม 2555

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Kingdom of Bahrain(مملكة البحرين )

yw-b2013 (3)

ซึ่งทั้ง2ราชอาณาจักรได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและบาห์เรนร่วมกันจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ บันทึกว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ,ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความร่วมมือด้านมั่นคงทางอาหาร การค้า การลงทุนด้านผลิตผลและสินค้าทางการเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารฮาลาล

yw-b2013

ประเทศไทยกับราชอาณาจักรบาห์เรนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 โดยประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การเสด็จฯเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์-สานประโยชน์ร่วมกันในหลายๆๆด้าน

yw-b2013 (21)

จากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาล2ราชอาณาจักร, สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งติดตามผลของความก้าวหน้าในกรอบความร่วมมือพหุภาคีในระดับต่างๆๆอาทิ เช่น สหประชาชาติ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013 (6)

เพราะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และราชอาณาจักรบาห์เรนเองก็มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC) จึงต้องสานต่อเพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งสองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสานต่อรุ่นต่อรุ่นและแนะนำผู้นำคนใหม่ให้รู้จักปัญหาและการแสดงความร่วมมือกันและกันในระดับต่างๆๆอย่างแน่นเเฟ้นยิ่งขึ้น

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa le-prince-du-bahrein---la-turquie-est-un-grand-modele-_trt-francais-5764yw-b2013 (11)

ที่พิเศษในการเยึอนประเทศไทยในครั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนได้ทรงแนะนำราชโอรส เชค นัซเซอร์ บิน ฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ (His Highness Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa )ซึ่งมีพระชนมายุ25 ชันษา(ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1987)และรับราชการทหารประจำพระองค์ ปัจจุบันทำงานรับใช้ราชอาณาจักรบาห์เรน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน The Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federationหลังจากจบจาก โรงเรียนการทหาร Sandhurst Military Academy จากประเทศอังกฤษ(สิงหาคม 2006) ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรู้จักกันไว้

yw-b2013 (8)

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

แนะนำเจ้าชายอาหรับ…

brunei-pw2012

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร(Thai PM yingluck shinawatra ) meeted  Saudi Arabia’s Prince Faisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ในงาน  wedding ceremony of the Royal couple Princess Hajah Hafizah Sururul Bolkiah (Daughter of Brunei’s sultan)  and her groom Pengiran Haji Muhammad Ruzaini on September 23, 2012 , Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (3)

Sheikh Khalid  (L)Brother ,  Shaikh Nassar Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa (R)Two Son of His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa (Kingdom of Bahrain)

Sheikh Khalid Bin HamadSheikh Khalid Bin Hamad (2)

อีกครั้งกับความหล่อของราชโอรส เชค นัซเซอร์ ทรงเงียบและขึมมาเลย…     งานนี้สาวๆๆประเทศไทยหัวใจหล่นตุบตุบกันเป็นแถว…ซ่อนหล่อและเขินอายไปในที งานแรกเลยน้าสาวๆๆงานนี้ราชอาณาจักรบาห์เรนจัดหนัก….    พระชนมายุ 25 ย่าง26ปีเต็มในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย.. เป็นองศาที่ร้อนแรงม๊าก..วิ้วๆๆๆๆๆ มาชมหล่อเงียบๆๆคนเดียวขององค์ชาย เชค นัซเซอร์ กัน สีแดงคือสีแห่งประชาธิปไตยแบ่งบาน…นะตามสัญญา……ว่าแต่ตอนไปเยียน บาห์เรน -กาตาร์ปีที่แล้ว…เล่นเอาหัวใจจะวายกับความหล่อเหลาเอาการเอางานของเหล่าองค์ชายทั้งหลาย ส่วนอาบูดาบีของท่าน ทักษิณ ชินวัตรนั้นองค์ชายนักธุรกิจรุ่นใหม่เเทบจะชนกันตายล้วนจบมาจากสหรัฐอเมริกา…ต่างคนต่างทำงานรวยแล้วรวยต่อ..โคตรรวย นะค่ะ…

ราชโอรสของ กษัตริย์ไฟซาล แห่ง ซาอุดี้ นั้นก็หล่อโคตรๆๆเอ้าสาวๆๆสวยแสนดีเข้าไว้…องค์ชายอาหรับมาเเว้วๆๆๆๆๆๆ!!!! ว่าแต่อัพเดทสวย รวย เก่ง ความรู้ดี มีอาณาจักรส่วนตัวให้ขยายปีกของราชอาณาจักรออกไป…สาวมุสลิมไทยมีประชาธิปไตยรึยัง…เติมไปให้เต็มงานนี้ หลังเขาไม่ได้นะค่ะ โลกกำลังบังคับให้เปลี่ยน..อย่าหยุด สวย หยุดแสวงหาความรู้ ท่องเที่ยว มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี มีเมตตา ให้และให้ ยิ้มงามๆๆทั้งสายตาและภายใน ประเทศไทยเป็นแดนเเห่ง..การพบปะในทุกชนชั้น…DNAจะทำให้พบบ้าน…อันอบอุ่น หยุดที่เธอ พอได้เจอ เพ้อไปแสนนาน!!! วินาทีนี้เป็นการปรับตัวจับขั้วโลกฐานอำนาจใหม่ ลด ละ เลิก ของฉันของเธอ แผ่นดินฉัน แผ่นดินเธอ งานนี้ ชาวโลกเค้า… We care to share เศษฐกิจนำหน้าก่อน นะเธอ!!! เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก ชิชะ!!!!

Prince - H_H_ Sheik Nasser Bin Hamad Al Khalifa (2) psn-b

แนะนำเจ้าชายสุดหล่อกาหลิดและนัซเซอร์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนแล้วต่อไป เจ้าชายดูไบบ้าง งานนี้แพ้ไม่ได้นะสาวๆๆ 2 HH Sheikh  of Dubai อ้อลืมบอก เจ้าชายองค์น้อง กาหลิดเมื่อครั้งนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไปเยีอน ราชอาณาจักรบาห์เรน นั้นใส่สูทรนั่ง นิ่งๆๆคนเดียวท้ายๆๆเเถวในพระราชวังนะเอิงเอย…รายนี้หล่อแบบ..ลึกๆๆ นะ อิอิ ข้อมูลจากผู้เขียน…คุณนายละเอียดศรี ดิฉันเองก็ไม่หวั่นไหวในเหล่าองค์ชายทั้งหลาย แค่ แค่หัวใจเต็นแป๊บๆๆคริ คริ…ฮา วิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆ เปรี้ยวหัวใจ บายให้สาวๆๆ เร่เข้ามาเร่เข้ามา อิอิ องค์ชายอาหรับ ทำงานอย่างเดียว โคตรขยันเหมือนหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ Thaksin Shinawatra เลย หุหุหุ!!!!!!

s-d

HH Sheikh Rashid of Dubai – His Highness Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum  and Member of the royal

sheikh-rashid_bday_headerp-rashid-dubai

เจ้าชายราชิดพระองค์จะคล้ายๆๆเจ้าชาย นัซเซอร์ แห่งบาห์เรน สังเกตการยิ้มเอา…เจ้าชายนัซเซอร์ จะยิ้มหวาน สว่างจ้าไปทั้งใบหน้า แต่เจ้าชาย ราชิดแห่ง ดูไบนั้นทรงขึมไม่ค่อยยิ้ม และไม่ค่อยออกงาน เท่าองค์น้องสุดหล่อ HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai

SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (2) sh Hamdan dubri SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai (3) SheikH-sheikh hamdan fazza ,dubai

HH Sheikh Hamdan  “Fazza” of Dubai –  Sheikh Hamdan bin Mohammed bin “Fazza”Al-Makthoum

อันนี้แถมหัวหน้าแก็งส์เจ้าชายอาหรับ..หุหุหุ… Thaksin Shinawatra and HH Sheikh Saudi Arabia’s

ts-psu

เห็นHH Sheikh Saudi Arabia’sFaisal bin Saud bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz ไหมค่ะ…ติ๊กต๊อกๆๆๆ…เธออยู่ไหน…ฉันอยู่นี้…คริ คริ!!!

ts-psu (3)

อีกไหม่นานธนาคารอาหรับจะบังเกิด…จะเริ่มใช้เงินสกุลเดียวแบบสกุล ยูโร แล้วนะค่ะ…หากใครตกข่าว รับทราบไว้ด้วยค้าเราต้องพัฒนาอัพเดทรอบรู้เติมให้สมองค้า… งานนี้การจับขั้ว strang partners ของอาเซียนนั้นกำลังจะเเข็งแกร่ง…อย่าเอาเรื่องอะไรเล็กๆๆน้อยๆๆมาเกี่ยว และละ ละ เลิกหูเบาตามสื่อประเทศไทยกบในกระลา ร่วมทหารและทาสศาสนาที่ผิดๆๆนะค่ะ งานนี้ประเทศไทยสาหัสแน่หากเชื่ออำมาตย์ ถอยหลังลงคลอง!!!ท่องไว้ งานคือเงิน มีคุณธรรมแล้วต้องรวย ทำดีย่อมได้ดี…จงเชื่อและศรัทธานะค่ะ…สัมมาทิฐิเข้าไว้ หากหูเบาไปก็ใส่ตุ้มหูท่วงไว้นะ คนแค้นที่ไม่ยอมรับรู้อะไร ประเทศไทยต้องมาก่อนเสมอนะ!!! y-s saudi 2012

ประมวลภาพนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน2556

yw-b2013 (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำเสด็จกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน…สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ,ทักทายคณะผู้ติดตาม นักธุรกิจและคณะรัฐบาลของทั้ง2ราชอาณาจักร เพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งในด้านต่างๆๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของทั้ง2 ภูมิภาคอ่าวอาหรับ  ทั้งกรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ,องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)และเป้าหมายที่สำคัญที่สุด 2013 ก็คือความร่วมมือกันเริมสร้างความมั่นคงในถูมิภาคอาเซียนและอ่าวอาหรับ โดยการพัฒนาการกรอบความร่วมมือทางด้านกองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)และกองทัพไทย ในการป้องกันการก่อการร้ายใน2ภูมิภาค

yw-b2013 (12)

พระองค์เพค่ะ…หม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเปิดตัวเจ้าชายแห่งอ่าวอาหรับในครั้งนี้เพค่ะ!!!อิอิ(แซวท่านนายกยิ่งลักษณ์ หน่อย ฮา…เจ๊ดันอาเซียตัวจริงนะค่ะ ใครไม่อยากตกขบวนประวัติศาสตร์ ได้โปรด มาร่วมขบวนรถไฟฟ้าประชาธิปไตยไวๆๆ  วิ้ว!!!!)

yw-b2013 (14)yw-b2013 (18)yw-b2013 (13)yw-b2013 (11)yw-b2013 (9)yw-b2013 (6)yw-b2013 (15)yw-b2013 (17)yw-b2013 (8)yw-b2013 (20)yw-b2013 (22) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมทำเนียบรัฐบาลไทย

yw-b2013 (6)

ทรงปรึกษาหารือข้อราชการ กับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อกระชับความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร,พลังงานและการศึกษา รวมทั้งความก้าวหน้าของความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กรอบความร่วมมือสหประชาชาติ, กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)

yw-b2013 (9) yw-b2013 (2)yw-b2013 (1)

ใชักองทัพอ่าวอาหรับ(Gulf Cooperation Council – GCC)ก็ได้นะ หากใครกล้าเเย๋ม!!!…หุหุหุ 

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในโอกาสการทรงเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยในครั้งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สินค้าประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

yw-b2013 (5)yw-b2013 (32)   yw-b2013 (28) yw-b2013 (36)yw-b2013 (24)yw-b2013 (26)yw-b2013 (37)yw-b2013 (37)yw-b2013 (35)yw-b2013 (27) yw-b2013 (7)

Tangled movie – I See the Light Lyrics

I See the Light (Lyrics)

All those days watching  from the window
All those years outside looking in
All that time  never even knowing
Just ,how blind I’ve been
Now I’m here, blinking in the starlight
Now I’m here, suddenly I see
Standing here, it’s all so clear
I’m where I’m meant to be

And at last I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last I see the light
And it’s like the sky is new
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you

Eugene(Flynn):
All those days  chasing down a daydream
All those years  living in a blur
All that time never  truly seeing
Things, the way they were
Now she’s here shining in the starlight
Now she’s here, suddenly I know

If she’s here it’s crystal clear
I’m where I’m meant to go

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Eugene (Flynn):  And it’s like the fog is lifted

Rapunzel & Eugene (Flynn):  And at last I see the light

Rapunzel:  And it’s like the sky is new

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you, now that I see you

Artist: Mandy More ( Rapunzel )and Zachary Levi ( Flynn Rider) ,Walt DisneyMovies.

เนื้อเพลง เห็นแสงประกาย…I see the light( Thai version) เพลงประกอบภาพยนต์เรื่องTangled…ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ S:ราพันเซล

S:ราพันเซล

ทุกคืนวันคอยจ้องไปจนลิบตา

ทุกเวลามองหาอยู่รํ่าไป

ไม่รู้เลย มีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่เคยได้เห็น

ได้มาเจอหวั่นไหวที่ใต้แสงดาว

เห็นเรื่องราวอย่างที่ควรจะเป็น

ภาพที่มองช่างชัดและเด่น ตรงนี้ที่ฝันอยากมา

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกและควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังโลกนี้ลบเลือนลอย…เลื่อนไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ…

S:ยูจิน

ทุกคืนวันตามฝันไม่เคยเลิกลา

ทุกเวลาในโลกอันพร่าเลือน

ภาพที่มอง มันช่างดูบิดเบือน ไม่เหมือน เรื่องจริงที่เป็น

เมื่อมีเธอสดใสที่ใต้แสงดาว

เมื่อมีเธอเราก็ได้มองเห็น

แค่เธอดูก็รู้ชัดเจนตรงนี้ที่ใจใฝ่หา…

S:ราพันเซล&ยูจิน

ได้เจอแสงประกายสดใส หมอกเเละควันก็หายลับสายตา

ได้มาพบความจริงที่หา เปลี่ยนท้องฟ้าให้งามพร่างพราย

โอบด้วยแสงอบอุ่นรอบกาย ดังว่าโลกได้เปลี่ยนเวียน…ผ่านไป

แล้วทันใดสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเดิม

เมื่อเริ่มมองจ้องเธอ

เมื่อเริ่มมองดู เธอ……

————————————————————–

ขอให้มีความสุขในวันเริ่มต้นใหม่ๆๆนะค่ะ…สันติภาพจงเริญ!!

MEK-BG3thank-you-44q

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

ชวนดูหนัง…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)

ภาพยนต์ไทย…สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ประเทศไทย

เนื่องจากว่าแฟนๆๆอาเซียนและทั่วโลกติดอกติดใจภาพยนต์เรื่อง…สิ่งเล็กๆๆที่เรียกว่ารัก ของ2ดาราคู่ขัวญ น้องมาริโอ้ เมาเร่อ,และน้องใบเฟริร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบลูย์ ของเรามาก ยิ่งญี่ปุ่นแล้วก็ดูเป็น100ครั้งก็ว่าได้ เพราะเป็นอะไรที่บริสุทธุ์ตรงกับเรื่องของชาวบ้านธรรมดาๆๆเด็กนักเรียนไทย ได้ดูการแต่งตัวของคนไทย ครูไทย นักเรียนไทย การใช้ชีวิตในโรงเรียน การปรับตัวให้สวยเพื่อคนที่ตนเองรัก การเรียนเก่งขึ้นเพื่อเอาใจพ่อเเม่ซึ่งตั้งความหวังในลูกๆๆซึ่งเหมาะกับอุปนิสัยอาเซียนอย่างมาก การเป็นดาราของโรงเรียนไม้หนึ่งดำเมเยอร์ของเหล่านักเรียนไทย การท่องเที่ยว โลเกชั่นเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย บ้านนางเอก ร้านขายเครื่องกีฬาของพระเอก ล้วนตรงใจอาเซียนมาก การมีภาค2ของภาพยนต์เรื่อง สิ่งเล็กๆๆที่เรียกว่ารัก…นั้นคงจะยากสักหน่อยเพราะ ดาราคุ่ขวัญทั้งมาริโอ้ และใบเฟริน์ต่างก็โตกันมาก สร้างภาคต่ออาจจะเสียเอกลักษณ์ไปได้ ตัวอย่างภาคต่อ…ในช่วงตอนทำงานของคนทั้งคู่ซึ่งก็คืออาชีพช่างภาพของพระเอกกับดีไซค์เนอร์ ชื่อดังแบบนางเอกนั้น อาจจะเป็นเรื่องชิงรักหักสวาทในสังคมนางแบบนายแบบของดีไซด์เนอร์ อุปสรรคของผู้จัดการงานอีเว้นท์ต่างๆๆ ทั้งเรื่องการแย่งชิงตัวเด่นสินค้าและตัวหลักของเรื่อง คงจะใช้พลังบวกนำมาใช้ยากในสังคมดีไซด์เนอร์ นำเสนอยากเพราะยังวนเวียนกับกิเลสน้ำเน่าสุดท้ายก็ยาเสพติดทำให้ดารานายแบบนางแบบนักร้อง เสียงานเสียสุขภาพเสียสัจจะ เสียความเป็นมนุษย์ กู้ลำบาก ต้องออกจากวงการไปในที่สุด  หากนำเสนอแบบทำงานไปจีบกันไปกับวิถีชีวิตเพื่อนๆๆเเต่ละคนก็คงดีกว่า…มารวมกันรวมรุ่นและบอกเล่าชีวิตแต่ละคน อันนี้น่าจะดีมีพลังบวก…น้องๆๆวัยรุ่นจะได้ดำเนินตามได้ในวิถีชีวิตที่ดีๆๆ พร้อมทิวทัศน์คนไทยแท้ๆๆด้วยนะ มิใช่บ้านคนรวยแบบช่อง3,5,7,9ที่เว่อร์สุดโด่ง ตีนลอยเกินไป

เดือนมี.ค ,เมษ2556 นี้ภาพยนต์ที่กำลังฉายรายได้เยอะก็คือ

-42(2013) เรื่องราวชีวิตจริงของJackie Robinson ทีมBrooklyn Dodgers เป็นเรื่องราวของการบริหารงานมืออาชีพ Branch Rickey นำเเสดงโดยChadwick Boseman, Harrison Ford , Nicole Beharie

-พี่มาก…พระโขนงเป็นภาพยนต์ไทยที่ฮามากเรื่องเดิมแบบยุคต้นๆรัตนโกสินทร์ เพิ่มเพื่อนพี่มากอีก3คนมาร่วมฮานำมาทำเป็นแบบอัพเดททันสมัยในเวอร์ชั่นพ.ศ2556

-คู่กรรม..เวอร์ชั่น ณเดชน์ คูกิมิยะ , ริชชี่ อมราวดี

stm (5)

ภาพยนต์ไทย…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็ก ๆ( Suddenly It’s Magic) ประเทศไทยและฟิลิปปินส์

นำแสดง โดย: มาริโอ้ เมาเร่อ,อีริค กอนซาเลซ, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, อาภาศิริ นิติพน

stm (6) stm (1)stmstm (2)

เรื่องย่อ: ภาพยนต์ไทย-ฟิลิปปินส์ เรื่อง…มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)

เป็นภาพยนต์ที่น่ารักของคู่รักต่างแดน ต่างวัฒนธรรม เนื้อเรื่องอาจจะอืดช้าไม่ทันใจวัยรุ่น แต่ได้ดูทิวทัศน์2ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย(โดยมีพระเอก -มาริโอ้ เมาเร่อร์ เป็นตัวหลัก)และฟิลิปปินส์ (นางเอก อีริค กอนซาเลซ เป็นตัวหลัก) ซึ่งพาชมประเทศฟิลิปปินส์ การใช้ชีวิตของคนที่นั่น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่มากที่สุดของเอเซีย ซึ่งหาดที่สวยที่สุดในเอเชียจากการโหวตของนักท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ หาดไวต์บีช เกาะโบราเคย์ วิซายา  ประเทศฟิลิปปินส์ (WHITE BEACH, Puerto Galera, Philippines ) ซึ่งคล้ายๆๆกับเกาะภูเก็ต, ประเทศไทย

Eric Gonzalez-atp egp

อาหารพิลิปปิลน์จะเป็นแบบสเปน -อเมริกัน ตามอาณานิคมของ2ประเทศ

sea-food-250x250 sfp (2) pinakbet-pizza sfp (4) psf (4) psf (2) 

เรื่องราวในภาพยนต์จะเป็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม พักอาศัย ภาพท้องทะเล นางเอกเป็น คนทำขนมเค๊ก คัพเค็กเล็กๆๆ เป็นไกด์อาสานำเที่ยวให้แก่พระเอกมาคัส(มาริโอ้ เมาเร่อ) ซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย คู่โปโมชั่นกับดาราสาวไทยศรีริต้า(ใบเฟริน์-พิมพ์ชนก ในเรื่องนี้เล่นเป็นตัวร้าย จ้า ดิฉันมิใช่นางเอก คริ คริ) พอแยกกันทำงานไม่รุ่งจึงจับคู่กันใหม่ ตามธรรมเนียมดาราทั่วไป ทำให้พระเอกมาคัส คับแค้นใจในการหวนกลับมาคู่กับศรีริต้าอย่างมาก ที่ต้องปั้นหน้าเอาใจเเฟนคลับ แม่บ้านของมาคัสเลยแนะนำให้ไปพักผ่อนที่ บ้านของเธอที่ ฟิลิปปินส์ พระเอกก็เลยเดินทางไป และได้พบความบริสุทธุ์ของนางเอกโจอี้( อีริค กอนซาเลซ ดาราสาวชาวฟิลิปปินส์) นางเอกนับถือศาสนาคริสต์ ก็จะวนเวียนชุมชนและโบสถ์ ต่อมาคุณแม่พระเอกมาคัส(อาภาศิริ นิติพน)จอมบงการชีวิตลูกชาย สืบทราบว่าลูกชายหนีไปบ้านแม่บ้าน เลยตามไปบังคับให้กลับมา

stm (4) stm (3)

พระเอกมาคัสรักปักใจกับโจอี้ ( อีริค กอนซาเลซ ดาราสาวชาวฟิลิปปินส์)เลยชวนกลับมาเมืองไทยด้วย  ที่นี่โจอี้พบว่าพระเอกมาคัสคือซุปตาร์เมืองไทย ก็เลยให้อยู่กับแฟนคลับ    และดาราคู่โปโมชั่นศรีริต้า ในภาพยนต์มาคัสได้พาโจอี้รู้ประเพณีคนไทย ก็คือการไปวัดไทย ไหว้พระ ชมโบราณสถานต่างๆๆ ใส่บาตร จากความรักและชีวิตจริงของทั้ง2ทำให้ต้องจากกันในที่สุด เพราะเข้ากันไม่ได้เลย กับขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ทั้ง2ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตซุปตาร์ตามใจแม่…แต่หัวใจตนเองกลับชอกช้ำ ทำตามใจไม่ได้ แม้เวลาให้กลับคนรัก …โจอี้จึงปล่อยให้อนาคตตัดสินโดยการ กลับบ้านเกิด…รอจังหวะของเวลา…ซึ่งจะลงเอยกันได้รึไม่ก็ไม่รู้ ให้ธรรมชาติของจิตใจนำพาไป …นะเอิงเอย

someoneb-sth (2)

MV-some oneและปากหนักของน้องบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว เดอะสตาร์ กับ น้อง ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์

เนื้อเรื่องในภาพยนต์….มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ( Suddenly It’s Magic)คล้ายๆๆเรื่องในMV-some oneและปากหนัก(2008)ของน้องบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว เดอะสตาร์ กับ น้อง ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ โดยเรื่องราวในเรื่องน้อง ”บี้”สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วรับบทเป็นช่างภาพหนุ่มอกหักมาตามหาเพื่อนเพื่อพักหัวใจ แต่โชคชะตาได้ชักนำให้ได้พบกับนางเอก ”เบส” อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ซึ่งเปิดร้านขายอาหารเล็กๆๆที่มาเก๊า และอาสาเป็นไกด์พาพระเอกนำเที่ยวเกาะมาเก๊า จนกว่าจะติดต่อเพื่อนพระเอกได้โลเกชั่นในMV ก็มีภาพโบสถ์เซนต์ปอล  ย่านชอปปิ้งเซนาโด้ สแควร์ มาเก๊า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ,ประเทศจีน อันเป็นวัฒนธรรม อาณานิคมโปตุเกตุ-จีน ซึ่งMV  ทั้ง2เพลงนี้ผู้เขียนชื่นชอบมากพิเศษ เลยขอแนะนำเพื่อนๆๆทั่วโลกได้ชม กัน…สนับสนุนศิลปินเขาด้วยนะคะ!!!ฝากไว้.ในหัวใจได้เลย!!!! คริ คริ 2คนนี้เป็นฑูตการท่องเที่ยวพิเศษได้เลยค้า ประเทศอื่นๆๆหากสนใจก็ติดต่อ แกมมี่ ประเทศไทยนะค่ะ ขอให้โกอินเตอร์ ขอให้รวยๆๆ มหารวย โคตรรวย ค้า อิอิ!!!

someoneb-sth (1)

คลิปแรกเป็นMV เพลง-some one เป็นเรื่องราวของ พระเอกบี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วเดินทางไปมาเก๊าเพื่อไปหาเพื่อน บังเอิญเจอนางเอก(เบส –อธิชา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์)พรหมลิขิตทำให้ทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่ต้องจากกันเพราะพระเอกต้องกลับเมืองไทย ส่วนนางเอกบังเอิญแขนหัก ไปส่งพระเอกกลับเมืองไทยไม่ทัน แต่ในที่สุดพระเอกก็ไปหานางเอกบอกลาที่บ้าน พระเอกของเราได้เขียนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง ใว้เฝือกแขนของนางเอกและให้นางเอกตามไปที่เที่ยวเมืองไทยในอีก3เดือนข้างหน้า

sm-bsth

คลิปที่2นี้ เป็นMVเพลง -ปากหนัก เป็นภาคต่อจาก เพลงsomeone นางเอกได้ตามพระเอกมาเมืองไทย ส่วนพระเอกดันเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทย พระเอกของเราปากหนักไปหน่อย…รักเธอแล้วไม่ยอมบอกรัก…สักที นักข่าวถามพระเอกในงานเเถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มใหม่ว่า…ผู้หญิงในข่าวเป็นแฟนกันใช่ใหมกลับ พระเอกของเรากลับอ้ำๆๆอึ้งๆๆ นางเอกทนความอึดอัดในสถานะของตนเองซึ่งต้องหลบๆๆซ่อนๆๆไม่ไหว รักนี้คงไม่ก้าวหน้าแน่นอน ก็เลยกลับบ้านมาเก๊าในที่สุด …เศร้าจัง  จังหวะของเวลาไม่ตรงกันเนอะ!!! รักของดาราประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย!!!! เป็นดิฉันเองก็…ทิ้งนะ เราทิ้งเขานะ อิอิ อ้าวก็รักคนที่เขารักเราดีกว่าไง สบายกว่าเยอะ โน่นนั่นนี่ก็ไม่ได้ คบกันไม่ได้ เป็นแฟนไม่ได้ แต่งงานกันไม่ได้ แบบนี้…บังเอิญดิฉันสวยเลือกได้  อิอิ!!!!

kukumb-nn2012kk-bs&nn

บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว-หนึ่งธิดา โสภณนางเอก กวน มึน โฮ -คู่กรรม ภาคโทรทัศน์ 2556

ศิลปินไทยที่ดีๆๆเช่นนี้อยากให้ชาวโลกช่วยกันส่งเสริม-สนับสนุน ผลงานของดารา-นักร้อง  บี้-เดอะสตาร์ (สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้ว )หน่มเชียงใหม่ประเทศไทย คนนี้ด้วยนะค่ะ ตอนนี้กำลังเล่นคู่กรรมภาคทีวีคู่กับน้องหนูนา -หนึ่งธิดา โสภณนางเอก กวน มึน โฮ ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่โด่งดังเรื่องหนึ่ง…หวังว่าน้อง บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษเเก้วจะเจริญรอยตาม พี่เบริดิ์ ธงไชย   เเมคอินไตย ซุปตาร์ ดาวค้างฟ้าเมืองไทย ก็วานพี่ๆๆปั้นและสนับสนุนด้วยนะค่ะ ที่สำคัญอย่าลบคลิป ไล่อ้างลิขสิทธิ์ นะค่ะ ชาวโลกมีประชากรมากต้องท่อง รวยๆๆไว้ โกอินเตอร์ได้ไม่ยาก หากคิดดีทำดี หากใจแคบจะะดับซะก่อน เพราะหากประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางภาพยนต์แบบฮอลลี่วู๊ดในอนาคตอันใกล้นี้…พัทยาจะเป็นเมืองของดาราทั้งหลายนั้น(ที่จอดเรือยอร์ท) ต้องใจกว้างๆๆ และน้องเค้าจะต้องรวยด้วยและต้องมีหุ้นในบริษัทผลิตสิ่งดีๆๆสู่สายตาชาวโลกด้วยนะค่ะ และต้องเป็นฑูตสันติภาพ ช่วยชาวโลกในโอกาสต่อไปอีกด้วย นะค่ะ ได้ข่าวพี่เบริดิ์ ธงไชย เมตอินไตย ของเรา ไปกินหอยสังข์ ที่ฮอกไกโด กับททท…แต่ไม่มีพริกตำ เนอ๊ะไม่เเซป!!!

อาหารเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (japan)

bg (26)bg (30)

bg (31) bg (29)

 

โพสท์ใน ความบันเทิง

7เม.ย2556 ทิศทางประเทศไทย

3เมษ 2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะเข้าเฝ้า ถวายรายงานการบริหารจัดการน้ำ

บันทึกประเทศไทยวันนี้ ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านรองผู้ว่าจ.ยะลา นาย อิศรา ทองธวัชและครอบครัวท่านปลัดป้องกันจ.นาย เชาวลิต ไชยฤทษ์ด้วยความเคราพอย่างสูง จะเห็นได้ว่า…กลุ่ม RKKนั่นแหละคือตัวการ ในครั้งนี้ พวกเขาต้องการให้ข้าราชการทั้งหมดเป็นมุสลิม ทั้งอบต สข สท สส สว และข้าราชการตำรวจทหาร แต่งงานเป็นเมียคนไทยพุทธมาสืบข่าว CIA  และเป็นนังกากีเมียคนที่5,6 ,7…. รึเรียกตรงๆๆว่าชู้รัก กิ๊ก ก็ได้ไม่ว่ากัน ใครคนใดที่สนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ รึรัฐบาลที่มิใช่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงรึสตรีจะต้องตาย หากนอกใจไปฝักใผ่พรรคคนไทยพุทธ ….พวกเขาเหล่านี้ก็คือกลุ่มNGO ซึ่งไปป่วนรัฐบาลท่าน นาจีบ ราซัค เพราะเขาคือคนของมหาเด่ห์นะเอง และกลุ่มนี้ก็คือคน2สัญชาติ มาเลเซีย-ไทย ป่วนมาเลเซียหนีมาเสวยสุขในไทย ป่วนในไทยฆ่าคนเสื้อแดง เผาเซลทัลเวริดิ์ ฆ่าคนไทย3จ.ภาคใต้แล้วหนีไปลังกาวี ไปรัฐกลันตรัน

กลุ่มที่ยังป่วนภาคใต้ก็คือกลุ่มที่ไปชุมชุมตากใบ เกรือเเซะทุกคนที่อยู่ใน2เหตุการณ์นี้แหละตัวฆ่าคนไทยพุทธและมุสลิมที่ทำงานรัฐ อบต ผู้ดูแลหมู่บ้าน โดยนายใหญ่คือ อภิสิทธิ์หน.พรรคประชาธิปัตย์ และตัวทำงานด้านนี้ใช้งานฝึกอาวุธค้าส่งยาเสพติดน้ำมันเถื่อนสินค้าหนีภาษีเถื่อนๆๆ ส่วนนายหัว ชวน หลีกภัยคือคนที่คนภาคใต้กราบไหว้มีรูปทุกบ้านแทนมหากษัตริย์ไทย ซึ่งระเบิดลงไม่เกิน100เมตรมาแล้ว ช่างอาจหาญมาก …ฉะนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ต้องหวังว่า..จะเเย่งเป็นสส..ภาคใต้ ยากมากคนใต้เเก่จะลงโลงลูกหลานโหลนของเขาก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนเเปลง… ลุ้นไม่ขึ้นเลยจุดนี้ ปลงซะเถอะ..โยนทองลงเหวเปล่าๆๆ…

ldst-s,sg yalaโจรใต้ฆ่าคนไทยพุทธล่าสุดรองผู้ว่ายะลา นาย อิศรา ทองธวัชและท่านปลัดป้องกันจ.ยะลานาย เชาวลิต ไชยฤทษ์…(โจรที่ฆ่าพวกเขาวันที่ฆ่าส่งข้อความว่อนเน็ตว่า..หากคนมุสลิมมาลายูตาย(16 ศพ)..กูก็จะฆ่าไทยพุทธ)

คลิป นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเปิดงานอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียนในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 5 เมษายน   เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365219559&grpid=&catid=01&subcatid=0100

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร ระดับสูงอาเซียน   ปาฐกถาพิเศษ:นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวเปิดงานอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียนในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 5 เมษายน   เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ

ทิศทางประเทศไทย การลงทุนโลจิสติกส์ เศษฐกิจนำหน้า เหลือประชากรต้องทำงานหาเงิน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศโดยคนไทยด้วยกันเอง จัดประชุมสัมนาจากราชการ เอกชน พรรคการเมืองเพื่อกระชับไมตรี ต่อกัน ช่วยดูแลชาวต่างชาติให้ปลอดภัย (ทำเเบบราชอาณาจักรสเปนก้าวหน้าไปพร้อมแก้ไขข้อพิพาท แต่มีแค่2 พรรคพอ รึพรรคมุสลิมเพิ่มแต่ต้องไม่ขัดทิศทางประเทศไทย ใครขัดก็สั่งสอนมันหน่อย กูเบื่อพวกกวนโอ้ย!!! พวกโรคจิตสับสนทางเพศ มั่วสวิ้งกิ้งเทศกาลวันหยุดของโปรดพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว มั่วสวิ้งกิ้งคือสมาชิกพรรคนี้???)ไปทำบุญไหว้พระ โดยเฉพาะสงกรนต์ จุดบวกสูงสุดก็คือ การได้รดน้ำพระพุทธสิหิงส์(ในรถขบวนสงน้ำพระ)ซึ่ง1ปีจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยน้ำอบ น้ำหอมน้ำดอกมะลิ เป็นพุทธบูชา และนำน้ำอบน้ำหอม,พวงมาลัยดอกมะลิ ไหว้ขอขมาพ่อแม่ พร้อมรดน้ำที่มือของท่านทั้ง2ร่วม เราก็คงเคยด่าว่า ดื้อทำให้ท่านช้ำใจบ้างในอดีต ร่วมกับคนชราในชุมชน จากนั้นถวายสังฆทานให้แด่บรรพบุรุษโคตรของตนเองให้พระนำส่งให้..ขอพรจากพระสงฆ์ พร้อมรดน้ำสิ่งล้ำค่าภายในวัด… ก่อนกลับบ้านก้ซื้อเสบียงน้ำปลา น้ำมันพืช เกลือ เครื่องใช้ประจำวันอาหารแห้งให้เต็มบ้านไว้ ท่านจะได้ไม่ต้องไหาเพิ่มสักระยะ รองเท้า เสื้อ ทีวี วิทยุเครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวแล้วแต่ศรัทธาคิดประดิษฐเอง…แล้วแต่สังฆทานให้พ่อแม่บ้างทำตอนท่านเป็นๆๆ ส่วนดิฉันคงเพชร มุก พลอย ผ้าไหม เครื่องประดับซึ่งหาง่ายสำหรับดิฉัน คริ คริ !!!! อ้อเงิน…อันนี้เเม๋ชื่นใจแม่ที่สุด อิอิ???

cullinan1

ส่วนปัญหาภาคใต้…คนมุสลิมเจ้าของพื้นที่ก็ต้องยอมพวกชนกลุ่มน้อยซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์หนุนค้ายาเสพติด น้ำมันเถื่อน น้าตาล ข้าวเถื่อน ห้ามคนมุสลิมทำงานสุจริตทั้งเรียนทำนา ปลูกข้าว กรีดยางพารา เพราะเดี๋ยวรวยแล้วจะตาสว่าง ฆ่าคนให้กลัว พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ หลานฆ่าน้า แล้วได้บ้านพร้อมที่ดิน ฟรีๆๆนะเอง กลุ่มนี้จะไม่มีศาสนา กลุ่มมีศาสนาก็ต้องยอมพวกนี้ สุดท้ายคือ3ชายแดนใต้ ไว้ใจไม่ได้คือโจรทั้งหมดในรูปแบบต่างๆๆนะเอง ฉะนั้น ผู้ว่าคนไทยพุทธนั้นอย่าให้หลุดโผ3ชายแดนใต้ ควรจะมีแม้จะต้องตายเราก็ต้องยึดพื้นที่ ผืนดินไทยไว้…อส.นั้นคนของเปรมซะส่วนใหญ่ ตัวอย่างง่ายๆๆวันหนึ่งข้าพเจ้ากลับบ้าน ไปวัดพระธาตุพนม พวกเขาปิดวัดเพราะคุณเปรมจะเสด็จมาไหว้พระ อีกปีหนึ่งหญิงเล็กจะเสด็จมาไหว้พระ…อส..ที่คุ้มกันไม่เคยรู้จักพวกเขาเลย ถามท่านนายอำเภอและ ปลัดสมัยนั้นท่านก็ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนนอกรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็งงมาก ช่วงนั้นมีปว.คมช19ก.ย49เเล้ว ก็เลยว่านึกในใจ…หากว่าใครทำผิดต่อเเผ่นดินก็ให้..โดนโลกธรรม8เล่นงาน (นึกในใจว่าลูกหลานคนสร้างวัดดันต้องมารอคนมีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญน่าอดสูใจ)ให้พวกเขาโดนนินทาว่าร้ายทำผิดซ้ำซากเนี่ยงๆๆ ต่อมาลุยต่อสู้จนได้ท่านสมัคร -สมชาย มาเป็นนายกรัฐมนตรี จึงรู้ว่าคอมมิวนิตส์แห่งพระเทศไทยนั้นหัวหน้าคือสุรยุทธุ์ จุลนานนท์, สนธิ ลิ้มทองกุล ,สุรชัย ด่านตระกูลรึสุรชัย เเซ่ด่าน หน่วยปจว..มวลชน …น่าตกใจนครศรีธรรมราชมีการสวนสนามของคนจีนไหหล่ำพรรคคอมมิวนิตส์แห่งประเทศไทยทั้งสนธิ ลิ้มและสุรชัย แซ่ด่าน ก็เป็นคนจีนไหหล่ำรึมุสลิมจีนนะเอง ซึ่งต่อต้านมาเลเซียล้มมุสลิมประชาธิปไตย(ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธมาก่อนต่อมาบางส่วนราชวงค์แยกไปเป็นมุสลิมทั้งอินโดและบรูไน แต่สายสัมพันธุ์ยังแนบแน่น คุยกันเข้าใจ ส่วนคนจีนที่ป่วนไทยเช่นอั้งยี่และจีนคอมมิวนิสต์ภาคใต้ก็คืออยากแยกดินแดน อยากมีส่วนปกครองประเทศ ทั้งประเทศไทยจำกัดให้แค่พ่อค้าวาณิชในอดีต)

secretary_bird รอฉกปล้นเเผ่นดิน

ปัจจุบันประเทศมาเลเซีย อินโด บรูไน ให้เฉพาะคนมุสลิมรับราชการเป็นสส…พ่อค้าคนจีนมีพลเมืองมากเป็นได้แค่คนสนับสนุนรัฐบาล เพราะมาอาศัยแผ่นดินอยู่ ส่วนประเทศไทยเปิดกว้างให้ทุกชนชั้นรับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมา ก็เกิดอาการในยุคร.9นี้ ก็คือคนจีนเชื้อสายมาเลเซียทั้งมุสลิมและพุทธรวมคริตส์โปแตสเเต้นกำลังต้องการครอบครองประเทศไทย โดยการทำโครงการล้มทุน ล้มเจ้า ล้มปืน ซึ่งก็คือกลุ่มอำมาตย์เปรม ติณสูรานนท์,จักรพงษ์ ,สุขุมพันธุ์ บริพัตท์ ,สกุลโสณกุล เพื่อครอบครองอำนาจ โดยการใส่ร้ายป้ายสีนายทุนเก่าซึ่งสนับสนุนประเทศไทยเช่น เจียรวานนท์ และอื่นๆๆ ปตทของทักษิณบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นของกระทรวงการคลัง เช็คให้จริงๆๆกับเป็น สสพรรคประชาธิปปัตย์ ถาวร เสนเนียมมีหุ้นปตท เจ้าพ่อน้ำมันเถื่อนภาคใต้มีหุ้นในปตทโอนให้ลูกสาวนางสาวณัฐกาญจน์ เสนเนียม ,นางสาว พิมพ์จันทร์, นายสิทธินนท์ เสนเนียม ,  นางสาวปะราลี ชูดวง นางสาวปวีณา ชูดวง และนางสาวปริยฉัตร ชูดวง , นางสาวชกานาฎ จันทรวงศ์เมีย พล.ต.หญิงจันทิมา เสนเนียมกับทนายส่วนตัวนายสัญญา จันทรัตน์ซึ่งส่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่า กรุงเทพมหานครสุขุมพันธุ์ บริพัฒน์  มือลับหลังเอ๋อสุขุมพันธุ์นั้นก็คือ เหล่าเขยมุสลิมทั้งอภิลักษณ์ โกษโยธิน,ฮิวโก้ จักรพงษ์,อภิมงคลสามีดารา นาเดีย โสณกุล,พุทธิพงษ์ ปุณกัณฑ์สามีนุสบา,ดารามุสลิม นาถยา แดงบุหงา และอีกหลายคนในวงการดาราไทย

CullinanIIเครือจักรภพอังกฤษ

ในช่วงคมช สุรยุทธ จุลนานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ที่อาคารจุลทรัพย์ที่ตั้งของกกตยุคนี้เเหละ..ประพันธุ์ สุชาติ สมชัย สดศรี มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนตุลา…ซึ่งมีทั้งเหลืองและแดงแฝงมะม่วงมาในรูปเวปไวด์ นักพูดการเมือง เดินสวนสนามเพลงคอมมิวนิตส์สวมหมวกดาวแดงในห้องประชุมด้วย เหมือนที่นครศรีธรรมราชณ.จวนผู้ว่ามุสลิมนครศรีธรรมราชสมัยนั้น ก็มีเดินขบวนสวนสนามหมวกดาวแดง เรายึดพื้นที่ได้แล้ว…ก็ยังงงมากตอนนั้นยึดอะไรยังไงกัน…ก็เลยรู้ว่าพวกเขารวมตัวกันในเดือนเม.ษ52 ขณะที่มีข่าวคนเสื้อแดงจะโดนปราบ ในกลุ่มนี้ก็มีอ.ยิ้ม สุธาลัย, อ.หวาน, วีระ มุกสิกพงษ์ ,สุรชัยแซ่ด่าน ,กลุ่มนวพล สมคิด,สมยศ พฤษาเกษมสุข NGO .ดร ศิลป์, อ.ฉฉิ่งวิทยุแทกซี่ ประชุมรื้อพื้นพรรคคอมมิวนิตย์แห่งประเทศไทยขึ้นที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ เราอย่าลืมเข้าใจกลุ่มนี้ด้วยจุดยืนของพวกเขาไม่เหมือนเราเสื้อแดงทั่วๆๆไป ความคิดการนำเสนอเรื่องราว จะออกแนวคอมมิวนิตส์สุดโด่ง ไม่ตรงกับแนวคิดคนไทยทั่วๆๆไปเท่าใดนัก อีกทั้งเรื่องพลังงานก็ไปเอาของพันธมิตร40สว และสันติอโศก มาปรับแต่งนิดหน่อยในแนวแบบตน พวกเขาเตะสูงไปหน่อยก้นจึงกระแทก แต่พวกเขาก็พยายามเอาพวกเมียฝรั่งมาช่วยโกอินเตอร์ จุดนี้วินาทีนี้ 2556 คนไทยต้องการคนมีอำนาจ บารมีในเวทีโลกมาช่วย มิใช่คนธรรมดาสามัญอีกแล้ว หลังจากนั้นเสื้อแดงก็โดนปราบหลัง12 เม.ษ 52กลุ่มนี้รอดตามเคย ต่อมาผันตนเองมาวิทยุชุมชนร่วมกับเมียฝรั่งพยายามนำเรื่องขึ้นศาลICC และดูหมิ่นคนไทยในประเทศทุกครั้งว่าไร้อารยธรรม บ้านช่องไม่สะอาดบ้าง ไม่เจริญไม่มีรถไฟฟ้า แต่ตอนนี้จะมีรถไฟฟ้าแล้วกลับบอกว่า…คนไทยไม่ควรมีนั่น…ปชปออกลายมาเเว้วนะเธอ…หางพญานาคโผล่เลย…หวังดีประสงค์ร้ายชัดๆๆ..จะบอกให้นะที่ยุโรปคนไทยทั้งนั้นไปสร้างให้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า เรือโดยสาร ถนน อาคารมโหฬาร…อลังการงานสร้าง…เมียฝรั่งนั่นไม่รู้เท่าทันคนอีสานจนๆๆเช่นฉันดอก…

LionKingCharacters ภาค2 กลับสู่เเผ่นดิน

เพราะน้าของฉันเป็นวิศวะกรโยธา นักสร้างถนนหนทางในอดีตไม่ว่าจะเป็นคูเวต อาหรับ ซาอุดี้ กรีก ตุรกี สเปน โปรตุเกส..ฝรั่งเศส เยรมัน แม้ถนนในไทยคุณน้าก็ร่วมกับเพื่อนวิศวะกรฝรั่งทำมาแล้วต้องได้มาตราฐานสากล ถนนจะคงทนใช้ได้นานไม่ต้องซ่อมต้องปะ หากรถบรรทุกไม่ขนเกินน้ำหนักตามกำหนดทั่วๆๆไป  แม้ถนนวกวน…เช่นภูพาน เรื่องราวการสร้างถนนกับผีเจ้าที่เจ้าทางกับไข้มาเลเลียของป่านั้น มีเรื่องเล่ามากมายให้หลานตัวน้อยๆๆนั่งฟัง แถมให้อ่านภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆๆด้วย ตอนนี้คุณน้าท่านเสียแล้วแต่ไม่วายชื่นใจกับผลงานของท่าน…มิตรแท้ของชาวยุโรปและอาหรับ…นอกจากนี้ก็มีมิชชั่นนารี ทางฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รู้การเผยแพร่ศาสนา ไม่นานมานี้หลังจากชาวเวียดนามซึ่งหนีสงครามเวียดกง…มาอาศัยแผ่นดินไทยและตอนนี้ได้เป็นคนไทยแล้ว ขื่นชอบศาสนาคริตส์นิกายโปแตสเเต้นก็มีหลาวงพ่อในศาสนามาตั้งโบถส์สนองประชากรของชุมชนเพื่อให้มีทางออกของชาวเวียดนาม-ไทย ซึ่งหนีร้อนมาผึ่งเย็นในแผ่นดินไทืยของเราและต่างก็ร่ำรวยจากการค้าขายอาหารเวียดนามตามพื้นเพเดิม เพราะกินแบบไหนก็ขายไปด้วยได้อาหารเผ่าของตนให้ลูกหลานสืบทอดอัตลักษณ์คนไต…และสามารถมีบ้านใหญ่โตในแผ่นดินไทยแห่งนี้ ได้ด้วยและพวกเขาเหล่าคนมีศาสนานี้ก็รักคนไทยมากที่ให้โอกาสพวกเขา(สังคมไทยมีอุดมคติของการเชื่อและยอมรับว่า..ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเป็นการวิจัยสังคมดีได้ด้วยสังคมทำเอง ก่อนนำส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆๆในโลก เช่นประเทศในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะต่างๆๆของชนชาติ กินี สันติภาพ ภารดรภาพ สงบสุข สร้างปัจจัย4แล้ว จึงจะมีปัจจัย5คือความเคารพในอารยธรรมที่แตกต่างนำคุณธรรมของศาสนาตนมาใช้ จนเป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศในที่สุด การยืนได้ด้วยตนเอง จึงเป็นแนวทางจัดระเบียบโลก ต่อยอดจากการเผยแพร่ศาสนา และละวางการครอบครองดินแดนแบบจักรวรรดิ์นิยมในอดีต ให้อิสระประเทศต่างๆๆวางแนวทางการปกครองตนเอง ในแบบรัฐสภา เพื่อหาหนทางดูแลประเทศตนเอง ให้ได้ในที่สุด) ทำให้ไม่มีปัญหากัน

1a-ppk

แต่ก็มีพวกเวียดนามไทยรุ่น2จะอหังการเป็นพยาบาล เเพทย์ ข้าราชการมักเป็นนายคนไทยแบบได้โอกาสก็กดขี่ไม่เว้นดูหมิ่นคนไทยโง่ ไม่ฉลาดเช่นพวกเขา หากได้เป็นหัวหน้างานหน.ฝ่ายก็เป็นอึ่งอ่างกันทุกคนเลย เราก็ปล่อยพวกเขาเล่นลิเกไปแบบนายมาร์ค อภิสิทธิ์ ลุ้นให้พวกเขาเป็นคนทำดีบ้างนั้นไม่ขึ้น 67ปีพรรคประชาธิปปัตย์ เราจะไม่ย่อท้อ(ลงนรกหลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆๆ) เคยมีช่วง14ตุ.ค,6ต.ค ในอดีต อเมริกันจ๋าGIมาตั้งฐานทัพที่นครพนมก็มีการรื้อบ้านคนนเวียดนามโดยวัยรุ่นคล้ายภาคใต้ไทยตอนนี้ปจว..ล้างสมองและให้เสพยาเสพติด ก็บ้าๆๆบอๆๆสมองเรียนไม่เก่ง เเว้น..รวมกลุ่มทีไรกูใหญ่คับฟ้า แต่ผู้ใหญ่ในชุมชนเช่นตำรวจนั้นดีคอยห้ามปราม ตำหนิติเตียน สุดท้ายคนเวียดนามนอกจากทำมาหากินแล้วรวยแล้ว พวกพ่อค้าวาณิชก็ไปช่วยประเทศเวียดนามของเขาให้พัฒนาตามประเทศไทย  ลุงโฮจิมินท์ท่านก็มาหลบภัยที่ นครพนมในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท่านจะสอนให้รู้คุณคนไทยอิสานซึ่งกรุณาพวกท่านมาก ไม่ว่าจะด้านใด เมื่อเกิดปว19ก.ย49 เรามีบ้านโรงงานเพิ่ม เพราะภาคประชาชนเข็มแข็ง เป็นมิตรกันเมื่อเขามีสงครามมาอาศัยเราอยู่ แต่คนไทยเวียดนามอยู่เมืองไทยสบายกว่า มีประชาธิปไตยเคารพในวัฒนธรรมเวียดนามของเขา ทำอะไรก็คล่องไปหมด แต่ให้ไปบ้านเดิมของเขาก็ไม่เอาเหมือนกัน พอเรามีปัญหาเขาก็ช่วยเรานะเองเพราะยุโรปและสหรัฐไม่เอารัฐประหาร

DSC01693 พระเเม่ธรนีเสด็จสู่พุทธภูมิศึกษาพระธรรมคำสอน

สรุปว่าตอนนี้คนภาคใต้โดยเฉพาะคนไทยที่เกิดในประเทศไทย…ต้องบอกคนมุสลิมเขาว่าท่านคือคนไทยมิใช่ชาวมลายู ศาสนาอิสลามของท่านแบบใด ซุนนี่ตามซาอุดี้รึชีอะห์แบบอิหร่าน ,นับถือ4คัมภีร์แบบการ์ตาร์ บาเรนห์ ,เชื่อโต๊ะอิหม่าม เเยกตนเองให้ถูกแล้วนำซิ่งดีๆๆของศาสนามาประยุกต์ชีวิตให้ดีขึ้น ขนาดชาวลาวหนีสงครามมา คนเวียดนามก็นีสงครามมาอาศัยแผ่นดินไทยเป็นคนไทยยังร่ำรวย มีคุณภาพชีวิตเทียบเท่าคนไทย ท่านทำสังคมมุสลิมของท่านให้โง่ จน เจ็บ เป็นทาสผู้นำศาสนารึเปล่าแบบคนมุสลิมด้วยกันทำร้ายกันเอง ไม่ให้รวยไม่ให้ค้าขาย ไม่ให้ทำสิ่งดีๆๆเเบบคนไทยในศาสนาอื่นเขาทำกัน แยกตนเองออกจากความเป็นจริงของชีวิต ไม่ยอมรับความจริงว่า ที่นี่ประเทศไทยนะมิใช่ ใจใฝ่หาเจ้านายต่างแดน หากตรวจสอบจริงๆๆเงินจากประเทศมุสลิมมาลงภาคใต้ก็มาจากคนมุสลิมภาคใต้ไปค้าแรงงานเถื่อนและส่งมาภาคใต้ตามอุดมการณ์ที่หลงให้เป็นทาสในเรือนเบี้ยของ โต๊ะอิหม่านไทย(ผลประโยชน์ส่วนตัว แค้นส่วนตัว งานรับจ๊อบป่วนส่วนตัว)ซึ่งผิดหลักศาสนาอิสลามที่แท้จริง ขนาดลิเบียแตก คนไทยภาคใต้ยังมีตั้ง 50,000คนจดทะเบียนแรงงานคงสัก15,000คน กลับประเทศช่วงสงคราม1,500คน แล้วไปไหนอีกละ กรีก ตุรกี ไซปรัส รัสเซีย คงไปรอโดมิโน่แบบแอฟริกาเหนือ เป้าหมายคือที่ใด… ศาสนามีให้นำพาชีวิตดำเนินไปด้วยดีในช่วงเวลาที่อาศัยบนโลก มิใช่ให้เป้นทุกข์ทำตนเองให้เจ็บปวดและการมี2สัญชาติให้เลือกชาติใดชาติหนึ่งเพื่อมิต้องหนีไปหนีมา เป็นโรฮิงญาทำงานได้เงินแล้วหนีไปนั่นนี่ทำงานฆ่าคนไม่บาป การแก้ปัญหาจุดภาคใต้นี้เราต้องเรียนจาก สเปน เพราะคนมุสลิมมัวว์ ที่อาศัยอยู่ภายหลังนี้เเบบมุสลิมภาคใต้ป่วนโดมิโน่ต้องการแยกดินแดน สเปนเป็นประเทศทำเงินท่องเที่ยวอันดับ2รองจากเกาะไซปรัสของสพภาพยุโรป แต่ละแค้นปกครองตนเองและทำหน้าแตกต่างกันบางแคว้นถนัดทำงานการเงินการคลังการธนาคาร บางแค้วนเกษตรกรรม บางแคว้นถนัดงานป้องกันประเทศตำรวจทหารเป็นต้น ชาวมุสลิมสเปนเป็นปัญหาที่สุด จนบัดนี้ประเทศสเปนนั้นมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขเคยถูกขับออกนอกประเทศเช่นไทยมาก่อนแต่กลับมาครอบครองสเปนได้ใหม่โดยนักรบชาวมัวว์ เหมือนRKKมุลลิมใต้ของพรรคปชปที่เอามาเป็นการ์ดพันธมิตร เผาเซนทัลดิ์ฆ่าพระฆ่าทหารฆ่าข้าราชการ อ้างตากใบเกรือเเซะเเผ่นเสียงตกร่อง ปัจจุบันนี้ราชอาณาจักร สเปนโดนไฟล์บังคับต้องปรับประเทศให้พัฒนาด้านการคมนาคมให้เท่าทันประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป..ทั้งถนน รถไฟใต้ดิน รถไฟหัวจรวด เพื่อไปต่อจ่อรอเชื่อมยังชายแดน ฝรั่งเศสและโปรตุเกส…

RL-interrail-tickets

เมื่อม.ค2556ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าทั้งในเมืองและทั่วแค้วนแล้ว โดยมี เจ้าชายฟิลิเป มกุฏราชกุมารไปเปิดที่ชายแดนสเปน-ฝรั่งเศส ในขณะที่ปัญหามุสลิม น้ำแล้ง เกษตรกรไม่ได้ผลก็ชดเชยโดยการมีรายได้จากการท่องเที่ยวทำงานทำเงินให้ประชากร มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มคนทำงานทางไกลข้าราชการเกีษณ์ก็มาประจำที่นี้มากที่สุดทำให้มีรายได้นำเข้าจุดนี้อีกทั้งเป็นฐานประชาธิปไตยให้ การโดมิโน่มุสลิมยึดสเปนเตะกษัตริย์ออกไปจึงทำไม่ได้ ก่อการร้ายมีไหมก็มีแต่ความเจริญมา กลุ่มไดโนเสาร์ก็จะเลือนหายไปเอง เหมือนทาจิสถาน ปธและคณะรัฐบาลยุคใหม่พยายามสร้างบรูรณะประเทศ อาคาร บ้านช่อง สนามบิน รถยนต์ อาหาร ผลไม้ ประชาการทำมาหากินสุจริตกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงก็ย้ายไปอาศัยที่อัฟนิกาสถาน การสู้รบฆ่ากันในประเทศก็ลดลง พวกนี้กลัวความเจริญกลัวการทำอะไรแบบสากลนิยมมีระเบียบวินัย ศาลยุติธรรม…ต้านกระเเสโลกยากนะจุดนี้ทาจิสถานยังปรับตัวเลย ขนาดการทหารเข็มแข็งแบบรัสเซียเดิม มุสลิมยุโรปส่วนมากเห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งจากประชาชนมีส่วนร่วม

Palace_Nations,_Dushanbe,tajikistan   PalaceNations,Dushanbe,tajikistan

ที่ราชอาณาจักรสเปนมีพรรคการเมืองทั้งซ้าย ชวา สุดโด่งคอมมิวนิตส์ ก่อการร้าย    ภาคการประชุมรัฐสภาในจุดนี้เขาสาหัสกว่าประเทศไทยอีก เถียงกันใครสมองไม่ดี คุมสติไม่ได้ โลหิตในสมองแตกง่ายๆๆเลย รอบรู้เยอะเเตกต่างมากไปก็ไม่ค่อยดีนัก เข้าใจกันยากมาก  ประเทศไทยเราแค่2พรรคแบบสหรัฐอเมริกานี้ยังเบาๆๆ เพราะส่วนใหญ่คนไทยพุทธ95% และยังช่วยยับยั้งมุสลิมไทยที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรเอาซะเลยสุดโด่ง การรบครั้งใหม่2013นี้แม้คนไทยพุทธจะตายกันมากเเต่เราก็ต้องนำคนไทยพุทธไปเพิ่ม3ชายแดนใต้ ที่อียิปต์ ซาอุดี้ปกติๆๆยังไม่เห้นมีหอกระจายข่าวเสียงตามสายไปทั้งเมืองแบบภาคใต้ไทย จะสุดโด่งศาสนจักรเกินไปไหม คนศาสนาอื่นๆๆเขาเดือดร้อนกับมลภาวะของเสียง  คนไทยเราอาจนำเข้าคนศาสนพุทธมาจากศรีลังกาแบบสมัยร.4รึไทยพุทธพม่า ลาวเขมร เวียดนามก็ได้ หากต้องการสงวนคนไทยซึ่งมีลูกน้อยลงๆๆครอบครัวละคน2คนและตุ๊ดอำมาตย์นำลักธิตุ๊ดเกย์ ทอม ดี้ มาจากอังกฤษ ทำให้ไม่มีทายาท แถมดาราฟันและให้หญิงทำแท้ง คนท้องตรวจน้ำคร่ำฉีดเอาเต็มเซลของเเพทย์ไทยทำให้เด็กที่รอดตายเป็นโรค ออทิสติก..บ้างก็คลอดตายเพื่อเป็นอายุรเวชให้คนแก่ที่ไม่ยอมตายไปฆ่าคนต่อไป รึไปมั่วสาวเรื่อยๆๆแบบตะวันตก…

blองค์มนตรี เปรม ติณสูรานนท์

ตามหลักการศาสนาพุทธ…เรานี้ตายทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปรารถนาการเกิดไม่ว่าจะอย่างไร…มุ่งนิพพานให้ได้ก่อน ได้แล้วจึงออกช่วยเหลือโลกและจักรวาลเครือจักรภพ ทุกชีวิตฝุ่นอากาศเทวดา ชั้นต่างๆๆให้นิพพานตาม หากไม่มีวิชาอย่าออกไปต่อสู้..ตายเปล่าแบบเเมงเม่า…ต้องมิวิชาก่อนนำมาปฏิบัติปราบผีบ้าง ปราบคนชั่วรังแกคนดีบ้าง ฝนเเล้งทำให้ฝนตก น้ำมากหาวิธีสกัดน้ำแบ่งน้ำ อาหารไม่มีก็ผลิต ฝุ่นละอองมากก็หาวิธีขจัดพระศาสดามีบอกมีสอนให้แล้ว…อันนี้ลึกๆๆอยากช่วยนะแต่ตอนนี้กำลังให้คนในศาสนาพุทธฝึกให้เข้าถึงตรงนี้ก่อนทำนิพพานให้แจ้ง…แล้วทดสอบวิชาการปราบมารดูดู…มีบันทึกไว้ทุกปัญหานะเเหละ แต่ไม่ได้มีให้คนอายุยืนยาวเช่นส่งเสริมให้พระสงฆ์กินไข่ดิบนะ อันนี้ไม่ใช่วิชาของพระศาสนาๆๆสอนให้รู้ตัวเราเกิดจากไหนพ่อแม่ครอบครัว ..ต้องการอะไรทำผิดอะไรไว้ ก็สารภาพบาปและเเก้ไขตนเองก่อนไม่ทำแบบเดิมอีก ศาสนาพุทธมิใช่ประเพณี..ที่มั่วหลายผัวหลายเมียมีกิ๊กอีหนู..พระศาสดาไม่ห้ามแต่ไม่ได้สนับสนุนเพราะมีปัญหาหึงหวงแย่งชิงตบตี ตามมา แบ่งทรัพย์สิน ค่าเลี้ยงดูลูก คือยังไม่พร้อมก็ศึกษาเอาไว้ก่อน แต่ท่านยังไม่ใช่ชาวพุทธ เป็นฮินดูพราหมณ์อยู่ ผัวเอาเมียไปนอนกับใครๆๆก็บาปตามมาก็คือมีหลายผัว แต่งงานไม่ได้สักทีใครๆๆก็ไม่เอาเป็นเมียก็บาปจากการมากชู้หลายเมีย มีเมียแล้วหมดรักไปมีอีหนูกิ๊ก ปะป๋าขาไปวันๆๆ แบบนี้คือแมวในอนาคต… ฉะนั้นบุญเสมอกันจึงจะครองคู่ผัวเดียวเมียเดียวได้ แถมไม่เป็นโรคให้รำคาญใจเพราะถือพรมหมจรรย์ทั้งคู่ มันสะอาดล้างพิษภัยของโลกและจักรวาล ใด้หมดจด บรรพบุรุษเราคือพระศาสดานะเองต้นแบบ มีเมียสนม108 เเต่ยุ่งเฉพาะพระชายา จึงชนะทุกอย่างทำอะไรสำเร็จ อีกอย่างซาอุดี้ไม่ทำร้ายประเทศไทยเพราะเป็นพี่น้องกันรวมอิเหนามาเลเซีย อินโด บรูไน ที่ร้ายๆๆก็คือพวกไม่มีศาสนาซึ่งมีมากพอๆๆกันในโลกใบนี้…

1lion-king[1]lion king2

นายพลRKK มีหุ้นในธ.นาคารอิสลามแบบสุเทพ เทือกนั้นมันจะกล่อมพระและปจวว่า…ประเทศไทยจะเป็น ดารุสรัม เขาตกประวัติศาสนส์ชาติไทยร.1ของเราทรงเป็นมุสลิมโปรตุเกส จากพระยาพิชัยเยนใน สมัยพระนารายมหาราชต้นสกุล สวัสดิวัสดิ์ ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและลูกหลานก็มีอยู่ในประเทศไทย ร.1ทรงยกแผ่นดินไทยถวายเป็นไทยทานแด่ ศาสนาพุทธ พุทธสาวก อดีตบุพกษัตริย์ รวมอนาคตพระพุทธเจ้าอีก10องค์ในภัทรกัลป์หน้ามาเกิดเป็นสิงสาราสัตว์ มนุษย์มาต่อยอดบารมี มาฝึกฝนตนในดินแดนแห่งนี้ ท่านบุญมาน้องร.1สุรสีห์และเจ้าพระยาบดินเดชา บุตรชายจึงสร้างวัดวาาอารามจำนวนมากสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้รวมอดีตพระสังฆราชวัดโพธิ์(เชตุพน)ก็เป็นเชื้อสายสุรสีห์  ร.6ก็มีเชื้อพระวค์เป้นพระสังฆราชคู่บารมี และพระสังฆราชวัดบวรคู่บารมีร.8นพวงค์ก็เป็นคนในสกุลของพระเจ้าตาก อีกทั้งร.8มิใช่เกย์ ทรงอยากรู้เรื่ององค์มหิดล เสด็จพระบิดาจากผู้สำเร็จราชการพม่าของสหราชอาราจักร ซึ่งดูแลเชื้อพระวงค์ในยุโรป อยากรู้ไปหมด คุยกันไม่หวาดไม่ไหว…ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อดีตพระองค์เป็นใครมาจากไหนถามๆๆจาก พระสังฆราช …สกุลนพวงค์วัดบวร…จนเกิดเหตุการณ์ขึ้น ในการบันทึกของพระวรรณรัตน์รึอดีตหลวงปู่โต พรหมรังษีนั้น ถิ่นกาขาวคือ ฝรั่งชาติตะวันตก รวมนอมินีเช่นอำมาตย์เปรม พรรคประชาธิปัตย์และสมุนด้วย กาดำแต่ทาสีขาวไว้ ฝนตกเลยรู้ว่ากาดำ ประชาชนจึงไล่ให้หนีไปจากฝูงหงส์ พรรคเพื่อไทย อีกทั้งพระเเม่ธรณีทรงเข้าเฝ้า พระพุทธองค์ 2องค์ แล้ว ใครทำบาปก็ตกนรกเอาสัญลักษณ์ ธรณีดินที่ให้คุณต่อประชากรแต่เอามารังเเกชาวนาเกษตรกร นั้นท่านเฝ้าคุณธรรม ดังนายกปูไปไหว้หลวงพ่อโสธร หากมองจากพระพุทธองค์ ไปที่ประตูจะพบพระเเม่ธรณีอยู่ตรงนั้น และยังมีเคล็ดนำส่งพระเเม่ธรณีสู่ฟากฟ้าสวรรด์ ใครทำบาปก็ให้ได้รับกรรม ณ.บัดดล พรรคประชาธิปปัตยเลยเป็นกาดำตัวเป็นๆๆจากการเเสดงชั่วสุดๆๆทุกวินาทีตามกรรม!!!! เทวดายังหนีเลยนิ??? อีกอย่างพระพี่นางเธอ…ท่านสนับสนุนสำนักสันติอโศกและส.ศิวลักษณ์ ทำลายลบประวัติศาสตร์จากร.1-8ให้มีแต่ร.9และในหนังสือสมเด็จย่อเขียนรายงานพระนางเจ้า สว่างวัฒนานั้น…ร.8ทรงเรียบร้อยน่ารัก อีกองค์ต่างหากที่ดื้อ อันนี้ก่อนท่านสวรรคตได้พบกันและทรงเล่าให้ฟังเอง รวมทั้งพุทธทำนายจากจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเหล่าฑูตได้อัญเชิญมาพิมพ์แจกและไขปริศนาได้ในที่สุด เพื่อเเก้ไขอนาตต โดยเฉพาะม้า 2ปาก ของศาลนั้นบาปขนานแท้เลย ศาลไทยตอนนี้ทำลายชาติไทยโดยการ 2มาตราฐาน สมัยนั้นท่านไปอิสานบ่อย และแนะนำให้แก้ไขชำระใจและกายให้สะอาดก่อนเข้าเฝ้าพุทธวงค์และอดีตบุพกษัตริย์ได้อย่างไร ทรงปรารถนาที่จะเป็นผู้เฝ้ามอง…เเละถวายรับใช้ ก่อนพระองค์สวรรตคต จึงไปที่ดอยตุงเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะกับตนเองและเจริญ ศีล สมาธิ ภาวนา…

diamantes-cullinan-1ราชวงค์อังกฤษ

ส่วนอ.เสรี หวังในธรรมก่อนตายก็สารภาพบาปว่า ร.2ไม่ได้แต่ตอน..รอบสังหารวังหลวงบุตรแม่กุลตรีตายเรียบ อันนี้เป็นตอน..นักรบศรีวิชัยลอบสังหารพระจักรพรรดิ์ในยุค เสียกรุงครั้งที่1…ทุกคนก่อนตายก็สารภาพบาป..มิเช่นนั้นตายตาไม่หลับ…อันนี้พระสันตปาปาจอนทน์ ปอนดิ์ที่2ท่านตามหา2เชื้อสายพระเยซูทั้งฝ่ายสตรีและบุรุษจนได้พบทักษิณ ชินวัตร ผู้โดนขับไล่จากเวียงวัง..ในตำนาน ท่านก็รีบมาประเทศไทยก่อนตายสะสางความข้องใจ และเข้าเฝ้าอดีตพระสันตปาปาเพื่อกลับบ้านคริตส์จักรในที่สุด ในขณะประเทศไทยยังไม่มีใครได้นิพพานยังไม่ใครทำให้แจ้ง หากเป้นเช่นนี้ก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธและไม่ต้องมาช่วยรบเพราะว่าเป็นแค่คนตามผู้นำ…ส่งเสบียงบริจาคไปก่อน…ความรู้ยังไม่เเตกฉานก่อนมาเป็นพุทธตนเองนั้นเกิดมาแล้วในทุกศาสนา และทุกคนที่นิพพานต้องปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมาก่อนทั้งนั้น  แบบจักรพรรดิ์ในบันทึกจึงจะเป็นพุทธได้ เหล่าผู้คุ้มกฏจะเอกเรย์กรรมจากDNA ใครทำบาปทำชั่วอย่างไร รู้แล้วแก้ไขไหมลบบันทึกจากกรรมดีรึเปล่า..เฉยๆๆไม่ใช่พุทธนะแล้วนิพพานมิใช่เดินจงกรม ยอดของหลวงพ่อวิริยัง..รู้ภาวะจิต เจโตวิมุท…แล้วพบอะไรมากมาย แต่สุดท้ายจริงๆๆต้องปลีกวิเวกไม่พบใคร คบแต่เทวดา ..ลูกศิษท์หลวงพ่อจะสติแตกบ้ากันเยอะ..องค์ลงและสุดโต่งคิดไปเองมากมายโดนหลอกองค์เอง…จนต้องคุยในปัญหาต่างๆๆช่วยให้เเนะอนาคตที่ดี ทางที่ถูกต้องไม่เข้าข้างตนเอง ส่วนมากยังหลงในกาม..ในจิตซึ่งนึกว่าเทวดาไม่รู้เขารู้แต่จะละอภิญญาอย่างไร อันนี้มันวิเศษ..จึงละยากสุดท้าย..บ้า หลงตนเอง เหนือหลวงปู่มั่นก็มี2 สกุลอทินนากเศษฐีกับสกุลของแม่วิสาขา ที่ยังให้เหล่าอริยะได้ไปมาหาสู่กัน….ท่านมีศัทธาไหม??? หากมีเทวดาจะบอกทางท่านเอง…แม้เขียนบอกเล่า…แต่คนไทยก็ยังตาบอดคลำช้าง…กูแน่เก่งเจ๋ง…ทั้งๆๆที่ไม่มีอะไรที่ให้หลงตัวเองเลย…งานนี้ประเทศไทย..เงินไร้ค่า..นิพพานคือของแท้ที่ท่านต้องลอง????ว่าดีอย่างไร!!!

st-rpt tvs,2เสี้ยนนามคนไทย

ที่มีปัญหาประเทศไทยตอนนี้ก็คือ การจัดการคนชั่ว รายการสายล่อฟ้าและการจัดเวทีไปทุกจังหวัดนั้นในชื่อผ่าหมาออกจากปากหากพูดผิดแจ้งความทุกจังหวัดกระทบใครไม่จริงแจ้งความ ประชาชนเอาขี้ปาไล่คนเลว แบบนี้จึงถูกต้อง กกต ศาลรธน ศาลปกครอง ทำผิดแจ้งความไว้เลย เพราะรธน50นี่ พรคประชาธิปัตยพันธมารและกลุ่มสนับสนุนไม่ให้แก้ แสดงว่าต้องการล้มราชวงค์จักรีไม่ต้องการให้มีรัชกาลที่10 ซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช หากเสด็จพ่อเป็นอะไรไป องค์มนตรีเปรม ก็คือผู้สำเร็จราชการแทน…ซึ่งพวกเขาก็ต้องไปเข้ากับมหาอำนาจอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแบบ นิวซีแลนด์ ออสเตเรีย ปาปัวนิวกินี นะเองเข้าใจไหมคนไทย…ตาสว่างได้แล้ว สมเด็จเปรม ติณสูรานนท์ ผู้สำเร็จราชการแห่งสหราชอาณาจักรใน… ซึ่งไม่มีทางปราบดาภิเษกมกุฏราชกุมารขึ้นครองราชเพราะผู้ที่จะทูลเชิญในเรื่องนี้ก็คือ ผู้สำเร็จราชการในรธน50 ซึ่งก็คือองค์มนตรี เปรม ติณสูรานนท์ซึ่งต่อต้านอย่างหนักไม่ให้ขึ้นครองราช อาจจะให้ราชกุมารีขึ้นแทนก้ได้ ณ.เวลานี้จึงต้องแก้รธน50 หากรักประเทศไทยจริงๆๆ ตามกฏมลเฑียรบาล มกุฏราชกุมารต้องขึ้นครองราชไม่ว่าจะอย่างไร หากต้องการล้มราชวงค์จักรีก็คัดค้านไม่ต้องแก้รธน50ในจุดนี้ของพรรคประชาธิปัตย์และ40สวสรรหาขององค์มนตรี เปรม ติณสูรานนท์

span ftรถไฟฟ้าชายแดนสเปน-ฝรั่งเศส

จากการสู้รบกันของประชาชนไทยซึ่งต้องการผลักดันให้มีประชาธิปไตยโดยสมบรูณ์ ฝ่ายค้านรักชาติไทยเห็นประเทศไทยและประชาชนไทยมาก่อน คือมีความเจริญ รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้พรรคประชาธิปปัตย์นำโดยโรคจิต อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คนบ้าแท้ๆๆยังให้ลอยหน้าลอยตาในสังคมให้ป่วนรัฐสภา ค้านทุกเรือง….ตอนเป็นรัฐบาลที่ปรึกษามีแต่ฝรั่งให้เงินทองประเทศไทยจนล่มจม เช่นเป็นรัฐบาลตั้งฟร็อดดูแลการค้าการลงทุนแทน มินิแบซึ่งลงทุนในไทยมาช้านาน ไปคบคนไกลไม่มีฐานสร้างงานผลิตในประเทศไทยเลย จ่ายเงินออกๆๆอย่างเดียวไม่มีรายได้เข้า จากภาคอุตสหกรรม…ให้เงินทองฝรั่งมารีดมาสูบมาเอางบปรึกษาจ้างนั่นนี่จ่ายออกไปมากมาย พอยุบสภาประชุมครม.เงินในคลังออกไปแสนๆๆล้าน ไม่มีใครตรวจสอบ ปปช สตง ไม่เห็นหัว ศาลรธนเงียบ ซื้อเเบล็คฮอคว์ตั้ง6000ล้าน f16อีก2ลำ กว่าหมื่นล้าน…สรุปเดือนพ.ค2553 เงินออกนักท่องเที่ยวไม่มาภาษีเก็บไม่ได้ตามเป้า ปชชไทยเค้าไม่สนับสนุนรัฐบาลอภิสิทธิ์รวมใจกันออมเงินไม่ใช้เงินในระบบ งดสนับสนุนอภิสิทธิ์ทุกช่องทาง ล๊อตเตอรี่เเพงก้ไม่ซื้อเลย สุดท้ายก็ไปไม่รอดกูมาโกง คดกินได้ไม่นาน…จุดนี้คือผลงานของคนไทยทุกคนในประเทศร่วมกัน เงินรัฐบาลไทยตรงช่วงนี้นี้จึงได้มาจากการยึดทรัพย์ ทักษิณ ชินวัตร กว่า 49,000ล้าน  เห็นไหมว่าพวกนี้โคตรโกง เป็นกลุ่มโจรปล้นทรัพย์คนอื่นเขา ทางฝ่ายราชนิกูล ราชวงค์ก็ให้ฝรั่งกักกัน อ้างนั่นนี้ จนรัฐบาลมาร์คต้องไปเจรจา ยึดเครื่องบินส่วนพระองค์ลำที่1ลำที่2 สุดท้ายเจรจาโฮปเวล์เก่า ของนายสุเทพ เมือกสุบรรณ เอาเงินภาษีประชาชนไปรีดเข้ากระเป๋าร่วมกับฝรั่งชดเชย การไม่ก้าวหน้าของโครงการ  รถไฟฟ้าBTS และเเอร์พอตย์ลิ้งค์ก็กลุ่มนายอภิสิทธิ์และมือมองไม่เห็นเป็นเจ้าของ ตอนนี้จะมาทำแบบเดิมแย่งโครงการ2ล้านล้านๆๆรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปทำเอง แล้วก็บริหารขาดทุนรถไฟฟ้าตกราง มีปัญหา อมเงิน ทางด่วนสมัยคมชก็ทำบัตรปลอม ตั๋วรถเมล์ปลอมของข้าเข้ากระเป๋าข้า มาแล้ว…ก็ของเจ้าๆๆซังกะป๋วยทำอะไรเป็นที่ไหน เงินอย่างเดียว ตระกูลเปรตใครเตะไม่ได้ แต่ของกูได้ไงประชาชนจ่ายทั้งนั้นนะนั่นมิใช่โครงการราชดำริ ซักหน่อย ตอนนี้ห้ามมายุงงบประชาชนทั้งระบบน้ำและรถไฟฟ้าทั้งรางคู่และรถไฟฟ้าหัวจรวด ต้องได้แบบสากล โปร่งใสและได้ประโยชน์ระบบดีที่สุด มีทีมคนไทยหัดทำเองในทีมบริหารด้วย ซ่อมบำรุงเองได้ต้องส่งไปฝึก  จากการเดือดร้อนไปทั่วในการหาเงินปล้นคนนั้นคนนี้ รึดไถ เช็ค2000เเบ็งส์กรุงเทพ ก็โกงนำไปให้อำมาตย์มาฆ่าคนไทย มาล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตรโดนรังแกต่างหาก มีศาลเดียวตัดสินเลย ตั้งเองเออเอง แบบไม่เคยมีมาก่อน รีบเเดกด่วนของศษลไทย ยังอ้างว่าเขาโกง นายกรณ์ จาติกวณิชให้ดูแลคลังหลวง ดันไปสวามิภักษ์ world bank นำเงินคลังหลวงไปตั้งธนาคารอิสลาม สุดท้ายทั้งนาย สุเทพ เทือกสุบรรณและสมุนพรรคปชปก็เป้นลูกหนี้เน่ากูเงินจากธนาคารอิสลามไทย ล้มบนฟูกไม่หนีไม่จ่าย ล้มเอาเงินหลายพันล้านไปใช้ฟรีๆๆ ตอนนี้มาสกัด รถไฟฟ้า รางคู่ หัวกระสุน อ้างโน้นนี้นั่น แล้วผลงานพรรคปชปได้อะไรบ้าง…เห็นแต่เสาโฮปเวล์ โด่เด่ ส่วนรถไฟไทยต้องปรับอย่าให้ใครเข้าไปได้ต้องกั้นรั้ว ทำทางยกระดับ มิเช่นนั้นจะมีคนไปถอดน๊อตให้คนตายหมู่มาก แบบอินเดีย อียิปต์ มุสลิมเจ้าเก่านะเเหละฆ่าคนไทย จุดนี้ต้องการ ล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่นายหัวพรรคประชาธิปัตย์

Spanish+Royals+Gala+Dinnerlราชวงค์สเปน

ด้านศาสนาก็ข็มข้น..กลุ่มคนจีนภาคใต้ก็เข้าหาพระ…ก้ให้ฟ้าผ่าสถานีใดสถานีนั้นทำผิดต่อแผ่นดินไทยในด้าน คอมมิวนิตส์ RKK เพราะตอนนี้หากไม่ฆ่า…คนดูแลแผ่นดินนี้เช่นอำมาตย์เปรมและพรรคพวกแล้ว ก็ไม่จบ…คนไทยจะต้องตายทุกวันจากมุสลิมที่ภาคใต้ง่ายที่จะต้องฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ…ต่อไปผู้ว่าชื่อไทยนามสกุลไทยต้องตรวจสอบดูว่า มุสลิมรึไม่ เพราะอาจฆ่ารองผู้ว่าคนพุทธและคนอื่นๆๆ ใช้นาวิกโยธินคนไทยพุทธ และทหารเกรณ์ระยะหลังๆๆมีคนมุสลิมมาปน จุดนี้ทหารจะตายง่ายๆๆจากการเป็นสายให้โจร อส..ไว้ใจไม่ได้ส่วนมากเป็นคอมมิวนิตส์ของเปรม วิทยุชุมชนบางรายการเป็นสาวกสุรชัย แซ่ด่าน คอมมิวนิตส์ ซึ่งคนสนิททหารรับใช้ของเปรมเป็นบอดี้การ์ดให้ตั้งแต่ต้น จุดนี้เสธเเดงที่รักรุ้ไหมรู้ และเตือนพวกเราแต่ สาวกเลี้ยวซ้ายประชาธิปไตย มีมากจากพรรคคอมมิวนิตส์ทำกิจกรรมการเมืองอยู่จึงไม่ยุบพรรคเช่น พรรคการเมืองใหม่ต้องมีอบรมสัมนา วิทยุ ทีวี แต่พรรคคอมมิวนิตส์โดน14ตุลา คนเดือนตุลาทั้งเหลืองแดงngo องค์กรอิสระ จะชัดเจนโรฮิงญามา อมรา และมนุษย์ชนในและต่างประเทศไปเอาใจยังกะพ่อแม่…จุฬาราชมนตรีแก๊งค์พรรคปชปไปปกป้อง…แล้วมารอบฆ่าคนไทย ทหารและคนไทยต้องทำอาหารให้กินยังกะพ่อกะแม่เทิดทูลดโรฮิงญา ที่ไม่มีประเทศไหนเอา มุสลิมอยู่ประเทศไหนก็มีปัญหาไปหมดทุกประเทศตอนนี้ พม่าเขาทำถูกต้องที่ปกป้องคนพุทธ อย่ามาอ้างโน่นนี้ คนไทยเเกล้งโง่รึรู้เห้นเป็นใจ…จุดนี้พวกเขาอำมาตย์RKK กำลังจะยกระดับให้เป็นการต่อสู้ทางศาสนามุสลิมฆ่าคนพุทธ…ให้คนพุทธลุกฮือ..ฮือแน่แต่ต้องไล่เปรมและพรรคปชป กกต ศาลรธน ปกครอง อาญาฏีกา กลุ่มองค์กร ปปช กกต สตง และนอมินีออกไป

thainewk-qราชวงค์ไทย

นปชล้มเหลวตรง…มีคนเชื้อสายคอมมิวนิตส์อยู่ในองค์กร…หากยกระดับการต่อสู้คนที่เคยเข้าป่าต้องออกไป เป็นแค่ครูให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมือง รึมี2ฝ่ายบู้บุ๋น และต้องเข้าใจกันไปในทางเดียวกัน ณ.จุดนี้ ประชาชนไทยต้องการคนเด็ดขาด มิใช่ไม่มีอำนาจอะไรก็พูด…เอาให้จริงๆๆเหมือน19พ.ค 53นั้น ราชประสงค์ ทุกฝ่ายทหารตำรวจ ล้วนทำร้ายปราบปรามยิงประชาชน รวมเผาเซนทัลเวิร์ด์ แถมพรรคประชาธิปัตย์ยังมีหน้ามาใส่ร้ายประชาชนจัดฉากอาวุธสงครามอีกด้วย ข่าวสื่อมวลชนก็บิดเบือนใส่ร้าย จัดฉาก19-20-21-22 พ.ค2553… 7วันคลีนนิ่งของ สุขุมพันธุ์ บริพัตน์ เพื่อทำลายหลักฐานแดงไม่มีอะไรมีแต่บัตรประชาชนบัตรนปช เครื่องครัวครกสาก…เครื่องนอน  อันนี้มีหลักฐานการจัดฉากมากมาย และพวกมันก็ไล่ลบคลิป เหมือนช่วงคมช19ก.ย 49 สุรยุทธุ์ จุลนานนท์เป็นนายก มีการเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งลิ้งเวปไซด์ รูปภาพ การสืบสาแหลก เชื้อพระวงค์ต่างๆๆ พวกเขาลบทิ้งหมดโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่4 …ต่อมาพระพี่นางสวรรคต…การจัดลำดับสุขุมพันธุ์มาก่อน เทวกุลโน้นลำดับ14 ก็เลยรู้ว่า..เขาจะทำราชวงค์ใหม่เป็น บริพัฒน์ โสณกุล จักรพงษ์ บุนนาค อมาตยกุลนะเอง … ทั้งๆๆที่ราชวงค์สาแหลกร.9นี้ต้องมี2สกุล สวัสดิวัฒน์และเทวกุล อันนี้น่าตลกนะรู้มาจากลายผ้าไหม…เราเกี่ยวกับผ้าไหม จิม ทอมสันป์อย่างไร ทำไมผ้าไหมมาหามากมายนัก…อ้อ…คนในสกุลสวัสดิวัฒน์ แต่งงานกับทอมสันส์นะเอง หน้าตาเป็นฝรั่งมากมาย ตอนนี้เรียกสมบัติจากแผ่นดินกลับไปโผล่ที่ดินสกุลนี้… จากแม่จามเทวี..ซึ่งมีสะใภ้2คนก็คือ พระนางสุพรรณษากัลยานีรึพระนางสุนันทา …กับคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นะเอง…กลุ่มเลี้ยวซ้ายของวิทยุชุมชนจะเล่นประวัติศาสตร์เพื้ยนแบบมุสลิมยึดประเทศไทย นำโดยสุรชัย แซ่ด่าน นี้เชื่อแบบผิดๆๆนำมาต่อสู้ไม่ได้ในระดับประชาธิปไตยสากล ณ.จุดนี้จะมาประชาธิปไตยแบบไทยๆๆชาติอื่นไม่ต้องยุ่งไม่ได้แล้วเพราะ อาเซียน7-8ประเทศการเมืองมั่นคงเหลือประเทศไทย ภาคใต้บรึ้มตายๆๆๆกทมบรึ้มตายชายเอ๋อสั่ง!!!บ้าๆๆบอๆๆไม่ฟังรัฐบาลแบบที่ผ่านมา แบบนี้ยกผลขึ้นบกแบบสหรัฐทำกับประเทศญี่ปุ่นมาแน่…งานนี้ตายล้างประเทศแน่ประชาชนไทยต้องการรวมอาเซียน 60ปีที่สหรัฐอังกฤษกาขาวมือเบี้ยงหลังประเทศไทย เราไม่พัฒนาขึ้นเลย..อาเซียนไม่เกิดหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ ฉะนั้นอาเซียนต้องผนึกกำลังช่วยประเทศไทยด้วยอย่านิ่งเฉย สหภาพยุโรปด้วย เหมือนราชอาณาจักรสเปนซึ่งมีรถไฟฟ้าสร้างเสร์จพ้นภัยค้านบลาๆๆๆๆ(แบบพรรคปชปและสาวก)ไปแล้ว…เพราะสหภาพยุโรปร่วมใจกันต้องยุ่งนะจุดนี้…เพื่อนๆๆชาวโลกเอ๋ย…น้ำท่วมแล้วรู้ไหมว่าประเทศไทยสำคัญอย่างไรต้องรักษาไว้นะ..ครัวโลกคือที่นี่!!

oholpเพชรโฮปอาถรรพ์ของคนที่ได้ครอบครอง

ตอนนี้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอาจเลือนหายไปแต่โบราณสถานวัตถุโบราณ จะบอกเล่าเรื่องให้ทางตรงจึงต้องฝึกนิพานให้แจ้ง ไม่ใช่การเดินจงกลม การเข้าสมาธิ แต่การรู้ชาติกำเนิดตนเองเเล้วเกี่ยวพันกับใครทำพิดอะไรไว้ก็แก้ไขปรับปรุง ใช้อริยสัท4แล้วเจริญมรรค8 พระสงฆ์ทำง่ายจึงคาดหวังเพราะหลวงตาของเราน้ำเเหล้ง ท่านเข้าสามธิเเป๊บเดียวฝนตกบ่อน้ำเต็ม มีฝุ่นไฟไหม้ พระเจ้าตากก็อยู่บนก้อนเมฆ บัดเป่าฝุ่นละอองพิษออกไป… ตอนนี้อำมาตย์ทำค่าเงินแข็งไม่ให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ขายข้าวได้ เราก็ส่งไปที่ค่าเงินเยอะๆๆต่อบาทแทน… นำเงินให้ประชาชนใช้สอยเเล้วรัฐบาลได้ภาษีเข้ารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำรวจชุมชนดูแลไม่ให้ไปในที่อันตราย ห้ามเดินเผ่นผ่าน ดูแลจัดส่งให้ปลอดภัย ทุกคนต้องทำหน้าที่เจ้าบ้าน เเขกต้องไปไหนมาไหนคนไทยพาไปและต้องป้องกันเขาด้วย นะจุดนี้ เอาให้ประทีบใจจ๊อด เงินจะมากมายแบบสเปน แต่ไซปรัสเป็นเกาะมุสลิมใกล้ตุรกี ซีเรีย จอร์แดน จึงอันตรายในปัจจุบัน จึงมาที่ไทยแลนด์ดีกว่า…นะช่วยกัน อีกอย่างชาติ ศาสน์ กษัตริย์คือเอกลักษณ์ ของชนชาติไทย…คนภาคใต้ไม่เอากษัตริย์ชั่งเขาจึงตายวันเว้นวันจากมุสลิมต้องการดินแดนและอำนาจบริหาร ทรัพยากร ปล้นชาติไทย แต่คนไทยภาคอื่นๆๆแม้ในกรุงเทพมหานครที่จุดอันตราย…แบบ3ชายแดนใต้ ตายรายวัน นั้นเพราะผู้ว่าราชการเป็นใจ อันนี้ต้องดูแลคนในครอบครัวไปไหนมาไหนบอกกันและไปรับไปส่งไปรอ กลับบ้านแล้วค่อยนอนสมาชิกครบ…นะในเมื่อมุสลิมและคนจีนจะครองเมือง…คนไทยต้องรู้จักป้องกันตนเอง ไล่มันไปซิแบบในการ์ตูน lion king 2ไง …ทักษิณจึงกลับมาได้ ไม่งั้นตายที่ดูไบนะเออ!!! อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย 60เเล้ว สู้โว้ย…ตอนนี้เหมาะที่สุด อำมาตย์และพรรคประชาธิปัตย์ออกไป โรคจิตทั้งหมดเลย เเก้งส์โรคจิตชัดๆๆ!!!!

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

เเบบชุดผ้าไหมไทยเรียบเก๋ 2013

-Silk_Route_q43

เเต๊นแต๊น….แบบว่าผ้่ไหมไทยสุดฮิตฮอตมากขณะนี้เพราะว่าสวย…สง่าและมีคุณค่าณ.บัดNOW อีกทั้งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและทุกคนรวมใจไทยช่วยไทยได้นำผ้าไทยมาสวมใส่กัน ให้ประชาชนไทยและนานาชาติซึ่งนิยมผ้าไหมมาช้านานแล้ว ได้ชื่นชมความงามของผ้าและได้แนวทางแบบชุดไหมไทยใหม่ๆๆ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเเพงและหรูจนเกินไป  เพราะผ้าพืนแพงๆๆแบบทอมือนั้นต้องนำไปเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันเป็นผืนผ้ามากกว่านำมาประดับกาย ซึ่งหากจะสวมผ้าแพงๆๆขนาดนั้นควรจะเป็นแบบผ้าถุงคาดเข็มขัดเงิน เพชร พลอยและทองมากกว่า ใส่เเล้วก็สามารถนำมาเก็บอย่างดีได้ใส่ หากนำมาตัดเป็นชุดเดรส รึชุดทำงานก็จะสวมใส่ได้เพียงครั้งเดียวก็จะเบื่อเอาง่ายๆๆและไม่คุ้มค่า คนมองก็จะหาว่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปอีกด้วย ให้ราชนิกูล เจ้าหญิง เจ้าชายเค้าสวมจะดีกว่าเพราะเป็นสมบัติต้นตระกูล ณ.เวลานี้เราต้องกระจายรายได้ให้ประชาชนมีเศรษฐกิจครอบครัว หมุนเวียนรายได้ และชุมชนยืนได้ด้วยตนเองทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

DSC05219DSC05220DSC05228

อีกทั้ง พ.ศ2556 นี้สตรียุคใหม่ประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นนิยมเสื้อผ้าแบบผสมผสานปรับใส่ได้หลากหลายทั้งแบบกางเกง กระโปรงและเดรส แถมผ้าพันคอ เสื้อคลุมเก๋ๆๆมาประยุคใช้มิให้ซ้ำซาก ประหยัดทั้งเงินและได้ช่วยประชาชนรากหญ้า งานนี้คนรวยๆๆน่าจะเปิดใจรวยแต่ผู้เดียวผูกขาดมานาน ให้เจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านได้สื่อสารตรง ขายตรงกับลูกค้าซะบ้างนะค่ะ เพราะชาวบ้านเป็นผู้ถักทอสืบสานศิลปบนพื้นผ้าที่แท้จริง อย่าไปกดราคาชาวบ้านเลยนะค่ะกลุ่มพ่อค้าคนกลางทั้งหลาย????

DSC05234DSC05237DSC05238

ประชาชนเค้าจะได้มีแรงสู้ชีวิตต่อไป ไม่ท้อแท้อยู่เพื่อลูกหลานต่อไปได้เห็นพวกเขา ร่ำเรียนจบมาจะได้มาดูแลคนแก่คนชราในท้องถิ่นบ้าง หลังจากที่ไปอยู่เมืองหลวงตอแหลแลนด์ จนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนลืมบ้านเกิดตนเองตามมาอาศัยเป็นหนูในกรงของเมียชาวกรุงผู้สูงส่ง(มีแต่ห้องแถวเเมวดิ้นตายรกๆๆ) ซึ่งนับวันยิ่งมีเเนวแบบผ้าไหมลายใหม่ๆๆ พัฒนาขึ้นหลายๆๆแบบแปลกใหม่ๆๆ ผลิตขึ้นมาให้เราได้ชื่นชม ราคาก็ย่อมเยาว์ แถมได้บุญทั้งคนซื้อคนขายอีกด้วย !!!!นะอนุรักษ์ผ้าไทยแบบถูกคนถูกเวลาและถูกใจ ไทยทำไทยใช้และนำผ้าไทยแบบทันสมัยให้ชาวโลกได้สวมใส่…ก้าวหน้าไป…We will progress together

DSC05275 DSC05274 DSC05233DSC05330DSC05324 DSC05320 DSC05323 DSC05314 DSC05315

ต่อไปแบบทันสวยผ้าไหมเดรสเก๋ๆๆบ้างนะค่ะ

b-sk b-silk1 4-sd a-sk black-skdress Bsk-Dress qjk sxl uykFre-Fran gsk1F gsk lsilk-dress-1 psk1sk_5f7 r_black_dress j_5 sheath_dress sk_l9  sk7w FSilk-Dress uskstkb Strk sk-o1 sko2w-silk-dressSilk Dress by1_skw

เรียบเก๋ เท่ ทันสมัยไหมค่ะ…ขอให้มีความสุขเยอะๆๆนะค่ะ หวังว่าแบบผ้าไหม dress ที่ได้นำเสนอนี้จะถูกใจนะค่ะ !!!!

me-l

โพสท์ใน หนังสือ, แฟชั่นผ้าไหมไทย

Thailand PM yingluck shinawatra Visit Papua New Guinea 24 – 25 March,2013

24มี.ค2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกเดินทางจากประเทศนิวซีแลนด์และมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ต มอร์สบี้ เมืองหลวงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเมื่อเวลา 17.30น  ตามคำเชิญของ  นายปีเตอร์ โอนีล นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งได้พบกันที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อครั้ง นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20  ระหว่างวันที่ 7- 9 ก.ย 2555.

Thai PM Yingluck Shinawatra visit Russia to attend 20th-APEC Russia2012

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี ปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neill พร้อมคณะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้มีการค้าขายระหว่างกันทางด้านการเกษตร ,การประมง,ยานยนต์และต่อไปจะร่วมกันพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชากรโดยเฉพาะการให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุข,การศึกษาซึ่งประเทศไทยมีผู้ชำนาญการที่พร้อมจะพัฒนาร่วมกัน ไทย-ปาปัวนิวกินีเห็นพ้องพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างกัน http://news.voicetv.co.th/thailand/49845.html

ประวัติรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี(Independent State of Papua New Guinea)

Papua New Guinea flagPapua New Guinea-map

การเมือง: อดีตเคยได้รับการปกครองจากอังกฤษ ,เยอรมันและออสเตเลีย ได้รับเอกราชจากออสเตเลีย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค พ.ศ2526และปกครองตนเองเมื่อ 16 ก.ย 2518

การปกครอง:เป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้การปกครองของพระนางเจ้าอริซเบทที่2แห่งสหราชอาณาจักรโดยได้รับเอกราชให้ปกครองตนเอง เมือ16 ก.ย 2518ในแบบรัฐสภาเดียวภายใต้รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักร โดยมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและมีผู้สำเร็จราชการจากพระนางเจ้าอริซเบทที่2สหราชอาณาจักรชื่อ กับ H.E. Michael Ogio และมีนายกรัฐมนตรี ชือ Mr Peter Charles Paire O’Neill

Papua New Guinea (4)Papua New Guinea (12)

เมืองหลวงชื่อ:พอร์ต มอร์สบี้ ภาษาทางราชการ ภาษาอังกฤษ,พอกพิซีน ,ฮีรีโมตู ,นีโอลและมีกว่า800ภาษาตามชนเผ่าพื้นเมือง

สกุลเงิน กีนี (PGK)

Papua New Guinea (6)Papua New Guinea (8)

ลักษณะภูมิประเทศ:เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ มหาสมุทรแปซิฟิก ,ทิศเหนือของประเทศออสเตเลีย,ทิศตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน ปัจจุบันบันปาปัวนิวกินีเป็นประเทศสังเกตการณ์ใน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชากร:ชนพื้นเมือง เป็นชาวปาปัว ปาปัวนิวกินี ประกอบด้วยชนหลาย เผ่าพันธุ์ เช่น เมลานีเซียน ปาปัว เนกริด ไมโครนีเซียน และโปลินีเซียน

ศาสนา: คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นหลัก แต่ก็มีลัทธิศาสนาท้องถิ่นตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าพื้นเมือง อีกมากมาย

Papua New Guinea (3)Papua New Guinea (5) Papua New Guinea (11)Papua New Guinea (2)

ทรัพยากรธรรมชาติ : อุดมสมบรูณ์ ไปด้วยป่าไม้ ,ทรัพยากรทางทะเลเช่นการประมง ,ปลานานาชนิด,ทองคำ ,ทองแดง, น้ำมัน, แก็สธรรมชาติ ,กาแฟ, โกโก้ ,มะพร้าว

การค้าและการท่องเที่ยว: เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของ ประเทศออสเตเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปรฺ์และญี่ปุ่น

Papua New Guinea (10) Papua New Guinea (7)

เนื่องจากการจัดระเบียบโลกใหม่…รัฐเอกราชจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานการเมืองการปกครองให้ประชากร อยู่ดีมีสุข มีมนุษย์ชนที่ดีตามบันทัดฐานประเทศกำลังพัฒนา จึงต้องแสวงหาประเทศพันธมิตรมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี่ใหม่ๆๆ การปูพื้นฐานด้านการศึกษา การสร้างสาธารณูปโภคให้ทัดเทียมปรระเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่นๆๆ ซึ่งประเทศไทยเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแม่แบบในการยกระดับปรับปรุงประเทศในครั้งนี้ มิเช่นนั้นการประชุมครั้งต่อไปจะโดน ลดระดับประเทศลงเป้นประเทศด้อยพัฒนา นี้คือความคืบหน้าล่าสุดของ ปาปัวนิวกินี

Papua New Guinea (15) Papua New Guinea (14)

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในการเยียนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี้ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค2556มีดังนี้   24 มี.ค.2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เดินทางเยือนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี อย่างเป็นทางการ

Y-PNG2013 (43)

17.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ตมอร์สบี้ ประเทศปาปัวนิวกินี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี และภริยา (Chief Honorable Leo Dion and Madame) ให้การต้อนรับ  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพอร์ตมอร์สบี้ พร้อมกับนำตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและเข้าหารือข้อราชการกับ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะปาปัวนิวกีนีMr Peter Charles Paire O’Neill

Y-PNG2013 (2)

ในการเยียน ปาปัวนิวกินีในครั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและคณะให้ความสนใจ ประเทศปาปัวนิวกินีในด้านการมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งภาคเอกชนไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

Y-PNG2013 (18) Y-PNG2013 (19)

25 มี.ค2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H.E. Michael Ogio  ผู้สำเร็จราชการ จากพระนางเจ้าอริซเบทที่2แห่งเครือจักรภพสหราชอาณาจักรณ.ทำเนียบผู้สำเร็จราชการข้อหารือมีดังนี้

Y-H.E. Michael Ogio  (2)

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้กล่าว แสดงความยินดีต่อการได้มาเยือนรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ และถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับผู้นำเป็นครั้งแรก นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ทั้งในระดับรัฐบาล ประชาชน และภาคเอกชน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดในหลายมิติ มีความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการค้า

Y-H.E. Michael Ogio  (3)

ผู้สำเร็จราชการฯH.E. Michael Ogio กล่าวชื่นชมการเลือกตั้งของปรระเทศไทยซึ่งเป็นการพร้อมใจกันอย่างบริสุทธุ์และยุติธรรมของประชาชนไทย และหวังจะได้เห็นการเลือกตั้งของปาปัวนิวกีนีราบรื่นเหมือนเช่นประเทศไทย อีกทั้งประชาชนชาวปาปัวนิวกีนีรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางเยือนของนายก รัฐมนตรีเป็นอย่างมาก และจะเป็นโอกาสอันดีในการแสวงหาและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน

นอก จากนี้ผู้สำเร็จราชการฯH.E. Michael Ogio เห็นว่า การเยือนในครั้งนี้เป็นการเยือนในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงได้ถือโอกาสนี้ขอส่งมอบความรักและมิตรไมตรีที่ดี เพื่อมิตรภาพระหว่างประชาชนในภูมิภาค และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

Y-H.E. Michael Ogio

โดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวยืนยันว่านักธุรกิจประเทศไทยสนใจที่จะขยายการค้าการลงทุนในรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และรัฐบาลไทยพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ประเทศไทยมีในด้านสาขาต่างๆ ให้แก่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี อาทิด้านการเกษตร ,ประมง ,ก่อสร้าง พลังงาน และการท่องเที่ยว

Y-PNG2013 (10)Y-PNG2013 (31)Y-PNG2013 (3)

หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปรัฐสภาเพื่อหารือทวิภาคีและหารือเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี Mr Peter Charles Paire O’Neillโดย“นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีบอกกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าสตรีชาวปาปัวนิวกินีต่างก็ยกย่องและชื่นชมนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรให้เป็น บุคคลต้นแบบของสตรีชาวปาปัวนิวกินีในเรื่องความบทบาทและสามารถของสตรี ที่มีสภาวะผู้นำสูงในการบริหารและการ พัฒนาประเทศ”

Y-PNG2013 (5)

ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี และร่างแถลงข่าวร่วมของนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศ นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกับการสนทนาตามอัธยาศัยเพื่อกระชับควมสัมพันธุ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Y-PNG2013 (55)Y-PNG2013 (51)Y-PNG2013 (25)Y-PNG2013 (37)Y-PNG2013 (41)Y-PNG2013 (16)Y-PNG2013 (24)Y-PNG2013 (13)

จากนั้นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้เดินทางไปยัง  มหาวิทยาลัยปาปัวนิวกินีเพื่อฟังการบรรยายปัญหาและความต้องการของผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย ปาปัวนิวกินี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มอบหนังสือและสื่อทัศนูปกรณ์สำหรับ Thai  Conrner  ให้กับมหาวิทยาลัยปาปัวนิวกินีและเน้นย้ำความร่วมมือทางด้านโสตเทคโนโลยี่ และการศึกษา ในอนาคตอีกด้วย

Y-PNG2013 (38)Y-PNG2013 (6)Y-PNG2013 (28)

14.00น:นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางไปยังสภาหอการค้าพอร์ตมอร์สบีเพื่อร่วมงานการตกลงทางด้านการค้าระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าปาปัวนิวกินี และนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวสุนทรพจน์และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าพอร์ตมอร์สบี(  Chamber of Commerce and Industry of Papua New Guinea)

ปาปัวนิวกินีเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในแปซิฟิกใต้ การค้าระหว่างทั้งสองประเทศในปี ค.ศ2012 มีจำนวนถึง 359,960,000 ดอลลาร์ ซึ่งมีข้าว น้ำมัน เครื่องจักร การก่อสร้างเป็นหลัก ส่วนการลงทุนของประเทศไทยในปาปัวนิวกินี ก็คือการแปรรูปอาหารเป็นหลัก เช่นการประมงปลาทูน่า อุตสหกรรมปลากระป๋อง, กรานำเข้าขายข้าวไทยและการพัฒนาพลังงานน้ำมันและแก็สธรรมชาติ

และเดินกลับประเทศไทย ,ถึงประเทศไทยในเวลา 20.45 น.

Y-PNG2013 (9)Y-PNG2013 (7)Y-PNG2013 (32) Y-PNG2013 (34)Y-PNG2013 (22)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง