ภารกิจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือนต่างประเทศ 2556

Prime Minister Yingluck Shinawatra visited the missions abroad 2013.

มาแล้วตามคำเรียกร้องภารกิจเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บอกตามตรงนะคะว่าตอนนี้รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชืนวัตร ประเทศไทยนั้นแข็มแข็ง มาแรงเเซงโค้ง อย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นการเชื่อมต่อรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรพี่ชายอย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียว จากการเกิดปฏิวัติรัฐประหาร 19ก.ย2549เป็นต้นมาได้เกิดการแสวงหาที่มาความไม่ก้าวหน้าของประเทศไทยเกิดจากอะไร จนกระทั่งบัดนี้ทุกอย่างเครียร์ กระจ่างแจ้งโดยไม่มีอะไรเคลือบแคลง และทั้งโลกได้ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น ของเหล่ายอดขุนพลในประเทศที่ชื่นชอบในระบอบประชาธิบไตย ซึ่งล้วนต่างได้ผ่านสงครามกลางเมืองห่ำหั่นฆ่ากันตายมาแล้วอย่างโชกโชน จึงต้องมาผนึกกำลังกันต่อต้าน สงคราม มันมาแล้ว อีกทั้งใน5-6ปีที่ผ่านมาโลกได้เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศทำให้ชาวโลกเครียดด้วยมลภาวะเรือนกระจก ฝนตกน้ำท่วม ฝนแล้ง อาหารพืชผัก สัตว์เป็นพิษ เกิดโรคระบาด แผ่นดินไหว ดินถล่ม หิมะตก อุกาบาตถล่มโลก เกิดพายุสุริยะรึฝนกรดขึ้นในหลายๆๆประเทศในแต่ละทวีปอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต้องหันมาจับมือกันเพื่อความมั่นคงทางด้านการเมือง เศษฐกิจ การลงทุน ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ อาหารขาดแคลน และด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในโรคภัยใหม่ๆๆ เพื่อแสวงหาหนทาง สันติสุขและรักษาคุณภาพของประชากรโลก ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในทุกชาติเผ่าพันธุ์ นั่นเอง

สำหรับประเทศไทย นอกจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะสะสางงานปูพื้นความแข็งแกร่งในคุณภาพชีวิตให้ประชาชนไทยในด้านสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคแล้ว ค่าครองชีพค่าแรงงานขั้นต้น300บาท/วัน ,ผู้จบปริญาตรี15,000บาท/ด,มีกองทุนสตรีพัฒนาหมู่บ้าน,ส่งเสริมการลงทุนขนาดย่อมSMEและโอทอปให้ยกระดับการบรรจุหีบห่อให้สวยงามมีคุณภาพจากท่านรมต.เทคโนโลยี่ ประเทศเยรมันนี มิตรภาพของเราได้มีจัดอบรมและวิธีการต่างๆๆให้หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ไปเยือนเยรมันนี-ฝรั่งเศสได้เกิดมิตรภาพที่ห่างหายมายาวนานได้หวนกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง ทางด้านฝรั่งเศสได้ให้ความกรุณาในการให้ความรู้ทางด้านแฟชั่น น้ำหอมและผลิตภัณฑ์ ด้านความงามต่างๆๆ ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ได้กรุณาให้ความรู้ในด้านการรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งจะครอบคลุมในประเทศภึง8สายด้วยกัน รวมด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม และที่สำคัญศูนย์กลางทางด้านฮับการเงินการคลังของโลก ซึ่งมั่นคงมากในระยายาวของประเทศไทย หากเราไม่มีบารมีและทั่งโลกไม่เชื่อมั่นคงจะไม่ได้รับความกรุณาจากมหาอำนาจโลกทั้ง3ประเทศอย่างแน่นอน เพราะสัจจะนั้นมีเฉพาะคนดี ที่แสวงหาความเจิญและรักในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติให้สงบ สันติสุข มีอะไรก็เจรจากันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจ มีใจนักเลงซึ่งมีหัวใจที่ดำรงไว้ด้วยหลักคุณธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ จริงใจคำไหนคำนั้น

4-5มี.ค2556 นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนราชอาณาจักร สวีเดน-เบลเยี่ยม และทูลเชิญประมุขของทั้งสองราชอาณาจักร มาเยียนประเทศไทยเพื่อติดตามความจริงใจในการวางรากฐานประเทศไทยในด้านต่างๆๆทั้งการปูพื้นฐานคุณภาพชีวิต การกระจายรายได้สู่ประชาชน การสร้างการคมนาคมขนส่ง การสร้างเมืองสีเขียว การรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน และการขยายงานการเชื่อมโยงอาเซียนให้มีระบบและผลักดันให้เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาคมโลก ซึ่งต้องการบ้านสำรอง เมื่อเกิดภัยพิบัติและการพักผ่อน หย่อนใจเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการต่อสู้ชีวิตของมนุษยชาติ สืบไป

Thailand PM yingluck shinawatra visit Kingdom of Sweden- Belgium March 4-7 ,2013

5ก.พ 2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้องรับ นายฌ็อง มาร์ค เอโรต์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และภริยา พร้อมคณะ

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed Prime Minister of France Mr.Jean-Marc Ayrault and his wife February 5,2013

13-16มี.ค2556ปธน.สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra welcomed. President of the Republic Equatorial Guine March13-16,2013

Crown Prince  Philippe of Belgium and Crown Princess  Mathilde  their visit to Thailand March 17-22,2013 มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม และพระชายา เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย

Thailand PM yingluck shinawatra welcomed HRH. Prince Philippe of Belgium March 17-22,2013

อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ กรุงนิวเดลี ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ จากนั้น ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนางชีค ฮาลินา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555อีกด้วย

20-22ธ.ค2556.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรพร้อมคณะเยีอนอินเดีย-บังคลาเทศ

2-27 ก.พ2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยีอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้-เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

25-27ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้-เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

28ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนมาเลเซีย เจรจาสันติภาพและความร่วมมือด้านต่างๆๆกับนายราจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

28ก.พ2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยียนมาเลเซีย

12มี.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมประชุมในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 5  ณ.เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12มี.ค2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 5 ณ.เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ารต้อนรับนักธุรกิจและผู้สนใจการลงทุนและในด้านต่างๆๆกับประเทศไทยอาทิเช่น

15 มี.ค2556 นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับนาย Simon Robertson ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce เพื่อยืนยันขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการบินในไทย 

y- Simon Robertson( Rolls-Royce Plc ) y- Simon Robertson( Rolls-Royce Plc ) (4) y- Simon Robertson( Rolls-Royce Plc ) (3)

ทำเนียบฯ 15 มี.ค.- เมื่อเวลา 11.00 น.นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ให้การต้อนรับ นาย Simon Robertson ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce Plc และคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท เพื่อยืนยันการลงทุนในไทยว่า ประธานกรรมการบริษัท Rolls-Royce Plc ให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาล โดยยืนยันที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี เพื่อช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีและทักษะในการบินของไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรมการบินของไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณบริษัท Rolls-Royce ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค รวมทั้งวางแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยหวังว่าบริษัท Rolls-Royce จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งสามด้านหลักนี้.-

y-Margaret Chan(who)

 15 มี.ค.2556- นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นางมาการ์เร็ต ชาน (Margaret Chan) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก

ทำเนียบฯ 15 มี.ค.2556- นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้การต้อนรับ นางมาการ์เร็ต ชาน (Margaret Chan) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุม Global Policy Group Meeting ที่จังหวัดเชียงใหม่ และนางมาการ์เร็ต ชาน ได้รายงานถึงผลการประชุม Global Policy Group Meeting ที่จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้อำนวยการภูมิภาคองค์การอนามัยโลกจาก 6 ภูมิภาค ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการเรื่องสุขภาพ

ในครั้งนี้ นางมาการ์เร็ต ชาน แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพของไทย ซึ่งประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนไทยมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีให้เข้าร่วมงานเปิดตัวรายงานการประเมินขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่สมัยสามัญสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ในเดือนกันยายนนี้ด้วย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แสดงความขอบคุณองค์การอนามัยโลก ในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค.

19 มีนาคม 2556นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับนายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและประสานกิจการด้านความมั่นคงสาธารณรัฐสิงคโปร์  ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

y- Mr Teo Chee Hian.(Singapore) (2)y- Mr Teo Chee Hian.(Singapore)

19 มีนาคม 2556 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้การต้อนรับนายโอซามุ มาสุโกะ ประธานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน เ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

y- Mr. Osamu - Mitsubishi. y- Mr. Osamu - Mitsubishi. (5)

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

กกต-คณะกรรมการการเลือกตั้ง(Election Commission of Thailand, ECT) …ในสภาวะการณ์…ศักดิ์ศรีมีไหมณ.พ.ศ2556

7มี.ค2556 พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ เผยกรณีมีคำร้องฯในการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3มี.ค2556ที่ผ่านมา

“วิธีการแสดงความจริงใจต่อประชาชนนั้นไม่ย­ากหรอก ก็ปฏิบัติไปตามกฎหมาย ตามแนวคิดในระบอบประชาธิปไตย ผมอยากเห็น และเชื่อว่าประชาชนก็อยากเห็น”

3bd (2)เดินหน้าประเทศไทย

บันทึกประเทศไทยวันนี้ในสถาณะการณ์…หัวหน้ากลุ่มRKK (ยุวชนพรรคปชป)ปรากฏตัว

17มี.ค2556 ประชาชนกทมกับการเกียดพรรคประชาธิปปัตย์…

1)ก็บอกแล้วภาคใต้โมเดลพิษณุโลกโมเดล คนจีนภาคใต้ร่วมมุสลิมมลายูยึดประเทศไทยชัดๆๆ แม้แต่พระสงฆ์ยังRKKเลยพระสงฆ์สังกัดพรรคประชาธิปัตย์…ก็จับตาดูโกงเเข็มแข็งแม้สื่อทุกประเภทในไทย…อะเอาเข้าไปชาติพังไม่เป็นไรขอให้พรรคปชปมาโกง…ทำงานไม่เก่งเอาแต่นอน ลองให้ฝนตกซิ…อิอิท่วมไร้เงาคนมาช่วยสมน้ำหน้าต่อไปท่วมเยาวราชเด้อ

2)ใช่ๆๆเราต้องสนับสนุนให้มันชั่วได้ใจ…จะได้เเยกเทพรึมารออก…ฟ้าทดสอบวิทยุใครโดนฟ้าผ่าแสดงว่าทำผิดต่ออุดมการณ์ของประชาชนไทยรวมรถคว่ำตายโหงตายห่า ตายในรัฐสภาไทยและสถานที่ทำงานราชการเเหล่งทำมาหากินที่รีดภาษีและเงินบริสุทธุ์ของประชาชนไทยเค้า…เปี้ยงๆๆบ่อยๆๆจะได้สาสมล่มจมเพราะ…อคติคิดผิดเห็นผิดทำเรื่องไร้สาระให้เป็นสาระ เห็นคนดีเป็นคนไม่ดี การรบครั้งนี้ฝ่ายทุรโยชน์ฝ่ายเการพกับกฤษณะเทพหัวหน้าฝ่ายปาณฑพ..หน้าที่พลเมืองไทยต้องเอามาแจกคนกทม..ซะเเล้ว…คนดีฝ่ายธรรมะต้องมาอยู่ฝ่ายกฤษณะ…ครั้งนี้รบนานอาจ100ปีเริ่มต้นที่ใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเมื่อฝ่ายปาณฑพ(ชินวัตร)โดนรังแกพระนารายณ์อวตารจะลงมาช่วยพวกเขา…(เพราะกรุงเทพมหานครชื่อยาวตรงตามนั้นที่ร.4ทรงตั้งไว้)

3)มติชนนั้นต่อไปจะเชียรพรรคปชป..สุดลิ่มเพราะไม่ต้องอีแอบอีกแล้ว..(ก็อ.เราโต๊ะข่าวหน้าหนึ่งบรรณาธิการ…สาวกพรรคปชป…นะจ๊ะ..ตอนนั้นครั้งหนึ่ง10ปีที่แล้วอาจารย์ได้ปรารพว่า….จะทำอย่างไรอ.ถึงจะรวยและเป็นสามารถอยู่ในวงการข่าวและเป็นเจ้านายของตนเองได้ซึ่งไม่มีใครครอบงำจากมือมองไม่เห็น…เราตอบว่า…เข้าหุ้นมหาชนซิค่ะ..รวย ฮา….นะอ.ของหนู เดี๋ยวเต๊ะเงินมาให้เอง!!!อ.ก็หากินไปตามกระแส คริ คริ ชิมิ แต่ตอนหน้าหนึ่งมติชน ทำข่าวเสื้อเหลืองมีมีดสปาตาร์ทำร้ายเสื้อแดง ตีเขาในราชดำเนินยุคท่านสมัคร สุนทรเวช อ.ตัดต่อเปลี่ยนเสื้อเหลืองเป็นเสื้อแดงว่าทำร้ายเสื้อเหลืองของอ.นะนะ…มันผิดพวกหนูก็ต้องด่าให้สำนึกในจรรยาบรรณนะแรงไหม…งานนี้คุณธรรมนำชัย ครูอาจารย์ผิดก็ต้องสู้กับฝ่ายคุณธรรมแม้เป็นศิษท์แต่ด้วยความเคารพ…จรรยาบรรณวิชาชีพนักข่าวสำคัญว่าชีวิต นะมีคลิปด้วยนะ อ.แก่แล้วจะมาตายตอนแก่เนี่ยนะ…ในที่สุดครั้งนั้นมติชนก็แพ้ฝ่ายนักสู้ประชาธิปไตย แต่เชื่อไหมครูท่านปลื้มที่สุด แม้ครูมีบ่วงบุญคุนต้องชดใช้อำมาตย์แต่ก็มีศิษท์อย่างเราพิทักษ์ คุณธรรม ยืนยงทนงตน แม้สิ้นลมก็ไม่แพ้อธรรม เดี๋ยวเกิดมาสู้ใหม่ได้ ชิมิ ทำดีอัพเดทขึ้นเรื่อยๆๆ ไม่เห็นเป็นไร คนดีตกน้ำไม่ไหล(พญานาคช่วย)ตกไฟไม่ไหม้(เทวดาป้องกัน))

4)พันธมารเหลือง…ลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ ว่าแล้วเสรี…มาเป็นอีเนียนตัวล่อหลอก

5)เราต้องให้พรรคปชปแสดงความเหี้ยออกมาอาวุธจัดฉากใส่ร้ายเสื้อแดงที่เซนทัลตอนนั้นท่านฑูตประเทศต่างๆๆฮากลิ้งในความเหี้ยของมัน ป่านนี้มันคงเอาอาวุธจัดฉากมีทั้งตำรวจสน.ต่างๆๆร่วมด้วยกับทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ รถถังใหม่เอื่อมอ่อง …น่ำสมเพชไทยฆ่าไทยโดนเขาหลอกให้เสียศักดิ์(ทหารUNทั้งหมดทหารไทยเก่งที่สุด…ได้ทำลายตนเองไปเเล้วทำเองนะขาดสติเชื่อเด็กสร้างบ้านก็แบบนี้)ไปฆ่าพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยในภาคใต้อีกตามเคยหลัง19พ.ค53ก็ตามไล่ฆ่าคนเสื้อแดงตายไปหลายราย พวกทหารกองทัพไทยส่งไปเฝ้าพระสงฆ์ภาคใต้ก็ตัดคอท่านไร้หัวซะเลย ไงละป่านนี้ยังไม่รู้ว่าคนเฝ้าพระนะเเหละฆ่า หลับในกุฏิมีแต่ทหาร(อาวุธครบมือ)กับพระจะใครซะอีกที่ฆ่า ยังไม่รู้จักคิดต้องให้เรียกวิญญานมาเข้าฝันพระในส่วนกลางไหมเนี่ยสาธุ วันๆๆฟังแต่พระพรรคปชปRKK…ป่านนี้พรรคปชปกับสาวกมันยังไม่ยอมรับ,ไม่ยอมเข้าใจความจริง..ยังคงสมคบคิดกันต่อไปทำให้คนสับสน ..ต่อไปได้คงจะได้ไปลี้ภัยอเมริกา,อังกฤษประเทศที่3พร้อมโรฮิงญาแน่ๆๆ งานนี้แยกแผ่นดินกันตายเป็นตายทีเดียว…มันบ้าไม่หยุดใส่ร้ายป้ายสี…แม้…วสันต์ ศาลรธน.ก็ตอแหลแถไปวันๆๆ ไม่มีใครเชื่อน้ำมนต์พวกนี้หลอก…มัน…กร่างไม่หยุดแบบนี้ แส่ไปทุกเรื่องเสือกไปทุกองค์กร บ้ารึเมาอำนาจนะนั้นนะ…คอยดูใครอยู่เบี้องหลังมันอีกละเนี่ย…คอยจับตาดู แม่พ่อไม่เอามันแล้ว เหลือเปรมและแก็งสอำมาตย์แล้วมีใครอีกจับตาดูให้ดี สุเมธ ไปกกต ไม่มีลายเซนต์คำสั่งให้กกตช่วย สุขุมพันธุ์ ทำสั่งปากเปล่า กกตไม่อัดคลิปไว้ งานนี้ กกต คุกๆๆๆแถมคอขาด ก็เตือนตั้งแต่เปิดอนุสาวรีย์ร.8แล้วน่าจะสกิดใจบ้าง สุเทพกับเอ๋อ!!!ก็เจอพ่อเป็นๆๆแล้วยังแอบอ้าง…รักเหมือนเดิม …แสดงว่าแต่ก่อนเอ๋อไม่รักใช่ใหม ทำงานไม่เป็นสัปรดผู้จัดการบริษัทจะโปรดได้ยังไงไม่มีทาง…เหลือแต่ฝ่ายสีฟ้าและบุตรีแหละในครั้งนั้นให้ท้าย….ครั้งนี้ใคร…หญิงไหนจงเผยความจริงออกมา!!! หากพวกศาลหัวแตกแยก3ก๊กยังเชื่ออีกงานนี้โดนหลอกอีกแล้ว ฮา เหมือนทหารราบ11เขาหลอกให้ฆ่าเสื้อแดงเพราะ..ไปหาสั่งปากเปล่า ทหารก็หูเบาทำไปได้ ต่อไปอัดคลิปไว้ขอคำสั่งด้วยซิวะหัดฉลาดๆๆไว้บ้าง แต่พวกศอฉคงไม่มีทางรอด…ตราครุฑนะคำสั่ง…อย่าปฏิเสธงานนี้ทั้งอภิสิทธิ์ และสุเทพ รับผิดชอบเต็มๆๆ รึให้พ่อแม่เข้าคุกขึ้นศาลแทนแบบแม่ของศิริโชคละเนี่ย!!! คนในพรรคปชปนี้ชอบยืมเงินแล้วไม่จ่ายแอบอ้างใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการอย่างเดียว…

6)ศาลไทยมันเหี้ยให้สุดๆๆ แบบนี้ ปล่อยให้มีสื่อและพรรคปชปทำร้ายประเทศไทยไม่หยุดทำร้ายใส่ร้ายป้ายสีอยู่แบบนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกติกาพรรคปชปโดยสุขุมพันธุ์ต้องโดนใบแดง ทั้งกกตและสุขุมพันธุ์รู้ว่าตนเองมีคดีขาดคุณสมบัติอาจต้องคดีและลาออกทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ในอนาคต แบบนี้ยังไงต้องจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่ แบบกรณีอภิลักษณ์ กกตกทมทำอะไรอยู่ป่านนี้กี่ปีแล้วไม่มีการทวงคืนค่าเลือกตั้งใหม่กับอภิลักษณ์ ทำมุบมิบๆๆๆแบบนี้ไม่มีการแจ้งแถลงข่าวให้ประชาชนกทมรู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรทำเป็นแดนสนธยา สุดท้ายความจริงก็หนีไม่พ้นปิดไม่มิดจนได้ น่าอายแทน กกตกทมลาออกน่ะสมควรแล้วละแต่ไม่หยุดทวงเงินอภิลักษณ์ ไม่งั้นทำเฉยอีกมีกรณีที่3-4-5  …แถมสาวกพรรคปชปยุวชนพรรคปชปไปฆ่าตำรวจภาคใต้ตาย4ศพแบบชี้นำโดยพันธมิตรคลื่นสันติอโศกออกสื่อไปทั่วด้วย ..งานนี้CIA(ทหารกองทัพไทย+พรรคปชปและสาวกสนับสนุน)กับFBI(ตำรวจ+ประชาชน)มาแว้ววววว….สงครามกำลังจะเริ่มแบบภาคใต้100ปีก็ไม่จบ หากไม่จัดการฝ่าย อธรรม(แต่ใช้สื่อโหมโฆษณาว่าตนเป็นคนดี) มันเดินแก้ผ้าโชว์ยังไม่รู้อีกเห็นพวกมันก็ขำกลิ้ง!!!…บาปนี้นรกเป็นเบี้องหน้า…เราต้องให้เขาทำเองและได้รับผลเอง นิ่งๆๆให้อธรรมเคลื่อนไหวหากใครยังไม่ตาสว่างเดี๋ยวก็เจอกับตัวเองจะได้สำนึกเองได้…ในสักวัน

7) เมื่อหน้าฝนปีนี้พายุเข้าทั้งปี แถมพายุสุริยะในเดือนมี.คและกลุ่มดาวหางบุกโลกเฉียดโลกอีก งานนี้กรุงเทพมหานครจะรอดเหรอ..เอ๋อมาแบบนี้สารพัดงานเฉพาะหน้าท้ากึ๋นแบบนี้มีแต่แบบไม่คาดคิดทั้งนั้นเลย…ต้องให้น้ำไปท่วมบ้าน กกต..ศาลต่างๆๆปปช สตงขนาดฝนจากฟ้ามาทดสอบยังไม่มีใครทำงานดูดน้ำขัง….สมน้ำหน้าคนกรุงเทพเจอเพศภัยซะบ้างก็ดี มีแต่คนมีกึ๋นจึงจะปลอดภัย…แม้เหล่าคนดีจะลำบากอีกแล้ว ตามกรรมร่วม!!!! น้ำท่วมก็ทำใจเอานะพี่น้อง เตรียมเก็บบ้านให้ข้างล่างโล่งๆๆไว้!!! หากไม่หยุดคนชั่วงานนี้ธรณีสูบมาแน่แม่เอ้ยๆๆๆอย่าหาว่าไม่เตือน ฟ้าก็ผ่าระนาว…อะกรรมทำเองอย่าได้โทษใคร…เขาคนที่เขาโดนฆ่าตายวิญญานเฮี้ยนเขาสาปเเช่งไว้…แรงมากยากจะรอดขนาดพ่อแม่ยังเดี้ยง..ลูกน้องรึจะเหลือ!!!

8)เละเทะไปหมด…งบประมาณแสนๆๆล้าน…ให้เอ๋อเอามาเล่นเฉยเลย…สาธุประเทศไทย อยู่คนเดียวเด้อพวกท่าน ต่อไปความมั่นคงแห่งอาเซียนมา…ความมั่นคงของแหล่งทรัพยากรมา…งานนี้คนสนับพรรคปชปต้องรับกรรม ขนาดรวมอาเซียนและเรื่องในอนาคตต่างๆ..มีแต่คนเสื้อแดงที่รู้….ฮาๆๆๆๆๆโลกนี้กว้างใหญ่ มิใช่กบในกระลาเช่นพรรคปชปและสาวก เท่าที่เห็นการคอรับชั่นในอดีตทำให้ประชาชนโง่ จน เจ็บมานาน พวกเขาตาสว่าง…เมื่อวิกฤติศรัทธาตกต่ำลง …ไม่มีวันที่ความดีจะโน้มกิ่งลงมาเกือกกลั้วความชั่ว …งานนี้ เด้ดขาด …ประชาชนแยกตัวกันออกได้ชัดเจน ยากจะประสานอีกแล้ว

9)ว่าแต่ประเทศที่สนับสนุนมาร์ค อภิสิทธิ์และคนสนับสนุนล้วนกำลังผจญกรรมกัน…หน้าผาแห่งกรรมมีให้กระโดดอีกหลายเเห่ง นับจากนี้ อ้อเพชรต้นเรื่องความซวยนั้นอยู่ที่ไหนใครเอ่ยครอบครอง ติ๊กต็อกๆๆ ก็คนไปงานศพโบว์โชว์…..ไงล่ะ!!!ส่วนพลังงานปตท..ไปทวงที่หุ้นมหาชนเอาเด้อ พวกโง่ทั้งหลาย…ต่างชาติขำกลิ้ง…นังโรสนา หน้าโง่ ไปทวงที่กระทรวงการคลังซิวะ…ฮาๆๆ พันธมารคือพวกที่โกหกตอแหล 40สวแปลว่า…กลุ่มทำแต่เรื่องทำลายชาติไทย(โรสนาคือตัวอย่างคนจีนกินบนเรือนขี้รดหลังคาบ้านของคนที่ให้อาศัยแผ่นดินแล้วออกลูกมาเป็นครอก แย่งชิงทุกอย่างของคนไทยเจ้าของแผ่นดิน) ใครเชื่อพวกนี้ก็ออกลูกเป็นลิง….ส่วนรธน50 กอดขี้ไปนะพวกแก!!!! ทูลขี้หมูไว้บนหัวยังไม่รู้อีก…นึกว่าของล้ำค่าชิมิ ฮาๆๆๆๆๆๆๆ

h-rkkThawon snlx=x

16มี.ค2556 หลังจากการเลือกตั้งทุกๆๆคนที่ตาสว่างประเทศไทยกำลังจับตามองพฤติกรรมของใครบ้างที่ขัดขวางความเจริญของประเทศไทย…ซึ่งคนกทมที่เลือกพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเลือกผู้ว่ากทมกันอย่างท่วมท้นกว่า1ล้าน,7หมี่นเสียงซึ่งสูงทำลายสถิติเลยทีเดียว โดยประชาร่วมใจและทุกคนก็หยุดนิ่งทำตามกรอบกติกาบ้านเมือง…เพื่อรอชมพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสีโกหกตอแหล แถไปวันๆๆของพลพรรคปชปและค้านทุกเรื่องรวมทำผิดกฏหมายเลือกตั้งทุกข้อกติกา…แบบเติมๆๆที่เคยทำมากับภาคใต้ กทมและจังหวัดเป้าหมายทางเศษฐกิจเพื่อยึดประเทศไทยของแท้..ร่วมกับพธมที่แยกกันตีแม้กระทั่งการกล่าวในรายการวิทยุว่า…ชั่งอีราตรีแม้พินิตสส.พรรคปชปจะเป็นคนส่งราตรี-วีระเข้าคุก…เขาก็เลือกราชนิกูลเบอร์16ไว้ก่อนแทนการเห็นแก่ไพร่อย่างวีระ-ราตรีกับการใช้คำพูดบิดเบือนต่างๆๆแบบเอาดีใส่ตัวมั่วไปหมดของสำนักสันติอโศก(ขนาดพวกกันเองยังหักหลังซะงั้น)    ธาตุแท้ของพวกเขาได้เผยออกมาให้ชมร่วมASTV,นสพ.ผู้จัดการ,เนชั่นและสื่อไทยทั้งทีวีทุกช่องและสื่อวิทยุของคลื่นทหารก็จะไม่เอ่ยถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมมากนัก ….เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงกับไม่รู้คะแนนมาจากไหนกว่า3.8เเสนที่เพิ่มเข้ามาหลังปิดหีบและกำลังเพิ่งจะนับคะแนนเริ่มไม่กี่นาทีเท่านั้น ที่สำคัญ…ประชาชนไทยและทั่วโลกกำลังทดสอบ…   วิกฤติศัรทธาในกกตกลางว่า..จะเลือกตามใจองค์มนตรี สุเมธ  ตันติเวชกุล ที่ดอดเข้าหาก กตกลาง…ว่า…ให้รับไปก่อนใกล้4ปีค่อยสอยรึเปล่าเพราะ..ตามหลักฐานจากการตัดสินของกกตกลางในกรณีเดียวกันของการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยหลายๆๆจังหวัดที่ผ่านมากับกรณีการร้องเรียนในการใส่ร้ายป้ายสีและข้อผิดกฤหมายกติกาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมในครั้งนี้ก็คือ…ใบเเดง....อะวิกฤติศัทราที่เสื่อมจากองค์กรของคมช19ก.ย49นั้นลามไปที่สำนักราชวัง…ในสภาวะฤษีแปลงสารแอบอ้างราชอำนาจ…ไม่ยอมหยุด… ขนาดกูยังไม่ตายนะนี่มึง(เสียงจาก…คำราม)   ขณะเดียวกันในภาคใต้พธมและพรรคปชปที่ต่อต้่นตำรวจได้คาร์บอมตำรวจตาย4นายในขณะที่กลุ่มอื่นๆๆเจรจาแต่หัวหน้าก่อการร้ายตัวพ่อ อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ,ถาวร เสนเนียม ,สุเทพ เทือกสุบรรณไม่เจรจาสันติวิธี…งานนี้ชี้ชัดเจนแล้วใครกันแน่..ก่อความไม่สงบในขณะนี้…นั้นเอง!!!ในสภาวะการณ์ประเทศไทยเดินหน้าในการร่วมทุนระยะยาวกับมหาอำนาจโลกร่วมเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยระยะยาวนั้นนั้น…พรรคปชปกระจอกไปเลยในสายตาชาวโลกจะล้มฝ่ายประชาธิปไตยนั้นคงยากละคราวนี้…ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆสะใจ ประชาชนไทยขุดหลุมฝัง...ศาลรธน ศาลปกครอง ศาลอาญา อุธรณ์ ฏีกา,กกต…ยังบ้าอยู่อีกเหรอ...อนาคตคืออะไร….คิดออกไหมพวกท่าน…รึคอขาดจากคำสั่งประหารไปซะก่อนละ…จึงจะคิดได้…เงาที่ไร้หัว!!!

คุณสมบัติขอผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

(พรรคเพื่อไทยตรวจสอบด่วนเดี๋ยวยกฟ้องนะหากผู้ยื่นคัดค้านไม่ตรงตามข้อกำหนด ที่มีในบทบัญญัติ และต้องดูแลการฟ้องให้ตรงศาลด้วย)

1.1 ก่อนการประกาศผลเลือกตั้ง

      (1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

      (2) ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

1.2 หลังประกาศผลการเลือกตั้ง

      (1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนในเขตเลือกตั้งนั้น

      (2) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนั้น

      (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตเลือกตั้งนั้น

      (4) นายอำเภอ ในเขตเลือกตั้งนั้น

ระยะเวลาการยื่นคำร้องคัดค้าน

1. ก่อนวันประกาศผล (หากไม่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้าน เลขาธิการ กกต. จะเสนอให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง)   

2. ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

3. การคัดค้านเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

การพิจารณาสำนวนการคัดค้านการเลือกตั้ง

1. กกต.จว.พิจารณาและจัดทำความเห็นเสนอกกต.

2. กกต. พิจารณาและ มีมติ

    2.1 กรณี กกต. มีมติก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ดำเนินการตามมติ กกต. ได้ทันที่    2.2 กรณี กกต. มีมติหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

          (1) มติให้ยกคำร้อง ดำเนินการยกคำร้องตามมติ กกต.

          (2) มติให้เลือกตั้งใหม่ และหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งในเรื่องดังกล่าว

 การเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา

– การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นคำร้องต่อ ศาลอุทธรณ์

ข้อห้ามในการหาเสียง

7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18:01 น.

 ข้อห้ามในการหาเสียงตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึง 10 ปี   http://news.voicetv.co.th/bangkokvote/62599.html

​หลังลงสมัครรับเลือกตั้งมาหนึ่งสัปดาห์ การหาเสียงยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครแต่ละคนยังมีกิจกรรมการหาเสียงที่หลากหลายแต่รู้หรือไม่ว่าตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 รวมทั้งประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติในการหาเสียงไว้ด้วย
สำหรับข้อห้ามในการหาเสียงตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นระบุไว้ว่าผู้สมัครห้ามจัดทำ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้ามไม่ให้มีการจัดเลี้ยง โฆษณาหาเสียงด้วยการจัดมหรสพ-การแสดงต่างๆ นอกจากนั้นผู้สมัครยังห้ามหาเสียงในลักษณะหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม จูงใจใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัครคนอื่นด้วย
ทั้งนี้หากผู้สมัครคนใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา57 และได้รับโทษตาม มาตรา118 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ซึ่งระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี ซึ่ง กกต.ได้ย้ำเตือนผู้สมัครทุกคน ให้อบรมทีงานหาเสียงทุกคนด้วย เพราะหากทีมงานกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ผู้สมัครก็จะมีความผิดด้วย
ส่วนข้อห้ามอื่นๆ ในการหาเสียงตามประกาศของ กกต. ยังเตือนไม่ให้ผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง และผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนก็ไม่ควรนำอาชีพสื่อมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียง ขณะเดียวกันการหาเสียงผู้สมัครต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพอีกด้วย

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550
มาตรา 16  
ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

ij เทพียุติธรรม(justictia ) ผู้คุ้มครองโลกให้สมดุล-โทษของการตัดสินลำเอียงผิดอคติรับสินบนไม่ยึดมั่นในความยุติธรรม ก็ต้องเจอดาบเพชรฆาตประหารชีวิต สถานเดียว และไล่ล่าไม่มีที่ซุกหัวนอน ประชาจะลงทัณฑ์ ในไม่ช้า งานเข้าเเว้ว!!

ใบเหลือง – ได้ใบแดง ในการเลือกตั้ง ….?

กรรมการให้ใบเหลือง แปลว่านักการเมืองนั้นเล่นผิดกติกาข้อห้ามในการหาเสียง  -และต้องมีการเลือกตั้งใหม่

กรรมการให้ใบแดง   แปลว่า   นักการเมืองคนนั้นและผู้เกี่ยวข้องเล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง  ห้ามมิให้ลงเลือกตั้งตัดสิทธิ์ และต้องชดเชยค่าเลือกตั้งครั้งใหม่ให้รัฐบาลไทยอีกด้วย

ข้อกำหนดการให้ใบเหลือง-ใบแดงของกกต

ใบเหลือง

การให้ใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด  หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น เช่น การซื้อสิทธิ ขายเสียง การแจกเงิน สิ่งของ เป็นต้น  แต่เป็นการทุจริตที่ไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้สมัครได้เป็นคนกระทำ ด้วยตนเอง  แต่เป็นผู้ได้รับประโยชน์  จึงลงโทษด้วยการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  ซึ่งผู้สมัครที่ได้ใบเหลืองยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

ส่วนการให้ใบแดง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หมายความว่า    ได้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีการให้ใบเหลือง  แต่ต่างกันตรงที่ว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนรู้เห็นการทุจริตนั้น      จึงมีผลให้ต้องเสียสิทธิการเลือกตั้งและถูกตัดสินให้เสมือนเป็นผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง  แม้ได้รับคะแนนเสียง การเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเลือกตั้งก็ตาม

siric_1ss-bk2013-

ภาพตัดต่อจากเฟชบุคของนายศิริโชค โสภา สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สสพรรคประชาธิปัตย์จ.สงขลาใน ปัจจุบันอดีตเลขานาย ชวน หลีกภัยและอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์2544 ปัจจุบันนายศิริโชค เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการ สายล่อฟ้าของพรรคประชาธิปปัตย์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายเเชนแนล โดยเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการ 3 คน คือ นายศิริโชค โสภา ,นายเทพไท เสนพงศ์ และนาย ชวนนท์ อินทรโกมาลย์(กรรมการบริหารพรรคประชาธิปปัตย์ชุดปัจจุบัน(2556) ซึ่งส่งเบอร์16 มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการในครั้งนี้ 3มี.ค 2556เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเบอร์9 พล.ต.ต ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญและสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่า…อย่าเลือกคนเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งไม่เป็นความจริง…ศาลเเพ่งได้ตัดสินคดีความให้เทเวศน์ประกันภัยจ่ายค่าประกันเซนทัลเวริดิ์ เเละเสื้อแดงไม่ได้เผา…เป็นกลุ่มทหารไทยดังข้อมูลนี้

ทหารเต็มห้างและไล่ยิงรปภห้างเซนทัลเวริด์และผู้ค้าภายในห้างออกให้หมด

คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปปัตย์ชุดปัจจุบัน

ในวันที่ 6สิงหาคม พ.ศ2554 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกผู้บริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลังการเลือกตั้ง3ก.ค2554 มีคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 19 คน ได้แก่

 • นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
 • นาย อภิรักษ์ โกษะโยธิน(ดูแลยุทธศาสตร์พรรค) รองหัวหน้าพรรค
 • นาย ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ (ดูแลการเมืองและงานสภา) รองหัวหน้าพรรค
 • นาย จุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก  (ดูแลงานด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค)  รองหัวหน้าพรรค
 • นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก รองหัวหน้าพรรค ภาคเหนือ
 • นาย  อิสสระ สมชัย   รองหัวหน้าพรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นาย กรณ์ จาติกวณิช   รองหัวหน้าพรรค กรุงเทพมหานคร
 • นาย อลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค ภาคกลาง
 • นาย ถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรค ภาคใต้
 • นาย   เฉลิมชัย ศรีอ่อน    เลขาธิการพรรค
 • นาย    นิพนธ์ บุญญามณี รองเลขาธิการพรรค
 • นาย    นราพัฒน์ แก้วทอง รองเลขาธิการพรรค
 • นาย  ศุภชัย ศรีหล้า รองเลขาธิการพรรค
 • นาย  ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช เหรัญญิกพรรค
 • นาย   นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค
 • นาง  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ส.ส.ภูเก็ต  นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 • นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย  กรรมการบริหารพรรค
 • นาย ธนิตพล ไชยนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
 • นาง ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรค
 • ผ.ศ ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรคสำรอง  (อดีตทำงานด้านโฆษกรัฐบาลเงาร่วมกับนายศิริโชค โสภาเคยทำงานให้พรรคประชาธิปัตย์ดังนี้มีตำแหน่งอื่นๆได้แก่ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ )

หัวข้อ: เซ็นทรัลเวิร์ด ไม่ได้โดนเสื้อแดงเผา

ตาสว่าง…รุ่นใครเผาเซ็นทรัลเวริดิ์

rkk at CentralRKK ยุวชนพรรคประชาธิปปัตย์)AT 19 พค2553เผาห้างเซนทัลเวริดิ์ร่วมกับทหารไทย(ซึ่งปิดล้อมห้ามคนเข้าไปเด็ดขาดนอกจากกลุ่มพวกตนเอง ตามทฤษฏีการสมคบคิดและเเกนนำเสื้อแดงได้มอบตัวกับตำรวจหมดแล้วรวมสตรีคนสุดท้ายที่เดินออกไปเว้นปชชที่อยู่วัดสระปทุมขราชประสงค์เย็นวันนั้น ทหารไทยบนรางรถไฟฟ้าBTS ก็สังสารหมู่ประชาชนที่วัดสระปทุมตายอย่างน้อย6ศพบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมาก

rkk-st19RKKจัดฉากโดยศอฉ.เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเสื้อแดง
ข้อห้ามการเลือกตั้ง(6) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง

st-19bkRKK-PED

ข้อมือPED-RKK

ตาสว่างชัดเจน…พรรคประชาธิปัตย์กับการสนับสนุนพันธมิตรยึดสนามบินดอนเมือง,สุวรรณภูมิ, ทำเนียบรัฐบาล ,7ต.ค51หน้ารัฐสภา เผาเซนทัลดิ์และอื่นๆๆ

ภาพสำเนาใบเกิด “Mark Abhisit Vejjajiva” หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์ เกิดที่ประเทศอังกฤษ แต่แจ้งกกตไทยว่า…เกิดที่ประเทศไทย…เกิดที่อังกฤษต้องเป็นสัญชาติอังกฤษ…มิได้มีสัญชาติไทย

aj-dk

ลายเซ็นต์ มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ mouภ43 สมัยเป็นรมต.ต่างประเทศยุคนาย ชวน หลีกภัยซึ่งเสี่ยงต่อการเสียที่ทัพซ้อนรอบๆๆเขาพระวิหาร

sb_n

คนกรุงเมิน อภิสิทธิ์ ช่วยลูกพรรคหาเสียง

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง3ก.ค2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและสสพรรคปชปเป็นไปอย่างเงียบเหงา(2556 ไม่มีทางชนะการเลือกตั้งเว้นโกงตามเคย)

3ก.ค2554 อภิสิทธิ์ กับผลโพล์ในครั้งนั้น

รวมผลงานผิดกฏหมายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม 2556ของสมาชิกแฟนคลับพรรคปชป

1.bk2013

โปสเตอร์ รักมาร์ค…มาก เลือก16ยกบ้าน

5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:53 น.

“ประชาธิปัตย์”ปรับกลยุทธหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เปิดป้ายหาเสียงใหม่ ชูรัก”มาร์ค” ต้องเลือก “สุขุมพันธุ์”

2.เมื่อวันที่20 ก.พ2556 นาย สุเทพ เทือกสุบรรณสส.พรรคปชปจ.สุราษฏธานีปราศัยใส่ร้ายป้ายสี

st-bk2013 st-2013-02-26_bk2013

3.ดร.เสรี วงศ์มณฑา ชี้นำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม2556โดยโพสต์ข้อความจูงใจ,ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายและให้เข้าใจผิดในเพชบลุ๊คตนเองว่า

sv-2013-02-26_bk

sv-bk2013

4.คอลัมนิสต์ที่เชียร์พรรค ปชป ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นให้ได้รับความเสียหาย

jb2013-02-26_bkjb-2013-02-26-bk

5.บิลลี่ โอแกน-ใส่ร้ายป้ายสี จูงใจให้คนเข้าใจผิด

bo-2013-02-26_bk

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ/การเสียสิทธิเลือกตั้ง

ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยกรอกแบบ ส.ถ./ผ.ถ.31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากไม่แจ้งเหตุฯ จะต้องเสียสิทธิเลือกตั้ง 6 ประการดังนี้

 1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ.
 2. สิทธิร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ถ. และ ผ.ถ.
 4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 5. สิทธิเข้าชื่อร้องเรียนขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอนถอด ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
 2. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2545
 3. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาชิกสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
 4. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาชิกสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 5. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แนะนำวิธีการและลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2551
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 10. ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 11. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 12. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 13. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 14. มติ กกต. กทม.เรื่องจำนวนผู้ช่วยหาเสียงของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 15. แบบฟอร์มแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31)

st-1q0

ณ.วันนี้กกตชุดที่3ของประเทศไทยดำรงตำแหน่งระว่าง พ.ศ.2549 – ปัจจุบันโดยมีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.คนปัจจุบันซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5คนดังนี้

 นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
1. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง
2. นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการสืบสวนสอบสวน
3. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านกิจการพรรคการเมือง
4. นายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม (พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552)
4. นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม (รับตำแหน่งแทนนายสุเมธ อุปนิสากร

5.  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง,ลาออกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.

พฤติกรรมศาลรัฐธรรมนูญไทย(วางแผนใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยหวังให้ยุบพรรคให้ได้)

ภายหลังจากการ รัฐประหาร พ.ศ 2549 ได้มีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยมีอำนาจตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ต่อมามีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งมาตรา 300 ได้กำหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็น ศาลรัฐธรรมนูญ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายหลังจาก การเลือกตั้งพ.ศ2550

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550(ชุดปัจจุบัน)

นาย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ(26 ตุลาคม พ.ศ.2554- ปัจจุบัน)

นาย จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นาย จรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

นาย เฉลิมพล เอกอุรุ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 นาย ชัช ชลวร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 นาย นุรักษ์ มาประณีต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 นาย บุญส่ง กุลบุปผา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 นาย สุพจน์ ไข่มุกด์  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

  นาย อุดมศักดิ์ นิติมนตรี  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ที่มาของอำนาจตุลาการภิวัตร…ตามคณะปว.19ก.ย2549

การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549ก่อนคณะทหารนำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน      ผบทบในยุคนั้นจะกระทำการปฏิวัติ ยึดอำนาจ พล.ต.ท, ทักษิณ ชินวัตรในวันที่ 19ก.ย2549 ซึ่งเป็นกำเนิด…ตุลาการภิวัตรตราบจนทุกวันนี้(12 มี.ค2556)

รวมพลเส้นทางขบวนเหี้ย…ตุลาการภิวัตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา 3 คน ประธานแผนกคดีต่างๆ ในศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา จำนวน 84 คน ได้ลงมติเพื่อสรรหาผู้สมควรเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 10 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 138 (2) และ (3) จากจำนวนผู้สมัคร 42 คน เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติคัดเลือกเหลือ 5 คน

คณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 2 ปี ตามวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการเลือกตั้งชุดที่สอง

รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน ตามมาตรา 138 (2)

 1. นาย วิชา มหาคุณ- ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
 2. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง – ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา กรุงเทพใต้
 3. นาย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ – ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
 4. นาย สมชัย จึงประเสริฐ – ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 5. นาย อภิชาติ สุขัคคานนท์- ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

รายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน ตามมาตรา 138 (3) (ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทำหน้าที่คัดเลือกแทน คณะกรรมการสรรหาจากตัวแทนพรรคการเมือง ซึ่งไม่มีอยู่ในขณะนี้)

 1.  นายประพันธ์ นัยโกวิท   – รองอัยการสูงสุด
 2. นาย แก้วสรร อติโพธิ – อดีต สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
 3. นายสุเมธ อุปนิสากร  – ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา กรุงเทพใต้
 4.  นางสดศรี สัตยธรรม – ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 5.  นาย นาม ยิ้มแย้ม – อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

 1. นายประพันธ์ นัยโกวิท
 2. นายสุเมธ อุปนิสากร
 3. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
 4. นาย สมชัย จึงประเสริฐ
 5. นางสดศรี สัตยธรรม

ต่อมา นายสุเมธ อุปนิสากรได้หมดวาระไปเมื่ออายุครบ 70 ปี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งคนใหม่แทน มีมติด้วยคะแนน 107 ต่อ 11 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง เลือกนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น อดีต คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดำรงตำแหน่งแทน

กกต.คือใคร ทำหน้าที่อะไร

กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand, ECT) คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับต่างๆให้มีความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น 

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 องค์กรนี้ก็ยังคงอยู่ เพื่อให้ดูแลจัดการเลือกตั้งในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว) ไปจนถึงสมาชิกสภาปกครองท้องถิ่นในทุกระดับและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

กกต.มีที่มาอย่างไร
กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เกิดจากการสรรหาและคัดเลือกโดยวุฒิสภา เมื่อผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 5 คน (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง 4 คน) โดยแต่ละคนจะสามารถดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว โดยมีวาระคราวละ 7 ปี โดยจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อหมดวาระหรือเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1. ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

2. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

3. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

4. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

5. ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

6. ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดังนี้
1. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
2. ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งส.ส. และส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3. มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอัน จำเป็นในการเลือกตั้ง
4. ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
5. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
7. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง หรือ สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อ มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนนและผู้เกี่ยวข้อง
9. การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
10. ประกาศผลและรับรองผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
11. มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่งหรืออาญาหรือทางปกครอง แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
12. การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
13. ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรา 327 (3) ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่าหน้าที่ของ กกต. คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
14. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา
15. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ect.go.th)

sskktโปรดสังเกตไปจ.ยโสธรคดีคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ในจ.ยโสธร…

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.คนปัจจุบันซึ่งได้เคยวินิจฉัยคดีใส่ร้ายป้ายสีและอื่นๆๆซึ่งตรงกับการเลือกตั้งผู้ว่ามหานคร2556ในครั้งนี้(ซึ่งกรณีผว.กทม สุขุมพันธ์ บริพัตร3มี.ค2556นั้น กกตกทมท้องถิ่นต้องชี้มูลความผิด ผลการสอบสวนทำสำเนาส่งกกตกลางรวมทั้งคุณสมบัติผู้คัดค้านต้องตรงตามบทบัญญัติ)และนายศิริโชค โสภานั้นคือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์โดยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์…สสพรรคปชปจ.สงขลาและที่สำคัญที่สุด เป็นกรรมการบริหารพรรคปชป(มรว สุขุมพัธุ์ บริพัฒน์ ลงสมัครในนาม สังกัดพรรคปชป…ดูถูกกูนักกูก็พรรคปชปในวันหาเสียงด้วย)

กกต กทม ประกอบไปด้วย

bk-kkt (1)

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดาประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
1.นายสุพจน์  ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
2.พล.ต.ต.สุเทพ  รมยานนท์ 

กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร

 

3.นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
4.ดร.เครือทิพย์  ธีรานุรักษ์ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
7มี.ค2556
พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกทม. เปิดเผยถึงกรณีมีคำร้องตามความผิดมาตรา 57 (5) แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นในรายการข่าวเข้มประเด็นข้น ว่า ได้ดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่ก่อนลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำและหลักฐานประกอบ ระหว่างหาเสียงก็ได้เตือนเป็นระยะว่าระวังเข้าข่ายความผิดมาตรา 57 (5) แต่ก็ยังมีปรากฏเป็นหลักฐานมาร้องเรียนได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ร้ายในขณะหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปตามมาตรา 57 (5) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับลงวันที่ 18 ก.พ.2551 เป็นข้อเท็จจริงที่กล่าวเพื่อให้มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงสำหรับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในวาระต่างๆ
พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกทม. เปิดเผยถึงกรณีมีคำร้องตามความผิดมาตรา 57 (5) แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นในรายการข่าวเข้มประเด็นข้น เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ว่า ได้ดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่ก่อนลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำและหลักฐานประกอบ ระหว่างหาเสียงก็ได้เตือนเป็นระยะว่าระวังเข้าข่ายความผิดมาตรา 57 (5) แต่ก็ยังมีปรากฏเป็นหลักฐานมาร้องเรียนได้ ซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ร้ายในขณะหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปตามมาตรา 57 (5) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับลงวันที่ 18 ก.พ.2551 เป็นข้อเท็จจริงที่กล่าวเพื่อให้มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงสำหรับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในวาระต่างๆเมื่อถามว่า เป็นการปราศรัยของตัวผู้สมัครหรือคณะ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า เป็นการปราศรัยของคณะและการใช้โซเชียลมีเดีย  ซึ่งมีนักรบไซเบอร์ทั้งของ กกต.กลาง และกกต.กทม.คอยดูแลอยู่ ทั้งที่แจ้งเตือนอยู่ตลอดว่าให้ระมัดระวัง แต่ก็ยังมีการเผอเรอ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีตัวตนเกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัคร  ส่วนระยะเวลาการสอบสวน ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยเรื่องการสอบสวนและวินิจฉัย มีเกณฑ์ว่า หลังรับคำร้องมีระยะเวลา 20 วัน ในการสอบสวนหาข้อมล พิสูจน์ทราบถึงความแม่นตรงของหลักฐาน ซึ่งหากภายใน 20 วันยังไม่แล้วเสร็จ สามารถขยายไป 15 วันได้ 2 ครั้ง แต่ตามกฎหมายให้ประกาศรับรองการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ก็จะทำให้เหลื่อมกันเรื่องเวลา ประกอบกับประกาศ คปค.ย้ำอีกว่าภายใน 30 วัน จึงทำให้จำกัดเวลาให้เร็วขึ้น
ส่วนจะต้องเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือไม่ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ต้องเชิญมาให้ข้อมูลแน่ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกมาแล้วว่าพร้อมเข้าให้ข้อมูลและยืนยันความบริสุทธิ์ ก็ต้องดูกันว่า จะเข้ามาให้ข้อมูลกันว่าอย่างไร ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องตรวจสอบหลักฐานให้แน่นอนอีกครั้งก่อนเชิญตัวมาให้ถ้อยคำคะแนนเสียงที่ผู้ถูกร้องเรียนได้รับกว่าล้านเสียงมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ขอบอกว่า กกต.กทม.มีนักกฎหมาย 4 คน ดูหลักกฎหมายเป็นหลัก จะไม่นำความรู้สึกของคนมาเกี่ยวข้อง การเลือกตั้ง แต่ละครั้งพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ  ข้อห้าม ข้อกำหนดไว้ในกฎหมายพร้อมข้อแนะนำในประกาศ กกต.ที่ผู้ที่สมัครเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่อำนาจรัฐเพื่อจะดูแลประชาชนไม่ว่าในท้องถิ่นหรือทั้งประเทศได้พึงระลึกอยู่เสมอว่า พัฒนาการทางการเมืองหรือการหาเสียงจะต้องเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ให้ซึมซับวิธีการที่ถูกต้องระบอบประชาธิปไตย ถ้าทุจริตก็ได้ใบแดง และหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบางเรื่องก็ต้องใบเหลือง“ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในปี 2554 ก็คาบลูกคาบดอกมาหลายทีแล้ว ตั้งแต่คราวนั้นก็พิจารณากันว่า เมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงเสียทีวิธีการหาเสียงแบบนี้ ทำให้ประชาชนสับสน การจะเข้าสู่อำนาจรัฐ คุณต้องมีความจริงใจกับประชาชนตั้งแต่เบื้องต้น วิธีการแสดงความจริงใจต่อประชาชนนั้นไม่ยากหรอก ก็ปฏิบัติไปตามกฎหมาย ตามแนวคิดในระบอบประชาธิปไตย ผมอยากเห็น และเชื่อว่าประชาชนก็อยากเห็น”พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ อธิบาย
เมื่อถามว่า หากพิจารณาแล้วปรากฏว่า ต้องเลือกตั้งใหม่ ผู้ที่ถูกร้องเรียนนี้นต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้นั้นดำเนินคดี ซึ่งผู้ที่ถูกดำเนินคดีจะต้องเสียสิทธิการเลือกตั้งพร้อมชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง  176 ล้านบาท ที่กทม.ที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งนี้ และกกต.ได้จริงจังกับการปฏิบัติตามกฎหมาย มีให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วในต่างจังหวัดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท
“กกต.กทม.เป็นเพียงเสนอแนะผลการสอบสวนเท่านั้น เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 92-94 อย่างไร  ส่วนอำนาจเต็มในการวินิจฉัย หรือที่สิ้นสุดของกระบวนการอยู่ที่ กกต.กลาง” พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าว
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ดังนี้
 1. อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในกรุงเทพมหานคร
 2. เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขต
  เลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 3. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
 4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายว่าด้วย
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

กกต กทม 3มี.ค2556ประกอบไปด้วย

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดาประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
1.นายสุพจน์  ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
2.พล.ต.ต.สุเทพ  รมยานนท์ 

กรรมการการเลือกตั้ง

ประจำกรุงเทพมหานคร

3.นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร
4.ดร.เครือทิพย์  ธีรานุรักษ์ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร

นายชีวินรัฏฐ แก้ววัฒนะบวร
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.กทม.)

เป็นพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศระเบียบข้อกำหนด และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมอบหมายหรือมีคำสั่ง

พลเรือโท ณรงค์ ชโลธร นั่ง ประธาน.กกต.ทถ.กทม.

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการจำนวน 1 คน ซึ่งผลการเลือกกันเอง ได้ พลเรือโท ณรงค์ ชโลธร เป็นประธานกรรมการฯ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1.พลเรือโท ณรงค์ ชโลธร ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานกรรมการฯ

2.นายชัยธวัช อยู่สำราญ ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการ

3. นายศิวรัตน์ สุวรรณกาศ ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการ

4. นายชัยณรงค์ เทียนมงคล ข้าราชการบำนาญ เป็นกรรมการ

5.นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และเลขานุการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

kkt (1)

12มี.ค2556  พล.ร.ท.ณรงค์ ชโลธร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เปิดเผย กรณี สน.เพชรเกษม และ สน.ภาษีเจริญ ขออายัดหีบบัตร ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า สาเหตุเกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้สิทธิ อาทิ ชื่อของผู้มาใช้สิทธิซ้ำกัน และการลงลายมือชื่อของผู้มาใช้สิทธิผิดช่อง ซึ่งทาง กกต.ทถ.กทม.จะส่งหนังสือตอบกลับไปยัง สน.เพชรเกษม และ สน.ภาษีเจริญ แจ้งให้ทำหนังสือถึง กกต.กทม.โดยตรง กกต.ทถ.กทม.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อีกทั้งไม่มีอำนาจในการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าว อำนาจหน้าที่ทั้งหมดเป็นของ กกต.กทม.และ กกต.เท่านั้น

jbk_1

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา ประธาน กกต.กทม.กล่าวภายหลังการประชุม กกต.กทม.เพื่อพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ว่า ขณะนี้ กกต.กทม.ได้รับคำร้องทั้งสิ้น 20 คำร้อง พิจารณาไปแล้ว 9 คำร้อง ในจำนวนนี้รับเป็นคำร้อง 3 เรื่อง ไม่รับ 4 เรื่อง และมี 2 เรื่องที่ กกต.กทม.มีมติเสียงข้างมากเสนอความเห็นไปยัง กกต.กลาง โดยจะถึง กกต.กลางในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.และผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบการโพสต์ภาพเผาบ้านเผาเมืองของนายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในเฟซบุ๊ก รวมถึงการโพสต์ข้อความในลักษณะไม่เลือกเราเขามาแน่ ของ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ โดยเชื่อว่าจากพยานหลักฐานและการสอบสวนของ กกต.กทม.มีความสมบูรณ์พอที่ กกต.กลางจะพิจารณาได้เลยว่าสมควรที่จะประกาศ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ไม่น่าจะต้องมีการส่งให้อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องคัดค้านของ กกต.พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามติที่มีการเสนอไปยัง กกต.กลาง นั้นความผิดตามที่มีการกล่าวหาโยงไปถึงตัว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ยังคงเป็นเพียงความผิดของผู้สนับสนุนที่ถือเป็น ผู้ใดตามมาตรา 57(5) ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ที่ กกต.กทม.เสนอให้ กกต.กลางพิจารณาสั่งดำเนินคดี แต่ทั้งนี้จะมีการประกาศรับรองผล หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กกต.กลางจะพิจารณา

“กกต.กทม.พิจารณาโดยดูองค์ประกอบของกฎหมายเป็นหลัก และเอาข้อเท็จจริงมาปรับ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็อย่างนั้น ไม่มีการกดดันจากทั้งผู้ลงคะแนนหรือผู้สมัคร แม้กรณีนี้จะไม่ได้เป็นผู้สมัครดำเนินการเอง แต่เป็นการกระทำของผู้สนับสนุนที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นผู้ใดตามกฎหมาย แต่เราก็ต้องดูการกระทำของบุคคลนั้นว่า ทำให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์หรือไม่ ผู้ที่กระทำโยงไปถึงการมีตำแหน่งอะไรในพรรค และการกระทำดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ถ้าพบว่าเป็นเช่นนั้น ก็ต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น โดยทั้งหมด กกต.กลางจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งมีทางออก 3 ทาง คือ 1.เห็นชอบว่าการทำดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครจนต้องสั่งให้มีการเลือกตั้ง กกต.ก็ประกาศรับรองผล 2.เห็นว่าควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม 3.เห็นว่าควรไม่ประกาศรับรองผล” พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต.กทม.ยังมีมติรับเรื่องที่นายเรืองไกร ร้องขอให้ตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ระบุว่า หาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะตั้งปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 31 คน ซึ่งเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้ว โดยคำร้องที่เหลืออีก 11 คำร้อง กกต.กทม. จะพยายามพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 30 วัน ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าในสัปดาห์หน้าจะให้เหลือไม่เกิน 3 คำร้อง แต่ในส่วนที่ร้องนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ปราศรัยใส่ร้าย ยังอยู่ในการตรวจสอบเนื้อหาคำร้องของเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้มีการเสนอที่ประชุมพิจารณา แต่จากที่ตนได้ติดตามข่าวสาร เห็นว่า คำร้องของนายเรืองไกร 2 เรื่องหลังนี่ค่อนข้างมีน้ำหนัก

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับมติ กกต.ที่เสนอต่อ กกต.กลางในวันนี้เป็นมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 โดยก่อนหน้านั้นในการพิจารณาคำร้องของนายเรืองไกรมีด้วยกัน 3 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่กล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ ปราศรัย เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ โดยใช้ถ้อยคำว่า “อภิสิทธิ์ เบอร์อะไร ประชาธิปัตย์เบอร์อะไร เบอร์ 16” นั้น กกต.กทม.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้อง ส่วนประเด็นนายศิริโชค โพสต์ภาพและข้อความเผาบ้านเผาเมือง และประเด็น ดร.เสรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในลักษณะไม่เลือกเราเขามาแน่นั้น ทั้ง 2 ประเด็น กกต.กทม.มีมติ 3 ต่อ 2 เห็นว่ามีน้ำหนักเข้าเกณฑ์ เป็นผู้ใด กระทำการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง

กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่แล้วเสร็จ โดยถ้า กกต.กทม.เห็นว่าคดีมีมูลเชื่อมโยงไปถึงตัว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ก็จะต้องมีหนังสือเรียก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ มารับทราบข้อกล่าวหาและทำการชี้แจงเสียก่อน จากนั้น กกต.กทม.จึงจะค่อยพิจารณาและมีความเห็นเสนอไปยัง กกต.กลาง แต่ ณ วันนี้ที่มีมติที่มียังไปไม่ถึงขั้นนั้น ซึ่ง กกต.กทม.นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 มี.ค.นี้ เวลา 13.00 น.ซึ่งก็จะมีการพิจารณาเพื่อหามติว่าจะเสนอให้ กกต.กลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือควรสอบสวนเพิ่มเติม โดยเชื่อว่าไม่น่าจะเสนอให้ กกต.กลางได้ทันในวันเดียวกัน

คำวินิจฉัย กกต.(ส่วน จว.ยโสธร) ในส่วนของข้อกล่าวหา หาเสียงเลือกตั้งในเรื่องต่างๆๆอธิเช่นโดยหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดเกี่ยวกับผู้สมัครคำวินิจฉัยของกกต.ท้องถิ่นนั้นๆๆ ก่อนนำส่งให้กกตส่วนกลางตัดสิน

http://www2.ect.go.th/download.php?Province=yasothon&SiteMenuID=5711

ประวัติกกต-คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประเทศมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแล้ว 3 ชุด ประกอบด้วย
กกต.ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งระว่าง พ.ศ.2540 – พ.ศ.2544
1. นายธีรศักดิ์ กรรณสูต ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายสวัสดิ์ โชติพานิช กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
3. นายยุวรัตน์ กมลเวชช กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง
4. นายจิระ บุญพจนสุนทร กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง (แทนนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น ที่ลาออกไป)
5. นายโคทม อารียา กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

กกต.ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งระว่าง พ.ศ.2544 – พ.ศ.2549
1. พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2545)
2. พลตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ดำรงตำแหน่งแทน พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ)
3. นายจรัล บูรณพันธุ์ศรี กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
4. นายวีระชัย แนวบุญเนียร กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง
6. พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ กรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง (แทนพลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ)

กกต.ชุดที่ 3 ดำรงตำแหน่งระว่าง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน
1. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง
3. นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการสืบสวนสอบสวน
4. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านกิจการพรรคการเมือง
5. นายสุเมธ อุปนิสากร กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม (พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุ 70 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552)
6. นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วม (รับตำแหน่งแทนนายสุเมธ อุปนิสากร)

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอีกองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบการเมืองการปกครองของไทย เนื่องจากมีหน้าที่ในการจัดและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรมนั่นเอง

แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้ของจ.เชียงราย

1.การคัดค้านการรับสมัคร หรือ ไม่รับสมัครเลือกตั้ง ( ม.49,50 )
1.1 การร้องคัดค้านการไม่ประกาศชื่อตนเองเป็นผู้สมัครฯ ผู้สมัครฯ ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อ
หากประสงค์คัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติ ต้องร้องคัดค้านกรณีดังกล่าวต่อ กกต. จังหวัด ภายในสามวัน
นับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ
1.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ร้องคัดค้านผู้สมัครฯ ว่าขาดคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นต้อง
ร้องคัดค้านต่อ กกต.จังหวัด ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน เพื่อให้ กกต.จังหวัดทำการไต่สวนและวินิจฉัย
2.การร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่ามิได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ผู้ประสงค์ร้องคัดค้านต้อง
ดำเนินการดังนี้.
2.1 ทำเป็นหนังสือ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมีรายละเอียดดังนี้
– วัน เดือน ปี ที่จัดทำคำร้อง พร้อมลงลายมือชื่อผู้ร้องท้ายคำร้อง
– ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ร้อง และหมายเลขโทร(ถ้าหากมี)
– ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผู้ถูกร้อง
– รายละเอียดเรื่องที่ร้อง วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
– ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ พร้อมรับรองสำเนา
2.2 การร้องคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนน
ผู้ร้องจะต้องทำการทักท้วงเหตุที่เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั้นๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ หรือกรรมการนับคะแนนแล้วแต่กรณีจะต้องบันทึกเหตุแห่งการทักท้วงนั้นและมอบต้นฉบับให้แก่
ผู้ทักท้วงโดยเจ้าหน้าที่เก็บคู่ฉบับไว้ และผู้ทักท้วงต้องนำบันทึกการทักท้วงไปประกอบการร้องคัดค้านด้วย
2.3 ระยะเวลาในการร้องคัดค้าน
ผู้ร้องสามารถร้องคัดค้านได้ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงหลังวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
แล้วอีกสามสิบวัน (ในกรณีร้องคัดค้านหลัง กกต. ประกาศรับรองผล ผู้มีสิทธิร้องคัดค้านต้องเข้าชื่อร้องคัดค้านไม่น้อย
กว่าสิบคน นอกจากนั้นยังให้สิทธิแก่นายอำเภอท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถร้องคัดค้านได้)
2.4 การฝ่าฝืนข้อห้ามการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น กระทำเมื่อใดจึงจะถือว่าเป็นความผิด
-เริ่มตั้งแต่ หกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีการ
เลือกตั้ง แต่หากเป็นการเลือกตั้งเนื่องจากเหตุอื่นให้นับแต่วันที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งเป็นต้นไปจนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้ง (ม.57)
2.5 ใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ร้องคัดค้าน
2.5.1 ก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิร้องคัดค้าน คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งประเภทเดียวกันในเขตเลือกตั้งเดียวกัน

2.5.2 หลังจากที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว

– ผู้มีสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันสิบคนขึ้นไป, ผู้สมัครประเภทเดียวกัน
ในเขตเดียวกัน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอท้องที่
2.5.3 การมอบอำนาจให้ผู้อื่นร้องคัดค้านแทน
– กรณีผู้ร้องมีเหตุจำเป็นอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นร้องแทนก็ได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่อยู่
ในฐานะที่ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการร้องประกอบสำเนาบัตรฯของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
2.5.4 คำร้องคัดค้านยื่นที่ไหน
– ผู้ร้องต้องยื่นร้องด้วยตนเอง(เว้นแต่กรณีมอบอำนาจตามข้อ 2.5.3)ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
2.6 ขั้นตอนการสอบสวนและวินิจฉัย
– ก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หากสอบสวนแล้วพบว่าผู้สมัครที่ถูกร้องได้รับการเลือกตั้งโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กกต.สามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ แต่หลังการประกาศ
รับรองผล กกต. ต้องยื่นร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
2.7 ความรับผิดชอบที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบหากถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่
– ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
– ถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีทั้งโทษจำและปรับ
– ชดใช้ค่าจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เต็มจำนวนตามที่ท้องถิ่นได้จ่ายไป
3. แนวทางการหาเสียงที่สามารถทำได้
(1) จัดทำแผ่นประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงสำหรับปิดประกาศหรือติดตั้งในที่ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนดหรือบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาต
(2) หาเสียงโดยวิธีแจกเอกสารการหาเสียง หรือเทปวัสดุโทรทัศน์ เกี่ยวกับการหาเสียงให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามสถานที่ต่างๆ หรือตามงานพิธีการต่างๆ โดยเอกสารหรือเทปฯ สามารถมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขผู้สมัครหรือข้อมูล
ประวัติ เฉพาะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
(3) ใช้ยานพาหนะในการหาเสียง
(4) ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียง(เฉพาะ อบต. ควรขออนุญาตใช้เสียงต่อเจ้าพนักงานผู้มี
อำนาจด้วย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการใช้เสียงไม่ได้ยกเว้นให้ อบต. แต่ยกเว้นให้ท้องถิ่นประเภทอื่นๆ เข้าใจว่าขณะ
ออกกฎหมายยังไม่มีการจัดตั้ง อบต.)
(5) จัดสถานที่เพื่อทำการโฆษณาหาเสียงด้วยตนเอง โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
(6) จัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือข้อมูล
ประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42
เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อ
ตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนของประกาศหรือ
ป้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
(7) จัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งโดยต้องแจ้ง
รายชื่อและจำนวนบุคคล ผู้ช่วยในการหาเสียงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายทราบก่อนเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ก่อนวันดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วัน

(8) เสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น
ตำแหน่งรองนายกฯ เลขานุการ เป็นต้น การเสนอชื่อต้องเสนอไม่เกินจำนวนที่สามารถแต่งตั้งได้ตามกฎหมาย
โดยต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และควรต้องมีการให้ความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และส่งหลักฐานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนนำชื่อผู้นั้นไปใช้โฆษนาหาเสียง
(9) เช่ารายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวีเพื่อช่วยในการหาเสียง
(10) หาเสียงโดยจัดส่งจดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ หรือผ่านทางเว็บไซด์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(11) หาเสียงเลือกตั้งร่วมกัน ลักษณะเป็นกลุ่มหรือคณะบุคคล
(12) ใช้ฉายาหรือชื่อเล่นที่เป็นที่รู้จักของบุคคลในท้องถิ่นประกอบการหาเสียง
(13) เปิดเพลง สลับการโฆษณาหาเสียง
(14) กล่าวถึงผลงานของตนในอดีตได้
(15) กล่าวถึงนโยบายที่จะทำหากได้รับการเลือกตั้ง แต่ต้องเป็นนโยบายที่เป็นไปได้จริงและเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ
(16) ไปร่วมงานต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ ขึ้นบ้านใหม่ งานบุญ งานเทศกาล ฯลฯ แต่ต้องไม่มีการ
ให้เงินหรือบริจาคใด ๆ
(17) ประกอบอาชีพของตนเองตามปกติ แต่ต้องไม่อาศัยการประกอบอาชีพเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
(18) จัดทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นที่หาเสียงร่วมกันได้
แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าว ต้องไม่มีขนาดหรือลักษณะคล้ายกับบัตรเลือกตั้ง
4. ข้อห้ามในการหาเสียง
(1) ห้ามจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ
เป็นเงินได้แก่ผู้ใด รวมทั้งการให้หรือบริจาคเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าในวาระต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่
งานประเพณีต่าง ๆ
(2) ห้ามให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ เช่น การบริจาคเงิน การประมูลทรัพย์สินหรือสิ่งของ
ในการกุศลต่าง ๆ
(3) ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดการให้มีมหรสพ หรือ การรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งการแสดง
และการละเล่นอื่น ๆ
(4) ห้ามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการประชุม อบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น
(5) ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด

siric_1ภาพตัดต่อจากเฟชบุคของนายศิริโชค โสภากรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งส่งเบอร์16 มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการในครั้งนี้ 3มี.ค 2556เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเบอร์9 พล.ต.ต ดร. พงศพัฒน์ พงษ์เจริญและสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่า…อย่าเลือกคนเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งไม่เป็นความจริง…ศาลเเพ่งได้ตัดสินคดีความให้เทเวศน์ประกันภัยจ่ายค่าประกันเซนทัลเวริดิ์ เเละเสื้อแดงไม่ได้เผา…เป็นกลุ่มทหารไทยดังข้อมูลนี้

ทหารเต็มห้างและไล่ยิงรปภห้างเซนทัลเวริด์และผู้ค้าภายในห้างออกให้หมด

หัวข้อ: เซ็นทรัลเวิร์ด ไม่ได้โดนเสื้อแดงเผา

ตาสว่าง…รุ่นใครเผาเซ็นทรัลเวริดิ์

rkk at CentralRKK ยุวชนพรรคประชาธิปปัตย์)AT 19 พค2553เผาห้างเซนทัลเวริดิ์ร่วมกับทหารไทย(ซึ่งปิดล้อมห้ามคนเข้าไปเด็ดขาดนอกจากกลุ่มพวกตนเอง ตามทฤษฏีการสมคบคิดและเเกนนำเสื้อแดงได้มอบตัวกับตำรวจหมดแล้วรวมสตรีคนสุดท้ายที่เดินออกไปเว้นปชชที่อยู่วัดสระปทุมขราชประสงค์

rkk-st19RKKจัดฉากโดยศอฉ.เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเสื้อแดง
(6) ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง

ภาพสำเนาใบเกิด “Mark Abhisit Vejjajiva” หัวหน้าพรรคประชาธิปปัตย์ เกิดที่ประเทศอังกฤษ แต่แจ้งกกตไทยว่า…เกิดที่ประเทศไทย…เกิดที่อังกฤษต้องเป็นสัญชาติอังกฤษ…มิได้มีสัญชาติไทย

aj-dk
(7) ห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง
(8) ห้ามโฆษณาหาเสียงโดยวิธี ทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพหรือรูปรอยใดๆ หรือวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กำแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศโฆษณาในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกำหนด
(9) ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
(10) ห้ามรวบรวมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แสดงตนในการไปใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในระหว่างวันประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ถึงวัน
ถัดจากวันเลือกตั้ง

(11) การโฆษณาหาเสียงโดยการกล่าวถึงนโยบาย ในการที่จะเข้าไปบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใดๆ ให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่ได้รับกำหนดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ ตามกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายนั้นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีความเป็นไปได้จริง โดยพิจารณาถึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ
(12) ห้ามมิให้ดำเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(13) ห้ามมิให้จัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสีย
ตามปกติ เว้นแต่เป็นการจัดยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(14) ห้ามมิให้ทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ แก่ผู้สมัครนับตั้งแต่
เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (เวลา 24.00 น.ของวันเลือกตั้ง)
(15) นับตั้งแต่มีการประกาศกำหนดที่เลือกตั้งห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดมาปิดหรือ
แสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งตามระเบียบที่ กกต.กำหนด
(16) ห้ามจำหน่ายจ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
(17) ไม่ควรขึ้นเวทีหาเสียง ตามงานพิธีต่าง ๆ (เนื่องจากงานพิธีต่าง ๆ มักมีการจัดเลี้ยงและรื่นเริงบันเทิงอยู่ ด้วยอาจเป็นเหตุให้กระทำการอันฝ่าฝืนกฎหมาย)
(18)การหาเสียง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำการหรืออาศัยผู้ใดกระทำการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
5. จากกรณีการปฏิบัติตาม ข้อ 3.(6)(7)(8) ผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้คือ
– กรณีตาม(6) ผู้สมัครฯ ต้องประสานกับท้องถิ่นที่สมัครฯสอบถามว่าได้ประกาศกำหนดให้สามารถ
จัดทำแผ่นประกาศ และป้ายโฆษณา แต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด และสามารถปิดประกาศหรือติดตั้งได้ที่ใดบ้าง
– กรณีตาม(7) หากผู้สมัครฯ ประสงค์จะจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของประกอบการหาเสียง เลี้ยงอาหารหรือ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครฯจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ช่วยเหลือในการหาเสียง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่าห้าวัน ทั้งนี้เพื่อความ
เหมาะสมและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้กำหนดจำนวนผู้ช่วยในการ
หาเสียงไว้สำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนให้สามารถมีผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงได้
ไม่เกินจำนวนร้อยละสองของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนเองสมัครรับเลือกตั้ง
(มติ กกต.จว.เชียงราย ครั้งที่ 8 /2554 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 , ประกาศ กกต.จว.เชียงราย ฉบับลงวันที่
27 มกราคม 2554 เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งและการเสนอชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ )
– กรณีตาม(8) ผู้สมัครนายกฯ หากประสงค์เสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองนายกฯตำแหน่ง
เลขานุการฯ เป็นต้น ประกอบการโฆษณาหาเสียง จะเสนอได้ไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้และต้องมี
หนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดทราบ
—————————————————

สรุป สั้นๆ กกต. มีอำนาจหน้าที่อยู่ ๓ ประการ ที่ครอบคลุมทั้ง

ด้านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ

ด้านบริหาร คือ การควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น

ด้านตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครและสมาชิกสภาที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ด้านนิติบัญญัติ คือ การออกระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

5 มี.ค2556 ประเทศไทยกับการโกงเข็มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์connection

The Call Of The Times by Black Land Band

bcthเทศกาลแข่งควายจ.ชลบุรีมีมากที่สุด

หลังพุทธกาลพ.ศ2555นั้นประชากรที่ก้าวหน้าจะขึ้นสวรรค์ได้สัก20ล้านคนในประเทศไทยรึ30%ของประชากรทั้งหมด ภารกิจเสรจสิ้นแล้ว ประชาชนไทยมีหน้าที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งใครรักใครชอบใครก็ไปลงคะแแนน หากคนที่ท่านเลือกโกง เหี้ยมีคดีความแล้วกกต..ยังดันทุรังให้ลงงานนี้คนสนับสนุนเขาก็คงต้องรับผิดชอบตาม หากปลดออกภายหลังประเทศไทยก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ ครั้งนี้ต้องพยายามให้100% พร้อมทั้งไปแจ้งความและนำหีบทั้งหมดมาที่ศาลแล้วนำมานับใหม่ให้ถูกต้องเพราะเกินไป3.8แสนใบจากจำนวนที่มาเลือกตั้งทั้งหมด แสดงว่ามีคนกาเบอร์16แล้วนำลงหีบเลือกตั้ง รึไม่คะแนนออกมาลอยๆๆ…ครั้งนี้กกตกลางกำลังแกล้งให้ครบ30วันแล้วรับรองไปก่อนไปเมืองนอกรับเงิน ทั้งๆๆที่…ร.9ตามกฏหมายไม่มีอำนาจลงนามต้องตรวจสอบก่อน ต้องให้รัชทายาทลงนามเท่านั้น นำมาตบตาชาวโลกไม่ได้ แบบนี้ตามกฏหมายต้องให้โฆฆะ…เข็นมาทำทีว่าสนับสนุนญาติราชนิกุลแล้วทำเฉยแสดงว่า…เห็นด้วยนะเอง…งานนี้คงแบบอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งมาแบบไม่ชอบด้วยกฏหมาย และโกงทุกช่องทาง โรงพักสร้างไม่เสร์จ 69ล้านชั่งไข่ 99ศพฆ่าราชดำเนิน บาดเจ็บ2000กว่าราย ส่วนคดีความสุขุมพันธุ์ รถไฟฟ้าเซ็นต์ก่อนหมดสัญญา ,สนามฟุตซอลอารีน่า,ถุงทรายอุดท่อระบายน้ำให้ประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยน้ำท่วม ติดกล้องปลอมเเต่เงินจ่ายเกินราคาจริง ,4ปีไม่ทำงานทำการ ,น้ำเหนือมา2เมตรดันไม่เปิดประตูระบายน้ำเปิดเเค่20ซ.ม จนประตูน้ำพังและคนใช้งานไม่เป็น ,งบลอกท่อก็โกงไม่ทำอะไร ,ต้นไม้อิฐปูนทางเท้า ถนนก็ไม่ซ่อมแซม แม่น้ำลำครองรัฐบาลจ้างทหารทำแต่สุขุมพันธุ์เอาเงินไปแต่ไม่จ่ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรต้องจ่ายซ้ำซ้อนให้  พรรคประชาธิปัตย์นั้นเหี้ย…จริงๆๆเปรตพิมพิศาลมาเกิดแท้ๆๆ แบบนี้ กกตใหญ่หากปล่อยไปก็คุก10ปีไม่สายแน่นอน!!!!!อาเซียนปรู๊นๆๆ!!! .กำลังจะมาหากไดโนเสาร์ไม่ปรับตัวก็โดนโห่!!!ฮาๆๆแน่จะมองหน้าใครไม่ติดเอานะ มีมงกุฏประเทศเดียวในแถบนี้ซะด้วยไข่แดงเอ๋ยคริ คริ จงปรับและเปลี่ยนเองดีกว่านะ…รึจะให้โดนโค่นโลกมาเว้วววว!!!!ได้ยินไหม เสียงเรียกของแผ่นดิน!!!!!!ปูย่าสะอื้นไห้ ลุกหลานจัญไรเอ้ย!!!!!

el-jem-coliseum-tunisia

และแล้วพรรคประชาธิปัตย์อภิมหาโคตรโกงที่สุดในโลก ได้โชว์ให้ชาวโลกเห็นอีกครั้งตามคาด ต่อไปนี้นักชูชกยกยอ…สุขุมพันธุ์ เอ๋อเหรอ!!! ก็ต้องเตรียมใจไว้กับคดีความยาวเป็นวา แบบอภิลักษณ์ โกษโยธิน ในไม่ช้า นะเต็มใจเลือกก็ต้องรับผิดชอบ หากมีอะไรต่อไปเอ๋อไม่ทำซะอย่างจะทำไม ชิมิ ฮา….โคตรสะใจเลยวะ!!!! งานนี้เนปาลโมเดลคงมาในไม่ช้า

คะแนนทหารเกรณ์กองทัพไทยยุทธ์เหล่อีกแล้วพี่น้อง บอกแล้วไม่จบWARรอบใหม่กำลังจะมา งานนี้คนไทยแท้ๆๆไม่ต้องหนักใจเลย ตายยกเข่งเอง ก็บอกแล้ว…เอ๋อร้องไห้ทำไมคะแนนมีเป็นล้านรอแล้ว !!!! และอย่าลืมเงินมาจากไหน…อ้อมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไงละ 19ก.พ2556 หนี้เสีย3.9หมื่นล้าน เชียวนะพี่น้อง คือเเบงค์ชาติไทยเนี่ยทำวิกฤษเศรษฐกิจมัสมั่นไก่ไม่ได้ไงล่ะ พวกเขาก็เชิดเงินในจุดนี้ล้มบนฟูก…สงสารคนไทยหน้าโง่ชมัดเลย เด็กดีเหลือเกิน ต่อไปน้ำในกรุงเทพมหานครก็เน่าเหม็น ขยะคุ้ง ฆ่ารายวัน ระเบิด ข่มขืน โจรปล้นมาเเว้ว!!!!! เอ๋อมีแต่นอนกับเมา แล้วจะทำอะไรได้ ขายหน้าชะมัดลูกหลานใครหว่า????

guanyin (3)เพื่อนๆๆทั่วโลกหากฟังเพลงที่แนะนำไม่ได้ก็ไม้ต้องสนับสนุนในทุกประเทศทั่วโลกเพราะเวปนี้มีคนดูวันละ1ล้านขึ้นไป…หากพวกคนไทยทาสอำมาตย์ทั้งดารานักร้อง,ดาราภาพพยนต์ไทยทั้งในและต่างประเทศกรุณางดดูด้วยงดสั่งสินค้าทุกชนิด งดให้การสนับสนุนจนกว่าประชาธิปไตยจะเบ่งบานในจิตสำนึกต่อสังคมไทยของเหล่าศิลปินนักร้องไทยทุกคนรวมค่ายเทปละครต่างๆๆ การตัดสินภาพยนต์ค่ายอำมาตย์ทุกค่าย…หากกล้าต่อต้านประชาชนไทยซึ่งจะมีจุดจบแบบสหรัฐอเมริกาลิขสิทธิ์นั้นกินในชาตินี้ก็เลือกเอา…นะทำเองได้เลยนรกสวรรค์ท่านทำได้ด้วยตนเองเป็นเดิมพัน!!!! หากแนะนำเพลงให้เป็นตัวอย่างแล้วไม่บล็อคไม่ลบออกในภายหลังก็กรุณาสนับสนุนพวกเขาด้วย เนื่องจากโลกต้องแชร์กันตามอาเซียนในอนาคต ความรวยจะต้องมาสู่ผู้ที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพแบบสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้วางรากฐานประชาธิปไตยไว้อย่างแน่นแฟ้น อาเซียนจึงต้องฝึกการให้..ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปถดถอย และคนเลี้ยงควายเทศกาลแข่งควายอยู่ที่จ.ชลบุรีคนขี่ควายนิยมใส่เสื้อเหลืองและน้ำเงิน…ที่ภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนั้นใช้ควายเหล็กชนิดทำเองผลิตเองไถแล้วกลบปุ๋ยลงดิน เพื่อเป็นแกสและน้ำมันในอนาคตให้ลูกหลาน และที่นาพื้นดินไม่ขายให้ตกทอดในหมู่ญาติ หากใครขายต้องตายตามคำสาปแช่งของปู่ย่าตายาย….ควายที่ชลบุรีนะ…เยอะ!!!!

3bd (5)

เงินเเกล้งขายที่ เวิ้งเกษมก็เงินลูกบุญธรรมเด็จเเม่ให้มาน่ะพี่น้อง นะงานนี้เบียร์ช้างจัดให้เอ๋อ!!!! สำเพ็งก็ต้องมีขอทานคลานตามซอยให้ประเทศไทยขายหน้า รวยแต่งก….พอเพียงเเถมมีโจรอีกตะหากไม่คิดจะขยายไปไหนนะ…ทั้งๆๆที่รวยทุกบ้าน ..ระวังกระเป๋านะลูกค้า(เด็กผมเองคร้าบผู้ค้าสำเพ็ง) สรุปว่ากล้าเสนอตัวทั้งๆๆที่มีเเผลเต็มตัว ประชาชนไทยก็ยินดีที่จะไปเลือกตั้งใหม่นะค่ะ ยินดีด้วยที่ช่วยปล้นชาติไทย โห…เงินกูทั้งน้าน(ประชาชนไทยบ่น) การเยี้ยงนี้ …ยินดีที่แสดงตัวตนทั้งพรรคประชาธิปัตย์..เหี้ยร่วมใจ บิงโก!!! นะgame over อิอิ เลือกตั้งบ่อยๆๆน้าชอบร่อนตะแกรงร่อนๆๆจนทรายละเอียด!!!!! กกตก็ อีก2ปีก็หมดวาระ ชิมิสว สรรหา คมช….9ปีที่จะฉีกประเทศไทยของท่าน…soon  เพราะรถไฟฟ้า…ชินจังบรู๊นๆๆๆจะบุกประเทศไทยในไม่ช้า

งานนี้ราชวงศ์ไทยก็จบตามเอ๋อ ..อยู่นานๆๆได้ไหม บีบประชาชนเน้นๆๆได้ไหม อิอิ ประเทศประชาธิปไตยที่ไหนเขาจะชอบให้สามาชิกเลือกคนโกงเลือกตั้งหน้าตายมาทำงานแถมทำงานไม่เป็น…ฮา….สะใจจริงๆๆ ล้มประเทศไทยจากแบงค์ชาติไทยทำเอง ผู้สนับสนุนเงินเบอร์16รายใหญ่ ของผู้ว่าราชการกทม. งานนี้เมื่อปี2558เอ๋อ..สุขุมพันธุ์จะมองหน้าใครได้ละงานนี้…สงสัยป่วย คริ คริ อ้อ!!เเบงค์ชาติอย่าเอาเงินประชาชนไทยไปต่อสู้การโจมตีค่าเงินบาทแบบสหรัฐอเมริกา สอนญี่ปุ่น..ของนายกรัฐมนตรีอาเบะ!!!ละอย่ามาหลอกสูบเงินประเทศไทยรอบใหม่เลย งานนี้ตีนประชาชนทั้งแผ่นดิน...รอตึบอยู่นะงานนี้ทำพังไปพร้อมกกต ปปช สตง กกต สวสรรหาและNGO รวมกลุ่มใดที่ไม่เกี่ยวกับภาคใต้มาเซ็นMOUให้หมดทุกกลุ่มให้เหลือเเต่ยุวชนพรรคประชาธิปปัตย์สาวกพรรคมารให้..ความจริงปรากฏและคณะที่เป็นพระสงฆ์มาก่อนอย่าโทรออกอากาศอีกเลย ทำให้ครุภาคใต้ตายเพิ่มเพราะ…โทรมรณะของท่านเนี่ยแแหละ หากจริงใจนะมันต้องหลังไมด์ต่างหาก...หยุดตอแหลแม้เป็นอดีตพระสงฆ์…เอาชีวิตให้รอดก่อนอย่าปากสว่าง!!!! งานนี้ใครตอแหลก็ให้คนไทย..ท่องคาถา…ความจริงปรากฏ!!! แล้วท่านจะรู้แจ้ง…เรื่องแดงเอง.นะต้องพิสูจน์!!!

6g2

ว่าแต่ว่าไม่มีรอยยิ้มในหน้าคนกทมบางพวกในวันเลือกตั้ง 3มี.ค2556 มีแต่คนเลือกเบอร์ 9ละมั้งที่ยิ้มเฉ่ง ก็ใจมันบริสุทธุ์ไงละ คริ คริ มีแต่คนมุสลิมคลุมฮิญาบและคนจีนภาคใต้ส่วนมาก…ย้ายมาเยอะนะ คริ คริ แบบนี้ภาคใต้ทั้งภาคและกทมคงเหมือนเดิม โคตรปู่โคตรพ่อโคตรลูก3ชั่วโคตรพรรคประชาธิปัตย์ แล้วคะแนนเกินว่า…อย่างไร ฮาๆๆๆๆๆๆๆ คนกทมมีแค่เนี่ย แต่ทำไมรวมแล้วคนเกินมาจากไหนฮา……..เสรีพิศุทธ์เบอร์11ไม่โวยเลย อะ..2แสนของท่านไปอยู่กะเอ๋อ!!!! อะรึว่าฮั้วกัน คริ คริ อุบ!!

โกงจนชินพาซวย.ทั้งพรรคประชาธิปัตย์น่าสงสารจริงๆๆนะ อะบอกแล้วมีฝนตกแสดงว่า…มีอะไรไม่ดีต่อแผ่นดิน นะหาก…กกตรับรอง….ก็ขอให้เนปาลโมเดลมาตามคาด…เร็วและแรง บีบให้ทิศทางของใพ่ออกตามสูตร ของคำสาปแห่งแผ่นดิน!!! กดขี่ข่มเหงประชาชนเข้าไป เอาให้ลุกฮือ ชิมิอำมาตย์ไทย หากจะจดจำ The Prince of Egypt.นั้นเมื่อฆ่าเด็กฮิบรูตายนะ เจ้าชายคนหนึ่งหนีออกไปและมาเตือนรามเสส…หลังจากนั้นอียิปต์ก็ล่มจมสิ้นสลายลง…กรรมทำเองอย่าได้โทษใคร ซื่อกินไม่หมดคตกินได้ไม่นานนะจำไว้ ตามใจคือไทยแท้แต่ก็ยังแพ้กฏแห่งกรรม!!!!! แต่ประชาชนจะนั่งดูหายนะของฝ่ายอธรรม รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และประชาชนเค้าเอาตัวรอด แต่ท่านละเตรียมพร้อมรึยัง !!!!!

ปล!!!ท่าน พงศพัศ พงษ์เจริญ…ต้องประจำตำเเหน่งรอเป็นผบตร…ฮางานนี้พรรคปชปหมดทั้งเงินและหมดราคาเพราะโกงเข็มแข์ง …คิดไม่ทันคนเสื้อแดง…แพ้อีกแล้วคราวนี้..เพราะประชาธิปไตยต้องมาจากจิตสำนึกของประชาชนไม่ขายเสียงไม่เห็นแก่เสาไฟฟ้าหมา,แมว,หมู ,อีกา,ไก่ของใคร และเรารอได้ คริ คริ!!!!

3bd (10)I_m_sorry_3

โพสท์ใน ข่าวสารและการเมือง

บทสวดมนต์…สำหรับประเทศไทย2556 (รักษาฝนแล้ง,การทะเลาะวิวาท ,อมนุษย์ผู้ไม่เข้าถึงหลักธรรม)

สำหรับฆาวาสสวดด้วยภาษาไทยธรรมดา เพื่อสื่อสารกับบรรพบุรุษผืนแผ่นดินไทย สำหรับพระสงฆ์สวดเป็นภาษาบาลีแบบอินเดียเพื่อสื่อสารกับเทวดาอินเดีย

คุณธรรมเอกลักษณ์ของเหล่าพุทธวงค์มี6ประการดังนี้ ไม่ถดทอยใน 1)พุทธศัทรา  2)การแสดงธรรม 3)ความเพียร 4)วิปัสนญาน  5)สมาธิ 6)เสวยผลความสุขในอรหัตผล การแสวงธรรมโอสถเพื่อช่วยมวลมนุษย์นี้เป็นไปตามทัศนะญานไม่จำกัด

ค.ศ2013รึพ.ศ2556ประเทศไทยนี้ เป็นพุทธศักราชแห่งการได้รับธรรมะอันสูงสุดและการเสวยผลแห่งบุญ โดยการให้แบบหมดหน้าตักของการทำงานที่ เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ฝึกการอิ่มเอมเกษมในธรรมะในขั้นHappynest อย่างแท้จริง  เป็นผลงานการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของอดีตปฐมกษัตริย์เเละเหล่าบรมวงค์ศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งตามปัญหาต่างๆๆเช่น การทะเลาะวิวาทแย่งน้ำของเหล่าศากยมุนีและตระกูลโกลิยะรวมการนำปัญหาเมืองไพศาลี มาแก้ไขการเสี้ยมให้ทะเลาะกันณ.เวลานี้ประเทศไทยคือแคว้นมคธของพระเจ้าพิมพ์พิศาลซึ่งก็คือท้าวกุเวร รึท้าวเวสสุวัณยักษ์เฝ้าเจดีย์หลวงเพื่อนำส่งพุทธศาสนาให้กับพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปและอนาคตวงค์ซึ่งต้องมาสะสมบารมีตามยุคตามสมัยแล้วแต่จะเป็นเช่นไร แต่เมื่อโลกและจักรวาลมีภัยเหล่าอาริย์จะช่วยให้ผ่านพ้นไป…ตัวละครในอดีตมาดำเนินชีวิต จึงต้องมีผู้ชี้นำส่งเสริมให้อยู่ดีมีสุข สืบต่อเนื่องกันไป.(ภารกิจสำเรฺ็จ2012, คศ2013 รอธรรมะPROGRESSในสาชุชนหมู่มาก บังเกิดในทิศทางบวก นะสักครั้งในชีวิต!!!!! ) 

3bd (4)

รัตนสุตร

นะโม3จบ *นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

ชุมนุมเทวดา

1)สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง.

2)ธัมมัสะวะนะกาโล อะยัง ภะทันตา.(3ครั้ง) 

3)สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ ยักขา เทวา จะ  พรัหมุโน ยัง  อัมเหหิ  กะตัง  ปุญญัง   สัพพะสัมปัตติสาธะกัง.

4)สัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวา สะมัคคา  สาสะเน  ระตาสัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวาสะมัคคา  สาสะเน  ระตา        ปะมาทะระหิตา  โหนตุ อารักขาสุ  วิเสสะโต

5)สาสะนัสสะ  จะ โลกัสสะ   วุฑฒี  ภะวะตุ  สัพพะทาสาสะนัมปิ  จะ โลกัญจะ   เทวา  รักขันตุ  สัพพะทา.

6)สัทธิง โหนตุ  สุขี  สัพเพ ปะริวาเรหิ  อัตตะโน อะนีฆา  สุมะนา  โหนตุ  สะหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

7)ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา
อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา
นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต
วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะ-
นิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต
วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ

คำแปลบทสวด สมันตา…ชุมนุมเทวดา

ขออัญเชิญเทวดาในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบมาสู่สถานที่นี้ ฟังพระสัทธรรมของพระจอมมุนีซึ่งชี้ทางสวรรค์เเละนิพพาน ท่านผู้เจริญทั้งหลายกาลนี้เป็นกาลฟังธรรม 

ขออัญเชิญยักษ์ เทวดา พรหมทั่วทุกจักรวาลร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้กระทำที่สามรถยังสิ่งทั้งปวงให้สำเร็จได้ ขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้สมานฉันท์ยินดีในพระศาสนาและเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจปกป้องรักษา(ชาวโลก)เถิด

ขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและเเก่ชาวโลกเสมอ ขอเทวดาจงรักษาพระศาสนาและรักษาชาวโลกเสมอเถิด

ขอท่านทั้งปวงเหล่านั้นพร้อมทั้งหมู่ญาติทั้งหมดและบริวารของตน จงเป็นผู้มีความสุข ปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานเถิด

ขอชาวโลกจงรับการคุ้มครองจากอันตรายที่เกิดจากพระราชา โจร มนุษย์ อมนุษย์ ไฟ น้ำ ปีศาจ ตอไม้ หนาม เคราะห์ร้าย โรคระบาดในถิ่นมนุษย์ความประพฤติของคนทราม ความเห็นผิด คนร้าย ช้างม้า กวาง วัว สุนัข งู เเมงป่อง งูเขียว เสือดาว หมาป่า หมู กระบือ รากษส เป็นต้น ที่ดุร้าย ภัยอัยตราย โรค และอุปัทวะ ต่างๆๆๆ

ระตะนะสุตตัง

—ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ 

— ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
………. วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะ นัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
—- วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
— ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

คาถารัตนสูตรแบบย่อ

ยานีธะ ภูตานิ สมาคะตานิ ตะถาคะรัง เทวะมนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามิ

คำแปล เทวดาทั้งหลายที่เป็นภุมเทวดา บังเกิดแล้วในภูมิประเทศใดก็ดี เทวดาที่อยู่ในอากาศก็ดี เราทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้าอันเสด็จมาสู่พุทธภูมิพร้อมด้วยพระอัจฉริยะธรรมเหมือนด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่กาลก่อน ขอความสวัสดีจงมีแด่หมู่มนุษย์และพุทธบริษัททั้งปวงเถิด

3bd (2)

ตำนานพระคาถาบทรัตนสูตรนี้ สมเด็จองค์อัมรินทรา มอบให้แด่พระพุทธองค์เมื่อครั้งนครไพศาลีอันไพบูลย์ไปด้วยขัตติยะราช บังเกิดทุพภิขภัย ข้าวยากหมากแพง ความแห้งแล้งบังเกิดขึ้น ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เคยอุดมสมบรูณ์เหี่ยวเฉาล้มตายลง บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องตายด้วยโรคร้ายนานาประการจนหมดสิ้น ฝูงชนต่างอดยาก กลิ่นอสุภะเหม็นตลบทั้งเมือง เหตุ3ประการ ทุพภิขภัย ข้าวยากหมากแพง มนุษย์อดตายเพราะอดอาหาร มนุษย์เบียดเบียนกัน ภัยจากโรคต่างๆๆ ภัยจากธรรมชาติฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ทุกอย่างแปรผันไป 

ฝูงชนจึงได้ไปเฝ้าพระบรมกษัตริย์เมืองไพศาลีและกราบทูลว่า แต่ก่อนมาภัยนี้ไม่เคยมี ที่เกิดขึ้นเป็นด้วยพระองค์ไม่มีทศพิธราชธรรม จึงไม่สามารถหาสาเหตุและหาหนทางแก้ปัญหาได้

ฝูงชนจึงพากันไปเชิญองค์พระศาสดาพระสมณะโคดมยังกรุงราชคฤห์โดยพระยาลิจฉวี พระองค์ทรงรับนิมนต์จึงเสด็จพร้อมด้วยสาวก500รูปไปสู่นครไพศาลี เมื่อพระองค์เสด็จถึง พันบันดาลฝนห่าใหญ่ตกลงมาจนท่วมพื้นดิน น้ำไหลพัดพาเอาซากอสุภทั้งหลายลอยไปสู่แม่น้ำคงคา จนหมดสิ้น พระองค์ตรัสเรียกพระอานนท์แล้วรับสั่งว่า ดูก่อนอานนท์ เธอจงเอารัตนสูตรนี้ แล้วจึงถือเครื่องพลีกรรมเที่ยวไปในระหว่างกำแพงทั้งหลายทั้งสามชั้น แล้วจึงสวดพระรัตนสูตรนี้เถิด ดังนี้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายก็พินาศไป

3bd (9)

สำหรับประเทศไทย พระรามพระโพธิสัตว์ลำดับที่2ในภัทรกัลป์หน้าต่อจากพระศรีอาริย์เมตตรัยซึ่งก็คือพระธรรมราชาแห่งอโยธยาย้อนมาเกิดเป็นรัฐกาลที่4ได้นำมาสวดรักษาประเทศไทยเป็นครั้งที่1 ครั้งนั้นมีโรคห่าระบาด จนนำศพไปกองไว้ที่ศาลายา จ.นครปฐม วัดสระเกศ วัดสุทัศน์ ประตูผี และวัดเบญจมบพิท รวมทั้งบริเวณวัดบวรนิเวศไปจนถึงสนามหลวง ในแม่น้ำลำคลอง ล้วนมีแต่ซากศพเหม็นคุ้งได้ใช้รัตนสูตรนี้สวดแก้ไข อีกครั้งที่2ในรัชกาลที่5 หลังพระนางเจ้าสุนันทาราชเทวีสวรรคตลง ก็เกิดโรคระบาดห่าใหญ่ผู้คนล้มตายจำนวนมากอีกครั้ง ก็ได้สวดมนต์บทรัตนสูตรรักษาประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระพุทธจรรย์โต พรหมรังษีทรงเป็นผู้นำทัพธรรม ในครั้งนั้น ในยุคนี้เป็นครั้งที่3 ต้นศตวรรตที่20 (2012)พระธรรมมิกราชและพระนางสุนันทาได้จุติอีกครั้งและได้นำบทรัตนสูตรมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองจากปัญหาหมู่ญาติ การเสี้ยมให้ทะเลาะกัน ฝนเเล้ง ราชาภัย โจรภัยและโรคเอดด์ โรคเลือดรวมอมนุษย์ฆ่าคนแบบไม่สนอะไรทั้งนั้น โลภแย่งทรัพยากรในสภาวะคนล้นโลกเจ้าถิ่นย้ายไปคนไทยจีน-มุสลิมครอบครองไทย  หวังว่าค.ศ2013นี้ทุกคนที่เป็นชาวพุทธจะดำรงเจริญรอยตามใช้ธรรมะโอสถนี้ไปช่วยชาวโลกให้อุดมสมบรูณ์ แก้ปัญหาโดยธรรมเป็นผู้นำของโลกที่ เป็นธรรมราชา ภาคปฏิบัติในรุ่นต่อๆๆไป ทั้งแบบอนุ สุต ปัจเจก พระศาสดาสมณโคดมทรงยังรักษาโลกและจักรวาลอยู่ฉะนั้นในครึ่งศวรรตนี้ยังพอมีธรรมมะชุดนี้ให้จดจำกัน ต่อจากนี้จึงต้องให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ไม่งั้นบรรพบุรุษต้องมาเกิดใหม่เป็นเด็กน้อยให้ท่านต้องลำบาก ทั้งการดูหมิ่นเหยียดหยามและโดนฆ่าจากลูกหลานของตนเองเช่น ท่าน สมัคร สุนทรเวชรึหลวงปราบปรปักษ์ ลูกหลานทำร้ายท่านเอง เดชะท่านถวายกายและใจรับใช้เจ้าแม่กวนอิมพันมือจึงเข้าสู่พุทธภูมิในอนาคต…ซึ่งการันตีอนาคตวงค์ได้เลย สกุลกัลยาณมิตรเดชะบุญเล่าอดีตพี่สะพรั่งให้ฟังและคนในสกุลช่วยดูแลบ้านเมืองไม่ทำผิดต่อ กุสุสานแตกที่วัดกัลยาณมิตรให้สดุดใจ หวังว่าคงปรับตนเป็นที่พึ่งประชาชนเป็นหลักให้บ้านเมือง รวมสกุลพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย ส่วนสกุลสุรสีห์ และบดินทร์เดชา ต้้องรู้ว่าท่านเป็นชาวพุทธขุนพลเเก้วของร.1และร.3 ส่วนสุรศักดิ์ มนตรีและขุนพจน์ นั้นเป็นขุนพลแก้วซ้ายขวาของร.5 …ขุนสุรยงค์ผู้สำเร็จราชกาลในร.5ต่อจากร.6..สกุลกัลยาณมิตรนั้นเป็นขุนพลแก้วของร.6 ซึ่งดูแลบ้านเมืองด้วยธรรม แม้จะมีปัญหาบาดหมางใจบ้าง แต่เหล่าบรรพบุรุษก็ยังทรงคุณธรรม อันนี้ให้ยึดไว้เมื่อตายไปจะได้เรียนธรรมมะที่สุดยอดของโลก จนนิพพานดับเย็นเป็นสุข ในภพชาติต่อๆๆไป

????

คำแปลรัตนสูตร บทสวดมนต์

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี.

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น จงเป็นผู้มีใจดีเถิด

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย อันข้าพเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิด

ตัสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

ดูก่อนภูตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ขอท่านทั้งหลาย จงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิด

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน

ตัสฺมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

หรือรัตนะอันใดอันสูงค่า ในสรวงสวรรค์

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า ไม่มีเลย

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง, ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต

พระศากยมุนีเจ้า ทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมตะอย่างแท้จริง

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวถึงสมาธิใด ว่าให้ผลไม่มีสิ่งใดคั่นได้

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

สมาธิอื่น ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ย่อมไม่มี

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ ก็จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา

บุคคลเหล่าใด นับเรียงองค์ได้เป็น ๘

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

นับเป็นคู่ได้ ๔ คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

บุคคลเหล่านั้น เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

เอเตสุ ทันนานิ มะหัปผะลานิ

ทานทั้งหลาย ที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลเป็นอันมาก

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

บุคคลทั้งหลายเหล่าใด ประกอบความเพียรอย่างดี ดำเนินไปในศาสนาของพระโคดมเจ้า ด้วยใจอันมั่นคง

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น หน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้บรรลุคุณอันควรบรรลุ คือ พระอรหัตตผลแล้ว

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

จึงได้เสวยอมตะรส คือ ความสงบเย็น จากความเร่าร้อนทั้งปวง

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา, จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

เสาเขื่อนที่ฝังลงดิน อย่างมั่นคงแล้ว ลมทั้ง ๔ ทิศ ไม่พึงทำให้หวั่นไหวได้ ฉันใด

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ, โยอะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

เราตถาคตกล่าว สัตบุรุษผู้หยั่งเห็นอริยสัจธรรมก็มีอุปมาฉันนั้น นั่นแล(หมายถึง พระอริยะบุคคลคือถึงท่านจะถูกกระทบกระทั่งอย่างไร ก็ไม่คืนกลับมาเป็นปุถุชนอีก)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ, คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

บุคคลเหล่าใด กระทำอริยสัจจธรรมทั้งหลาย ที่พระบรมศาสดา ผู้มีปัญญาอันลึกซึ้ง ทรงแสดงดีแล้ว ให้แจ่มแจ้งแก่ตนได้

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

บุคคลเหล่านั้น ถึงจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มาก(หมายถึงพระโสดาบัน)

นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

แต่ท่านก็ย่อมไม่ถือเอา ซึ่งภพที่ ๘(คือเกิดอีกอย่างมากแค่๗ชาติ)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ, ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ,สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ, สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

สังโยชน์ ๓ ประการคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ซึ่งเป็นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ อันพระโสดาบันละได้แล้วเพราะความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

อนึ่ง พระโสดาบันเป็นผู้พ้นได้แล้ว จากอบายภูมิทั้ง ๔

ฉะ จากิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

ทั้งไม่อาจที่จะทำอภิฐาน คือฐานะอันหนัก ๖ ประการ(คืออนันตริยกรรม ๕ และการเข้ารีต)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง, กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

พระโสดาบันนั้น ยังทำความผิดเล็กน้อยทางกาย ทางวาจา หรือทางใจอยู่บ้างก็จริง

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

แต่เมื่อทำแล้ว ท่านเปิดเผย ไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้

อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

ความที่บุคคลเข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้ว เป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้ อันเราตถาคตกล่าวแล้ว

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค, คิมหานะ มาเส ปะฐะมัสฺมิง คิมเห

พุ่มไม้ในป่า แตกยอดในเดือนต้นคิมหันต์ แห่งคิมหันตฤดู ฉันใด

ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

พระตถาคตเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ

นิพพานะคามิง ปะระมังหิตายะ

ซึ่งเป็นหนทางให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ก็มีอุปมาฉันนั้น

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงทราบธรรมอันประเสริฐ ประทานธรรมอันประเสริฐ นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ

อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

ทรงเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า ได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

กรรมเก่า ของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว,กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง

พระอริยะบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

พระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชคือวิญญาณสิ้นไปแล้ว,ไม่มีความพอใจที่จะเกิดอีกต่อไป

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

เป็นผู้มีปัญญา ย่อมนิพพาน เหมือนดังดวงประทีปที่ดับไปฉะนั้น

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

แม้ข้อนี้ ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิดฯ

3bd (5)เจ้าแม่กวนอิมผ่อสัก(อดีตวงค์และกำลังสร้างอนาคตวงค์รุ่นใหม่)

วันนี้ขอนำเสนอบทสวดมนต์สำหรับฝนแล้ง(เพราะขาดธรรมมะ ผู้ทรงศีลเสียสมดุลในธรรม) ขอให้จังหวัดใดพื้นที่ใดที่ฝนเเล้งทิ้งช่วง ซึ่งณ.เวลานี้มะม่วงกำลังออกช่อ ฝนควรจะต้องตกมาให้ต้นไม้ใบหญ้าได้มีพลังออกดอกออกผล แม้จะเก็บกินเก็บขายแจกนำถวายวัดไม่หมดจนล่วงหล่นลงดินเป็นปุ๋ยและเเก๊สจนกระทั่งน้ำมันใต้พื้นดิน ล้วนแต่เป็นการทำมือของประชาชนไทยกระดูกสันหลังของชาติไทย ทั้งสิ้น กลุ่มคนรวยที่รักชาติไทยหนักหนาได้ทำอะไรเช่นนี้ไหมค่ะท่าน มีพื้นดิน สวนไร่นาได้ร่วมพลังแผ่นดิน พลิกชีวิตให้สัตว์และพืชไหม กลุ่มชนที่เข้าป่าไปทำที่กั้นน้ำนั้นนะท่านทำให้ทิศทางของการไหลของน้ำในป่าไม้ ภูเขาธรรมชาติเปลี่ยนทิศแทนที่จะไหลลงแม่น้ำคูคลองกับมาท่วมเชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตดินถล่ม น้ำไหลเร็วก็ไปไหล หากมาท่วมชนในเมืองก็พินาศ นะกลุ่มพันธมารเลิกซะเถอะ รู้งูๆๆปลาๆๆทำชาติพัง ณ.วินาทีนี้การสู้รบกำลังจะปรับตัวสู่สันติภาพ รวม3ชายแดนใต้ ไม่อยากให้กลุ่มพระสงฆ์มายุ่งการบริหารบ้านเมืองมากนัก มันผิดหลักการรู้แบบงูๆๆปลาๆๆ แม้ปัญหาชายแดนใต้นั้นมันต้องมีหลายมิติต้องแก้ให้ลงตัวต้องมาคุยกันและต้องสำเร็จ เอาเป็นว่า ให้เทพเเห่งสายฟ้าฟาดลงวิทยุชุมชนสื่ออิเลคโทรนิคส์ของใครแสดงว่าออกทะเลนะ ต้นพิกุลทองของเจ้าแม่กวนอิมล้มลงรึต้นไม้ประจำพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์โค่นลงแสดงว่าทำผิดต่อแผ่นดิน อธิษฐานตามนี้แล้วกันนะ รวมพระพิรุณกระหน่ำลงที่ใดให้น้ำท่วมนอง อยุ่อย่างลำบากก็ด้วย แสดงว่าท่านคิดผิดทำผิดให้ตรวจเช็คความประพฤติของตนเองใหม่(ไม่รวมภัยจากฝีมือมนุษย์ปล่อยน้ำมากน้อยเองนะ ต้องให้ธรรมชาติตัดสินล้วนๆๆ)

3bd (3)พระพุทธองค์เสด็จและพุทธสาวก

เปรียบเสมือนการต่อสู้ยุคพระกกุสันธะวัดบวรนิเวส ซึ่งในยุคนั้นมีร.3และสมุน ซึ่งก็คือเจ้าชายอภัยวงค์รบกับพระมอญวัดบวรนิเวศน์ สาวกของร.4…จนโดนเนรเทศน์ไปจ.ฉะเชิงเทรา และโดนประหารชีวิตที่นี่ พร้อมอังยี่เช่น นาย สนธิ ลิ้มทองกุลและพวกแซ่ลิ้มทั้งหลาย ส่วนภาคใต้ก็ปรับตัวจากรู้แล้วว่าอิเหนานั้นคือสายเลือดเดียวกันของราชวงค์จักรีวงศ์ทั้งประเทศจีน ราชวงศ์ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ภูฏาน อาเซียน รวมสหรัฐอเมริกา แอฟริกา ยุโรปตระกูลสะใภ้ และอเมริกาใต้จากการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันมาอย่างยาวนาน พวกเราไม่อาจทอดทิ้งกันไปได้ จากการฑุตที่เชื่อมสัมพันธุ์ภาพในหลายมิตินั้น ทั้งทหารไทยของเราก็มีบทบาทสำคัญเป้นที่นับหน้าถือตามาก่อน ท่านฑูตต่างๆๆ ประธานาธิบดีและราชวงศ์ต่างๆๆในโลก ต่างเอื้อเฟื้อกันและกันมากว่า3-4ชั่วอายุคนแล้ว การดูแลในหน้าที่ต่างๆๆจึงสำคัญ คนไทยรวมอยู่ในองค์กรระดับโลกมากมาย เมื่อเกิด19ก.ย2549 จึงโดนตบหน้าอย่างแรงในการหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทย ซึ่งเป็นคนซื่อคนตรงยึดมั่นในคุณธรรม จนมีชื่อเสียงปัจจัย5คือความเคารพนอบน้อมในหลักธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทหารตอเเหล นักการเมองโกง รัฐสภาเละเทะ กลียุคปรากฏ ข้าวยากหมากเเพง โรคภัยก็มาทันที 2556นี้จึงต้องมาร่วมกันฟื้นฟุความเป็นไทยน้ำใสใจเย็น ตรงเหมือนเข็มทิ่มศัตรูพ่าย ลงมือทำได้เลยไม่ต้องรอใคร สักวันพวกเขาก็ตามมา

DSC01692พระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเข้าสู่ยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า…โกนาคมนะซึ่งก็คือพระพุทธโสธรหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา จะมีความสุขและร่ำรวยมหาศาล มีแม่น้ำใส พ่อค้าวาณิชร่ำรวย ต้องมีเจ้าแม่กวนอิมรึเจ้าแม่ทับทิมผู้ดูแลชาวประมงนั้นให้เดินทางค้าขายไปกลับได้ปลอดภัยและได้เงินครบเป็นเศรษฐีมหาศาล พ่อค้านั้นไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ที่นี่จะมีตระกูลฉายแสงเป็นหลักให้บ้านเมือง แต่ก่อนมีทหารเรือ อ.พยงค์ มุกดา เจ้าของโรงแรมธารา ในเพลงบางประกงอันลือลั่นนะเอง วินาทีนี้ต้องไปที่นี่พวกเขาประสานสังคมกันอย่างไรจึงสงบสุข ทั้งๆๆที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมกัน เพราะเป็นทิศทางปรับธรรมให้สมดุลของอนาคตบ้านเมือง  ในการนี้เถรวาทต้องศึกษาธรรมให้แตกฉาน จะมาเป็นพระสงฆ์แบบNGOนั้นให้เลิกซะที่ผ่านมามองปัญหาไม่ทะลุโลก งานนี้ศาสนาทุกศาสนาต้องร่วมใจกันสร้างสันติสุข ใครประชาธิปไตยจ๋าไปก็จะโน้มไปฆ่ามนุษย์เบียดเบียนกันแบบรัฐาธิปัตย์ โดยมีทหารนำหน้าการเมือง ตัวชี้วัดนักเลงจริงๆๆนั้นต้องมีสัจจะ หากไม่มีก็คือกลุ่มชนคนไม่มีศาสนาซึ่งเป็นประชากรโลกอันดับ2 อันดับ1นั้นชาวคริตส์ และพระสงฆ์ก็ควรรู้ว่า อิสลามแบบกลุ่มชนที่มีศาสนานั้นมีกี่แบบซุนนี่ ชีอะห์ 4คัมภีร์ เชื่อผู้นำ ต้องแยกให้ออกมิใช่เหมารวม กันไปหมด มุสลิมกลุ่มที่มีศาสนาจะคุยง่าย เอาไงเอากัน แม้เป็นศัตรูกันมาก่อนก็มีสัจจะครั้งนี้เป็นการถามใจเธอดูก่อนมุสลิมไทยจะเอาอย่างไรกันแน่ในสภาวะการณ์ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยหนี้สูญจากพวกท่านสูบชาติไทยไปจากการใช้จ่ายส่วนตัวของแบงส์ชาติ และมุสลิมกลุ่มที่มีพ่อเป็นโจรลูกของเขาควรเป็นคนดีต่างหากที่ควรทำ มิใช่อุ้มเด็กไปเป็นนักฆ่าเพื่อแก้แค้นส่วนตัวไปมาและต้องเป็นโจรตามพ่อ หากเป็นแบบนี้ที่สุพรรณบุรีป่านนี้คงไม่สงบ โจรสุพรรณบุรีในสมัยก่อนนั้นก็ไปอาสํยปลูกยางพารา เหมืองแร่ที่ภาคใต้จนทุกวันนี้ ทำอย่างไรให้ภาคใต้สงบสันติสุขแบบสุพรรณก็ต้องมีสส..นักการเมืองดูแลชุมชน แพทย์พยาบาลจ.สุพรรณบุรีบอกให้เลย โจรเคยอุ้มไปรักษาให้ในป่าก็มี มาแล้ว และต้องปิดเป็นความลับ โจรสุพรรณบุรีสมัยนั้นรักเเพทย์พยาบาลมาก ไม่มีการฆ่า รวมทั้งครู ด้วยเหตุนี้ภาคใต้เวลาขึ้นศาลไหนๆๆก็แพ้เพราะไม่ยึดหลักการ คนไหนดีก็คือดีมิใช่ฆ่าดะไม่มีสติ  ท่านต้องเคารพเขาประชาชนเหล่านี้ที่ทำงานราชการและทำงานอื่นๆๆในจังหวัดบ้าง แม้ในภาคอิสานในอดีตเคยเกิดกรณีคอมมิวนิตส์ๆๆก็ไม่ได้ฆ่าประชาชนในพื้นที่เพราะให้ข้าวให้น้ำพวกเขากิน เมือไปหลบในสวนไร่นาของประชาชนอีสานก็มีผลไม้ ข้าวให้กินไม่มีอดและประชาชนไม่ได้ไปแจ้งจับพวกเขาคนไทยเหมือนกัน แต่กับทหารเมื่อเจอปะทักันก็ต่อสู้ล้มตายไปมากในอดีต แต่ทหารตำรวจแตงโมมะเขือเทศก็มีในยุคนั้นไปช่วยให้ข้าวให้น้ำเป็นแพทย์รักษาบาดเเผลให้ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ในชุมชนก็ล้วนต่างยึดมั่นความดีกันมาจน แผ่นดินไทยสงบในยุคนั้น ที่เกิดปัญหาวงกว้างในยุคนั้นก็ คือรัฐบาลคุณเปรมและพวกไปใส่ร้ายประชาชนมั่วว่าเป็นคอมมิวนิตส์ นะเอง แต่ตอนนี้คนที่เป็นทาสคุณเปรมและพวกก็คือมีไว้สู้กับรัฐบาลที่ตรงข้ามกับพวกเขามาเฟียเมืองไทยนะเอง

DSC01743พระพิฆเณศจ.ฉะเชิงเทรา อดีตพระโพธิสัตว์และอนาตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต

ที่จ.ฉะเชิงเทรานั้นมีพระพิฆเณศองค์ใหญ่สีชมพูอยู่ ซึ่งอดีตของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็เกิดเป็นช้างนะค่ะ พระสมณโคดมก็เคยเกิดเป็นช้าง ก่อนจะเป็นชาวพุทธได้ต้องเกิดเป็นชนเผ่าพื้นเมืองท้องถิ่นนับถือธรรมชาติ ผีปุ่ย่าบรรพบุรุษ เกิดเป็นอิสลาม คริตส์และเข้าใจในหลักการของศาสนาอื่นๆๆ ต้องเคยเป็นเจ้าครองนครเคยได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองมาก่อน จึงจะมาเกิดเป็นชาวพุทธและมีคุณสมบัติที่จะตรัสรู้ได้ พระสงฆ์ของเราด่าไปทั่วไม่เข้าใจอะไร ประเทศมหาอำนาจเช่นจีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษก็ไม่ได้มีศาสนาประจำชาติระบุในรัฐธรรมนูญนะค่ะ หากประเทศใดมีก็ต้องโดนศัตรูมาครอบครอง เช่นชาวพุทธตระกูลศากยมุนีทั้งฮินดูเองก็มีมุสลิมมาครองต่อเช่นเนปาล อันนี้ในอนาคตหากประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธระบุในรัฐธรรมนูญ ซึ่งชาวพุทธมีแค่ 6%ในโลกนี้ และมีแค่ไม่กี่ประเทศล้วนยากจน เรากำลังจะปรับตัวเป้นมหาอำนาจในอนาคต ไม่ควรเป็นศัตรูกับชาวโลกที่มีศาสนามากค่อนโลกนะค่ะ มันไม่ถูกต้อง และแคว้นมคธก็เป็นฮินดู ยุคพระศาสดา หากเป็นพุทธแบบมหายาน ต้องแบบภูฏานซึ่งต้องอาศัยมหาอำนาจอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เหมือนเราตอนนี้อีแอบประชาธิปไตย (อันที่จริงคือราชาธิปไตย)แล้วต่อไปหากมุสลิมนักรบของอำมาตย์ขยายลูกหลานทั่วไทย ส่วนคนไทยให้ทำหมัน มีลูกน้อยพอเพียง ตามรัฐธรรมนูญ50นี้อนาคตนั้น มุสลิมครองประเทศไทยแน่นอน ภาคใต้ขยายทั่วประเทศล่าสุดจ.มหาสารคามก็มาแล้ว คาร์บอม ท่านรับผิดชอบไหวไหม จะเป้นผู้หนึ่งไหมที่ในอนาคตประเทศไทยเป็นของมุสลิมตามรธน50นี้ รึในอนาคตแก้ใหม่ให้มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ เราไม่ขยายประชากรพุทธมีแต่ลดลงโดนฆ่าทุกวันแบบนี้ หากมุสลิมลุกฮือมีคนนับถือมากกว่าต่อไปเขาเอาแน่!! ที่ธิเบตประเทศจีนให้องค์ดาไลลามะเสด็จเนรเทศไป เพราะศาสนาพุทธนั้นพระสงฆ์ต้องเจริญนิพาน มิใช่มาเป็นนายชนชั้นปกครองมาทำบาปฆ่าคนต่อไปเช่นผู้นำนั้นหน้าที่กษัตริย์รึชนชั้นปกครอง ต้องเเบ่งหน้าที่กัน  แม้ทหารตำรวจบวชไปทำบุญก็ไปฆ่าคนทำบาปต่อ พระสงฆ์ให้ทำบุญระฆัง ฆ้อง อันนี้ก็ยิ่งเจริญลง เช่นทุกวันนี้ทหารไทยฆ่าประชาชนไทยกลางเมืองซ้ำซาก รวมไปUN  อันนี้การให้ใครทำบุญอันไหนได้แล้วจะเกิดผลอย่างไรต้องคัดกรองด้วย มิใช่สักแต่ทำบุญ เหมือนคนมาปกครองทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สส อบต เทศบาล นายกเทศมนตรี จึงต้องเลือกคนดีมาดูแลชุมชน หากได้มาเฟียจังหวัดนั้นๆๆก็ฝนเเล้ง อากาศร้อน ป่าไม้หายไปจากการตัดมาทำบ้าน โต๊ะ ฟอนิเจอร์ รวมงาช้างสัตว์ในป่ามากินมาชื่นชมส่วนตัว ก็ไปให้อำนาจเขาเอง

DSC05359สวนผักถั่วฝักยาว

แบบนี้ตำรวจทหารก็ทำงานอยากกับอิธิพลเถื่อนเหล่านี้ เช่นจ.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เป็นใหญ๋ ต่อไปป่าไม้ เกาะเสม็ด ก็เป็นรีสอร์ทหมดไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมีแต่ต้นยางพารา ฝนตกมีก้น้ำท่วมดินถล่ม ไม่มีการสร้างป่าเพิ่มของสส นายกเทศมนตรี อากาศร้อนตับแตกเลย งานสร้างชุมชน รักป่าเขาสร้างสภาพเเวดล้อมให้ชุ่มเย็นนั้นมีแต่คนดีเท่านั้นที่เหน็ดเหนื่อยไม่มีท้อหรอก พวกเขาทำดีไปเรื่อยๆๆนะเเหละ ท่านตามอาริย์เหล่านี้ไม่ทันหรอก เท้ามิได้จุ่มในแม่น้ำสายเดียวซ้ำๆๆ จะไปสร้างเสริมชุมชนให้มีความสุขที่เเท้จริงไปเรื่อยๆๆ นะเอง ตกลงว่าทุกศาสนามีลำดับการสร้างสมสะเบียง ชาวพุทธในประเทศไทยมาจากศาสนาท้องถิ่นคือนับถือต้นไม้ ผีโหราศาสตร์มาก่อน แล้วกระโดดมาเป็นพุทธเถรวาทเลย จึงยากมากที่จะเข้าใจหลักธรรมของศษสนาพุทธซึ่งต้องวิจัยสอดส่องธรรม แก้ไขสิ่งผิด ความรู้ด้านศษสนาพุทธเพิ่มเติมนั้น ประเทศภูฏาน,เวียดนามเป็นมหายาน ประเทศจีนเป็นเต๋า ขงจื้ มหายาน อันนี้ต้องเข้าใจพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งและสาวกจะรบกับมุสลิมซึ่งมีประชากรอันดับ3ของโลกรึอันดับ1ชาวคริคส์ทั้งคาทอลิก,โปรเเตสเเต้น ส่วนไม่มีศาสนามีประชากรอันดับ2ของโลก งานใหญ่เช่นนี้ทำไมไม่คิดนะ ชาวพุทธมีน้อยมากมีแต่ตายที่เที่ยงแท้ เขาไม่มาฆ่าเราก็ตายเองอายุไม่ยืนยาว มีวิทยุชุมชนมิใช่ให้มาสร้างศัตรูให้รัฐบาลเขาลำบากใจนะค่ะด้านศษสนาก็อย่างงั้นงี้ ด้านประชาชนก็บีบๆๆ ด้านผู้มีอำนาจเก่าก็จะล้มรัฐบาลจ้องทุกวันแบบนี้  การปกครองบ้านเมืองให้สงบสันตินั้นยาก ประเทศไทยเรานั้น เหมือนพ่อแม่ไม่เคยบอกลูกว่าตนทำอะไรอย่างไร ให้เข้าใจกันเอาเอง ไม่มีเจรจาตะอวย บางทีประเทศล้มละลายไปก็ยังไม่รู้ แบบต้มยำกุ้ง 19ก.ย49  แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในอดีตแล้วเราจะไปตรงจุดไหน ตอนนี้ต้องนำหลักศาสนาเปรียบเทียบมาใช้แล้วใช้หลักการปกครองแบบพ่อปปกครองลูกของพ่อขุนรามคำแหง ใคร่ค้าๆๆใครใคร่ขายๆๆ ในพิพิธพันฑ์สถานแห่งชาติของเก่านั้นหักบิ่นเป็นของแท้ ของปลอมจะสมบูรณ์เนี๊ยบ นะหากไม่รักในแผ่นดินดูหมินก็ทำไป เต้มที่เลยไม่เชื่อก็ทำไปสักวันจะรู้เอง ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด คนเก่าย้อนมาเกิดใหม่ใครจะไปทิ้งของเก่าละ หากไม่มีพิพิธสถานแห่งชาติก็คงจะจำอดีตตนเองไม่ได้ หากของปลอมก้คงจะไม่เล่าเป็นฉากๆๆให้อึ้งทั้งๆๆที่ ไม่ใช่ฉันๆๆไม่ใช่เจ้าหญิงของเธอ เทวดาขี่ตรู่ คริ คริ ขี้เกียดฉุดคนยังไม่สมองแจ้งขึ้นเรือธรรมมะโอสถ ธรรมมะรักษาชะตาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม อดีตมีให้แก้ไขอนาคต

DSC05348ส้มโอตกลงพื้นดินเป็นปุ๋ยแก๊สและนำมัน

ตามสบายนะคนที่ไม่ทันในชาตินี้ก้รอต่อไป หากได้ไปเกิดแอฟริกาให้คนไล่ล่ามนุษย์ท่าจะเข้าใจกว่านะว่า การตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอันนี้เจอมาแล้ว จะทำร้ายตนเองให้ตายเลือดสาดเจ้าของบ้านต้องดูแล ความแว้นเพื่อเกิดใหม่ จนอธิบายให้เข้าใจใช้ความเป็นสุนัขให้มีความสุขเป็นโพธิสัตว์ยากกว่าใครทำตนเป้นมนุษย์ในร่างสุนัขก็ยากเพราะมีสุนัขคอยกัดต้องหนีสุนัขด้วยกันไม่มีการอภัยในหมู่สัตว์นะมีแต่ฆ่าให้ตาย อีกครั้งหนึ่งตอนสอนลูกให้เคารพพ่อแม่ สามีให้เคารพภรรยาแล้วท้อ ตอนไปกินข้าวสุนัขข้างถนนมาปลอบมาเอาเท้าหน้ามาวางที่ตักแล้วตยแก้มเราเบาๆๆร้องโฮ้งงๆๆๆภาษาสุนัขว่า ช่างมันเถอะปล่อยให้เป็นไปอย่าท้อนะคนดี แล้ววน้ำตาก็แตกซาบซึ้งเลยครั้งนั้น  เนี่ยกัลยาณมิตรมีจริง แม้นกก็มาหาไม่ห่างจิบๆๆเจี้ยวเจ่ว นะภาษาสัตว์เราต้องเข้าใจ ชาวพุทธต้องแบบนี้ใช้18วิชาได้ฉาดฉาน แม้เทวดาก็แปลงร่างมานะไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะเจอบ่อยเดี๋ยวหาว่าเพ้อเจ้อ!!! อะวันนี้มาบอกว่า ประเทศไทยมีชนหลายเผ่าพันธุ?มาจากพื้นที่ต่างๆๆจากทั่วโลก แม้ราชวงค์ยุโรปก็มีมากในประเทศไทยรวมเยรมันนีเองด้วย มีแต่คนไทยเท่านั้นที่บริจาคเงิน นะฝรั่งอึ้งมาแล้ว สมัยก่อนมาหากินเป็นมูลนิธิต่างๆๆ แต่คนไทยเองแม้เขาหลอกก็ฌต็มใจให้หลอกโดยไม่สนว่าเงินนั้นพวกเขาจะเอาไปไหน กรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวกับเรา ให้เเล้วให้เลยนะจ๊ะ เนี่ยไทยแท้ไม่มีอิจฉาริษยาใคร คนไทยไม่แท้อิจฉาริษยาตบตี แย่งชิงอยากมีอยากได้ สักวันหนึ่งเจอธรรมมะของศาสนาพุทธ ไม่ว่าฝรั่ง จีน แขก ก็สยบ เพราะของจริง สุขที่ไม่ต้องบรรยายสวรรด์ นรกให้ฟัง ไม่ได้ขู่คือประสพด้วยตนเองเห็นผลกรรมด้วยตาจึงมาบอกมาเล่า เพราะฐานะ การศึกษาเพรียบพร้อม บริวาร วิถีชีวิตโรอยด้วยกลีบกุหลาย มาดีก็ไปดีแลจึงมาชวนให้ทำดีที่แน่แท้ แล้วสักวันระลึกถึงกันคนดีๆๆนั้นจะนำพาท่าน ไปพบกันในสักวันหนึ่ง

guanyin (2)

ส่วนพระสันตปาปาจอนหน์ปอนคนเก่าในอดีตนั้นท่านเป็นชาวประมงที่พบเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๋ามาก่อน ท่ารระลึกก่อนตายถึงพระคริตส์ ซึ่งเป็นพ่อค้าฮิบรูอียิปต์ พระศษสนาดเป้นพ่อค้า หากชาวพุทธเราจำได้ พระพุทธเจ้าทุกองค์ล้วนต้องเป้นพระคริตส์มมาก่อนซึ่งหลังปริพนิพพานของพระสมณโคดม คนที่ทำต่อคือพระศรีอริยเมตตไตยนะเอง หลัง500ปีนับจากปรินิพพาน เป็นการรับช่วงผู้นำของโลกต่อๆๆกันมา ในพระไตปิฏกพระสมณโคดมเคยเป็นพ่อค้าถาดทองคำ ซึ่งถาดทองคำนั้นมีในอาหรับแถบทะเลทรายซาอุดี้ อิหร่าน จอร์แดน โมร๊อกโค อาบูดาบี เภตรนั้นที่พักพ่อค้า นะพระสงฆ์ไทยควรจะทราบไว้ การเป็นพ่อค้าทำให้ได้ประสพการณ์มากมาย ตอนนี้พระโพธิสัตว์ ทักษิณ ชินวัตรก็กำลังฝึกอยู่ พ่อค้าเพชร พลอยเหมือแร่ และอื่นๆๆ ของชั้นยอดโลก หากจำได้พระสันตปาปาจอร์ห ปอนมาที่ประเทศไทยอย่างตื่นเต้น และท่านทักษิณ ชินวัตรของเราก็ได้ไปคารวะท่านก่อนท่านสวรรคตลงด้วย ทิศทางของพระคริตส์ก็คือพระโพธิสัตว์ ในอนาคต10องค์ก็มาเกิดบนโลกมนุษย์เรานี้ทุกๆๆพระองค์เป้นใครบ้างก้มีเจ้าแม่กวนอิมรู้ด้วยหน้าที่ปกป้องพระโพธิสัตว์  รวมพระนารายณ์ ศิวะก็ลงมาหากขาดคนดีในศาสนาอื่นก็จะสับเปลี่ยนลงมาจุติช่วยโลกกันทั้งนั้น จึงไม่อยากเอาศาสนามาฆ่ากัน เพราะผิดหลักการของโลก แต่ก็หนีไม่พ้นก็ให้ตายเป็นในทุกศาสนาก็แล้วกันให้รักใครชอบใครก็เอาให้ตรงใจไปก่อน  แต่ศาสนาพุทธคือจุดบวกต่อยอดของผู้ที่สะหาทางสงบ สันติอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจเรา โลกและจักรวาลคือเราเอง ต้องรู้เราจึงรู้เขาและสิ่งแวดล้อม ความรู้มีมากมายแต่ทำอย่างไรให้ลงตัวที่เรา หากปรุงแต่งเกินไปก็ต้องมีคนเเย่งชิงเหมือนน้ำเต็มเเก้ว คนก้มากินจนหมด หากไม่เต็มก็เติมได้เรื่อยๆๆไม่ใช่หมดรวดเดียวแล้วอิ่ม รับประทานอาหารอื่นไม่ได้

DSC05355

ยิ่งบุฟเฟ่ห์ยิ่งเป็นโรคทางเดินอาหารไปเลย น้ำมากกินอาหารน้อยก็ลมในกระเพาะ หากกินอาหารก่อนพอดีอิ่มดื่มน้ำสะอาด ตามด้วยอื่นๆๆ น้อยๆๆแต่ปล่อยครั้ง นั้นจะดีต่อสุขภาพ รึกินอาหาร สักพัก ตามด้วยน้ำ ทีเดียวก็ได้ แต่จะคุยงานได้น้อย เพราะอิ่มแล้วก็ง่วง อันนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป กินแล้วไม่มีอะไรก็นอน หากนักธุรกิจแล้วต้องคุยกันนานในหลายๆๆเรื่อง การวางตัววางตนวางใจ นั้นต้องสำคัญมาก การมีคุณธรรมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีสัจจะ นั้นต้องฝึกกันสำหรับคนที่จะตามมา นะคนไทยไม่ต้องเสียเงินค่าจิตเเพทย์ เพราะมีวัดให้กล่อมใจ มีโหราศาสตร์ให้หลายระดับ ที่ไม่แนะนำโหราศาสตร์ให้ศึกษาจากหลักชาวพุทธด้วยตำหรับตำราและปฎิบัติทดลองดูเพราะ หากท่านพ่อมดหมดผี โหราศษสตร์ไม่เข้าใจเราขัดหุขัดตาท่านเหล่านั้นจะสาปแช่งทำคุณไสย ให้เราไปหาเอาเงินเองทองบางคนเป็นเมียเป็นผัว หมอผี โหราศาสตร์เหล่านี้ นะเองเป็นการป้องกันเงินไปให้หมอดูแบบคมชแล้วมาทำร้ายคอรับชั่นโกง รธน50 เช่นทุกวันนี้ไงละ  พวกเขายังงมงายทำบาปอยู่ ชนรุ่นหลังแยกแยะอะไรดีชั่วทางไหนมั่นคงต่อชีวิตกันแน่คือสัมมาอาชีพ นะเอง ซื่อกินไม่หมด คดกินได้ไม่นาน รวยแล้วทำชั่วก็ให้ทำไปสักวันบุญเขาจะได้หมด พระสงฆ์ที่ตกนรกมากมายเพราะต้องใช้หนีศาสนาอันนี้ท่านคงจะไม่ทันคิด ประชาชนนำลาภมาให้ทุกอย่าง การตอบแทนศาสนานั้นท่านมีหน้าที่อะไร อันนี้ตรองให้ดีๆ นะวันนี้ช่วยประเทศไทย ขอฝนตก ทุกอาชีพ บ้านวัดโรงเรียนปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดไฟฟ้ากัน การแย่งชิงทรัพยากรคนมีมากกว่าจึงก่อให้เกิดสงคราม จึงต้องมีหลากหลายอาชีพและคนดีเท่านั้นที่ให้เป็น แบ่งปัน ไปมาหาสู่ จนยืนได้ด้วยตนเอง แค่นี้ประเทศไทยก็จะปรับเป็นมหาอำนาจได้ หากอย่าเคร่งจนเกินไป ที่ผ่านมาห้ามมีบ่อนก็มีเต็มแถมไปเมืองนอกทุกสัปดาห์ หมดแล้วมาโกง กินเหล้าได้แต่จะทำให้สมองเสื่อม หากรักตนเองก็กินแล้วสักวันหยุดรึกินน้อยๆๆพอเข้าสังคมมิใช่กินหัวราน้ำ มันคุยไม่รู้เรื่องกับใครเขา เลี้ยวเข้าพงเข้าป่าตกถนนประจำนะเอง จึงเตือนกันให้เข้าใจ หากไม่ก็ตัวใครชีวิตท่านลิขิตเอง !!!!

 

โพสท์ใน หนังสือ

แบบชุดผ้าไหมไทยทันสมัย…เดรสคลายร้อน

drf (7)m927-2

ในนามครอบครัวตำรวจไทยใจดี  ในวันอากาศร้อนๆๆเช่นนี้ขอแนะนำผ้าไหมไทยลายดอกพร้อมกับวิธีช่วยประหยัดไฟฟ้าและลดสภาวะเรือนกระจกอันเป็นปัญหาสุดฮิตในยุค 2013 กันนะค่ะ

drf (10) drf (21) drf (29)

1) มีลมพัดผ่าน เข้าบ้าน – ทุกวันนี้การออกแบบบ้านยุคใหม่ควรจะให้เป็นโถงโล่งสบายมีลมพัด อิฐหินดินปูน คุณช่างไทยควรจะช่วยออกแบบให้คลายร้อนไม่อบทึบเช่นบ้านฝรั่งลอกมาทั้งดุ้นนะค่ะ ที่ผ่านมาน้ำท่วม..เอ๋อ สุขุมพันธุ์แสปมากเลย ผู้อำนวยการเขตกรุงเทพก็งาบเงินประชาชนชีช้ำหัวใจสุดๆๆแถมแจก10,000บาทให้พรรคพวกซื้อข้าราชการกทมแบบด้านๆๆอีกตะหาก เฮ้ย!!! คุณผู้ชายไทยก็ทำงานงกๆๆ นะน่าจะปรับท้ศนะคติตกแต่งบ้านให้คุณแม่บ้านหน่อยนะเจ้าข้า!!! อยากมีบ้านสวยเหมือนเดิม บ้านปกติ10ปีก็พังและปลวกก่อกวน นะมันต้องปรับปรุง ชายไทยจะได้ไม่เหนื่อย ทำอย่างไรน้าคนไทยจะรวยเร็ว ต้องมีฮวงจุ้ยตกแต่งบ้านมาช่วยอีกแรง นะคุณ!!!! อิอิ ได้โปรดเห็นใจหน่อย

2)ติดต่องานใช้โทรศัพท์ และอินเตอร์เนต เพื่อไม่ต้องขับรถเพิ่มควันในอากาศ ท้องฟ้าก็สดใสด้วยเราคนหนึ่งที่ช่วยโลก ออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นด้วย โลกของเราก็ไม่เกิดสภาวะเรือนกระจกและฝนกรด ด้วยเนอะ แบบนี้นะขอชมเชยว่า…คุณแสนดีจัง คริ คริ !!!

DSC05284 DSC05285 DSC05287

3)ขยะIT แยกใส่ถุงเพื่อรีไซเคิลได้ง่าย ทำให้ขยะไม่เป้นอันตราย น้ำสารเคมีจากอุปกรณ์ITไม่ซึมลงดินกลายเป็นน้ำไหลลงแม่น้ำลำคลอง อุณหภูมิของแม่น้ำและทะเลคงที่ ไม่ร้อนปลาไม่ตาย เพราะแยกชิ้นส่วนคัดออกและนำมารีไซเคิล หมุนเวียนได้ นะเอง

4)แยกแบตเตอรี่ มือถือใส่ถุงต่างหาก เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายสารพิษจากเเบตเตอรี่ เพื่อคืนสมดุลธรรมชาติ

5)อ่านหนังสือจากE-LEARNING ทางอินเตอร์เนต เพื่อลดการใช้กระดาษลง ต้นไม้ก็ไม่ต้องลดลงเพื่อมาเป็นหนังสือมากมาย ทำลายป่าต้นน้ำ เมื่อมีป่าต้าไม้เยอะๆๆมีการหายใจ-ปรุงอาหาร ออกซิเจนในอากาศก็มีมาก ฝนตกก็มีน้ำขัง ฝนไม่แล้งอากาศไม่ร้อน แถมมัสัตว์นานาชนิดเป็นระบบนิเวศ นกร้อง กบ หอย ปูปลา มากมาย ให้ชื่นชม งู สัตว์ต่างๆๆมีที่อยู่ไม่ต้องออกมาทำร้ายผู้คนต่างคนต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

DSC05237DSC05238DSC05235

6) SAVE ไฟล์ที่ชื่นชอบไว้อ่านเพื่อจะได้ไม่เปลืองกระดาษ ต้นไม้ก็ไม่ต้องโดนตัดมากมายเพื่อมาทำกระดาษ

7)ชาร์ทแบตตเตอรี่ให้พอดีเต็มไม่ต้องชาร์ททั้งคืน หากไม่มีธุระต้องติดต่องาน4-5ทุ่มก็ปิดโทรศัพท์ เพื่อลดคลื่นความร้อนในอากาศ

8) ปิดไฟฟ้าที่ไม่ใช้ลง ทั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องไฟฟ้าต่างๆๆที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยลดค่าไฟ ฟ้าทำให้ประหยัด มีเงินเหลือใช้

drf (31) ???????????????????????????????

9)ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อลดกระแสคลื่นจากศูนย์ส่งสัญญานมายังคอมพิวเตอร์ปลายทาง และลดฝุ่นละอองในอากาศ ตัวท่านเองก็จะได้ออกมาคลุกคลีธรรมชาติ สายลม แสงแดด ตอนเช้าและใกล้ค่ำแสงแดดอ่อนๆๆทำให้กระดูกไม่ผุ ได้วิตมินDเข้าไปเสริมกระดูก สัก10-15นาที จะได้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงไปด้วย เดินเล่น ชงกาแฟ ชมสวน เย็นๆๆปิดคอมพิวเตอร์ได้ชมดาว..ปล่อยใจไปกับสายลม โฮ…อารมย์โรแมนติด คริ คริ

10)ใช้GPS นำทาง และศึกษาเส้นทางเมื่อจะไปไหนมาไหน เพื่อประหยัดเวลา หลีกเลี่ยงช่วงเวลาและถนนที่รถติด อีกทั้งไม่หลงทางเปลี้ยงค่าน้ำมันแพง อีกด้วย

drf (50) drf (26)

11)อัพเดทคอมพิวเตอร์และทีวีใหม่ ส่วนของเก่าบริจาค เพื่อเป็นการรีไซเคิล ลดโลกร้อน และการผลิตคอมพิวเตอร์มากจนเกินไป การใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไปจนเกินพอดีในสำนักงาน สถานราชการต่างๆๆ ทำให้การใช้ไฟฟ้ามากเกินจำเป็น คอมพิวเตอร์เก่าๆๆจะล้าสมัย ควรจะมีการอัพเดทและนำเครื่องเก่าไปบริจาคหน่วยงานอื่นๆๆที่ใช้งานตามเหมาะสมกับงานนั้นๆๆ

12)แอร์คอนดิชั่น ควรเปลี่ยนใช้รุ่นใหม่ประหยัดไฟและมีการล้างแอร์ปีละ2ครั้ง ล้างตะแกงฝุ่นรองเครื่องทุกเดือน เพื่อแอร์จะได้เย็นฉ่ำและประหยัดไฟฟ้า

drf (58) drf (35)

13) สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ไม่ต้องรีด รัฐบาลและประเทศนั้นๆๆควรปลับแบบฟอร์มชุดนักเรียน ทำงานซึ่งไม่ต้องรีด แบบนาโน ช่วยมลภาวะดลกร้อน เตารีดเปิดใช้งานทีกินไฟตั้ง1000-1200วัตต์ แต่ละครั้งเปลืองค่าไฟฟ้ามากมาย พยายามรีดผ้ากลางคืนจะได้ประหยัดไฟ

14) โทรสั่งอาหารรึทำอาหารกินเอง เพื่อประหยัดค่าเดินทาง รถติดอากาศร้อน น้ำมันแพง

15) เสียบเต้าคอมพิวเตอร์กับปลั๊กไฟก่อนแล้วค่อยนำสายอีกด้านมาเสียบกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์นานขึ้น ไม่สป๊าก และเป็นอันตรายตอนเสียบเต้ากับปลั๊กไฟบ้าน

drf (12) drf (13)drf (20)drf (44)

drf (2) drf (9) drf (37) drf (42) drf (48) drf (54) drf (45) drf (56)drf (43)

แบบสตรีแม้อ้วนท้วนไปหน่อยก็สวยได้นะค่ะ กับเดรสลายดอกและแบบต่างๆๆอย่าหยุดสวยนะ…เดี๋ยวกินตับ!!!!! คริ คริ ไม่อนุญาตให้ขี้เหร่…อิอิ

drf (60) drf (67) drf (53) drf (40)

แบบผ้าไทยคลายร้อนสุภาพบุรุษ

drf (41)drf (70)drf (4)drf (5)drf (16)drf (33)drf (30)drf (3)

หวังว่าคงจุใจนะค่ะ แล้วจะนำมาให้ชมใหม่ในแบบอื่นๆๆอีกนะค่ะ ขอบอกว่าณ.วินาทีนี้นอกจาก คนไทยจะมีเงินหมุนเวียนเรือล่มในหนองแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยทำบุญประเทศไปด้วย แถมได้ความสวย-หล่อ หน้าตาสดชื่นเเจ่มใสด้วยโทนสีลายดอกอันสะท้อนใบหน้าและท่าทางให้เด้งดึ๋ง อ่อนวัยในทันใดอีกด้วย …นะหาอะไรเติมเต็มในชีวิตกันบ้าง ขี้เล่นวันละนิดจิตแจ่มใส…ตะละล้า!!!!

mkthank-you-44q

โพสท์ใน หนังสือ, แฟชั่นผ้าไหมไทย